Skip to main content

Full text of "Pr. Dr. Marin D. Ciulei, Antropologie patristica"

See other formats


PR. DR. MARIN D. CIULEI 

1999 


PR. DR. Marian D. Ciulei W -W Tiparita cu binecuvantarea 
Prea Sfmtitului Episcop GALACTION 
Episcopul Alexandriei si Teleormanului Cuvant inainte: 

Pr. Prof. univ. Dr. Stefan C. Alexe ^TURA SIROH* 

1999 


^^^^^ Tehnoredactare computerizata : sing. GUTA PETCU CUV ANT INAINTE 

i 

■ 


EDITURA SIRONA ISBN 973 - 97914 - 2 - 5 Omul, creat dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu (Fac. 1, 
26, 27), a preocupat inca de la inceputuri pe autorii crestini. Unul 
dintre apologetii greci, episcopul Teofil al Antiohiei, acorda omului o 
pozitie cu totul deosebita asezandu-1 dupa persoanele Sfmtei Treimi. 
"In al patrulea loc este omul, spunea el, ca sa fie astfel Dumnezeu, 
Cuvant, intelepciune, om" (Catre Autolic, II, 15). Cam in acelasi 
timp, un alt apologet, Atenagora Atenianul, tncerca sa dezlege taina 
unirii sufletului cu trupul in perspectiva eshatologica. Dumnezeu a 
creat pe om din suflet nemuritor si din corp inzestrandu-1 cu minte si 
dandu-i lege pentru a pastra si pazi lucmrile ce i-au fost incredintate, 
destinate unei vieti intelepte si existente rationale. Ce se intampla cu 
omul? Ce se intampla cu sufletul lui? Ce se intampla cu trupul lui 
dupa moarte? (Despre invierea mortilor, 18). 

Raportul sufletului cu trupul, in viata si dupa moarte, 
continutul notiunilor de chip si de asemanare, in perspectiva 
soteriologica si eshatologica, au preocupat, fara indoiala, pe Sfintii 
Parinti si Scriitorii Bisericesti din primele veacuri. Ei au cautat 
raspunsuri, din ce in ce mai limpezi, pe masura dezvoltaiii literaturii 
patristice. 

Pana acum in literatura- noastra teologica si patristica 
romaneasca nu a fost elabo rat un studiu de sinte za asup xa — Tncercat sa facaTTTC Pr. Prof. # antropologie rpatristice. E ste ceea ce 

'-©rrManrTD. Ciulei in lucrarea de fata "Invatatura despre suflet si 
trup in antropologia patristica a secolului al IV-lea." 

In Introducere, Parintele Ciulei arata perspectiva din care 
priveste tenia propusa si actualitatea acesteia din punct de vedere 
ortodox. Intoarcerea la izvoarele Sfmtei Traditii este ceruta nu numai 
de pastrarea ortodoxiei noastre bimilenare, dar si de confuzia 
provocata de unele conceptii antropologice bizare, cu privire la 
intelegerea omului si a destinatiei sale. Ratiunile religios-morale si 
cele care tin de doctrina patristica sunt rezumate de autor in 
conceptul de antropologie teonoma, opus celui de autonomic antropologica. Cu alte cuvinte se propune o antropologie teologica ce 
poate fi si teologie antropologica. 

Lucrarea cuprinde sapte capitole, fiecare dintre ele avand 4 
sau 5 subdiviziuni, in felul urmator": Cap. I, Expunere succinta a 
antropologiei patristice din primele trei secole, se refera mai ales 
la conceptia despre om, suflet si trup in scrierile Parintilor Apostolici 
si Apologeti. Urmatoarele capitole trateaza invatatura despre suflet si 
trup la cei mai mari si profunzi teologi din secolul al patrulea: Sfantul 
Atanasie eel Mare, Sfantul Vasile eel Mare, Sfantul Grigorie de 
Nyssa, Sfantul loan Gura de Aur, Fericitul Augustin, scotandu-se in 
evidenta specificul fiecarui autor. Ultimul capitol, intitulat: 
Antropologia patristica a secolului al IV-Iea ca premiza a 
dezvoltarilor teologico-antropologice ulterioare, vrea sa fie o baza 
a cercetarilor teologice dupa secolul al IV-lea. 

Autorul trateaza despre raportul dintre suflet si trup in toate 
capitolele, scotand in relief specificul fiecarui autor patristic. Astfel, 
la Sfantul Atanasie antropologia este hristocentrica si soteriologica. 
Sfantul Grigorie de Nyssa, creatorul de fapt al antropologiei 
patristice insista asupra omului ca legatura intre inteligibil si sensibil, 
socotindu-1 pe acesta drept cununa a creatiei. Omul a fost creat 
"pentru a fi partas al bunurilor dumnezeiesti" (Marele Cuvant 
Catehetic V). Pentru aceasta trebuia sa aiba in firea sa ceva inrudit 
cu Creatorul sau si astfel a fost inzestrat cu viata, cu cuvant, cu 
inteiepciune, cu nemurire. A fost creat dupa "chipul" lui Dumnezeu, 
care este in intelegerea Sfantului Grigorie de Nyssa, ansamblul 
elementelor care caracterizeaza Dumnezeirea, in primul rand 
inteligenta si ratiunea, apoi independenta si libertatea (Idem, 5, 7, 9). 

Asemanarea cu Dumnezeu inseamna ridicarea sufletului la 
Dumnezeu prin curatie, virtute, implinirea voii lui Dumnezeu, fapte 
bune si ajutorul harului Sfantului Duh, pana la unirea extatica a 
sufletului cu Dumnezeu prin iubire. Aceasta stare de beatitudine, 
ultima treapta a desavarsirii, are doua aspecte: pe de o parte, unirea 
cu Dumnezeu prin dragoste, devenind asemenea cu Dumnezeu si 
dumnezeu prin hai\ iar pe de alta, revarsarea acestei dragoste asupra 
semenilor spre a-i ridica si pe ei catre Tatal ceresc. Prin aceasta, 
Sfantul Grigorie de Nyssa da orientare sufletului catre Dumnezeu 
fara sa-1 desprinda nicidecum de comuniunea cu semenii, aratand 
prin aceasta ca desavarsirea este o lucrare sinergica a sufletului si a 
tmpului. Subliniem faptul ca Parintele Ciulei, vorbind despre 
antropologia Fericitului Augustin, a surprins specificul acestui autor 
a carui conceptie despre om si destinul sau este in opozitie cu 
mvatatura Parintilor rasariteni. Fericitul Augustin prefera ipotezele 
sale, bazate uneori pe experienta sa personala, decat pe traditia 
patristica rasariteana. Potrivit acestei ipoteze, "Chipul lui Dumnezeu" 
nu se afla in orice om, ci numai in cei alesi. Pe Augustin il 
intereseaza numai sufletul, iar din suflet, numai ratiunea. In efortul 
de a-i combate pe ereticul Peiagiu, care spunea ca vointa omului nu 
s-a deteriorat prin pacatul lui Adam, Augustin afirma monergismul, 
dupa care numai harul divin, fara colaborarea vointei omului, ne 
poate mantui. Legat de primatia harului in actul mantuirii, la Fericitul 
Augustin se gaseste determinismul absolut privitor la predestinatie. 
Unii oameni sunt predestinati sa se mantuiasca, iar altii nu. Aceasta 
conceptie eterodoxa, care face din Dumnezeu o Persoana arbitrara, a 
contribuit ca Biserica Ortodoxa sa-1 socoteasca pe Augustin numai 
fericit si nu slant, fara a-i contesta meritele sale exceptional in 
diferite compartimente ale teologiei. 

In Concluzii, autorul subliniaza inca odata ideile specifice 
Parintilor studiati, cu privire la suflet si trup, scotand in evidenta 
persoana umana in perspectiva unirii ei cu Dumnezeu si cu semenii. 
Este o traire teocentrica pentru ca atunci cand traieste in si prin 
Dumnezeu, creste valoric in vesnicie, iar atunci cand neaga pe 
Dumnezeu, Creatorul sau, se neaga pe sine, 

Lucrarea de fata atrage prin bogatia informatiei, prin^jj lul cu 
^rjair gasma filocali ga, prin noutatea investigatiei, prin raspunsul 
ortodox - patristic dat unor conceptii, mai noi sau mai vechi, 
fanteziste, cu privire la om. Este o lucrare ziditoare de suflet care 
reuseste, intr-o masura considerabila, sa raspunda prin Parintii 
Bisericii studiati, nedumeririi Proorocului David" "Ce este omul ca- 
Ti amintesti de el? Sau fiul omului, ca-1 cercetezi pe el? Micsoratu-1- 
ai pe dansul cu putin fata de ingeri, cu slava si cu cinste 1-ai 
incununat pe el" (Ps. 8, 4-5). Sfantul Macarie Egipteanul ne ofera un 
raspuns la legatura tainica a omului cu Dumnezeu cand afirma ca 
"dupa cum Dumnezeu a creat cerul si pamantul pentru ca omul sa-1 
■ locuiasca, tot asa El a creat trupul si sufletul omului ca sa fie locuinta 
Sa, ca sa locuiasca si sa se odihneasca in trup, ca in propria Lui casa, 
avand mireasa frumoasa si preaiubita sufletul, eel facut dupa Chipul 


Sau" (Omilia a XLIX-a, trad. Pr. Prof. Dr. Constantin Cornitescu, 
colectia "Parinti si Scriitori Bisericesti", 34, p. 280). 

' Felicitand pe P.C. Pr. Prof. Dr. Marin Ciulei pentru aceasta 
frumoasa contribute la cunoasterea antropoiogiei Sfmtilor Parinti, o 
recomandam tuturor iubitorilor de literatura patristica, spre citire, 
invatatura si folos sufletesc. Pr. Prof. Dr. Stefan C. Alexe 
Facultatea de Teologie Ortodoxa Bucuresti L 6 I. PRESCURTARI A. B. - Altarul Banatului (revista) 
C. C. G. - Corpus Christianorum. Series Graeca (Turnhout: 

Louvain 1977) 
C.S.E.L. - Corpus Scriptorum Eeclesiasticorum Latinorum, 

Viena 1866 sq. 

C. C L. - Corpus Christianorum. Series Latina (Turnhout, 

1953) 

D.E.C.A. - Dictionnaire enqyclopedique du Christianisme 
Ancien, adaptation francais sous la direction de 
Francois Vial des deux premiers volumes du 
"Dizionnario patristico e di antichita cristiane", 3 vol., 
edite sous la direction de Angelo di Bernardino, ed. 
Marietti, 1983; ont paru en francais A-F et G-Z, 
Cerf, Paris 1990, XXXII - 2641 p. + 18 cartes 
geogra-phiques. 
D. S. - Dictionnaire de spiritualite, Paris 1932 

D. Th. C. - A. Vacant, E. Magenot, A. Amann, Dictionnaire de 
Theologie Catholique t Paris 1903-1950 

D. T. O. - Ion Bria, Dicfionar de Teologie Ortodoxa, A-Z, 

editia a Il-a revizuita si completata, Editura 
Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Romane, Bucuresti 1994 
E. I. B. - Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Romane, Bucure§ti 
G. B. - Glasul Bisericii, Bucuresti (revista) 
KITTEL - Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament, 

Stuttgart, 1930 sq. 
Lexicon - A Pastric Greek Lexikon, ed. De G. W. H. Lampe 
Oxford Clarendon Press, Oxford 1961, 1978 (ed. a Il-a) 

M. M. S. - Mitropolia Moldovei si Sueevei (revista) 
M. O. - Mitropolia Olteniei (revista) 

O. - Ortodoxia (revista) 
P. G. - J. P. Migne, Patrologiae cursus completus. Series 

graeca, Paris 1844-1866 
P. L. - J. P. Migne, Patrologiae cursus completus. Series 
latina, Paris 1844-1866 
P. S. B. - Parinti si Scriitori Bisericesti, col. fondata de R. S. R. 
S.C. S.T. 

V. Chr. Patriarhul Iustin si editata de Institutul Biblic $i de 

Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 

1979 sq. 

Recherches de Science Religieuse, Paris 1910, sqq. 

Sources chretiennes, col. fondee par Henri de Lubac 

et Jean Danielou, editee de Cerf, Paris-Lyon 1941, 

sqq. 

Studii Teologice (revista) 

Vigiliae Christianae, Amsterdam II. ALTE PRESCURTARI art. 


— 


articolul 


cap. 


= 


capitolul 


col. 


= 


colectia..., coloana 


ed. 


— 


editor..., editia... 


Ed. 


- 


Editura 


f.a. 


s 


faraan 


introd. 


= 


introducere 


n. n. 


= 


nota noastra 


part. 


= 


partea... 


- trad. 


— 


traducere 


vol. 


= 


volum 


INTRODUCERE 1. Antropologie teologica. 

Antropologia patristica se ocupa cu originea si pozitia 
exceptionala a omului in cadrul creatiei, cu structura fiintei umane si 
scopul sau final. Spre deosebire de cea profana pune in evidenta 
transcendenta omului in raport cu creatia, cercetandu-1 in perspectiva 
comuniunii lui cu Dumnezeu Creatorul sau si cu semenii. 

In cunoasterea adevarului despre om, teologui pe langa 
rezultatele stiintelor naturale, foloseste in mod deosebit tezaurul de 
cunostinte al Revela^iei. 

"Fundamentandu-se pe modul in care Dumnezeu s-a descoperit 
si pe modul in care s-a inteles aceasta descoperire, umanismul 
crestin se fundamenteaza pe teologie, nu invers. Sfintii Parinti au 
fost sensibili la modul in care se teologhisea, tocmai pentru faptul ca 
numai o conceptie sanatoasa despre Dumnezeu si despre lucrarea 
Lui in lume putea asigura o intelegere viabila a omului si a sensului 
$ vietii acestuia" \ 

Creat H dupa Chipul" lui Dumnezeu (Fac. I. 26), omul este 
stabilit intr-o relatie antropologica specifica cu Creatorul, de la 
inceputul existentei sale. Avand o fire "complIsa' , din trup muritor si 
suflet nemuritor, aduse in existenta (m^o^sh^ultan) si menite sa 
ramana inseparable (Fac. % 7), persoana umana nu se reduce totusi 
la ele. Fara suflul de via|a divina (nephesh, ebr.) omul nu 
fiinteaza ca atare (Fac. 3, 19; Ps. 103, 30). 

"Nivelul la care se pune problema persoanei umane il depaseste 
deci si pe eel al ontologiei, asa cum se intelege ea in mod obisnuit. E 
vorba de o metaontologie p e care numai Dumnezeu singur o poate 
cunoaste" 2 . 

Cu alte cuvinte, omul nu se poate defini in originea si vocatia sa 
ultima decat in rela^ia cu Dumnezeu. Deoarece "structura deiforma a 
omului face imposibila orice solutionare autonoma a destinului 
lan ' • j ^ , Altfel omul ramft ie o enigma insondabila, un mister, un 
"ng vq " (necu noscut))cum avertizase Filon 4 . 

Intelegerea profima r a"a Simtilor Parinti arata ca omul ca ipostas, 
prezinta un aspect deosebit: prin si in comuniune, "Chipul" afirma 
identitatea si particularitatea sa proprie. Astfel "chipul" este 
orizontul in care se descopera adevarul despre fiinta nu ca simpla 
natura, subiect de individualizare si combinare, ci ca chip unic 
(eiKcbv) al totalitatii si "catolicitatii" fiintei 5 , 

Antrop ologia Pa rin|:iloreste_ teologica. "Indrazneata si 
sistemalicFaceasta antropolbgie "areprmFe^tele, meritul de a fi 
impus filosofiei, unitatea omului si a naturii sale alcatuita din trup si 
suflet, unitate care a invins dualismul platonic" 6 si gnostico- 
maniheic, 

Prin urmare, o analiza a invataturii despre suflet si trup in 
antropologia patristica a secolului al IV-lea, trebuie sa raspunda unei 
constrangeri de principiu: ea nu poate sa se opreasca asupra 
detahilor ci trebuie sa privilegieze o prezentare a conceptiilor celor 
mai semnificative in intentia focalizarii lor pe tema propusa. 

Acest demers nu e de loc facil in contextul informatiilor extrem 
de bogate in privinta izvoarelor si arealului lor, dar atat de dispersate 
si, oarecum parci monio s tratate la noi, intr-o maniera u nitara.^ 

In pre^entarea noastra vom recunoaste ca Parinti i si Scriitorii 

bisericesti au elaborat o antropologie pornind nu de la notiuni 

abstracte, ci chiar de la cuvintele Re%elatiei. Antropologia patristica 

.^eui^ste^ ornind chiar de la lectu ra biblica. Jn Sfanta Scriptura cauta 

primii crestini raspunsul la intrebarea: '""Ce Teste omul?" (Ps. VIII, 4). 

Din acest mptiv capitolul I al expunerii noastre porneste de la 
invatatura despre suflet si trup in Sfanta Scriptura, continuand sa 
schiteze Conceptia Parintilor Apostolici si apologe^ilor. Descoperind 
"urmele" de antropologie din scrierile aces»(Pora, in ideea 
progresivitatii informatiei sub aspect cronologic vom contura antro- 
pologia scriitorilor patristici mai reprezentativi din secolele II si III: 
Irineu de Lyon (| 202), Clement Alexandrinul (f cca. 211/215), 
Origen (f 254), Metodiu de Olimp (t sec. Ill), Lactantiu (f cca. 
320), Nemesius de Emessa (f sec. IV). 

In majoritatea cazurilor, scriitorii crestini ai secolelor al II-lea si 
at Ill-lea au scris sub regimul teroarei, sabiei, focului si fiarelor, dar 
prin "ethosul" lor extraordinar s-au straduit sa explice paradoxul 

fiintei umane care consta din calitatea ei de fiinta creata de 
Dumnezeu si in acelasi timp nemuritoare. 

Secolul al IV-lea, cunoscut in istoria Bisericii ca "secolul de 
aur", "scoate" Biserica din catacombe, dar aduce cu sine si presiunea 
marilor controverse in disputele cu gnosticismul, arianismul si 
pelagianismul. 

!n plina controyersa hristologica, Parintii, mai ales rasariteni, i§i 
elaboreaza propria teologie a "chipului". Acest fapt ar fi putut avea 
dezavantajul de a devia observatia lor si de a-i da o coloratura 
apologetica, dar ii obliga in acelasi timp sa clarifice doctrina despre 
om in lumina omului transfigurat si a lui Dumnezeu-Omul 7 . 

Sfdntul Atanasie eel Mare (t 373) este cunoscut mai ales ca 
teolog inspirat al Intruparii. De altfel, intreaga ortodoxie patristica a 
in|eles antropologia plecand de la hristologie, in lumina hristologiei 
si in indisolubila unitate cu aceasta. El insista asupra caracterului 
ontologic al participarii "chipului" la ceea ce este dumnezeesc. 
Chipul este constitutiv in asa masura incat "c^earea^mseajnna 
"participare" 8 .^ 

■^ Uapifotul II se refera la antropologia hristologica atanasiana, 

expunand si parcurgerea drumului de la chip la asemanare. Sfantul 
Atanasie intelege §i marturiseste cu tarie ca Dumnezeu Cuvantul, din 
nesfarsita iubire pentru om, s-a facut tocmai ce iubea: adica OM. 

Subiectul "Chipului", desi nu este tratat cu coerenta perfecta de 
Sfin^ii Parinti, bogatia inepuizabila a continutului acestuia, permite 
observarea lui prin diferite faculta^i ale spiritului nostru. In acest 
sens, o contribute remarcabila este adusa de Sfdntul Vasile eel Mare 
(t 379) si Sfdntul loan Gurd de Aur (t 407). 

Ei au descris cu profunzime, ca de altfel majoritatea Parintilor 
Bisericii, "cum este natura omului atunci cand tine legatura cu 
Dumnezeu si ce devine ea, atunci cand rupe aceasta legatura; cum 
functioneaza diversele lui functii psiho-somatice intr-un caz sau 
altul, care e perceperea existentei pe care o are atunci cand este unit 
sau rapt de Dumnezeu" 9 . Continutul si specificul antropologiei 
Sfintilor Vasile eel Mare si loan Gura de Aur sunt prezentate in 
capitolele III §i V, 

Apreciind ca importanta antropologia Parintilor pe care i-am 
amintit, putem afirma insa ca "antropologia crestina se inalta la 
rangul de sistem desavarsit si unitar prin mintea de aur a acelor genii 

"11 §i fericiti Sfinti care au fost Grigorie de Nyssa §i Augustin" 1 . Cei 
doi Parinti confera antropologiei creatine doua metode posibile de 
cunoa§tere a omului ca chip al lui Dumnezeu. Acestea sunt; "una 

ascendenta si cealalta deseendenta. Cand ^Fe j-ir.itii j Ajigwsfrt^ 

scruteaza sufletul omenesc §i plecand de la chipul gravat in el, urea 
la conceptia lui Dumnezeu, reconstituindu-1 pe Dumnezeu prin om, 
face din punct de vedere metodologi c^ o antrqpo logie a juL 

^Dum nezeu. S ustinator al principiului asemanarii, Sfantul Grigorie de 
NyssTpleaca de la Dumnezeu, de la Prototip, pentru a intelege tipul 
sj a defini esen$a omului-chip al Celui Ce Este. In felul acesta 
Pannjii Jlasariten i constr uiesc t e ologia omul ui^ n . 

In capitolele IV §iVI vom prezenta antropologia acestora sj 
contributia celor doi sfinti Parinti la aprofundarea invataturii 
patristice despre om. 

Urmand cursul firesc al expunerii, in abordarea temei propuse, 
ajungem la constatarea c ^\jntro polog ia ortodoxa nu este numai 
morala, ci ontologica, este ontolo^iaJnd umnezeirii, E a nu este 
articulata pe cucerirea acesteTlumXci pe cucerirea Imparatiei lui 
Dumnezeu (cf. Luca XVI, 16), transformarea lumii in imparatie, 
iluminarea ei progresiva prin energiile divine" 12 ; iar locul de 
manifestare in conformitate cu prezenta lor §i de a-1 transforma in 
aceasta prezenta este fiinta umana. Ajitropol ogia are dec i_si_uiL^ 

^ aspect soteriolog ic^ conform caruia omul este microteos, in mod 
virtual, prin har 

Antropologia Parintilor "in amploarea ei eonica izvora§te din 
Paradis §i se varsa in plinatatea Imparatiei, in taina restaurarii finale, 
adica a inoirii cerului §i a pamantului" 13 . Descoperim astfel %\ 
aspectul eshat ologicj X acesteia. 

* En Structure "microcosmica" a naturii umane se reflecta 
constitutia sa naturala duala (trup-suflet) ca sj dualitatea 
fundamentals a universului creat (material-spiritual). 

De structure antrop ologica "microcosmica" e legat destinul 
ultim al omului ddFmedjato??al tuturor acestor polaritati §i dualitati 
?ntr-o unire "sintetidr, fare separatie nici confuzie. lata de ce se 
poate vorbi de o antropolo gw co smohgica si o c osmohgie 

^jmirogol ogica. De spre aceste aspecte precum sj de r contributia 
antropologiei secolului al IV-lea la ortodoxia spiritualitatii 
Rasaritului Cre§tin, ne vom ocupa in capitolul ultim al lucrarii (VII). 

12 2. Actualitatea temei. Coordonatele gandirii Sfintilor Parinti pe care le vom prezenta 
demonstreaza cat de folositoare §i de actuala este Tnvajatura lor 
despre suflet si trup, despre om, in general, pentru teologia sj viata 
Bisericii astazi. jnto^cereajaj zvoarele gandirii gi trairii acestora 
este im perios nec esara. "Hin c etn unc", — 

""Fara indoiala Parintii BiseHciTraman un teren fertil pentru o 
reflectie mereu proaspata asupra adevarului divin sj a puritatii 
mesajului crestin in trecut sj prezent" 14 . Mai ales astazi. Astazi cand "emancipata de sub tutelaTraditiei teologice si 
metafizice, iesjta din perspectiva lor finalists "teleologica" - (omul 
se explica prin scopuri transcendente), antropologia moderna a 
privilegiat in ultimele doua secole, in sens pozitivist, demersul 
"arheologic", pledand pentru explicarea reductionists a omului prin 
originile si conditiile existentei lui naturale din perspectiva 
dominants sau conjugata a biologiei, psihologiei, sociologiei, 
lingvisticii, sistemelor comunicarii etc. Omul era redus la nevoile 
elementare biologice si culturale ale supravietuirii lui (hrana, 
reproducerea), J ajocuj i _ pulsiunilor fundamental c reate in jurul 
acestor nevoi, ale relatiilor economice, limbajului, etc. functia 
integratorie a Revelatiei a fost uzurpatS de metafizicS §i apoi de 
ideologic, rezultatu l^funest fund catastrofa umanismelor europ ene 
JTUiderne^al caror ptropocentrism^ragU/n-a putut stavili sinuciderea" 
in masa a omuluPcViimta teologicS sj religioasa, nici ororile 
omuciderii "industrializate" sj dezumanizarilor de tot felul care au 
invadat societafile actuale (droguri, violenta, erotismul exacerbat, 
consumerismul) depersonalizandu-le intens" 15 . 

Intoarcerea "la izvoare" este vitala acum, cand neintelegerea sau 
intelegerea gresita a omului ca persoana, separarea transanta dintre 
suflet sj trup, absenta, dupa unii, a rational itStii interioare a celor 
doua componente umane, conduc la jnflorirea cq nfuziei sectelor, la 
proliferarea neovitalismului, metempsihozei §i metemsomatozei, cu 
tot cortegiul de erezii depersonalizante §i degradante inrudite cu 
acestea. 

Din cauza relatiei exterioare dintre suflet §i trup s-a ajuns m 
cultura occidentals, fie la reprimarea trupului §i a patimilor lui in 


13 numele unui (gimtarjisia^iianiheicj fie la explozia senzualitatii 
nestapanite. Cre§tinismul rasantean a depart aceste caractere 
antinomice datorita conceptiei sale sanatoase despre structura 
umana; cand se vorbeste despre om se are in vedere calitatea lui de 
persoana, chip al lui Dumnezeu, in care opozitia dintre suflet si trup 
i§i pierde sensul 1 , mai precis dobande§te adevaratul sens 
duhovnicesc rezultat din unitatea chipului. 

Pe langa ratiunile religios-morale si cefe care tin de ordodoxia 
inva^aturii patristice despre om - ce justifica actualitatea temei - 
leitmotivul studiului nostra poate fi rezumat in conceptul de 
^mtropoto^ e^JeonoYna^ radical omis^ celui _d^_Xlautonomie 
^nr^ojo^c^j n aceasfa in telegere/antropologia teologica^fferjuie 
sa fieTfeojo^ ^an tropoiogica^ i invers. 

Antropologia teonoma poate oferi teologiei ortodoxe 
posibilitatea de a ajuta efectiv lumea contemporana, deoarece arata 
ca: "Dumnezeu nu este pentru om un "principiu" exterior, de care 
omul atarna exterior, ci in mod real si adevarat principiul si telul lui 
ontologic. Fiind plasmuit dupa chipul lui Dumnezeu, omul este 
(~$^ alcatu it teologicJ Si pentru ca sa fie "adevarat", el trebuie sa existe si 
sa traiasca in fiecare clipa teocentric. Cand II neaga pe Dumnezeu 
omul se neaga pe sine Insusj sj se autodistruge. Cand vietuieste 
teocentric, el se pune in valoare la infinit pe sine insusj, se dezvolta 
sj intregeste in vesnicie" 17 . 

Pasind la dezvoltarea temei propuse, consideram ca nu vom 
spune "lucruri noi ci poate intr-un fel nou" ("non nova sed nove") 18 . 
Totodata, ne exprimam recunostinta fata de "Parintele luminilor" 
(Iacob I, 17) pentru razele de lumina pe care le-am primit din 
invatatura Sfin^ilor Parinti, lumina din care dorim sa se 
imparta§easca credinciosji Bisericii noastre sj orice om in general. 


% NOTE 

'Pr. dr. Vasile Rlduca, Antropologia Sfdntului Grigorie de Nyssa, 
EIB, Bucuresti 1996, p. 7. 

2 V. Lossky, A V image et a la ressemhlance de Dieu, Paris 1967, p. 
120 sq. 3 Paul Evdokimov, Femeia si mdntuirea lumii, trad. Gabriela 

Moldoveanu, Ed. Christiana, Bucuresti 1995, p. 74. 

4 Cf. J. Danielou, Philon d'Alexandrie, Paris 1958, p. 174. 

5 Cf. J. Zizioulas, L'etre ecclesial, Geneva 1981, p. 94. 

6 Pr. Prof. loan G. Coman, Probleme de filosofie si literatura 

patristica, EIB, Bucuresti 1995, p. 41. 

A. G. Hamann, L'homme image de Dieu. Essaie d'une 
anthropologie chretienne dans L'Eglise des cinq premiers siecles, 
Desclee, Paris, f. a., p. 8. 

8 Cf. P. Evdokimov, Ortodoxia, trad. Dr. Irineu loan Popa, Arhiereu 
vicar, EIB, Bucuresti 1996, p. 86. 

Panayotis Nellas, Omul - animal tndumnezeit, trad. Diac. loan I. Ica 
jr., Ed. Deisis, Sibiu 1994, p. 2. 
10 I. G. Coman, op. cit., p. 40. 

H P. Evdokimov, Femeia si mdntuirea lumii, ed. cit., p. 34. 
n Ibidem, p. 79. 
u Ibidem,p. 41. 

Asist. §tefan C. Alexe, Sfdntul Niceta de Remesiana si 
ecumenicitatea patristicd din secolele al IV-lea si al V-lea (teza de 
doctorat), in "Studii Teologice", XXI (1969), nr. 7-8, p. 466. 
15 Diac. loan I. Ica jr., Studiu introductiv, la Panayotis Nellas, op. cit, 
p. 6. 

16 Drd. Vasile Cristescu, Caracterul comunitar al Chipului lui 
Dumnezeu in om, in "Studii Teologice", XLIV (1992), nr. 1-2, p. 94. 17 
18c Panayotis Nellas, op. cit., p. 23. 6 SfantuI Vicentiu de Leryn spune precis: "Vorbeste intr-un fel nou, 
dar nu s pune noutati" , trad, de Pierre de Labriolle, in Vincent de 
Terms Tradition eT progres: le Commonitorium, Desclee de 
Brouwer, Paris 1978, p. 75. 15 I EXPUNERE SUCCINTA A ANTROPOLCMIEI 
PATRISTICE DIN PRIMELE TREI SECOLE l. InVAtAtura despre suflet si trup 

SCRIPTURA SfAnta Sfanta Scriptura inteleasa ca izvor scris a! Revelatiei divine, 
cuprinde adevarurile esentiale despre ceea ce trebuie sa stie omul 
despre Dumnezeu, creatie §i despre sine. 

Pozitia exceptionala a omului in cadrul creatiei, structure fiintei 
sale, scopul sau final in planul si vointa lui Dumnezeu, comuniunea 
cu Creatorul sau si cu semenii m calitatea sa de "chip" al Lui (Fac. I, 
26) se gasesc expuse in Sfanta Scriptura. In Sfanta Scriptura cauta 
primii erestini raspunsul la intrebarea: "Ce este omulT sj tot din 
Sfanta Scriptura TI primesc la modul desavarsit. Antropologia 
* patristica_gg fundajoa&n teaza deci pe ant ropologia bibficlL jgespre onT" 
nu putea sa §tie sj sa vorbeasca eel manJifle decaFCe! care 1-a creat. 
O simpla antropologie profana l ; descriptiva nu-1 poate multumi pe 
un adevarat ganditor. 

Pentru aceasta inainte de a expune succint mvatatura despre 
suflet si trup tn Sfanta Scriptura a Vechiului Testament, vom aminti pe 
scurt elementele fundamentale 2 ale antropologiei biblice. 

Aces tea sunt: 
t a). Originea divina §i unit at ea onto logic a a omenirii 
J Potrivit revelatiei biblice, omul este adus Tn fiinta si exista prin 

/ "vointa lui Dumnezeu (Fac. I, 26) el nefiind nici produsul materiei in 
W* evolutie, ca in cosmologie, .nici identic cu fiinta divina ca in 
I mitologie. Prin vointa Sa creatoare, omul e stabilit intr-o relatie 


ontologica specified cu Dumnezeu, de la inceputul existentei sale. 
Avand o fire "compusa" din trup muritor §i suflet nemuritor, aduse 
in existenta in mod simultan §i menite sa ramana inseparabile (Fac. 
II, 7) persoana umana nu se reduce totusj la ele. Fare suflul de viata 
divina (nephesh, ebr.) omul nu fiinteaza ca atare (Fac. Ill, 19; Ps. 
Cffl, 30). 

b), Omul este subiect personal unic, creat dupa "chipul" lui 
Dumnezeu in vederea "asemanarii" (Fac. I, 26). 

Afirmatia biblica se refera la misterul persoanei umane, la 
caracterul ei de fiinta ireductibila. "Chipiil" reprezinta centrul 
personal al omului, partea "naturala" din constitutia sa, insa?i 
con§tiinta unitatii sale §i a relatiei sale cu Dumnezeu, datorita careia 
este capabil de a transcende starea de creature. 

c) Restaurarea efectiva afirii umane si recapitularea umanului 
este posibila dour in si prin Hristos. 

In acest sens, El este Omul (Rom. V, 15) sau "Fiul Omului" in 
care sj prin care totalitatea oamenilor este readunata ca intr-un nou 
principiu. Tinand seama de caracterul dinamic al firii si de libertatea 
personala, antropologia ortodoxa vorbeste de diverse "stari" ale 
umanului care corespund cu schimbarea relatiei acestuia cu Dum- 
nezeu. Biblia aminte§te de starea dinainte de pacat dar §i de starea de 
cadere, adica umanul negativ care a pierdut perspective "asemanarii" 
sau urcu§ul spre destinul sau eshatologic, precum §i de starea de 
restaurare sau de rascumparare in Hristos, starea in care umanitatea 
"pozitiva" a fost nu numai innoita ci §i preamarita. 

Tinand seama de aceste coordonate ale antropologiei ortodoxe, 
in perspectiva tratarii temei propuse, consideram necesara expunerea 
succinta a invataturii despre structure fiintei umane in Sfanta 
Scriptura, inteleasa ca principal izvor al Revelatiei divine impreuna 
cu Sfanta Traditie. 

a). InVAtAtura despre suflet si trup Jn Vechiul Testament 

SUFLETUL. 

Sufletul omului provine de la Dumnezeu, caci El "a suflat in 
fata lui suflare de viata §i s-a facut omul fiinta vie" (Fac. II, 7). De§i 
in textul mentionat se vorbeste mai Tntai de alcatuirea trupului §i 17 apoi de crearea sufletului trebuie inteles tn sensul ca, " de cand a 
inceput sa se formeze trupu! omenesc cu o complexitate biologica 
maxima, a avut deja in el sufletul insuflat de Dumnezeu" 3 . 

Sufletul este primit de la Dumnezeu, prin suflul dumnezeiesc 

datator de viata, odata cu trupul, in timpul zamislirii, astfel cajiinja_ 

umana apare Tn lume_3JiQiiale_p^iho-somatica. "De fapt, duhul 

TMrrrraTe^produce~^ufletul da si puterea3e~^rforma trupul. Sufletul 

are viata cafiinta, de aceea el nu trebuie safie confundat cuputerea 

vitala, imanenta, care exista in animate si in toate creaturile. El este 

subiectul, suportul personal al acestei energii vitale, avdnd viata in 

sine ca fiinia si pentru el insusi. Sufletul este principiul formator 

care individualize azd flrea umana intr-un subiect; de aceea sufletele 

x-descendentilor lui Adam nu sunt continute in sufletul lui Adam. Ca 

/ prototip al neamului omenesc, Adam cuprinde in sine pe toti, dar 

TO fiecare tsi primeste o existenta individuals, printr-un suflet nou creat 

\ de Dumnezeu pentru el" 4 . 

\ In Hmba ebraica exista doi termeni care redau cu aproximatie 

notiunea de suflet si duh, si anume: nephesh §i ruah. 

Prin urmare, primul concept fundamental sugerat de termenul 
"nephesh" si pe care il Tntalnim inca in prime le pagini ale Sfintet 
Scripturi este principiul de viata, ceea ce constituie o fiinta vie. Am 
vazut ca locul clasic pe care se bazeaza acest continut semantic al lui 
"nephesh" este in Geneza II, 7, wide se face referire la "duhul de 
viata", insuflat de Dumnezeu omului, care devine flinta vie sau suflet 
viu (nephesh haya). Aid ' ^nephesh" nu este un te rtium quid] ntr$ imp 
si suflet , ci reprezinta r ezultatul u nirii Jj]r4iaje_dintre trupul cre at din 
^'taTanT^^sufleTuT^aTvan. Acest "concept este intant pnntr-o alta 
dezvoltai'e s^mantica^cuvantului nephesh, care a ajuns sa denote in 
perioada vechi-testamentara orice fel de dorinta, aspiratie sau impuis 
vital 5 . 

Con^inutuI ideatic al lui nephesh este intregit prin folosirea altor 
termeni vitaii pentru intelegerea conceptiei primare iudaice despre 
suflet si anume ruah (duh, spirit) si leh (inima). Asociatia existenta 
dintre acesti termeni ~ nephesh, ruah si leh - a determinat pe unii 
ganditori sa sugereze un trihotomism fiintial in ceea ce priveste 
conceptia iudaica despre om. Omul, dupa acestia, ar fi format din 
trup, suflet si spirit. O astfel de pozitie nu poatefi sustinutd mtrucat 
% ^fiej2h esh nu este opus lu j ruah, rLpus paralel cu acesta (Isaia XXVI, 9; Iov VII, II) si este adesea , ca si ruah, centrul activitatilor 
spirituale, in timp ce la randul sau ruah poate fi impuis vital ca 
nephesh (Geneza VI, 17; VII, 15). 

Ba mai mult, cei trei termeni nu sunt enumerati in acelasi text si 

nici nu sunt pusi in opozitie. In Psalmul XVI, 9, omul, trupul si 

sufletul sau sunt termeni echivalenti care denota tntreaga persoana 

umana. Astfel jru_s£_ j3oate vorbi in J V^hiul_jr^sta4nenl_de 

te Jrihotomism, omul fiind concep uLsilUetic, c a un org anism psiho- 

j^z — 

Cele trei mari functiuni ale sufletului dupa invatatura Vechiului 
Testament sunt: ratiunea, vointa libera si sentimental. 

Prin ratiune, inca de la inceput, omul a stiut sa deosebeasca 
vietuitoarele pamantului impartindu-le si numindu-le pe diverse 
categorii si specii constient fiind ca intre ele nu exista un "ajutor pe 
potriva lui" (Fac. II, 19-20). Vointa il ajuta apoi sa opteze in mod 
liber fie pentru savarsirea binelui, fie pentru ceea ce este rau, urmand 
astfel una din cele doua modal itati prin care Dumnezeu ii ofera 
exercitarea libertatii: "viata si moarte... binecuvantare si 
b!estem"(Deut. XXX, 19). Dumnezeu nu-1 sileste, ci doar il 
sfatuieste spre bine: "Alege viata ca sa traiesti tu si urmasii tai" 
(Ibidem). 

Cu privire la sentiment, inainte de cadere, omul era legat de 
Creatorul sau prin iubire si incredere. Dupa cadere insa, apare 
rusinea (Fac. Ill, 7), teama (Fac. Ill, 10), apoi tristetea, invidia si ura 
fata de semeni (Fac. IV, 5). Dar nici una din aceste stari afective n- 
au avut taria de a estompa sentimentul de iubire fata de Dumnezeu, 
care s-a transformat in suspinul unui dor netarmurit exprimat atat de 
frumos in cuvintele Psalmistului: "Doreste si se sfarseste sufletul 
meu dupa curdle Domnului; inima mea §i trupul meu s-au bucurat de 
Dumnezeul eel viu" (Ps. LXXXIII, 2). 

O components a fiintei umane, cum observam si din textul 
mentionat este^mw^} care in conceptia autorilor vechi testamentari, 
reprezinta marele regulator ce canal ize aza duhul ( "ruah") in asa fel, 
incat viafa omului ("nefes")sa decurga normal. Ea este privita ca 
izvor al vietii (Pilde IV, 23) si sediu al duhului, avand uneori 
aceleasi functiuni (Ps. 50, 11,18). 

Deasemenea este considerata ca organ al inteligentei si al 
cunoasterii (Ps. CHI, 16-17; Pilde XXIII, 12; Eccl. VII,' 28), al 19 cugetarii s/i interior izarii (Fac. VIII, 21; Eccl. I, 16), ca sediu ai 
atentiei (Iez. XLIV, 5) §i ca normativ ai credintei morale (Eccl. XI, 
9;Is.LVII, 17). 

In Iimbajul sapiential al Vechiului Testament, starea sufleteasca 
sau viata inter ioara a omului este definite ca o stare a inimii (Intel. 
SirahXm, 30-31) 7 . 

Observam din psihologia vechi-testamentara interdependenta 
functiunilor sufletului. "Acest caracter de integritate, spune Paul 
Evdochimov, face ca intreaga cunoa§tere in intelesul biblic, sa nu fie 
nicidecum un exercitiu autonom al unei singure facultati a spiritului 
omenesc, ci participa in intregul lor (ev reii^cugetau cu ini maXsi de 
aceea cunoagterea este comparata deseon cu actul casator iei ( a lua o 
9. femeje in casatorie inseamna 3immte-de_toale_. termen nuptial subllntaza si o interdependenta originara: Dumnezeu 
zamisle§te pe om tntru cunoastere, cunoscandu-1 "prin casatorie", iar 

^omulse_cunoa§te pe sin e numai cu nos^anj^^e^iumne^eiL!. 

Sufl^TprovemnTdin "suflarea de viata" (Fac. nT>) a lui 
Dumnezeu, fiind inteles in complexitatea functiunilor sale, fire§te ca 

, este nemuritor, tf — ■ 

""TJe^-auiarul cartii II Macabei favorizeaza dihotomia trup- 
suflet, basar-nephesh, in Cartea Intelepciunii lui Solomon, nephesh- 
psihi devine entitate nepieritoare §i principiu indestructibil care 
asigura nemurirea omului (Intel, lui Solomon, II, 22 §i urm. Ill, 1; V, 
14; V, 16). 

Chiar daca "antropologia semitica era mai putin apta decat 
antropologia greaca (eel putin cea a lui Platon) sa integreze ideea 
nemuririi sufletului, mai pu£in dispusa sa admita ca exista in om un 
element incorporal inaccesibil mortii fizice" 9 , cum afirma un teolog 
catolic, e drept citand pe alfii, o seama de texte din Vechiul 
Testament demonstreaza contrariul. Pe langa unele texte chiar din // 
Macabei (VII, 14, VII, 23) ce dubiu mai pot oferi cuvintele: 
"pulberea sa se intoarca in pamant cum a fost, iar sufletul sa se 
intoarca la Dumnezeu, Care 1-a dat" (Eccl. XII, 7). 

Din cele expuse anterior, am inteles ca la baza conceptiei 
biblice despre om sta credinta ca el a fost creat de Dumnezeu din 
"Parana", dupa care, acela§i Dumnezeu Creator a suflat asupra sa 
"dun de viata" (Gen. II, 7). Sufletul ("duhul de viata") sj trupul sunt elementele esentiale 
care stau la baza conceptiei despre om in Vechiul Testament sj in 
traditia iudaica de mai tarziu. 

lata de ce in cele ce urmeaza vom face anumite precizari cu 
privire la invatatura vechi-testamentara despre trup. 

Trupul. In Vechiul Testament, trupul nu este pur %\ simplu un ansamblu 
facut din carne §i oase pe care omul il poseda pe timpul existentei 
sale pamante?ti dar de care se dezbraca prin moarte sj pe care il 
imbraca in ziua invierii. Este interesant de observat ca in limba ebraic a nu exista un cuvan t anume_nent ru trup separat de suflet. \ 
£est~Tucru se datoreaza conceptiei iudaice despre persoana~umanT 
psiho-fizica ca unitate indestructibila. 
"Atunci canase fac referiri la natura fizica a omului este 
intrebuin^at termenul "basar" - "carne", "trup viu" (Geneza II, 23-24) 
§i ca atare simbolizeaza slabiciunea, caracterul trecator al fiintei 
umane (IsaiaXL, 6). 

Acelasj cuvant este folosit §i cu semnifica|;ia de "trup" cum ar fi 
de exemplu in Exod XXX, 32; Numeri 8, 7; I Imparati XXI, 27; II 
Imparati IV, 34; 6, 30; Iov IV, 15; Proverbe XIV, 30; Ecclesiast II, 

omIO 

"Fara intemeierea religioasa la care trupul are indubitabil acces 
nu s-ar putea intelege exact sensul a ceea ce se nume§te - cu un 
termen caruia s-ar cuveni. sa-i inlaturam orice intentie peiorativa - 
"ritualism iudaic". Exigentele rituale intelese ca miscare de adecvare 
§i de participare a sufletului la sfintenia lui Dumnezeu, sunt de 
neconceput in afara trupului. De aceea actele cele mai simple - 
reprezentand pentru modern semnele unei elementare, profane, 
igiene - devin in iudaism probele ireductibile ale seriozitatii 
angajamentului religios al individului; nu este intamplator, a§adar, 
ca rabinii considera ca spalatul mainilor inainte de masa este unul 
dintre raspunsurile posibile la cuvantul lui Dumnezeu: "fi^i sfinti" u . 

Ritual urile iudaice nu se rezuma a§adar la simp la curatenie a 
trupului. "Scopul lor prim este intr-adevar curatenia trupeasca dar 
prin aceasta curatenie insul uman este pus intr-o legatura statutara 
speciala fata de poporul ales sj mai presus de toate fata de Yahve. 21 Un exemplu elocvent in acest sens este ritualul circumciderii. Prin 
savarsirea actului de circumcidere lasand la o parte aspectul igienic 
al acestuia, avem in fata noastra un act de marturisire a faptului ca 
persoana in cauza apartine de acum inainte poporului ales, 
obligandu-se sa pastreze Iegamantul cu Yahve. Astfel indeplinind 
indatoririle prescrise fata de trup, printr-o rational izare a vietii pe 
baza unor inalte principii morale si a unor ritualuri de purificare, 
omul savarseste un act placut Iui Dumnezeu gi se apropie din ce in ce 
mai mult de El" u , 

Trupul, apartinand lumii materiale, este elementul prin care 
omul se deosebeste radical de Dumnezeu 13 , dar'tn pofida 
materialitatii sale, el este sediul unor functiuni care depasesc ceea ce 
intelegem noi in mod obisnuit prin cuvantul "carnal". De exemplu, in 
Ps. LXXXIII, 2 s. u., "sufletul ... inima ... si trupul" se sfarsesc si se 
bucura de dorul lui Dumnezeu; tot asa in Ps. XV, 9: "... s~a veselit 
inima... s-a bucurat limba... dar inca si trupul... va salaslui Tntru 
nadejde" 14 . 

lata cum invafatura despre suflet §i trup ne conduce in mod 
necesar si !a stabilirea raportului dintre aceste doua componente ale 
entitatii umane. 

Raportul dintre suflet si trup. 

In antropologia Vechiului Testament am vazut ca trupul nu este 
definit prin distanta care-1 separa de suflet ci prin faptul ca el ofera 
un teritoriu de actiune pentru viata sufletul ui. 

Pentru a intelege antropologia biblica, "trebuie mai intai sa 
indepartam dualismul grec clasic sau cartezian modern, in care 
sufletul §i trupul apar ca doua substante in lupta: "trupul este un 
mormant pentru suflet" (soma-sema). Conflictul biblic se situeaza 
intr-o cu totul alta perspectiva: proiectul Creatorului, dorintele Lui 
se opun dorintelor creaturii; sflntenia se opune starii de pacat; firea 
curata se opune pervertirii. 

Trupul, basar, sarx desemneaza ansamblul, complexul: trupul 

viu. Omul iese din mainile lui Dumnezeu "suflet viu", e l nu are 

jsuflet, el e ste sufle t el este trup. este psvche.^i mpheshA)aca di spare 

"sufletul, nu ramane^un trup, ci tarana lumii, "tarana in tarana se 

intoarce" 15 . lata de ce "sufletul se manifesta prin corporal, iar trupul poate 
influenta in mod mareant dinamica sufleteasca a persoanei; un 
aforism rabinic da o uimitoare importanta grijii fata de trup, 
instaland-o intr-o perspectiva soteriologica: "Puritatea trupului 
conduce spre puritatea spirituala" 16 . 

Unitatea dintre suflet §i trup este ilustrata indeobste de faimoasa 
parabola a ologului si orbului: "Un rege avea o gradina frumoasa in 
care cresteau smochini ce dadeau roade timpurii. El a pus doi paznici 
sa o pazeasca, unul olog si altul orb. Ologul a zis catre orb: vad 
cateva smochine minunate, urca-ma pe umerii tai si vom putea 
culege smochinele sa le mancam. Dupa un oarecare timp a venit sj 
stapanul |i a ceruf smochine, dar nu mai erau. Ologul a spus 
stapanului sau ca nu poate sa umble iar orbul ca nu poate sa vada. 
Atunci stapanul a urcat pe olog pe umerii orbului si i-a judecat 
impreuna. La fel Dumnezeu va duce sufletul si-i va face sa 
salasjuiasca in trup (dupa moarte) si va judeca impreuna atat trupul 
cat si sufletul" 17 . 

Conceptia privind unitatea fiintiala dintre trup si suflet, este 
prezenta si in gandirea iudaica de mai tarziu in contextul invataturii 
privind invierea cea de apoi (II Mac. VII, 14, 23) si apoi mantuirea. 

Reprezentarea unitara a persoanei umane "are profunde 
implicatii privind viata eshatologica, Faptul ca omul este descris ca 
"o persoana vie" (Geneza II, 7), o ftinta care traieste §i nu e 
considerat ca suma a doua entitati, ci imitate care se exprima pe 
doua planuri flintiale, spiritual si pamantesc, implica ideea 
necesitatii participarii intregii persoane umane la viata vesnica. Deci 
nu numai partea spirituala va participa, va fi partasa la nemurire, ci 
§i cea trupeasca care, prin conjugare cu "suflarea divina" primeste si 
ea de la creare dimensiunea vietii ve§nice" 18 . 

Invatatura despre suflet si trup in Vechiul Testament i$,i gaseste 
in mod firesc dezvoltarile §i precizarile revelationale in Noul 
Testament pe care le vom schita in continuare. 22 23 


fi). InVatAtura despre suflet Si trup In Noul Testament SUFLETUL. Ideile care fundamenteaza invatatura crestina despre suflet 
pornesc cum este si logic, de la invatatura Vechiului Testament. Ele 
primesc, Tnsa nuantari mai precise in lumina noii Tnvataturi 
propovaduita de Domnul nostru Iisus Hristos si de Sfintii Apostoli. 

Sufletul este "nu numai o components specifica a fiintei umane 
(Mt. VI, 26) ci si principiul formator, unitar si dinamic a! 
personalitatii. Sufletul este "entelehia" trupului, elementul 
substantial §i rational, care da tbnrTamdividuala si personala fiintei 
omenesti, prin care se distinge atat deJDumnezeu cat si de celelalte 
creaturi 19 . 

Termenii neotestamentari care redau in special conceptul de 
suflet sunt patru la numar: yx>%yv\ , 7ivro|ua, KapSia, Ttvor] ^ 

Acesti termeni corespund lui nephesh/ruah. leb si neshamah 
din Vechiul Testament. 

- yv%r\ - nephesh - suflet - este considerat ca principiu spiritual 
al vietii prezente in om (Gen. IX, 45; Lev. XVII, Pi; Dent. XII, 23). 
In scrierile sinoptice ale Noului Testament "psyhi" denota subiectul 
starilor psihice (Mc. XIV, 34). 

Sfantul Apostol Pavel foloseste acest termen de foarte putine 
ori si pentru a descrie mai mult partea emotiva a constiintei (I Ies. V, 
23). fn general, Sfantul Pavel considers notiunea de "psyhi" ca fiind 
principiul animator at trupului si baza existentei emotive. Pentru 
Sfantul Apostol Petru, "psyhi" reprezinta intreaga personalitate (I Pt. 
t 23; II, 1). 

- 7iV£i3jaa - ruah - suflet. El reprezinta suflarea, respiratia, viata 
animala, dar si principiu! ei; principiul Tntelepciunii si al inteligentei 
(Ex. XXVIII, 3; Is. XXIX, 24). Noul Testament foloseste in 
continuare cu precadere cuvantul "pneuma" pentru Duhul lui 
Dumnezeu (Mc. I, 12). In cateva cazuri, termenul denota partea 
psihica a vietii (Mt. V, 3; XXVI, 41 ; Mc. II, 8; VIII, 12; XIV, 38; Lc. 
I, 47 §i 80) sau principiul vietii (In. XIX, 30) sau sufletul dupa 
moarte (I Pt. Ill, 18 si urm., IV, 6). - Kap8ia - leb - cor - inima. Principiul sentimentelor, al gandirii 
si al hotararilor. Este considerat cu precadere ca izvor al gandurilor si 
faptelor ce caracterizeaza fiinfa umana. 

In Evanghelia dupa Marcu, "kardia" denota personalitatea, 
viata launtrica sau caracterul omului (VII, 21). Totodata, este folosit 
pentru a exprima viata emotiva (Lc. XXIV, 32), intelectuala (Mc. II, 
26) §i volitionala (Mt. V, 28) a omului. 

In Noul Testament "kardia" primeste o nuanta si mai profunda 
prin aceea ca omul trebuie judecat mai ales pentru ceea ce iese din 
insusi izvorul vietii sale si nu prin faptele sale externe . 

O alta expresie neotestamentara, folosita mai ales de catre 
Sfantul Apostol Pavel, este vou<; - cugetarea, ratiunea, inteligenta, 
mintea. "Nous" nu are corespondent in limba ebraica, desi a fost 
folosit in Sepfuaginta, ca traducere pentru "leb" sau "ruah". "Nous" 
reprezinta acea dimensiune a omului care il ajuta la cunoasterea 
voin^ei lui DumnezeU si sa o urmeze (Rom. 1, 20 si VII, 25). Totodata 
este un element de legatura intre om si om, caci prin "nous" ne 
intelegem cu semenii nostri (I Tim. II, 7; I Cor. XIV, 14-19). 

Notiunea de suflet in Noul Testament cuprinde numeroase 
valente , ergonomia l ucrarii nu ne per mitereferin te detaliate, decat 
cele strict necesare pentruTH|elegerelT lormulanlor p'aSistice 
ulterioare. De aceea vom mentiona doar cateva texte mai 
serrmificative, cu privire la aparentul trihq tomism nou4estamenta?T) * 

Dupa cum am inteles, in "Noul TeslamerTtT^artea spintuala a 
omului este numita uneorii , w/7e^(\|/uxrj) alteori spirit, duh (7iveG|ia) 
aceste numiri fiind sinonime, deoarece se refera la aceeasi parte 
spirituals din om, la suflet. Astfel, nu se poate intelege ca omul ar fi 
compus din trei elemente: trup, suflet si duh. §i Mantuitorul foloseste 
pentru partea spirituala cele doua numiri: suflet si duh. In Evanghelia 
dupa loan (X, 15) se spune: "si-mi pun sufletul (rqv yuxiiv |itou) M . 
La apropierea patimilor Sale, le zice ucenicilor in gradina 
Ghetsimani: "Intristat este sufletul meu ( x\ \\fw%r\ fiou) pana la 
moarte" (Matei XXVI, 38). Dar in momentul mortii Sale pe cruce a 
zis: "Parinte, in mainile Tale incredintez duhul meu (to nvsujia 
(aou) (Lc. XXIII, 46). Sfintii Evanghelisti, relatand acest moment 
suprem, se exprima astfel: "Iisus, strigand cu glas mare si-a dat duhul 
(to TrvsGjaa) (Mt. XXVI, 50 si loan XIX, 30). 25 SfantuI Apostol Pavel, dupa ce a inviat pe tanarul Eutihie, a zis 
celor de fata: "... sufletul sail este in el" (Fapte XX, 10). SfantuI 
Evanghelist Luca descriind invierea fiicei lui lair, spune: "... S-a 
intors duhul ei..." (VIII, 55). 

In doua locuri din Epistolele pauline sunt amintite numirile de; 
trup, suflet, duh. Acestea sunt: Primul, la Epistola catre Evrei: "... si 
patrunde pana la despartirea sufletului si duhului, dintre incheieturi 
simaduva..."(IV, 12). 

Al doilea, la / Tesaloniceni (V, 23): "... si intreg duhul vostru sj 
sufletul vostru si trupul sa se pazeasca...". 

Daca cuvantul dumnezeiesc nu se poate contrazice pe sine, daca 
el vorbeste adesea si lamurit numai de doua "parti" ale ornului (cf. I 
Cor. V, 3-5; VI, 20; VII, 34) cum este cu putinta ca in ambele locuri 
citate, duhul §i sufletul sa fie considerate in om, ca "parti" 
deosebite? Intelesu! este altul. Sufletul §i duhul se deosebesc numai 
ca doua aspecte sau puteri ale aceleiasi naturi spirituale, caci zice 
Apostolul: "Cuvantul lui Dumnezeu patrunde pana la despartirea 
sufletului si a duhului, incheieturilor si maduvei". Dar "incheieturi le 
si maduva" sunt parti ale unuia si acelasi trup omenesc si nu parti 
despartite in om. Pe baza acestui text (Evrei IV, 12), se poate 
argumenta ca, in cazul celui de-al doilea text invocat ca aparent 
trihotor^ist (I Tes. V, 23), SfantuI Pavel mi_deos£^teTnom_sufle^^ 
si duhul decat ca doua aspecte ale uneia s/i ac eleiasi naturi spiritu ale, 
-primita dela LreatoT^aTTCa'recunoaste m "duhul", cea mai Tnalta 
facilitate a sufle tului. Cajiva Parinti si Scriitori bisericesti 23 credeau 
ca SfantuI PaveTpnn "duh" a Tnteles acel har al Sfantului Duh primit 
de orice crestin la botez, despre care sfatuia: "... duhul sa nu-1 
stingeti..." (I Tes. V, 19). Comentand textul paulin de la I Tes. V, 23, 
teologul catolic Tomas Spidlik, preocupat de spiritualitatea ortodoxa, 
spune: "daca aceasta (trihotomie n. n.) nu este in mod evident o 
dihotomie in sensui elenic, ea nu este nici un simplu pleonasm, 
fiindca apostolul distinge fenomenele ce tin de duh, de suflet si de 
trup. Putem observa ca SfantuI Pavel face din "pneuma" nu un 
element fizic al sufletului in maniera filozofilor, ci o comunicare a 
lui Dumnezeu. In raport cu aceasta semnificatie a lui "pneuma" se 
stabileste distinctia dintre omul "sufletesc" (xj/DXiKoq) si omul 
"duhovnicesc" (TC\/EX)\xiiK6q) 24 . Din context reiese ca daca s-a putut 
vorbi la unii autori patristici de "trihotomie spirituala" respectiv: 26 partea intelectuala, irascibild si concupiscenta (to vosp 6v, xo 
0U|uik6v, %b eTiiGufiTitiKov) in privinta sufletului, de un 
trihotomism al ornului nici nu poate fi vorba. Pe moment amintim ca 
un plus de informatie in acest sens il vom primi din expunerea 
ulterioara a cugetarii patristice. 

Dupa cum se poate observa, conceptia neotestamentara despre 
suflet, este o continuare a celei vechi-testamentare, cu exceptia ca 
Noul Testament accentueaza asupra caracterului dihotomie al 
ornului si, ceea ce este foarte important, intareste credinta ca entitatea 
fiintiala, ce poate fi numita "psyhi" sau "pneuma" supravietuieste 
dupa moarte. Aceasta entitate, care se continua, implica prezenta 
unui trup adaptat la nevoile eshatologice ale sufletului, asa cum s-a 
intamplat §i in cazul Mantuitorului, al carui trup poseda dupa inviere 
puteri noi . Trupul. In Noul Testament, conceptia despre trup primeste o noua 
dimensiune, ca rezultat al viziunii crestine despre locul ornului in 
univers si starea eshatologica a acestuia. 

In timp ce in Vechiul Testament carnea si trupul sunt desemnate 
printr-un singur cuvant (basar), in greaca Noului Testament ele pot fi 
distinse prin doua cuvinte: adp^ (carne) si respectiv acouoc (trup, 
corp); distinctie care nu-si dobandeste valoarea deplina decat prin 
interpretarea credintei. Spre deosebire de carnea perisabila (cf. Filip 
III, 19) care nu poate mosteni Imparatia lui Dunmezeu (I Cor. XV, 
50) trupul trebuie sa invie ca si Domnul (VI, 1 4); deci omul trebuie sa 
slaveasca pe Dumnezeu in trupul sau (VI, 20). 

In Noul Testament, Mantuitorul isi compara trupul cu un templu 
(In. II, 19-21). El este supus mortii (Mt. XXVII, 58-59; Mc. XV, 43; 
Lc. XXIII, 52; In. XIX, 38) dar inviaza a treiazi (Lc. XXIV, 3, 23; In. 
XX, 12). 

Ideea ca trupul este lacas al sufletului este pastrata si in Noul 
Testament. Sfintii Apostoli Petru si Pavel isi compara trupurile cu 
"un cort pamantesc" (I Cor. V, 12, 4, 6; II Pt. I, 13, 14). Trupul nu 
traieste decat prin suflet (Fac. II, 26). El este denaturat si degradat de 

27 ■■: ■ pacat, ceea ce supara si pe Dumnezeu (Rom. I, 24; VIII, 10; I Cor, 
VI, 16; lac. Ill, 16). 

Viata omului se desfasoara in trup. Atat timp cat omul se afla in 
trup, el are viata pe pamant (cf. II Cor. V, 6, 8, 9; Evr. XIII, 3). Fiind 
purtatorul vietii omenesti, trupul este organul de actiune. Sufletul 
lucreaza prin madularele din care e compus trupul, madulare care 
formeaza un tot unitar (cf Rom. XII, 4; I Cor. XII, 12-26). In mis- 
carea sa, trupul nu poate fi lasat la voia intamplarii, deoarece nu se 
poate impotrivi singur pacatului; sa nu se conformeze voii de sine, ci 
lui Dumnezeu. 

Daca vom vietui potrivit trupului vom muri, iar daca "ucidem" 
cu Duhul faptele trupului, vom fi vii (cf. Rom. VIII, 13). 

Trupul este organul prin care se manifests conduita noastra 
morala. Apostolul neamurilor ne indeamna sa "oferim trupurile 
noastre ca pe o jertfa vie, sfanta si bineplacuta lui Dumnezeu" (cf. 
Rom. XII, 1), caci la judecata vom fi judecati dupa faptele noastre 
savarsite in trup (II Cor. V, 10). 

Atunci cand va avea loc invierea universale a mor^ilor, cand vor 
Tnvia dreptii si pacatosii (F. A. XXIV, 15) acestia vor invia cu 
trupurile lor cu care au trait pe pamant. Dupa cum Iisus Hristos care 
este prototipul invierii noastre, a inviat cu acelasi trup cu care a 
murit, tot asa se va intampla si cu noi, ceilalti. Dar trupul care va 
Tnvia nu va mai fi supus stricaciunii. el nu va mai fi nimicit de boli 
sau moarte, ci va fi preamarit, asa cum s-a intamplat si cu trupul 
Domnului dupa inviere (Filip III, 21). 

Prin inviere, si trupurile noastre vor participa la nemurire (Lc. 
XX, 26) deoarece puterea mortii va fi definitiv zdrobita odata cu 
invierea generala (I Cor. XV, 26). 

Caci dupa cum omul vie^uieste pe pamant cu trup si suflet, tot 
asa^cu^ne sa fie rasplatit in intreaga sa fiintialit ate, adica in trup 
si siuTer**"""*" mm=s ^~ " ~ ^ 

In vederea mantuirii, trupul joaca un rol important. Mantuitorul 
Hristos a fost rastignit cu trupul pe cruce pentru mantuirea neamului 
oraenesc. "Impreuna cu El a fost rastignit si omul nostru pentru ca 
trupul pacatului sa fie dezbracat de puterea sa, in asa fel incat sa nu 
mai fim robi pacatului" (Rom. VI, 6). 

Prin eliberare de pacat am fost eliberati si de robia mortii (Rom. 
VIII, 23), caci "Daca duhul Celui ce a inviat pe Iisus dintre cei morti locuieste in voi, Cel ce a inviat pe Iisus din morti va invia si 
trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Sau care locuieste in 
voi" (Rom. VIII, 1 1 ; cf. F. A. II, 24; I Cor. IV, 14; Efes. II, 5). Astfel, 
"trupul starii noastre smerite va fi facut asemenea trupului slavei sale 
(Filip III, 21). 

Ca si in cazul notiunii de suflet, in Noul Testament se gasesc 27 numeroase semnificatii privitoare la notiunea de "trup" . Am 
enumerat pe cele considerate mai tangentiale cu tematica expunerii 
noastre, axata pe antropologia patristica. 

Prin urmare, in Noul Testament, trupul este considerat ca parte 
integranta sau components esentiala a personal itatii umane 
complete. In plinatate^^injei^sale, omul nu este conceput ca fiinta 
pur spirituals, ci ca (spirit intrupab In lumea empirica, trupul isi are 
dreptul si obtigatiilesaTe^~-feStfnctele sale naturale nu trebuie 
considerate ca si cum ar fi fost implantate in om pentru a fi 
suprimate, ci ca avand un loc bine stabilit in procesul de implinire 
legitima a scopului pentru care omul a fost creat. In smerenia sa 
pamanteasca, trupul este totusi sacru, caci in perspectiva mantuirii si 
a vietii vesnice si trupul are Iocul sau promis 28 . Totusi, nu trebuie sa 
se uite ca trupul sau natura fizica a omului este partea inferioara a 
persoanei sale, caci trupul este supus tentatiilor rele si, prin urmare, 
are nevoie sa fie supus in permanenta vietii superioare a spiritului, 
prin care intra in relatie constienta cu Dumnezeu. Trupul se afla intr- 
un proces continuu de sfmtire. Opera de sfmtire trupeasca a inceput, 
iar ziua mantuirii trupesti se afla in viitor 29 . 

Somat olo^ia noutestamentara evid entiaza faptul ca_si ^trup ul^ 
expnma__per^oana^ETm^ este doarun obiect al acestei lumi, ci, 
fundam ^QtaT ^m^a) manifestarea, limbajul unei persoane. Este 
suflarea care poarta gandirea, e inaintarea si popasul care 
structureaza timpul si spatiul. Este eel prin care sunt mereu gata sa 
actionez (nici un savant nu poate explica de ce, daca vreau, pot sa-mi 
ridic bratul, sa fac un pas inainte sau inapoi). Este eel prin care ma 
ofer privirii celuilalt. El trimite la intreaga existenta a omului. 
Experienta trupului ni se dezvaluie ca^ceva ce coincide nemijlocit cu 
prezenta mea. Trupul meu nu este nici lucru, nici instrument, ci euJn, 
Jume, eu pentru ceilalti" 30 . §i aceasta pentru ca se afla intr-o relatie 
de reciprocitate cusufletul, cum vom constata in cele ce urmeaza. 28 29 ^™ Raportul dintre suflet si trup. 

Trasaturile esentiale ale invataturii neotestamentare despre 
suflet, dupa cum am vazut, presupim unitatea fiintiala dintre acesta si 
trup; aceasta unitate accentueaza in mod special valoarea persoanei 
umane, mai ales in perspectiva destinului ei si faptul ca aceasta 
valoare se realizeaza in comuniunea teandrica, ,constituita ca rezultat 
ai acceptarii lui Iisus Hristos ca Logos intrupat, Creator si Mantuitor. 

Am inteles ca sufletul este o esenta areata, vie, intelectuala, 
care da corpuhii organic §i sensibil putere de viata si facultatea de a 
percepe cele sensibile, atat cat dureaza firea receptiva pentru 
aceasta. 

Sufletul este o esenta - "ousia", adica un element ontic 
independent si nu o funcfie sau produs al corpului uman. Aceasta 
independent^ fiintiala a sufletului fata de trup are urmatoarele 
implicatii: In primul rdnd y sufletul are o origine separata de aceea a 
trupului. Cu alte cuvinte, substratul originar al sufletului se 
deosebeste de eel al trupului. In timp ce trupul provine "din tarana" 
(materie) sufletul este creat de Dumnezeu prin "suflare", este 
imaterial. In afdoilea rand, sufletul poate exista separat de trup; are 
o existenfa. de sine statatoare. Dar aceasta esenja, care este sufletul, 
este^creata^AcQdiSta. caracteristica a sufletulinesTefoarte importattta" 
pentru ca ea delimiteaza ontic sufletul uman. Mai precis, prin faptul 
ca este esent a cre ata, sufletul este viu. « 

^Via^StenTotaTundamentala "ce caracterizeaza sufletul, acesta 
fiind insusi izvorul vietii trupesti. Disparitia lui ar insemna disparitia 
vietii; slabirea lui inseamna compromiterea facultatilor si 
functiunilor spirituale ale omului. 

De aceea, sufletul mai este in om si esenta intelectuala (noera). 
Prin aceasta, sufletul are puterea de a intelege, de a face din om o 
fiinfa superioara fa^a de celelalte creaturi. Astfel, omul este unirea 
fiintiala dintre trup si suflet. El nu poate fi numai suflet sau numai 
trup. Chiar atunci cand este defmit ca trup, se intelege ca este un 
trup insufletit de suflet inteligent. 

Intre trup si suflet nu exista numai o legatura fiintiala in sensul 
ca sufletul impartaseste cu trupul numai puterea vitala, ci §i 
facultatea de a percepe, gratie simfurilor, lumea inconjuratoare. 
Perceperea are la baza viata pe care sufletul o acorda trupului; ea provoaca sau stimuleaza functiunile inteligentei si ale ratiunii, 
facand posibila aparitia cunoasterii, a progresului spre desavarsire. 

Raportul dintre suflet si trup este organic si variat. Trupul si 
sufletul au o origine comuna, amandoua de la Dumnezeu: trupul prin 
parinti, sufletul prin creare, de la Dumnezeu. Aceste parti 
constitutive ale omului apar si se dezvolta in dependents una fata de 
alta. Unirea sufletului cu trupul se face intr-un mod tainic si 
nepatruns de mintea omeneasca. Sufletul nu reprezinta substratul 
necunoscut al unor fenomene, ci entitatea spirituals care exista si 
este caracterizata de calitati si activitati proprii distincte, cum ar fi 
individualizarea unica, libertatea de a actiona liber in mod real, 
esenta nemateriala. Dezvoltarea sa in timp, caci el se dezvolta odata 
cu trupul, face parte din realitatea sa desi natura sa ultima este 
indefinite. 

Persoana umana in totalitatea sa reprezinta ceva mai mult decat 
simpla constiinta de sine. Relatia dintre constiinta de sine cu semenii 
si cu Dumnezeu sugereaza ca sufletul este o entitate mult mai mare 
decat a putut si poate sa descopere experienta noastra trecuta si 
prezenta 31 . 

Relatia sufletului cu trupul in conceptia crestina despre 
persoana se centreaza in jurul recunoasterii sufletului si trupului ca 
aspecte esentiale ale naturii umane, ca puterile trupului apartin si 
sunt concentrate in viata sufletului. Cu toate acestea, trupul se poate 
impotrivi sufletului (Gal V, 17) si-1 poate impiedica in alegerea 
celor mai inalte aspiratii ale lui, neexcluzand chiar tendinta catre 
Dumnezeu (II Cor. IV, 6). Dar sufletul fara trup nu poate savarsi nici 
cele bune nici cele rele (II Cor. V, 10). De suflet depinde ca acesta 
sa se faca "rob al trupului" (Rom. XIII, 14; Gal. Ill, 3; V, 13; Efes. 
II, 3) sau ca trupul sa se faca conlucratorul ascultator al sufletului (I 
Cor. IX, 27; Gal V, 24). Dupa cum sufletul va conlucra cu trupul 
sau, acesta din urma "se va pangari" (luda, vers. 8) sau va deveni un 
templu al lui Dumnezeu (I Cor. Ill, 16,17) si impreuna se vor 
invrednici de preamarirea lui Dumnezeu (I Cor. VI, 20). 

Nici CU infrernjTgrea viefii p^maritesti nu se sfarseste pentru 
totdeauna aceasta^eg atura (cruv a(peia))stransa dintre suflet si trup, 
caci va veni vremea cand toate trupurile omenesti, dupa asemanarea 
trupului inviat al lui Hristos (Filip III, 21) vor invia intr -o forma 
proslavita (I Cor. XV, 20, 44) unindu-se cu sufletele lor spre a pfirnT" 30 31 rasplata vesica pentru ce au lucrat bine sau rail (II Cor. V, 10) pe 
parcursul vietii pamante§ti. 

O teologhisire mai ordonata, cu privire la invatatura despre 
suflet §i trup o vom intalni in perioada patristica, incepand chiar de 
la Parintii Apostolici, despre care vom trata in continuare. 

2. CONCEFTIA DESPRE OM IN SCRIERILE PARINTILOR APOSTOLICI, 

Parintii Apostolici sunt autorii cre§tini care au cunoscut pe 
Apostoli sau au fost discipoli apropiati ai acestora. Acestia "fac 
legatura intre viata primara noutestamentara §i cre§tinismul 
generatiilor urmatoare. Ei dibuiesc cu antenele spiritului spre 
adancurite de taina ale invataturii dumnezeie§ti, solutionand 
problemele care se iveau, mustrand sj indemnand pe credinciosj spre 
o viata fericita. Operele lor oglindesc viata crestina a vremii lor, 
astfel ca cercetarea acestora ne va aduce in fata parfumul proa spat, 
racoritor^sjjntantor al acestei vieti sflnte" 32 . 

iptrina ^cnen^^SrintiloT^Apoi^lici este cu precadere 34 35 iristologicaj", feclesiologicay gi ^mora iaj ". ratrunderea "spre 
aBancTIriTeTe tain&^ale irivatSturii lor~un3e se observa si grija fata 
de om §i destinul lui nepieritor dezvaluie §i un caracter 
^jmtwgofogic. Data fiind apropierea de perioada cortSeTrmanTin scris 
a cartilor Noului Testament, antropologia Parintilor Apostolici 
consta de fapt din preluarea celei biblice. Aceasta apropiere explica 
§i lipsa aprofundarilor antropologice. Adevarurile credintei creatine 
vor fi contestate mai tarziu, cand ratiuni apologetice vor determina 
precizarea acestora de catre Parintii Bisericii, odata cu aparitia 
diferitelor erezii. 

De altfel, Sfanta Scriptura era foarte binecunoscuta deoarece 
( '"Barbafii Apostolici citeaza textele din Sfanta Scriptura numai prin 
\ialuzie, neindicand niciodata Evanghelia sau Epistola din care le 
\sjfolosesc" 36 . 

Scrierile Parintilor Apostolici oglindesc preocuparea deosebita 
pentru trairea vietii in curatie, smerenie, ascultare, precum §1 o 
dorinta fierbinte pentru desavarsjre. "Galea vietii" fiind de fapt 
"drumul luminos al virtual sj pe aceasta cale merg toti cei care 
implinesc poruncile Domnului: iubirea fata de Dumnezeu, fata de 
aproapele, precum si datoriile fafa de persoana proprie" traind in curatie morala, impodobindu-§i sufietul cu virtuti" 37 . In chip firesc, 
desavarsjrea dorita nu putea fi inteleasa decat ca o participare 
integrald afiinfei umane (trup si suflet) in acest proces teandric. 

Mai intai mentionam Epistola catre Corinteni a Sfantului 
Clement Romanul (f 107). Este scrisa intre anii 96-98. Datorita 
certurilor din Biserica Corintului, Sfdntul C/emenPse~adreseaza 
acestora cu o seama de indemnuri la pace §i armonie. Se simte dator 
sa faca aceasta, spunandu-le cu dragoste parinteasca ca odinioara: 
"faceati totul fara sa va uitati la fata omului; umblati in poruncile lui 
Dumnezeu, supunandu-va conducatorilor vosfri §i dand cinstea 
cuvenita preotilor vostri; celor tineri le dadeati sfatul sa traiasca 
cumpatat sj curat; femeilor le porunceati sa savar§easca totul cu 
con^tiinta nepatata, curata §i sfanta, iubindu-§i dupa cuviinta barbatii 
lor; le invatati sa-si gospodareasca a§a cum se cuvine casa, in buna 
randuiala a ascultarii, pastrandu-se curate la suflet §i la trup" 3 *. 

Deoarece se intalne§te intelegerea omului ca "chip al lui 
Dumnezeu" inca din primele scrieri ale Parintilor Apostolici, tema 
urmarita pe tot parcursul studiului nostru, consideram necesar sa 
precizam urmatorul aspect: 

"Tema «chipului» serve^te drept axul in jurul caruia se 
structureaza atat cosmologia cat sj antropologia ortodoxa §i insasj 
hristologia" 39 . Din aceasta uria§a bogatie dogmatica patristica ne 
vom limita la a expune numai aspectul antropologic §i la a vedea 
cum tema "chipului lui Dumnezeu" in om poate reprezenta temelia 
unei antropologii ortodoxe 40 . 

Epistola catre Corinteni aminte§te despre crearea omului, 
referindu-se explicit la textul Facerii (I, 26, 27) situandu-1 ca o 
prelungire §i o implinire a ceea ce-1 preceda, in contextul creatiei. 
Sfantul Clement spune: "Peste toate a plasmuit, cu sfmtele Sale 
maini, pe om, fiinta cea mai aleasa si cea mai mareata. chip al _ 
ic qanei Lu j^ Ca a§a a spus Dumnezeu: "Sa facem om dupa chipul sj 
asemanarea noastra." §i a facut Dumnezeu pe om; barbat §i femeie 
i-afacutpeei" 41 . 

Sfantul Clement "potrive§te aici cele doua texte: el folose§te din 
Facere II, 7 termenul "face", apoi citeaza explicit: Facere I, 26, 27. 
Nu se observa nici o urma de exegeza "filoniana" sau de contradictie 
intre cele doua texte. Cuvintele lui Clement afirma ca omul a§a cum 
este el, este icoana chipului divin. A fost facut chiar cu mainile lui 33 Dumnezeu, fara nici un intermediar.VRatiunea (dianoia)^ nu este 
decat o parte dintr-un intreg omogen sj necompus: omul intrupat, 
sexuat^acarui procreafie continua mare|iile operei creatoare" 42 . 

Facand o doxoTo^ie^paciiTcaTe le lipsea UbllHtenHorTvorbind 
despre bunatatea Creatorului, Sfantul Clement spune: "Sa-L privim 
cu mintea §i sa ne uitam cu ochii sufletului la voia Lui cea indelung 
rabdatoare. Sa ne gandim ca nu se manie pe nici una din creaturile 
sale" 43 . Apreciem ca nu este o inteiegere fortata a textului, faptul ca 
Sfantul Clement considers "mintea" (nous) ca parte superioara a 
sufletului, m care prin curatia ei, se poate oglindi .voia lui 
Dumnezeu. Aceasta pentru ca el le spune in alt context: "Sa fie 
intarifa mintea noastra cu credinta in Dumnezeu. Prin EI (prin 
Hristos), s-au deschis ochii inimii noastre; prin El, nepriceputa §i 
intunecata noastra minte, inflore^te la lumina Lui 1 4inr^El^Stapinula 
voit sa gu^tam cunostiinta ceajnenuintoare^^Iata ca alaturi de 

TycTuiinimii", gasindu-se aici o anticipare a "minte" vorbe§te §1 de 

unui concept de baza in spiritualitatea isihasta de mai tarziu, 

conform caruia mmfeatrebuie "coborata" m inima. 

IndSnliaTiaTal^ intre "cei mari" sj^eTTrTicT din 

comunitatea Corintului, Sfantul Clement folose§te analogia armoniei 
dintre organele componente trupului omenesc (cf. I Cor. XII, 12), 
spunand: "Sa bam ca pilda trupul nostru; capul fara picioare nu este 
nimic, la fel nici picioarele fara cap; iar cele mai mici madulare ale 
trupului nostru sunt de neaparata trebuinfa §i folositoare intregului 
trup; dar toate madularele se inteleg §i au nevoie de o unica supunere 
pentru bunastarea intregului trup" 45 . 

Ca model de dragoste intre ei, Corintenii trebuiau sa urmeze 
dragostea pentru Hristos, care "§i-a dat cu voia lui Dumnezeu 
sangele Sau pentru noi, trupul SaupejuriiJ^?^^ 
J$&-$&Btxu^M[l(^ este greu de observat din textu 

de mai sus aspectul soteriologic al antropologiei Clementine, in 
sensul mantuirii flintei^jmmi%e~-4ntegrale (trup §i suflet) prin 
Hristos 47 

?i in partea finala a Epistolei primim incredintarea ca autorului 
nu ii era %Xx^\\^£ngxMai^^ufl0ib4Js^ de trup, precum §i legatura 
dintre acestea. Sfantul Clement atribuiefTsrafletuIui virtutile care se 
realizeaza cu concursul trupului, rugandu-se pentru Corinteni, ca: 
"Stapanul duhurilor §i Domnul a tot trupul... sa dea oricarui suflet, care cheama slavitul si sfantul Lui nume, credinta, frica, pace, 
rabdare, indelunga rabdare, infranare, curatenie sj castitate spre a 
bineplacea numelui Lui..." 48 . 

Cu o astfel de inteiegere a modului existentei creatine in 
perioada Sfantului Clement, intr-adevar "crestinii devin paradisul 
placerilor spirituale iar viata cre§tina epifania nemuririi printre cele 
muritoare" 49 . *~- — 

In Omilia numita a doua Epistold catre Corinteni, elementele 
antropologice sunt parca mai vizibile. 

Acelorasi Corinteni li se spune: "Deci fratilor, vom dobandi 
viata vesnica, daca facem voia Tatalui, daca ne pastram curat trupul 
si daca pazim poruncile Domnului... Sa nu spuna cineva dintre voi: 
Trupul acesta nu va fi judecat, nici nu inviaza. Cunoasteti dar in ce 
a$i fost mantuiti, in ce ati vazut din nou lumina. Nu oare in acest 
trup? Trebuie, dar, sa pastram trupul ca pe un templu al lui 
Dumnezeu. Precum ati fost chemati in trup, tot asa in trup veti si 
veni. Daca Hristos Domnul, care ne-a mantuit, fiind mai intai Duh, 
s-a facut trup §i a§a ne-a chemat, tot a§a §i noi in acest trup vom 
pnmh^lata^ 50 . ~ — i — * 

Sfantul Clement a fost intrebat probabil cand va veni imparatia 
lui Dumnezeu. Este binecunoscuta tensiunea eshatologica din zorii 
crestinismului si epoca Parintilor Apostolici. Expunandu-si punctul 
de vedere, fireste ancorat pe Sfanta Scriptura, descoperim in 
raspunsul lui si raportul dintre suflet si trup: "Sa a§teptam, dar, in 
orice ceas, imparatia lui Dumnezeu. Fiind intrebat Insusi Domnul de 
cineva, cand va veni imparafia, a spus: "Cand vor fi cele doua una, 
cand partea din afara va fi ca cea dinauntru, iar barbatul cu femeia 
nu vor fi nici barbat, nici femeie". "Cele doua sunt una", cand 
spunem unii altora adevarul §j cand in doua trupuri locuie§te, fara 
fatarnicie, un singur suflet. "Partea din afara ca cea dinauntru" 
inseamna: Sufletul e partea dinauntru, iar trupul partea dinafara; 
dupa cum trupul tau se vede, tot a§a sa se vada §i sufletul tau in 
faptele tale cele bune" 5! . 

Sfantul Clement subliniaza rolul sufletului de conducator al 
trupului si ca primul nu trebuie sa consimta la ispitele care vin in el, 
prin simturile trupesti. lata cum se exprima autorul nostru: "Daca ne 
lepadam de placerile acestea (ale simturilor - n. n.) §i daca ne stapanim sufletul nostru si nu-i mai Tmplinim poftele lui cele rele, 
vom avea parte de mila lui Iisus" 52 . 

§i in finalul acestei Epistole, Sfantul Clement continua sa 
indemne pe Corinteni la o viata duhovniceasca bineplacuta lui 
Dumnezeu prin cuvinte de autentica spiritualitate ortodoxa: "Noi, cei 
neintelepti, sa nu ne simtim jigniti, nici sa ne suparam, cand cineva 
ne sfatuieste si ne intoarce de la nedreptate, la dreptate. Uneori, 
facem fapte rele fara sa ne dam seama din pricina indoielii sj 
necredintei din inimile noastre. "Mintea ni s-a intunecat" (aluzie la 
Efes. IV, 18 - n. n.) din pricina poftelor desarte" 53 . 

Unul dintre cei mai de seama Parinti Apostolici este Sfantul 
Ignatie Teoforul (t 107), Episcopul Antiohiei, autor a 7 Epistole. 

Epistolele sale sunt scrise in drumul spre martiriu la Roma sj 
contin indemnuri duhovnice§ti din care se poate observa pretuirea 
fata de suflet, "lucrul eel nepieritor", pe care, asemenea tuturor 
martirilor, era convins ca nu-1 pot ucide persecutorii. Sfantul Ignatie 
este incredintat ca moartea in Hristos este nastere spre viata vesnica. 
De aceea, rugamintea lui catre crestinii din Roma in Epistola 
adresata lor este concludenta in acest sens: "Sa vina peste mine foe 
sj cruce, haite de flare, taierea carnii, impartirea trupului, risipirea 
oaselor, strivirea madularelor, macinatul intregului corp, relele 
chinuri ale diavolului. Sa vina toate, numai sa dobandesc pe Hristos! 
La nirnic nu-mi vor folosi desfatarile lumii, nici imparatiile veacului 
acestuia,.. Nasjerea mea e aproape. Iertati-ma fratilor! Sa nu ma 
impiedicati sa traiesc, sa nu voiti sa mor! Nu-1 dati lumii pe eel care 
voieste sa fie al lui Dumnezeu, nici nu-1 amagiti cu materia: Lasati- 
ma sa primesc lumina curata! Ajungand acolo, voi fl oml" 54 . 

Din fiecare epistola a Sfdntului Ignatie transpare o Tntelegere 
superioara a scopului vie^ii creatine, a constitutiei umane, a modului 
in care trebuie sa pretuim trupul §i sufletul. Din ratiuni ce privesc 
iconomia expunerii, Ie vom aminti doar foarte pe scurt. 

Efesenilor li se adreseaza cu urmatoarele cuvinte: M Sa ne 
straduim sa imitam pe Domnul; Cine a fost nedreptatit ca El? Cine a 
fost mai lipsit? Cine a fost mai dispretuit? - Ca sa nu se gaseasca m 
voi iarba a diavolului, ci sa ramaneti trupeste si duhovniceste in Iisus 
Hristos, in toata curatenia si cumin|enia" 5:> . 

Crestinilor din Magnezia (langa raul Meandru), le doreste sa fie 
"tari in dogmele Domnului si ale apostolilor pentru ca M m toate cate 36 faceti sa spori|i cu trupul si cu duhul, in credinta si in dragoste, in 
Fiul si in Tatal si in Duhul, ... supuneti-va episcopului §i unii altora, 
dupa cum Iisus Hristos s-a supus dupa trup Tatalui, iar apostolii lui 
Hristos si Tatalui si Duhului, ca sa fie unire trupeasca si 
sufleteasca" 56 . 

Tralienilor din Asia le spune: "Va salut din Smirna impreuna cu 
Bisericile lui Dumnezeu, care sunt cu mine; ele in toate privintele m- 
au intarit trupeste §i sufleteste. Va roaga lanturile mele, pe care le 
port pentru Hristos si va rog §i eu sa dobandesc pe Dumnezeu" 5? . 

Filadelfienilor le marturise§te si totodata ii povatuie§te: "Unii 
au voit sa ma in§ele dupa trup; dar duhul nu se in§eala, ca este de la 
Dumnezeu; ca stie de unde vine sj unde merge si pe cele ascunse le 
vadeste... Duhul mi-a predicat, graind acestea: Fara de episcop sa nu 
faceti nimic! Pastrati trupul vostru ca templu al lui Dumnezeu! lubiti 
unirea, fugiti de dezbinari, fiti urmatori ai lui Hristos, precum este sj 
El Tatalui Lui" 58 . 

Nici Smirnenii nu sunt lipsiti de indenin parintesc: "Imbratisez 
pe vrednicul de Dumnezeu episcop, pe preotii cei cu dumnezeiasca 
cuviinta sj pe diaconii cei impreuna cu mine robi, pe fiecare in parte 
§i pe toti indeobste, in numele lui Iisus Hristos, in trupul Lui sj in 
sangele Lui, in patimile Sale sj in invierea Sa, in unitatea trupeasca 
si sufleteascd a lui Dumnezeu si a voastra. Har, mila, pace §i^|)dare 
in veci" 59 . 

In Epistola catre Policarp, Episcop al Smimei, Sfantul Ignatie 
ii recomanda cu frateasca dragoste: "Te rog in numele harului, cu 
care esji investit, sa-ti urmezi calea si sa indemni pe toti sa se 
mantuie. Apara-fi locul pe care-1 ocupi, cu toata grija trupeasca si 
sufleteascd. Poarta grija de unire, decat care nimic nu-i mai bun... De 
aceea esji sj trupesc si duhovnicesc ca sa mangai pe cele ce ti se 
aratainfatata..." 60 . 

In Martiriul Sfdntului Policarp, Episcopul Smirnei (t 155-177), 
mai precis in emotionanta rugaciune a acestuia dinaintea mortii sale, 
intalnim neclintita credinta a crestinilor in general si a martirilor in 
special in inviere. 

Sfantul Policarp se roaga astfel: "... Te binecuvantez ca m-ai 
invrednicit de ziua si ceasul acesta, ca sa iau parte cu ceata 
mucenicilor la paharul Hristosului Tau, spre Tnvierea^y ieJiLdeji^La__ 
sufletului sj a trupului, in nestricaciunea Duhului Sfant..." %, 


Credinta in inviere si in venirea apropiata a Domnului "tinea 
sufletele crestinilor mtr-o continua veghe si mtr-un neostenit indemn 
de a fi totdeauna cu "faeliile aprinse" spre a intampina pe mirele 
Hristos" 62 . 

O alta scriere din perioada analizata este si Pastorul lui Herma 
(secolul II). Inainte de a aminti referintele antropologice din-aceasta 
opera trebuie sa precizam urmatorul fapt: In timpul Parintilor 
Apostolici existau eretici gnostici, care considerau trupul ca ceva ran 
si, ca atare, distrugerea lui prin satisfacerea abuziva a instinctelor - 
era modaiitatea indicata de a scapa de el. 

Herma se ridica impotriva unei astfel de conceptii eronate, 
sfatuind: "Pastreaza trupul acesta curat si nepatat, ca Duhul, care 
locuieste in el, sa dea marturie de el si sa fie indreptatit trupul tail. 
Vezi sa nu se suie la inima ta gandul ca trupul acesta este stricacios 
si sa-1 supui vreunei intinaciuni. Daca-ti intinezi trupul, intinezi si 
Duhul eel Sfant; iar daca Intinezi trupul, nu vei trai... Dar de acum, 
pazeste-te! Iar Domnul fund mult milostiv, le va vindeca pe acelea, 
daca pe viitor nu-^i vei intina nici trupul, nici duhul, ca amandoua 
sunt impreuna sj nu poate fi intinat imul fara altul. Pastreaza-le dar, 
curate pe amandoua si vei trai in Dumnezeu" 63 . 

Este 1 impede ca via^a trupeasca este in stransa interdependent;! 
cu cea sufleteasca, avand o acustica reciprocal A purta grija de trup, 
dar mai ales de suflet este o porunca de seama a Parintilor 
Apostolici, deoarece orice fapta a noastra savarsita in trup are 
consecinte in ve§nicie. "A avea sufletul curat ca o biserica a lui 
Dumnezeu in care sa-L porti pe Hristos, iata marea taina care fntarea 
pe crestini" 64 . 

In scrierea numita Epistola catre Diognet raportul dintre suflet 
si trup este evident. Mai mult, acesta este prezentat intr-o exprimare 
literara de o rara frumusete. Analogia dintre crestini si pagani este 
asemenea celei dintre suflet si trup. 

Vom reda in intregime acest pasaj ce pune inceput dialecticii 
istorice in antropologia noua: "Ca sa spun pe scurt, ce este sufletul 
in trup, aceea sunt crestini i in lume. Sufletul este raspandit in toate 
madularele trupului, iar crestini i in toate orasele lumii. Sufletul 
locuieste in trup, dar nu este din trup; crestinii loeuiese in lume, dar 
nu sunt din lume. Sufletul nevazut este inchis in trupul vazut; si 
crestinii sunt vazuti, pentru ca sunt in lume, dar credinta lor in 38 


Dumnezeu ramane nevazuta. Trupul uraste sufletul si-i poarta razboi, 
fara sa-i fi facut vreun rau, pentru ca-1 impiedica sa se dedea 
placerilor; si lumea uraste pe cre§tini, fara sa-i fi facut vreun rau, 
pentru ca se impotrivesc placerilor ei. Sufletul iubeste trupul, desi 
trupul uraste sufletul; sufletul iubeste si madularele; si crestinii 
_ jubesc pe dusmanii lo r. Sufletul este inchis in trup, dar el tine trupul; 
si crestinifsunt inchi|Hn lume, ca intr-o inchisoare, dar ei tin lumea. 
Sufletul nemuritor locuieste in cort muritor; si crestinii loeuiese 
vremelnic in cele stricacioase, dar asteapta in ceruri nestricaciunea. 
Sufletul chinuit cu putina mancare si bautura se face mai bun; si 
crestinii, pedepsiti in fiecare zi, se inmultesc mai mult. Intr-atat de 
mare ceata i-a randuit Dumnezeu, ca nu le este ingaduit s-o 
paraseasca" 65 . 

Observam ca aceasta perla a Hteraturii patristice "descrie viata 
crestina in antiteze artistice, in formule spirituale si intr-o atmosfera 
de entuziasm haric exceptional" 66 . 

Era firesc sa fie asa devreme ce si autorul Didahiei celor 
Doisprezece Apostoli invata aproape la fel, cu privire la modul de a 
trai si grija pentru suflet: "Privegheafi pentru viata voastra; candelele 
voastre sa nu se stinga, coapsele voastre sa nu le descingeti, ci fiti 
gata, ca nu stifi ceasul, in care Domnul va veni. Adunati-va des, 
pentru a cauta cele de folos sufletelor voastre. Ca nu va va fi de folos 
tot timpul credintei voastre, daca nu veti fi desavarsiti in timpul eel 
dinurma" 67 . 

Principiile vietuirii ascetice ale crestinilor din perioada 
Parintilor Apostolici, ale grijii deosebite pentru suflet si trup sunt de 
mare inaltime morala. 

"Cat priveste credinta cea mai vie si cea mai sigura pe care o 
confirma, in definitiv, acest ascetism primar, moral a era intr-adevar, 
j^urn _ea trebuia sa fie, incunu narea dogmei" 68 , conchlHe patrologuO 7 *" 
Cayre. * "* 

Referintele antropologice oarecum firave ale Parintilor 
Apostolici au totusi menirea sa conduca spre elaborarile ulterioare, 
mai extinse, incepand chiar cu Apologetii, de a caror conceptie 
antropologica ne vom ocupa in continuare. 8. CONCEPTIA DESPRE SUFLET SL TftUP LA APOLOGETI. Apologefii au fost oameni de cultura ai paganismului, motiv 
pentru care acedia pun Biserica §i cultura pagana intr-un continut 
complex din care vor iesi multe lumini si precizari. In schimb 
"cultura sj preocuparile lor se indeparteaza de mediul iudeo-pagan. 
De acum ei infrunta publicul cult pentru a expune §i a apara mesajul 
crestin" 69 . Se recunoaste insa faptul ca "filosofia cu care au fost 
familiarizafi apologefii secolului al doilea a fost platonismul 
mijlociu, acel amestec eclectic de idei platoniciene, aristotelice §i 
stoice aflate in compilable doxografice" 70 . Era firesc ca in 
confruntarea dintre doctrina cre§tina §i cea pagana, "argumentele sa 
se ia, de cele mai multe ori, dupa metoda clasica, din panoplia 
adversarului" 71 , Mai ales pentru faptul ca "invataturile Scripturii isj 
au radacinile in probleme ce provoaca si contesta filozofia 
greceasca, dar prin intermediul aceluiasj simbol, filozofia greceasca 
a pus la indemana ganditorilor crestini argumente §i concepte, pentru 
a interpreta acele invataturi intr-o maniera tehnica mai precisa" 72 , 
cre§tinandu-se elenismul §i nu in vers. 

Mai intai vom prezenta elementele antropologice cuprinse in 
cateva din operele Sfdntului Iustin Martirul si Filozoful (f 165) 
/"conturand concep^ia acestuia despre suflet. 

Sfdntul Iustin a scris un tratat in aceasta privinta, mentionat de 

Eusebiu 73 , "in care el ar fi infati§at parerile filozofilor greci 

* referitoare la problema sj ar fi fagaduit sa le combata, prezentand 

propria sa concepfie intr-o alta lucrare. Din nefericire, aceste doua 

opere au disparut complet" 74 . 

Dupa textele care ni s-au pastrat, indeosebi in primele capitole 
ale Dialogului cu iudeul Trifon §i in lucrarea Despre inviere reiese 
ca inainte de convertire, Sfantul Iustin, in privinfa sufletului, 
imparta§ea mai mult sau mai pu^in parerea platonicilor, pe care a 
incercat sa-i combata dupa ce s-a cre§tinat, fara insa a se debarasa 
complet de conceptiile acestora 75 . 

In perioada sa precrestina, el socotea sufletul ca divin §i 
nemuritor, dar si ca parte din SpirituI suveran, fara totusi a inceta sa 
semene cu "sufletul" animalelor. Aceasta concepte de ezitare asupra 
problemei existence i naturii sj eternitatii sufletului, era specifics lui 
Platon. 40 Sfdntul Iustin "avea in minte §i cea de-a doua idee platonica, 
expusa in Timaios, dupa care sufletul a fost creat ca §i intreg 
universul. Deoarece sufletul a fost creat ca §i universul, el nu se poate 
numi nemuritor prin natura sa, caci "numai Dumnezeu singur este 
nemuritor §i nepieritor sj tocmai pentru aceasta este Dumnezeu. in 
vreme ce toate celelalte care vin dupa El suntnascute si pieritoare". 76 

Din cauza aceasta, "sufletele vor muri §i vor fi pedepsite" (Kai 
aTioOvrjaKouatv ai \|A>xal iced KoA.d^ovxai) spune el in 
Dialogul cu iudeul TrifonVDupa parerea lui Platon, expusa in 
Timaios, sufletul poate deveni insa nemuritor prin vointa lui 
Dumnezeu. In perioada crestina a vietii sale, Sfantul Iustin a reluat 
aceasta idee §i a dezvoltat-o, imbogatind-o cu conceptia cre§tina. 
Sufletul poate deveni nemuritor gratie vointei lui Dumnezeu, dar 
nemurirea aceasta este intemeiata, in conceptia Sfantului Iustin, "la 
fel ca si in filosofia kantiana a secolului al XVIII-lea, pe necesitatea 
unui postulat de ordin moral: sufletul va trebui sa primeasca intr-o 
alta existenta rasplata sau pedeapsa pentru faptele sale din viata 
aceasta, fiindca Dumnezeu 1-a creat liber, avand con§tiinta binelui §i 
raului" , 78 

Desigur acest postulat moral e intemeiat in gandirea Sfdntului 
Iustin pe cuvintele Domnului Hristos din Sfintele Evanghelii. 

Pentru dovedirea liberului arbitru, el aduce numeroase dovezi 
din Sfanta Scriptura, la care adauga si faimosul citat din Platon, 
"Vina e a omului care alege; Dumnezeu este fara vina" 
(Aix ia sXojasvoo. ©eg avamocj 79 (Republica, X, 61 7e) . 

Inainte de a trece la crestinism, Sfdntul Iustin admite conceptia 
despre preexistenta sufletului §i, in legatura cu aceasta transmigrarea 
sufletelor dupa moarte, in diferite animale, incepand cu omul si 
coborand, dupa cum sustine Platon, in Phaidon, Phaidros, Republica 
si Timaios, chiar pana la animalele inferioare. 

Sfdntul Iustin accentueaza ca sufletul nu are cuno^tinta de 
aceasta preexistenta, dupa cum nu §tie nici de existentele succesive 
care trebuie sa urmeze preexistentei. 

Tree and la crestinism, el a renuntat la aceste idei. 

In privinta originii sufletului, se pare ca Sfdntul Iustin s-a 
multumit cu invatatura exprimata de batranul care 1-a convins sa 
irnbrati§eze doctrina crestina, in timpul conversatiei lor, "pe cararile 41 Vistului" iJa Cezareea Pales tine! ) El se convmge ca 
"sufletele sunt create^odata cu propriile lor trupuri" (\ieza tmv 
ISicov atoumcov cpuaei^ auxa yeyovevai) 8 .V 

Sfdntul Iustin n-a explicat insa mai amanuntit acest lucru, 
precum n-a incercat nici sa lamureasca in ce raport sta creatia 
individuals a sufletului facuta de Dumnezeu cu ideea mo§- 
tenirii pacatului originar. Dupa cum se stie, Biserica a condamnat la 
sinodul al V-lea ecumenic (553) teoria preexistentei sufletelor 
sustinuta de Origen. 

Asupra esentei sufletului, se pare ca Sfdntul Iustin admite ca 
acesta ar fi creat dintr-un fel de materie fina, desi nu se poate vorbi 
intr-o existenta spiritual! de ceva material, oricat de fina ar fi aceasta 
forma, Sfdntul Iustin nu da mai multe precizari in acest sens? 2 El 
admite simplitatea sj spirituaiit atea su fletulm precum sj posibilitatea 
lui de a^anrn^TcunoS 5umnezeu cata vreme se afla in trup, cu 
' ajutorulratiunii. 

Ca sj Platon (in Republican 612a), Sfdntul Iustin afirma in 
Dialog ca "sufletul numai dupa ce va ramane in el insusj, deslipit de 
trup, va sji in mod desavarsjt propria sa natura sj va cunoasje totodata 
naturadumnezeirii" f 3 

Trecut la crestinism, el admite ca dupa aceasta viata, sufletul va 
vedea pe Dumnezeu, nu prin propriile sale puteri, ci, "impodobit cu 
darul Sfantului Duh". R4 Dupa convertire, Sfantul Iustin a renuntat sj la 
ideea transmigrarii sufletelor dupa moarte, ca o pedeapsa pentru 
gre§elile din viata. Acum, ideile sale despre destinul sufletului sunt 
curat creatine. Astfel sufletele celor piosj a§teapta dupa moarte "intr- 
un loc bun, pe cand cele ale celor rai se gasesc intr-un loc mai rau, 
asteptand j udecata" . 

Rasplata sau pedeapsa nu va fi primita doar cu sufletul ci si cu 
trupul. Astfel, este necesar sa amintim conceptia Sfantului Iustin sj 
despre trup. 

Doctrine! pitagoreice sj platonice, care sustinea nemurirea 
sufletului dar stricaciunea trupului, Sfdntul Iustin ii opune credinta sa 
despre invierea omului intreg, trup sj suflet, in opera sa Despre 
inviere. Trupul, zice Sfantul Iustin impreuna cuNoul Testament, are 
aceeasj origine sj acelasj destin ca sufletul, Daca, precizeaza el, 
Mantuitorul ar fi predicat mesajul nemuririi exclusive a sufletului, ce 
noutate ar fi adus El fata de Pitagora, de Platon sj de partizanii lor? 42 Hristos a venit cu mesajul unei sperante noi sj necunoscute, adica 
fagaduinta ca jBl nu va lasa strj cjciuniis^e^de^^estr^eaciune, ,ci - 
dimpotriva - va preface stricaciunea in nestricaciune 87 . 

Culmea cinstei sj a pretuirii pe care Hristos a acordat-o trupului 
omenesc a fost invierea. Cercurile filozofice sj gnostice din jurul 
Sfantului Iustin se opuneau cu inver§unare acestei invataturi pentru 
diverse motive 88 . La obiectia ca trupul este nevrednic de inviere sj de 
viata cereasca din cauza substantei sale josnice "de pamant", din 
cauza pacatelor sale sj a violentei cu care, uneori, el trateaza sufletul 
ademenindu-1 sa pacatuiasca impreuna, Sfdntul Iustin raspunde cu 
cuvintele biblice: "Dumnezeu a facut pe om din tarana pamantului" 
(Fac. II, 7). Nu ar fi absurd sa spunem ca trupul facut de Dumnezeu 
nu merita cinste sj nu e vrednic de nimic? Creatorul sj pictorul 
n-acorda ei cinste propriilor lor opere? Cel pentru care au fost create 
toate lucrurile e foarte scump Aceluia care a facut totul 89 . Numai^ 

a fost facut ereti^iailrj»a-^a-to Nu este adevarat ca 

trupul nu are fagaduinta invierii. Nu, ci Dumnezeu Care este 
nestricaciunea sj inteligenta, a chemat sj trupul la inviere sj viata 
vesnica. Evanghelia mantuirii se adreseaza sj trupului 91 . Rasplata 
sau pedeapsa comuna a celor doua componente umane se interne iaza 
pe faportul dintre suflet sitrup 

frupul sT^SeluT^mu^u : al^unite prin insusj actul creatiei lor. 
Este aici, in actul cretiei, o distinctie menita sa pastreze fiecarei parti 
propria sa individualitate. Dumnezeu crease mai intai trupul caruia 
dandu-i sufletul din suflarea gurii Sale, devin astfel un intreg 
indisolubil. Preexistenta §i transmigrarea sufletelor care separau 
sufletul sj trupul au fost abandonate de Sfantul Iustin, dupa cum am 
inteleS jJTrupul sj sufl etul sunt " acelasj in ac elasj" 92 . 

Ele formeaza nu numai o unitate desavarfifa ci un fel de 
identitate ca re^pastreaza jtotu^proprietatile ^gknientejor alcltuitcg g^ 
^jnandoua "impreuna au ascultat pe Dumnezeu sj CuvantuT 
Acestuia, au crezut in Hristos, au fost botezate sj au lucrat 
dreptatea" 93 . 

Data fiind posibilitatea unei renasjeri (palingenesii) a trupului, 
cum s-ar putea face distinctia dintre faptul ca sufletul este mantuit sj 
ca trupul nu, dupa ipoteza unora? 

"Potrivit parerii despre sufletul nestricacios, parte din fiinta 
divina, Dumnezeu are dreptate sa limiteze mantuirea exclusiv la 43 suflet, intrucat EI vrea sa salveze ce-i este propriu si inrudit, in timp 
ce trupul este stricacios si are o alta origine decat sufletul. In cazul 
acesta, ce recunostinja s-ar putea arata lui Dumnezeu, cum s-ar putea 
pune in Iumina puterea bunatatii Sale, daca El intentioneaza sa 
salveze ceea ce este salvat prin natura si face parte din El insusi? Cu 
alte cuvinte, mantuirea sufletului este solidara cu cea a trupului, 
pentru ca ele sunt legate inextricabil printr-un destin comun. 

Solidaritatea sufletului si a trupului se bazeaza apoi pe stransa 
lor colaborare. In zadar trupul este acuzat de pacat si de 
constrangerea pe care ar exercita-o asupra sufletului, spre a-1 
determina sa pacatuiasca impreuna, "Cum ar putea trupul sa 
pacatuiasca prin el insusi daca n-ar fl precedat si provocat in aceasta 
directie de suflet?... Numai daca trupul ar fi pacatos, atunci Ma 
ntuitorul n-a venit decat pentru el, dupa cuvantul: "Caci Eu n-am 
venit sa chem la pocainta pe cei drepti, ci pe cei pacatosi" (Mt. IX, 
13). 95 

Aceasta conceptie "despre legatura si unirea intima intre trup si 
suflet, era o frumoasa victorie asupra teoriei platonice si mai tarziu 
neoplatonice, potrivit careia materia sta la originea ra 
ului si este rea in sine, iar unirea sufletului si a trupului ar provoca tot 
feluldegreseli" % 

Asupra acestui raport intre componentele omului, consideram 
ca este eel mai indicat sa conchidem chiar cu cuvintele Sfantului 
Iustin: "Ce este omul deca t oflintd rationala alcatuita din suflet si 
tru^Jlxi yap koxiv 6 av6poe>7io<; aXXa fj to sk 
W*yj$\q Kal acoumoc, aovsaxoc, XoytKov). Oare sufletul prin 
sine este om? Nu este. Ci el este sufletul omului. Oare trupul ar putea 
fi numit om? Nu. Ci el se numeste trupul omului. Deci, daca nici unul 
dintre acestea, in mod separat nu este om, ci ceea ce rezulta din 
rmbinarea ambelor se numeste om, iar Dumnezeu a chemat la viata si 

inviere pe om, El nu a chemat OM, p artea, ci intregul adic^ sufletul ui 

» impure 

CTconceptie, pe care o vom urmari de fapt in viitor si la alti autori 
crestini, data fiind importanta clarificarii ei ? este cea trihotomista. 
Sfantul Iustin pare uneori a fi trihotomist. El zice ca "trupul este casa 
sufletului si sufletul poarta spiritului, elemente pe care le vor pastra 
toti aceia care au nadejdea curata si credinta puternica in 
Dumnezeu". Exista totusi alte texte la Sfantul Iustin^ care vorbesc cu 
claritate despre constitutia duala a omului. 9S Eventualele pendulari in legatura cu unele puncte de credinta, dupa 
parerea noastra, se explica prin metamorfoza conceptuala a sa, in 
functie de perioada dinainte sau dupa ce devine crestin. Este 
adevarat ca unele conceptii necrestine si-au pastrat ecoul in gandirea 
acestuia, dar asa cum am vazut, ele se decanteaza in timp si imbraca 
in final haina cre§tina. De fapt, am incercat sa prezentam 
antropologia sa intr-un mod antitetic in functie de evolutia 
increstinarii gandirii sale. Nu ar fi o concesie facuta Sfantului Iustin 
daca am adauga ca "In ardoarea activitatii si gandirii sale, el n-a avut 
timp sa cantareasca formulele filozofice ale vremii sale, pentru a 
adopta sau crea una in chip definitiv" 300 . Cei care 1-au martirizat, n- 
au mai jryiuu£kg! are. Tlutrebuie sa uitam insa ca "oricat de rudimentare ar putea fi 
socotite "elementele" antropologice ale Sfantului Iustin, ele nu sunt 
neglijabile in contextul istoric respectiv. Aceste elemente au 
contribuit deseori la intarirea sau la lamurirea antropologiei Noului 
Testament, precum si la crearea, introducerea sau combinarea de 
idei, valori si perspective noi, care au fecundat antropologiile clasice 
ale Sfin^ilor Parinti 101 de mai tarziu. 

Principiul constrangerii se face simtit si in cazul antropologiei 
apologetilor. In privinta apologetilor greci am fost incorsetati sa 
omitem, cu intentie, pe Tatian, Meliton de Sardes si Teofil al 
Antiohiei, in cazul celor de limba latina am omis pe Minucius Felix 
si Sfantul Ciprian, oprindu-ne la Tertulian, fiind mai reprezentativ in 
privin{a temei propuse. Asadar, vom incerca sa amintim cateva 
puncte din antropologia lui Tertulian cuprinse in mod special in 
lucrarile: Adversus Marcionem (Contra lui Marcion) si De anima 
(Despre suflet) 103 . 

In lucrarea Contra lui Mareion, Tertulian incearca sa descrie 
structura omului "ca chip" al lui Dumnezeu. Preopinentii sai, 
marcionitii obiectau ca daca sufletul, care era substanta Creatorului 
(de origine divina), a putut cadea, aceasta din urma ramane totusi 
incoruptibila. Pentru a le raspunde, Tertulian incepe prin a distinge 
"suflarea lui Dumnezeu" care nu este duhul Sau, stiind ca grecul 
foloseste acelasi cuvant pentru ambele notiuni. "Se stie ca suflarea 
este inferioara duhului chiar daca e o "emanatie" a iui. As putea sa o 
numesc chipul lui Dumnezeu, adica a Duhului. Dumnezeu este intr- 44 45 adevar duh. Chipul duhului este suflarea. Or chipul nu este identic 
cu modelul. 

Astfel, sufiarea care este chipul Duhului, nu poate egala tntr- 
atat asemanarea divina doar pentru ca adevaratul Duh, adica 
Dumnezeu este infailibil" . 

Asemanarea, departe de a implica egalitatea presupune tocmai 
diferenta. Omul ramane infinit sub modelul sau. El nu-i ofera 
atributele Sale - precum perfectiunea. Omul poate deci sa greseasca: 
"Dara putea gresi nu inseamna a trebui - "pjltujlsed non debuit" 105 . 

Tertulian cunoaste capcana determinis muTui stoic. TreBuIe "cunoaste capcana determinismului stoic, 
remarcat ca in toata aceasta discutie, el folose§te expresia globala 
"chip sj asemanare" ca un intreg si pare sa le identifice. Acest fapt ii 
permite sa vorbeasca despre "integritatea chipului si a 
asemanarii" 106 , exprimare care-i este frecventa in scrierile sale. 

Lucrarea De resurrectione mortuorum (Despre invierea 
morfilor) 107 este o polemica indreptata catre sectele gnostice in 
special catre Marcion, Apelles sj Valentin ai caror discipoli activau 
m Africa. Aceste curente eterodoxe acuzau materia sj trupul ca 
nedemne de inviere. Opera trebuie luata in aten^ie pentru ca face 
elogiul trupului in conformitate cu invatatura crestina. 

Impotriva aftrmatiilor ereticilor, Tertulian isj incepe 
argumentarea, spunand ca lumea este opera lui Dumnezeu. Nimic nu 
exista fara Cuvantul Sau. Trupul omului este creat de insusi "mana" 
lui Dumnezeu. Din aceasta cauza, el stapaneste universul, lucrurile 
create folosindu-i omului si nu invers. Apoi continua spunand: "Dar 
amintesje-ti ca omul este in mod simplu numit trup, termen care a 
exprimat intai numele de om: "§i Dumnezeu a facut omul din tarana 
pamantului - deja omul, fiind mca pamant - si-i sufla asupra fetei lui 
suflare de viap si Dumnezeu l-a asezat pe omul pe care-1 facuse in 
rai". Astfel, omul a fost in primul rand pamant modelat, apoi om in 
intregime. A§ insista cu placere asupra acestui lucru, §tiindu-se ca tot 
ceea ce a fost prevazut pentru om si i-a fost dat de Dumnezeu, se 
datoreaza nu doar sufletului ci si trupului, daca nu in virtutea unei 
identitati de natura, macar in virtutea privilegiuiui sau" 108 . 

In aceasta lunga expunere, Tertulian sintetizeaza cele doua 
texte clasice ale Facerii (I, 27 si It, 9) departe de a le opune ca Filon. 
El descrie "facerea" omului de la inceputurile sate modeste si nu de 
la preexisten|a cereasca a sufletelor. Omul, §i subliniem ca acest apelativ este repetat de multe ori, 
este in primul rand "farana din pamant" modelat. El este complet 
cand prime^te "suflarea" lui Dumnezeu, sufletul viu. SufletuI nu este 
inceputul ci plinirea omului intreg. Tot ceea ce i s-a incredintat, i s-a 
incredintat nu doar sufletului ci si trupului. Omul este deci 
indisociabil. Tertulian este, prin urmare, deja departe de dihotomia 
rllozofiei eline. Intr-o alta "fresca", Tertulian descrie raporturile 
dintre Creator si creatia Sa, progresul lent al pamantului modelat de 
Creatorul divin, "devenit chip al pamantului modelat", dupa analogia 
lui Hristos eel viitor, "care va veni in trup". "Imagineazati-1 pe 
Dumnezeu preocupat cu totul de el (chipul de pamant), consacrandu- 
i-se in intregime, maini, gandire, lucrare, cugetare, intelepciune, si 
mai ales cu dragostea care-i inspira Chipul. Caci iata cuvantul 
Tatalui catre Fiul: "Sa facem om dupa chipul si asemanarea noastra. 
§i Dumnezeu facu omul". Adica ceea ce a facut "L-a facut dupa 
chipul lui Dumnezeu", adica dupa chipul lui Hristos. §i intr-adevar 
Cuvantul "este Dumrtezeu, El care fiind dupa chipul lui Dumnezeu 
(Tatal)" nu a considerat o uzurpare a fi sus in rangul lui Dumnezeu 
(Fil. II, 6) 109 si dupa intrupare. 

Tertulian asxaza foarte exact primul text al creatiei in 
perspectiva celui de-al doilea pe care-1 completeaza. Cu lirism il 
descrie pe Creator in raport cu creatia, exprimandu-se in si prin ea, 
in puterea, intelepciunea si bunatatea sa. OnquJ__r>a na in trupul s a 
poarta_ aniprenta '^mainilor" lu jjjumne^eu^- g 

Dar demnitatea suprema a trupului nu se va dezvalui decat in 
intruparea Fiului lui Dumnezeu, implinire care in textul Facerii este 
doar profetita. 

Tertulian afirma cu nadejde; "In Hristos, inceputul se deruleaza 
spre sfarsit, sfarsitul revine spre inceput, pentru ca intreaga iconomie 
sa se implineasca in Cel prin care a inceput, adica Cuvantul lui 
Dumnezeu, care s-a facut trup, si sa termine asa cum a inceput" 110 . 

Pana la cuvantul dispositio, care traduce grecescul 
"oikonomia", Tertulian poate fi considerat un teolog al 
rascumpararii, intorcand astfel spatele idealismului platonician. S-a 
vazut ca "lutul" a cagtigat maretie prin "mana" lui Dumnezeu, iar 
trupul s-a invrednicit de o si mai mare cinste, prin suflarea divina 
"datorita careia trupul a abandonat in acela^i timp imperfectiunile 
lutului si a primit podoabele materiei vii . "Dar, Dumnezeu a unit 46 47 (suflarea de viata) sau mai degraba n-a introdus-o in trup, n-a 
amestecat-o cu el? Intr-un compus atat de compact prea putin poti 
intelege daca trupul se supune sufletului sau sufletul trupului. Dar 
putem intelege ca mai degraba sufletul este purtat, pentru ca este 
stapan sj mai aproape de Dumnezeu. Fapt care preamareste trupul s> 
1 face sa poarte acest suflet de la Dumnezeu, dandu-i posibilitatea de 
a-si exercita stapanirea" 112 . 

Unirea trupului cu sufletul care i-a fost insuflat este deci de 
nedespartit. Solidare in exercitiul functiunii atat la bine cat si la rail, 
amandoua sunt coresponsabile de toate actiuniie lor. 

Sufletul nu poate nimic fara trup: chiar gandul eel mai ascuns 
nu se poate produce fara trup, caci "hegemonikon"-ul (suprematia), 
este in inima dupa cum spune Evanghelia (Mt. XV, 18-19). Departe 
de a fi invinovatit, trupul participa la frumusetea lui Dumnezeu in 
creatie, ca si la rasplata. 

Trebuie sa recunoastem o oarecare fluctuate in gandirea lui 
Tertulian, dupa care "chipul" pare sa se refere in mod special la trup 
iar asemanarea in primul rand la suflet §i apoi la Duhul Sfintitor. 
Oricum initium §i finis, inceputul si sfarsjtul, isi corespund si se 
completeaza. 

In masura in care Tertulian intelege chipul §i asemanarea ca o 
realitate globala a omului, el le caracterizeaza in primul rand prin 
ratiune §i inteligenta. "Ideo quo facilius intelligas ex te ipso ante 
recognosce, ut ex imagine et similitudine Dei quam habeas et in 
temetipso rationem" 11 ". Dumnezeu este El InsusJ Ratiune, dar ea este 
mult mai desavarsjta. 

In privinta sufletului insa, conceptia lui Tertulian pe langa 
lumini are §i umbre. O cercetare succinta a lucrarii sale, Despre 
suflet, considerata un prim tratal de psiho-logie cre§tina, denota si 
erorile antropologiei sale, pe care le vom prezenta foarte pe scurt. 
Aces tea sunt: 

1 . Traduc iarmmu l (ex traduc g_^_g4 n rasad). ■■ Conform acestei 
conceptii, sufletele copiilor provin dinceTeale parintilor. lata 
cuvintele sale: "In sfarsit, lasand la o parte rusinea in interesul 
adevarului, in insa§i dogoarea ultimei voluptati, cand este aruncata 
samanta creatoare, nu simtim oare ca iese ceva si din sufletul nostru 
sj de aceea ne simtim obositi si fara vlaga, cu vederea impaienjenita? 48 % Se scurge astfel si din sufletul nostru samanta sufleteasca, precum 
^_din^p«!4ficareacarnii provine acea seva a samantei corporale" 114 . 
2. t O_anume co rj wreitate a sitfletului. lata ce spune Tertulian: 
"pentru'noi corporal itatea sufletuluTrelese cu stralucire chiar din 
Evanghelie (aluzie la Lc. XVI, 22, n. n.) 5 daca sufletul n-ar avea 
corp, imaginea sufletului n-ar capata imaginea corpului si nici n-ar 
vorbi Scriptura despre membrele corporale daca ele n-ar exista. 
... Sufletul cuiva sufera in iad, este in iad, este pedepsit in foe, limba 
i se chinuie si cere de la degetul altui suflet mai fericit mangaierea 
unei picaturi de apa... Incorporalitatea nu simte nimic, neavand prin 
ce sa poata simti; iar daca are ceva, acesta va fi corp. §i daca tot ce e 
corporal este sensibil, rezulta ca tot ce e sensibil este corporal" 115 . 
Concluzia este clara: "in aceasta privinta teologul cartaginez, prea 
dependent de doctrina stoica, invaja corporeitate a, adica 
SB^Ei^M^^}^^^[j^jJ ui PujanSexi^^ejcaT agHJ^ 
Dar o face drnnexe^kaleTlo^lcl^le a pastra substantialitatea 
sufletului si a lui Dumnezeu" 116 . 

3^ O oa recare loca lizare a sufletului Qonfundmd notiunea de 
"immTTn inteles spintiiaTl^tTsTt^l: "inima curata zideste...") 
cu inima corporala, considers ca "sufletul se gaseste in camara 
corpului, pe care o priveste Dumnezeu" 117 , intelegandu-se din 
context, ca sufletul s-ar afla in inima sau in jurul ei. Atitudinea sa 
este totusj oscilanta in aceasta privinta. Deoarece atunci cand 
combate metempsihoza, el afirma ca sufletul se gase§te in tot corpul. 
Cu toate acestea, antropologia lui Tertulian are si multe aspecte 
pozitive. Mentionam cateva dintre acestea: 

1. Descrie cored insusirile sufletului (cu exceptia corporal itatii) 
raporturile subtile intre simturile corporale §i cele intelectuale si 
interdependen^a dintre ele. Urmatorul text este edificator in acest 
sens: "Daca se pare ca sufletul doreste hrana, acesta nu e un 
motiv pentru cineva sa sustina ca §i sufletul e muritor, ca se 
menjine prin hrana, care daca este imputinata il face sa slabeasca, 
iar daca este inlaturata ii aduce pieirea. Nu trebuie sa ne intrebam 
cine doreste §i pentru cine; iar daca pentru sine, sa vedem pentru 
ce; cand si pana unde, fiindca altceva doreste din natura sa, 
altceva din necesitate, altceva potrivit insusjrilor sale si altceva, 
avand in vedere cauza. Asadar sufletul va dori hrana pentru sine din cauza necesitatii, iar pentru trup din cauza prioritatii" . 
Observam o distantare fata de doctrinele filozofilor, de care se 
debaraseaza si despre care spune ca "sunt un fel de vin amestecat cuapa" 115 2. 3. 4. Combate preexistentialismul platonic §i ideea gre$ita a stoicilor, 
dupa care viata fatului ar incepe de la nastere si nu din 
momentul zamislirii, spunand: "Parerea mea nu se potriveste cu 
a lui Platon" 120 , iar despre conceptia stoicilor afirma ironic: "Le- 
a fost rusjne, dupa parerea mea, sa afirme ceea ce stiu §i femeile. 
§i este mai rusinos ca-n astfel de probleme femeile sa-ti combata 
decat sa-ti aprobe ideile" 121 . Profesand o asemenea invatatura, 
Tertulian este primul autor patristic care demons'treaza ca 
avortul este un pacat grav. 

Afirma indisolubilitatea dintre suflet si trup pe parcursul vietii 
pamantesti. Legatura dintre cele doua components umane nu se 
desface in somn, cum afirmau stoicii. Pentru ca "nemurirea 
sufletului nu Tngaduie sa credem somnul nici ca o micsorare a 
vietii suflete§ti, nici ca o despartire a sufletului de corp. Domnul 
aduce odihna numai trupului nu si sufletului" 1 "". 
Mai mult, intre suflet si trup exista o legatura "mtstica", chiar "p 
fericita casatorie", De aceea nu trebuie sa admitem ca "vina care 
i se aduce cateodata trupului pentru unele pacate libereaza 
sufletul de povara lor, ci dimpotriva si la el se refera. Partea rea 
a sufletului vine de la pacatul originar, alaturi de ea rezista 
binele dumnezeiesc, desi Tntunecat, Botezul Ti reda stralucirea 
dintai, ca intr-o "nunta mistica" a sufletului cu Duhul Sfant. Iar 
trupul urmeaza soarta sufletului ca un rob al lui. O fericita 
casatorie, daca nu se savarse§te vreun adulter" 123 . 
Combate metempsihoza sau metemsomatoza (recidivatus 
revolubilis). Pe sustinatorii acestei conceptii eronate, Tertulian fi 
persifleaza, spunand: "Suntem siliti mai mult sa radem decat sa 
instruim". Dar iata cum "instruieste" el m acest sens: Daca prin 
creatie sufletul "nu are in nici un chip capacitatea necesara 
transmigrate! in alte animale nici prin masura corpului, nici 
printr-o potrivire cu celelalte legi ale materiei sale, oare in ce se 
va schimba in el dupa calitatile acelor animale si dupa viata lor 
contrara vietii umane, devenind §i el contrar calitatilor umane 
datorita mutatiilor? Daca primeste o schimbare, uitand ce a fost, 


50 nu va mai fl ceea ce a fost. §i daca nu va fi eel care a fost, s-a zis 

cu transmigrarea corpului care, fara indoiala nu mai poate fi 

atribuita acelui suflet care, daca va fi schimbat nu va mai fi el 

insusi" 124 . 

Trebuie sa recunoastem si in cazul lui Tertulian ca eventualele 
puncte obscure din doctrina sa nu estompeaza luminile acestui 
"ardens vir" cum I-a caracterizat Fericitul leronim 125 , "Dar ce 
inseamna aceste erori fata de imensa sa opera misionara? O farama 
de argila intr-un ocean de lumina" 126 . 

Daca apreciem contextul istoric religios sj politic 127 in care a 
trait si a scris preotul cartaginez, recunoastem ca "numeroase 
probleme care, secole de-a randul, au preocupat marile spirite ale 
lumii, gasesc la Tertulian prima lor formulare" 128 . 

Dupa cum se poate constata, o privire de ansamblu a conceptiei 
despre om la Apologe^i 129 conduce printre altele la urmatoarea 
concluzie: de inspiratie biblica, dar elaborata cu ajutorui a 
numeroase argumente filozofice, aceasta conceptie va largi 
considerabil orizontul antropologiei pentru Parintii secolelor al II-lea 
si al Ill-lea. Despre cei mai reprezentativi dintre acestia ne propunem 
sa tratam in cele ce urmeaza. 

5. ANTROPOLOGIA SCRIITORlLOft PATRiSTICI MAI REPREZENTATIVI 
DIN SECOLELE AU U-LEA SI AL III-LEA: IRINEU DE LYON, CLEMENT 
ALEXANDRINUL, 0R16EN, Metodiu DE Olimp, LACTANTIU SL 

Nemesius de Emessa. 

Scriitorii patristici din secolele al II-lea si al Ill-lea mai 
reprezentativi pentru antropologie au preluat doctrina biblica despre 
om de la Parintii Apostolici si Apologeti, aducandu-i in mod firesc 
lamuririle necesare. Explicarea Revela|:iei cu privire la om aduce cu 
sine o restructurare corespunzatoare a intelegerii acesteia, o luminare 
gradata a ei si o dialectics proprie intr-un proces efervescent si 
continuu. Se deschid astfel perspective^ cunoasterii omului in 
adevaratul sens al existentei sale teonome. Din aceasta cauza, 
mcepand cu acesti autori patristici, tema omului, ca chip al lui 
Dumnezeu se face din ce in ce mai vadita, in eforturile succesive ale 
acestora, spre a se ajunge la o cuprindere cat mai corecta a 
problemei. 51 In acest sens va fi prezentata, in linii generale, antropologia 
acestor autori, incepand cu Sfdntul Irineu de Lyon. 

Teologia Sfdntului Irineu "are in centrul ei Intruparea 
Mantuitorului. E o teologie elaborate pe indelete, cu migala impletita 
cu eliminarea ideilor gnostice" 130 . Antropologia sa o gasim inclusa in 
iconomia mantuirii. 

Taina otnului se dezvaluie in lucrarea lui Hristos, care pennite 
patrunderea in profunzime a sensului "chipului" p "asemanarii". Nu 
este de loc intamplator ca scrierea sa, care cuprinde referinte cu 
privire la om, Adversus haereses (Contra ereziilor) se incheie cu 
aceasta tema preiuata din Facere (I, 26,27) 131 , 

Este cunoscut faptul ca antropologia Sfdntului Irineu este 
elaborate in disputele cu gnosticii vremii sale. Conceptia gnostica 
despre om este "un amestec intre dualismul persan, filozofia 
religioasa greaca, culte mistice si revelatia iudaica si crestina" 132 . 
Gnosticism ul a imbracat forme si se imparte in scoli multiple 133 . 

In combaterea ideilor gnostice dupa care trupul ar fi rau in sine, 
Sfdntul Irineu aduce dovezi din Sfanta Scriptura care vorbesc despre 
readucerea la viata a unor trupuri in cazul invierilor din morti 
savarsite de Mantuitorul. "Daca trupul ar fi fost rau in sine, 1-ar mai 
fi readus Domnul la viafa? Avea vreun motiv sa inmulteasca raul in 
sine?" " . Mai mult, el aseaza invierea trupurilor in lumina Intruparii, 
abordand alaturi de textele pauline care afirma realitatea invierii 
trupului si pe cele rastalmacite de eretici. Primul text la care se 
opreste este eel din / Tes. V, 23: "...intreg duhul vostru si sufletul si 
trupui sa se pazeasca fara prihana intru venirea Domnului nostru 
lisus Hristos". Unii comentatori au vazut in afirmatia paulina 
trihotomia greaca, sinteza a conceptiei lui Platon si Aristotel 135 . Dar 
Episcopul Lyonului reia acest text, folosit de adversari, tocmai 
pentru a se opune interpretarii gnostice a trihotomiei spunand: 
"Dumnezeu va fi slavit de Creatia Sa, cand o va arata in 
conformitate si asemanatoare Fiului Sau. Prin mainile Tat alui, intr^ _ 
adev ar, adka pr in Fiul si Duhul, omul - §1 nu o parte din om - 
Jevine dupa chipiil si asemanaria lui Dumnezeu. Dar sufletul si 
duhul pot fi o parte din om si nu omul. Omul intreg (perfect) este 
combinatia sufletului primind Duhul (harul) de la Tatal, unit cu 
trupul, facut dupa chipul lui Dumnezeu" 136 . 52 Acest text este de o importanta capital a. El descrie structura 
omului - sj a tuturor oameniJor de la inceput pana la sfarsitul 
istoriei, asa cum a iesit el din "mainile" lui Dumnezeu, Fiul si 
Duhul. Omul poarta amprenta dubla a Fiului si a Duhului, primul ca 
model, al doilea ca desavarsire 137 . Omul nu se poate defini doar prin 
notiunea de "eel de sus" (sufletul), cum o faceau gnosticii, "Basilide 
zice ca numai sufletul se mantuie sje^jaj pr.east^ ^^j2JJ!^ rire 
deoSrece daca cele ale^dreptatii sunt implinite de om intrucaTlT~$T 
fiinta trupeasca, e limpede ca^i trupul va fi salvat impreuna cu sirfleiuTl 38 . 

"^^^ Pentru Sfantul Irineu nici sufletul si nici duhul nu-i pot defini. 
§i unul si celalalt concureaza, dar nu-1 pot exprima simplu pe om. 
Omul complet si desavar§it in acelasi timp incepe cu trupul, facut 
dupa chipul lui Dumnezeu dupa modelul lui "rcaiq" (copilul-fiu) 139 , 
adica a lui Hristos din istoria mantuirii, gratie sufletului pe care-1 
asuma Duhul imediat, unit tainic si de nedespartit cu trupul creat 
asumat imediat. 

De doua ori el afirma ca chipul - si asemanarea - lui Dumnezeu 
modeleaza trupul creat al omului. Intr-adevar, importanta textului §i 
argumentarea autorului se situeaza in integrarea trupului in chip. In 
fata opiniei gnostice, episcopul de Lyon se mentine insa in realitatea 
sigura care se observa in intreaga iconomie a mantuirii. Primul, ca si 
eel de-al Doilea Adam sunt "aproape de pamant" (trupe§ti). 

Intelegem, deci, ca "amestecul" suflet-trup nu este de aceeasj 
natura ca §i eel dintre suflet si Duh; primul este indisolubil pe timpul 
vietii, al doilea respecta subordonarea fata de Duh si absoluta 
libertate a celui din urma 140 . 

In orice caz, participarea lui "pneuma" consacra si nu 
indeparteaza sau suprima trupul, opera creata, punctul de plecare al 
intregului proces. 

"Cand Duhul se "amesteca" cu sufletul unit cu trupul, creat, 
omul prin manifestarea Duhului devine spiritual si implinit, 
asemenea celui care a fost facut dupa chip si asemanare. Daca din 
contra Duhul li lipse^te sufletului, un asemenea om ramas psihic si 
trupesc va fi incomplet; el are chipul In trupul creat dar nu si 
asemanarea in duh. Dupa cum acest om este incomplet, tot asa se 
intampla daca i se ia "chipul", daca i se dispretuieste trupul, nu mai 
putem vorbi de om ca pana acum, ci de altceva decat omul. Nici 53 


faptura creata, singura, nu este omul complet, ci trupul omului, sj o 
parte a omului. Nici doar sufletul nu este omul; el este doar sufletul 
omuiui sj o parte a omului. Nici duhul nu este omul, caci i se spune 
duh sj nu om. El este "amestecul" sj unirea tuturor acestor 
componente care constituie omul complet" 141 . 
\ Sfantul Irineu Tnfati^eaza aici, in replica, doua feluri de mutilari 
aj^omului, la nivelul superior sj inferior, asa cum fac gnosticii. Prima 
mutilare consta in a-1 considera pe om doar psihic sj trupesc 
lipsindu-1 de Duh. Acest om nu este nici implinit nici complet. A 
doua, cazul pnevmaticilor care suprima trupul creat sj il reduc pe om 
doar la suflet, la Duh sau la amandoua impreuna; care nu pot singure 
sa-1 deflneasca pe omul integral. Sfantul Irineu evita cu grija sa 
spuna ca duhul este o parte din om sj se limiteaza doar la a spune ca. 
duhul nu este omul. 

Reiese din acest text ca chipul este asociat lui Hristos, model al 
omului creat, in timp ce asemanarea presupune prezenta sj actiunea 
Duhului . E vorba aici de doua actiuni care nu sunt juxtapuse, ci 
coordonate. 

Ambele "maini" coopereaza inca de la inceput, pana la, ; 
implinirea omului. Aceasta cooperare stransa se perpetueaza de-a 
lungul istoriei in experienfa fiecarei persoane. 

In fa^a gnosticilor, pentru care chipul sj asemanarea 
caracterizeaza doua categorii de oameni, Sfantul Irineu aftrma de ia 
inceput unitatea lor temeinica, "in tuto". Daca exista o distinctie, ea 
e situata in deosebirea celor "doua maini" sj nu in momentul in care 
a fost facut omul, cand i s-a daruit chipul sj asemanarea. Omul nu 
t e il e -desavar£i^decat prin co^perareaJreirnica^Este sinergiaceTor" 
trei elemente care constituie existen^a omului cand tinde spre 
desavarsjre §i devine duhovnicesc. 

Un alt text paulin ii permite Episcopului Lyonului sa-si 
precizeze §i sa-sj completeze conceptia "trihotomista". Gnosticii 
foloseau textul din I Cor. XV, 50: "carnea §i sangele nu pot sa 
mo§teneasca Imparatia lui Dumnezeu", pentru a afirma ca nu exista 
invierea trupului 143 . Acesta le raspunde: "Ei nu inteleg ca cele trei 
elemente, a§a cum am aratat, constituie omul desavarsjt: trupul, 
sufletul §i Duhul. Unul (Duhul) salveaza §i da forma, altul, trupul, 
este salvat sj format, celalalt sufletul, intre cele doua, cand urmeaza 54 duhul sj se inalta cu el sau cand asculta de trup §i cade in poftele 
trupesji. Deci doua sunt solv ate, unul este Sa IyatQrur ]44 - 

Sfantul Irineu descrie "aici omul in procesu! desavar§irii §i se 
straduie§te sa inteleaga dinamica inaintarii sale spre desavarsjre, 
multumita sinergiei celor "doua maini" care il conduc de la chip la 
asemanare. Duhul asimileaza trupul asimilat, sufletul este eel prin 
care Duhul Sfant asimileaza. Cele trei elemente conlucreaza sj se 
interfereaza in grade diferite. 

Duhul impartasjt este pentru omul complet: ca trup sj suflet, 
principiul unei alte vieti, sfmte, nQpvihknitQ^Estej^M^Muhul lui 
^•Quwng zeu si nu de duhul omului. Sfantul Irineu demonstreazS^aslreT 
cu siguranta teologica transcendenta divina a Duhul ui, care ramane 
independent in raport cu omul. El ramane in om liber sj autonom ca 
mtr-un templu . 

Sufletul e chemat sa conlucreze cu "amprenta" care 

indumnezeiesje a Duhului, care duce omul in intregime la 

desavarsjre. EI ocupa o pozitie de mijloc intre Duh §i trup. "El 

(sufletul) prime§te asemanarea in trup. §i omul se aseam ana cu 

m Dumnezeuj^anJ_|un_^ 

N^^aj^IaJruo" 146 . Dar sufletul poate trada aceasta misiune; t!Tloc~Sa" 
antreneze trupul, ii suporta "greutatea" fara a inceta sa-i fie 
indisolubil legat. 

Trupul este "atins" de Duh datorita sufletului. Modelat de 
Dumnezeu, luat din pamant, oricat de firav sau de greu ar fi, este 
chemat sa participe la sfintenia sufletului §i sa fie partas. "intr-o zi" 
la sfintenia lui Dumnezeu. 

Este deci indispensabil integritatii omului. Nu exista nici 
iucrare nici desavarsjre fara trup. Sfantul Irineu intoarce obiectia 
gnosticilor impotriva lor sj fundamenteaza mantuirea si eficacitatea 
Duhului pe participarea trupului la inviere. Trupul inviat va fi fara 
prihana, spiritualizat, plin de slava, adica transflgurat de Duh 147 . 

Scopul sj durata acestei transformari progresive este de a-] face 
pe om "capax Dei", sau dupa formula Sfantului Irineu "capabil sa-§i 
poarte chipul" 148 . 

Altfel spus, sa duca la asemanare copia (chipul) facuta in prima 
zi a istoriei. Acest progres se impline§te in "KOtvcovlcja", 
comuniunea, participarea la viata lui Dumnezeu, izvorul tuturor 
bunurilor 149 . 55 Asemanarea se realizeaza prin "d(p0apaia nl . 5O Curatenia sau 
nestricaciunea omului intreg; tarana transformata de Duh se 
implineste prin a se realiza "lucrarea desavarsita a lui Dumnezeu" 151 , 
sinergie a Creatorului si a omului. 

Omul il slaveste pe Creator si Creatorul se slaveste prin opera 
Sa. La indemnul progresiv al Duhului, obisnuit cu taina Nevazutului, 
dincolo de moartea invinsa, omul cu "ochi" transfigurati va putea in 
sfarsit sa vada fata lui Dumnezeu. "Gloria Dei vivens homo, vita 
autem hominis visio Dei" (Slav^JujJj umnezeu e ste omul viu, insa 
yjaJaj3muluH;sfc^^ *" " 

Consideram, in virtutea celor mentionate, ca trihotomismul 
Sfantului Irineu, in acceptiunea sa peiorativa atat de vehiculata de 
unii, "nu este suficient de bine inchegat". 153 Altfel spus, nu a fost 
suficient de bine inteles. 

In efortul sau de a lamuri opozitia paulina dintre omul "trupesc" 
si eel "duhovnicesc", inteleasa gresit de gnostici, Sfantul Irineu 
evidentiaza lucrarea duhului in functie de colaborarea omului (suflet 
si trup) cu el. Intrebarea care se pune este daca cuvantul "nvsu\ia" 
trebuie scris cu majuscula sau cu minusculd. Daca este scris cu 
majuscula se intelege ca desemneaza harul Sfantului Duh (Duhul), 
iar cu minuscula fie partea superioara j ^sufletului, partea 
^Xtn ducatoare rf|Y£|uoviK6v) cum e corec t, fie o atreiacomponenEa^ 
umana, cum e incorect. 

Din analiza contextuala a Tnvataturii sale, Sfantul Irineu 
profeseaza o njhotomie s pirituala gi nu una a ntropologiea. 

In defmitia omului^' duhovnicesc" el spuneT"OmuTdesavarsit 
este amestecul si unirea unui suflet care primeste Duhul Tatalui, 
(totul) fiind "amestecat" cu trupul". 154 E limpede ca Sfantul Irineu se 
refera la Duhul Sfant. Se pune astfel problema prezentei Duhului 
Sfantin om. "El vine "din afara" si, in acela?i timp, apartine "eului" 
nostru. E deci in acelasi timp "duhul" meu §i Duhul". 155 

Ramane "duhul meu" in masura in care trupul se mentine templu 
al Duhului Sfant, al Carui har locuieste in el, pe care dupa indemnul 
Apostolului nu trebuie "sa-1 stingem" (I Tes. V, 1 9). 

In istoria Bisericii, "Irineu este eel dintai care dezvolta o 
veritabila teologie a chipului si asemanarii. El deschide astfel calea 
majoritatii Parintilor greci si latini". 356 56 Cei care ii urmeaza vor putea elabora si sistematiza o teologie a 
chipului, facand do vada unei mai bune rigori speculative, dar vor tine 
seama si de contributia s a y Sfantul Irineu a rA-^adar^opozi tie un ica, 
o actualitate sui32ii nzatoare #oT»fes^etime de izvor. ifclement Alexandrinul. 

Daca in Apus, Sfantul Irineu respinsese gnosticismul direct si 

numai pe baza invataturii traditionale a Bisericii, Clement "aplica 

spiritul filozofiei la inva^atura crestina, adancind-o si creand astfel 

gnoza cea adevarata, crestina, menita sa astampere setea spiritelor 

amagite de falsa gnoza". 557 

Clement "pune bazele unei gnoze curat crestine, dinamice, 
realiste, care activa vointa, miscarea, actiunea, care descoperea 
omului depozitul de puteri ascunse in sine si care puse i 
n valoare puteau realiza autodepasirea si asemanarea cu Dumnezeu 
in Hristos" 158 ideal concret care se poate implini in lume prin iubire. 
Chipul si asemanarea lui Dumnezeu este "gnosticul", eel care imita 
pe Domnul, cat ii este cu putinta, facand bine cu vorba si cu fapta! 59 

In perioada gnostieismului "infloritor" 160 la Alexandria, pe langa 
teologia trinitara, ecclesiologica si a Logosului, 161 Clement nu poate 
ocoli originea, natura si scopul omului. Conceptia sa antropologiea, 
desi disparata in pasaje din diversele sale scrieri se fundamenteazape 
Revelatie. "Revelatia Scripturilor se aseamana luminii soarelui care 
face sa intunece licarirea unui opait". 

Lumina "de opait" a gnosticilor, trebuia estompata si in privinta 
demnitatii creatiei omului. "Pe celelalte (creaturi) le~a k 
cut numai cu porunca, dar pe om 1-a lucrat Dumnezeu insusi . . . Fara 
om n-ar fi fost cu putinta sa se vada ca este bun Creatorul, iar pe de 
alta parte sa ajunga omul la cunoasterea lui Dumnezeu" . ,63 

§i despre Clement s-a afirmat ca este JriliQtomist. 164 Amintim 
doua locuri pe care se bazeaza sustinatorii acestei opmii. 

La potop, zice Clement, a pierit spiritul carnal (to accpKiicov 
Tivsu^ia), dar s-a salvat sufletul. i65 §i al doilea, atunci cand vorbeste 
despre tablele Legii spune ca au fost scrise de doua ori, . 
pentru cele doua suflete; eel ce conduce §i eel ce asculta 57 

(Stooox; ... ypdcpovTGU SiacroTc; Ttvsofiaaiv... t£> T8 f]yeuoviK(p 

T(pT8 U7TOK8l|Ll8V^). !66 

Ca si in cazul Sfantului Irineu, trihotomismul lui Clement este 
afirmat printr-o interpretare desprinsa de contextul concept* 
sale. Aceasta pentru ca la o observare mai obiectiva in cazul 
mului text mentionat, se poate intelege ca nu este vorba de spirit ca 
si components umana ci de "spiritul carnal" ce caracterizeaza 
pe omul lipsit de Dumnezeu, stiindu~se bine ca motivul potopului a 
fost "inecarea" pacatului. Ce se salveaza prin potop, inteles ca o 
prefigurare a botezului, prin care sufletul primeste "haina 
luminoasa" a Duhului si "pecetea" sa, este partea superioara a 
sufletului, sufletul curat, in opozitie cu "spiritul carnal", adica eel ce 
asculta de poftele trupului. 

Cat priveste al doilea text invocat, din context se intelege ca el 
vorbeste de vehiculata opozitie intre "omul duhovnicesc" si 
"trupesc". Parafrazand Decalogul, Clement evidentiaza simbolismul 
numarului "zece", spunand ca "numarul zece se gases* 
te si la om; cele cinci simturi, apoi graiul, organele seminale, al 
optulea; rasuflarea, al noualea; partea conducatoare a sufletului, al 
zecelea; insuskea caracteristica a Sfantului Duh care vine in om prin 
credinta". 167 

Cele "doua suflete" din observarea atenta a conceptiei lui 
Clement sunt de fapt doua manifestari ale unicului suflet. Dupa cum 
spune el acestea sunt: ratiunea, "partea conducatoare" si "partea 
irationala a fiintei omenesti (puterea vitala) in care se cuprinde 
puterea nutritiva, puterea de crestere si in general puterea de 
miscare... Dar raportul tuturor acestora se concentreaza in unul 
singur, in partea conducatoare a sufletului si datorita acestei parti, 
omul traieste intr-un fel sau altul". 168 Nu este greu de observat ca si in 
cazul lui Clement, se poate admite o trihotomie spirituals care se va 
intilni si al alti autori patristici de mai tarziu. Aceasta trihotomie a 
sufletului la Clement consta din: partea intelectuala, partea 
"^Lirascibila si partea concupiscenta (t6 voep6v, to Ouuikov, to 
v j^87Ti0U}j,r)TiK6v). ^ Darde un trihoto mism antron.pi^g^ mi pnt^m fi 
* siguri^ Aceasta, pentru ck atunci^candTvorbeste despre facerea 
omului, Clement spune ca fiinta omeneasca se compune din trup luat 
din pamant si din suflet insuflat de Dumnezeu 58 


(eikotcdc, apa sk yfjq |aev to awjia bianXdzTeoQax Xkyex o 
Mcoucric; ... yuxuv 8s ttjv XoyiKnv avcoGev sujte6a0fjvat urco 
too 0800 etc, Ttpoaamov). 170 

In Protreptic, Clement pune in contrast o statuie cu un om. 
Artistul care a facut statuia omeneasca nu-i va putea da aceleia 
respirafie, maduva si oase, nervi, vine, sange si par si nu-i va putea da 
simtul dreptatii si aspiratia dupa nemurire. Recapituland aceste 
elemente si functiuni, le rezuma la doua spunand ca omul este o 
statuie insufletita (tioutov cqa\\ia syoxov ruaac, tov 
avGpcoTiov 87iXaaev). 17! 

De asemenea, Clement afirma categoric ca Omul (este) 
microcosmos, alcatuit din suflet si trup (ek XoyiKoO Kai aA-oyou 
auyKeijuevoc;, \|/i>xfj<; Kai atojiaToc,)! 72 

Ceva mai mult, el chiar combate in yatamra despre cele doua 
sufleteajmJsidxH^jiullui Valentin gnosticul. 173 

InvaTatura despnTsufiet si trup a lui Clement Alexandrinul se 
incadreaza, in general, pe linia predecesorilor sai, avand o 
fundamentare biblica si traditionala. De aceea vom nienti- 
ona doar raportul dintre suflet si trup. Cele doua componente ale 
fiintei umane sunt intr-adevar de natura deosebita. Deosebirea este 
insa de natura exterioara si nu merge pana la contrast cum invatau 
gnosticii . Unirea lor nu e ceva rau. Elej unt_menite sa col 

♦ armonios. Trupul insa e suborSbrlat sufletului^condlfionat de el. 
FlnTsuftet, trupul nu e decat pamant si cenusa (yrj 8s Kai onodoq to 
atofia avsu rcveoumoc;) 174 ; datorita sufletului, exista trupul (xf\q 
\|/u%fjc; Si rjv Kai to aco^ta) 175 . Sufletul da trupului chipul. "Omul, 
luat individual, este caracterizat potrivit imprimarii facute in sufletul 
sau de lucrurile pentru care are preferinta". Altfel spu s, sufletul da 
frupului existenta, form a, valoarea sj indrumarea, j ie^aceea * 
activitatea trupeasca este subordonata celeis ufletesti. 

SeTstie ca pentru gnostici omul era o^manatie a naturii divine. 
Clement inva^a ca: "Dumnezeu n-are nici o legatura naturala cu noi, 

• cum vor intemeietorii ereziilor nici daca ne-a facut din nefiinta, nici 
daca ne-a creat din materie, pentru ca nefiinta n-are existenta, iar 
materia este in totul deosebita de Dumnezeu doar daca cineva ar 
indrazni sa spunem ca suntem o parte din Dumnezeu §i de o fiinta 59 r t\ cu El" 177 . Clement se situeaza astfel printre precursorii mvataturii 
patristice despre transcendenta lui Dumnezeu pe baza conceptului de 
"natura" (fiinta). Dar daca omul nu este de_aceea si natura c jj_ 
Dumnezeu, el ^cfiTmB privijegiulde a fi chipul Lui si al 
LogosuTuj^^el insusi are~par!e"de binefaeerea pe care o taee~Ca"fT 
capitanul unei corabii (in caz de naufragiu), mantuie pe altii, dar se 
mantuie si pe el" 178 . Chipul este inteles in primul rand dupa suflet, 
"capitanul corabiei trupesti", caci nu este ingaduit sa echivalam ceea 
ce este muritor, cu ceea ce este nemuritor. Omul este asimilat 
Logosumi prin partea rationale a sufletului sau, "adica acolo unde 
Domnul poate imprima cum se cuvine asemanarea cu binefaeerea Sa 
si cu conducerea Sa. Ca nu conduci cu insusirile trupului ci cu 
judecatile mintii" 179 . Astfel Clement echilibreaza doctrina lui Irineu, 
care inclina spre trup. Nu trebuie sa se inteleaga de aici, ca in 
gandirea lui Clement, trupul nu e in aceeasj cinste cu sufletul; daca 
uneori vorbeste de "neutralitatea" lui (nici rau nici bun) aceasta o 
spune cu convingerea ca viata "in trup" este preludiul celei viitoare. 
"Omul este trimis pe pamant ca intr-o tara straina de marea randuiala 
si analogic a Tatalui" 180 . (TTsumara cercetare a antroprjtogie ' 
TfeTn^TrtirreTTie^conduce^^ ca numeroasele studii 181 desprej 

ele sale au acordat o prea mare prioritate dependentei acestuia 
fa^a de filozofia platonica si stoica, amintind mai putin de staruinta^ 
cu care el a incercat sa "toarne" in aceste tipare continutul Revelatiei 
divine. Procesul acesta de filtrare a invataturii crestine este dialectic, 
evolutiv. Oricum, cei dupa el, vor folosi invatatura lui ca pe "un fir 
al Ariadnei" cu ajutorul caruia vor ajunge la un plus de explicitare a 
adeyJrunlo£decredim^ 

lata pentru ce incheiem prezentarea conceptiei despre om a lui 
Clement chiar cu cuvintele sale: "Socot indestulatoare cuvintele pe 
care vi le-am spus. §i chiar daca am lungit mai mult cuvantul am 
facut-o din dragostea de om; de la Dumnezeu am spus cele ce aveam 
de spus, ca sa va chem la eel mai mare bun, la mantuire. De altfel, 
cuvintele care graiesc tainele cele sfinte, nu vor nicicand sa se 
opreasca, atunci cand vorbesc de via^a cea fara de sfarsit. Voua insa 
v-a ramas sfar§itul acesta: de aalege_ceea ^ceva este de folos" 18 2 . 60 
OftlGEN (f 254). 

Discipolul lui Ammonius Saccas, reprezentantul gandirii 
pagane din Alexandria, Origen se situeaza, mai ales, pe urmele unei 
duble traditii, iudaice si crestine, ilustrata de Filon, Panten sj 
Clement. Aceasta unire a influentelor stapanite de un geniu expiica 
in acelasi timp bogatia si diversitatea unei gandiri mai ales 
prismatice decat sistematice. Antropologia sa este greu de cuprins 
datorita unei gandiri extrem de mobile care nu furnizeaza nicaieri o 
sinteza. 

Antropologia lui Origen "pune accentul pe libertatea de vointa 
sau liberul arbitru, caruia i-a consacrat in intregime Cartea III din 
De principiis" m . De aceea, ne vom concentra atentia asupra acestei 
lucrari. 

Mai intai se cuvine sa fie mentionata conceptia lui Origen cu 
privire la originea sufletului: "La intrebarea daca sufletul ia nastere 
prin mijlocirea unei seminte, in intelesul ca fiinta sau substanta lui s- 
ar cuprinde in insasi samanta trupeasca, ori daca el are alta origine 
§i, in acest caz, daca el se naste sau nu, daca provine din afara 
trupului sau nu, invatatura bisericeasca nu a dat un raspuns suficient 
de clar" 184 . Afirmatia sa surprinde, ca de altfel majoritatea opiniilor 
sale despre suflet, de aceea pot fi amintite cuvintele cu care incheie 
expunerea despre suflet in De principiis II, V: "am facut-o mai mult 
ca sa fie obiect de discutii pentru cititori decat ca doctrina stabilita si 
definitiva" 185 . 

Acest "obiect de discutii" in sensul nasterii sufletului, reluat de 
fapt si in Comentariul la Cdntarea Cantarilor* , atrage dupa sine 
urmatoarele consecinte: "Sufletul nascut inseamna traducianism ca 
la Tertulian. Sufletul venind din afara poate insemna, fie ca e creat 
de Dumnezeu odata cu nasterea trupului, fie ca el apare din 
preexistenta" 187 . Origen opina pentruexistejrta.sii .fletului omenesc ca 
venind in a l treilea rand dupa cate^oriil e de ingeri. in preexiste njg^l ~3eci sufletuj]a£ist*a4iljiin^dex^ * 

lata ce spune el: "Caci in privinta omului, cum ar parea de 
crezut ca sufletul sa fi fost plasmuit sau modelat odata cu trupul... 
Sau cum a putut fi modelat si plasmuit sufletul celui care in pantece 
fiind a fost umplut de Duh Sfant? Ma gandesc la loan. . ," 189 , 

Conceptia sa preexistentialista este clar dovedita. 
Uneori "Origen da cate o definitie a sufletului incomplete ca de 
exemplu atunci cand spune ca este "o substanta de imaginatie sj 
impulsiuni", care zice Rutin, in latine§te poate fi redata prin 
"sensibilis et mobilis" (p rincipii de s ^gibi1jtptg^jmijr.arp) definitie 
care se potrive§te sj ammalelor, inclusiv celor acvatice. Scriptura 
afirrna despre om cu claritate: "Dumnezeu a suflat in fata lui suflare 
de viata sj omul a fost suflet viu" (Gen. II, 7). 

Inteligenta umana racindu-se de dragostea lui Dumnezeu a 
devenit suflet-psyhe (De princ. II, 8, 3), sustinere pe care Origen a 
acceptat-o numai cu titlu de ipoteza (De princ. II, 8, 5) sj pe care 
totusj i-au repro§at-o atatia de la Sfantul Epifanie la Leontiu de 
Bizanf 190 . 

In privinta ideii de metempsihoza atribuita lui Origen dar pe 
care acesta n-o accepta nici ca ipoteza, ci o combate cu tarie (Contra% 
lui Celsus, VIII, 30; IV, 17), cum se constata sj din pasajele citate de 
Pamfil {Apol. X, P. G. XVII, 608-616), aceasta idee nu mai era 
apreciata in epoca lui Origen 191 . 

In privinta trihotomismului origenist, anumite texte (Tn opinia 
unora) s-ar parea ca probeaza aceasta conceptie. lata unul dintre ele: 
"Inaltarea sufletului spre lumina Duhului inseamna despartirea de 
ceie trupesti, caci de la o vreme nu numai ca urmeaza Duhului, ci se 
sj uneste intim cu Dumnezeu, dupa cum rezulta din enuntarea: 
"Catre Tine (Doamne) ridic sufletul men" (Ps. XXIV, 1). Cum, dar, 
nu se va lepada de ceea ce este (to eivm) ca sa devina un suflet 
mduhovnicit (\pw%f\ 7W£i)|iOCTtKf)) 192 . Acest text este interpretat ca 
"un pasaj tipic pentru scrisul lui Origen, din care se poate desprinde 
u§or conceptia trihotomista despre om (trup, suflet, duh)" 193 . Cum, 
este inteles acest trihotomism in contextul gandirii lui Origen? "in 
antropologia trihotomica a lui Origen, spiritul este partea cea mai 
maltS a omului, care conduce sufletul; inteligenta (nous) este partea 
superioara a sufletului, in care salasjuieste spiritul si in care se afla 
chipul si asemanarea, acel "noy". Caderea provoaca o degradare a 
intregii structuri umane. "Nous-ul" se vede amestecat cu elemente 
noi pe care Origen le nume§te "cealalta parte, partea irationala, 
consecinta a caderii" 194 . La o cercetare mai atenta, trihotomismul lui 
Origen s-ar putea intelege nu neaparat antropologic (trup, suflet, 
duh) ci mai degraba psihologic-duhovnicesc. Aceasta pentru ca in 
cadrul aceleiasj conceptii gresite despre preexistenta sufletului, 

62 


Origen reface itinerarul vou<; ~ M/u%r| ~ vouq. El spune ca 
: "indepartandu-se din starea §i din vrednicia ei, mintea s-a schimbat 
§i se nume§te acum suflet; daca, insa, se va imbunatati sj se va 
indrepta, atunci devine iarasj minte". 195 

Nu e greu de mteles ca sufletul e "minte" inainte de cadere si 
mintea e "suflet" dupa cadere. Logica lui Origen conduce la 
intelegerea ca mintea §i sufletul nu sunt doua componente umane 
diferite ci unul singur, in stadii diferite. 

r] J2!l n tfi Tn ^ <! rrml smi jrgjgu jg pus pe seama preexistentialismului 
^sau^in acest caz el nu mai poatefTiriteleS strict antropoIo^cT clmar 
degraba psihologic neacceptandu-se fireste conceptia gresita a 
preexisten|ei. Ca "ochii sufletului se inalta in a§a masura incat nu mai 
zabovesc asupra celor pamante§ti... prefacandu-se in acelasj chip 
din slava-n slava, ca de la Duhul Domnului" , 196 

A§adar e vorba de "Duhul" $i nu de duhul omului. 

Trebuie precizat ca termenii nu sunt intotdeauna univoci, 
deoarece la Origen nu lipseste formula dihotomica: "noi oamenii 
suntem fringe vii bazate pe conlucrarea dintre suflet si trup" 197 . 
Aceasta formula dihotomica prive^te viata omului in lumea 
pamanteasca, "face cu putinta viata noastra pe pamant" 198 . Al treilea 
element este infeles ca parte conducatoare a sufletului, 199 defmita si 
drept "o anume transcendenta a omului mai presus de sine" 200 . In 
aceasta lumina "nu-i de mirare ca Filocalia lui Origen este prima 
mare culegere de teologie contemplativa mistica, din care^se vor 
inspira Sfantul Grigorie de Nyssa, Evagrie Ponticul^^Maxim 
Marturisitorul" , m \ 

Tot de conceptia gresita a preexistentei este legata sj problema 
trupului (corporalitatii). Dupa Origen "corporal itatea nu este un 
lucru rau". "Natura corpului nu este impusa" {Contra lui Celsus, III, 
42). Origen nu condamna <rupul raspunzand cu aceasta obiectie 
principalaa x^^omc\^AorCGi^^tT^^2Lxn. KauTsta nu in trup, ci^ 
elccitrsTv*urvolnp^r^^ nu e legata de rau, 

ea este unita cu diversitatea, iar diversitatea inseamna schimbare 
radicala (De princ. II, 1, 4) schimbare care, platonic §i origenist 
vorbind "duce la degradarea starii initiale, stare la care autorul nostru 
crede ca toate vor reveni" . 202 

Corpurile fiind proportionate cu decaderea, ele devin in mod 
implicit pedeapsa. O pedeapsa, care insa pentru Origen este un ■ mijloc de ridicare. Consecinta a caderii, corporal itatea va incejajntr- 
M P j ar apoc atastaza jya ins^na^venirS^£^in5j^l^ate. Invierea 
va fi numai o etapa in calea spre spiritualizare 203 . Cazute din 
"satietate" si "neglijenta", creaturile rationale au provocat o intreaga 
ierarhie de trupuri de la cele eterate, aeriene si pan a la cjde omenestr . Apocatastaza, desi apare ca o consecinta a preexistentei, 
este incontestabil 6 eroare origenista ca si preexistenta. 

O alta conceptie cu privire la corporalitate, ca*re" 

insa, pe nedrept lui Origen este aceea a "hainelor de piele" (Fac. Ill, 

21) intelese in conceptia lui Origen ca fiind trupul 205 . Consideram ca 

cea mai elocventa argumentare a faptului ca acuzatia impotriva sa 

este nemtemeiata, cuvintele sale fund: "Insa ce Tnseamna hainele de 

piele? Pentru ca este lucru extrem de nesabuit si babesc si nedemn 

de Dumnezeu a crede ca Dumnezeu a facut hainele, ca un curelar... 

Jupuind pieile altor animale... Iarasi: a spune ca hainele de piele nu 

sunt altceva decat trupurile|e pe de o parte ceva verosimil si putand 

^ imbratisa un oarecare consimtamant, desi nu este ceva clar sau 

jidevarat, Caci daca "hainele de piele" sunt carne si oase, cum a zis 

ici inainte de ele Adam: "Acesta e os din oasele mele si carne din 

carnea mea"? 206 In ce mod ar putea fi "ceva verosimil" din aceasta 

parere, Orige n precizeaza ca ^ajnel e de piele" sunt mortal itatea 

(necr oza) i ntrata in trup dupa cadgjy - — - ~~ ~ 

O altaacuzajie adusa lui Origen a fost aceea dupa care "chipul" 
nu este in trup, ci in sufletul rational 208 . Pe langa faptul ca Origen, 
atunci cand s-a exprimat astfel, combatea pe cei care limitau chipul 
la trup, cum reiese din context, mai exista si urmatoarea explicatie: 
Origen si dupa el o parte a tradi^iei rasaritene, utilizeaza caracterul 
dinamic al chipuluil. Altfel spus, chipul nu este decat o 
indumnezeire inci-pienta; Scopul e asemanarea cu Dumnezeu pe cat 
mai mult cu putin^a. Acest urcus de la chip la asemanare va fi de 
savarsit in slava trupurilor inviate (cf. I In, III, 2) si potrivit 
rugaciunii iui Hristos (In. XVII, 21) in unitate 209 . 

Antropologia lui Origen are si minusuri considerabile. 

Totusi, "in sinteza sa de credinta si ftlosofie domina bunatatea 
si puterea lui Dumnezeu, mare|ia ra|iunii si libertatii spirituale 
umane, frumusetea de "paradis duhovnicesc" a sufletului omenesc" 

210 Au fost trasate cateva linii definitorii ale antropologiei lui 
Origen, cu scopul de a intelege cum Parintii, de dupa el, au preluat 
sau au fnlaturat anumite conceptii ale sale. 

§Jmetodiu de Olimf (f sec. Ill) 

Metodiu este printre primii autori patristic i care incearca sa 
elimine din antropo-logia crestina anumite erori origeniste. 
"Doctrina despre om a lui Metodiu e o sinteza de cunostinte Tnalte si 
de elogii calde la adresa fiintei umane. Nu e o invatatura logic 
inchegata. Combatand antropologia si eshatologia lui Origen, 
Metodiu folosea argumente care nu puteau fi apoi integrate intr-o 
unitatea sau sistem. Dar observatiile sale raspund, in general, 
antropologiei traditionale crestine" 211 . 

Metodiu invata ca omul este chipul "Dumnezeului eel vesnic si 
rational". In cuvantul ei din Banchetul, fecioara Agatha spune ca 
omul al carui suflet e logodit cu Domnul "va fi ca o statuie prea 
frumoasa si sfanta care... va locui in ceruri ca intr-un templu" 212 . 
Sub influenta Bibliei si a lui Platon, Metodiu face din frumosul divin 
geneza frumosului uman si prin aceasta plamadeste o viziune 
estetica a lumii. O estetica spirituals a chipului lui Dumnezeu in 
lume, care organizata prin puterea ratiunii va fi incununata cu 
nemurirea" 213 . 

Asa se explicaJapluL^ antropologia^sa se cuprinde mai cu 
seama in Imrared fAglaofon sauhespre j nviere^ 

Sufletul este de natura spirituals, neschimbator, liber de a alege 
intre bine si rau si este nemuritor. Sufletul este creat odata cu trupul 
si nu a fost un timp cand el a fost fara de trup, contrar parerii lui 
Origen. Interesant de remarcat este faptul ca Metodiu nu vorbeste 
despre suflet in mod special, ci aminteste despre suflet mai ales in 
raportul sau cu trupul, in dorinta de a reliefa frumusetea si armonia 
omului din pers-pective somatologies Este explicabil daca se are in 
vedere dorinta lui Metodiu de a restabili demnitatea trupului in 
opozi$ie cu conceptia origenista asa cum o preluase el. 

Trupul nu este "lant si catuse" pentru suflet 214 . "Hainele de 
piele" (Fac. Ill, 21) cu care au fost imbraeati primii oameni dup| 
calcarea poruncii nu sunt trupurile 215 64 Trupul nil este ca un mormant si ca o piedica a sufletului 216 . 
Tnipul nu este asemenea unui rau si nici burdui 217 . Tropul este 
templul Sfantului Duh si pentru salvarea lui s-a intmpat Fiul lui 

7f ft 

Dumnezeu . 

In elogiul pe care-I face trupului, Metodiu combate si parerea 
unora ca ar fi deosebire mtre trup §i corp, dupa care "prin corp 
trebuie sa infelegem acea parte a sufletului care nu se vede, pe cand 
prin trup trebuie sa mtelegem partea care se vede. Trebuie spus ca nu 
numai Pavel, dar si profetii numesc corpul, trup, ba chiar sj filosofii, 
care tin la precizia notiunilor" 219 . 

Metodiu, avand pseudonimul Eubulius, impreuna cu prietenul 
sau Memian, aduce in fata preopinentilor sai filoorigenisti, medicul 
Aglaofon din Patra si prietenul acestuia Proclus o seama de 
argumente In favoarea demnitatii trupului si in mod special 
posibilitatea invierii lui. 

La afirmatia lui Aglaofon, ca oricine isi da seama ca trupul se 
deterioreaza §i se mtoarce "in tarana", Metodiu descrie conditia 
crestina a trupului uman: "Trupul se afla intre stricaciune §i 
nestricaciune, el, care era faptura nestricaciunii a inclinat catre 
"tarana pamantului" 220 . 

Trupul colaboreaza cu sufletul, caci daca greseste, "sufletul 
greseste impreuna cu trupul, pentru ca daca socotesti pacat desfraul, 
^ uciderea §i lipsa de evlavie, toate acestea le savarseste sufletul 
impreuna cu trupul" 221 . 

Intoarcerea trupului "in tarana" se mtampla ca "sa nu fim 
incatusati ai strid&iunii, in veci, atunci cand vom intra in imparatia 
luminii" 222 . 

Moartea trupului are urmatorul scop, in planul lui Dumnezeu, 
dupa caderea in pacat: "acesta este intelesul "tunicilor de piele", 
Tmbracat in ele trupul a fost imbracat In stricaciune §i ca odata cu el 
sa fie nimicit cu desavarsire pacatul sa nu mai ramana din el nici cea 
mai mica parte de radacina, din care sa incolteasca noi mladite" 223 . 
Ca urmare, "a fost dat mortii de catre Dumnezeu, pentru a fl 
cumintit, dar n-a fost paras it, nici lasat prada stricaciunii. Invingand 
moartea prin inviere (a lui Hristos) iarasi a fost redat nestricaciunii 
pentru ca nu cumva stricaciunea sa mosteneasca nestricaciunea" 224 . 

Daca argumentul Intruparii lui Hristos, caci "Cuvantul trup s-a 
tacut" (In. I, 14) nu este suficient pentru opozantii lui Metodiu, 

66 


acesta mai prezinta unul ce se bazeaza pe logiea, conform careia 
jnsasi moa rtea trupului., ^loga tar cu sufletul, recla mainyjerea^ Caci 
"nu se culca sa moara ceea ce este nemuritor, ci ceea ce este muritor. 
Trupul moare, pe cand sufletul e nernuritor. §i daca sufletul este 
nemuritor, iar trupul muritor, inseamna ca aceia care zic ca este 
inviere, insa nu si a trupului, neaga invierea. Pentru ca nu eel ce sta 
neclintit in picioare ci eel care a cazut si a ramas asternut la pamant 
acela se ridica" 225 , adica trupul. 

antropologia sa, Metodiu cuprinde si tema omului ca chip ai 
lui Dumnezeu in integralitatea naturii sale (trup §i suflet). Pretuirea 
si frumusetea umana i§i descopera adevaratele semnificatii numai 
prin raportare la Dumnezeu, la mantuirea lumii si la viata ve§nica. 
"Suntem nemuritori... pentru faptul ca suntem chipuri ale lui 
Dumnezeu. De aceea a coborat Cuvantul in lumea noastra si a luat 
trup din trupul nostru, pentru ca sa refaca chipul lui Dumnezeu in 
noi sj pentru a invia nemuritor pe eel care cazuse prada 
stricaciunii" 226 . 

Asadar, Metodiu de Olimp pune inceput unei antropologii ce 
evidentiaza demnitatea omului, frumusetea sa psiho-somatica, 
integrarea in calitatea de "chip" a omului intreg (suflet si trup). Pe o 
astfel de fundamentare isi vor alcatui o antropologie din care reiese 
nobletea fiin|;ei umane si al|i scriitori patristici, in general, dar 
Lactantiu (f 320) si Nemesius de Emessa (f sec. IV), in special. 

Lactantiu. Acest "Cicerone crestin", cum il numeste Pico de la Mirandola, 
consacra problemei omului o lucrare intreaga, De opificio hominis, 
dupa aceea pagini intregi in Divinae Institutiones si Epitome 
divinarum Institutionum. Lactantiu este primul autor al unei 
"anatomii" crestine care a incercat sa exprime esentialul invataturii 
crestine despre om, impletit cu diabetica vremii sale. Antropologia 
sa are prin excelenta caracter criptocrestin, dar Lactantiu era convins 
ca operele sale vor ajunge si in maini pagane. La intrebarea: Ce este 
omull, el trebuia sa raspunda ganditorilor crestini ai timpului, in 
disputa cu filozofii pagani, impletind datele Revelatiei cu datele 
rafiunii. Lactantiu "vorbe§te de valoarea, de taina sfanta a omului, 
"sacramentum hominis" (Divin. Instit II, 18, 1; V, 1,7, 15; VII, 5, 2). a> Omul a fost facut de Dumnezeu ca o "imagine" a sa, dupa forma 
propriului Sau chip, o imagine sensibila si inteligenta, mai 
desavarsjta decat orice, lucru confirmat si de Platon §i Sibila. 
Dumnezeu a facut pe om din h uml^de itnde ii vine si numelg j_homo = 
om. Poetii grecilor afirma gi ei acelagi lucru, eand spun ca omuTaTosT 
'"laUiit din lut de catre Prometeu; faptul in sine este exact, numai 
numele Creatorului difera" (Divin. Instit. II, 10, 3-5) 2 2 jGrecii nuni es£ 
pe o m „ dvGpcoTcot;", fiindca acesta privegte in su s. Lactantiu trebuie 
-^Salaca cunoscut faptul ca omul este opera lui Dumnezeu {opifwium 
Dei), catre care trebuie sa tinda nu numai cu mintea gi simtirea, ci 
chiar prin pozitia sa corporal! "Dumnezeu a hotarat sa faca omul 
ceresc (indreptat spre cer n. n.) unic printre toate fiintele vii, %i sa le 
faca pe toate celelalte pamantesti El 1-a agezat in picioare, drept, 
pentru a contempla cerul, a hotarat sa fie biped, tocmai pentm ca el sa 
priveasca spre acelasi loc de unde i§i trage originea... lata de ce 
pozitia in picioare numai a omului, conformatia sa pe care o 
indreapta spre Tatal divin. . . ii dovegte originea §i Creatorul Sau" 22S 

De opificio Dei (Despre opera lui Dumnezeu) este un adevarat 
manual de antropologie care incearca sa descrie faptura mnana in 
general §i "anatomia" acesteia in special. Lactantiu i§i incepe 
expunerea subliniind pozitia omului in cadrul creatiei, aratand ca in 
schimbul fortei cu care au fost dotate animalele omul a primit 
ratiunea si vorbirea. 229 Bolile §i moartea sunt consecinta naturii sale 
"Caci daca el este alcatuit din oase, muschi, viscere si sange, care 
dintre aceste elementc poate fi destul de solid pentru a se opune 
slabiciunii §i mortii"? 230 . Frumusetea omului si intelepciunea 
Creatorului sunt aratate prin miraculoasa alcatuire a trupului 
omenesc. 231 Intreaga creatie avand coroana a ei pe om, a fost o opera 
rationala sj providentiala contrar teoriei lui Epicur, combatuta de 
Lactantiu, dupa care lumea ar fi opera hazardului, gratie migcarii 
atomilor. 232 

Pentru ca "nici un numar nu este mai perfect decat doi", 
Dumnezeu i-a dat omului organele simtuale duble, a fost dotat astfel 
$ nu intamplator ci pentru utilitatea $i frumusetea lor ca sj a tuturor 
organelor interne , 233 

n problema localizarii sufletului, Lactantiu e confuz. E drept, el 
combate localizarea acestuia in creier, piept sau inima, dar nici nu se pronunta clar asupra relatiei trup-suflet. Face chiar afirmatia ca 
"trupul este vasul sufletului" 234 , "ipse vase hominis... quod 
videmus" (acest vas al sufletului pe care il vedem) 235 . Dificultatea 
pentru Lactantiu de a-1 localiza consta in aceea ca sufletul este 
material: "nee videri aut tangi potest" (nici nu poate fi vazut sau 
atins" §i este in mod necesar etern. 

Lactantiu combate teoria conform careia sufletul ar fi suflul 
vital, aerul inspirat, invatand totu§i c a^el coe xist a cu trupul de l a 
Jnc eputul existe^ ilor^'Sufletul nu este deci aerul inchis in gura 
pentru ca sufletuTeste coiiceput cu mult inainte ca aerui sa poata fi 
inchis in gura" 237 . In privinta producerii sufletului, Lactantiu este 
insa categoric: la intrebarea daca sufletul este "nascut de tata, de 
mama sau de amandoi, el spune: "imi asum dreptul de a refuza orice 
incertitudine fata de acest subiect. Nici una dintre cele trei ipoteze nu 
este corecta. Caci sufletele nu sunt "semanate" nici de ambii parinti 
nici de vreunul dintre cei doi. Caci un trup poate naste trupurt 
fiindca ambii parinti contribuie ca atare; dar sufletul nu poate naste 
suflete, pentru ca nimic nu poate sa provina din ceea ce este 
comprehensibil. Agadar capacitatea j i> de^aJ1nsa rnanta" sufletele este_ 
in puterea lui Dumneze u" 238 . 

Lactantiu ridicuTizeaza de asemenea teoria migratiunii 
sufletelor. "Dupa Pitagora, sufletele, din pricina batranetii sau a 
mortii, ar intra in noii nascuti, renascandu-se identice, fie ca oameni 
fie ca animale, fie ca fiare. Aceasta continua circulatie adesea in 
trupuri variate si neasemanatoare ar atesta nemurirea sufletelor." 
Jde e_"de om neb u n ?i vrednica mai degraba de unj rm^cjrjd^mm^ 
"decatd e o scoalaTcare n-ar trebui n icjjnacar combgtTita" 23 ^ conchide Cele cateva date antropologice mentionate, conduc la concluzia 
ca Lactantiu "nu tine sa faca teologie propriu-zisa, ci sa dovedeasca, 
nu cu texte biblice 240 ci cu argumente rationale si cu opiniile si chiar 
cu textele unora dintre filosofi... ca elementele credintei crestine 
erauadevarate" 241 . 

Oricum "anatomia" antropologica a lui Lactantiu va fi 
increstinata si fundamentata revelationai mai mult si mai bine de 
Nemesius de Ernessa, care se adauga acestuia in straduinta de a 
dovedi demnitatea si nobletea fiintei umane in alcatuirea ei 
ontologica, nu numai a sufletului, ci si a trupului. 69 . ^™ El depa§este orice circumscriere locala. Cum poate fi Nemesius de Emessa 

Antropologia lui Nemesius, cuprinsa in iucrarea Despre natura 
omului continua stradaniile predecesorilor de a pune "in acord" 
datele Revelatiei cu doctrina spirituals piatonizanta a antichitatii. 
Nemesius incearca si reuseste in cele 44 de capitole ale operei sale sa 
evidentieze esentialul, valoarea si frumusetea persoanei umane, cu 
scopul de a dovedi ca evolutia antropologiei grecesti si-a atins piscul 
ei in crestinism. 

Invataturii despre trup, elementelor sale components, despre 
ssmturi: vazul, pipaitul, gustul, auzul si mirosul (cap. 7, 8, 9, 10, 1 1), 
inteligenta (12), mernoria (13), gandirea si expresia (14), Nemesius li 
acorda un spatiu mai redus in contextul lucrarii sale. El isi propune 
sa lamureasca mvatatura despre suflet, foarte controversata in 
vremea sa cu atat mai mult cu cat "toate calitatile trupului ^t fi 
percepute" 242 mai usor. El insista asupra conceptiei despre suflet si a 
raportului acestuia cu trupul. 

Sufletul nu e nici corp, nici sange, nici numar cum sustineau 
Pitagora si Xenocrate. "Sufletul e unul si acelasi" 243 . Sufletul nu este 
nici amestec, nici calitate, Sufletul nu e perceptibil, ci inteligibil. 
Sufletul nu e o calitate sau insusire a trupului, Nu e nici armonia 
dintre sanatatea, puterea si frumusetea trupului, cum afirrnau unii, 
caci daca ar fi a§a ar trebui ca omul cat traieste sa nu fie nici bolnav, 
nici infirm, nici desfigurat, caci sufletul este nemuritor. Uneori un 
singur om sufera aceste trei lipsuri. Sufletul nu este deci o 
compozitie echilibrata a trupului 244 . Prin urmare, nu trupul tine 
sufletul, ci iny ^is^ Sufletul nu sta in corp ca intr-un vas sau intr-un" 
luirduf, ci mai degraba trupul sta in puterea sufletului. Cele 
inteligibile sau cele ale mintii nu sunt stanjenite de trup, ci ele 
"circula" cutreierand tot corpul si nu pot fl oprite de un loc material. 

Sufletul se afla sau in el insusi, atunci cand judeca sau in minte, 
atunci cand gandeste. Cand se spune ca sufletul e in trup se injelege 
nu ca ar fi intr-un anume loc, ci ca intr-o relate; Tntocmai cum se 
spune ca "Dumnezeu este in noi". 

Trebuie inteles ca intr-o relatie-inciinatie sau propensiune. 

Sufletul e ceva fara. marime, fara grosime si indivizibil. 
S^CKj ^pa^^c-^64 sens de loc ceva ce nu are dimensiunea grosimii? 245 
Nemesius este eel dintai autor patristic, "care examlheazif 
calitatile sufletului cu competenta si acriVie, numindu-le "simturi". 

In suflet exista mernoria, gandirea , yorbire a. ratiunea. 

Ratiunea se manifesto ca logos/^diathetosYintQrior, si ca logos 
propEorikos\ exprimat in afara prin cuvant" 

Mumea interioara e o miscare a sufletului, care se realizeaza in 
actul de rationare fara expresie fonetica. De aceea chiar cand nu 
vorb im noi parcurgem intreag a^ra^iune. 

Prin urmare, toti suntem rationali, inclusiv surzii si cei care nu 
pot vorbi, atinsi de vreo boala. Ratiunea exprimata - logos 
prophorikos - isi arata puterea in glas si in exercitiul vorbirii 246 . 

Nemesius examineaza si problema liberului arbitru sau a vointei 
libere. Cele create din materie fiind trecatoare, se poate afirma ca 
omul este si cu voin^a libera si schimbator: schimbato r p entru ca este^ 
creat, cu v ointa libera pentru ca este rational Toata natura rationala" 
este^rfchlp necesar, libera si schimbatoare, dupa specificul propriu. 
Omul este inzestrat cu libertati in vederea actiunii. Pentru aceasta 
omul este schimbator 247 . Omul este rau nu prin fire ci datorita 
liberului arbitru 248 . Nemesius tncrestineaza mult antropologia vremii sale subliniind 
si valoarea iertarii prin pocainta. "Singur omul dintre fiintele 
rationale are privilegiul de a fi invrednicit de iertare prin pocainta... 
Dupa cum rasui este propriu omului si numai lui, pretutina^iTTfT 
intotdeauna, tot asa in lucrurile dupa har, nu in cele dupa legea ; 
rationale a creatiei, elementul propriu omului este sa se elibereze 
prin pocainta de vinile pacatelor" 249 . 

Demnitatea deosebita a omului este ca dintre toate fiintele 
numai trupul lui inviaza din moarte si merge in nemurire. Trupul 
inviaza din pricina nemuririi sufletului, nemurire pe care o primeste 
si trupul cu toate slabiciuniie si patimile acestuia. lata de ce filosofii 
numesc pe om "animal rational" capabil de inteligenta si stiinta: 
"animal" pentru ca omul este o esenta insufletita, sensibila; aceasta e 
definitia "animalului"; e rational pentru ca este deosebit de cele 
neratfonale; muritor pentru ca este deosebit de fiintele rationale 
nemuritoare (ingerii - n. n.) capabil de inteligenta si stiinta pentru ca 


* 
& 


prin tnvatatura ne insusim artele si stiintele, inclusiv puterea de a le 

u 250 

exercita . 

Nemesius descrie ca nimeni altul pana la el, calitatea omului 
prin sufietul si trupul sau de a fi "punte" intre lumea fenomenala si 
inteligibila. 

"Cine ar putea sa admire cum se cuvine nobletea acestei fiinte, 
care uneste in ea pe cele muritoare cu cele nemuritoare, care 
impreuna, pe cele rationale cu cele ira|io-nale, care poarta in propria 
ei fire chipul intregii creaturi, lucru pentru care a fost numita lumea 
cea mica (microcosmos), fiinta care a fost invrednicita de Dumnezeu 
cu atata atentie, pentru care sunt toate cele prezente si cele viitoare, 
pentru care insu§i Dumnezeu s-a facut om, care tinde spre nemurire 
p fuge de ce este muritor, care alcatuita dupa chipul si asemanarea 
lui Dumnezeu este regina in ceruri, care traieste impreuna cu 
Hristos, care este Fiul iui Dumnezeu si care este asezat mai presus 
de orice stapanire si automate. Cine ar putea sa spuna privilegiile 
acestei fringe? Ea colinda marile, frecventeaza cerul cu ochiul mintii, 
cugeta ia miscarile, distantele si voiumul astrelor, recolteaza pentru 
sine pamantul si marea, dispre|uieste fiarele si monstrii apelor, toata 
stiinta, arta si cercetarea ii reu§esc, intrejine cu cine vrea legaturi 
peste granite cu ajutorul scrisului, nu se lasa impiedicata de trup §i 
profeteste cele viitoare. Omul e conducator peste toate, stapaneste 
peste toate, se bucura de toate, vorbeste cu ingerii si cu Dumnezeu, 
porunce§te creaturii, ordona demonilor, cerceteaza natura lucrurilor, 
r-se osteneste pentru Dumnezeu, este salas si templu al lui Dumnezeu, 

Np Toate acestea el le obtine prin virtute §i evla vje^ 251 . 

^ — ■^ ecs Huflg~t3faTc^^ despre om a lui 

Nemesius. Descrierea sa este nu numai o consecinta a cosmologiei 
biblico-patristice pe care o lamureste. Mai mult, el pune in lumina 
adevarul ca omul e singura oglinda reala a lui Dumnezeu pe pamant. 
Originea drvrn¥"T"7mmfrn v -~^ 
divin" 252 . 

Prin urmare, antropologia patristica din primele trei veacuri, 
"scaidata" in lumina Revelatiei, cu forta de sinteza a elaborarilor ei, 
menfionate pe scurt, se dovedeste a fi o "piatra unghiulara" la 
inaltarea edificiului invataturii despre om, pe care il vor construi 
Parintii de seama ai secolului al lV-lea incepand cu Sfantul Atanasie 
eel Mare (t 373). 72 NOTE 'Antropologia profana este inteleasa ca M §tiinta care se ocupa cu 
studiul originii, evolu{iei sj variabilitatii biologice a omului..." Cf. 
Mic Dictionar Enciclopedic, ed. a Il-a, Ed. §tiintifica si 
Enciclopedica, Bucuresti 1978, p. 47. 

2 Cf. Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Antropologie, in DTO (A-Z), EIB, 
Bucuresti 1994, p. 25-26. 

3 Pr. Prof. Dumitru Staniloae, Teologia dogmatica ortodoxd pentru 
Institutele Teologice, vol. I, EIB, Bucuresti 1978, p. 379. 
4 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Suflet, in op. cit, p. 368. 
5 Asistent Rus Remus, Conceptia despre om in marile religii (teza de 
doctoral in teologie), in "Glasul Bisericii", XXXVII (1978(, nr. 7-8, 
p. 775. 

6 A. W. Robinson, Hebrew Psychology, in "The People of the Book", 
Oxford 1925, p. 352, la Asistent Rus Remus, op. tit., p. 776. 
7 Cf. Pr. drd. loan Bude, Antropologia Vechiului Testament, in 
"Studii teologice", XLI (1989), nr. 3, p. 33. 
8 Paul Evdokimov, Ortodoxia, ed. cit., p. 69-70. 
9 Tomas Spidlik, Spiritualitatea Rasaritului Crestin, Trad, si 
prezentare diac. loan I. Ica jr., Ed. Deisis, Sibiu 1997, p. 131. 
10 Asistent Rus Remus, op. cit., p. 761. 

n Marius Lazurca, Inventia trupului, Ed. Anastasia, f.a., p. 99-100. 
12 Asistent Rus Remus, op. cit,, p. 762. 

13 Cf. Fac. VI, 3; II Paralip. XXXII, 8; Ps. CXLIV, 21; Is.XXXI, 3; 
XL, 6; Ier. XVII, 5. 
I4 Pr. drd. loan Bude, op. cit, p. 31. 
Paul Evdokimov, Femeia..., ed. cit, p. 43. 

1 fi 

Marius Lazurca, op. cit, p. 99. 

Sanhedrin 91a, apud J. Abrahams, Body (Hebrew), art. in 
"Encyclopaedia of Religions and Ethics", Vol. II, p. 772, la Asist. 
Rus Remus, op. cit., p. 761. 

Ibidem, 17 20 Theologisches Worterbuch, ed. de Kittel G., Vol. Ill, p. 614, 616, 
apud Asist. Rus Remus, op. cit., p. 779. 

21 

Pentru detalii: Grigorie T. Marcu, Antropologia Paulina, Sibiu, 
1941, p. 50-53. 

22 Pentru detalii: Pr. dr. loan Mircea, Dictionar al Noului Testament, 
(A-Z), EIB, Bucuresti 1995, p. 501-505. ' 

Problema aceasta va fi reluata pe parcursul expunerii, primind 
argumentare patristica. Vom afla cant cuvantul duh trebuie scris cu minuscula sau cu majuscula. 
24 Tomas Spidlik, op, cit, p. 124. 25 Asist. Rus Remus, op. cit, p. 780. 

26 Ibidem, p. 763. 

27 Pentru detalii: Pr. Prof. dr. I. Bria, op. cit., p. 411-412; Pr. dr. I. 

Mircea, op. cit., p. 532-534. A se vedea si Leon Dufour, Corps, in 

"Vocabulaire de Theologie Biblique", Paris 1970, p. 210-213. 

Asist. Rus Remus, op. cit., p. 764. 

Ibidem. 

Olivier Clement, Trupul morfii si al slavei, trad. Sora Eugenia 
Vlad, Ed. Christiana, B 
Bucuresti 1996, p.. 8. 
31 Asist. Rus Remus, op. cit., p. 282. 
f 32 Magistrand §tefan C. Alexe, Viata Crestina dupa Bdrbafii 
apostolici, in % T7\ (VII) 1955, p. 225. 
% 3 Vezi Diac. magistrand Constantin Voicu, Hristologia Parintilor 

Apostolici, in "O.", XIII (1961), nr. 3, p. 405-419. 
% Idem, Hristos in viata si opera Sfdntului Ignatie Teoforul, in "A B " 
V (XUV) (1994), nr. 10-12, p. 15-39. 

34 Pentru detalii: Magistrand §tefan C. Alexe, Ecclesiologia 
Parin$ilor Apostolici, in M S. T7\ VII (1955), nr. 7, p. 368-381. 
35 Vezi Magistrand Vasile Prescura, Doctrina morula a Parintilor 
Apostolici, in "S. T.", XV (1963), nr. 9-10, p. 536-541. 
36 Magistrand §tefan C. Alexe, Viata crestina, in "S. T.", (VII) 1955 
p. 234. 
37 Ibidem, p. 232. 

Sfantul Clement Romanul, Epistola catre Corinteni, Cap. I, 3, in 
Scrierile Parintilor apostolici, trad. Pr. dr. Fecioru, col. PSB, vol. I, 
EIB, Bucuresti 1979, p. 46. 39 Vezi V. Lossky, Essaie sur la theologie mystique de VEglise 
d'Orient, Paris 1994,p. 109-129, §i A I'image et a la ressemblance de 
Dieu, Paris 1967, p. 123-137. 

40 Este evident ca, desj e fundamentals, tema "Chipului" nu poate 
epuiza datele antropologiei ortodoxe. alte teme, cum sunt de 
exemplu: "asemanarea", "inrudirea", "harul", "infierea", 
"indumnezeirea" (homoiosis, syngeneia, charis, hyothesia, theosis) 
ofera dimensiuni complementare sj intregesc perspectiva ortodoxa. 

Sfantul Clement Romanul, op. cit., cap. XXXIII, 4-6, in ed. cit., p. 
63. 

42 A. G. Hamman, op. cit., p. 35. 

43 Sfantul Clement Romanul, op. cit., cap. XIX, 3, in ed, cit, p. 57. 
"Ibidem, cap. XXXVI, 2, p. 65. 
45 Ibidem, cap. XXXVII, 4, p. 66. 
^Ibidem, cap. XLIX, 5, p. 71. 
4 ' J Ibidem, cap. LXIV, 1, p. 79. 

Vezi Arhid. prof. dr. Constantin Voicu, Hristos in viata si opera Sf. 
Ignatie Teoforul, in "A. B. M , V (XUV) (1994) nr. 10-12, p. 39-57. ' 
49 Pr. Prof. I. G. Coman, Probleme defilosofie (...), ed. cit., p. 164. 
50 Sfantul Clement Romanul, Omilie numitd a doua Epistola catre 
Corinteni, cap. Vill, 4; sj IX, 1-5, in ed. cit., p. 97-97. 
5l Ibidem, cap. XII, 1-4, p. 99. 
52 /^em, cap. XVI, 1-2, p. 101. 
53 Ibidem, cap. XIX, 2, p. 103. 

Sfantul Ignatie Teoforul, Epistola catre Romani, cap. V, 3 - VI, 1- 
2, in col. PSB, vol. 1, ed. cit., p. 176. 

Idem, Epistola catre Efeseni, cap, X, 3, in ed. cit., p. 161 . 

Idem, Epistola catre Magnezieni, cap. XIII, 1-2, m^ed. cit, p. 168. 
57 Idem, Epistola catre Tralieni, cap. XII, 1, in ed. cit, p. 173. 

58 

Idem, Epistola catre Filadelfieni, capl VII, in ed. cit, p. 180. 

Idem, Epistola catre Smirneni, cap. XII, 2, in ed. cit., p. 186. 
60 Idem, Epistola catre Policarp, cap. I, 2; II, 2, in ed. cit, p. 187. 
6] Martiriul Sfdntului Policarp, cap. XIV, in Actele martirice, trad. 
Pr. prof. loan Ramureanu, col. PSB, vol. 11, EIB, Bucuresti 1982, p. 
32. 

Magistrand §tefan C. Alexe, Viata crestina. . ., p. 226. 75 63 Herma, Pdstorul, Pilda V, 60 (7), in col. PSB, vol 1, ed. cit, p. 
276. 

64 Magistrand §tefan C. Alexe, Viata crestind. . ., p. 231 . 

65 Epistola catre Diognet, cap. VI, 1-10, in PSB, vol. 1, ed. cit., , p. 
340-341. 

66 Pr. Prof. loan C. Coman, Probleme defilosofie..., ed. cit., p. 133- 
134. 

67 Didahia, cap. XVI, 1-2, in PSB, vol, 1, ed. cit., p. 32. 

68 F. Cayre, Precis de Patrologie, Tome premier, Desclee et cie, 
Editeurs Pontificanx, Paris-Tournai-Rome 1927, p. 36. 

69 A. G. Hamman, op. cit., p. 37. 
Gheorghe F. Anghelescu, Timp si dincolo de timp, Consideratii 

din antropologia patristica Clasica Rasariteana, Ed. Universitatii din 
Bucuresti, 1997, p. 30. 

71 Pr. Prof. I. G. Coman, Probleme defilosofie..., ed. cit, p. 16. 

72 Gheorghe f. Anghelescu, op. cit., p. 32. 

73 Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericeasca, IV, 18, 5, ed. G. Bardy, 
1952, p. 196. 

Pr. Prof, I. G. Coman, Elemente de antropologie in operele 
Sfdntului Iustin Martirul si Filozoful, in "O.", XX (1968), nr. 3, p. 
ix 383. 
15 Ibidem. 

76 A se vedea studiul Asist. Pr. loan I. Ramureanu, Conceptia 
Sfdntului Iustin Martirul si Filozoful despre suflet, in "S. T.", X 
(1958), nr. 7-8, p. 420. 

77 Sfantul Iustin Martirul §i Filozoful, Dialogul cu iudeul Trifon, V, 
trad. Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. Olimp Caciula, Pr. Prof. D. 
Fecioru, in col. £SB, vol. 2, EIB, Bucure§ti, p. 98. 78 
79 Asist. Pr. loan I. Ramureanu, op. cit., p. 420. 

Ibidem, p. 421. 

Ibidem. 

81 Sfantul Iustin, op. cit., V, ed. cit., p. 98. 

82 Asist. Pr. loan I. Ramureanu, op. cit, p. 421. 

83 Sfantul Iustin, op. cit, IV, ed. cit., p. 97. 
Ibidem. 

* 5 Ibidem, p. 98. 76 86 Despre inviere, in ed. Carolus Otto, Corpus apologetarum 
christianorum saeculi secundi, vol. Ill, t. II, Ienae, 1879, ed. a 3-a. 
Asupra problemelor autenticitatii fragmentelor a se vedea: O. 
Bardenhewer: Geschichte der altkirchlichen Literatur, I, z^ite 
umgearb. Aufl., 1913; B. Altaner, Patrologie, vierte unverancferte 
AufL, 1955, p. 92; I. Quasten, Patrology, I; Utrecht 1962, p. 205. 

87 Despre inviere, 10, ed. C. Otto . . ., p. 246 BC. 

88 Pr. Prof. I. G. Coman, Elemente de antropologie..., p. 38 1 . 

89 Despre inviere, 1, ed. C. Otto. . ., p. 232 D, 234 DE. 
90 Dialogul..., LXn, ed. cit, p. 164. 

91 Despre inviere, 8, ed. C. Otto..., p. 236 BC, 236 CD. 

92 Ibidem, 8, ed. cit, p. 238 DE. 

93 Ibidem, 8, p. 234 A, 236 AB. 
9A Ibidem, 8, p. 240 A. 

95 Ibidem, 8, p. 234 A, 236 AB. 

96 Pr. Prof. I. G. Coman, Elemente de . . ., p. 385. 

97 Despre inviere, ed. cit, p. 238 D. 

98 Ibidem, p. 246 A. 

99 Apologia I, 8, ed. cit, p. 30; Dialogul..., 105, ed. cit, p. 216-217. 
A se vedea si; A. G. Hamman, op. cit, p. 41, G. Archambault, 
Justin, Dialogue avec Tryfon, Paris 1909, 1. 1, p. 34-35, n. 2. 

100 Pr. Prof. I. G. Coman, Elemente de. . ., p. 381. 

101 Ibidem, p. 378. 

102 Pentru textele din opera Contra lui Marcion am folosit op. cit. a 
lui Hamman, indicand pagina din aceasta, precum sj cap. din opera 
lui Tertulian. 

103 Am folosit trad. Prof. N. Chitescu, Eliodor Constantinescu, Paul 
Papadopol §i Prof. David Popescu in col. PSB, vol. 3, EIB, Bucure§ti 
1981. 

104 Adversus Marcionem (presc. Adv. Marc.) II, 9, p. 83. 

105 Ibidem, H, 9. 

106 Ibidem, B, 10, 3. 

107 Am folosit aceeasj traducere a lui Hamman din op, cit 

108 De resurrectione mortuorum (presc. De res. Mort), 5, 8-9, p. 84. 
m Ibidem, 6, 3-4, p. 85. 

110 Adversus Praxean, 12, 3, p. 85. 77 111 De res. Mort., 7, 7-9, p. 86. A se vedea: Drd. Ion Caraza, 
£> Doctrina despre invierea mortilor la Atnagora Atenianul si v 

««4 Tertulian, in "M. M. S.*\ XLIV (1968), nr. 7-8, p. 361-373. 
1,2 Ibidem, 16,9-13. >4<2v. Prax, la EGJjamann, op. c/f,, p. 91. ( v<&s Despre sufli 
, trad. cit. in col. PSB, 3, EIB, Bucuresti, Ibidem, VII, 1-4, p. 269. 

116 Pr, Prof. I. G. Coman, Tertulian, sabia lui Hristos, in "ST", XLV 
(1993), nr. 5-6, p. 40. 

117 Despre suflet, XX, 4, ed. cit, p. 278. 
1,8 Ibidem, XXXVffl, 34, p. 313. 

119 Ibidem, ffl, 2, p. 264. 

120 Ibidem, XXIV, 3, p. 291. 

121 Ibidem, XXV, 2-3, p. 294. 
122 /&Wem,XLm,5,p.317. 
123 J^m,XLI,4,p.315. 

124 Ibidem, XXXII, 7, p. 304. 

125 Fericitul leronim, Ep. LXXXIV, P. L. XXII, col. 744- 

126 Pr. Prof. I. G. Coman, Tertulian..., p. 43. 

127 Pentru detalii: Adhemar d'Ales, La Theologie de Tertullien, col. 
"Bibliotheque de Theologie historique", ed. Hl-a, Paris 1905, 
precum si Charles Guignebert, Etude sur ses sentiments a I'egard de 
V Empire et de la societe civile, These pour le Doctorat, Paris (E. 
Leroux) 1901. 

128 Pr. Prof. I. G. Coman, Tertulian. . . , p. 40. 

129 Pentru detalii: Aime Puech, Les Apologistes grecs de He siecle de 
notre ere, Paris 1912, G. Bardy, La vie spirituelle d'apres les Peres 
des trois premiers siecles, Paris 1935. 

130 Pr. Prof. I. G. Coman, Patrologie, vol. II, EIB, Bucuresti 1985, p. 
22. 

131 Printre studiile consacrate acestui subiect mentionam: A. Struker, 
Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen in der christlichen 
Literatur der ersten zwei Jahrhunderte, Minister 1913, p. 77; A. 
Orbe, Antropologia di San Ireneo, Madrid 1969, p. 146-148; J. 
Fantino, L'homme, image de Dieu chez S. Irenee de Lyon, Paris 
1986. 132 A. G. Hamman, op. cit., p. 50. 

A se vedea: F. M. Sagnard, La gnose valentinienne et le 
temoignage de S. Irenee, Paris 1947. 

Sfantul Irineu de Lyon, Adversus haereses (presc. Adv. haer.), V, 
13, 1, apud Pr. Prof. D. I. Belu, Sflntii Parinti despre trup, in "S T " 
DC (1957), nr. 5-6, p. 300. 

A se vedea: B. Rigaux, Saint Paul Les epitres aux 
Thessaloniciens, Paris 1956, p. 596-600. 

Adv. haer., V, 6, 1, la A. G. Hamman, op. cit, p. 55. Din aceasta 
vom indica si pagina. in original: "Perfectus homo commixtio et 
adunatio est animae, assumentis Spiritum Patris et admixta ei 
carni..." 

131 Ibidem, V, 38, l,p. 56. 

138 Ibidem, I, 24, 5; II, 29, 1-2, la Pr. Prof. D. I. Belu, op. cit, p. 305. 
39 Fiul iubit cf. Mt. XH, 18. Sfantul Irineu preia expresia "7ta%"3 
transmisa prin Tradi^ie de la comunitatea apostolica, ce se refera la 

J am " c opjl"- 
l46 Adv. haeTy, 12,2, SC 153 (1969), p. 154; PG VII, 115 C. 

141 Ibidem, V, 6,1, p. 56-57. 

142 Ibidem, IV, 38, 3, p. 57. 

A. Orbe, Antropologia..., p. 454. 
144 Adv. haer.,V. 8, 3, p. 58. 
145 /W<few,V,6,2,p.58. 
146 A. Orbe, Antropologia, p. 129. 
141 Adv. haer., V, 1,2, p. 59. 
m Ibidem, TV, 38, 2, p. 14. 
U9 Ibidem,TV,3S,3,p.l5. 
150 Ibidem, TV, 39, 2, p. 75. 

Ibidem. 

152 Ibidem, TV, 20,7, p. 75. 

153 Pr. Prof. I. G. Coman, Patrologie, vol. II, ed. cit, p. 39. 
J* Adv. haer., V, 8, 1, PG, VII, 1 142 B. 

T. Spidlik, op. cit, p. 125. A se vedea: P. Evdokimov, Prezenta 
Duhului Sfdnt in Traditia Ortodoxa, trad. Pr. dr. Vasile Raduca, Ed. 
Anastasia, Bucuresti 1995, precum si J. Gribomont, Esprit 
Sanctificateur dans la spiritualite des Peres grecs, DS 4 2 (1961) 
col. 1257-1272. 78 19 A. G. Hamman, op. cit., p. 75. 156 

157 Pr. Magistrand Marin M. Braniste, Conceptia antropologica a lui 
Clement Alexandrinul, in "S. T", X (1958), nr. 9-10, p. 597. 

158 Cf. Eugene de Faye, Clement d'Alexandrie, 2-e ed., Paris 1906, p. 
274-313. 

159 Clement Alexandrinul, Stromata, II, XDC, 97, 1, trad. Pr. D. 
Fecioru in col. P. S. B, vol. 5, E. I. B., Bucuresti 1982, p. 161. 

160 Gustae Bardy, Clement d'Alexandrie (Les moralistes Chretiens), 
Paris 1926, p. 30. 

% A se vedea: Pr. Prof. Nic. C. Buzescu, Logos, trinitate si 
ecclesiologie in "Pedagogul" lui Clement Alexandrinul, in "S. T.", 
XXIX (1977), nr. 5-8, p. 461-477, precum si: idem, Logosul in 
^Protrepticul" lui Clement Alexandrinul, in % T7\ XXVIII (1975), 
nr. 1-2, p. 48-72. 

162 Clement, Stromata V, XXIX, 6, in P. S. B., nr. 5, 1982, p. 327. 

163 Idem, Pedagogul, III, 7, 3, P. S. B., nr. 5, 1982, p. 327. 

164 J. Cognat, Clement d'Alexandrie, Sa doctrine et sa politique, 
Paris 1859, p. 91. 

165 Clement, Stromata VI, XII, 52, 1, in ed. Otto Stahlin, Leipzig 
1906, p. 458. 

166 Idem, Stromata VI, XVI, 134, ed. Stahlin II, p. 499 si in P. S. B., 
nr. 5, p. 459. 167 Ibidem. m Ibidem, 134, 3-4. 

169 Ibidem, V, 80, 9, P. S. B., nr. 5, 1982, p. 356. A se vedea si A. de 
la Barre, Clement d'Alexandrie, art. in D. Th. C, t. 3, I-ere partie, 
Paris 1923, col. 172-173. 

170 Ibidem, V, XIV, 94, 3-4, ed. Stahlin, p. 388. 

171 Idem, Protreptic, X, 98, 2-3, ed. C. Mondesert - M. Audre 
Plassart, (SC), Paris 1949, p. 166. 

172 Ibidem, I, 5, 3, p. 58. 

173 Idem, Stromata II, cap. III-V, P. S. B., nr. 5, p. 119-126. 

174 Ibidem, in, V, 46, 3, ed. Stahlin, II, p. 217. 

175 Ibidem, III, XVI, 100, 7, ed. Stahlin, H, p. 242. 

176 Ibidem, IV, XXIII, 150, 2, P. S. B., nr. 5, p. 301. 

177 Ibidem, II, XVI, 73, 1, P. S. B., nr. 5, p. 151. 

178 Ibidem, n, XIX, 102, 2, P. S. B., nr. 5, p. 163. 80 179 Ibidem, U, XDC, 102, 6, P. S. B., nr. 5, p. 164. 

180 Idem, Care botezat se va mdntui, 36, 2, P. S. B., nr. 5, p. 59. A se 
vedea: F. J. Winter, Die Ethikdes Clemens von Alexandrien, Leipzig 
1882, p. 61. 

181 A se vedea bibliografia din P. S. B., nr. 4, p. 21-31. 

182 Clement, Protrepticul, XII, 132, 2, P. S. B., nr. 4, p. 162. 

183 Pr. Prof. L G. Coman, Patrologie, vol. II, E. L B., Bucuresti 1985, 
p. 350. 

84 Origen, Prefata, V, la De principiis (presc. De princip.), P. S. B., 
8, trad. Pr. Prof. T. Bodogae, E. L B., Bucuresti 1982, p. 40. Sufletul 
§i trupul incep sa existe deodata. Trebuie subliniata aici afirmatia 
lacuta de Pamfil in "Apologia" sa (P. G., 17, 603) ca in problema 
originii sufletului, Origen n-a dogmatizat ci a prezentat lucrurile 
doar sub forma de discutie. 

185 Idem, De princip., I, 8, V, P. S. B., p. 160. 

186 A se vedea: Pr. Prof. I. G. Coman, Origen despre Logos, Biserica 
si suflet in comentariul la Cantor ea Cdntarilor, in "S. TV', XXV 
(1973), nr. 3-4, p. 165-173. 

187 Idem, Patrologie, vol. II, p. 350. 
18 Fac. II, 7. Origen credea (Com. loan XIII, 50 (49), 327) ca la 

"insuflarea" sufletelor in trupuri, asista sj ingerii, iar dupa moarte, 
cand sufletul se reintoarce, tot ingerii sunt cei care il indruma, ca in 
'vamile vazduhului" (Com. loan XIX, 15 (4), 98), cf. nota 380, P. S. 
B. 8, p. 100. 

189 Origen, De princip., I, 7, IV, P. S. B., 8, p. 100. 

190 Pr. Prof. I. G. Coman, Patrologie, vol. H, p. 351. 

191 Ibidem. 

192 Origen, Despre rugaciune, IX, 2, trad. Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. 
Prof. M. Neaga si Zorica Latcu in P. S. B., E. I. B., Bucuresti 1982, 
p. 218-219. 

193 P. S. B., 7, ed. cit, nota 104, p. 219. 

194 A. G. Hamman, op. cit, p. 134. 

195 Origen, De princip., II, 8, 3, P. S. B., 8, p. 158. "Derivarea lui 
^rd%r\ din \|n>x&<; au facut-o mai intai Platon (Cratylas, 399, trad, 
rom. ed. C. Noica, Bucure§ti 1978, vol. HI, p. 274) sj Aristotel 
(Despre suflet, I, 2, 405 b; trad. rom. cit. p. 33). Origen face aceste 
consideratii tot in cadrul conceptiei sale despre preexistenta 81 sufletelor care s-ar fi "racit" prin cadere, continuand aceasta idee ca 
o noua interpretare arbitrara, ca mintea ("preexistenta" sj ea) s-a 
"rack" prin pacat si a devenit "suflet", cf. ibidem, nota 713, p. 157. 

196 Idem, Despre rugaciune, IX, 2, P. S. B., 7, p. 218. 

197 Idem, De princip., I, 1, VI, P. S. B., 8, p. 50. A se vedea si: H. 
Crouzel, Origene est-il un sistematique? (Collection Museum 
Lessianum, Theologie, 56), Bruge-Paris 1967, p. 26. 
m Ibidem,!, 1, VI, p. 50. 

J. Dupuis, V esprit de I'homme. Etude sur V antropologie 
religieuse d' Origene, Paris 1967, p. 70. 

200 

H. de Lubac, Histoire et Espri U intelligence de VEcriture 
d'apres Origene, Paris 1950, p. 157. 
201 P. S. B„ 7, p. 219 (vezi nota 104). 

Pr. Prof. I. G. Coman, Patrologie, II, ed cit., p. 351-352. 

Ibidem, p. 352. 

204 

'De princip, I, 3, VIII, P. S. B., 8, p. 78-80. Aici se cuprinde si 
conceptia gresjta a apocatastazei dupa care "nu poate fi vorba de o 
cadere defmitiva, ci oricand sufletul poate sa-si revina, intorcandu-se 
la starea de mai inainte §i sa restabileasca ceea ce pierduse prin 

\j negrija" (cf. ibidem, p. 80) 

y 20 §Epifanie al Ciprului spune despre Origen: "faptul ca le-a facut 

f*"haine de piele" §i i-a imbracat cu ele, zice el, este trupul", 

\Panarion, 64, 4; P. G., 41, 1077 B. 206 Origen, Omilia la Eacere 3, 2; P. G., 12, 101 A. 207 Ibidem, P. G„ 12, 101 B. A se vedea: L. Thunberg, Microcosm 
and Mediator. The Theological Anthropology of Maximus the 
Confessor, Lund 1965, p. 159. 

208 Origen, La Eacere, P. G., 12, 96. 

H. Crouzel, Theologie de V image de Dieu chez Origene 
(Theologie 34), Paris 1 956,p. 254. 

210 

Pr. Prof. I. G. Coman, Patrologie, vol. II, ed. cit, p. 376. 
211 Ibidem, p. 454-455. 

212 

Metodiu de Olimp, Banchetul sau despre castitate, VI, 2, trad. Pr. 
Prof. C. Cornitescu, P. S. B., 10, E. I. B., Bucuresti 1984, p. 78. 
13 Pr. Prof. I. G. Coman, Patrologie, II, p. 455. A se vedea §i Mihail 
Diaconescu, Prelegeri de estetica Ortodoxiei, Ed. Porto-Franco, 
Galati 1996, p. 120. 82 214 Cf. Despre Inviere, Discursul I, LVII, p. 163; LVIII, p. 164; LX, 
p. 166. 

215 Ibidem, Disc. I, V-VI, p. 124; XV, XVI, XVII, p. 130; XXII, 
XXIII, p. 134; XXX, p. 140; XXXVIII, XXXIX, p. 149. 

216 Ibidem, Disc. I, XXX, p. 141; XXXII, p. 144; XXXIX, p. 149, 
LIV, p. 160. 

217 Ibidem, Disc. I, XV, XVI, p. 130; XXII, XXIII, p. 134. 

218 Ibidem, Disc. II, XVII, XVIII, p. 187. 
m Ibidem, Disc. I, LXII, p. 168. 

220 Ibidem, XVIII, p. 186. 

221 Ibidem, XXXI, p. 143. 

222 223 Ibidem, XXXH, p. 144. 
Ibidem, XL, p. 150. 224 Ibidem, Disc. II, XVIII, p. 186. 

225 Ibidem, Disc. I, LI, p. 158. 

126 Ibidem, Disc. II, XXIII, p. 191. A se vedea: A. Biamonti, L'etica 
di Metodio d'Olimpo, in "Rivista trim, di Studi filos. e theol", Roma 
1942, vol. 3, p. 272-298. 
227 Pr. Prof. L G. Coman, Patrologie, vol. II, ed. cit., p. 226. 

8 Lactantiu, De opificio Dei (VIII, 3-4), in L'ouvrage du Dieu 
Createur, trad. Michel Perrin, S. C. 213, Les Editions du Cerf, Paris, 
7 e, 1974, p. 131. 

229 Ibidem, III, I-IV, p. 1 17-125. 

230 Ibidem, W, 5, p. 127. 

231 Ibidem, V, I-VI, 1, p. 133-139. 

232 Ibidem, VI, I-VII, 1, p. 139-145. 

233 
234 Ibidem, IX, I-XII, 1, p. 157-177. 
Ibidem, 1, 11, p. 111. 235 Ibidem, IV, 24, p. 132; XIX, 2, p. 209. 
236 /^m,XVII, l,p. 201. 
237 Ibidem, XVII, 7, p. 199. 
™ Ibidem, XIX, l,p.209. 

239 Idem, Divin. instit, VII, 12, 29-31, la Pr. Prof. I. G. Coman, op. 
cit, p. 229. 

240 M. Perrin, Introducere, op. cit, p. 61. El spune ca in aceasta 
opera pentru pagani, Lactantiu se folose§te de Biblie in modul eel 
mai discret posibil. Folosirea Bibliei ar fi cumva "camuflata" \ 83 241 Pr. Prof. I. G. Coman, op. cit., p. 213-214. 

242 Nemesius de Emessa, Despre natura omului, 2, m P. G., XI, 557 
AB, ■ 

243 Ibidem, P. G. XL, 569 ABC. 

244 Ibidem, P. G. XL, 557 BC. 

245 Ibidem, 2, P. G. XL, 600 AB. 

246 Ibidem, 24, P. G. XL, 668 A. 

247 Ibidem, 39, 41, P. G. XL, 761 AB, 776 AB. 

248 Ibidem, P. G. XL, 776 BC - 777 AB. 

249 Ibidem, 1, P. G. XL, 521 ABC. 

250 Ibidem, 1, P. G. XL, 524 AB. 

251 Ibidem, 1, P. G. XL, 532 C - 533 AB. 

252 Pr. Prof. I. G. Coman, Probleme..., ed. cit, p. 40. 84 CAPITOLUL II ANTROPOLOG1A SFANTULUI ATANASIE CEL MARE Pdrintii secolului allV-lea, din imperativul pastrarii nealterate a 
inva|aturii Bisericii in „focul" controverselor cu ereziile de tot felul, 
desavar^esc antropologia predecesorilor, preluand-o dar sj 
aprofundand-o in lumina Revelatiei. Pentru ei „margaritarul de mare 
pret este frumusetea lui Dumnezeu si frumusetea sufletului. 
Frumusetea sufletului este un reflex al frumusetii divine. Sufletul nu 
poate vedea pe Dumnezeu decat daca e purificat prin discernamant, 
libertate, contemplatie, curaj, cunoa§tere si dragoste, Frumusetea 
spirituals se obtine printr-o reinnoire in Sfantul Duh. Este adiea o 
lucrare cOntinua de infrumusetare, care nu se ispraveste niciodata 
aici, pe pamant, caci cunoa^terea sj dragostea n-au limite. In timp ce 
Kalokagathia greaca era un ideal abstract pentru oameni si lucruri, 
frumusetea ere§tina este viata ?i spor de viata la infmit, caci 
frumusetea lui Dumnezeu create la infmit, pe masura ce sufletul 
dore^te si poate s-o vada. Daca katharsis~ul grec urmares/te sa dea 
sufletului splendorile naturii pure, discernamantul si dragostea 
sufletului cretin mdragostit de Logos imbraca spiritul omenesc in 
lumina vietii ve^nice, a unei esente si bucurii nemuritoare". 1 De 
aceea „hristologia si soteriologia patristica ard in ele focul dragostei 
pentru om", 2 dezvaluind in aceasta lumina valentele antropologiei 
creatine. 

Parintii secolului al IV-lea au fost preocupati in mod deosebit de 
puritatea credintei primite de la Apostoli. D ogma, ca ancora a 
mantuirii, ca transparenta a Cuvantului TuTTXimnezeu, ^e un~ puternic accent soteriologic: este o problema de viata sau de moarte. 
Ca sa dam un exemplu, un singur cuvant - ou-oouonoc, 
con substantial, a indreptat in mod magistral calea eronata a 
constructiilor eretice; caci numai consubstantialitatea Fiului cu Tatal 
fundamenteaza dumnezeirea lui Hristos, iarmantuireanoastra este 85 suspendata de propria noastra consubstantialitate cu omenitatea lui 
Hristos. 

De aceea SfantuI Atanasie 3 dezvolta afirmatia Sfantului 
Irineu 4 : „Dumnezeu se face om pentru ca omul sa se faea 
dumnezeu". „Aceasta regula de aur a patristicii rasaritene determina 
in intregime sj antropologia sa" 5 . Intruparea este fenomenul, care 
orienteaza destinul omului. 

Invatatura Sfantului Atanasie despre om nu se construieste 
plecand de la Facere ci de la intrupare. La el, „ideea despre Fiul lui 
Dumnezeu iacut om ocupa un loc preponderent" 6 , Nu modul ci 
faptul Intruparii, ca act mantuitor ai omului domina gandirea sa. 
Aceasta indumnezeire a omului este adevarata perspective a 
antropologiei sale, nesistematizata insa ci dispersata ?n mai multe 
opere. 

1, CONCEPTIA DESPRE SUFLET SI TRUP. 

SfantuI Atanasie nu vorbeste niciodata despre suflet sj trup 
separat, nici nu se refera la acestea descriptiv, decat in niasura in 
care, antitetic, ilustreaza starea sufletului sj a trupului inainte §i dupa 
cadere. Accentul este pus tntotdeauna pe reciprocitatea dintre suflet 
sj trup, subliniind rolul sufletului al carui pise e mintea, de „oglinda" 
a „chipului lui Dumnezeu eel bun" in om. El „developeaza" starea 
sufletului pornind de la curatia paradisiaca a acestuia: „Caci a ajuns 
ca omul eel dintai, care s-a numit in limba ebraica Adam §i de care 
Sfintele Scripturi spun ca nu eunostea rusinea si privea cu mintea 
plina de indrazneala pe Dumnezeu si petrecea cu sfintii ingeri in 
privirea celor inteligibile (cugetate) pe care o avea in acel loc, numit 
de SfantuI Moise in mod figurat rai. Caci curatia sufletului e in stare 
sa oglindeasca in sine pe Dumnezeu" . 

Sufletul are ca oglinda in el ratiunea adevarata concrescuta cu 
bunatatea. Aceasta acoperita fiind de pofte, nu mai poate oglindi in 
ea „chipul" Tatalui, adica pe Dumnezeu - Cuvantul, Ratiunea si 
bunatatea adevarata §i deci nu se mai poate alimenta din ea cu ceea 
ce e potrivit firii lui, pentru a se dezvolta in ceea ce arc propriu. 
„Caci oglinda sufletului, singura care putea vedea chipul Tatalui, 
ascunzandu-se in cutele poftelor trupe§ti, nu mai vede ceea ce trebuie 86 sa cunoasca sufletul, ci e dus de orice altceva si vede numai ace lea ce 
cad sub simturi" 8 . 

Sufletul curat e calea care duce spre Dumnezeu „desi nu toti 
pasesc pe ea", ci voiesc sa o paraseasca pentru placerile vie^ii care li 
atrag. §i daca ar intreba vreunul, zice SfantuI Atanasie „care este 
aceasta cale a§ raspunde ca ea e sufletul fiecaruia si mintea din el. 
Caci numai prin aceasta poate fl Dumnezeu vazut si inteles si numai 
nefolosind mintea au putut tagadui necredinciosii pe Dumnezeu. De 
aceea si-au tagaduit inainte de toate mintea. . . Dar pentru cei simpli e 
necesar sa fie aratat pe scurt si faptul ca fiecare dintre oameni are 
suflet §i acesta este rational, mai ales ca multi dintre eretici neaga §i 
aceasta, socotind ca omul nu este nimic mai mult decat chipul aratat 
al trupului" 9 . 

Prin minte omul se pune in legatura cu cele ce nu sunt sesizate 
de sim|uri. Prin minte el isi aduce aminte de cele ce nu sunt prezente 
acum in fata simturi lor dar au fost altadata. Prin minte se gandeste la 
un viitor nelimitat. Deci prin ea traieste intr-un cere mai larg decat 
animalul, caci cugetarea traieste intr-un cere mai larg. Traieste in 
acest cere mai larg prin con§tiinta. „§i dupa ce a cugetat un lucru, 
revine iarasi prin cugetare la el si fiecare simte, daca e prieten al 
adevarului, ca mintea omului este altcev adecpt ximtiri}? faj^duL De 
aceea, fiind altceva, ea e judecatoare simturilor sj a celor ce le percep 
acestea. Mintea le distinge pe acestea si le aminteste si alege ceea ce 
e mai bun. Caci ochiul poate numai sa vada, urechile pot numai sa 
auda, gura numai sa guste, nara numai sa perceapa mirosurile, iar 
mainile sa pipaie. Dar a deosebi cele ce trebuie sa le priveasca si 
auda §i sa fie pipaite si gustate si mirosite, nu mai e propriu 
simturilor, ci sufletului si mintii acestuia. Mana poate apuca s>o 
sabie §i gura poate gusta §i otrava. Dar ele nu stiu ca acestea le 
vatama, daca nu le distinge mintea" 10 . 

E de remarcat legatura ce o face SfantuI Atanasie intre judecata 
rationala proprie omului si capacitatea de a deosebi intre bine sj rau, 
sau de a vedea ca raul este deosebit de bine. Caci fiinta lipsita de 
ratiune e purtata de simturi, sau dominata de cele ce se prezinta ca 
ispititoare simturilor. In ele nu exista o ratiune con§tienta si nici 
libertate. 

In descrierea sufletului, el adauga: „sufletul se misca de la sine 
insusj §i daca se mi§ca de la sine sj dupa ingroparea trupului in 


pamant, caci sufletul nu moare ci moare trupul, din pricina plecarii 
sufletului'' 11 . 

Observam din expunerea Sfantului Atanasie ca sufletul prin 
voia sj cugetarea lui misca trupul, nu ihvers, Dar experienta nu ne 
arata ca sufletul ar fi miscat de altceva, sau in orice caz el nu mai e 
miscat de un factor superior cum e miscat trupul de suflet, ci 
miscarea lui e legata de consjiinta lui sj la ea participa voia lui. 

Din aceasta Sfantul Atanasie scoate argumentul ca sufletul se 
misca si dupa moartea trupului. Desigur, sufletul care a convietuit cu 
trupul nu e un suflet lipsit de urmarile acestei convietuiri. Amintirile 
convietuirii cu trupul s-au imprimat in suflet sj au dat un continut 
propriu fiecarei persoane. Aceste intipariri au un rol in felul miscarii 
sufletului dupa moartea trupului. „Daca ar fi miscat si sufletul de trup 
urmarea ar fi ca, plecand eel ce-1 mi§ca, ar muri si sufletul. Dar daca 
sufletul mi§ca trupul e necesar mai degraba ca el insusi sa se misje pe 
sine. §i daca sufletul se mi§ca pe sine, in mod necesar traieste sj dupa 
moartea trupului. Caci mi§carea sufletului nu e nimic altceva decat 
viafa lui 12 , precum si de trup zicem ca traieste cand se misca si ca 
moare cand inceteaza mi§carea. Caci daca sj cand s-a unit cu trupul 
nu s-a contras sj nu s-a masurat cu micimea trupului, ci de multe ori, 
stand trupul in pat sj nemiscandu-se si dormind ca in somn, sufletul 
vegheaza dupa puterea lui sj depaseste firea trupului si - ca si cand ar 
pleca din trup, dar ramanand totusi in trup - isi inchipuie si 
contempla cele mai presus de pamant. . . cum nu ar avea mai vartos si 
cu mult mai mult experienta nemuririi dupa ce se dezleaga de trup, 
cand voieste Dumnezeu care 1-a legat de trup? Caci daca legat cu 
trupul a trait si viata cea din afara a trupului, cu mult mai mult va trai 
sj dupa moartea trupului sj nu va inceta sa traiasca pentru Dumnezeu, 
care 1-a facut astfel prin Cuvantul sau, Domnul nostru Iisus 
Hristos" 13 . 

Sfantul Atanasie descrie, ca nimeni altul pdna la el, capacitatea 
sufletului de a gdndi, de a iubi, de a dori. Inseamna ca „odihna" 
sufletului nu e o incremenire, o lipsa de gandire si dorire. Deosebirea 
e ca in acea odihna, sufletul nu trece de la un continut finit la altul 
finit in gandirea sj simtirea lui, ci are drept continut pe Dumnezeu eel 
infmit ?i toate le vede unite, in radacinile lor comune si infinite, in 
Dumnezeu. E o viata, prin primire, nu prin osteneala cuceririi 
continutului. 88 Miscarea sufletului nu trebuie inteleasa ca o actiune reciproca 
intre mai multe parti ale lui, sus^inuta de un factor deosebit ca in 
trupul omenesc, care e o miscare biologica imbibata de voinfa §i de 
con§tiinta, ci miscarea intrinseca spirituals a unui agent simplu. E o 
miscare care inseamna gandire, iubire, dorire. Dar aceasta miscare 
din suflet nu ar putea avea loc fara un obiect al gandirii, al iubirii si 
doririi. §i o miscare care face sufletul mai bogat, mai bun, mai nobil 
e mi§carea sustinuta in el de atractia lui Dumnezeu care-1 atrage in 
bogatia, in bunatatea, in iubirea Lui. 

lata cum argumenteaza Sfantul Atanasie: „De aceea (sufletul) 
cugeta sj se gandeste el la cele nemuritoare si vesnice, fiindca este el 
insusi nemuritor. Caci precum trupul muritor fiind, simturile lui 
privesc la cele muritoare, a§a este nece»sar ca sufletul care contempla 
si cugeta cele nemuritoare sa fie %\ el nemuritor si sa traiasca pururea. 
Pentru ca ideile §i gandurile nemuririi nu-1 parasesc niciodata, 
staruind in el sj fiind ca o iasca ce arde continuu spre asigurarea 
nemuririi. Pentru aceea are si tendinta de a contempla pe Dumnezeu 
si aceasta i se face ca o cale, care ia cunostinta sj intelegerea lui 14 Dumnezeu - Cuvantul, nu din afara, ci din el insusi" . In concret, 
sufletul reflecta prin esenta lui (ontologic) pe Dumnezeu eel 
nemuritor. Gandirea e viata sufletului. Gandirea are in ea setea 
iubitoare de eternitate, e facuta pentru eter nitatea m birii. 

Intr-un pasaj cu o logica fara repro§, pe care^hv^m reda in 
intregime, Sfantul Atanasie invata despre rolul sufletului de 
conducator rational al trupului: „Cum fiind trupul muritor prin fire, 
omul cugeta la nemurire si adeseori sfideaza moartea pentru cauza 
virtutii? §i fund trupul vremelnic, cum isj inchipuie omul cele 
vesnice, meat dispretuiesje cele prezente si le dore§te pe acelea? 
Trupul nu ar putea cugeta el insusi pe seama sa cele vesnice si nu ar 
putea cugeta pe cele din afara de sine. Caci el este muritor si 
vremelnic. E necesar sa fie altul eel ce cugeta cele opuse trupului si 
contrare firii lui. §i ce ar putea fi acesta, daca nu sufletul rational si 
nemuritorl Dar acesta nu e exterior trupului, ci e interior lui, precum 
cantaretul face sa rasune in lira cele mai inalte (sunete). $i cum 
iarasi, ochiul vazand prin fire si urechea auzind prin fire, omul se 
intoarce de la unele din ele si le alege pe altele? Cine este eel ce 
intoarce ochiul de la vedere? Sau cine inchide urechea ca sa nu auda 
ceea ce ea aude prin fire? Sau cine impiedica adeseori gustarea, care 89 e gustare prin fire, de la pornirea ei naturala? Cine retine mana, care 
se intinde prin fire, de a lucra, de a atinge ceva? Cine opresje 
mirosul, care e facut sj el pentru a mirosi, de la a percepe ceva prin 
mirosire? Cine lucreaza acestea impotriva inclinarilor naturale ale 
trupului? Sau cum trupul abatandu-se de la fire, urmeaza sfaturile 
altuia sj se lasa carmuit spre ceea ce li convine aceluia? Toate 
acestea nu fac decat sa arate sufletul rational ca $i conducdtor at 
trupului. Caci trupul nu se mi§ea el insusj, ci e condus sj purtat de 
altul, precum nici calul nu-sj pune el insusj hatul, ci e manat de 
stapanul sau. Socotesc deci ca s-a dovedit din cele spuse inainte ca 
exista in om un suflet rational" 15 . 

Sufletul este condueatorul trupului, dar in deplina armonie cu 
acesta, printr-o „sinteza" pe care Sfdntul Atanasie o com para cu 
armonia sunetelor unei lire, manuita cu iscusinta de un artist. „Ca sa 
ne folosim de un chip, acestea (sufletul sj trupul - n. n.) se aseamana 
cu o lira bine intocmita sj cu cantaretul care o manuiesje cu 
pricepere. 

Fiecare coarda a lirei are sunetul sau propriu: una un sunet grav, 
alta un sunet ascutit, alta unul de mijloc, alta unul foarte ascujit, alta 
altul. Dar In armonia lor nu se disting sj in sinteza lor nu se cunosc 
decat de eel priceput. Iar armonia lor se arata sj sinteza lor e corecta 
numai cand eel ce tine lira Jovesje coardele ei sj atinge pe fiecare 
cum se cuvine. La fel se armonizeaza simtirile in trup ca intr-o lira 
cand sunt calauzite de o minte priceputa sj cand sufletul le distinge sj 
sjie ce face sj lucreaza prin ele. Dar acest lucru e propriu numai 
oamenilor. §i aceasta o face partea rationala a sufletului oamenilor, 
de care, folosindu-se, sufletul se deosebesje de animale sj arata ca e 
in trup cu adevarat altceva decat cele ce se vad" 16 . 

Armonia componentelor flintei umane este exemplificata cu 
multa perseverenta sj pentru a ilustra necesitatea sj realitatea bunei 
randuieli a Cosmosului, fapt ce implica existenta unui Creator sj 
Proniator al lui. „La fel vazand armonia madularelor trupului 
intreolalta, sau ca ochiul nu se lupta cu urechea, nici mana nu se 
rascoala impotriva piciorului, ci fiecare implinind o trebuinta proprie 
fara razvratire impotriva celorlalte, intelegem din acesta in chip sigur 
ca este in trup un suflet care le conduce pe acestea, chiar daca nu-1 
vedem pe el InsusJ" 17 . 90 
Pe langa rafionalitate, sufletul mai are §i alte puteri ca libertatea 
de vointa sau liberul arbitru de care vorbisera §i apologetii secolului 
al II-lea, sufletul fiind foarte mobil Prin independenta sa, liberul 
arbitru poate indemna pe unul sau altul din madularele trupului sau 
spre fiinta sau nefiinta. „Caci precum poate inclina spre cele bune, 
a§a poate sa se §i intoarca de la cele bune. Iar intorcandu-se de la 
bine se gande§te numai la cele potrivnice. Caci nu poate sa nu se 
mi§te de loc, fiind prin fire u§or mi§catoare. §i cunoscand libertatea 
ei (a firii - n. n.) se vede pe sine putand sa se foloseasca de 
madularele trupului atat spre cele ce sunt, cat sj spre cele ce nu 
sunt" 18 . 

Sufletul poseda deasemenea vointa, suveranitate, puritate, 
dragoste. Sufletul e capabil de arte sj §tiinte „prin legea sadita in 
ei" 19 (in oamem). 

Demonstrand calitatile sufletului, Sfdntul Atanasie nu pune in 
plan secund importanta trupului. Trupul este partea complementary a 
fiintei umane sj se bucura sj el de o pretuire deosebita. Desj el nu se 
mi§ca de la sine, ci are nevoie de suflet pentru acest lucru sj desj nu 
rationeaza asupra lui insusj nici asupra celor din afara lui, trupul e 
organul prin care lucreaza sufletul pentru actele esentiale ale vietii. 
Relatia dintre suflet sj trup se bazeaza pe sinergia lor, caci daca „e 
propriu sufletului sa vada prin cugetari sj cele din afara de trupul sau, 
dar nu sa si lucreze in afara de trupul sau sau sa mi§te cele departe 
de acesta prin prezen^a sa. Caci niciodata cugetand omul la cele de 
departe, nu le mi§ca §i nu le muta. Nu mi§ca soarele sj nu face cerul 
sa se invarteasca, §ezand in casa sa" 20 . A§adar sufletul poate mi§ca 
doar trupul sau sj nu poate lucra efectiv nimic fara el. „Relatia 
aceasta intima vine din faptul ca intre ratiunea - subiect a sufletului, 
§i rationalitatea - obiect a trupului este o misterioasa inarticulare. 
Trupul participa la calitatea de subiect a sufletului sj acesta nu se 
poate manifesta decat prin rationalitatea trupului legata de cea a 
cosmosului" 21 . 

Sfdntul Atanasie, asemenea predecesorilor sai, reda trupului 
demnitatea §i cinstea definite de Sfanta Scriptura. Argumentul forte 
in acest sens este Intruparea prin care Dumnezeu Cuvantul „nu se 
mtina de trup, ci mai degraba sfmtea sj trupul. Caci daca soarele 
facut de El $i vazut de noi se invarte§te pe cer fara sa se intunece de 
corpurile de pe pamant pe care le atinge, nici nu e intunecat de 


intuneric, ci mai degraba el le lumineaza §i le curateste pe acestea cu 
mult mai mult, Prea Sfantul Cuvant al lui Dumnezeu, care e si 
Facatorul si Domnul Soarelui, facandu-se cunoscut in trup; nu se 
intina ci mai degraba nestricacios fiind si trupul Lui muritor aflandu- 
se il facea viu §i-l curata §i pe acesta" 22 . 

Sfantul Atanasie deduce mvierea trupului chiar din Intrupare. 
Cuvantul lui Dumnezeu a luat trupul ca sa-1 scape de moarte, deci 
sa-1 invie. „Dar daca. El si-a luat trup si si 1-a facut propriu, in chip 
firesc, cum a aratat cuvantul nostra, ce trebuia sa faca El cu trupul? 
Sau ce sfarsit trebuia sa aiba trupul sau, odata ce s-a salasluit in el 
Cuvantul? Sa nu moara nu se putea, odata ce era muritor si avea sa 
fie adus prin moarte jertfa pentru toti, motiv pentru care si '1-a si 
alcatuit Mantuitorul. Dar sa ramana mort iarasi nu era cu putinta, 
odata ce s-a facut templul vietii" 23 . 

Trupul, prin invierea lui Hristos "s-a facut templul vietii" 
primind in felul acesta suprema demnitate 24 . In conceptia Sfdntului 
Atanasie scopul Intruparii este Invierea. "De aceea cu dreptate s-a 
cuvenit sa imbrace Mantuitorul trupul, ca unindu-se trupul cu viafa, 
sa nu mai ramana muritor in moarte, ci ca unul ce a imbracat 
nemurirea, sa ramana nemuritor, in inviere.., Trupul imbracandu-se 
in Cuvantul lui Dumnezeu eel netrupesc, astfel nu se mai teme nici 
de moarte, nici de stricaciune, avand ca imbracaminte Viata si prin 
aceasta pierind din el stricaciunea" 25 . Prin comuniunea omului cu 
Hristos-Viata se poate impartasj de viata la nesfarsit 26 . 

Acum cei ce credem si implinim poruncile Domnului nu mai 
murim in virtutea legii prin care a venit moartea peste oamenii care 
s-au despartit de El prin neascultare. Acum uniti prin eredinta in 
Hristos cu Dumnezeu, murim pentru a muri impreuna cu Hristos 
viefii slabite in trup, sau pentru a ne preda total lui Dumnezeu. 

"In mod sigur, spune Sfantul Atanasie, odata ce Mantuitorul 
tuturor a murit pentru noi, cei credinciosj in Hristos nu mai murim ca 
odinioara din pricina legii care ne ameninta cu moartea. Caci a 
incetat aceasta osanda. Ci incetand stricaciunea §i fiind nimicita 
moartea prin harul invierii, de aci inainte trupul muritor se desface 
numai pentru o vreme, cand randuie§te Dumnezeu fiecaruia, ca sa 
putem dobandi "o mai buna inviere" (Evr. XI, 35). Caci, asemenea 
seminfelor aruncate in pamant, nu ne pierdem prin desfacere, ci fiind 92 
semanati vom invia, odata ce moartea a fost desfiintata prin harul 
Mantuitorului. 27 

"Prin intruparea sa, prin nasterea sa omeneasca din Nascatoarea 
de Dumnezeu Maria, prin incorporarea oamenilor Persoanei Sale, 
Logosul acorda o noua na§tere si chiar o noua creat 
iune neamului omenesc. El transfera in El insusi nasterea noastra, 
pentru ca uniti cu Logosul ceresc noi sa putem transcende conditia 
noastra de fringe de tarana §i sa ajungem capabili de a fi dusi de El in 
cer". 28 Transferand in el insusi afectiunile trupului, El ne pune in 
situatia deaparticipa la viata vesnica, atat ca oameni cat mai ales M ca 
fnnte proprii Logosului" (coq 'i5ioi tod Aoyou) ? 9 

Sfantul Atanasie foloseste, pentru explicarea creatiei prin 
insusi Fiul eel de o fiinta cu Tatal 3 " notiunea de "participare" a 
creaturilor, in clipa aparitiei lor din nimic, dar si dupa aceea in 
mentinerea si dezvoltarea lor, la lucrarea Fiului. "El a pus in evidenta 
faptul ca daca nu se admite in actul creatiei in momentul savarsjrii lui 
§i dupa aceea o legatura a creatiei cu Dumnezeu Cei transcendent 
prin sine din veci, ea este rezultatul unei transforma 
rii treptate acestui fals dumnezeu in lume. Pentru a nu se ajunge la 
aceasta concluzie gresita spre care se indreptau ereticii arieni, 
Sfantul Atanasie a opus ideii unei lumi ca prelungire a unui 
dumnezeu nedeosebit in esenta de ea si ideii unei lumi total inchise in 
sine, ideea unei legaturi intre lume si Dumnezeu, prin participarea 
lumii la Dumnezeu. Intre lumea imanenta si Dumnezeu eel 
transcendent incepe o legatura la crearea lumii si aceasta legatura 
continua". 31 

Transferand in Logos nasterea noastra si toate slabiciunile 
trupului, noi vom invia prin anularea blestemului, cum am vazut, 
gratie Aceluia care s-a facut blestem pentru noi. Astfel, trupul nostru 
din terestru poate deveni "logikos" (rational), din cauza Logosului 
lui Dumnezeu care s-a facut trup pentru noi (AoycaOeiariq rrjc, 
aapKOc; 5ia tov too ©sou Xoyovf. 2 "Dupa Intruparea Fiului lui 
Dumnezeu, omul este deci transferat intr-o lume noua, ca expresie a 
unei creatiuni noi, unde, in chip obiectiv, el este asimilat Logosului, 
al carui trup inviat garanteaza invierea, adica creatiunea cea noua a 
tuturor fiintelor umane", 33 

Oamenii, precizeaza Sfantul Atanasie, au fost tntai creati si apoi 
nascuti "de aceea noi nu suntem nascuti intai, ci suntem facuti". Caci 
s-a scris: "Sa facem om"; pe urma insa, primind harul Duhului, ni se 

93 spune ca ne-am nascut... iar cdnd se spune ca ne-am nascut dupa 
har, sa se stie oamenii cafii, dar nu maiputin creaturi dupa fire" 34 . 

Prin dragoste, Dumnezeu Creatorul devine Parinte dupa har al 
oamenilor, atunci cand au primit in inimile lor Duhul Fiului care 
striga: "Ava, Parinte" - dupa cuvantul Apostolului (Gai. VI, 6). Prin 
Logos, oamenii au putut sa devina fiii lui Dumnezeu. In creatiunea 
noua sunt fiinte noi create sau mai degraba re-create spiritual dupa 
chipul Fiului intrupat. Fapturi prin natura lor, oamenii n-ar ft putut sa 
devina "fii" ai lui Dumnezeu, daca n-ar fi primit Duhul Aceluia care 
prin fire este Fiul lui Dumnezeu 35 . fn aceasta creatiune noua, oamenii 
vor fi fara patimi, pentru ca ei vor putea transfera si nimici aceste 
patimi in Logosul care este fara patima prin fire, adica fara de pacat, 
dupa cuvantul Apostolului (I loan III, 5). "Asa fiind, va intreba vreun 
eretic: "Pentru ce invie trupul, care e muritor prin fire? Iar daca Invie, 
pentru ce nu flamanzeste si inseteaza si patimeste iara§i §i nu ramane 
muritor? S-a facut din pamant, deci cum inceteaza in el ceea ce e 
dupa fire"? Trupul va putea raspunde in acest caz ereticului care 
cauta cearta prin aceasta: Sunt din pamant si muritor dupa fire, dar pe 
urma am fost facut trupul cuvantului sj El insusj a purtat afectele 
mele, desi este nepatimitor. Iar prin aceasta m-am eliberat de ele, 
nefiind lasat sa mai slujesc lor, din pricina Domnului care m-a 
eliberat de ele. Daca vrei sa ma intrebi de ce m-am izbavit de 
stricaciunea cea dupa fire, iti spun, pentru ca Cuvantul lui Dumnezeu 
a luat trupul meu de rob. §i precum Domnul imbracand trupul S-a 
facut om, a§a noi oamenii suntem indumnezeiti, fiind preluati de 
Cuvantul prin trupul Lui si de aceea mo§tenim viata ve§nica" 36 . 

Se poate constata progresul argumentarii Sfantului Atanasie in 
privinta posibilitatii invierii truputui fata de predecesorii sai 
Atenagora Ateniamd, Tertulian §i Metodiu de Olimp. 

Harul §i privilegiile relatiei om-Logos au devenit pentru 
umanitate cu totul de neinstrainat in sensul ca Intruparea a dat acestei 
umanitaji o situate absolut noua, mai ales o existenta indestructibiia 
prin ideea permanentei mantuirii 37 . J, Roldanus face pe buna 
dreptate observajia ca dupa cum la Sfantul Irineu, tot asa §i la Sfantul 
Atanasie, umanttatea este adunata in Hristos, care, in nestricaciunea 
Sa, exprima izbavirea acesteia, a§a cum Adam, in instabilitatea lui, 
insemna caderea ei. In orice caz, gratie naturii divine a lui Hristos 
coexistent^ cu cea umana in ipostasul Sau, ca o consecinta fireasca a 94 
enipostazierii celei din urma, creatiunea din nou nu mai poate fi 
abolita , "ca o radacina cu o seva, ce poate sa nu se mai usuce" 39 . 

Deoarece antropologia atanasiana se fundamenteaza pe 
inomenirea Fiului lui Dumnezeu, dupa cum deja s-a constatat, vom 
continua sa observam alte coordonate ale acesteia mtelese din opera 
sa, strabatuta ca un fir ro?u de "singurul lucru nou sub soare" - 
Intruparea, 

2. "CuVAntul s-a fAcut Tftup" (Ioan 1, 14) dupA InVAtAtura 
Sfantului Atanasie. 

Sfantul Atanasie considera ca unicul scop pentru care S-a 
intrupat Mantuitorul este iesjrea omului din robia mortii si a 
neputintei, stare mostenita prin caderea proto-parintilor nostri, si 
refacerea legaturii harice cu Dumnezeu, pentru atingerea scopului 
crearii sale sj a intregii creatii 40 . 

Omul n-a fost adus la existenta din necesitate ci din marea 
bunatate §i iubire a lui Dumnezeu prin Cuvantul sau. "Poate te vei 
mira pentru ce, pornind sa graim despre intruparea Cuvantului, 
vorbim acum despre inceputul oamenilor. Dar nici aceasta nu e ceva 
strain de scopul istorisirii. Caci e de trebuinta ca, vorbind despre 
aratarea Cuvantului noua, sa graim si despre inceputul oamenilor, ca 
sa cunosti ca noi am fast motivul pogordrii Lui, sj neascultarea 
noastra a facut ca iubirea de oameni a Cuvantului, ca Domnul sa vina 
la noi sj sa se arate intre oameni. Pentru ca noi am fost pricina 
intruparii Lui §i pentru a noastra mantuire, S-a lasat miscat de iubirea 
de oameni ca sa se salasluiasca in trup omenesc si sa Se arate in el. 

Caci Dumnezeu a facut pe om si a voit sa ramana in 
nestricaciune. Dar oamenii nesocotind aceasta sj intorcandu-se de la 
cunoasterea Lui si gandind §i nascocind rautatea pe seama lor, cum 
s-a spus mai inainte, au cazut sub osanda mortii cu care au fost 
amenin|ati mai inainte si deci n-au mai ramas cum au fost facuti" 41 . 

Printre multe alte argumente ce sustin necesitatea Intruparii, 
Sfantul Atanasie evidentiaza pe eel al puterii lui Dumnezeu in 
implinirea scopului acesteia: "Caci daca dupa ce 1-a facut pe om ar 
privi cu nepasare stricarea lucrului facut, din aceasta lipsa de grija s- 
ar vedea mai mult slabiciunea §i lipsa Lui de bunatate, decat daca nu 
1-ar fi facut la inceput. Caci daca nu 1-ar fi facut, nu ar fi fost cineva ^— care sS vada slabiciunea Lui. Dar odatS ce 1-a facut §i 1-a creat ca sa 
existe, era cu totul fara inteles sa se piarda luerul Sau sj mai ales sub 
ochii Sai ea ai Celui ce 1-a facut" 42 . Prin puterea lui Dumnezeu 
Cuvantul a fost restauratS intreaga conditie umana. Trebuie remarcat 
dintru inceput, faptul ca invatdtura Sfdntului Atanasie despre om 
axata pe inomenirea Cuvantului "nu este o expunere teoretica ci intr- 
un mod cat mai practic este un mesaj si o punere in vedere adresata 
omului pentru a-1 conduce cStre intelegerea teleologiei sale care-i 
este stabilita de Creatorul sau: Cuvantul s-a facut om pentru a ne 
indumnezei" 43 . 

Analizand Cuvantul impotriva arienilor putem observa un plus 
de argumentare cu privire la aspectele antropologiei sale hristologice 
si soteriologice. Mai bine ca in primele opere, Sfantul Atanasie 
prezinta aici viata interna a lui Dumnezeu independent de creatie, 
caci Dumnezeu nu are nevoie de creaturi. 

Nasterea Fiului din Tatal care constituie viata divina este un 
scop in sine, El e vesnic, "caci Fiul e asa cum e si Tatal. Caci 
Cuvantul si mtelepciunea Tatalui este Nascutul fiintei Lui proprii. 
Pentru ca aceasta este propriu Fiului Tatalui si aceasta este propriu 
Tatalui Fiului, caci nu arata nici pe Dumnezeu vreodata fara Cuvant 
(farajatiune) nici pe Fiul ca neexistand vreodata" 44 . 

Intre Dumnezeu si oameni exists o diferenta radicals pe care 
Sfdntului Atanasie o pune in lumina. "Caci celelalte cum sunt cele 
facute, nu au nimic asemenea dupa fiinta cu Facatorul; ci sunt din 
afarS de El, prin har si prin vointa, facute prin Cuvantul, incat pot sa 
§i inceteze candva, daca ar voi Cel ce le-a facut" 45 . Prin urmare, asa 
cum s-a amintit deja, trebuie sa-L contemplSm pe Dumnezeu in Sine, 
in absoluta lui transcendents adica in raporturile pe care le are cu 
Cuvantul. Nu creajia ci nasterea Cuvantului constituie viata divina. 
De aceea Cuvantul e vesnic ca pecete sj chip perfect si consubstan^ial 
cu Tatal. 

Ceea ce este Cuvantul prin natura (fire) si esenta, omul poate 
ajunge prin participare si prin har numai prin Intruparea Cuvantului. 
Chiar daca infelegerea Cuvantului este independenta de existenta 
noastra, Intruparea nu are alt scop decat pe noi oameni i. Nu Cuvantul 
are nevoie de noi, pentru a trai ve§nic ci noi de El pentru a intra in 
comuniune cu viata divina 46 . Polemica antiariana isi centreaza asadar 
demonstratia asupra dumnezeirii Cuvantului; ceea ce nu-1 impiedica 96 pe Sfantul Atanasie sa-i analizeze actiunea in creatie si in istoria 
mantuirii omului. Acest lucru ll mcepe in Al doilea Cuvant impotriva 
arienilor printr-un text explicativ: "Aratand deci adevarul ca 
Cuvantul nu e creatura dupa fire, urmeaza sa aratam cum s-a spus ca 
este inceput al cailor. Fiindca prima cale, cea prin Adam, s-a pierdut 
si, in loc de a ramane in rai, ne-am abatut spre moarte, am auzit 
Cuvantul: "pamant e§ti si in pamant vei merge". De aceea Iubitorul 
de oameni, Cuvantul lui Dumnezeu, cu voia Tatalui a Tmbracat trupul 
creat, ca pe acest trup pe care 1-a omorat primul om prin neascultare 
sa-L faca El viu prin sangele Sau si sa ne deschida noua "o cale noua 
si vie" cum a zis Apostolul "prin catapeteazma, adica prin trupul 
sau" (Evr. X, 20). Aceasta aratand-o in alt loc, zice: "Asadar de e 
cineva in Hristos zidire noua cele vechi au trecut, iata toate noi s-au 
facut" (II Cor. V, 17)" 47 . 

Daca faptura "s-a facut noua" trebuia ca cineva sa o 
calauzeasca: omul dezgolit de har §i pamantesc, asa cum suntem 
dupa cadere nu o putea face. Caci oameni i primordiali au devenit 
necredinciosi §i din cauza aceasta faptura creata a "pierit", era nevoie 
de o alta care sa o reinnoiasca pe prima si sa mentina intacta aceasta 
noua creatie. Am reamintit aceasta idee fundamentala a Sfdntului 
Atanasie, deoarece in expunerea ulterioara vom observa ca pe 
aceasta idee-forta construieste el antropologia celui ramas "dezgolit" 
§i "pamantesc". 

!n opera Impotriva neamurilor, Sfantul Atanasie prezenta un 
Adam "noetic", "fara amestec de pasiune trup*easca", care se ridica 
deasupra sensibilitatii lucrurilor; noua faptura se manifests in trup, la 
nivelul naturii umane asumate de Cuvantul. Aceasta faptura este 
insufletita prin sangele lui Hristos care devine taina a noii fapturi §i 
prin care aceasta se stabileste solid in contrast cu fragilitatea primeia. Cuvantul intrupat restaureaza "nous-ul" (ca parte superioara a 
sufletului) sj influenta lui este totala si cuprinzatoare. El transforms 
intreaga conditie a omului si natura umana in intregime. Astfel 
in^eleasca mantuirea nu doar restaureaza ci depSseste creatia dintai, 
cum insinuase deja Sfantul Atanasie in Tratatul despre Jntrupare" 49 . 
Tratatele "impotriva arienilor" sunt mai explicite. Mantuirea 
prin Hristos, produce o rasturnare totala a perspectivelor in care 
fusese Tmplinita prima creatie. Atanasie respinge aici conceptia 
despre "cele doua creatii (fapturi)" a lui Filon, reluata de Origen. 97 w^ m Expunerea lui nu se limiteaza doar la a prezenta o simpla succesiune 
sau juxtapunere a doua iconomii; si una si cealalta sunt determinate 
de transcendenta Cuvantului care ramane Acelasi si dupa ce rsi 
asuma trup omenesc. Contro versa cu arianismul a evidentiat clar 
necesitatea acestei transcendente creatoare. Sfdntul Atanasie, departe 
de a adopta teza filoniana despre "cele doua fapturi" se refera cu 
precizie la Sfanta Scriptura, singurul teren solid pentru argumentarea 
sa. Ca si pentru Apostolul Pavel 50 , adevaratul Adam nu este primul ci 
Cel de-al doilea, care vine din cer. Astfel, teza filoniana este 
rasturnata. Mai mult inca. Perfectiunea fapturii celei de-a doua releva 
o noua ini^iativa. Pe aceasta n-o putem descrie cu referire la prima, ci 
dupa modelul ei: "Totul este restaurat in om in adevarul initial, dar 
de-a lungul unei Trnpliniri a frintei umane in Cuvantul intrupat care 
depaseste cu mult sensul pe care l-ar avea o simpla restaurare a ceea 
ce a fost la inceput umanitatea" 51 , 

Dupa cum am vazut, Sfdntul Atanasie prezinta restaurarea 
omului prin Intrupare ca o refacere totala a ceea ce creatia 
primordiala numai schitase, ca o inaintare, un progres, o realizare ce 
pune inceput altor momente din istoria mantuirii savarsite de Hristos. 

Un alt pasaj din Cuvantul al doilea impotriva arienilor, aduce 
un plus de explicate in privinta restaurarii omului dupa caderea in 
pacat "avand in cuvantul rascumpararea si mantuirea mai inainte 
pregatite noua, inviind iarasi sa ramanem nemuritori cand El se va 
crea pentru noi inceput al cailor si Intaiul nascut al Creatiei (celei noi 
- n. n.) facandu-se Intaiul nascut al fratilor si inviind ca Cel dintai 
din morti" 52 . 

Sfdntul Atanasie prezinta lucrarea lui Hristos ca pregatita chiar 
inainte de Facerea lumii. Textul respectiv este de o importanta 
capitala, deoarece permite o mai buna intelegere a celorlalte pasaj e si 
diferitelor aluzii "ad-hoc". Bunatatea Cuvantului este si bunatatea 
Tatalui, Creand pe om liber, Dumnezeu a prevazut caderea si a gasit 
remediul. Exista deci o continuitate a creatiei in iconomia mantuirii. 
Prevazand totul Dumnezeu implineste planul sau vesnic cand 
"primul nascut din noua creatie" inviaza ca "primul nascut dintre cei 
morti". 

Pentru Sfdntul Atanasie, Intruparea este, prin urmare, punctul de 
legatura §i centrul existentei, locul antropogenezei. Luand trupul |i 
firea noastra asupra Sa, Cuvantul "zide§te" si transforma omul in 98 
intregime, trup si suflet indisolubil unite, transfigurandu-1 pana in 
profunzimile trupului: "trupul nu mai este pamantesc, el s-a 
transfigurat prin Cuvantul lui Dumnezeu care s-a intrupat" 53 . "Pentru 
ca nu S-a micsorat Cuvantul luand trup, ca sa ceara sa ia El har, ci 
mai vartos a indumnezeit ceea ce a imbracat sj a daruit aceasta si 
neamului oamenilor" 54 . 

El a ridicat omul la nivelul umanitatii sale indumnezeite sau 
transfigurate incat "puterile cere§ti nu se smintesc, vazandu-ne pe toti 
cei de un trup cu El ridica^i in tinuturile lor" 55 . 

S-a smerit El sj ne-a inaltat pe noi, acesta e ve§nicul si marele 
paradox. Prin aceasta "coborare", a inaltat trupul nostru, dar s-a 
slavit sj pe Sine ca Dumnezeu. 

Sfdntul Atanasie ne conduce la doua concluzii de maxima 
importanta. Prima consta in fundamentul hristologiei sale - pivotul 
argumentatiei impotriva lui Arie - fiindca Cuvantul este cu adevarat 
Dumnezeu. Unirea cu o simpla faptura nu poate indumnezei 
niciodata pe om. "Caci n-am fi avut nici un fobs nici daca Cuvantul 
n-ar fi fost Fiul prin fire si adevarat al lui Dumnezeu, nici daca n-ar fi 
fost trup adevarat cel pe care 1-a luat. Dar a luat trup adevarat, chiar 
daca se infurie Valentin. §i Cuvantul a fost prin fire si cu adevarat 
Dumnezeu, chiar daca se infurie arienii. §i in trupul acesta a fost 
inceputul noii noastre zidiri" 56 . 

Acesta este de fapt laitmotivul tuturor discursurilor antiariene. 
Cea de-a doua concluzie se refera la umanitatea asumata. Concret, 
Intruparea provoaca o "rasturnare" de sus pana jos pana in trup. 
Asumata in intregime firea omeneasca participa in Hristos la 
persoana Cuvantului cel vesnic. Aceasta participare inseamna filiatie 
§i indumnezeire. "Caci precum Fiul cel adevarat si Unul nascut, fiind 
unul prin fire, ne facenrsi noi fii, nu ca Acela prin fire si intru 
adevar, ci dupa harul Celui ce ne-a chemat ca fund noi oameni din 
pamant ne numim fii, nu ca Dumnezeu cel adevarat sau ca si 
Cuvantul Lui, ci cum a voit Dumnezeu care ne-a daruit aceasta" 57 . In 
asa zisa create primordiala de dinainte de cadere §i inainte de 
Intrupare, Cuvantul ramanea transcendent accesibil doar lui Adam 
noetic. Acum se face vazut, perceptibil simturilor dupa cum 
sugereaza texteie evanghelice (In. I, 14) grafie epifaniei trupului Sau. 
Trupul care purtase stigmatele (ranile) pacatelor devine instrument al 
mantuirii, biruin|a asupra pacatului §i stricaciunii. Prin Intrupare 99 59 Cuvantul "merge direct la trup" 58 . Ar fi un nonsens, comis uneori 
sa Tnfelegem ca Cuvantul tine locul sufletului in Hristos atribuindun 
lui Atanasie tezele discipolului sau Apolinarie 60 '. In Tomul catre 
Antiohieni 6 \ Sfantul Atanasie afirma clar: "Mantuitorul nu are trup 
fara suflet, fara sentiment, fara ratiune". Prin urmare, omul in 
Tntregime este asumat, mantuit, mdumnezeit. "Mantuirea noastra nu 
e imaginable si s-a produs nu doar pentru trup ci pentru om in 
intregime, trup si suflet; mantuirea s-a produs in Cuvantul insusi" . 

Cercetarea contextual^ a conceptiei Parintelui alexandrin despre 
om demonstreaza fara dubii ca presupusele "teze apolinariste", nu-sj 
au locul in gandirea Sfantului Atanasie. 

Termenul de "trup" are aproape intotdeauna in doctrina 
soteriologica a Sfantului Atanasie sensul de om, de om total. 
Intrupandu-se Logosul si-a insusit cu necesitatile si atributele 
acestuia: foamea, setea, suferinta, oboseala si tot ceea ce este 
accesibil trupului. Toate acestea impun colaborarea cu sufletul si cu 
"mintea din el". Pe de alta parte actiunile Logosului ca: invierile din 
morti, vindecarile orbilor, a femeii atinsa de pierderea sangelui etc. 
erau realizate printr-o lucrare teandrica. Trupul slujea la infaptuirea 
operelor dumnezeiesti pentru ca Dumnezeu era in el 63 . "Este o mare 
taina cum poate ft trupul organul faptelor dumnezeiesti. Aici se arata 
cum si el este un extraordinar complex rational plasticizat, chip al 
sufletului, care la randul lui este chip al Cuvantului (al Logosului 
dumnezeiesc), intre toate fiind o totala comunicare. Rafionalitatea 
plasticizata a trupului este o rational itate sensibila, fiind traita de el 
mai ales ca atare. Dar prin aceasta el e articulat in suflet; iar 
Dumnezeu-Cuvantul, in firea omeneasca. El a facut trupul insufletit 
capabil sa fie unealta a faptelor dumnezeiesti, mai presus de puterile 
lui naturale, dar si sa se umple de dulceata unei sensibilitati 
superioare celor naturale. De aceea trupul lui Hristos se resimtea de 
faptul ca era al lui Dumnezeu precum §i Dumnezeu isi insusea 
sensibilitatea trupului in savarsirea si patimirea celor proprii trupului. 
Dumnezeu a binevoit sa Se umanizeze, precum umanitatea Lui s-a 
indumnezeit. Indumnezeirea n-a anulat omenescul, ci 1-a inaltat si 
umanizarea n-a coborat dumnezeirea de la firea ei, ci i-a dat prilejul 
de a participa la simtirea celor omene§ti. Poate ca asa cum in simtirea 
constienta a trupului omenesc al nostru se intalneste trupul cu sufletul, asa in simtirea trupului lui Hristos se intalneste dumnezeirea 
cu umanitatea Lui constatdtoare din suflet si trup" 64 . 

Asadar, trupul Logosului era real nu aparent cum invatau 
dochetii eretici. Slabiciunile (afectele) nu atingeau Dumnezeirea, 
desi acest trup si afectele sale aparfineau Logosului: "Catre Lazar a 
trimis glas omenesc, ca un om dar 1-a sculat din morti dumnezeieste, 
ca Dumnezeu. Iar acestea se faceau si se aratau asa, pentru ca avea 
un trup adevarat si nu prin nalucire. Domnul imbracand trupul, 1-a 
imbracat pe acesta Tntreg cu toate patimirile (afectele) lui, meat, 
precum spunem ca trupul era al Lui, asa trebuie sa se spuna ca si 
afectele trupului erau ale Lui, desi nu atingeau dumnezeirea Lui. 
Caci daca ar fi fost trupul altuia, s-ar fi spus ca si patimirile erau ale 
aceluia. Dar daca trupul a fost al Cuvantului (caci "Cuvantul trup s-a 
facuf\ loan I, 14) e necesar sa se spuna ca si afectele trupului erau 
ale Lui, al Caruia era si trupul. Iar fiind ale Lui afectele (patimirile) 
cum sunt mai ales: a fi judecat, a fi biciuit, a inseta, crucea si moartea 
si celelalte slabiciuni ale trupului, ale Lui sunt biruintele si harul. De 
aceea in mod consecvent si cuvenit se numesc acestea afecte 
(patimiri) ale Domnului si nu ale altuia, ci cu adevarat inchinatori ai 
lui Dumnezeu, pentru ca nu chemam nici Mantuitor pe nimenea 
dintre cei facuti, nici vreun om comun, ci pe Fiul adevarat si Cel prin 
fire din Dumnezeu, Care S-a facut om" 65 . Am redat acest text in 
intregime, deoarece important lui este covarsitoare in privinta 
realitajii si eficacitatii mantuirii obiective a omului prin Hristos. 

Trupul lui Hristos nu putea fi "aparent" caci in acest caz n-ar fi 
scapat trupul nostru de patimi si de moarte. Dar tot asa de important, 
Cuvantul nu era numai in aparenfa Subiectul lui, caci in acest caz s- 
ar fi intamplat de asemenea o mantuire in aparenta, Ci era cu 
adevarat trupul real al Lui, efectuandu-se in el faptele mantuitoare 
reale ale Cuvantului, care se transmiteau prin el si asupra altora si 
asupra naturii. 

Prin urmare, in baza identitatii de natura intre trupul lui Hristos 
(care era fara pacat) si trupul omenesc, chiar pacatos, omul ramane 
"logikos" daca pastreaza dispozi|iile care il mentin in legatura cu 
Logosul-Hristos . 

Asadar, "respingand interpretarea ariana a expresiilor biblice in 
care se spune ca Hristos era supus slabiciunilor foamei, oboselii, 
fricii de moarte, sau ca era tulburat si Se ruga, pe care arienii le dadeau ca inferioritate a Fiului fata de Tatal, Sfdntul Atanasie le 
uneste paradoxal cu faptele sj cu aflrmatiile puterii Lui si formuleaza 
invatatura despre puterea lui Dumnezeu aratata in rabdarea omului, 
ca intarire a acesteia, prin care ajunge chiar la biruirea mortii. El da 
astfel o temelie hristologica intregii ascetici si spiritualitatii creatine. 
Invatatura crestina apare in invatatura lui ca un intreg organic sj 
unitar, pomind de la invatatura de credinta sj ajungand prin practica 
vietii pana la indumnezeire. Teologia §f antropologia se unesc in 
soteriologie, in doctrina despre mantuirea si indumnezeirea omului, 
in care lucrarea lui Dumnezeu se uneste cu lucrarea omului, intarind- 

3. Raportul dintre suflet si trup In antropologia 
atanasiana. 

Dupa cum am observat la Sfdntul Atanasie, invatatura despre 
suflet si trup se fundamenteaza pe hristologie si soteriologie, 
antropologia sa putand fi "culeasa" doar din acestea. Faptul Intruparii 
domina gandirea Sa sj numai in perspectiva indumnezeirii omului 
intreg (suflet sj trup) se poate intelege reciprocitatea dintre cele doua 
componente ale omului, ancorate pe hristologie. De aceea raportul 
dintre suflet sj trup poate fi conturat numai prin analogia dintre divin 
si uman in persoana lui Hristos. De fapt din acest motiv am prezentat 
mai Inainte sensul si consecintele Intruparii pentru om in 
integralitatea lui, in interdependenta cu calitatea lui de "chip" al lui 
Dumnezeu. Se poate sesiza in gandirea Sfdntului Atanasie o descriere 
progresiva a sufletului si trupului sj a raportului dintre ele, care 
pornesje de la starea paradisiaca si se continua cu starea umanului 
dupa cadere. Trebuie precizat ca nuanjele descrierii se explica prin 
modul de injelegere si nivelul interlocutorilor sau adresantilor 
expunerilor sale, stapaniti de regula de ideile filosofice in general sj 
platonice in special, cu privire la om. 

Descriind "conformitatea omului cu actul Intruparii", Sfdntul 
Atanasie subliniaza inceputul dramei umane prin lipsa de armonie 
dintre suflet sj trup, consecinta a caderii in pacat. Orientandu-§i gresit 
cugetarea si libertatea prin care omul este superior creatiei 
neinsufletite, tocmai el "intoaree spatele binelui si da chip nimicului. 
Nimic nu era ratacit in creatiune, in cugetarea despre Dumnezeu, 102 decat singur omul. Nici soarele, nici luna, nici cerul, nici stelele, nici 
apa, nici eterul nu au tulburat randuiala ci avand pe Cuvantul de 
Ziditor si Imparat au ramas cum au fosf ' . 

Activitatea spirituals a omului paradisiac era de a contempla, pe 
de o parte, gratie purita^ii originare, Cuvantul-chip §i in plus prin 
dinamica Duhului care lucreaza in el, sa se ridice deasupra lucrurilor 
sensibile §i a reprezentarilor trupesji pentru a se uni cu realitatile 
divine §i inteligibile. S-ar parea ca o astfel de exprimare la Sfdntul 
Atanasie ar consuna cu limbajul si reprezentarile neo-platonice. La 
Plotin 69 sufletul insusj poate produce miscarea (atractia) catre 
Dumnezeu. Daca Sfdntul Atanasie 10 vorbesje intr-adevar "de mintea 
oamenilor care cand nu e in comunicare cu trupurile, nici nu are in 
sine amestecat ceva din pofta acestora dinafara ci e intreaga deasupra 
lor "... gasindu-sj fericirea m aceasta contemplare si se innoie§te in 
dorinta catre Dumnezeu" 71 nu inseamna ca el este dependent de 
conceptia neo-platonica. Vrea sa evidentieze rolul mintii respectiv al 
sufletului de conducator al trupului §i capacitatea primului de a 
oglindi pe Dumnezeu in armonie cu eel de-al doilea. 

Platon spusese §i el ca: "atunci cand sufletul se sustrage 
voluntar trupului si se reculege in sine se indreapta acolo sus, spre 
ceea ce este pur, care are existenta ve§nica §i care nu moare 
niciodata" 72 . Eventuala similitudine intre afirmatii trebuie inteleasa 
in sensul unei "captatio benevolentiae" fata de interlocutorii pagani 
decat ca infeudare sau macar influenta la un asemenea sistem de 
gandire. 

Sfdntul Atanasie in ideea argumentarii "conform itatii cu omul a 
intruparii" nu exclude trupul in sens platonician, ci din contra 
reliefeaza demnitatea acestuia. Dovada ca in acest context, el 
arninteste cu simpatie de Platon, incre§tinandu-i pe cat posibil ideile 
sj nu acceptandu-i-le ca atare. "Platon admirat de elini, zice ca eel ce 
a nascut lumea, vazand-o cuprinsa de furtuna si in primejdie sa cada 
in starea neasemanarii, se aseaza la carma sufletului sj vine in 
ajutorul ei sj indrepteaza toate gre§elile ei 73 . Ce e deci de necrezut in 
spusa noastra, ca devreme ce omenirea a ratacit, Cuvantul a venit sa 
se aseze in ea si S-a aratat ca om" 74 ."Textul acesta este edificator 
pentru modul in care Sfdntul Atanasie "filtreaza" conceptiile 
filosofice. Mai mult autorul nostru insista asupra reciprocitatii dintre 
suflet care are ca pise mintea si trupul. 103 lata cuvintele sale: "De fapt daca Tntreg trupul e tinut in lucrare 
§i e luminat de om, daca ar spune cineva ca e nerational sa fie 
puterea omului si in degetul piciorului, s-ar socoti ca e fara minte, 
odata ce, admitand ca el strabate §i lucreaza in trupul intreg, il 
opreste sa fie sj intr-o parte a lui" 75 . 

SufletuI strabate omul intreg, fiind in armonie cu trupul: "§i 
precum mintea, fiind in omul intreg, e facuta cunoscuta prin trup, 
adica si prin limba, nu va spune cineva ca se micsoreaza din cauza 
aceasta flinta mintii" 76 . 

Prin urmare, Sfdntul Atanasie "nu afirma clasica dihotomie 
suflet-trup" cum eonsidera un comentator occidental al operei sale 77 , 
culpabilizand trupul si cele sensibile, recunoscand totusi ca 
Episcopul Alexandriei "nu imparta§este teza despre preexistenta 
sufletelor sj nu face din trup p sensibil o consecinta a pacatului, 
nemic§orand responsabilitatea lui "nous". Exista deci totdeauna loc 
pentru libera alegere a omului" 78 . 

Am vazut ca in conceptia Sfdntului Atanasie puritatea sufletului 
il face capabil sa contemple in sine insusi pe Dumnezeu, ca intr-o 
oglinda 79 . Ceea ce il caracterizeaza pe Adam, prezentat ca prototip al 
intregii umanitafi 80 este starea ideala a "nous-ului", chip al Chipului 
care in puritatea lui originara il reflects pe Dumnezeu si ii permite 
deci sa-L contemple prin reverberatie. Ne aflam astfel cu un pas 
inainte fa^a de conceptia lui Irineu 81 , pentru care umanitatea vazuta a 
lui Hristos, reveleaza "pe Tatal nevazut". Printr-o anume reverberatie 
se poate face cunoscut si sufletul prin trup. Se intelege din logica 
atanasiana ca dupa cum dumnezeirea Cuvantului nu poate fi vazuta 
direct, ci numai din univers si din faptele savarsite in trupul care 1-a 
luat, tot asa sj sufletul nu se poate vedea direct, ci numai din faptele 
trupului. 

Armonia trupeasca, simfonia membrelor trupului e dictata de 
fapt de sufletul care nu se vede dar se face vadit prin acestea. De 
aceea: "ochiul nu este auz, nici auzul mana, nici stomacul piept, nici 
gatul picior ci fiecare dintre acestea au o lucrare proprie si aceste 
madulare deosebite constituie un trup cand partile sunt unite spre 
folosul lui, dar se §i separa cand vine timpul" 82 . Armonia aceasta 
adauga Sfantul Atanasie "cine altcineva o poate face deceit un suflet 
rational prin care omul cugeta si intelege §i cele mai presus de 
sine" 83 . 


104 Raportul dintre suflet §i trup in Kerigma antropologica 
atanasiana se poate intelege prin urmare tot in lumina Intruparii. 
Cuvantul facut om a lucrat si asupra sufletului sau a lucrat asupra 
trupului prin curatia sufletului dand posibilitate celor doua 
componente umane sa se mentina in armonie prin harul lui Hristos. 
Chiar prin coborarea Lui din dragoste pentru noi pana la primirea 
mor^ii ne-a dat puterea sa biruim patimile ce se savarsesc cu 
concursul atat al sufletului cat si al trupului. "§i cine a smuls a§a de 
desavarsjt patimile sufletesti din oameni, incat desfranatii s-au facut 
feciorelnici, ucigasii nu mai |in suli|ele in mana, iar cei stapaniti de 
frica s-au imbarbatat" 84 . Umanitatea lui Hristos este modelul prin 
care se vede curatia sufletului omenesc si prin el prezenta ajutatoare 
a puterii dumnezeiesti. Hristos da putinta omului sa sfmteasca insusi 
simturile obi§nuite sa nu se ispiteasca de cele materiale si de semenii 
ce pacatuiesc cu trupul, aratand un trup ce persista prin infranare si 
vazand prin el pe Dumnezeu-Cuvantul. Trupul omenesc prime§te 
putere sa se rationalizeze prin trupul deplin rationalizat prin Ratiunea 
personala suprema Care-1 asuma. De altfel si oamenilor din rai li se 
poruncise sa se mentina in curatie sj prin privirea curata cu simturile 
la lucrurile firii. De aceea "Cuvantul lui Dumnezeu, Mantuitorul 
nostru comun §i de oameni iubitor, I§i ia trup §i vietuieste ca om intre 
oameni si atrage simturile tuturor oamenilor, ca cei ce cugetau ca 
Dumnezeu este in cele trupesti sa cunoasca adevarul din faptele ce le 
lucreaza Domnul prin trup si prin el sa cugete la Tatal" 85 . 

Omul atanasian, a carui fire a fost ipostaziata in Fiul lui 
Dumnezeu inomenit, are astfel posibilitatea apropierii maxime de 
Cei prin care el se 1 poate innoi din interior si in integralitatea sa. 
"Unind in Ipostasul sau natura omeneasca cu cea dumnezeiasca, 
Hristos a pus de la inceput baza invierii (ca reuniune pe veci sau 
inve§nicire a unirii sufletului cu trupul - n. n.). 

El s-a unit ca principiu unificator si cu sufletul si cu trupul. Prin 
aceasta S-a unit si cu miscarea sufletului, care vrea sa ramana unit cu 
trupul si sa lucreze la uniflcarea lui cat mai deplina, intarind aceasta 
miscare a sufletului prin lucrarea Lui dumnezeiasca, dar sj cu 
miscarea trupului, care, ca urmare a pacatului tinde sa se desfaca de 
suflet sj sa se descompuna" 86 . Caci omul intreg are menirea sj 
posibilitatea prin Hristos sa se impartaseasca la infinit din 
atotexistenfa buna si desavarsita a lui Dumnezeu, indepartandu-se tot 
mai mult de neexistenfa din care a fost chemat. 

Dar sufletul in conlucrare cu trupul "abatandu-se de la calea 
spre Dumnezeu si manand madularele trupului spre altceva decat 
spre ceea ce se cuvine, mai bine zis mdndndu-se pe sine prin ele 
pacatuieste §i-si pricinuieste raul, nevazand ca s-a abatut din drum 7 , 
el "nu stie ca nu face nimic, desi i se pare ca face ceva" . Prin 
organele trupului, sufletul e chemat sa' Tnainteze spre Dumnezeu 
"pentru ca sufletul a fost facut ca sa vada pe Dumnezeu si sa fie 
luminat de El" 89 . 

Omul cafiinta sufletesc-trupeasca are chiar aceasta mistime de 
a face materia organizata in trup tot mai transparentd pentru suflet, 
tot Mai maltatd peste automatismul materiel, tot mai participanta la 
viata constienta umand. 

fn starea firii umane cazute, sufletului "desi i se pare ca face 
ceva" dupa expresia Sfdntului Atanasie, i s-a slabit capacitatea de a 
orienta omul "ca sa vada pe Dumnezeu §i sa fie luminat de EP\ 
Reintarirea sufletului, dobandirea puterii ca sufletul "sa se mane pe 
sine prin organele trupesti" cum spune autorul nostru catre 
Dumnezeu si nu spre non-existenta, se realizeaza prin lucrarea 
rascumparatoare si Tnnoitoare a lui Hristos al carui inceput este 
fntruparea, culminand cu penetrarea umanitatii de catre dumnezeire a 
trupului asumat de Hristos prin Inviere. 

Sfdntul Atanasie a remarcat printr-o logica inspirata 
reciprocitatea dintre suflet si trup: faptul ca trupul este penetrat de 
calitatile sufletului "pana in degetul piciorului". De aceea si sufletul 
cunoaste si e cunoscut prin trup, Sufletul nu vede fara ochi, mintea 
nu cugeta fara creier. ochii material! participa la vederea sufletului, 
orice miscare a trupului participa la miscarea sufletului. De aceea el e 
un transparent al sufletului si ai simfurilor lui, care sunt provocate de 
trup, chiar "daca nu-1 vedem pe el insusi" 90 . 

Din argumentarea Sfdntului Atanasie rezulta ca "ratiunea 
cunoscatoare si ra^ionalitatea cognoscibila ce lucreaza din suflet la 
formarea trupului §i in faptele savarsite prin trup nu au numai un 
caracter teoretic, ci si o virtualitate capabila sa devina simtire ce 
Tnso|este lucrarea lor in trupul alcatuit din materia facuta sensibila. 
Asa se face ca sufletul traieste durerile si placerile trupului, cum nu 
le poate trai materia prin sine. Trupul ca simp la materie nu le-ar 106 putea simfi §i nici sufletul ca realitate separata. Animalul suporta si el 
durerile si placerile din trupul sau, dar nu le traieste in mod constient, 
nu re|ine amintirea lor §i nu doreste revenirea lor. In el nu e o ratiune 
ca subiect cunoscator; intins con§tient spreHrecut si viitor, ci numai 
rational itate plasticizata, ca obiect cunoscut de catre om si ca 
sensibilitate inconstienta. La om exista o simtire spirituala 91 . Asadar, 
Sfdntul Atanasie este foarte clar in acest sens: "a deosebi cele ce 
trebuie sa le priveasca si sa auda §i sa fie pipaite si gustate si mirosite 
nu mai e propriu simturilor ci sufletului si min^ii acestuia. Mana 
poate apuca si o sabie §i gura poate gusta si otrava. Dar simturile nu 
stiu ca acestea le vatama, daca nu le distinge mintea" 92 . 

Astfel Sfdntul Atanasie explica mai cuprinzator atat viata 
omului prin rela^ia dintre suflet si trup cat si legatura experiata intre 
lumea vazuta si cea nevazuta sau unirea intre Dumnezeu §i lumea 
creata, care s-a realizat culminant in Iisus Hristos . 

Sfdntul Atanasie inva|a ca omul intreg, suflet si trup, este chipul 
lui Dumnezeu a carui reinnoire se incepe prin Intrupare. "Caci atunci 
cand un chip inscris in lemn e sters de petele din afara, este nevoie sa 
vina din nou eel al caruia este chipul, ca sa poata fi innoit chipul in 
materia aceea. Pentru ca materia in care s-a inscris chipul nu e 
aruncata prin stergerea lui, ci chipul se intipareste din nou in ea. La 
fel si Prea Sfantul Fiu al Tatalui, Cel ce e chipul Tatalui, a venit in 
Iocul nostru, ca sa innoiasca pe omul facut dupa chipul Lui si sa-1 
afle pe eel pierdut. . . 

De aceea a spus si catre iudei: "De nu se va naste cineva din 
nou..." (loan III, 6). Prin aceasta nu a vorbit despre nasterea din 
femeie, cum se gandeau aceia, ci de sufletul nascut si zidit din nou, 
dupa chipul Lui" 94 . 

4„ Omul ca chip al lui Dumnezeu. Parcurgerea drumului de 

LA CHIP LA ASEMANARE. 

Din cele expuse anterior se poate constata ca Sfantul Atanasie 
n-a creat un sistem antropologic propriu-zis. Elementele care ar putea 
fi numite antropologice in operele mentionate, servesc mai ales ca 
factori functionali in domeniul hristologiei si al soteriologiei. 
"Aceste elemente sunt orientate mai degraba spre un umanism de 
rigoare dogmatica sau de inspiratie lirica decat gata sa contureze un 107 sistem antropologic" 95 . Intalnim totusj la SfantuI Atanasie, pe langa. o 
definire a chipului lui Dumnezeu intiparit in om si o implicare a 
nemuririi omului in aceasta calitate a lui. 

Dupa SfantuI Atanasie, Dumnezeu a creat pe oameni dupa 
Chipul Sau, facandu-i sa impartaseasca puterea propriului sau Logos, 
pentru ca sa posede ca un fe! de umbre din acest Logos si sa devina 
astfel ei insisi logikoi. "Inainte de toate el s-a milostivit de neamul 
oamenilor de pe pamant caci stiind ca datorita faptului ca e facut, nu 
se poate mentine pururea, le-a daruit lor ceva mai mult; adica nu i-a 
creat pe oameni pur si simplu ca pe toate animalele necuvantatoare, 
ci i-a facut dupa chipul Lui, fmpartasindu-fe din puterea Cuvantului 
Sau, pentru ca fiind un fel de umbre ale Cuvantului si fiind 
cuvantatori sa se poata mentine in fericire, traind in rai viata cea 
adevarata, si anume cea a sfmtilor... Aceasta, pentru ca, daca vor 
pastra (ceea ce au primit) §i vor ramane buni, sa aiba in rai viata 
neintristata, nedureroasa si fara griji; ba pe langa aceasta sa aiba si 
fagaduinja nestricaciunii in ceruri. Iar daca vor calca porunca si 
intorcandu-se, se vor face rai, sa stie ca vor avea sa sufere in moarte, 
stricaciunea cea dupa fire, si nu vor mai vietui in rai, ci murind vor 
ramane in afara acestuia, in moarte si in stricaciune" 96 . SfantuI 
Atanasie nu leaga, precum vom vedea incoruptibilitatea si nemurirea 
de o calitate incoruptibila a corpului material, ci de calitatea 
spiritului pe care il are omul. "Caci omul dupa fire este muritor ca 
unul ce a fost facut din cele ce nu sunt. Dar pentru asemanarea lui cu 
Cel ce este, pe care ar fi putut-o pastra prin gandirea la El, ar fi slabit 
stricaciunea dupa fire si ar fi ajuns nestricacios 97 . Centrul omului 
cum am observat deja este sufletul, in care "nous-ul", spiritul, mintea 
nu se poate discerne de suflet. 

Chipul cuprinde logosul (ratiunea) reflex al Logosului Creator, 
vointa, libertatea, puterea sau suveranitatea, puritatea sau sfintenia, 
dragostea. Dupa SfantuI Atanasie §i ceilalti Parinti vor socoti ca 
"omul este capabil de viata vesnica, prin faptul ca e creat ca fiinta 
ra|ionaIa si cuvantatoare. Caci cine rationeaza §i vorbe^te, sau 
gande§te si comunica ceva, nu se satura niciodata de a rationa §i 
comunica prin cuvant, pentru ca e pus in legatura cu infinitatea lui 
Dumnezeu, decare nu se satura si nu termina niciodata de a cunoa§te 
si comunica. In aceasta se arata ca este in legatura cu Dumnezeu 
Cuvantul, care se comunica omului prin toate lucrurile ca incorporari 108 
ale ratiunilor Lui adancite in infinitatea Lui, dar $i in mod direct, ca 
paitener de iubire nesfar^it in confinutul Lui, capabil de a se tahnaci, 
dupa Intrupare §\ Inviere in sen-suri rationale nesfar^he, accesibile 
lor. Aceasta inseamna ca omul e ficut "dupa chipul lui Dumnezeu" 98 . 

Facandu-se om Logosul, a repetat mtipariiea chipului sau hi 
omul creat la inceput dupa chipul aceluiasi Logos, in calitatea lui de 
Creator al universului. "SfantuI Atanasie subliniaza ca harul §i 
restaurarea in starea mitiala nu erau posibile decat prin Logosul 
Creator capabil sa inlocuiasca stricaciunea prin nestricaciune, sa 
regenereze totul, sa sufere pentru toti §i sa mijloceasca pe lan^ 
Tatal" 99 , devenind astfel §i Logos Rascumparator ■ . Dar odata ce 
"dupa calcarea ce a premers, oamenii erau stapaniti de stricaciunea 
cea dupa tire si erau dezbracati de harul de a fi dupa chipul lui 
Dumnezeu, ce trebuia sa se mtample altceva. Sau de cine era nevote 
pentru readucerea acestui bar, daca nu de Cuvantul lui Dumnezeu 
care a racut la inceput toate din cele ce nu sunt?... Caci fiind 
Cuvantul Tatatui si fiind mai presus de toate, era firesc ca numai £1 
avea putere sa creeze din nou toate si sa patimeasca pentru toti si sa 
fie pentru tofi sol vrednic pe langa Tatal" 100 . 

Separarea dintre om si Logosul divin introdusa prin pacat a 
insemnat o separare intre chip si asemanare, cei doi poli intre care 
trebuia sa se desfasoare existenta umana. "Indepartandu-se de 
asemanarea cu Dumnezeu data In Logosul Tatalui, omul nu-si mai 
poate activa "chipul" in mod statornic prin comuniune, caci nu-I mai 
activeaza in asemanare. Iar un chip fara asemanare nu se mai poate 
face vadit integral ca chip, ci in mod altera! Paradoxul sta in faptul 
ca el e chip si totusi nu se poate manifests statornic ca chip, nu se 
poate arata ca un chip clar, ci se introduce in el o anumita 
ambiguitate sau duplicitai©" 101 . 

SfantuI Atanasie pune in legatura directa aceasta imputinare a 
existentei omului cazut cu mdepartarea sa de Cel ce este izvorul a 
toata existenta. ^aci daca avand odata drept fire nefiinta, prin 
prezenta si iubirea de oameni a Cuvantului au fost chemati la 
existenta, in chip firesc, golindu-se de gandul la Dumnezeu si 
intorcandu-se spre cele ce nu sunt — caci rele sunt cele ce nu sunt, iar 
cele bune sunt cele ce sunt — odata ce s-au despartit de Dumnezeu, 
Care este, sau golit §i de existenta" 102 . Dar prin Intrupare, elementele 
chipului in om au fost ridicate la o inalta treapta. Omul a fost pus in 109 situatJa de a cunoaste pe Dumnezeu si de a ramane in comuniune cu 
El 103 pentru ca rajiunea, vointa, libertatea, suveranitatea, sfm^enia si 
dragostea s-au inradacinat in Logos. 

Dupa cum s-a vazut, . Sfdntul Atanasie identified existenta 
deplina cu rationalitatea deplina, care se pastreaza in comuniunea cu 
Ratiunea suprema. El invata ca omul este chipul lui Dumnezeu, dupa 
cum Cuvantul lui Dumnezeu este chipul Tatalui. 

Mentinerea oamenilor in existenta nu se putea intampla altfel 
"decat venind insusi Chipul lui Dumnezeu, Mantuitorul nostru Iisus 
Hristos. Caci prin oameni nu era cu putinta, de vreme ce ei au fost 
facuti dupa chipul Lui... De aceea a venit insusi Cuvantul lui 
Dumnezeu, care in calitate de chip al Tatalui sa poata rezidi pe omul 
eel dupa Chipul Lui" 104 . 

In mai multe randuri, autorul nostru invata ca chipul Tatalui este 
Hristos, "Hristos este chipul Tatalui pentru ca Tatal se vede in El... 
Caci chipul trebuie sa fie asa cum este Tatal Lui" 105 , de unde s-ar 
parea ca termenul "eikon" (chip) ar fi rezervat Cuvantului. Fireste ca 
printr-o astfel de insistent, Sfdntul Atanasie nu se abatea de la 
scopul viefii sale: combaterea arianismului si demonstratia 
consubstantialitajii Fiului cu Tatal. intotdeauna insa el, precizeaza ca 
omul pentru care "Cuvantul lui Dumnezeu in calitate de "chip al 
Tatalui" este "rezidit" de Acesta, caci este dupa chipul Lui. Omul il 
"contempla" pe Dumnezeu nu in El Insusi, ci in "oglinda" Fiului 
Sau, caruia i se cuvine pe drept numele de Chip, omul fiind "dupa 
chip". Aceasta distinc^e este fundamentals pentru Sfantul Atanasie. 
El se adreseaza paganilor cultivafi, stapaniti asa cum am spus de 
ideile platonice. Dar in felul acesta, el subliniaza o nota distinctiva a 
chipului si anume aceea ca este treimic sau dupa modelul Sfintei 
Treimi. Omul fiind "dupa chip", poate participa la "Chipul Tatalui", 
"care e persoana si care e identic cu Dumnezeu" 106 . Mai precis 
trebuie sa in^elegem ca omul este concomitent dupa chipul 
Logosului, dar si dupa chipul Sfintei Treimi, deoarece cheia de bolta 
a intregii opere de edificare a comuniunii de model trinitar ramane 
Intruparea Logosului prin care a avut loc "coborarea Treimii in lume, 
de la Tatal prin Fiul in Duhul Sfant, careia ii corespunde inaltarea 
zidirii catre Sfanta Treime in Duhul Sfant, prin Fiul in Tatal" 107 . Din 
Sfanta Treime ii re vine astfel chipului dumnezeiesc din om, 
caracterul dialogic, comunicativ. Numai avand inainte structura 110 comunitara proprie Sfintei Treimi, adevarul despre o fiinta nu este 
"conceput" decat in "oglinda" §i traversand "oglinda" altei fiinte. De 
aceea este remarcabila explicatia Sfantului Atanasie cu privire la 
notiunea de "chip" pe care o refera la Dumnezeu: "Hristos este 
icoana Tatalui, pentru ca Tatal se vede in El". 

Pentru antropologia atanasiana ancorata in persoana Logosului 
ca Persoana Treimica, personalizarea fiintei umane inseamna, pe de 
o parte, afirmarea constants a fundamentului spiritual ontologic al 
omului, singurul in stare sa promoveze unitatea trup-suflet, iar pe de 
alta parte; afirmarea structurii perihoretice a omului care sta la baza 
realizarii comuniunii cu Dumnezeu si semenii. "Remarcam ca 
participarea omului la atributele divine ale Fiului-Logos, nu este o 
participare de la esenta la esenfa, sau de la egal la egal, ci de la 
Necreat la creatura, de la Dumnezeu la faptura" 108 . Dupa cum am 
vazut, oamenii, zice Sfantul Atanasie, participa la puterea Logosului, 
dar devenind logikoi, ei nu sunt decat "umbre" ale Logosului. Nu 
exista deci o analogie Ontologica intre sufletul omenesc §i Logos ca 
la Origen si nici nu are loc o "dezdumnezeire" a naturii umane 109 , 
care nu fusese creajia "divina", ci numai "dupa chip", la nivelul 
creaturii. Intruparea Logosului nu are asadar un caracter "contra 
firii" 110 , pentru ca Logosul insusj crease firea umana si cosmosul 
intreg §i aceasta din iubire; caci "inainte de toate s-a milostivit de 
neamul oamenilor de pe pamant" 111 . Rationalitatea si nemurirea 
sufletului despre care am vazut ca vorbeste Sfantul Atanasie nu 
schimba caracterul de faptura al omului pentru ca sufletul a fost creat 
de catre Acelasi Logos, iar aceste trasaturi ale sufletului, ca organ al 
comuniunii de cunoastere al lui Dumnezeu sj al stapanirii asupra 
patimilor - "apar prin participarea la inteligenta (nous) si la 
nemurirea (athanasia) dumnezeiasca, asa cum se socotea in filosofia 
crestina inca din secolul al Il-lea, (Sfantul lustin)" 112 . "Cercetarea 
sufletului devine astfel cautarea de Dumnezeu, iar cautarea de 
Dumnezeu, cercetarea sufletului" 113 . Dar sufletul, desi creat, nu e 
totusi mai pu^in chipul lui Dumnezeu si tinde la desavarsirea divina 
recomandata de Fiul Intrupat (Mt. V, 48). 

Dar asa cum s-a observat "nu numai sufletul rational si 
cuvantator are o relatie intima cu Dumnezeu Cuvantul, ci si trupul, 
prin care sufletul rational vorbe§te §i lucreaza, De aceea s-a afirmat 
ca omul e dupa chipul Logosului in ambele privinte (trup-suflet)" 114 . Ill Sfantul Atanasie afirma acest tucru astfel: "f§| pregatesje El insusi in 
Fecioara trupul ca templu §i §i-l face propriu ca pe un organ, 
facandu-se cunoscut §i locuind in el" n \ Prin aceasta se confirma 
menirea trupului de a deveni "templu" al lui Dumnezeu Cuvantul, ca 
impreuna cu sufletul sa constituie calitatea de chip al Chipului, 
Cunoasterea omului ca chip al lui Dumnezeu-chip ce cuprinde atat 
trupul cat sj sufletul, implica prin urmare prezenta lui Hristos in om. 
Aceasta arata ca consjiinta de sine cea mai inalta pentru om, este 
consjiinta hristologica prin care oamenii pot sa se intoarca iarasj la 
Dumnezeu. Cum? Ne spune Sfantul Atanasie: "Se pot mtoarce numaf 
daca leapada intinaciunea a toata pofta pe care au imbracat-o sj se 
spala atat de mult pana se curata de tot ce s-a adaugat sufletului ca 
strain de el sj-1 arata pe el cum a fost facut, ca sa contemple in el 
Cuvantul (Ratiunea) Tatalui, dupa care a si fost facut, la inceput. 
Caci a fost facut dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu, precum 
arata sj dumnezeiasca Scriptura, care zice din partea lui Dumnezeu: 
"Sa facem om dupa chipul si asemanarea noastra" (Fac. I, 26). De 
aceea numai cand leapada de la sine murdaria pacatului, a§ezata 
peste el si restabilesje "dupa chipul" curat, cugeta sj vede 
(contempla) in starea stralucitoare a acestuia, ca intr-o oglinda, 
Chipul Tatalui, sau pe Cuvantul sj in El pe Tatal, al card chip este 
Mantuitorul. Sau daca nu e suficienta invatatura ce vine de la suflet, 
din cauza tulburarii mintis lui de catre cele din afara, sj sufletul nu 
poate vedea cele mai malte, se poate castiga cunostinta de Dumnezeu 
sj de la cele ce se vad, dat fund, ca, zidirea proclama pe Stapanul §i 
Facatorul ei prin randuiaia si armonia ei, ca prin ni§te litere" 116 . In 
concep|ia Sfantului Atanasie, creatia este deodata fragila §i minunata. 
Ea este slaba, pacatoasa si totu§i puternica §i inteleapta dar nu prin 
sine insasj, ci prin participarea In actul cretiei §i sustinerea ei in 
existenfa a Logosului Creator, care este Putere, Lumina si Adevar, 
elemente esentiale ale existentei 11 '. Fiind rationala, creatia poate fi 
"citita" ca ni§te "litere" de cei facuti dupa chipul Ratiunii supreme. 

Arienii recunosteau calitatea de chip al Cuvantului, numai in 
legatura cu creatia: "dupa voi zice Sfantul Atanasie, noi suntem 
chipul lui Dumnezeu §i am fost facuti spre Slava Lui, iar Fiul lui 
Dumnezeu e chipul nostru si a primit existenta spre slava noastra. §i 
noi am fost facuti spre a fi pentru noi, iar Cuvantul lui Dumnezeu, 
dupa voi, nu a fost facut spre a fl pentru sine, ci ca organ spre 112 trebuin^a noastra; deci, dupa voi, nu noi suntem datorita Lui, ci El e 
flcut spre trebuinta noastra" 118 . Afirma^ia Sfantului Atanasie 
desprinsa din context ar conduce la concluzia ca "a supune Chipul 
Cuvantului doar ca Fiul etern al lui Dumnezeu inseamna a-i limita 
misterul interior fara o desfasurare soteriologica sj cosmica" 119 cum 
afirma un teolog occidental. Teolog prin excelenta al Intruparii, 
injeleasa ca fundament pe care se construie§te soteriologia, Sfantul 
Atanasie nu poate fi Inteles astfel. Este adevarat ca el §i in alte locuri men^ioneaza in aceleasj nuante ideea ca nu Fiul lui 
Dumnezeu ar avea trebuinta de noi ci noi de El, in scopul sau 
suprem: consubstan^ialitatea Fiului cu Tatal - dar nu in intelesul 
limitarii calita^ii de chip al Fiului doar la relatiile treimice "ad intra". 
Urmatoarele cuvinte sunt edificatoare: "nu trebuie sa lasam acoperit 
de tacere intelesul adevarului, ci se cuvine mai vartos sa-1 rostim cu 
putere. Cuvantul lui Dumnezeu nu a fost facut pentru noi, ci mai 
degraba noi am fost facuti pentru El si intru El s-au facut toate (Col I, 
16). Nici nu a fost facut Acesta ca Cel puternic de Tatal, din pricina 
slabiciunii noastre, numai ca sa ne creeze pe noi prin El ca printr-o 
unealta. Sa nu fie, Nu este asa. Caci chiar daca nu ar fi fost in 
socotinfa lui Dumnezeu sa creeze cele facute, nu e mai putin adevarat 
ca Cuvantul era la Dumnezeu §i intru El era Tatal" 121 . 

Consideram aceasta precizare de o importanfa deosebita, 
deoarece Sfantul Atanasie pune bazele conceptului de "participare". 
Sfantul Atanasie insista asupra caracterului ontologic al participarii 
chipului la ceea ce este dumnezeiesc. Chipul este constitutiv, in a§a 
masura incat "crearea" inseamna "participare" 122 . 

Prin acest concept, Sfantul Atanasie pune inceput intelegerii 
cum participa puterea noastra creata la puterea dumneziasca necreata 
fara sa se confunde, dar realizand impreuna viata omului. Aceasta nu 
e o participare la fiinta lui Dumnezeu. Aici e implicata deosebirea 
intre fiinta dumnezeiasca ceea ce nu a inteles teologia occidentals si 
puterile sau energiile dumnezeie§ti necreate. "Pentru Ortodoxie omul 
§i creatia pe care le-a facut Dumnezeu sunt existente teologice, una 
fiind in alta fi ambele si fiecare participand pe masura proprie la 
energiile necreate ale lui Dumnezeu. Toate au fost create in Hristos sj 
participa la centrul lumii care este Hristos" 123 . 

Prin urmare, creatia in general si omul in special depind de 
Creator nu numai prin faptul creatiei in sine, ci si prin faptul ca El le 113 |ine in existenja si armonie, prin "participarea" la Dumnezeu, prin 
Logosul Intrupat. "Numai in lumina lui Dumnezeu si nu in propria 
mea lumina vad deodata pe Dumnezeu §i pe mine insutni" . 

Omul este liber sa-1 recunoasca sau nu pe Dumnezeu in calitate 
de Creator si susfinator a toate. "Sfantul Atanasie evita cu abilitate 
toate erorile creajioniste anterioare: eternitatea materiei; Universul 
creat din mtamplare prin autodeterminare: epicurienii; dumnezeirea 
impersonala care formeaza sj ordoneaza lumea dintr-o materie 
preexistenta; Plato; erearea lumii de catre o fiinta demiurgica, alta 
decat Tatal Fiului: gnosticii. El afirma ca "Dumnezeu prin Logos a 
adus in existenta Universul care nu a existat sub nici o alta forma sau 
non-forma inainte" 125 . 

In virtutea eel or menfionate, respectiv intre intelegerea autentica 
a gandirii Sfantului Atanasie referitor la conceptele: "dupa. chip" si 
"participare" se pune in lumina aparenta "limitare" a Chipului 
Logosului la calitatea de Fiu etern al Tatalui, concep^ie cu profunde 
consecinte soteriologice negative. Tot astfel se explica si aparenta 
trecere sub tacere a conceptului de "asemanare" sau mai mult 
tn^elegerea ca "intelectualista" sau numai "transcendenta" a acestuia, 
in gandirea Sfantului Atanasie. Se va vedea ca "asemanarea" la 
autorul nostru imbina armonios transcendentul cu imanentul, 
necreatul si creatul. Pareurgerea drumului de la chip la asemanare la 
Atanasie inseamna posibilitatea indumnezeirii omului pentru care 
Dumnezeu s-a facut om - axa intregii teologii antropologice si 
invers, a Sfantului Atanasie si a Parintilor rasariteni in general. 

Din pacate, unii teologi occidentali nu s-au ridicat la inaltimea 
cugetarii Sfantului Atanasie in privinta intelegerii Chipului lui 
Dumnezeu in om. Intr-un studiu cu referire la aceasta citim: "O alta 
consecinta a acestei limitari (a Chipului numai la Logos - n. n.) este 
a nu vorbi decat despre chip, trecand sub tacere asemanarea din 
Facere, ca si cum nu ar avea o semnifica^ie particular;!. Niciodata 
Atanasie nu cauta sa distinga cele doua expresii cum a facut-o Irineu 
si Origen. In unele citate paralele, asemanarea e cand evocata, cand 
omisa" 126 . O explicate in acest sens o primim de la regretatul teolog 
ortodox P. Nellas, dupa care teologia occidentals a fost influentata de 
"axioma lui Augustin", "si homo non periisset, Filius hominis non 
venisset". Acest fapt L-a prins pe Hristos sj, prin extensiune, via^a 
cre§tina, realitatile Bisericii, credin^a etc. ca intr-o cursa in limitele 114 pe care le determina pacatul. Hristos nu este in aceasta perspective 
atat Creatorul si Recapitulatorul a toate, Alfa si Omega de care 
vorbeste Scriptura, ci exclusiv Rascumparatorul de pacat. Viata 
crestina nu este conceputa atat ca o realizare a destinului originar al 
lui Adam, ca o transfigurare dinamiea a omului si a lumii §i ca unire 
cu Dumnezeu, ci ca simpla evitare a pacatului. Tainele nu sunt o 
realizare aici §i acum a fmparatiei lui Dumnezeu si o manifestare a 
ei, ci simple obliga^ii religioase sau mijloace pentru castigarea 
harului. Acelasi lucru sunt faptele bune si credinta. In acest mod insa 
limitele se ingusteaza pana la asfixiere. Biserica uita de legatura ei 
ontologica cu lumea sj cosmosul. Iar lumea, nemaivazand 
autenticitatea ei valorizata in Biserica, vorbeste de instrainare si rupe 
legatura cu ea. Teologia "Chipului lui Dumnezeu"... depa^este 
aceste dificultati si altele asemanatoare §i poate ajuta realmente 
lumea. Privind omul §i lumea ca "icoane" ea cinsteste atat icoana cat 
si materialul care reprezinta icoana. Cand materialul cauta sa se 
autonomizeze, sa nu mai reprezinte Arhetipul ci pe sine insusi, ea nu 
ezita sa declare ca prin aceasta actiune, materialul se 
autodistruge" . 

O astfel de teologie a chipului invata Sfantul Atanasie, m sensul 
"participarii" omului ca chip la Arhetipul sau, "dupa chipul" 
Logosului ca Fiu Ve§nic al Tatalui. Mai mult, Sfantul Atanasie 
invata, dupa cum am vazut, ca omul este "dupa chipul" Logosului in 
integralitatea sa (trup si suflet). El combate pe eusebieni , care 
puneau pe acela§i plan caracterul de chip al Cuvantului §i eel al 
sufletului uman. Faptul ca Logosul se numeste chip semnifica pe 
buna dreptate ca El este diferit de intreaga creatura si "homousios" 
cu Tatal. Este adevarat ca Apostolul numeste omul "chip si slava a 
lui Dumnezeu" (I Cor. XI, 7) si ca Origen 129 afirmase si el acest 
lucru, dar Sfantul Atanasie lamureste cum trebuie inteleasa aceasta 
notiune: "Dar numai despre El s-a scris ca e singurul Chip adevarat, 
si prin fire al Tatalui. Caci desi am fost facuti si noi dupa chipul si ne 
numim chipul si slava lui Dumnezeu, dar nu pentru noi insine, ci 
pentru Chipul si slava lui Dumnezeu salasluita in noi, care este 
Cuvantul Lui si prin care facandu-se pentru noi trup, am primit harul 
acestei numiri" . 

Asadar "suntem facuti dupa chipul lui Dumnezeu", adica dupa 
Fiul, care este "Chipul" Tatalui. Deci in calitatea noastra de fiinte 115 "dupa chipul lui Dumnezeu" se cuprinde si calitatea noastra de fii ai 
Tatalui. Dar noi nu avem aceasta calitate prin si pentru noi, ca s-o 
putem pastra prin noi inline. Ci o avem pentru ca se salasluieste 
"Chipul" Tatalui in noi. Pentru noi e mai mult un har sau un dar 
aceasta calitate. E in ea o iradiere din Dumnezeu Cel transcendent in 
noi. Numai intrucat chiar in starea de pacat nu suntem cu totul rupti 
de puterea lui Dumnezeu, mai avem ceva din Chipul Lui in noi" 131 . 

Dupa invatatura Sfdntului Atanasie, deci, omul in intregime este 
asumat, salvat sj are posibilitatea indumnezeirii. Parcurgerea 
drumului de la chip la asemanare, este fundamentata la el pe 
Intrupare, eveniment ce pune inceput mantuirii, prin relatia personala 
a omului cu Fiul omului, Hristos. 

Caci asa cum s-a aratat, mantuirea noastra nu este imaginatie si 
nu cuprinde doar trupul sau doar sufletul, ci omul in intregime, caci 
mantuirea s-a produs prin Cuvantul Insusi. 

Sfdntul Atanasie depaseste inspirat, vechea gandire rationalista 
incapabila sa deosebeasca hotarat intre persoana si lucru, datorita 
separatiei dualiste dintre spirit si materie, suflet si trup, 
transformand-o in gandire personalista crestina. Ideea care sta la baza 
conceptiei sale ancorata in Intruparea Logosului, implica 
transcendenta naturii, persoana defmindu-se ca "ireductibilitatea 
omului la natura sa" 132 . 

Autorul nostru n-a aparat cu pretul vietii, invatatura despre 
Intrupare si consubstantialitate dintr-un interes teoretic ci pentru ca 
era convins ca de Dumnezeirea lui Hristos este legata mantuirea 
omului in sensul ei deplin si defmitiv. 

Numai prin unirea Creaturii cu Dumnezeu realizata prin 
Intruparea Fiului lui Dumnezeu, izvorul suprem al vie|ii, este 
posibila indumnezeirea fiintei umane, realizarea asemanarii care i-a 
fost acordata omului in mod virtual. 

Dumnezeu "a devenit om pentru ca omul sa devina dumnezeu in El" t . inva$a Sfdntul Atanasie neobosit si cu inflacarare "iar 
ansamblul polemicii sale anti-ariene se sprijina pe aceasta afirmatie 
soteriologica fundamentala care si-ar pierde sensul daca Cuvantul n- 
ar fi decat creatura" 134 . 

lata ce spune Sfdntul Atanasie: "Caci diavolul, purtand pururea 
lupta cu creatura, ca unul ce e si el creatura, iar omul fiind la mijloc, 
ar fi fost pururea supus morjii, neavand pe cineva in care si prin care 116 unindu-se cu Dumnezeu, sa ramana liber de orice teama. De aceea 
adevarul arata ca Cuvantul nu e dintre cele create, ci mai vartos 
Creatorul lor. 

In aceasta calitate a luat El corpul creat si omenesc, ca 
innoindu-1 pe acesta, sa-1 indumnezeiasca sj astfel sa ne introduca pe 
noi to^i in Impara|ia Cerurilor, dupa asemanarea Lui. Dar nu s-ar fi 
indumnezeit omul unindu-se cu o creatura, adica daca Fiul n-ar fi fost 
Dumnezeu adevarat" 135 . 

Sfdntul Atanasie prezinta invatatura Bisericii despre om 
fundamentata pe Intrupare si in alte lucrari pe care le vom mentiona 
succint. 

Dumnezeirea Cuvantului si trupul real luat de El sunt doua 
puncte solidare in invatatura despre mantuire. Amandoua sunt 
necesare in parcurgerea drumului de la chip la asemanare. 

In Epistola cdtre Epictet, el spune: "Mantuitorul facandu-se om 
cu adevarat, prin aceasta s-a facut mantuirea intregului om. Caci daca 
Cuvantul ar fi fost in trup prin inchipuire, iar ceea ce se spune prin 
inchipuire e o nalucire, ramane o parere si mantuirea si invierea 
oamenilor, potrivit necredinciosului Maniheu. Dar nu e fantezie 
mantuirea noastra, nici numai a trupului; ci mantuirea cu adevarat a 
intregului om a sufletului si a trupului s-a savarsit in Insusi 
Cuvantul" 136 . 

Impotriva ereticilor care manifestau dispret fata de trup si fata 
de om, in general sus^inand ca Fiul lui Dumnezeu nu putea sa se faca 
purtatorul trupului nostru si sa-1 ridice la viata vesnica, Sfdntul 
Atanasie le adreseaza urmatoarele cuvinte in Epistola cdtre Adelfio: 
"Prin faptul ca Fiul, Care este in chipul lui Dumnezeu, a luat chip de 
rob (Filip II, 7-8) nu s-a micsorat in dumnezeire, ci mai vartos s-a 
facut eliberatorul a tot trupul si a toata creatiunea. §i faptul ca 
Dumnezeu a trimis pe Fiul Lui nascut din femeie (Gal. IV, 6) nu i-a 
adus rusine, ci mai degraba slava si mare har. Caci s-a facut om, ca 
pe noi sa ne indumnezeiasca intru Sine, §i s-a facut din femeie si s-a 
nascut din Fecioara, ca nasterea noastra ratacita sa o readuca la Sine 
si sa devenim la sfarsit neam sfant $i partasi firii dumnezeie^ti cum a 
scris fericitul Petru (U Pt. 1, 4)" 137 . 

Intreaga invatatura a Sfantului Atanasie e strabatuta de 
convingerea ca trupul si umanul n-a fost creat ca piedica a lucrarii lui 
Dumnezeu, nici ca trebuind sa se topeasca in atingerea lui Dumnezeu de el, ci dimpotriva ca mijloc prin care se poate raspandi peste 
creatie puterea lui Dumnezeu. "Caci cine este a§a de nebun ca sa 
spunk Domnului: "Desparte-te de trup ca sa ne inchinam Tie?"... N- 
a facut a§a leprosul, ci se inchina lui Dumnezeu care era m trup. §i 
cuno§tea ca e Dumnezeu zicand: Doamne de voiesti poti sa ma 
cuntyesti. . . ci se inchina Creatorului tuturor ca Tntr-un templu curat si 
de aceea a si fost curatit. Prin trup... s-a facut eliberatorul a toata 
Creajiunea" 138 . 

Sfantul Atanasie vede prefigurata unirea hristologica a divinului 
si a umanului in insasj alcatuirea omului care uneste in sine vazutul 
cu nevazutul. Chipul se raporteaza la om in comuniune cu Dumnezeu 
si la omul intreg. 

"Faptura spirituals si corporala, omul este deja un limbaj al lui 
Dumnezeu, un limbaj al Intruparii. Reflex personal al Logos-ului el 
este logikos, in stare sa descifreze sensul lucrurilor, logoi-i acestora. 
El e chemat sa asume intreaga creatie, pentru a o oferi Tatalui si a o 
transfigura" 139 . 

Dar pentru a transfigura Creatia, omul trebuie sa devina el mai 
intai hristofor sj pnevmatofor. In Viata Sfantul Antonie, Sfantul 
Atanasie demonstreaza posibilitatea parcurgerii drumului de la chip 
la asemanare prin descrierea omenescului transfigurat de har in 
persoana Sfantului Antonie, modelul oricarui crestin, al carui portret 
il face. "Caci fiindu-i sufletul netulburat, netulburate ii erau §i 
simturile din afara. §i bucuria sufletului se vedea in seninatatea fetei. 
§i din mi§carile trupului se simtea sj se cunostea starea sufletului, 
dupa cum s-a scris: Cand inima e vesela, infloresje. Iar cand e 
intristata se intuneca (Pilde XV, 13). Asa se cunostea sj Antonie. 
Caci niciodata nu se tulbura, avand sufletul senin; sj niciodata nu se 
intuneca avand mintea bucuroasa" 140 . "La Sfantul Atanasie, idealul 
cresjin nu va mai fi o utopie elenistica; el n-are nimic in comun cu 
evadarea platoniciana. Sfantul Atanasie il gasesje in viata Bisericii, 
chiar in Egipt. Viafe Sfantului Antonie, pe care a scris-o (si nu mai 
sunt motive serioase pentru a ne indoi de autenticitatea ei) ne arata 
exemplul concret al unui anahoret din Tebaida, care realizeaza 
comuniunea cu Dumnezeu pentru nestricaciune. Contemplarea lui 
Dumnezeu, in sensul platonic al acestui cuvant - §i chiar vederea lui 
Dumnezeu ca scop al vietii solitare - pare a fi complet straina acestei 
spiritualitafi a pustiei. E un cu totul alt mediu spiritual decat lumea 118 intelectuala a Alexandriei, decat eel al lui Origen si al lui Plotin. -§i 
tocmai acest mediu reprezinta pentru Sfantul Atanasie, realizarea 
idealului cre§tin. Comuniunea cu Dumnezeu in Cuvantul Intrupat in 
Hristos care a invins pacatul §i moartea, comunicand naturii create 
parga nestricaciunii; a indumnezeirii viitoare" . 

Sfantul Atanasie nu concepe inlaturarea mortii din trupul 
omenesc doar ca un rezultat al simplei imprimari a vietii divine mai 
puternice in trupul muritor, ci ca un rezultat al tariei spirituale, pe 
care prezen^a dumnezeirii o insufla acestei firi ca sa poata birui ea 
insasi pornirile pacatoase, vindecand prin puterea lui Hristos 
"mu§catura sarpelui din el": "Caci de aceea s-a facut aceasta unire, 
ca omul prin fire sa se uneasca cu eel prin fire Dumnezeu §i 
mantuirea si tndumnezeirea omului, sa fie sigura... Caci Cuvantul 
imbracand trupul, precum s-a aratat de multe ori, s-a vindecat toata 
muscatura §arpelui din el" 142 . Deci mantuirea inteleasa ca indumne- 
zeire §i ca victorie asupra mortii, implicate in ea, are sj aspectul unei 
intariri a naturii umarie prin intarirea spiritului ei, "to^i fund eliberati 
pentru inrudirea trupului" 143 prin Duhul Sfant. Hristologia, 
soteriologia, ecclesiologia si antropologia se impletesc armonios in 
gdndirea Sfantului Atanasie. Hristos este Adevaratul Adam (I, Cor. 
XV, 47) "caci nu s-a mic§orat Cuvantul luand trup, ca sa ceara sa ia 
El har, ci mai vartos a indumnezeit, ceea ce a imbracat §i a daruit 
aceasta §i neamului oamenilor" 144 . 

Textul acesta este orientativ §i in privinta intelegerii prelungirii 
umanitatii indumnezeite lui, a lui Hristos in Biserica, ca trup 
duhovnicesc al Sau. "Nu trebuie sa ne miram, daca Fiul vorbe§te de 
intiparirea Sa in noi, ca despre Sine insusj cand {nu vom osteni 
repetdnd aceasta) ii spune lui Saul care prigonea Biserica in care se 
intiparise Chipul Lui . Umanitatea noastra este a Sa, a Sa este a 
noastra. Unite nedespar^it si fara a se confunda. De la una la cealalta 
este aceeasj via^a §i "trecerea" ne permite sa ne impartasjm de 
calitatea de fii ai lui Dumnezeu in Hristos §i frati cu El dupa 
umanitate. Aceasta a fost posibil pentru ca unirea s-a facut intre 
adevarata natura a divinita^ii §i adevarata natura a umanitatii, in a§a 
fel ca "mantuirea §i indumnezeirea sa fie sigura" cum am vazut ca s- 
a exprimat episcopul Alexandriei. 

Indumnezeira omului este nu numai consecinta dar §i scopul 
fntruparii, permi^and "deplina realizare a raportului ontologic de 119 rudenie intre om si Dumnezeu" 146 . Prin si in Hristos se parcurge 
drumul de la chip la asemanare, dar impletit cu efortul omului. 
Pentru a exprima noul raport dintre divin si uman Sfantul Atanasie 
foloseste pe rand termeni aproape echivalenti ca: mantuire, filiatie, 
indumnezeire, har, nestricaeiune. Daca termenul de "har", fusese 
folosit m descrierea starii omului inainte de cadere, eel de filiatie sau 
adop^ie, de indumnezeire sunt legati de Intrupare. Filiatia §i 
indumnezeirea caracterizeaza o situatie "in via" dar actuala, 
nestricaciunea insa ia o semnifica^ie eshatologica. 

Sfantul Atanasie foloseste verbul "a indumnezei" in primul rand 
pentru umanitatea asumata in Hristos §i apoi pentru umanitatea 
universale Dar el prefera insa si termenul "a transfigura prin 
Cuvantul", in sensul unei noi nasteri spirituale. 

Mantuirea si indumnezeirea se prezinta ca o adevarata nastere. 
Tatal spune celor in care II vede pe Fiul Sau: "I-am nascut, si pe aceia 
ii numeste fii" 147 . Aceasta nastere este o participare la filiatia 
Cuvantului "caci nu suntem fii prin fire, ci prin Fiul aflat in noi; nici 
nu este Dumnezeu prin fire Tatal nostru, ci al Cuvantului din noi, 
intru Care sj prin Care strigam: Avva, Parinte" 148 . Aceasta ii permite 
sa concluzioneze ca indumnezeirea se realizeaza prin lucrarea 
Duhului Sfant. 

Prin Duhul Sfant participam toji la Dumnezeu. Daca El ar fi fost 
o creatura nu am putea avea prin El participarea la Dumnezeu, am fi 
uniti cu o creatura straina de natura divina. lata de ce cei in care este 
EI se pot indumnezei si daca El indumnezeieste, nu este indoielnic ca 
natura sa este dumnezeiasca. Prin Duhul "aratam ca suntem in 
Dumnezeu si ca prin aceasta suntem uniti cu El. Caci devreme ce 
Cuvantul este in Tatal, iar Duhul se da prin Fiul, vrea ca noi sa 
primim Duhul, ca atunci cand II vom lua, avand Duhul Cuvantului 
care este intru Tatal, sa aratam si noi, datorita Duhului, ca suntem 
una in Cuvantul si prin EI in Tatal" 149 . 

Lucrarea duhului in omul credincios permite intelegerea 
continuity in iconomia mantuirii, a Intruparii in Biserica, in viata 
acesteia ca "trup tainic" al lui Hristos: "Ungerea" Duhului lui Hristos 
o primesc Xo\\ cei botezafi: "Caci sfintindu-se mtai trupul intru El si 
spunand El ca a luat pentru noi in trupul Sau Duhul ca om, noi avem 
ca urmare harul Duhului, primit din plinirea Lui" 150 . 120 
Prezenta §i lucrarea Fiului si a Duhului opereaza in noi intr-un 
mod indisolubil legat. Folosirea verbelor: a adopta (ca fiu), a 
indumnezei, subliniaza cresterea spirituala sub lucrarea harului si cu 
efortul omului prin care trairea credintei se fructifica |i se implineste 
in iubire. Astfel ni se ofera posibilitatea refacerii Chipului, prin 
reciprocitatea iubirii, tinzand spre asemanare. 

Sfantul Atanasie il arata pe Dumnezeu Cei in Treime ca 
principiu al acestei lucrari de indumnezeire, inca de la botez, 
continuand apoi prin celelalte Sfinte Taine, "asa dandu-se celui pe 
care il boteaza, il boteaza si Fiul si eel pe care-L boteaza Fiul se 
boteaza in Duhul Sfant" 151 si pronuntand numele Tatalui 
recunoa§tem prin acest nume egalitatea Fiului cu Tatal. 

lata cum teologia dogmatica la Sfantul Atanasie se deschide in 
teologie spirituala. Infierea in Hristos, ungerea cu Duhul Sfant ne da 
posibilitatea sa participam la viata dumnezeiasca. Aceasta nu este 
doar o noua creatie, o nastere din nou, ci o "arvuna" a nemuririi. 
invinsa de Cuvantul intrupat prin propria sa moarte, aceasta prin Cei 
Inviat nu mai are putere asupra noastra, aratandu-se astfel 
posibilitatea indumnezeirii, caci prin moartea noastra trupeasca 
participam la nemurirea si nestricaciunea firii omenesti a Cuvantului 
lui Dumnezeu. 

Ca trupul preamarit al lui Hristos, asa va deveni si trupul nostru 
muritor, din fizic va deveni duhovnicesc, facut "din pamant" va 
ajunge la "por|ile Cerului". 

"Sa nu mai mergem in pamant, ca fiind numai pamant, ci, uniti 
cu Cuvantul eel din cer, sa fim ridicati prin El la ceruri... Caci 
precum fiind din pamant, toti murim in Adam, asa renascand de sus, 
din apa si din Duh, in Hristos toti suntem facuti vii, ca unii al caror 
trup nu mai e pamantesc, ci rational pentru Cuvantul lui Dumnezeu, 
Cei ce pentru noi s-a facut trup" 152 . 

Asadar viziunea eshatologica este punctul central al iconomiei 
Intruparii spre care conduce de fapt hristologia sa antropologica. 
"Misiunea cunoasterii personale a omului ca chip al lui Dumnezeu, 
urmareste astfel desepperirea constiintei hristologice a omului. De 
aceea hristologia omului este inseparabila de hristologia Fiului lui 
Dumnezeu, constiinta de sine a lui Hristos este inseparabila de 
constiinfa de sine a omului" 153 . ' 121 Berdiaev spune ca numai hristologia omului, fa$a inversata a 
antropologiei lui Hristos, poate sa descopere in om chipul adevarat |i 
asemanarea cu Dumnezeu-Creatorul 154 . 

Prin antropologia sa hristologica, Sfantul Atanasie dovedeste o 
lucrare de pionierat prin care pune in lumina invafatura Bisericii - pe 
care Parhuji de seama ai secolului al IV-lea, o vor desavarsi - 
conform careia omul trebuia inteles ontologic in calitatea sa de chip 
menit spre asemanarea lui Dumnezeu, numai ca fiinta teologica si 
teonoma, "§tiinta poate si are datoria de a studia "materia" din care a 
fost facut omul, dar orice om de stiinta serios, stie ca ii este imposibil 
sa cerceteze cu stiinta obiectiva "modelul" pe baza caruia a fost facut 
omul. Asa cum adevarul icoanei se afla in persoana zugravita pe ea, 
tot a§a si adevarul omului se afla in modelul lui. Aceasta fiindca 
modelul este eel care organizeaza, pecetluieste si eonfigureaza 
materia si, in acelasi timp o atrage. Modelul (arhetipul) reprezinta 
confinutul ontologic al "chipului" ("icoanei")- Acest ultim punct 
inseamna ca adevarul ontologic al omului nu se afla in sinele lui 
inteles in mod autonom: in insusirile lui naturale, cum sustin teoriite 
materialiste, in suflet sau in partea superioara a sufletului, mintea 
(intelectul) cum credeau mulfi filosofi antici, sau exclusiv in 
persoana omului, cum admit sistemele filosofice personocentrice 
contemporane, ci in Arhetipul lui. De vreme ce omul este o icoana, 
existen|a lui reala nu e determinata de elementul creat din care este 
facuta icoana, cu tot caracterul iconic pe care-1 are insusj 
"materialul" creat, ci de Arhetipul (Modelul) ei necreat. Omul este 
infeles de Parinti in mod ontologic numai ca fiinja teologica. 
Ontologia lui este iconica" 155 , 

Mai mult ca cei dinaintea sa, Sfantul Atanasie se arata din ce in 
ce mai rezervat fata de filosofie, careia arianismul ii contabilizeaza 
greselile si si le insu§este. 

A vrea sa gasesti un limbaj platonician in lucrarile sale si in 
special in Cuvintele contra Arienilor ar insemna dupa spusa lui J. 
Tixeront "sa iei tuminitele drept lanterne" 356 . El se foloseste de 
teologia Cuvantului-chip a lui Origen, dar ii utilizeaza valentele 
pozitive si se arata imun la influentele filosofiei platonice sj filoniene 
exercitate asupra lui Origen. El refuza categoric sa elinizeze credinta, 
inva|atura sa este ancorata puternic in Sfanta Scriptura. Biblia, mai 
ales Sfintele Evanghelii sunt pentru el unica posibilitate prin care se 122 poate "dialoga" cu si despre Dumnezeu. Intruparea Cuvantului este 
centrul luminos care explica totul, lumineaza cu razele sale tot 
orizontul timpului si al create!, sondeaza profunzimile omului. 

Intruparea descopera teologia si iconomia, Treimea $i 
Ecclesiologia, soteriologia sj antropologia §i din aceste motive 
recurge mai putin la referatul Genezei. 

Teologia Cuvantului ii permite sa abordeze o doctrina a 
asemanarii - sinonima in conceptia sa cu indumnezeirea - care 
"dintr-o lovitura" depa§este dihotomia platoniciana, pune in valoare 
demnitatea trupului asumat, transfigurat, indumnezeit a Cuvantului 
lui Dumnezeu care este si al intregii umanita|ii. 

Asadar, antropologia sa este iluminanta, deschizatoare de 
drumuri, este "o contemplatie grandioasa: cea a lui Dumnezeu care 
ne vede pe to{i in Fiul sau unic, unde Intelepciunea lui Dumnezeu §i 
injelepciunea creata nu se confunda, cum afirmau arienii, ci se unesc 
sj merg mana-n mana" 157 . 

Din aceste motive "fa^a de religiile panteiste, care nu sunt religii 
adevarate, Sfantul Atanasie face evident un Dumnezeu personal si 
iubitor si un om caruia acest Dumnezeu ii acorda o valoare eterna. Iar 
fata de formele cresdnismului protestant - care nu crede in puterea 
transformatoare a lui Dumnezeu asupra omului, cat e omul pe 
pamant, deci nu acorda nici o eficient.a rugaciunii si Tainelqr si 
cinstirii sfintilor, lasand pe om supus unei oarecare fatalitati, fata de 
care Dumnezeu nu poate face nimie - Sfantul Atanasie sustine 
credin{a cea adevarata, eficienta sj transformatoare. De aceea, pe 
drept cuvant, a fost numit "Parintele Ortodoxiei" 158 si "eel Mare". 
"Prestigiul scrisului atanasian era a§a de frumos in ochii posteritatii, 
incat Stare^ul Cosmas sfatuia pe loan Moschos: "Daca gasesti ceva 
din Scrierile Sfantului Atanasie §i n-ai pe ce sa copiezi, scrie pe 
hainele tale" 159 . Lectura operelor sale ne va convinge de acest adevar. 

De aici, a§adar, antropologia hristologica a Sfantului Atanasie - 
eminamente biblica - inlatiseaza un om, care prin calitatea de 
persoana aflata in dialog de iubire cu Creatorul Sau eel Personal, este 
daruit cu valoare sj existenta eterna. Desi a fost "facut din pamant" - 
faptura amestecata din smerenie sj mar ire - omul poate ajunge prin 
Hristos, dupa concept Sfantului Atanasie, "la portile cerului, ... 
ingerii nemirandu-se vazandu-1 in ^inuturile lor". 123 Prin urmare, era firesc ca o astfel de conceptie despre om 
iluminanta si deschizatoare de drumuri, pe care a promovat-o si 
profesat-o "Parintele Ortodoxiei", invatatura cu consecinte capitale 
pent™ destinul omului, sa-1 determine si pe Sfantul Vasile eel Mare, 
in contextul imperativelor Bisericii sa invete si el despre om' 
teologhisind despre Dumnezeu, cum vom observa in continuare. 

NOTE } Pr. Prof. I. G. Coman, Patrologie, vol. Ill, ed. cit., p. 6. 
'Ibidem, p. 7. 

3 Despre Intruparea Cuvdntului, P. G. ? XXX, p. 192. 

4 Adv. Haereses, P. G., VII, p. 873. 

. J. P. Evdokimov, Ortodoxia, ed. cit, p. 85. 

I. Roldanus, Le Christ et I'homme dans la theologie 
d Athanase d Alexandrie, Layde 1 968, p. 5, 

Cuvdnt impotriva elenilor (presc. C. I. E.) II, trad. Pr. Prof. 
Dumitru Stamloae, in PSB, 15, EIB, Bucuresti 1987, p. 32 
* Ibidem, VIII, p. 39. 

Ibidem, XXX, p. 63-64. A se veda §i R. Bernard, L'image de 
Dieu d apres S. Athanase, Paris 1 952, p. 2 1 -56, 9 1 - 1 26 

10 Ibidem, XXXI, p. 64-65. 

11 Ibidem, XXXIII, p. 66-67. 
; Onticul nu e fara miscare. 

13 C. I.E., XXXIII, p. 67. 

Ibidem, p. 67-68. 
15 Ibidem, XXXII, p. 65-66. 
16 /^/n, XXXI, p. 65. 
17 Ibidem, XXXVIII, p. 73. 
ls Ibidem, V, p. 34. 

Ibidem, XVIII, p. 51. In acest sens omul este "homo faber", 
"homo technicus", care exprima o latura a insusirii lui de 
"homo rationalis" (^oyiKOV £mov). 

Tratat despre Intruparea Cuvdntului (presc. T. I. C.) XVII, 
trad. cit. in PSB, 15, p. 111. 124 21 Pr. Prof. D. Stamloae, in "T. L C", ed cit, p. 99 (nota 30). 
21 T.I C, XVII, p. 11. 

23 Ibidem, XXXI, p. 127. 

24 Crestinismul apusean a tras o alta concluzie: Hristos a luat 
trupul ca sa poata satisface prin jertfa, ca om, onoarea 
dumnezeiasca jignita de oameni: atata tot. De aceea in 
explicarea mantuirii el s-a oprit la Cruce. De aceea crestinismul 
apusean considera Intruparea mai importanta decat Invierea. 
Sfantul Atanasie demonstreaza interdependenta dintre 
Intrupare si Inviere, in actul mantuirii. 

25 r./. C.,XLIV,p. 141. 

26 A se vedea: J. Roldanus, op. cit, p. 350. 

27 7. /.C, XXI, p. 116. 

28 Pr. Prof. I. G. Coman, Aspecte umaniste in viata si opera 
Sfintilor Atanasie eel Mare si Efrem Sirul, in "M. O", XXVI 
(1974), nr. 5-6, p. 389. 

29 Cuvdntari contra arienilor (presc. C. C. A.), Ill, 33, P. G., 
XXV, 393 BC, trad. cit. in PSB, 15, p. 362. 

30 A se vedea: Diacon Constantin Voicu, Problema homousios 
la Sfantul Atanasie eel Mare, in "M. O.", XV (1963), nr. 1-2, p. 

5. " 

31 Pr. Stefan Buchiu, Intrupare §i imitate, Ed. Libra, Bucuresti 

1997, p. 15-16. 

32 C. C. A., ni, P. G. XXV, 33, 393 C, 396 A, in P. S. B. 15, p. 

363. 

33 Pr. Prof. I. G. Coman, Aspecte.,., p. 389. 

34 C C A., H, 59, P. G. XXVI, 273 C, in P. S. B., 15, p. 297- 

298 

35 Ibidem, II, 59, 273 C, in P. S. B., 15, p. 297. 

36 Ibidem, III, XXXIV, P. S. B., 15, p. 365. 

37 J, Roldanus, op. cit, p. 356. 

38 Ibidem, p. 355. 

39 Pr. Prof. D. Staniloae, in P. S. B., 15, p. 102, nota 38 a. 125 A se vedea si: Pr. Nicu Dumitrascu, Intruparea Domnului in 
opera Sfantului Atanasie eel Mare, in "A. B.", V (XLIV) 1994, 
nr. 10-12, p. 39-57. 
4 \T.L C,IV, p. 93 

42 Ibidem, VI, p. 97. 

43 A, G. Hamman, op. cit, p. 160. 

44 C. C A., I, XIX, p. 179. A se vedea si: L. Bouyer, 
Llncarnation et I'Eglise corps du Christ, Paris 1943, p. 48-49. 

45 Ibidem, XX, p. 179. 

L. Bouyer, op. cit, p. 1 12. 
47 C CA.,II,LXV,p.303. 

48 Ch. Kannengiesser, Athanase d'Alexandrie, Paris 1983 (SC 
199), p. 149-153. 

49 Ibidem, p. 150. 
50 1 Cor., XV, 47. 

51 Ch, Kannengiesser, op. cit, p. 150. 

52 a c. a., n, lxxv, P . 315-316. 

53 IbidemM XXXIII, p. 362. 
54 /totem, I, XLII, p. 206. 
Ibidem, p. 207. 

56 Ibidem, IL,LXX, p. 310. 

57 C C. A., Ill, XIX, p. 344. 

58 Ch. Kannengiesser, S. C. ? 199, p. 150. 

59 Vezi L. Boyer, op. cit, p. 101-102, in note. 

Se pare ca in unele texte ale Sfantului Atanasie au fost 
interpolate probabil de arieni teze de nuanta apolinarista. P. 
Kannengiesser cauta sa clarifice aceasta "spinoasa chestiune" 
cf. A. G. Hamman, op. cit, p. 170, nota 113. 
61 Tomul catre Antiohieni, 7 trad. Camelot S. C. 18, p. 75, la A. 
G. Hamman, op. cit, p. 170, nota 1 14. 

Epistola catre Epictet, 7 Trad. Camelot, ibid, la A. G. 
Hamman, op. cit, nota 1 15, p. 170. 

63 C. C. A., Ill, XXXI, p. 359-360. 

64 Pr. Prof D. Staniloae, in P. S. B., 15, ed. cit, p. 360, nota 81. 

126 
65 C C. A., Ill, XXXII, p. 361-362. 

66 J. Roldanus, op. cit, p. 351-352. 

67 Pr. Prof. D. Staniloae, Studiu introductiv, in P. S. B., 15, p. 
25-26. 

68 T./. C.,XLIII,p. 138-139. 

69 I Enn., VI, 7. A se vedea §i Grigore Tau§an, Filosofia lui 
Plotin, Ed. "Agora" SRL, Ia§i 1993, p. 189-223. 

70 7.7. C, II, p. 32. 

71 Ibidem. 

72 Phaidon, 80 d. 

73 E un citat liber din Platon, Polit 273 d (vezi la P. Th. 
Camelot, S. C, p. 293, nr. 2). Pentru Platon sufletele sunt de o 
fiinta cu esenta suprema. Apud P. S. B. 15, p. 139, n. 97. 

74 T.L C,XLIII, p. ,139-140. 

75 Ibidem, XLII, p. 136. 

76 Ibidem, XLII, p. 138. 

77 A. G. Hamman, op. cit.jp. 157. 

78 Ibidem. 

79 Tema "oglmzii" va fi reluata §i dezvoltata de Srantul 
Grigorie de Nyssa in Despre Fericiri, VI, 4. 

80 C.7. £.,III,p. 32-33. 

81 Predica Apostolicd, XXXII. 

82 C7. E., XXVIII, p. 61. 

83 Ibidem, XXXI, p. 65. 

84 7. /. C,L,p. 148. 

85 Ibidem, XV, p. 109. 

86 p r p rQ £ jy st£niloae, Teologia Dogmatica Ortodoxd, ed. 
df., vol II, p. 143-144. 

87 C./. £.,V,p. 36. 

88 Ibidem, VII, p. 38. 

89 Ibidem, p. 39. 

90 C.I. £., XXXVIII, p. 73. 

91 Pr. Prof. D. Staniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, 
Vol. I, Ed. Cristal, Bucuresti 1995, p. 89. 127 92 C /. E., XXXI, p. 64-65. 

93 A se vedea: art. Athanase in DECA, p. 285-291; G. 
Florovsky, The Concept of Creation in Saint Athanasius in 
"Studia Patristica", Oxford 1959, vol. VI, part, IV, ed. F, L. 
Cross, Akademie-Verlag, Berlin 1962, p. 36-57. 

94 
95 
96 T.I. C.,XIV,p. 107. 

Pr. Prof. I. G. Coman, Aspecte..., p. 383. 

T.l C, II, p. 92-93. 
97 Ibidem, IV, p. 94. 
" Pr. Prof. D. Staniloae, nota 10 a, in P. S. B., 15, p. 92. 

Pr. Prof. I. G. Coman, Aspecte..., p. 383. 

00 T.I.C., VII, p. 98. 

01 Pr. §tefan Buchiu, op. tip, p. 93. 

02 98 03 T.l. C, IV, p. 93,94, 

J. Roldanus, op. cit,, p. 350. R. Barnard, op. tit, p. 27. 

Pr. §tefan Buchiu, op. ciL, p. 44. 

Pr. Prof. I. G. Coman, Aspecte..., p. 384. 04 T. I C, XIII, p. 107. 

05 Cf. C C A., I, XX, p. 181; LII, p. 183; C. C A., II, XIV, p. 
245-246; XXXV, p. 269-270; C. C. A., I, XX, p. 180481. 

*06 
07 
08 

09 J. Roldanus, op. tit., p. 370. 

10 Ibidem. 

11 T.L C, III, p. 92. 

12 Pr. Prof. I G. Coman, Aspecte..., p. 384. 

13 Etienne Gilson, M esprit de la philosophic medievale, Paris 
1932, vol. 2, p. 21. 

14 Pr. Prof. D. Staniloae, in P. S. B., 15, p. 99, nota 30. 

15 T.l C, VIII, p. 99. 

16 CJ. £.,XXXIV,p. 69. 

17 Cf. Alvin Patterson, Athanasius, London 1995, p. 25. 

18 C. C. A., II, XXX, p. 263. 

19 A. G. Hamman, op. tit, p. 164. 

20 T I. C, XIII, p. 107; C. C. A., II, XXI, p. 253-254. 

128 
121 C C. A., n, XXXI, p. 265. 

122 P. Evdokimov, Ortodoxia, ed. cit, p. 86. 

123 Ierom. Simion Grigoriatis, Dupa chipul si asemanarea lui 
Dumnezeu (in greceste), Atena 1978, p. 65, apud Pr. St. 
Buchiu, op. tit, p. 55. 

124 L. Lavelle, La conscience de soi, Paris, 1933, p. 162. 

125 Alvin Pattterson, op. ciL, p. 22. 

126 A. G. Hamman, op. tit, p. 164. 

127 P. Nellas, op. tit, p. 61. 

128 Cf. J. Roldanus, op. tit, p. 135, n. 5. 

129 Impotriva lui Celsus, VI, 63. 

130 C.C. A., HI,X, p. 336. 

131 Pr. Prof. D. Staniloae, P. S. B, 15, p. 336, nota 14. 

132 VI. Lossky, A I'image et la ressemblance de Dieu, Paris 
1967, p. 118, 

133 T.J. C,LIV,p. 151. 

134 J. Meyendorff, Hristos in gdndirea rdsdriteand, trad. Pr. 
Prof. N. Buga, E. I. B, Bucuresti 1997, p. 121. 

135 a C. A, III, P. G., XXVI, 294, in P. S. B., 15, LXX, p. 309. 

136 Epistola cdtre Epictet, VII, trad. Pr. Prof. D. Staniloae, in P. 
S.B., 16, p. 173-174. 

137 Epistola cdtre Adelfie, IV, P. S. B., 16, p. 181-182. 

138 Ibidem, III, p. 180. 

139 O. Clement, Introducere, la P. Marko Ivan Rupnik, Cuvinte 
despre om, trad. Maria Cornelia Oros, Ed. Deisis, Sibiu 1997, 
p. 16. 

40 Viafa Cuviosului Pdrintelui nostru Antonie, LXVI, in P. S. 
B., 16, p. 231. 

141 V. Lossky, Vederea lui Dumnezeu, trad. Maria Cornelia 
Oros, Ed. Deisis, Sibiu 1995, p. 60-61. 

142 C C A., LXX, p. 309; LXIX, p. 308. 

143 Ibidem, 

144 Ibidem, 

145 Ibidem, Ch. Kannengiesser, Logos et nous chez Athanase 
d'Alexandrie, S. P., II, TV 108, p. 201. 
j* 7 CCA.,II,LIX,p.297. 
Ibidem. 

149 Ibidem, III, XXV, p. 351-352. 

150 Ibidem, I Up. 217. 

151 Ibidem, II, XLI, p. 278. 

152 Ibidem, III, XXXIII, p. 363. 

ICO r 

Asist, Vasile Cristescu, Cunoasterea de sine infilosofle si in 
crestinism, in "Teologie si Viata", VI (LXXII), 1996, nr. 1-6 
p. 39. 

N. Bediaev, Le sens de la creation, trad. L. Cain, Paris 
1955, p. 112. 

155 P.Nellas, op. cit,p. 15. 
. J. Tixeront, Histoire des dogmes..., t. II, ed. cit., p. 151 . 
A. G. Hamman, op. cit, p. 175. 
j8 Pr. Prof. D. Staniloae, Studiu introductiv, la P. S. B., 15, p 
26. 

loan Moschos, Pajistea duhovniceasca, 40, P. G., 87, 3, col. 
2896, la Pr. Prof. I. G. Coman, Patrologie, vol. 3, ed. cit, p 
107. 130 CAPITOLUL Ul 

InYatatura despre om la sfAntul Vasile 

CEL MARE Teologhisind despre Dumnezeu si creatie, Sfantul Vasile eel 
Mare, asemenea Parintilor anteriori si contemporani, a invatat si 
despre om. Invatatura sa despre om este ancorata solid in Sfanta 
Scriptura si e clarificata in lumina iui Durnnezeu-Omul. Daca in 
Scriptura Revelatia divina pleaca de la creatie, in Hristos ea 
incepe cu descoperirea omului in Dumnezeu. 

Aceasta realitate existentiala este reliefata de el pe tot 
parcursul operelor sale, dar in mod special in Hexaimeron, atat 
pentru gandirea antica cat si pentru posteritate. "Ca si in prologul 
Evangheliei de la loan, pentru Sfantul Vasile manifestarea atot- 
puterniciei lui Dumnezeu in creatie este un protreptic pentru 
descoperirea puterii Cuvantului Sau de a-1 reaseza pe om la 
izvorul vietii, de a-i darui viata vesnica. Preamarirea lui 
Dumnezeu in Hristos face din nou creatia ca adaos al vietii 
omului in Dumnezeu. Ganditorii antici isi concentreaza atentia 
asupra inceputurilor si s^rsitului pentru ca nu aveau stabilitatea 
miezului care pentru Sfantul Vasile este Hristos. In lumina lui 
Hristos intelege Sfantul Vasile sa aprecieze intelepciunea antica, 
atat spre a o respinge atunci cand nu numai ca era nefolositoare ci 
ameninta sa si toarne apa in vinul eel scump al Evangheliei lui 
Hristos, singura care are putere sa schimbe viata oamenilor, cat si 
spre a folosi ceea ce avea ea mai bun, spre a-i da sensul plenar in 
Dumnezeu" 1 . 

Pe Sfantul Vasile il preocupa in mod deosebit legatura cu 
Dumnezeu, fie ca e vorba de originea omului, de situatia sa 
concreta sau de raporturile sale cu lumea. Printr-o asemenea 
cunoastere - recomandata de autorul nostru - omul gaseste pe 
Dumnezeu, intelegandu-se si pe Sine, spunand,, "Cel care se 
cerceteaza cu pricepere pe sine insusi poate cunoaste pe 
Dumnezeu, nu atat din alcatuirea cerului si a pamantului, cat si 

131 Dumnezeu, nu atat din alcatuirea cerului si a pamantului, cat si din 
alcatuirea propriei noastre firi, asa precum spune si profetul 
„luminata este stiinta pe care am scos-o din mine" (Ps, CXXXVIII, 
6), cu alte cuvinte, cunoseandu-ma pe mine, am cunoscut 
covarsitoarea Ta intelepciune"? Este vorba de o reciprocitate a 
cunoasterii, conform careia Dumnezeu se poate cunoaste prin om si 
omul prin Dumnezeu in lumina lui Dumnezeu-Omul. „In aceasta 
linie se inscrie si omilia Sfdntului Vasile eel Mare, asupra versetului 
XV, 9 din Deuteronom,, Ja seama la tine insuti "? 

Aceasta omilie, desi este „considerata de multi critici ca 
incheierea comentariului la Hexaimeron, ea nu face insa o expunere 
completa a invataturii sale despre om. Cu toate acestea, in opera 
Sfdntului Vasile gasim o antropologie completa bazata pe datele 
Sfintei Scripturi si ale Sfintei Traditii si ca atare, o antropologie 
ortodoxa" 4 De aceea, in cele ce urmeaza se va cerceta invatatura 
despre om a Sfdntului Vasile eel Mare, inteleasa cu precadere din 
omiliile Despre crearea omului, dar si din celelalte opere ale sale. 1 Oriqinea omului si alcAtuirea lui cuprinsA In omiliile la 
Hexaimeron si Comentariul la Psalml Asa cum promisese 5 ascultatorilor sai, Sfdntul Vasile considera 
necesar ca „noi sa fim luminati deasemenea asupra originilor noastre 
de Scriptura de inspiratie divina... caci mintea noastra (6 
voug 6 rjfieTSpoc, ) nu se vede altfel decat aplecandu-ne asupra 
Scripturilor. Lumina care se reflecta acolo suscita in fiecare dintre 
noi viziunea a ceea ce el este. Prin neintelegere, fara cercetarea 
propriei noastre structuri, noi ignoram ceea ce suntem. Noi ramanem 
in cea mai mare nepasare de noi insine, ignorand ceea ce este la 
indemana cunoasterii noastre si cele mai elementare componente 
care sunt in noi". 6 Importanta covarsitoare a unei asemenea 
cunoasteri il determina pe arhipastorul Cezareei sa invete in lumina 
Sfintei Scripturi, care este originea omului, alcatuirea si menirea 
acestuia. 132 Dumnezeu eel Unui in Treime 7 creaza pe om "din nimic", in 
virtutea iubirii Sale, ca si "coroana a lumii" pe care Insusi 
Dumnezeu a facut-o; ca bun, aceasta opera folositoare; ca intelept, 
aceasta opera prea frumoasa; ca puternic, aceasta opera foarte 
"8 

mare . 

Sfdntul Vasile nu ezita sa defineasca originea si maretia 
omului cu cuvintele lui Platon 9 , numindu-1 "planta cereasca", 
(to cupdviov (pi)x6v) deosebit de tot resrul creatiei, "caci omul 
sadul eel ceresc, se deosebeste de animate atat prin forma 
alcatuirii lui trupesti, cat si prin vrednicia sufletului sau" 10 , 
originea sa fiind dumnezeiasca printr-un act creator special. 

Continuandu-i pe Lactantiu si Nemesius de Emessa, Sfdntul 
Vasile descrie profilul anatomo-spiritual al omului in ideea 
reliefarii originii sale divine. "Dintre toate vietuitoarele, numai pe 
om 1-a creat Dumnezeu cu facultatea de a sta drept, ca sa cunosti, 
din pozitia lui, ca viata ta este de origine dumnezeiasca. Toate 
patrupedele privesc la pamant si sunt plecate spre pantece numai 
omul are privirea gata spre cer, ca sa nu se indeletniceasca cu 
pantecele, nici cu pasiunile cele de sub pantece, ci sa aiba toata 
pornirea lui spre inaltime. Apoi, sezand capul in partea cea mai de 
sus a trupului, a pus in el cele mai alese simtiri. Acolo sunt 
vederea, auzul, gustul si mirosul, asezate toate aproape unele de 
altele. Si cu toate ca sunt inghesuite intr-un loc foarte ingust, nici 
una din ele nu impiedica functiunea celei din vecinatate. Ochii au 
iuat locul eel mai inalt ca nici una din partile trupului sa nu le stea 
in cale, stau sub o mica iesitura a sprancenelor si-si indreapta 
privirile drept inainte din eel mai inalt punct al trupului. Urechiie 
iarasi nu se deschid in linie dreapta, ci primesc sunetele din aer 
printr-un drum intortocheat. Si acesta-i tot semn de cea mai inalta 
intelepciune. Pe de o parte, ca sunetul sa patrunda neimpiedicat si 
sa rasune mai bine izbindu-se de cotirurile urechii, iar pe de alta 
parte sa nu cada in ureche ceva din afara, spre a impiedica simtul 
auzului. Uita-te si la limba! Cat e de moale si cat de usor se 
intoarce si intr-o parte si in alta, ca prin varietatea miscarilor ei sa 
indeplineasca toate nevoile vorbirii. Dintii, la randul lor sunt si 
organele vorbirii - ca dau limbii sprijin puternic - dar si slujitorii 
hranei, ca unii o taie, iar altii o faramiteaza. Si asa daca vei 133 

cerceta cu atentia cuvenita si toate celelalte organe aie trupului, 
daca vei cunoaste bine cum este tras aerul in plamani, cum este 
pastrata "caldura" in inima, daca vei cunoaste organele mistuirii si 
canalele prin care circula sangele, atunci din toate vei cunoaste, 
din toate, adanca intelepciune a Creatorului tau" 11 . 

Lucrare a "mainilor lui Dumnezeu" cum spusese si Sfdntul 
Irineu, omul, prin originea sa are o demnitate deosebita si de 
aceea trebuie sa se cunoasca pe sine. "Te vei cunoaste ca esti din 
pamant cu firea, dar opera a mainilor lui Dumnezeu; prin puterea 
pe care o ai (fizica - n. n.) esti cu mult in urma necuvantatoarelor, 
dar esti randuit conducator al celor necuvantatoare si nemsufletite, 
esti inferior prin constructia trupului tau, dar prin bogatia ratiunii, 
puternic sa te inalti pana la cer" 12 . 

Constiinta originii sale trebuie sa-1 conduca pe om la 
raspunsul intrebarii; "Prin ce este mare omul?" lata cum raspunde 
invatatorul nostru: "Aceasta-i inaltimea omului, aceasta-i slava si 
maretia lui, sa cunoasca ce-i cu adevarat mare, sa se lipeasca 
strdns de Dumnezeu si sa caute slava lui, in slava care vine de la 
Domnul... Atunci este lauda desavarsita si complete in 
Dumnezeu, cand omul nu se lauda nici cu indreptatirea lui 
proprie, ci cunoaste ca este lipsit de orice indreptatire adevarata si 
ca indreptatirea sa se savarseste numai prin credinta in Hristos" 13 . 

Daca Sfdntul Vasile nu ezita sa ilustreze originea si 
demnitatea omului cu cuvintele lui Platon cum am vazut, prin 
"alipirea" omului "strans de Dumnezeu in Hristos", conceptia 
despre om a filosofiei grecesti este radical rasturnata si 
increstinata. 

Prin "legatura" cu Dumnezeu in Hristos, "ceea ce gaseste 
crestinul reintrand in el insusi, este comuniunea pe care 
Dumnezeu i-o face prin viata Sa supranaturala. Astfel aspectul de 
interioritate intalneste aspectul sacramental, transcendenta. 
Interioritatea crestina este aprofundarea harului baptismal si nu 
luarea de cunostinta a spiritului prin el insusi" 14 . 

Aceasta arata ca, desi omul in dimensiunea sa orizontala este 
capabil sa patrunda umanul - in deschiderea spre Dumnezeu se 
intalneste "prosoponul" (aspectul psihologic al unei fiinte intoarse 
spre propria sa lume interioara) cu fundamentul "ipostasului" sau 134 (aspectul fiintei deschise ce se transcende mereu pe sine spre 
Dumnezeu) fundament ce are dimensiune verticala. Numai in 
aceasta dimensiune, omul se depaseste pe sine printr-o creatie vie 
a continutului sau empiric. Deviza sa nu mai este "sum" ci 
"sursum" (nu mai este "sunt", ci "sus") l5 . Prin aceasta "eul sau se 
concepe ca substanta creatoare de stari si nu, numai ca subiectul 
lor gnoseologic" 16 . 

O astfel de conditie apartine fiecarei fiinte umane in virtutea 
relatiei ei cu Dumnezeu. Numai in experienta acestei relatii pe 
care Sfdntul Vasile o evidentiaza, gandirea crestina a descoperit 
un astfel de moment personal in antropologie. 

Printr-o astfel de relatie, omul isi pastreaza sau nu adevarata 
frumusete, daruita lui din bunatatea Creatorului. "Cine 1-a silit pe 
Ziditor sa ia, chiar impotriva voii lui, tarana si din lut sa dea chip 
unei frumuseti ca aceasta? Cine 1-a constrans sa daruiasca omului 
dupa chipul Sau, ratiune, ca prin ea sa invete artele si meseriile, sa 
invete a filosofa despre lucrurile cele mai inalte, pe care nu le 
poate atinge cu simturile" 17 . 

Prin insasi intelegerea sfatului lui Dumnezeu, eel Unul in 
Treime,, "Sa facem" (Fac. I, 26) inainte ca omul sa vina in 
existenta, trebuie sa-si recunoasca demnitatea si maretia originii 
sale. "Recunoaste demnitatea care iti apartine. Dumnezeu -n-a 
produs originea ta printr-un ordin, dar exista in Dumnezeu un sfat 
pentru a hotari cum sa introduca in viata aceasta fiinta vie, demna 
de cinste. "Sa cream", astfel, Atotstiutorul (Inteleptul), voieste 
(delibereaza) Mestesugarul se gandeste. Lipsesti tu artei sale si El 
vrea prin solicitudine sa dea capodoperei sale desavarsirea, 
perfectiunea, rigoarea! Sau, scopul Sau este sa-ti arate ca esti 
desavarsitin fata lui Dumnezeu" 18 . 

Convingerea Sfdntului Vasile este ca frumusetea lumii 
oglindeste frumusetea divina si ca omul este frumos trupeste si 
sufleteste, asa cum frumos este Arhetipul sau divin. El nu 
primeste frumusetea ca pe o podoaba, ca pe un dar supraadaugat, 
ci fiintial. Caci "podoaba se deosebeste de frumusete. Se numeste 
podoaba ceea ce completeaza la vreme potrivita maturitatea 
proprie; cu podoaba este graul copt, ajuns la seceris, cu podoaba 
este fructul vitei-de-vie, copt desavarsit la vremea potrivita a 135 
anului si gata pentru deslatare; frumusetea este armonia care 
infloreste in felul cum sunt alcatuite madularele si are har in ea" 19 
pe care omul a primit-o prin creatie. 

Asadar actul special al creatiei omului demonstreaza iubirea 
lui Dumnezeu fata de om si pretuirea aratata lui. "!n privinta 
omului Dumnezeu nu a spus: "Sa se faca om", cum simplu a spus: 
"Sa se faca taria", si, de aici, tu poti vedea ceva mai mult, pentru 
ca mai presus decat lumina sau decat cerul, mai presus decat 
luminatorii (cerului si ai pamantului) si decat toate mai presus este 
crearea omului... Cand iei seama la ceea ce a fost luat, te intrebi 
si nu fara indreptatire: Ce este omuFl Cand insa vei cugeta la Cel 
Care 1-a facut, iti vei da seama ca omul este intr-adevar ceva mare 
si de pret Prin urmare, judecand omul dupa materia din care i-a 
fost creat trupul, el este o nimica toata, dar si ceva mare si de pret 
- datorita cinstei cu care Ziditorul insusi 1-a Cinstit" 20 . 

Maretia Creatorului conduce la valoarea fiintei umane. Bunul 
eel mai de pret al omului este sufletul "prin care vietuim, care nu 
are trebuinta de nimic din cele ce impovareaza, pentru ca este 
simplu si spiritual - si trupul care a fost dat de Creatorul sau 
vehicul sufletului in aceasta viata. Acesta este omul: spirit unit cu 
trup, folositor si potrivit. Acesta este plasmuit in pantecele mamei 
de prea Inteleptul Mester al universului" 21 . 

Sfdntul Vasile in mai multe randuri mentioneaza alcatuirea 
dubla a omului: una materiala si alta spirituala, spre a evidentia 
superioritatea lui fata de celelalte creaturi. "Pentru ca omul este 
alcatuit dintr-o plasmuire pamanteasca si din suflet care locuieste 
in trup; se numeste pamant ceea ce este plasmuit din pamant, iar 
eel ce locuieste in lume se numeste suflet, caruia i-a fost sortit sa 
vietuiasca in trup" 22 . 

S-ar parea ca Sfdntul Vasile numeste omul doar prin sufletul 
sau ca "eel ce locuieste in lume". In contextul afirmatiei, vroia 
doar sa arate grija ce trebuie acordata in primul rand sufletului. In 
alta imprejurare, el este categoric: omul este alcatuit din suflet si 
trup,, „eK ocbiiocxoc; Kai \|A)xu.<; aDvearnicev av9pGmo<;" 23 , caci 
si iubirea vrajmasilor pe care Domnul ne-a poruncit sa o 
inraptuim tine de omul intreg: "in ce priveste sufletul sa-i iubim 
pe unii ca acestia, musU*andu-i si sfatuindu-i si indemnandu-i in 136 
orice chip spre intoarcere, iar in ce priveste trupul, sa le facem 
bine, cand au trebuinta de cele necesare pentru viata" 24 . Prin trup, 
omul se inrudeste cu lumea materiala 25 iar prin suflet se aseamana 
puterilor spirituale, caci printr-o buna vietuire vei putea sa te inalti 
pina la aceeasi cinste cu ingerii. Ai primit suflet rational. Cu el 
cunosfi pe Dumnezeu. Cu mintea contempli natura existentelor, 
cu ea culegi fructul eel prea placut al intelepciunii" 26 . 

Omul este ofiinta unitara, iar fiecare dintre elementele care il 
alcatuiesc are o menire aparte. Trupul poarta si exprima sufletul, 
sufletul insufleteste si conduce trupul. "Caci trupul ca sa 
savarseasca o fapta are nevoie de timp, de prilej, de osteneli, de 
ajutatori si de alte inlesniri, mintea insa da nastere la ganduri intr- 
o clipa si le savarseste fara oboseala, iar gandurile cresc fara 
piedica si le e potrivita orice vreme" 27 . 

Insistand asupra cunoasterii de sine, prin care se poate 
"contempla" marea intelepciune a Creatorului, Sfdntul Vasile 
descrie analogic cunoasterea lui Dumnezeu prin sufletul omenesc, 
aflat in reciprocitate cu trupul. Cu acest prilej remarcam o seama 
de calitati ale sufletului: "Din sufletul tau necorporal vei cunoaste 
ca si Dumnezeu este necorporal, ca nu e circumscris in spatiu, 
pentru ca nici mintea ta nu avea mai inainte sedere in spatiu, ci 
ajunge in spatiu prin unirea sa cu trupul. Vei crede ca Dumnezeu 
este nevazut, gandindu-te la sufletul tau, ca nici el nu poate fi 
vazut cu ochii trupului. Da, sufletul n-are nici culoare, nici forma, 
nici nu poate fi definit printr-o caracterizare materiala ci se 
cunoaste numai din functiunile sale. Tot asa si Dumnezeu, nu 
cauta sa-1 intelegi cu ajutorul ochilor, ci ingaduindu-i mintii 
credinta, cauta sa ai o intelegere spirituala despre El. Admira pe 
Mester pentru chipul minunat prin care a legat sufletul tau cu 
trupul, incat sufletul sa se intinda pana la extremitatile trupului, 
facand unitare madularele cele mai deosebite ale trupului. 
Gandeste-te la puterea pe care sufletul o da trupului, la dragostea 
trupului pentru suflet, trupul primeste de la suflet viata, iar 
sufletul de la trup durerile. Gandeste-te ce minunate camarute are 
sufletul pentru pastrarea cunostintelor! Cunostintele noi dobandite 
nu intuneca pe cele mai de dinainte, ci sunt pastrate neamestecate 
si clare, sapate in partea eonducatoare a sufletului ca intr-o 137 coloana de arama. Gandeste-te apoi, ca sufletul isi pierde propria 
frumusete, daca aiuneca spre patimile trupului si iarasi daca se 
eurata de uratenia prickmita de viciu, se inalta prin virtute la 
asemanarea cu Creatorul" 28 . 

Textul citat in extenso este remarcabil. El este de referinta 
pentru sublinierea antropologiei teonome, pe care Sfantul Vasile o 
promoveaza, sintetizand datele Scripturii si invatatura despre om 
de pana la el, intr-un mod inspirat si cumulativ. J 

In acest sens vom urmari succint mai intai invatatura despre 
suflet, existenta in operele sale. 

Desi sufletul este incomprehensibil, dupa cum am vazut, el se 
poate cunoaste "prin functiunile sale". De aceea Sfantul Vasile 
invata despre suflet, spunand ca el este simplu si spiritual si este 
unit cu Dumnezeu prin dragoste. In masura in care se pastreaza 
sau nu in dragostea de Dumnezeu, el ramane sanatos sau se 
imbolnaveste. "Deci Dumnezeu a facut trupul, nu boala,, a facut 
sufletul, nu pacatul, sufletul se inrautateste, cand se indeparteaza 
de starea lui naturala, Dar in ce consta pentru suflet binele pe care 
il avea inainte de* a se inrautati? In aceea ca era aproape de 
Dumnezeu si unit cu El prin dragoste. Dupa ce sufletul a cazut din 
aceasta stare, a fost stricat de fel de fel de boli. Dar pe scurt, 
pentru ce sufletul primeste raul? Pentru ca este inzestrat cu vointa 
libera, unul din titlurile de glorie ale fiintelor inzestrate cu 
ratiune, slobod de orice constrangere si Creat de Creator cu vointa 
libera - sufletul concepe binele, cunoaste desfatarea ce vine din 
savarsirea binelui, are capacitatea si puterea de a-si pastra starea 
sa naturala, daca staruie in contemplarea binelui si in desfatarea 
bunatatilor spirituale, dar are si capacitatea de a se indeparta 
uneori de bine" 29 . 

S-ar parea, in descrierea starii sufletului, ca Sfantul Vasile 
resimte influenta preexistentialismului lui Origen. Dimpotriva el 
vorbeste de omul intreg, de starea lui Adam. lata ce spune in acest 
sens: "Deci Adam, prin indepartarea sa de Dumnezeu si-a 
pricinuit moartea... Astfel nu Dumnezeu a creat moartea, ci noi, 
prin vointa noastra rea, am atras-o asupra noastra. Pentru pricinile 
de mai sus, Dumnezeu a ingaduit desfacerea trupului ca sa nu se 
pastreze pentru noi nemuritoare boala, intocmai ca un olar, care 138 nu vrea sa bage in foe un vas de lut, stricat inainte de a se 
indrepta, prin refacerea lui, stricaciunea pe care o are" 30 . Sufletul, 
asadar, nu mai este pedepsit in trup ca in conceptia origenista 
(soma-sema) "stricarea sufletului "fiind consecinta liberului 
arbitru". Si de aceea "daca ne scapa puterii noastre de patrundere 
chiar pricinile randuielilor marunte ale lui Dumnezeu, cu privire 
la viata noastra, totusi sa fie nestramutata in sufletele noastre 
invatatura ca de la Cel bun nu vine nimic rau m . Sufletul, numai 
din "pricina neluarii aminte isi pierde frumusetea sa si nu ramane 
niciodata in aceeasi stare, ci adeseori se schimba si ajunge altul 
din pricina ca nu are temelie tare" 32 . "Temelia tare" a sufletului 
este Dumnezeu, Creatorul sau. 

Fiind elementul spiritual din om, fireste ca sufletul este 
nemuritor. "Cerceteaza-te pe tine cine esti, cunoaste -ti firea ta. 
Cunoaste ca trupul tau e muritor, iar sufletul nemuritor. Cunoaste 
ca viata noastra este dubla: una proprie trupului, iute, trecatoare,, 
alta inrudita cu sufletul, fara de sfarsit" 33 . 

In cuvantul Cdtre tineri, Sfantul Vasile, uzand de 
exceptionable sale cunostinte din intelepciunea profana, 
indeamna la pretuirea sufletului, aratand nemurirea acestuia, 
grijile pentru suflet fiind adevaratele "merinde pentru batranete" 
si pentru viata vesnica. "Dar chiar daca mi-ai vorbi de batranetea 
iui Tihton 34 sau a lui Arganthonie 35 sau a lui Matusalem 36 al 
nostru, despre care se spune ca a trait noua sute saptezeci de ani, 
chiar daca ai masura tot timpul de cand sunt oameni pe pamant, as 
rade ca de niste pareri de copil, gandindu-ma la timp cat este de 
lung si fara de batranete, al carui sfarsit nu-1 putem inchipui, dupa 
cum, nu mai putin, nu poti pune sfarsit sufletului nemuritor* 7 . 
Pentru aceasta, sufletul trebuie "cultivat" (ingrijit) cu atentie "ca 
nu cumva, atrasi de placerea cuvintelor, sa primim, fara sa bagam 
de seama, ceva din cele rele, intocmai ca aceia care beau otrava 

»38 

impreuna cu mierea . 

Omul, prin sufletul sau trebuie sa selecteze ceea ce ii este de 
folos pentru viata vesnica, ceea ce ii impodobeste intr-adevar 
sufletul alegand precum albina florile cu nectar folositor si 
ocolindu»le pe celelalte. In acest sens, Sfantul Vasile se foloseste 
de urmatoarea comparatie: "Dupa cum insusirea proprie a unui 139 pom este de a face un fruct bun si frumos, dar si frunzele, care se 
misca pe ramuri, dau pomului o oarecare podoaba, tot asa si cu 
sufletul; fructul lui este mai cu seama adevarul, dar nu-i lipsit de 
frumusete daca-i impodobit cu intelepciunea profana, asa precum 
frunzele ofera fructului invelis si inratisare frumoasa" 39 

lata cum Sfdntul Vasile "filtreaza" cultura pagana si 
conceptiile despre om, oprind ce este bun, inlaturand ce nu 
corespunde invataturii biblice. ConceptuI de "fmnze" este 
relevant; mai mult, "cand culegem flori de trandafir dam la o parte 
spinii, tot asa si cu scrieri ca acestea (profane - n. n.). Asadar, 
chiar de la inceput se cuvine sa cercetam pe fiecare dintre 
invataturi si sa le adaptam scopului urmarit, potrivit proverbului 
doric: "potrivind piatra dupa fir" 40 . 

Un exemplu eiocvent in acest sens ne da Sfdntul Vasile, cand 
vorbeste despre rascumpararea sufletului prin Hristos, caci 
sufletul este "prefios prin firea lui", dar "nu-i puternic sa se 
mantuiasca singur". "Nici fratele nu poate rascumpara pe fratele 
lui, si nici el pe el insusi, pentru ca eel ce rascumpara trebuie sa 
fie cu mult mai bun decat eel care e prizonier si rob. Dar ca sa 
spun pe scurt, nici un om n-are putere in fata lui Dumnezeu sa 
ispaseasca pentru eel ce a pacatuit, pentru ca el insusi este sub 
pacat. "Ca toti am pacatuit si sunt lipsiti de slava lui Dumnezeu, 
indreptandu-se in dar cu harul Lui, prin rascumpararea cea intra 
Hristos Iisus, Domnul nostra" (Rom. Ill, 23-24) 41 . 

Printre preocuparile aratate sufletului pentru sanatatea sa, la 
loc de cinste in invatatura marelui ierarh se afla si postul. "Nu te 
intrista cand ti se poarta de grija. E o nebunie sa nu te bucuri de 
sanatatea sufletului si sa te mahnesti de schimbarea mancarurilor, 
lasand sa se inteleaga ca-ti face mai multa bucurie placerea 
stomacului decat purtarea de grija a sufletului. Saturarea 
margineste placerea numai la pantece; postul insa urea folosul la 
suflet Bucura-te ca ti s-a dat de Doctor un leac ce ucide pacatul. 
caci postul, vrednic cu adevarat de acest nume, cand patrunde in 
suflet omoara pacatul ascuns in adanc" 42 . 

Postul nu este un simplu regim dietetic, el este "un bun 
talisman al sufletului", care apropie de Dumnezeu, indeparteaza 140 ispitele, indeamna spre evlavie, tovaras al infranarii, creator al 
castitatii" 43 . 

Sufletul primeste sfintenia prin sfantul botez, prin care 
sufletul infloreste din nou odata cu "pecetluirea" primita prin 
Sfanta Taina a Mirungerii "caci vistieria nepecetluita este cu 
usurinta furata de hoti, iar oaia fara semn este instrainata fara de 
primejdie" 44 . Spre aceasta sfmtenie a sufletului indeamna Sfdntul 
Vasile: "Nu doresti sa vezi cum se naste din nou fara de mama, 
omul, cum omul eel vechi si stricat de poftele inselaciunii ajunge 
iarasi plin de viata, intinereste si se reintoarece la adevarata floare 
a tineretii? Botezul este rascumpararea pentru cei robiti, iertare 
greselilor, moarte pacatului, renasterea sufletului, haina 
luminoasa, pecete neatacata, caruta catre cer, pricinuitoare a 
imparatiei cerarilor, harul infierii" 45 . 

Sufletul renascut prin botez isi pastreaza sanatatea prin 
virtute, caci aceasta este sanatatea sufletului, iar pacatul boala 
acestuia, "Si in noi oamenii sunt virtuti firesti pe care sufletul 
nostru le savarseste nu printr-un invatamant omenesc ci sunt 
nascute prin insasi firea noastra. 

De pilda nimeni nu ne invata sa uram boala, dar din fire 
avem repulsie fata de ceea ce ne supara, dupa cum si sufletul, fara 
sa-1 fi invatat cineva, se fereste de rau. Raul este o boala a 
sufletului, iar virtutea sanatate a sufletului. Bine au definit unii 
sanatatea! echilibru al energiilor naturale. Nu te-ai departa de 
adevar daca ai defmi la fel si sanatatea sufleteasca. Pentru ca 
sufletul, in chip firesc, si fara sa fie invatat, doreste ceea ce ii este 
propriu, de aceea toti lauda castitatea, aproba dreptatea, admira 
curajul si ravnesc priceperea. Aceste virtuti sunt mai proprii 
sufletului, decat trupului sanatatea" 46 . 

Sfdntul Vasile invata deasemenea despre capacitatea 
sufletului de a deosebi binele derau, calitate asemuita cu un 
cdntar. "Fiecare dintre noi are in ascunsul sufletului sau un cantar, 
facut de Cel ce ne-a creat, cu care putem deosebi natura 
lucrurilor" 47 . In virtutea acestei puteri fiintiale, omul este 
responsabil de faptele sale neputandu-se dezvinovati la judecata, 
"ca nu a cunoscut binele" "Nu poti spune in ziua judecatii; "N-am 
cunoscut binele". Ti-1 pun inainte propriile tale cantare, care-ti 141 dau temeinica deosebire a binelui si raului. Greutatea trupului o 
cunoastem din inclinarile cantarului, iar pe cele ce trebuie sa le 
alegem in viata le deosebim prin libertatea de vointa a snfletului 
nostru. Pe aceasta a numit-o profetul 'cantar', pentru ca poate sa 
se incline deopotriva si intr-o parte si in alta" 48 . 

Responsabilitatea apartine omului intreg, nu numai sufletului, 
ci si trupului. Pentru aceasta in cele ce urmeaza va fl aratata si 
invatatura despre trup a Sfantalui Vasile. 

Trupul, prin alcatuirea sa minunata provoaca admiratie celui 
ce-lcerceteaza si descopera, ca si in intreaga natura, bunatatea si 
intelepciunea celui care 1-a creat. El este organul muzical, 
"psaltierul" cu care sufletul aduce lauda lui Dumnezeu. "Faptele 
trupului nostru care due la slavirea lui Dumnezeu, sunt "psalmi" 
atunci cand trupul in armonie cu ratiunea ne face sa nu savarsim 
nimic disonant in miscarile noastre. Iar cantare este tot ce tine de 
contemplatia inalta si de teologie" 49 . 

Demnitatea trupului consta, printre altele, in mod special in 
calitatea trupului de "corf in care Dumnezeu a binevoit sa 
salasluiasca. "Se numeste locas al lui Dumnezeu trupul dat de El, 
ca locuinta a sufletului omului. Dupa cum oamenii straini 
arendeaza pamant strain si lucreaza ogorul dupa voia celui de la 
care 1-au luat, tot asa si noua ni s-a dat, dupa Scriptura, grija fata 
de trup, ca sa-1 lucram cum se cuvine si sa-1 dam inapoi plin de 
roada Celui care ni 1-a dat. Daca trupul este vrednic de 
Dumnezeu, atunci ajunge cu adevarat locas al lui Dumnezeu, asa 
precum Dumnezeu a locuit in sfinti" 50 . 

Trupul trebuie, deci, ingrijit si mentinut in starea harazita lui 
de Creator. Imbuibarea sau lipsa hranei il epuizeaza, iar odata cu 
epuizarea, armonia dintre el si suflet este tulburata. Prin urmare, 
ambele extreme trebuie evitate ca fiind la fel de pagubitoare 51 . 
Prin Intruparea Fiului lui Dumnezeu, trupul primeste suprema 
cinste "caci a fost sflntit prin unirea cu Dumnezeu. Deci sa 
intelegi prin "locasul Celui Prea Inalt" aratarea Domnului in 
trup" 52 . 

Pretuirea aratata trupului trebuie fundamental pe 
mcredintarea ca prin el ne putem pierde sau mantui. Nu trebuie 
supraevaluata grija trupeasca stiind ca trupul este muritor, dar nici 142 desconsiderata. lata ce spune Sfdntul Vasile intr-un pasaj, ce 
ulterior a influentat vizibil imnografia Bisericii. "Te falesti cu 
frumusetea trupului si cu cinstea ce ti-o dau oamenii? la aminte de 
tine insuti, ca esti muritor, Priveste la cei dinaintea ta care s-au 
bucurat de aceeasi viata stralucita! ... Nu se reduce amintirea vietii 
lor la cateva oase? Uita-te in morminte si deosebeste, daca poti, 
cine e sluga si cine e stapinul, cine e saracul si cine e bogatul. 
Deosebeste de-ti sta in putere, pe intemnitat de imparat... pe eel 
frumos de eel urat" 53 . La textul mentionat mai adaugam, nu 
intdmpldtor, inca unul: "Cel care nu vrea sa se ingroape in 
placerile lui ca intr-o mocirla trebuie sa dispretuiasca trupul si sa 
se ingrijeasca de el atat cat este necesar ca sa poata, dupa cum 
spune Platon, sluji intelepciunii 54 ... De aceea si Platon, dupa cum 
se spune, prevazand paguba adusa sufletului de trup a asezat 
intentionat Academia intr-un loc nesanatos al Aticei ca sa taie 
prea bunul trai al trupului, asa cum se taie la vita de vie 
madularele de prisos" 55 . Pasaje de acest fel au determinat pe unii 
autori 56 sa se situeze pe o pozitie oscilanta cu privire la persistenta 
influentei platonice in gandirea Parintilor despre om, si sa afirme 
urmatoarele: "In antropotogie, urmele dualismului persista mai 
mult decat in cosmologie. Se stie cat de mult au suferit Parintii 
atractia platonismului. In aspra asceza a monahilor se amesteca 
intr-o proportie intotdeauna dificil de determinat expresiile, care 
pot exprima, pe de o parte experienta crestina a "poftei carnii" 
care lupta impotriva duhului si care trebuie stapanita, iar pe de 
alta parte o neincredere fata de trup in care am fi tentati sa vedem 
un fel de "platonism" 57 . Ba mai mult, " E semnificativ faptul ca, 
pentru a justifica dispretul fata de trup, Sfdntul Vasile eel Mare 
face apel la Pitagora si Platon. Este dificil insa sa vedem o 
influenta a filozofiei la niste monahi absolut necultivati. Nu 
trebuie de aceea sa-i facem neaparat pe un Platon sau pe un Plotin 
responsabil de asceza lor severa" 58 . 

Afirmatiile nu trebuie sa surprinda, avand in vedere 
confesiunea ceior care le asigura paternitatea. In primul rand e 
curios faptul ca Sfdntul Vasile poate fi acuzat ca ar fi fost 
"necultivat". Omilia insasi in cuprinsul careia rosteste cuvintele 
ce ar proba o influenta platonica este o dovada "sui generis'' a vastei sale formatii intelectuale. Chiar daca vorbind de "monahii 
absolut necultivati", nu se face referinta expresa la Sfdntul Vasile, 
se uita cu usurinta in teologia occidentals ca el, prin Asceticele si 
Regulile sale mari si mici a avut o contribute decisiva asupra 
vietuirii monastice, ce "cultiva" omul in sensul valorilor lui 
eterne. In al doilea rand se stie foarte bine ce confesiune 
pastreaza pana astazi autoflagelarea in intelegerea gresita ca, 
distrugandu-se trupul se distrug si patimile din el. Adevarul este 
altul. Analiza contextual^, "sine ira", probeaza faptul ca "in toate 
celelalte nu trebuie sa ne ingrijim thai mult decat e necesar si nici 
sa purtam grija de trup mai mult decat e bine pentru suflet... 
Trebuie dar sa slujim trupului numai in cele necesare,, sufietului 
insa, sa-i dam ce e mai bun spre a-1 slobozi, cu ajutorul filosofiei, 
ca dintr-o inchisoare de legatura cm patimile trupului ca sdfacem 
in acelasi timp si trupul stdpdn peste patimi 59 , cum se exprima 
Sfdntul Vasile. "Dispretul" de care se vorbeste nu priveste trupul 
in sine ci patimile din el. De fapt teologul catolic Th. Spidlik are 
obiectiyitatea sa afirme totusi mai conciliant ca" "Un lucru este 
sigur. In acest domeniu, expresiile nu pot fi niciodata intelese in 
mod izolat. Valoarea lor trebuie judecata dupa autori, dupa 
imprejurarile in care au fost spuse, dupa scopul pe care vor sa-1 
atinga, dupa cei carora le sunt adresate, daca e vorba de o 
expunere a credintei crestine sau de un indemn la renuntare etc. 
Decisiva pentru dezvoltarea istorica a conceptiei despre trup a fost 
reactia ortodocsilor impotriva dualismului eretic. In acelasi timp 
insa, numeroase probleme ale vietii duhovnicesti reflecta bine 
proiectul gandirii grecesti, in ce priveste chestiunea raportului 
dintre suflet si trup, proiect care pleaca in cele din unna de la 
conceptia unei fiinte heteronome, misterioase unite prin 
intelepciunea lui Dumnezeu. Dupa cadere, aceasta constitutie are 
caracterul esentialmente dialectic al unei opozitii crescande sau 
descrescande, potrivit gradului spiritualizarii omului" 60 . 

Daca Sfdntul Vasile ar fi "dispretuif trupul si nu patimile lui, 
n-ar mai fi putut afirma,, "Trupul nu este eu insumi ci primul meu 
bun" . In plus, se va vedea in cele ce urmeaza destinatia trupului 
prin inviere, in conceptia Sfdntului Vasile, fapt ce demonstreaza 
ortodoxia invataturii sale despre trup. Si trupul alaturi de sufletul nemuritor, deci omul intreg, cauta "indreptatirea in Hristos 
dobandita de la Dumnezeu pe temeiul credintei, in cunoasterea lui 
Hristos, in puterea invierii Lui, in participarea la patimile Lui, in 
asemanarea cu moartea Lui, ca sa ajunga la invierea din morti" 62 . 

Sfdntul Vasile atentioneaza asupra venirii acelei zile "in care 
se vor deschide cerurile, cand Judecatorul ni se va arata din 
Ceruri, cand vor fi trambitele lui Dumnezeu, invierea mortilor, 
dreapta judecata si rasplata fiecaruia dupa faptele lui" 63 , pentru 
care fiecare crestin trebuie sa se pregateasca cu osardie nefiind 
inselat "de placerea de o clipa". 

Manuitor iscusit al analogiilor cu exemple din creatie, Sfdntul 
Vasile enumera si in privinta invierii trupurilor o seama de vietati 
a caror prefacere conduce la primirea adevarului invierii, 
"aduceti-va aminte de schimbarile acestor vietati si luati evidenta 
invatatura despre inviere si nu va mai indoiti de schimbarea pe 
care ne-o vesteste tuturora Pavel" (I Cor. XV, 35-50) , 

Desi omul s-a instrainat de Dumnezeu prin pacat, prin 
Hristos "am fost chemati iarasi la inrudirea cu El, fiind izbaviti 
din necinstita robie prin sangele Unuia-Nascut; ne stau inainte 
nddejdile invierii, desfatarile bunatatilor ingeresti, imparatia cea 
din ceruri> bunatatile fagaduite care depasesc puterea mintii si a 
cuvanrului" 65 . 

Prin intermediul trupului "folosindu-ne de el ca de un 
instrument muzical spre iertarea pacatelor", cantam lui Dumnezeu 
cantare noua "nu intru vechimea literei ci intru innoirea duhului" 
(Ps. VII, 6). Daca povestesti - spune Sfdntul Vasile - chipul 
minunat, care depaseste toata firea, al Intruparii Domnului, canti 
cantare noua si straina; iar daca istorisesti renasterea si innoirea 
intregii lumi, invechita de pacat, daca vestesti tainele invierii si 
asa canti cantare noua si ivita de curand" 66 . Prin Invierea lui 
Hristos este posibila si invierea noastra. Daca trupul este vrednic 
de inviere, cum spusese inainte Atenagora Atenianul si Metodiu 
de Olimp, in conceptia Sfdntului Vasile nu e "dispretuit" trupul in 
sine ci patimile ce sunt favorizate prin el. 

Sfdntul Vasile descrie asadar, demnitatea omului pe care 
Creatorul I-a invrednicit de toate bunatatile, din care eel mai mare 
este nemurirea, in cuvinte ce amintesc de elogiul similar al lui 144 


Nemesius: "Pentru tine, Dumnezeu intre oameni; pentru tine 
impartirea Duhului; pentru tine nimicirea mortii; pentru tine 
nddejdea invierii; pentru tine, poruncile dumnezeiesti, care-ti 
desavarsesc viata; pentru tine calea catre Dumnezeu, prin 
indeplinirea poruncilor; pentru tine, pregatita imparatia cerurilor; 
pentru tine cununile dreptatii, gatite tie celui ce pentru virtute nu 
fugi de ostenelile vktutii" 67 , "Ostenelile virtutii" se savarsesc prin 
conlucrarea dintre suflet si trup, in aceasta interdependent^ se 
parcurge "calea catre Dumnezeu". Pentru aceasta se cuvine 
mentionata invatatura Sfdntului Vasile despre raportul dintre 
suflet si trup. 

2. Raportul dintre suflet si trup In antropologia 
SfAntului Vasile cel Mare. 

■ 

Spre intelegerea corecta a raportului dintre suflet si trup, fara 
dispretuirea trupului ci din contra evidentierea armoniei dintre 
cele doua componente ale fiintei umane, a interdependentei lor in 
viata pamanteasca, mareie ierarh indeamna: "la seama cum 
puterile sufletului inrauresc asupra trupului" si cum simtamintele 
sufletului atarna de trup" 68 . In descrierea acestui raport, Sfdntul 
Vasile porneste cum era si firesc de la starea paradisiaca a omului. 
In aceasta stare, armonia dintre suflet si trup era deplina, boala si 
stricaciunea nu intrasera in viata omului 69 , iar grijile vietii nu-1 
tulburau, oamenii erau goi, insa goliciunea lor era acoperita de 
virtute 70 . Fericirea consta in faptul ca omul se afla in comuniune 
cu Dumnezeu . Comuniunea cu Dumnezeu era eel mai mare bun, 
de care se bucura omul. El traia in sfera luminii si convorbea cu 
Dumnezeu 72 . 

Adam traia intr-o pruncie spirituala care insa nu insemna 
nedeplinatate intelectuala sau morala, neputinta de a alege intre 
bine si rau 73 . "Daca ar fi fost prune in acest sens n-ar fi fost mai 
tarziu, pasibil de pedeapsa. "Pruncia" sa spirituala consta in faptul 
ca, fara vreun merit, priinind darurile lui Dumnezeu, se bucura de 
ele naiv, ca un prune, necunoscand adevarata lor valoare" 74 . 
Pastrarea constienta a valorii lor, trebuia sa duca la maturizarea sa spirituala. Un rol important in aceasta implinire trebuia sa-1 aiba 
libertatea 75 . 

Folosind gresit libertatea 76 , omul pierde comuniunea cu 
Dumnezeu 77 si lipsit de har 78 trece de la starea de viata fireasca la 
alta nefireasca 79 . Ratiunea se slabeste, liberul arbitru se 
perverteste iar distinctia dintre bine si rau este confuza , "caci din 
pricina inclinarii spre placere neglijam cu totul vietuirea cea 
dreapta" 81 . Daca in starea paradisiaca trupul si sufletul coexistau 
armonios, dupa cadere, departandu-se de Dumnezeu acestea 
uneori devin rivale, caci uneori "gandul trupului e vrajmas lui 
Dumnezeu"((ppovr|U.a tnq aapKoq 6 zovr\v e%9pa e(<; xov 
0e6v) 82 . 

Patruns de aceasta realitate fiintiala, Sfdntul Vasile in dorinta 
de a-si calauzi credinciosii spre a fi impodobiti cu "frumusetea 
cea dintai", nu pierde nici un prilej de a invata in lumina lui 
Hristos, cum se pastreaza armonia sufletului si trupului si ce 
consecinte grave are aceasta pierdere. Caci interdependenta dintre 
suflet si trup se mentine si in starea naturii (firii) cazute. 

In Omilia X la Hexaimeron (prima omilie despre originea 
omului), comentand calitatea omului de a stapani animalele, 
primita de la Creator, Sfdntul Vasile descrie prin analogie cu 
fiarele, patimile pe care omul trebuie sa le stapaneasca. In acest 
mod raportul dintre suflet si trup este conform cu voia lui 
Dumnezeu, care 1-a pus pe om "stapan al fapturii" (al creatiei) dar 
el trebuie sa fie mai intai stdpdn al prophet fdpturi, domindnd 
pasiunile pdcatului ca sd-i apartind de drept puterea de a stapani. 
"Deci tu ai fost creat ca sa stapanesti? Tu esti stapanul patimilor, 
animalelor salbatice, serpilor, pasarilor; nu face judecati 
neintemeiate, nu fi instabil si usuratic. Tu ai fost ales stapanul 
fiintelor care zboara, in exterior, tu insuti ramai usuratic si 
superficial.. Fit stdpdn gdndurilor tale pentru a deveni stdpdn 
tuturor. 

Astfel puterea care ne-a fost data printre fiintele vii, ne 
pregateste sa exercitam stapanire asupra noastra... Sa ne 
vindecam deci noi insine in primul rand. Niciodata n-a fost 
condamnat cineva ca nu a prins leul; ci dimpotriva eel care nu si-a 
stapanit mania este rasul fiecaruia" 83 . 146 147 Restabilirea armoniei interioare se realizeaza atunci cand 
omul "parasindu-si rautatea si eliberandu-se de povara grijilor 
acestei vieti si de robia sufletului fata de cele lumesti - omul se 
intoarce la starea cea dintai de vietuire, cand se leapada de toate 
acestea, el se intoarce la o viata nerobita patimilor trupului si cu 
adevarat libera (Inteleasa) ca legatura intima cu Dumnezeu si ca 
ingereasca vietuire" 84 . 

Fiind un aprig luptator impotriva patimilor si ales ravnitor de 
desavarsire, Sfdntul Vasile 85 in repetate rinduri evidentiaza 
calitatea sufletului de conducator al trupului, de carmaci al 
corabiei trupesti. "Tine dar, cu putere in maini carmele vietii. 
Carmuieste-ti ochii, ca sa nu se napusteasca asupra ta, prin ochi, 
valul aprig al poftei! Carmuieste-ti auzul, ca sa nu primeasca 
urechile ceva vatamator! Carmuieste-ti limba, ca sa nu rosteasca 
cuvinte neingaduite. Sa nu te rapuna furia maniei, sa nu te inece 
loviturile fricii nici sa te doboare povara intristarii! Valuri sunt 
patimile, daca te tii desupra lor, vei fi un carmaci iscusit al vietii 
tale; dar daca nu te vei feri, cu pricepere si liniste, de fiecare din 
aceste valuri, fiind purtat intr-o parte si alta, ca o corabie fara lest, 
de toate ispitele ce vin asupra-ti, te vei pierde in oceanul 
pacatului" 86 . 

Textul amintit probeaza reciprocitatea dintre suflet si trup, 
atat in virtute cat si in patimi. Mai mult, constatam ca "din 
patimile trupului rasar ganduri rele in sufletele noastre... Orice 
suflet care vrea sa aleaga virtutea, este cuprins de ameteala si 
subjugat de ganduri, cand se gandeste la ce-1 asteapta, dar cand 
priveste la cele din lumea aceasta, prefera placerea. Intr-o parte 
vede placerea trupului, in cealalta inrobirea trupului; intr-o parte 
betie, in cealalta post; intr-o parte rasete nestapanite, in cealalta 
lacrimi din belsug; intr-o parte dansuri, in cealalta rugaciune,, 
intr-o parte flaute, in cealalta suspine; Intr-o parte desfranare, in 
cealalta fericire. Si pentru ca binele poate fi inteles cu adevarat de 
ratiune numai prin credinta, ca binele sta departe de noi si ochiul 
nu 1-a vazut si urechea nu 1-a auzit - pe cand dulceata pacatului 
este la indemana, iar desfatarea tasneste prin fiecare simt, de 
aceea fericit este eel care nu se indreapta spre pierzanie din 148 

pricina momelilor placerii ci, prin rabdare, culege nadejdea 

• ■ ■ 87 

mantuirii i 

Marele Capadocian este preocupat in mod deosebit de 
eradicarea patimilor ce imbolnavesc si sufletul si trupul. In Omilia 
impotriva celor ce se imbatd, creioneaza o impresionanta fresca a 
patimii betiei, de un realism cutremurator si din pacate atat de 
actual, din care reies nefastele sale consecinte sufletesti si trupesti. 
Pentru aceasta, textul merita redat in intregime: "Omule, prin ce te 
deosebesti de animalele necuvantatoare? Prin ratiune! Nu datorita 
ei ai devenit stapan si domn a toata creatura? Cel care prin betie a 
pierdut dreapta judecata, "a devenit asemenea animalelor celor 
necuvantatoare" (Ps. XL VIII, 13). Eu as zice ca cei beti sunt mai 
fara minte, chiar si decat animalele. Pentru ca toate patrupedele si 
fiarele au bine stabiiite perioada impreunarii, pe cand cei ce tin 
sufletul inlantuit de betie si-au umplut trupul de o caldura 
nefireasca, sunt impinsi tot timpul spre placeri si impreunari 
necurate si nerusinate, si nu numai aceasta ii innebuneste, dar si 
pervertirea simturilor face pe eel ce se imbata mai rau decat orice 
animal. Caci ce animal este asa de neascultator ca omul? Nu 
ignoreaza pe cei ce le sunt foarte apropiati si alearga catre cei 
straini ca spre niste cunoscuti? Nu sar deseori peste umbre, 
crezand ca sunt santuri si canale? Urechile lor s-au umplut de 
sunete si zgomote, ca si cand ar fi langa o mare tulburata. Li se 
pare ca pamantul se ridica si ca muntii alearga in jurul lor. Cand 
rad din tot sufletul, cand plang si se jelesc amarnic. Uneori sunt 
obraznici si fara teama, alteori sunt retinuti si fricosi, somnul lor 
este greu si inecator iar trezvia este mai rea decat somnul. Viata 
pentru ei este un vis. N-au haina (pe ei) nici ce sa manance maine; 
in betia lor se cred imparati si generali, construiesc orase si impart 
bani. Cu astfel de inchipuiri si inselaciuni umple inimile lor vinul 
care fierbe mlauntrul lor. Altii cad victima patimilor contrare 
acestora. Sunt tristi, deznadajduiti, plang, sunt foarte banuitori si 
fricosi. Acelasi vin in diferite trupuri provoaca patimi diferite in 
suflete. Pe cei carora le aduce sangele in fata ii face veseli si 
multumiti, pe cand celor carora le ingroasa sangele, le strica 
dispozitia. Dar cate nu sunt necazurile pe care le aduce aceasta 
patima. II face pe om morocanos, cu usurinta manios, nemultumit, 149 schimbator, il face sa strige, sa fie tulburat, sa insele cu usurinta, 
... si dupa ce pierd sufletul murdarindu-l cu tot felul de pete 
distrug si sdndtatea trupului. Nu numai placerile distrug trupul, ci 
si greutatea care se acumuleaza in trup, il face fara vlaga, molesit 
si lipsit de tonus vital. Ochii lor sunt vineti, fata palida, respiratia 
respingatoare, vorbirea nelegata si cuvantul nearticulat si neclar. 
Picioarele lor sovaie ca ale copiilor. . . Cei nenorociti de placere 
sunt mai de plans decat cei care petrec iarna pe mare, care nu-si 
pot reveni din ameteala, pentni ca valurile vin unul dupa altul 
Dar si sufletele acestora sunt conduse spre adanc, inecate in 
vin" 88 . 

In reciprocitatea dintre suflet si trup, prin paza mintii 
(nepsis), prin libertate si vointa, omul trebuie sa faca ceea ce 
animalele fac din instinct, pentru a-si salva integritatea fiintei. 
Atentia este dubla: pe de o parte vederea trupeascd - care nu 
poate sesiza intreaga realitate - si vederea "periscopicd" a 
sufletului (a mintii). "Luarea aminte este dubla: una, prin care 
privim lumea inconjuratoare cu ochii trupului, alta, prin care 
contemplam pe cele nemateriale cu puterea rationale a sufletului. 
Daca am spune ca porunca "la aminte de tine insuti" se refera la 
functiunea vizuala a ochilor, ne vom convinge fndata ca e cu 
neputinta. Intr-adevar, cum ar putea omul sa se cuprinda cu 
ochiul, in intregimea sa? Ochiul nu poate sa se vada nici pe sine, 
nu ajunge sa vada erestetul capului, nu vede spatele si nici cum 
sunt asezate maruntaiele rnauntru. Si ar fi necucernic sa spui, ca 
poruncile lui Dumnezeu sunt cu neputinta de indeplinit. Ramane 
deci sa raportam aceasta porunca la functiunea mintii: "la aminte 
la tine insuti", adica: analizeaza-te pe tine insuti in toate 
privintele! Sa ai neadormit ochiul sufletului pentru paza ta, pentru 
ca "prin mijlocul laturilor treci" (Int. Sirah, IX, 18), in multe 
locuri sunt mfipte de dusmanul tau curse ascunse; uita-te la toate 
cele din juru-ti "ca sa scapi din cursa ca o caprioara si din lat ca o 
pasare" (Prov. VI, 5) 89 . 

Din cele expuse s-ar parea ca in raportul dintre suflet si trup, 
toata responsabilitatea pentru cele rele revine doar trupului. Se 
stie ca la orice provocare venita prin simturile trupesti, sufletul 
trebuie sa consimta. Sfdntul Vasile lamureste acest adevar prin 150 raspunsul la Intrebarea 80: "De unde provine faptul ca mintii ii 
lipsesc gandurile bune si grijile ce plac lui Dumnezeu si cum sa 
procedam ca sa nu patim aceasta"? lata cum raspunde el: "Fiindca 
David zice: "dormitat-a sufletul din neglijenta ' (Ps. CXVIII, 28), 
este clar ca aceasta se datoreaza dormitarii sufletului... Pentru ca 
de sufletul treaz si stapan pe sine nu se departeaza gandul bun si 
grija bineplacuta lui Dumnezeu, ci dimpotriva sufletul observa ca 
este lipsit de acestea. Caci daca ochiul trupului este insuficient sa 
vada si numai putine din zidirile lui Dumnezeu si nu se satura 
daca ar vedea ceva o singura data, ci, chiar cand ar vedea pururea 
acelasi lucru, nu inceteaza sa-1 priveasca, cu atat mai mult ochiul 
sufletului, daca ar fi treaz si stapan pe sine, nu este indeajuns sa 
priveasca lucrurile minunate si judecatiie lui Dumnezeu? Iar daca- 
i lipseste sufletului gandul eel bun, este clar ca ii lipseste si 
luminarea, nu pentru ca lipseste eel care lumineaza, ci pentru ca 
dormiteaza eel care este dator sa lumineze" . 

Asadar, omul intreg, prin sufletul si trupul sau, prin 
consimtire reciproca, savarseste atat binele cat si raul, in functie 
de apropierea sau departarea sa de Dumnezeu. Omul nu trebuie sa 
se "alipeasca" de cele trecatoare ca si cum ar fi vesnice. De aceea 
Sfdntul Vasile conchide, subliniind grija ce trebuie acordata 
fiecarei "parti" din om, dandu-i ceea ce i se cuvine: "la seama cu 
toata luarea aminte de tine insuti, ca sa stii sa imparti fiecaruia 
ce-i de fobs: trupului hrana si imbracaminte, sufletului dogmele 
credintei, crestere buna, deprinderea virtutii, indreptarea 
patimilor" 91 . 

Dand fiecarei parti din sine ceea ce i se cuvine, omul nu 
trebuie sa deznadajduiasca ci sa gandeasca la bunatatile pe care 
le-a primit de la Dumnezeu inca de pe acum, dar si la cele ce-i 
sunt pastrate, prin fagaduinta, pentru mai tarziu. 

El trebuie sa fie constient de importanta sa in contextul 
creatiei si de menirea sa exceptionala. "Mai intai esti om, singurul 
dintre vietuitoare, facut cu mana lui Dumnezeu. Oare daca judeci 
drept, nu-i de ajuns aceasta, ca sa te bucuri eel mai mult ca ai fost 
facut de mainile lui Dumnezeu, Cei ce a Creat totul? Mai mult 
inca, fiind facut dupa chipul Creatorului tau, vei putea, printr-o 
buna vietuire, sa te inalti pana la aceeasi cinste cu mgeni . 151 Urmarind calea virtutii si eradicand patimile in calitatea sa de 
"chip al lui Dumnezeu", omul este menit sa-si dezvolte sinergic 
chipul in asemanare. 

3. Chip si asemAnare. In Omilia XI la Hexaimeron (a Il-a despre Crearea omului), 
Sfdntul Vasile eel Mare asemenea parintilor 
anteriori, numeste pe om "microcosmos" 93 (oti mm 
aAYjOeiav uiicpo<; Si&KOGficx; avBpctmoc;), Caci pe toti cati ii 
cinsteste cu acest nume, i-a creat frumos potrivit menirii lor. 

Insa verticalitatea omului (ercAxxaev o 0eo<; opGov) 94 in 
sensul demnitatii sale dobandita prin creatie, consta in mod 
special in aceea ca "este creat dupa chipul Ziditorului, fiind cinstit 
mai mult decat cerul, mai mult decat soarele, mai mult decat 
corurile stelelor - ca despre cine din cele din ceruri se spune ca 
este chipul Dumnezeului Celui Prea Inalt? Soarele are, oare, in el 
Chipul Ziditorului? Dar luna, dar celelalte stele? Toate sunt 
neinsufletite si materiale. Nu numai corpuri luminoase in care nu 
este gandire, nu sunt miscari provocate de vointa, nu este libertate 
de vointa, sunt roabe supuse unei necesitati constrangatoare, 
potrivit careia se misca fara schimbare - deci, mai mult deca 
acestea, omul afost ridicat la mare cinste" 95 . 

In intelegerea notiunii de "chip", Sfdntul Vasile invata ca 
omul a fost creat dupa chipul Sfintei Treimi, printr-o "lucrare 
comuna...", "pentru ca tu sa pastrezi unitatea in diversitate, fara 
sa pastrezi unitate in ipostasuri... pentru ca tu sa aduci cinstire 
unica lui Dumnezeu fara sa faci impartire in adoratie, care ar duce 
la politeism. Proprie este ipostaza de Tata, proprie este cea de Fiu, 
proprie cea de Duh Sfant 96 . Caci preludiul la creatia omului este 
adevarata teologie. 

In defmirea "chipului", Sfdntul Vasile exclude orice 
reprezentare antropomorfica a lui Dumnezeu dupa chipul caruia a 
fost facut omul. "Nu include pe Dumnezeu in concepte corporale, 
nu il delimita pe masura spiritului tau. El este insesizabil in 
„materia" Sa. Gandeste-te la ceva mare. Adauga si mai mult la 
ceea ce ai conceput si acestui supliment inca si mai mult. Fii 152 convins ca rationamentul tau nu va atinge niciodata ceea ce este 
infinit. Nu concepe imaginea (a lui Dumnezeu - n.n.) - 
Dumnezeu se concepe in putere - pentru simplitatea naturii, fara 
cantitate pentru maretie. El este peste tot si transcende totul si 
precis, este intangibil si invizibil, ceea ce scapa patrunderii 
spiritului tau, nici o marire nu-L circumscrie, nici o figura nu-L 
delimiteaza, nici o putere nu-L masoara, nici o epoca nu-L cuprinde, 
nici o limita nu-L limiteaza. Nimic nu este pentru Dumnezeu ca 
pentru noi" 97 . Textul mentionat trimite la dificultatea cuprinderii 
notiunii de "chip" ca icoana a Arhetipului eel necuprins. Cu toate 
acestea Sfdntul Vasile incepe descrierea notiunii de "chip" prin 
aceea ca "omul este dupa chipul lui Dumnezeu" prin ratiunea sa 
. . . sa invatam lucrurile de la Dumnezeu si sa intelegem in ceea ce 
ne priveste ca noi nu posedam ceea ce este "dupa chipul" lui 
Dumnezeu sub forma corporala. .. Nu prin coruptibil se inchipuie 
incoruptibilul. Coruptibilul nu este chipul incoruptibilului. Trupul 
creste, descreste, imbatraneste se altereaza" 98 . 

Textul este frapant si necesita precizdri. Nu suntem de 
parerea ca "aici Vasile se apropie de Origen" 99 excluzand trupul 
din chip. Consideram insa ca ideea Sfantului Parinte in contextul 
acestei omilii, in general, si conceptiei sale din celelalte opere, in 
special, afost alta. 

Spiritualiatea si transcendenta Arhetipului il determina sa o 
transfere si asupra chipului din om. Din acest motiv am reprodus 
"in extenso" modul in care Sfdntul Vasile concepe pe Dumnezeu. 
Mai degraba el subliniaza demnitatea si distinctia omului fata de 
creatie in general si animale in special, "idee forta" ce strabate 
toate comentariile la Hexaimeron - si care consta in primul rand 
in ratiune. "Omului i s-a dat porunca de a stapani, spune el In ce 
consta principiul poruncii? !n superioritatea ratiunii. Tot ceea ce 
lipseste puterii trupului este din plin suplinit de puterea ratiunii. 
De unde vine faptul ca omul deplaseaza greutati enorme? Prin 
ratiune sau prin vigoarea trupeasca" 100 . De mentionat ca aceste 
cuvinte sunt rostite de autor in acelasi context. Inlaturand orice 
conceptie substantialista despre Dumnezeu (Arhetipul), Sfdntul 
Vasile procedeaza la fel si cu "chipul" lui Dumnezeu in om. 
"Chipul" se manifesto, in primul rand, in structura ierarhica a 153 


omului, a carui viata spirituals sta in centrul existentei. Aceasta 
centralitate, acest primat al vietii spirituale, conditioneaza 
aspiratia specifica spre spiritual, spre absolut... Este aspiratia 
irezistibila a spiritului nostru catre Dumnezeu" 101 . In acest sens, 
"asemanarea" este un chip realizat si chipul o "asemanare" in mod 
potential (virtual). Cum i s-ar atribui Sfdntului Vasile sintagma 
conform careia "Omul este o faptura care a primit porunca sa 
ajunga la Dumnezeu? 102 Excluzand trupul din calitatea omului de 
"chip al lui Dumnezeu '? Nicidecum. Chipul nu este pus in noi ca 
o parte component! a fiintei noastre, ci totalitatea fiintei noastre 
omenesti este creata, plasmuita "dupa chip". 

Sfdntul Vasile nu limiteaza chipul numai la ratiune, la 
spiritualitate, ci invata ca el apartine omului intreg. Dar omului 
curatit de patimi. Trupul trebuie sa fie ca ochiul curat si sanatos, 
capabil sa primeasca in el lumina. In reciprocitatea lor, sufletul si 
trupul prin vietuirea virtuoasa cu ajutorul harului Sfantului Duh, 
prin spiritualizarea progresiva vor lumina chipul lui Dumnezeu in 
om, intunecat prin caderea in pacat. Intreaga doctrina 
antropologica a Sfdntului Vasile are un profundi caracter 
pnevmatologic, pentru ca in Duhul si prin Fiul, omul credincios 
are acces la Tatal. In starea de cadere, puterile sufletului nu mai 
folosesc lucrarile simturilor, ci sunt folosite de acestea. Sufletul, 
miscat impotriva firii catre materie, imbraca prin intermediul 
trupului chip pamantesc. Ori nu este acesta adevaratul chip al 
omului. Altfel spus "comuniunea cu harul Sfantului Duh, nu ucide 
partile pasionale ale trupului, ci le transfigureaza, le sfinteste, le 
indumnezeieste" 103 . In acest sens, coruptibilul nu este chipul 
incoruptibiluluL Consideram ca in aceasta intelegere a "limitat" 
Marele Capadocian chipul" la ratiune, la suflet, pentru ca si prin 
curatirea trupului nu doar a sufletului (a ratiunii), omul intreg 
revine la "frumusetea trupeasca". Ca aceasta este intelesul textului 
mentionat, ca "frapant", ne-o spune chiar Sfdntul Vasile, in 
lucrarea Despre Duhul Sfant. "Unirea intima a Duhului cu 
sufletul... consta din abtinerea de la pacate, care ulterior adaugate 
sufletului, datorita iubirii de trup, 1-au instrainat de intimitatea lui 
Dumnezeu. Prin urmare, cand se va curati cineva de rusinea pe 
care a contractat-o din rautate si va reveni la frumusetea fireasca 154 si va reflecta prin curatire, ca intr-o oglinda imparateasca vechiul 
chip, numai atunci va putea sa se apropie de Paraclet Acesta insa 
stralucind, precum straluceste soarele inaintea ochiului curat, ii va 
arata adestuia in el insusi chipul Celui nevazut. In fericita 
contemplare a chipului (restaurat - n. n.) vei vedea frumusetea 
Arhetipului. Prin Duhul inimile se inalta, cei neputinciosi sunt 
condusi de mana, cei ce sunt pe calea virtutii se desavarsesc. 
Luminand pe cei care s-au curatit de orice pata, ii arata 
duhovnicesti datorita comuniunii cu El" 104 . 

Sfdntul Vasile face deosebire esentiala intre fiinta lui Adam, 
inainte de pacat si cea dupa cadere. Nu doar sufletul a fost creat 
bun si trupul rau. Raul provine din vointa libera, ce se manifests 
ca atare dupa caderea omului. Dumnezeu nu este autorul relelor. 
"Odata ce suntem faptura bunului Dumnezeu, odata ce suntem 
paziti de El Care randuieste pentru noi si pe cele mici si pe cele 
mari, unneaza ca nu putem suferi ceva fara voia lui Dumnezeu si 
ca niciuna din suferintele noastre, nu este spre vatamarea noastra 

- -' "105 

sau spre ceva asemanator 

"Ratiunea", de care vorbeste Sfdntul Vasile trebuie sa fie prin 
urmare "stapana pasiunilor". In felul acesta trupul nu este exclus, 
ci e trecut cum spune el "in al doilea rand, pe primul plan sunt 
prerogativele sufletului. In primul rand ne-a fost daruita puterea 
stapanirii. Omule, tu esti o fiinta vie, facuta pentru a conduce. De 
ce sa te aservesti pasiunilor? De ce sa-ti cobori demnitatea si sa 
devii sclavul pacatului?" 106 Aceste cuvinte sunt edificatoare 
pentru intelegerea ca nu trupul in sine, ci patimile sunt cele 
condamnate. Patimile trebuie transfoimate in virtuti. Partea 
pasionala a omului trebuie transformata (mutata) de la cele rele la 
cele bune. 

Data fiind transcendenta Arhetipului, chipul are un continut 
foarte bogat, acesta ne permite sa-1 cunoastem in diferite facultati 
ale sufletului, fara sa-1 epuizam total Dupa Sfdntul Vasile, 
cunoasterea adevarata a "trupului" este experimentala, o 
cunoastere-comuniune. Aspiratia spre comuniune este innascuta. 
"Chiar din frre, noi dorim cu ardoare frumosul... totul aspira la 
Dumnezeu" 107 . In calitatea sa de "chip", omul este stapan al celor 

vazute, are constiinta de sine si a loeului sau in univers si de a fi 
in comuniune cu Creatorul sau 108 . 

Sfdntul Vasile raporteaza uneori chipul la liberul arbitru, prin 
care omul "a aruncat chipul Celui Ceresc si a luat chipul celui 
pamantesc . 

Se poate observa din conceptia Sfdntului Vasile despre 
"chip", ca desi nu-1 limiteaza la o anume facultate spirituals, 
pentru el - si aceasta va caracteriza si gandirea altor Sfmti Parinti 
- exista o constants absoluta conform careia chipul nu este o 
amprenta exterioara, primita de om de la inceput si pe care firea 
omeneasca o pastreaza ca pe un bun al sau, independent de 
relatiile sale cu Dumnezeu. Chipul implica o participare la firea 
dumnezeiascd. Pentru Sfdntul Vasile chipul lui Dumnezeu consta 
in mod esential in faptul ca omul este rational (^oyncoc;) si prin 
aceasta, cum s-a vazut, diferit de celelalte fiinte. 

Dar aceasta trasatura presupune o participare la Logosul 
divin. 

Demnitatea proprie firii omenesti, asa cum a fost ea 
conceputa si realizata in Adam, consta in putinta de a depasi si de 
a primi harul iluminarii prin care sufletul "se curata de pete". 
Harul Sfantului Duh implica notiunea de participare, el nu este un 
dar creat, ci o comuniune cu viata divina. Firea (natura) umana si 
harul nu se opun, ci se presupun reciproc. 

Se poate observa ca Sfdntul Vasile insista pe invatatura ca 
firea inceteaza sa fie cu adevarat "fireasca" daca isi abandoneaza 
propriul destin, acela de a fi in comuniune cu Dumnezeu. Aceasta 
conceptie despre chip si despre destinul originar al omului 
determind interpretarea patristicd dominantd a libertdtii. 
Libertatea face parte din chipul lui Dumnezeu in om si presupune 
o participare la viata divina. 

Sfdntul Vasile scrie foarte limpede ca sufletul lui Adam era 
"liber de orice constrangere, ca a primit de la Creator o viata 
libera (auQccipeTOV ^coiiv), pentru ca el a fost creat dupa chipul 
lui Dumnezeu 110 . Omul nu este cu adevarat om rational si liber 
decat in masura in care se afla in comuniune cu Dumnezeu. El 
trebuie sa traiasca in fiecare clipa teocentric. Alteori raporteaza 
chipul la puterea creatoare a omului: "Fiind facut dupa Chipul Creatorului... n-ai inventat tu, omule artele si meseriile? N-ai 
intemeiat tu orasele? N-ai nascocit tu toate cate-s de trebuinta si 
cate-s spre desfatare? Nu-ti sunt marile accesibile datorita ratiunii 
tale? Nu slujesc vietii tale pamantul si marea?... Nu umbli in 
trasuri aurite! Dar picioarele tale sunt cea mai potrivita trasura! 
Pentru ce, dar, fericesti pe cei cu punga plina, dar au trebuinta de 
picioarele altora, ca sa se miste? Nu locuiesti sub acoperis de aur! 
Ai, insa, cerul care straluceste cu frumusetile de nedescris ale 
stelelor! Si toate acestea sunt numai bunatatile cele omenesti date 
tie de Dumnezeu... Mai mult inca, fiind facut dupa chipul 
Creatorului tau, vei putea printr-o buna vietuire sa te inaiti pana 
la aceeasi cinste cu ingerii" 1 u . 

"Pozitia omului in lume este unica, el se situeaza exact intre 
spiritualitatea ingerilor si materialitatea firii; in alcatuirea sa el le 
cuprinde pe amandoua. . . Ceea ce diferenteaza omul de ingeri este 
faptul ca el este "dupa chipul" Intruparii; "duhul" lui pur se 
intrupeaza si patrunde in toata firea prin energiile sale "de viata 
facatoare". Un inger este "iumina secundara ', reflectare pura, 
mesager si slujitor al valorilor duhovnicesti. Omului, chip al 
Creatorului, ii este dat sa faca sa rasara aceste valori din materia 
iumii, sa creeze sfmtenia si sa-i fie fantana. Omul nu reflecta, ci 
devine Iumina, devine valoare spirituala si de aceea il slujesc 
ingerii... Situandu-se deasupra pacatului, destinul originar 
striveste cu toata greutatea lui destinul istoric al omului si il 
defineste in cuvintele Sfdntului Vasile eel Mare,, "Omul este o 
faptura care a primit porunca sa devina Dumnezeu'" 12 . 

De remarcat ca in invataura antropologica a Sfdntului Vasile, 
si femeia este creata "dupa chipul lui Dumnezeu" si ca atare este 
egala fizic si spiritual cu barbatul. 

Creatorul "nu exclude oare pe femei de la aceasta fericire? 
Doamne fereste! Una este virtutea, atat pentru barbat cat si pentru 
femeie, pentru ca asa precum crearea amandurora s-a bucurat de 
aceeasi cinstire, tot asa sa fie si rasplata pentru amandoi de 
aceeasi cinstire" 113 . Diferentierea fizica si psihologica, ce 
corespunde destinului ei matrimonial 114 , n-o impiedica a urmari 
virtutea si desavarsirea. Mai mult, Sfdntul Vasile adauga: "Natura 
barbatului este vreodata capabila sa rivalizeze cu cea a femeii, 156 157 care isi petrece viata in privatiuni? este capabil barbatul sa imite 
rezistenta femeilor in posturi?, ardoarea lor in rugaciune, 
abundenta lacrimilor lor, stradania in fapte bune?" ] 15 . 

Barbat sau femeie, omul in general trebuie sa aiba aceeasi 
nazuinta statornica spre desavarsire. 

Obiectul ravnei filocalice la Sfdntul Vasile era dobandirea 
mantuirii, despartirea de eele ce sunt daunatoare vietii 
duhovnicesti, caci eel care voieste sa urmeze cu adevarat 
invatatura crestina, trebuie sa se deprinda cu totul din catusele 
patimilor, sa caute a avea totdeauna inima curata si cugetul 
indreptat numai catre Durnnezeu 1 16 . 

Lepadarea de sine este inceputut asemanarii cu Hristos 117 . 
"Renuntarea este, deci, o dezlegare de catusele acestei vieti 
materiale si temporale, o eliberare de obligatiile omenesti, care ne 
face mai apti sa pornim pe drumul care duce la Durnnezeu; ea este 
punctul de punere in miscare fara piedici pentru dobandirea si 
folosirea de lucruri mai pretioase "decat aurul si multe pietre 
scumpe", este spus intr-un cuvant, o mutare a inimli omenesti la 
petrecerea cer eased, incat se poate spune, "ca salasul nostru este 
in ceruri" (Ps.. XVIII, 1); dar ce este mai important, ea este 
inceputul asemanarii noastre cu Hristos... Daca nu vom dobandi 
aceasta asemanare, va fi cu neputinta sa ajungem la modul de 
viata pe care il cere Evanghelia lui Hristos" 118 . 

Nazuinta spre desavarsire si lepadarea de sine ca inceput al 
asemanarii cu Hristos trebuie sa aiba la baza dragostea. "Bine au 
definit unii "bunul", spunand ca este "bun" ceea ce-i dorit de toata 
lumea. Nu oricine poate ajunge la desavarsirea dragostei, nici nu 
poate cunoaste "pe eel cu adevarat iubit", ci numai eel ce s-a 
dezbracat de omul eel vechi, eel stricat de poftele inselaciunii si 
s-a imbracat in omul eel nou, eel reinnoit intra cunostinta dupa 
chipul Ziditorului" . Reinnoirea in cunostinta dupa chipul 
Ziditorului ca inceput al asemanarii este redescoperirea dragostei 
sadita in firea noastra, prin calitatea de chip. Sfdntul Vasile 
deschide astfel o teologie a iubirii. "Iubirea este trecerea cea mai 
sigura intre lumea creaturala si lumea divina. Omul traieste 
iubirea ce i-a fost data, si prin aceasta iubire, realitate neincetat 
unita cu Durnnezeu, viata omului se reflecta in iubirea Treimii 158 Insasi. Iubirea este o realitate ce-i apartine dintotdeauna lui 
Durnnezeu. Oriunde exista iubire, chiar si omeneasca, iubirea 
constituie in orice caz si intotdeauna o cale sigura pentru a ajunge 
la Durnnezeu. Ubi caritas ibi Deus: unde e iubire, acolo este 
Durnnezeu. Nu exista om sa nu aiba in sine chipul lui Durnnezeu, 
adica iubirea lui Durnnezeu. Doar ca pacatul originar 1-a facut 
incapabil de a deveni tot mai asemanator cu Durnnezeu. !ntr- 
adevar, pacatul 1-a rapt pe om de constiinta iubirii si 1-a 
transformat intr-o realitate profanata. Doar in acest sens, omul e 
inchis in natura sa pervertita, surda la iubire si deci la Durnnezeu. 
Cu toate acestea, prin iubire, Durnnezeu ramane in aceasta 
persoana, doar ca omul se poate lipsi de aceasta. Si tocmai la acest 
nivel ii este data omului posibilitatea mantuirii, adica de a fi o 
faptura noua in Hristos" 120 . 

In acest sens explica Sfdntul Vasile in Omilia a Il-a - Despre 
Crearea omului cuvintele din Facere II, 7„ "Cresteti...", 
spunand,, "Prin urmare, poranca,, "Cresteti. . ." - prin care, avem a 
intelege cresterea si dezvoltarea armonioasa a trupului sau 
desavarsirea propriei lor flri - Durnnezeu a dat-o celor lipsiti de 
ratiune, cat despre noi, a spus,, "Cresteti!... cu referire la omul 
dinduntru - eel care tinde si se inalta spre Durnnezeu. La fel a 
facut referire Pavel, care - uitand cele ce au ramas in urma-i - 
tindea spre cele dinaintea sa (Filip III, 13). Cresterea celor 
spirituale, dobandirea evlaviei si nazuinta spre tot mai mult 
inseamna, de fapt, sa ne inaltam neincetat si sa dorim cele care cu 
adevarat sunt, sa lasain mereu in urma ceea ce am dobandit la un 
moment dat si cat sta in puterea noastra, sa cautam a dobandi ceea 
ce lipseste evlaviei noastre... Mergand in acest fel eel drept, 
ajunge pe treapta cea mai inalta a bine lui! Asadar, "Cresteti" - cu 
cresterea cea dupa Durnnezeu,, desavarsire a omului 
dinauntru" 121 . 

Si in conceptia Sfdntului Vasile parcurgerea dramului de la 
chip la asemanare este epectasica, desi doctrina consacrata in 
acest sens apartine fratelui sau, Sfdntul Grigorie. Poate ca aici, in 
conceptia Sfdntului Vasile isi are originile 122 . In Omilia I, Despre 
Crearea omului (a X-a la Hexaimeron), Sfdntul Vasile, invatand 
despre "chip si asemanare" explica aparenta neconcordanfa dintre 159 


sfatul lui Dumnezeu,, "Sa facem om dupa chipul si asemanarea 
Noastra" (Fac. I, 26-27). "Si a facut Dumnezeu pe om dupa 
Chipul Sau k . ., text in care nu se mai aminteste despre asemanare. 
"N-ai observat, zice Sfdntul Vasile, aceasta fonnulare 
incomplete? Deliberarea cuprindea doua elemente: dupa chipul si 
dupa asemanarea. Facerea (lucrarea) nu contine decat unul. 
Dumnezeu a deliberat intr-un fel si apoi si-a schimbat parerea? N- 
a intervenit pe parcursul creatiei vreo cainta? N-a existat cumva 
neputinta Creatorului care hotaraste un lucru si realizeaza altul? 
. . . Sa spui ca este vorba desarta in Scriptura, este o blasfemie de 
temut. Caci Scriptura nu vorbeste in desert. Este deci necesar ca 
omul sa fie dupa chipul si dupa asemanarea... Nu, Scriptura nu 
spune asta. Creatorul nu este neputincios si deliberarea n-a fost 
facuta in desert. Care este insa ratiunea tacerii? Inseamna ca noi 
poseddm pe unul prin creatie si dobdndim pe altul prin vointa. In 
prima ne este dat sa fim facuti dupa chipul lui Dumnezeu. Prin 
vointa se formeaza in noi asemanarea lui Dumnezeu. Ceea ce tine 
de vointa, firea noastra o poseda in putere (virtual - n. n.)» dar 
prin actiune (lucrare) ne-o procuram. Daca creandu-ne Domnul nu 
ar fi luat dinainte prevederea sa spuna u sa cream' si "dupa 
asemanarea', daca nu ne-ar fi binecuvantat cu capacitatea de a 
deveni "dupa asemanarea", nu prin puterea noastra proprie am fi 
putut dobdndi asemanarea cu Dumnezeu. Dar iata ca El ne-a creat 
cu puterea deafi capabili sa ne asemdndm cu Dumnezeu. Dandu- 
ne puterea de a ne asemana cu Dumnezeu, ne-a permis sa fim 
impreuna lucratori ai asemanarii cu Dumnezeu 
( &9f]K£v rjjadq epyaxdq eivai vr\q 7cpo<; 0e6v 6(aoid)oeco(;), ca sa 
ne revina rasplata efortului nostru si ca sa nu fim ca acele portrete 
iesite din mana unui pictor, obiecte inerte, ca roada asemanarii 
noastre sa nu se intoarca doar spre lauda altuia. Caci intr-adevar, 
cand tu vezi portretul conform cu eel reprezentat (in portret), nu 
lauzi pe eel reprezentat ci admiri pictorul. Astfel deci, ca si eu sa 
fm obiectul admiratiei si nu numai altul, El, mi-a lasat indatorirea 
ca sa devin dupa asemanarea lui Dumnezeu. intr-adevar prin chip 
eu posed rationalitatea fiintei si devin dupa asemanare prin 
Hristos" 123 . Trebuie precizat, ca in conceptia Sfdntului Vasile, 
"asemanarea" cu Dumnezeu nu este doar rezultatul vointei si 
eforturilor omenesti, ci, indeosebi al harului divin. Harul sfihtilor 
al Duhului Sfant este primit de om, prin insuflare chiar din 
momentul creatiei sale 124 . 

Sfdntul Vasile afirma ca atunci cand se vorbeste de vietuire 
confonn firii (Kaxoc cpuaiv), trebuie sa se inteleaga vietuire 
conform firii strabatuta de har 1 " 5 . 

Datoria omului este sa conlucreze cu harul, sa-i faca 
lucrator 126 . "Aceasta teandrie este deja continuta in germene in 
imago Dei. In functie de gradul sau de actualizare rasare si 
infloreste ipostasul din prosopon, trece fiinta frreasca la fiinta 
hristica, urmand marea initiere din Sfmtele Taine, in care 
structura umana este total remodelata, ca o statuie dupa Arhetipul 
sau, Hristos. In Hristos, Dumnezeu se uneste cu firea umana si 
comuniunea este maxima si unica caci locul comuniunii este 
Cuvantul si eel ce eriipostaziaza firea omeneasca este Ipostasul 
dumnezeiesc" 127 . 

Aceasta sinergie a fost posibila, in primul rand prin 
Intruparea Fiului lui Dumnezeu 128 . Sfdntul Vasile invata ca actul 
Intruparii are in mod special doua urmari: in primul rand, 
eliberarea omului de robia pacatului si a mortii, in al doilea 
restabilirea in starea dintai a firii umane bolnave prin caderea in 
pacat. "Cel care are, insa, nevoie sa fie izbavit asteapta ca cineva 
din afara sa depuna pretui de rascumparare. Asadar eel in 
primejdie de moarte, stiind ca unul este Cel Ce mantuie, unul este 
Cel Ce izbaveste, zice: "In tine am nadajduit, mantuieste-ma de 
slabiciune si izbaveste-ma de robie" 129 . 

Actul mantuirii nu se petrece doar pe cruce, ci se extinde in 
toata viata pamanteasca a lui Hristos, atat timp "cat trebuia sa 
duca la indeplinire in trupul Sau iconomia mantuirii' ' 13 °. 

Astfel omenirea dezbraca chipul omului de lut si imbraca 
chipul omului ceresc. Acum firea omeneasca este ridicata din 
abisul pierzarii la dreapta dumnezeirii 131 . Acum omul este 
reasezat in starea primordiala si tot acum i se reda posibilitatea 
implinirii menirii sale pentm a parcurge drumul de la chip la 160 161 


asemanare. Prima conditie necesara pentru insusirea subiectiva a 
roadelor Intruparii este credinta 132 . 

A doua conditie este botezul. "Ce este credinta in Hristos?" 
intreaba Sfdntul Vasile: "este asemanarea cu Dumnezeu pe cat 
este posibil cu natura omului; daca tu ai primit harul de a fi 
crestin, straduieste-te sa devii asemanator cu Dumnezeu, imbraca- 
te in Hristos. Dar cum te vei imbraca, daca tu nu porti "pecetea" 
(mirungerii - n. n.) ? Cum te vei imbraca daca nu esti botezat? 
Daca nu porti vesmantul nestricaciunii?" 133 Prin botez, omul 
participa la moartea si mvierea lui Hristos, firea sa se reinnoieste 
si devine capabila sa primeasca harul Sfantului Duh 134 . 

Crestinul devine astfel madular al trupului tainic al lui 
Hristos. 

lata ce spune Sfdntul Vasile in Epistola 292 (Cdtre Paladiu - 
mare demnitar imperial): "Am auzit ca ai fost ridicat la o mare 
cinste, ca ai imbracat haina nemuritoare care, acoperind 
omenitatea, a nimicit in trup moartea, iar ceea ce a fost muritor a 
fost inghitit in imbracamintea nemuririi. Asadar prin harul Sau, 
Domnul te-a faeut casnic al sau, te-a indepartat de orice pacat, ti-a 
deschis imparatia cerurilor si calea care duce la fericirea de acolo, 
te rugam ca pe un barbat care intrece atat de mult pe altii in 
inteiepciune, sa primesti acest dar cu toata intelegerea si sa te faci 
paznic credincios al acestei comori, dandu-ti toata ravna, ca sa 
asiguri paza acestei arvuni... Sa fie dar, sfmte toate madularele, 
pentru ca sa se invredniceasca sa se acopere cu imbracamintea cea 
sfanta si luminoasa ' !35 . 

A treia conditie pentru insusirea subiectiva a roadelor 
Intruparii, este conformarea vietii invataturilor lui Hristos. 
Aceasta conformare are doua aspecte: unul negativ, care consta in 
evitarea a tot ceea ce impiedica comuniunea omului cu 
Dumnezeu 136 , si altul pozitiv, care consta in staruinta continua de 
a implini voia lui Dumnezeu, exprimata prin poruncile Sale 137 . 
Poruncile lui Dumnezeu sunt multe si diferite, dar ele au drept 
corolar dragostea fata de Dumnezeu si fata de semeni. "Ai 
devenit, spune Sfdntul Vasile, dupa asemanarea lui Dumnezeu 
prin bunatate, rabdare, intelegere, iubind pe altii si iubindu-ti fratii, urand raul si stapanind patimile pacatului, ca tie sa-ti 
apartina puterea de a stapani" 138 . 

Fara iubire, credinta este moarta. Lipsa iubirii este tot atat de 
pagubitoare, ca si lipsa luminii pentru ochi. "De aceea iubirea de 
Dumnezeu se cere de la noi ca o datorie indispensabila, iar lipsa ei 
este pentru suflet eel mai insuportabil dintre toate relele. Caci 
instrainarea si indepartarea de Dumnezeu este mai insuportabila 
decat pedepsele ce se asteapta in gheena si pentru eel care o 
incearca, mai grea este decat pentru ochi lipsirea de lumina" 139 . 

Strabatand drumul de la chip la asemanare, omul din trupesc 
devine duhovnicesc, caci "stricand omul eel din afara ne innoim 
din zi in zi. Cel care tinde spre cele dinainte ajunge mereu, mereu 
mai nou" 140 . Astfel omul, transformat din "slava in slava" ajunge 
la indumnezeire prin Duhul Sfant, care "stralucind precum soarele 
inaintea ochiului curat, ii va arata acestuia in el insusi Chipul 
Celui nevazut. . . Caci Duhul Sfant se afla in intregime in fiecare si 
in intregime, se afla peste tot prezent. Se imparte fara sa sufere 
ceva si se comunica in intregime, asemenea razei solare" 141 . 
Desigur indumnezeirea nu inseamna depasirea caracteristicilor 
firii create, ci participarea la Dumnezeu 142 . Desavarsirea "ca 
porunca prin care omul trebuie sa devina Dumnezeu" dupa 
afirmatia Sfdntului Vasile, ii ofera omului posibilitatea sa 
participe nu la natura, ci la viata Sfmtei Treimi. Astfel, omul 
devine dumnezeu prin har, nu dupa fire; dobandeste astfel 
sfintenie, nestricaciune si slava. 

Asadar, omul avand posibilitatea dezvoltarii chipului, prin 
teandrie, in asemanare, Sfdntul Vasile invata ca acesta poate sa 
ajunga intr-adevar "acolo unde nu mai este schimbare, nici a 
trupului, nici a sufletului ~ pentru ca nu este nici schimbare de 
gandire si nici imprejurarea nu mai clinteste statornicia si 
neturburarea gandurilor - acolo este tara celor vii, cu adevarat... 
in care nu-i noapte, nu-i vis, amagirea mortii; in care nu-i 
mancare, nu-i bautura, proptelele slabiciunii noastre; nu-i boala, 
nu-i suferinta, nu-s spitale, nu-s tribunate, nu-s negutatorii, nu-s 
meserii, nu-s bani, nu-i conducerea celor rai, nu-i pricina de 
razboaie, radacina vrajmasiei, ci e tara celor vii, nu a celor ce mor 162 163 din pricina pacatelor si a celor ce traiesc viata adevarata, viata in 
Hristos" 143 . 

4. ATITUDINEA AUTORILOR CONTEMPORAM SI POSTERIORI ACESTUIA 
CU PRlVlRE LA ANTROPOLOG1A SA. 

Invatatura despre om a Sfdntului Vasile sintetizeaza 
coordonatele antropologiei ortodoxe de pana la el. Centrarea 
existentei umane in Hristos ca Logos Creator si Rascumparator, 
constituie de fapt mersul de la "chip" spre asemanarea cu 
Duinnezeu in Hristos, dar nu omul singur, ci impreuna cu 
cosmosul pe care a primit porunca "sa-1 stapaneasca", Astfel este 
pusa in valoare nu numai dimensiunea orizontala a evolutiei, 
sensul ontologic al omului neaflandu-se in biologie, ci in 
dimensiunea ei verticala, care il infatiseaza pe Hristos ca centru ai 
istoriei si Universului, caci istoria nu vorbeste doar de om, ci si de 
cosmos. Omiliile la Hexaimeron probeaza interdependenta dintre 
cosmologia si antropologia Sfdntului Vasile, ca de altfel a intregii 
gandiri patristice despre om. Din acest motiv referintele autorilor 
contemporani si urmatori asupra conceptiei sale cosmologice 
include si conceptia sa antropologica in general. 

De fapt o abordare cat mai realista a invataturii de credinta 
despre om nu poate fi lipsita de tangentele si conexiunile cu 
ansamblul ei general, cuprins in majoritatea operelor ce o 
definesc. 

Antropologia Sfdntului Vasile nu poate fi limitata doar la 
Omiliile X si XI la Hexaimeron (I si II despre crearea omului), dar 
acestea nici nu pot fi omise. In expunerea noastra am urmarit 
"kerigma" antropologica vasiliana, intr-o gama cat mai di versa de 
lucrari. Aceasta pentru ca cele doua Omilii din perspectiva carora 
ar fi tentat cineva sa defmeasca conceptia despre om a Sfdntului 
Vasile, au fost considerate cand neautentice, cand invers. Inainte 
de a gasi explicatii cu privire la "tacerea" contemporanilor asupra 
antropologiei vasiliene in general, si a acestor omilii in special, a 
receptarii lor in timp, se cuvine sa se precizeze ca numeroase 
studii isi propun stabilirea paternitatii acestora. Incercarile de acest gen aduc un plus de intelegere asupra 
specificului invataturii despre om a Sfdntului Vasile si dezvaluie 
si acustica acesteia pe parcursul timpului. 

Prin urmare, problema stabilirii autenticitatii celor doua 
omilii ne calauzeste spre atingerea scopului propus. 

Doi cercetatori ai operei Sfdntului Vasile se intreaba in 
legatura cu omiliile in discutie: "Cum se explica lipsa neasteptata 
a unor mentiuni, daca opera este intr-adevar a lui Vasile, la unii 
autori contemporani si posteriori incepand chiar cu Grigore de 
Nyssa. Cum explicam ca acesta din urma nu a spus nimic despre 
ele, in timp ce in cele doua opere ale sale, La Hexaimeron t44 si Despre crearea omului 145 , se reiau intr-o noua prezentare, 
respectiv Hexaimeronul lui Vasile si cele doua Omilii 146 ? 

Cu exceptia celor doua Omilii de care nu se face mentiune, 
"autorii contemporani au admirat si citat mult Hexaimeronul 
Sfantului Vasile" 147 . Primul care a avut cunostinta de operele in 
discutie a fost, cum era firesc, fratele sdu Grigorie 4 . Amhrozie al 
Mediolanului, care scrie si el un Hexaimeron intre 386-390, se 
inspira din opera Sfdntului Vasile 149 . In anul 393, leronim 
aminteste de Omiliile la Facere 150 . Traducerea latina a lui 
Eustatiu aminteste de-asemenea de Hexaimeron si implicit de 
antropologia vasiliana 151 . explicatie a asa-zisei "taceri" corista 
in aceea ca Sfdntul Vasile isi propune sa trateze problema omului 
in mod special, in postal Pastelui din anul 378, deci spre sfarsitul 
vietii sale, la mai putin de un an pana sa moara 152 . Asa ca, era 
firesc, pe de o parte, fratele sau ii continue opera pe care o 
cunostea, cum am vazut, dar pe de alta parte antropologia sa este 
estompata de lucrarea sa monumentala Despre crearea omului a 
acestuia. Aceasta situatie a creat confuzii in privinta paternitatii 
Omiliilor I si II (Despre crearea omului) si a umbrit cumva 
antropologia vasiliana. Numerosi patrologi s-au aplecat asupra 
acestei probleme. Amintim doar pe cativa si nu mtamplator; O. 
Bardenhewer 153 , F. Diekamp 154 , E. Stephanou 155 , D. Amand de 
Mendieta xs \ R. Leys xs \ J. Danielou ]5 \ S Giet m si H. Merki m . 
Toti acestia ca si altii au fost preocupati in mod special de 
autenticitatea celor doua omilii. Am precizat deja ca antropologia 
Sfdntului Vasile categoric nu se rezuma la acestea. In schimb este 164 


165 extrem de important sa precizam, ca in functie de paternitatea 
acestora, atat pentru cei imediat urmatori Sfdntului Vasile, cat si 
pentru editorii si cercetatorii de mai tarziu ai antropologiei sale, 
lamurirea acestei chestiuni este capitala. De ce este asa de 
important daca Omiliile X si XI la Hexaimeron (I si II Despre 
crearea omului), ii apartin sau nu? In problema care ne 
intereseaza, cercetarile pe tema mentionata aduc un plus de 
lumina si in privinta speciflcului antropologiei Sfdntului Vasile si 
consecintelor ei, in comparatie cu cea a fratelui sau. 

Mai mult, se poate intelege de ce atat contemporanii si 
posteritatea vorbesc mai putin de antropologia sa si mai mult de 
cosmologia sa. 

Efectiv nu am putea sa conturam o imagine cat mai completa 
asupra invataturii despre om a Sfdntului Vasile, daca nu am avea 
in vedere paternitatea celor doua omilii. Aceasta pentru ca in 
cuprinsul lor se gasesc cateva notiuni antropologice care nu se 
afla in alte opere 161 . Ca Sfdntul Grigorie de Nyssa a cunoscut 
Omiliile fratelui sau, e un lucru clar. 

In primul rand Omiliile X si XI la Hexaimeron contin cateva 
teme familiare Sfdntului Vasile, care sunt reiuate in Despre 
originea omului a Sfdntului Grigorie. Este vorba de invatatura 
despre Sfantui Duh, consemnata in lucrarea cu acelasi nume 
datand in jurul anului 375, Scrisoarea 260 catre Optimus, datata 
377, Omilia la Deuteronom XV, 9 - la aminte la tine insuti si cea 
la Psalmul CXIV. Cea de-a X-a Omilie (I DCO) consacra un 
paragraf (special) intelegerii corecte a expresiei "Sa facem om" 
(Fac. I, 26). Continuarea prin versetul "Sz l-dfacuf (Fac. I, 27), 
arata foarte bine ca e vorba de Sfanta Treime, una in lucrarea ei 
creatoare si intreita in Persoane. Nu doar termenul "ipostas" este 
folosit, dar s-a facut aluzie (in Omilia X) si la inchinarea 
liturgica 162 , inchinare pe care o gasim in Despre Sfdntul Duh. 
Tatal, Fiul si Duhul se afla in aceeasi inchinare, chiar de la 
inceputul creatiei 163 . Mai departe Sfdntul Vasile spune ca 
marindu-1 pe Dumnezeu ca pe Dumnezeu marturisim proprie- 
tatea * ipostasurilor (Beov ydp sk Qeov npooKvvovvxtq Kai to 
iSid^ov tcov tinoGxaazw 6^oXoyoi)jaev) 164 . Si atunci cand se 
refera la marturisirea (inchinarea) Samarinencei despre adorarea 166 in duh, foloseste din nou aceeasi termeni pentru Sfanta Treime, 
termeni pe care Sfdntul Vasile ii consacra. 

Pe langa divergentele literare, intre Sflntii Vasile si Grigorie 
in privinta autenticitatii celor doua omilii, Elogiul Sfdntului 
Grigorie de Nazianz aduce si el cateva informatii. In acesta nu 
numai ca se face aluzie la Hexaimeron, fara indoiala destul de 
proaspat in memoria contemporanilor dar un paragraf din aceasta 
locutiune encomiastica se pare ca se refera la Omiliile in cauza si 
la primele noua Omilii la Hexaimeron . Sfdntul Grigorie de 
Nazianz descrie distanta pe care o pastra Sfdntul Vasile fata de 
stiintele profane, spunand: "Din astronomie, din geometrie, din 
analogia numerelor, lua atat cat trebuie, pentru a nu rani 
competentele, considerand restul ca inutil" 166 . Ori aceasta 
respingere explicita a "analogiei numerelor" (a speculatiilor 
numerelor) desi este amintita sumar, nu se gaseste decat in Omilia 
XI, considerate ca si a X-a ca neautentice. Daca legam aceasta 
informatie de folosirea probabila a acestei Omilii (XI) de catre 
Sfdntul Grigorie de Nazianz in Cuvdntul de la Cinzecime din 381, 
se pare ca se poate considera ca cei doi prieteni intimi ai Sfdntului 
Vasile (cei doi Grigorie) au avut acces la Omilii, a caror 
paternitate a fost contestata. Fiecare dintre ei a incercat sa le 
descopere valoarea. Sfdntul Grigorie de Nyssa omite in lucrarea 
sa Despre Crearea Omului tot pasajul despre ziua a 7 -a 
(hebdomada), pe care-1 reia prietenul din Nazianz. Se pare ca 
Sfdntul Grigorie de Nyssa, datorita contextului istoric si doctrinar 
in care erezia lui Eunomiu trebuia imperios combatuta, mai 
degraba prelucreaza Omiliile decat sa le editeze in forma lor 
originala. El a considerat probabil ca "cea mai buna modalitate de 
a fi credincios memoriei fratelui sau, era aceea de a relua 
incercarea sa" 167 . S-a putut observa prin urmare ca autorii 
contemporani Sfdntului Vasile au cunoscut mai putin Omiliile sale 
antropologice. Din acest motiv, in decursul timpului antropologia 
sa s-a reflectat mai mult in traditia Bisericii decat in izvoare 
scrise. Acest fapt a condus la o efervescenta de opinii in randul 
criticilor moderni, dar si a editorilor care i~au precedat pe acestia. 

Astfel primii editori: Erasmus in 1532 168 , atribuie Omiliile 
Sfdntului Vasile, dar Fronton de Due in 1615 le aseaza printre 167 operele Sfdntului Grigorie de Nyssa. Combefis in 1679 169 este de 
aceeasi parere cu Erasmus. Migne, la randul sau, le-a imprimat de 
doua ori, odata atribuindu-le Sfdntului Vasile m , alta data 
Sfdntului Grigorie 111 . Gamier publica in anul 1721 textul lui 
Combefis, dar le aseaza printre "spuria" 172 . 

Nehotararea este la fel de mare si la critici. La inceputul 
acestui secol, Bardenhewer 173 reinnoieste argumentele lui Gamier, 
independent de orice considerate a manuscriselor si respinge in 
totalitate si una si cealalta atribuire. Argumentul sau se bazeaza, 
in mod special, pe prefata lucrarii Despre Crearea Omului a 
Sfdntului Grigorie, in care aceSta explica de ce reia opera fratelui 
sau. 

Aceasta prefata insa nu pare sa faca aluzie la Omiliile in 
cauza. A. Smets se intreaba: "O asemenea tacere ar fi posibila 
daca Grigorie nu le-ar fi ignorat? Este posibil sa le fi tinut in 
avantajul fratelui sau, ca parte integrants a Hexaimeronului l m 
De altfel, Sfdntul Grigorie nu putea fi autorul lor, estimeaza 
Bardenhewer, adoptand parerea lui Diekamp ]75 , diferenta care se 
observa intre cele doua opere care au ca subiect invatatura despre 
om creat dupa "chipul si asemanarea" lui Dumnezeu (Fac. I, 26) 
exclude identitatea autorului. 

De la Bardenhewer, problema s-a complicat. Pe de o parte 
noi cercetari sau studii, ca acelea ale lui Stephanou m , ale lui S. 
Giet 177 si D. Amand de Mendieta m au scos in relief 
complexitatea mult mai mare decat s-ar fi banuit pana acum a 
traditiei manuscrise. De altfel teologii E. von Ivanka m , R. Leys m , 
P, Danielou m si P. Merki, au examinat si au apreciat diferit 
argumentul lui Diekamp, dupa care Sfdntul Grigorie nu poate sa fi 
profesat doctrina despre "chip", cum este expusa in Omilii. 

Avand de hotarat intre Sfintii Vasile si Grigorie sau un 
anonim, criticii nu s-au putut pune de acord. At Smets spune ca 
facand apel la traditia scrisa "de-a lungul meandrelor traditiilor 
diverse datorate modificarilor doctrinare, autenticitatea vasiliana 
poate fi regasita" 182 . El mentioneaza pe Procopiu de Gaza, care a 
cunoscut si citat din respectivele omilii si eel mai important, 
patriarhul Nichifor in secolul al IX-lea, referindu-se la prefata 
lucrarii De hominis opificio, concluzioneaza cu zece secole 168 inaintea lui Bardenhewer, printr-o argumentare analoga, lipsa de 
autenticitate vasiliana a Omiliilor . Aceasta luare de pozitie 
defavorabila in privinta Sfdntului Vasile, pare sa fi jucat un rol 
serios in atribuirile atat de controversate care apar in manuscriseie 
posterioare. A. Smets, continua spunand ca "o analiza mai stransa 
(documentata) a mediului capadocian de la 370 la 381, a permis 
sa sesizam mai bine si sa ne explicam continutul si eficacitatea 
prefatei la De hominis opificio si sa intelegem ratiunile, care 1-au 
putut determina pe Grigorie sa se exprime asupra operei fratelui 
sau intr-un mod eel putin in aparenta neclar decat ne-am fi 
asteptat de la el. In fine, comparatia cu opera lui Vasile din punct 
de vedere literar si stilistic... nu a putut decat sa confirme 
concluziile la care ne condusesera cercetarile facute in celelalte 
domenii. Fara a ascunde aspectul unei dovezi apodictice, 
argumentarea noastra nu mai permite azi excluderea din 
mostenirea Sfdntului Vasile a celor doua Omilii, care par a fi 
compuse ca o addugire tardivd la Hexaimeronul sdu" m . Ideea 
unui "falsificator anonim din anturajul lui Vasile care s-ar fi 
hotarat sa indeplineasca promisiunea maestrului, urmand 
scrupulos programul trasat la sfarsitul Omiliei a IX-a. . . ridica mai 
multe dificultati decat rezolva" 185 . 

Spre a intari convingerea in autenticitatea Omiliilor, A. Smets 
mai aduce un argument care ne apropie si mai mult de obiectivul 
nostru. El spune: "In Omiliile noastre, "chipul" este dobandit 
odata pentru totdeauna, prin creatia care ne stabileste in fiinta. 
Chipul rezida in puterea pe care o are ratiunea de a comanda 
animalelor ca si pasiunilor interioare, in timp ce "asemanarea" nu 
se dobandeste decat prin jocul vointei libere. Numai in mod 
potential (5a)vd(i8i). 

Dumnezeu ne-a facut capabili sa i ne asemanam si ne-a 
permis sa fim artizanii acestei "asemanari". Puterea ratiunii o 
posed prin faptul ca sunt "dupa chipul lui Dumnezeu. In ceea cc 
priveste asemanarea, eu o dobandesc devenind crestin" 186 . 

K Urs von Balthasar remarca in 1942 187 ca ratiunea 
principala care permite sa te indoiesti de autenticitatea gregoriana 
a omiliilor ramane intacta, caci Sfdntul Grigorie de Nyssa nu a 
profesat niciodata aceasta distinctie fundamentala intre chip si 169 asemanare. Observatia lui H. v. Balthasar, rezuma parerile lui 
Bardenhewer, Noll, Schoemann si Merki 

E. von Ivanka, partizan al autenticitatii gregoriene, promitea 
sa demonstreze ca distinctia intre chip si asemanare din omilii, 
trebuie sa fie luata in sensul unui ideal posedat initial si al unei 
realizari progresive 189 . 

R. Leys a ineercat sa zdruncine teoria "peretului etanf, care 
ar exista intre chip si asemanare in prima Omilie (a X-a) la 
Hexaimeron m . 

P. Danielou, stabilind o cronologie a operelor Sfantului 
Grigorie de Nyssa, afirma ca autentica fiind aceasta Omilie, nu 
modifica perspectiva generala a Sfantului Grigorie, in care 
notiunea generala de "chip" desemneaza "asemanarea" divina in 
plenitudinea ei, adica comportand nu numai similitudinea fireasca 
(naturala) a sufletului cu Dumnezeu, ci toata viata 
supranaturala 1 \ A. Smets, in dorinta justificata pentru el de a 
inmulti argumentele ce conduc la paternitatea vasiliana a 
omiliilor, adauga" "noi nu credem cu P. Merki ca putem armoniza 
conceptiile teologice ale primei omilii asupra originii omului, cu 
cele ale lui Grigorie din De hominis opificio. Psihologia utilizata 
in aceasta lucrare (a lui Grigorie - n.n.) face sa patrunda 
"dynamis" atat in chip, cat si in asemanare, in timp ce Omiliile 
noastre despart distinct, chipul static de asemanarea dinamica ' 192 . 

Pana in acest punct, recunoastem ca remarcabila stradania lui 
A. Smets de a demonstra autenticitatea omiliilor. Am observat ca 
in mod paradoxal autenticitatea acestora, pusd la indoiala, a 
provocat confuzie atat la unit contemporani ai Sfantului Vasile, 
cat si dupa el. Recunoastem ca toata aceasta efervescenta in 
privinta Omiliilor, a adus si o anume explicate in privinta 
"tacerii" despre antropologia vasiliana. In acest mod se explica si 
de ce la noi, Omiliile nu au fost traduse si nici nu au fost luate in 
seama, cand s-a vorbit de antropologia Sfantului Vasile ]93 . 

Dar cu "excluderea din mostenirea Sfantului Vasile a celor 
doua Omilii\ cum se exprima A. Smets, noi nu suntem de acord 
si din alte considerente decat el. Mai mult si mai important ceea 
ce nu crede el in privinta armonizarii conceptiilor teologice din 
Omiliile Sfantului Vasile despre crearea omului, cu cele ale 170 Sfantului Grigorie din prefata la De hominis opificio, credem noi, 
bazandu-ne pe o privire contextual^ a antropologiei Sfantului 
Vasile. Intelegem cum am afirmat deja, ca prin toate argumentele 
posibile trebuia redata Sfantului Vasile paternitatea Omiliilor in 
cauza, dar cu argumentul lui A. Smets ce insista in atingerea 
scopului sau pe existenta unui "perete etanf care ar exista in 
conceptia Sfantului Vasile intre chip si asemanare, nicicum nu 
putem fi de acord. Aceasta pentru ca s-ar urnbri intreaga 
antropologie vasiliana in esenta ei si chiar 1-am lipsi pe Sfdntul 
Vasile de intreaga mostenire lasata de el antropologiei patristice. 
Ne vedem astfel nevoiti, sa reamintim anumite puncte esentiale 
din antropologia vasiliana, pe care le-am evidentiat deja pe 
parcursul expunerii anterioare. 

In primul rand in conceptia lui A. Smets se uita insistenta 
Sfantului Vasile pe lucrarea sfintitoare a Duhului Sfant, asupra 
omului si creatiei care in lucrarea monumentala cu acelasi nume 
este mai mult decat concludenta. Sfdntul Vasile invata ca "prin 
harul primit inca de la creatie" 194 , omul are "posibilitatea 
desavarsirii" 195 . Dezvoltarea chipului in asemanare implica intr- 
adevar un dinamism, caci "virtutea este ontologica" 196 si 
"inaltarea la Creator se face prin virtute" 197 si prin "ostenelile 
virtutii". Explicand cuvintele din Facere, "cresteti", Sfdntul Vasile 
invata "sa ne inaltam neincetat si sa dorim ceea ce suntem cu 
adevarat . . . "cresteti" cu cresterea cea dupa Dumnezeu" 198 . 

Sfdntul Vasile fundamenteaza conceptul de "sinergie" intre 
harul Sfantului Dun venit prin Hristos de la Tatal si vointa, efortul 
omului de a conlucra cu el. "Dandu-ni-se puterea de a ne asemana 
cu Dumnezeu, ne-a permis sa fim impreuna lucratori ai 
asemanarii cu Dumnezeu" spune Sfdntul Vasile 199 . Si aceasta prin 
Hristos, in Duhul Sfant 200 , Sfantul Duh "stralucind precum soarele 
inaintea omului curat" 201 , il va conduce pe ora, cu concursul 
acestuia la asemanarea cu Dumnezeu. Nu poate fi vorba de un 
"perete etanf intre chip si asemanare la Sfdntul Vasile, care are o 
conceptie atat de luminoasa despre Sfantul Duh. Din contra el 
propune ca scop al vietii crestine si dupa el toata antropologia 
patristica, transfigurarea omului intreg, constient si subconstient, 
suflet si trup, in Biserica prin lumina necreata a Duhului Sfant in 

171 
Hristos. Lupta sa nu se reduce impotriva trupului ca atare, fiindca 
este opera lui Dumnezeu, ci impotriva patimilor. 

Prin puterea Duhului lui Hristos, care patrunde in om ca 
purificator, fiecare crestin este chemat sa converteasca patimile, 
ca miscari irationale, ce due la dezintegrarea omului, in virtuti 
rationale, care conduc la transfigurarea omului si comuniunea lui 
cu Dumnezeu. 

De aceea "lepadarea de sine (de patimi - n.n.) este incepuml 
asemanarii cu Dumnezeu" 202 . "Sa fie curate, spune Sfdntul Vasile, 
sa fie sfmte toate madularele, ca sa se invredniceasca sa se 
acopere cu imbracamintea cea sfanta si luminoasa" 203 a Sfantului 
Duh. Sfdntul Vasile nu limiteaza "chipul" doar la ratiune, ci la tot 
ce poate fi dumnezeiesc in omul curatit de patimi. 

Prin aparenta delimitare intre chip si asemanarea aprobata de 
teologii oecidentali, imaginea de ansamblu a antropologiei sale, 
demonstreaza din contra ca chipul este o asemanare in potenta si 
asemanarea un chip realizat sinergic prin har si vointa in omul 
purificat de patimi. Chipul implica "participarea" la Arhetip si in 
acest mod se poate realiza in asemanare. 

Cum s-ar putea intelege altfel ca "omul a primit porunca sa 
devina Dumnezeu" 204 . Aceasta "participare" se realizeaza prin 
reciprocitatea iubirii. Sfantul Duh "se imparte fara sa sufere ceva 
si se comunica in intregime asemenea razei solare" 205 . Caci 
iubirea e ca "lumina pentru ochi". 

Asadar, conceptul de "dynamis" pe care criticii il exclud din 
antropologia vasiliana, la o cercetare mai completa, se descopera 
cu claritate. Este adevarat ca Sfdntul Grigorie de Nyssa, aduce un 
plus de clarificare asupra interdependentei intre chip si 
asemanare, pe care au evidentiat-o criticii occidentali, ca lipsind 
la Sfdntul Vasile. Teologia occidentals insa sub influenta 
conceptiei despre har ca "gratie creata", abia in ultimul timp 
realizeaza consecintele ce decurg din aceasta. "Dinamismuf de 
care se vorbeste numai prin intelegerea harului ca energie 
necreata isi probeaza eficienta cu alte consecinte capitale pentru 
transfigurarea omului si a creatiei. Desi despre Sfdntul Grigorie 
de Nyssa vom trata intr-un capitol special, este locul sa 
mentionam doar ca nici chiar el nu a fost inteles cu adevarat in problema discutata. lata ce spune un cercetator avizat al 
antropologiei sale: "Chipul si asemanarea nu sunt cu toate acestea 
de loc sinonime la episcopul Nyssei, ci notiuni corelative ale 
aceleiasi realitati; Omul; neinlocuindu-se una pe alta, dar nici 
existand una fara de alta, In starea de normalitate a fiintei umane. 
Diversitatea de intelegere a cercetarilor moderne a fost posibila, 
credem noi, pe de o parte din cauza asa-zisei sinonimii a 
sensurilor notiunilor de care ne-am ocupat mai sus, pe de alta 
parte din cauza unei perspective prea statice privind natura umana 
(data de teologia occidentals de dupa Scolastica) din a carei 
perspective, analizam opera mare lui capadocian" 206 . 

Despre celalalt mare Capadocian, fratele sau, putem spune si 
noi la fel. Sfdntul Vasile a vrut mai degraba sa precizeze 
corelativitatea dintre chip si asemanare, intreaga opera dovedind 
aceasta. Aparentul "zid etanf dintre ele se explica doar prin 
latura istorico-exegetica a aparentei neconcordante dintre Facere 
I, 26„ "Sa facem" si Facere I, 27, "si a facut". Trebuie apreciat 
mai degraba faptul ca Sfdntul Vasile este primul care da o 
asemenea explicate si o lasa mostenire cugetarii patristice si 
credintei Bisericii. 

lata cum se intreaba, dar si cum raspunde teologul ortodox J. 
Meyendorf cu referire la aceasta problema" "Trebuie oare sa 
facem o distinctie fundamentala intre notiunea de chip (eiKCOv) si 
cea de asemanare (ojxoioxtk;), asa cum o faceau Irineu si Origen, 
sau trebuie sa le consideram ca fiind sinonime, asa cum o faceau 
Atanasie si Chiril al Alexandriei" m l Inainte de a relua raspunsul 
acestuia in virtutea precizarilor de pana acum, la care se vor 
adauga si altele pe parcursul studiuiui nostru, aceste notiuni nu 
pot fi nici distincte, nici sinonime, cipeste toate corelative. 

Chiar J. Meyendorf incearca sa concluzioneze astfel, 
spunand: "Exista tofusi o constanta absoluta in traditia patristica 
greaca, care afirma ca chipul nu este o amprenta exterioara, 
primita de om de la inceput si pe care firea omeneasca o pastreaza 
ca pe un bun al sau, independent de relatiile sale cu Dumnezeu. 
Chipul implica o participare la firea dumnezeiasca" 208 . 

Totul conduce prin urmare si in antropologia Sfdntul Vasile, 
spre existenta teonomd a fiintei umane. Pe buna dreptate, poate fi 172 173 

inclusa si antropologia sa in perimetrul constatarii urmatoare: 
"Ontologia fimtelor structural "dupa chip", faptul ca suntem 
creati potrivit neamului dumnezeiesc, ne arata ca avem un scop de 
indeplinit: sa devenhn cu adevarat sfmti, desavarsiti, dumnezei 
dupa har, participand la conditiile vietii divine: nemuritori si 
cinstiti, "curati". Chipul, fundament obiectiv prin insasi structura 
sa dinamica cere asernanarea subiectiva, personala. Germenele - 
"a fi fost creat dupa chip" - duce la aceasta deschidere,, "a exista 
dupa chip" 209 . Astfel a fost inteleasa antropolgia vasiliana de viata 
Bisericii si in aceasta lumina i-a fructificat contributia sa 
deosebita. 

Asadar, toata viata si opera Sfdntului Vasile este patrunsa de 
o teologie antropologica si invers, Caci el "ingrijea de trupurile 
celor care aveau nevoie de ajutor, dar totodata si de sufletul lor, 
dandu-le o data cu hrana si cinstea cuvenita, ajutandu-i cu alte 
cuvinte din doua parti... La aceasta se mai adauga si hrana 
cuvantului, o binefacere si o darnicie desavarsita, de obarsie 
cereasca, caci cuvantul este hrana ingerilor, cu care se nutresc si 
se adapa sufletele insetate de Dumnezeu si care nu umbla numai 
dupa hrana cea nestatornica si trecatoare, ci dupa cea care ramane 
in veac. Astfel de hrana distribuia el si inca din belsug, desi era 
eel mai sarac si eel mai lipsit din cati cunoastem noi, dar nu ca sa 
se potoleasca foamea de paine, ci foamea cuvantului, cu hrana 
care cu adevarat este datatoare de viata si hranitoare, contribuind 
la cresterea duhovniceasca a celui bine nutrit cu dansa" 210 . 

Pentru toate acestea, la elogiul Sfdntului Grigorie de 
Nazianz, al Bisericii de pana la noi, trebuie sa se aduge elogiul 
nostru si al Bisericii de dupa noi, pana in plinatatea Imparatiei lui 
Dumnezeu. 

Asadar, antropologia Sfdntului Vasile este cuprinsa in 
majoritatea operelor sale si nu numai in omiliile la Hexaimeron. 
In schimb, ambiguitatea in privinta autenticitatii omiliilor X si XI 
la Hexaimeron (I si II despre crearea omului) au estompat cumva 
mentiunile scrise despre aceasta, atat pentru contemporanii sai, cat 
si pentru posteritate. Din aceasta cauza, cele doua omilii nu au 
fost traduse la noi si nici luate in seama, cand s-a vorbit de 
antropologia sa. Cercetari recente au asigurat paternitatea 174 vasiliana a acestora. Din efervescenta opiniilor asupra 
autenticitatii celor doua omilii, s-a putut concluziona si ca nu 
poate fi vorba de un "zid etans" intre "chip" si "asemanare", in 
conceptia Sfdntului Vasile ci de corelativitatea lor. In teologia 
occidentals, datorita conceptiei despre har ca "gratie creata", nu s- 
a putut intelege sinergia dintre lucrarea omului si a harului 
Sfantului Duh in parcurgerea "dinamica" a drumului, de la "chip" 
la "asemanare", pe care Sfdntul Vasile il fundamenteaza astfel, 
lasandu-1 mosternire cugetarii patristice ulterioare si credintei 
Bisericii. "Chipul" este fundament obiectiv prin insasi structura sa 
dinamica, el cere "asernanarea" subiectiva, personala. A fi fost 
creat "dupa chip" in conceptia Sfdntului Vasile duce la aceasta 
deschidere: "a exista dupa chip". 

Avand un sens plenar in Dumnezeu, antropologia sa deschide 
noi perspective cunoasterii omului in gandirea altor Parinti ai 
Bisericii contemporani si a celor de dupa el. 

La aceasta remarcabila contributie isi va adauga stradaniile si 
Sfdntul Grigorie de Nyssa. 
NOTE 

Diac. asist. Ion Caraza, Revelatia divind in Hexaimeronul 
Sfdntului Vasile eel Mare, in "O.", XXXI (1979), nr. 1, p. 131- 
132. 

2 Omilia IX la Hexaimeron (presc. O. H.), cap. VI, trad. Pr. D. 
Fecioru, in P. S. B., 17, E. I. B., Bucuresti 1986, p. 178, P. G. 
XXIX, 204 BC. 

3 Tomas Spidlik, op. cit, p. 116. 
Pr. Prof. C. Cornitescu, Antropologia Sfdntului Vasile eel Mare, 

in "G. B .", XXXVII (1978), nr. 1-2, p. 81.1 

5 O. H., IX, P. G., XXIX, 208 AB. 

6 0. H y X (Despre Crearea Omului, presc. D. C. O., I), trad. 
Alexis Smets et Michel van Esbroek, in S. C. 160, Pris 1970, p. 175 167-168. Din aceasta traducere, vom cita in viitor din textul D. C. 
O., I si II, indicand si pagina. In anumite situatii, pentru 
concordanta, vom mentiona si vol. si col. din P. G. 

7 La ereatie participa Sfanta Treime: Tatal care voieste, Fiul care 
creaza si Sfantul Duh care desavarseste. Cf. O. K, II, 6„ III, 4„ 
VI, 2„ IX, 6„ in P. G. 5 XXIX, 44 AB„64 A„ 120 CD,, 204 C. 

8 O. K, I, 7, P. G., XXIX, 17 C, in P. S. B., 17, 1986, p. 78. 

9 Timaios, 90 ab, ed. A. Rivaud, Paris 1949, p. 225. 

10 0. K, IX, 2, P. G. XXIX, 192 AB, in P. S. B. 17, 1986, p. 172. 

11 Omilii si Cuvdntdri (presc. O.-C.) Ill, 8 ( a Ia aminte de tine 
insuti"), in P. S. B., 17, 1986, p. 374-375. 

,2 0. C,VI, l,inP. S.B., 17,p. 132. 
13 Ibidem, XX, 3, p. 545-546. 
J. Danielou, Platonisme et theologie mistique, Paris 1944, p. 45. 

15 Gabriel Marcel, Homo viator, Paris 1944, p. 31. 

16 P. Florensky, La colonne et le fondement de la verite, trad. C. 
Andronikof, Lausanne 1975, p. 146. 

17 O.C, VIII, 6, p. 428. 

18 Z>. C O, I, trad, cit., p. 173. 

19 Omilii la Psalmi (presc. O. P.) IX, 5, trad, cit in P. S. B., 17, 
1986, p. 290-291. 

20 D. C. a, II, trad. A. Smets, p. 230-231. 

21 0. C, XXI, 5, P. S.B., 17, p. 557. 

22 O. P., VII, 6, P. G., XXIX, 337 D - 34 PA, in P. S. B., 17, p. 
254. 

23 Regula 176, P. G., XXXI, 1200 A, in P. S. B, 18, trad. Prof. 
Iorgu D. Ivan, E. I. B., Bucuresti 1989, p. 392. 

Ibidem. 

25 Impotriva lui Eunomiu, 2, 19, P. G., XXIX, 613 C. 

26 O. C, III, 6, P. g, XXXI, 212 B, in P. S. B., 17, p. 372. 

27 Ibidem, 1, in P. S. B, 17, p. 366. 

28 Ibidem, 7, p. 373-374. 

29 O. C, IX, 6, p. 442. 

30 Ibidem, 7, p. 443. 

31 Ibidem. 

32 0. C, VI, 10, p. 144-145. 176 


33 Ibidem, III, 3, p. 368. Definitii pe larg si la Psalmii XXXII, 6 si 
8„ XIV, 3„ VII, 8, in P. G., XXIX, 337 D si 344 BC„ 256 BCD,, 
248 BC. 

34 Tihton, print troian, de o mare frumusete. Zeita Aurora 
indragostita de el 1-a luat de sot si a cerut lui Zeus sa-1 faca 
nemuritor, dar a uitat sa-i ceara si tinerete vesnica, asa ca au venit 
peste el toate relele imbatranirii. Cum nu putea muri, la 
rugamintea lui a fost transformat in greier. Cf. P. S. B., 17, 1986,, 
n. 81. P. 582. 

35 Arganthonius, regele tartesienilor, un popor din Spania, a trait 
120 de ani dupa Pliniu si 300 de ani dupa Silius Italicus. Cf. P. S. 
B., 17, 1986, p. 582, n. 82. 

36 Dupa Facere, V, 27: Matusalem a trait 969 de ani. 

37 O. C, XXII (Catre tineri), 8, p. 582. 

38 Ibidem, XXII, II, p. 569. 

39 Ibidem, p. 568. 
40 /^em,p.570. 

41 O. P., XI (Ps. XLVIII), 3, p. 313. 

42 O.C, I (Despre post), 1, p. 347. 

43 Ibidem, 5, 6, p. 350-351. 

44 O. C, XIII (Despre botez), IV, p. 493. 
45 /^V/em,V,p.493. 

46 O. H. IX, 4, p. 174. 

47 O. P., XIII, 4 (la Ps. LXI), p. 336. 

48 Ibidem. A se vedea si Pr. Mag. Mihai Georgescu, Idei morale si 
sociale in Comentariul la Psalmi al Sf. Vasile eel Mare, in "S. 
T.", X (1958), nr. 7-8, p. 465-466. 

49 O. P., VI, 1 (Ps. XXIX), p. 236, P. G., XXIX, 305 B. 

50 Ibidem, I, 1 (la Ps. XIV), p. 207„ P. G., XXIX, 252 C. 

51 Cuvdnt ascetic, 3, P. G., XXXI, 876 C - 877 A. 

52 O. P., X, 4, p. 304,, XII, 4, p. 329. 

53 a C, III, 5, p. 371. 

54 Republica, cartea VI, p. 498 B, cf. P. S. B., 17, p. 579, nota 62. 

55 O. C, XXII (Catre tineri), 1, p. 579, P. G., XXXI, 584 B. 

56 A se vedea,, Th. Spidlik, op. cit, p. 146. 57 Ibidem. 177 


L. Amand, L'ascese monastique de saint Basite, Maredsous 
1949, p. 191-199. 

59 O.C, XXII, 7, p. 577-578. 

60 Th. Spidlik,op. cit. 9 p. 146. 

61 O. a, XXII, 3, P. G., XXXI, 197 sq. 

62 Ibidem, XX, 3, p. 546. 

63 O. C.,XIV, l.p.500. 

64 O.//., VIII, 8, p. 168. 

65 O.C, IV, 2, p. 378. 

66 O. P., VII (Ps. XXXII) 2, p. 248-249. 

67 O.C, III, 6, p. 372-373. 

68 Ibidem, III, 7, p. 374; P. G., XXXI, 216 B. 

69 Descried pe larg la intrebarea 55, 1, P. G., XXXI, 1044 C. 

70 Ca Dumnezeu nu e autorul rdului,, 9, P. G., XXXI, 349 ABC. 

71 Ibidem, 6, P. G., XXXI, 344 B. 

72 Cuvdnt in cinstea Sfdntului Mamas, P. G., XXXI, 596 D - 597 
A. 

73 Precum au sustinut Teofil al Antiohiei si Irineu. A se vedea,, P. 
Hristu, Invdtdtura despre om a lui Teofil al Antiohiei (in 
greceste), in rev. "Grigorie Palama", 40 (1957), p. 108-109 si 1 12. 

74 Pr. Prof. C. Cornitescu, op. cit, p. 84. 

75 Ca Dumnezeu..., 7, P. G., XXXI, 345 B. 

76 Ibidem, 6, P. G., XXXI, 344 B. 

77 Ibidem, 8, P. G., XXXI, 912 B„ 348 A. 

78 Despre Sfdntul Duh, 16, 39, P. G., XXXII, 140 D. 

79 Ca Dumnezeu..., 6, P. G., XXXI, 344 BC. 

80 O. P., I, 1, p. 183, P. G., XXIX, 212 B. 

81 Ibidem. 

82 O. P., V, 8, p. 235, P. G. XXIX, 305 A. 

83 O. K, X (D. C. O., I), trad. A. Smets, p. 219-221. 

84 Ibidem, XI (D. C. O., II), trad, cit., p. 243-245. 

85 A se vedea,, Nestor Vornicescu, Aspecte ale desavdrsirii in 
viata si opera Sfdntului Vasile eel Mare, in "O.", XXX (1978), nr. 
4, p. 604-638. 86 O. C, XII, 17, p. 487. A se vedea si: Pr. Prof. I. G. Coman, 
Elogiul mintii conduedtoare in Omilia XH-a a Sfdntului Vasile eel 
Mare, in "M. O.", XXII (1970), nr. 7-8, p. 730-743. 

87 O. P., I, 5, p. 190. 

go 

Omilia impotriva celor ce se imbatd, trad. Pr. Prof. C. 
Cornitescu in "G. B.", XXXVII (1978), nr. 1-2, p. 52-53. 

89 O. C, III, 2, p. 367. 

90 Rdspuns la intrebarea 80, trad, cit in P. S. B., 18, 1989, p. 351- 
352. 

91 O. C, III, 3, p. 368. 
92 /6^m,III,6,p.372. 

93 O. K, XI (II D. C O.), trad. A. Smets, p. 266-267. 

94 Ibidem, p. 268-269. 

95 O. P., XI (Ps. XLVIII), 8, p. 319. 

96 O. K, X (I D. C. O.), ed. cit, p. 174-175. 
91 Ibidem, p. Ill -179: 

98 Ibidem, p. 178-179. 

99 A. Smets, op. cit., p. 179, n. 2. 

100 O. K, X, (I, D. C. O.) 6, p. 180-181. 

101 P. Evdokimov, Ortodoxia, ed. cit, p. 90. 

Sfantul Grigorie de Nazianz, Cuvantul funebru rostit in cinstea 
Sfdntului Vasile, 43, 48„ P. G., XXXVI, 560 A. 

Leonid Uspensky, Teologia icoanei, ed. Anastasia, Bucuresti 
1994, p. 156. 

104 Despre Duhul Sfdnt, trad. Pr. Prof. Dr. C. Cornitescu si Pr. 
Prof. Dr. T. Bodogae, in P. S. B., 12, Bucuresti 1988, p. 39. 

105 O.C, III, 3, p. 436. 
l06 O.H.,X, 8 (I, D. C. O.), p. 184 

107 P G., XXXI, col. 909 BC„ 912 A. 

108 O. C, IX, 6, P. G, XXXI, 344 B, in P. S. B., 17, p. 442. 

109 O. P., XI, 8 (Ps. XLVIII), p. 320. 

110 Ldmurire la Genezd, I, P. G., LXIX, col. 24 C. 

111 O.C, III, 6, p. 372. 

P. Evdokimov, Femeia..., ed. cit, p. 66-67. 
113 O. P., I, 3, p. 186. 178 


179 


1,4 Cuvdnt in cinstea Sfintei Julieta, 1 si 2, P. G., XXXI, 237 B si 
241 C. 

115 a K, X, 8 (I, D. C. O.), P- 214-215, cf. si Preformulare 
asceticd, 3 P. G., XXXI, 624 D - 625 A. 

116 Nestor Vornicescu, art. cit, p. 605. 

117 Regulile Mart (R. M.), 8, P. ©., XXXI, 940 C. 

118 Ibidem, in P. S. B., 18, p. 237-238. 

119 O. P., IX (La Ps. XLIV), p. 285. 

120 M. I. Rupnik, op. cit, p. 96. 

121 D. C. O., II, 5, ed. Smets, p. 236-237. 

122 Mai multe texte ale Sfantului Vasile probeaza aceasta "Via 
ascensiva", cf. R. M., 21, P. G., XXXI, 1097 B„ Com. Ps., 
XXXIII, 1, p. G. XXIX, 353 BC„ Despre Duhul Sfdnt, XXVI, 61, 
P. G., XXXII, 180 C„ Despre post, 1; 9, P. G., XXXI, 180 C 

123 
124 D. C. O., I, 16, ed. cit, p. 208-209. La Ps. XL VIII, 8, P. G., XXIX, 449 B, compara si Despre 
Duhul Sfdnt, 16, 39, P. G., XXXII, 140 D. 
25 O. C, IX, 6, P. G., XXXI, 344 B, in P. S. B, 17, p. 442. 126 O. P., VII, 4, P. G., XXIX, 33 C, in P. S. B., 17, p. 252. 127 P. Evdokimov, Femeia..., p. 51. 

128 La Nasterea lui Hristos, 2, P. G., XXXI, 1461 AB. 

129 O. P., II, 2 (Ps. VII), P. G., XXIX, 232 B, in P. S. B., 17, p. 
195. 

m Epistola 203, 1, P. G., XXXII, 737 A, P. S. B., 12, 1988, p. 
412. 

131 Despre credinta, 4, P. G, XXXI, 685 B. 

132 Ibidem, 1, P. G, XXXI, 677 D - 680 A. Vezi si K. Moser, Die 
Lehre des Heiligen Vasilius uber den Glauben, Roma 1950. 

133 134 O. H, X, 18 (I, D. C. O.), Ed. Smets, p. 210-212. Despre credinta, 15, 35, P. G., XXXII, 129 A - 132 A. 

135 Epistola 292, P. G., XXXII, 1033 BC in P. S. B., 13, p. 577. 

136 R. M., VIII, 3, P. G., XXXI, 940 BC, in P. S. B., 18, p. 237- 
238. 137 

138 Despre credinta, 4, P. G., XXXI, 893 B. 
O. K, X, 18, ed. Smets, p. 215-216. 139 R. M, II, 2, P. G., XXXI, 908 B - 916 C, in P. S. B, 18, p. 
222. 

140 0. P., VII, 2, P. G., XXIX, 492 A - 493 C, in P. S. B., 17, p. 
248. 

141 Despre Duhul Sfant, IX, P. G, XXXII, 109 BC, in P. S. B., 12, 
p. 39. 

142 Impotriva lui Eunomiu, 2, 4, P. G., XXIX, 580 B. 

143 a P., XIV, 5 (Ps. CXIV), P. G., XXIX, 492 AB, in P. S. B. 17, 
p. 344. 

144 P. G., LXIV, col 61-124. 

145 Idem, col 125-126. 

146 A. Smets si M. V. Esbroeck, Introducere la op. cit, p. 14. 

147 Ibidem, p. 21. 

148 E. von Ivanka, Die Autorschaft der Homilien: 

8iq to 7toif|OC0|i£V... , in "Byzantinische Zeitschrift", 36 (1938), 
p. 46-57. 149 Hexaimeronul, cf. C. Schenkl, CSEL, 32, 1887, p. XIV-XV. 150 De viris illustribus, P. L., XXIII, 652 B si 707 C. 

151 E. Amand de Mendieta, S. Rudberg, Eustatiu, Vechea versiune 
latino, a celor noua omilii la Hexaimeronul lui Vasile de 
Cezareea, Berlin 1958, T. U., 66 p., XI (in germana) 

152 A. Smets, op. cit, p. 21. 

1 53 * 

Vezi Geschichte der altkirchlichen Liter atur, Freiburg 1912- 
1923, t. Ill, p. 149 si 145. 

Die Gotteslehre des Heiligen Gregor von Nyssa, Munster 
1896, p. 69. 

155 Le sixiemejour de I 'Hexaemeron de saint Basile, in "E. O.", 
35 (1932), p. 385-398. 

Les etats de texte des homelies pseudo-basiliennes sur la 
creation del'homme in "Revue benedictine", 59 (1949), p. 3 - 54. 
57 L 'image de Dieu chez Gregoire de Nysse, Bruxelles 1951. 
158 Platonisme et theologie mistique, Paris 1954. 

Saint Basile a-t-il donne une suite a I 'Hexaemeron?, in R. S. 
R., 33 (1946), p. 317-358. 
Asemdnarea lui Dumnezeu, Fribourg 1952, p. 165-173. 180 181 


161 Mentionam doar" distictia intre chip si asemanare si 
parcurgerea epeetasica a drumului de la chip la asemanare, 

162 O. K, X, 4, 17-28,, P. G., XLIV, 260 A. 

163 Despre Sfantul Duh, XVI, 38„ P. G. XXXII, 136 A. 

164 Idem, XVIII, 45, 149 B. 

165 Elogiul Sfantului Vasile, 27, P. G., XXXVI, 533 B. 

166 Ibidem, col. 528 A. 

S. Giet, Introducere la Homilies sur L 'Hexaemeron, S. C. 26 
bis., Paris 1968, p. 73. 

168 Cf. A. Smets, op. cit,p. 14. 

169 Ibidem. 

170 P. G., XXX, 9 A- 61 D. 

171 P. G., XLIV, 257 A - 298 B. 

172 Cf. A. Smets, op. cit, p. 14. 

173 O. Bardenhewer, op. cit, p. 149 si 195. 

174 A. Smets, op. cit, p. 15. 

175 F. Diekamp, op. cit, p. 69. 

176 E. Stephanou, op. cit, p. 385-398. 

177 S. Giet, op. c*Y., p. 317-358. 

178 D. Amand de Mendieta, op. cit., p. 3-54. 

179 E, von Ivanka, op. cit, p. 46-57. 

180 R. Leys, op. cit. 

181 P. Danielou, op. cit. 

182 A. Smets, op. cit, p. 16. 
m Ibidem. 

184 Ibidem, p. 16-17. 
m Ibidem, p. 89. 
m Ibidem, p. 24. 

H. U. Balthasar, Presence etpensee. Essaie sur la philosophic 
religieuse de Gregoire de Nysse, Paris 1 942, p. 1 52, 

188 H. Merki, op. cit, p. 168-170. 

189 E. von Ivanka, art. cit, p. 56-57. 

190 R. Leys, op. cit, p. 134-136. 

J. Danielou, Chronologic des oevres de Saint Gregoire de 
Nysse, in R. S. R., 29 (1955), p. 350. 182 192 Recent, Diac. prof Sebastian F. Ardelean, in "A. B.", VIII 
(XL VIII), 1997, nr. 1-3, p. 75-93, a tradus Omilia II (a XI-a la 
Hexaimeron). 

193 Printre putinele studii despre antropologia Sfantului Vasile este 
eel al Pr. Prof. Dr. C. Cornitescu, in "G. B." XXXVII (1978), nr. 
1-2, p. 81, in care spune: "Cele doua Omilii atribuite lui si 
intitulate Despre alcatuirea omului, par sa nu fie autentice". Se 
intelege astfel de ce in valorosul studiu mentionat, acestea nu au 
fost luate in calcul. 

194 O. P., IX, 5, P. S. B., 17, p. 290-291. 

195 D. CO., I, trad, cit, p. 428. 

196 O.H., IX, 4, p. 174. 

197 O. C, III, 6, P. S. B., 17, p. 372. 

198 D. C. 6>., II, 5, ed. Smets, p. 236-237. 

199 D. C 0., I, 16, ed. Smets, p. 208-209. 

200 D. CO., I, 18, p. 210-212. 

201 Despre Duhul Sfant, IX, P. G., 12, p. 39. 

202 R.M., 8, P. G., XXXI, 940 C. 
im Ep. 292, in P. S.B., 13, p. 577. 

204 Elogiul.., 43, 48, P. G., XXXVI, 560 A. 

205 Despre Duhul Sfant, IX, P. G. XXXII, 109 BC. 

206 Pr. dr. V. Raduca, op. cit, p. 130. 

207 J. Meyendorf, op. cit, p. 122. 

208 Ibidem. 

209 P. Evdokimov, Ortodoxia, ed. cit, p. 92. 

210 Pr. Prof. N. Donos, Elogiul Sfantului Vasile, Husi 1931, p. 
155-156. 183 


CAPITOLUL IV 

CONSTITUIREA OMULUI DUPa ANTR0P0L06IA 
SFANTULUI GRIGORIE DE NVSSA Omul este splendoarea creatiei, alcatuit din sensibil sj 
inteligibil, participand prin har la firea negraita a lui Dumnezeu si la 
aceea a stihiilor trecatoare" 6 . 

Alcatuirea sa minunata sj paradoxals conduce la un anume 
apofatism antropologic in privinta calitatii de chip, care urmeaza sa 
dobandeasca asemanarea cu Dumnezeu. Sfdntul Grigorie de Nyssa (335-394) este creatorul propriu-zis, 
in in^elegere §tiin^ifica a antropologiei creatine 1 . 

Situat la o rascruce a doctrinei creatine, aceea a secolului al IV- 
lea, a controverselor ariene sj eunomiene, Sfdntul Grigorie pune in 
valoare teologica adevarul revelat despre creatia omului, intr-un mod 
nemaiintalnit pana la el, deoarece "arata de preferinta cum darurile 
rajiunii §i invataturile de credinja nu se opun intre ele, ba chiar se 
acorda" 2 . 

Este unanima recunoa^terea contribufiei sale remarcabile in 
domeniul antropologiei creatine. Sintetizand in ceea ce era mai 
semnificativ din incercarile predecesorilor sai, "Grigorie cuiege 
nectarul §i apoi face mierea. De Nyssa confrunta concepjiile sale cu 
filozofia epocii in care diversele curente se imbina intr-un sincretism 
eclectic, fara a se subjuga vreunuia dintre aceste sisteme. Daca 
recurge la aceasta metoda, o face in primul rand pentru ca s-a 
preocupat sa faca accesibila invatatura cre§tina contemporanilor sai, 
tinand cont de forma^ia §i limbajul lor" 3 , lasand-o insa mo^tenire ?i 
credinfei Bisericii Universale. Facand parte dintre Parintii 
Capadocieni, Sfdntul Grigorie ii depa§e§te pe to|i, prin originalitatea 
§i profunzimea gandirii sale, deoarece el a prezentat credinta cre§tina 
ca avand culmea in contemplarea lui Dumnezeu - adevarata 
existenfa - §i a voii sale eterne. Sfintirea omului este interpretata ca 
un proces nesfarsjt de curate §i urcu§ treptat la Dumnezeu eel cu 
adevarat existent. 

Omul "este un lucru mare si pretios'\ caruia i se acordase 
stapanirea Cosmosului chiar inainte de a fi fost creat 4 . 

In calitatea sa de "chip" al lui Dumnezeu, omului i-a fost daruit 
privilegiul unic in contextul creajiei, de a putea participa la 
plenitudinea tuturor bunurilor. Prin aceasta, chipul trebuie sa se 
asemene Arhetipului, in care se afla tot binele, "toata intelepciunea §i 
tot ceea ce poate fi conceput ca mai bun" 5 . 


t APOFATISMOL ANTROPOLOGIC PftlVlTOR LA CHIPUL SI 

"asemAnarea* lui Dumnezeu. WAtatura Sfantului Grigorie 

DESPRE "CHIP" SI "aSEMANARE*. 

Sfdntul Grigorie porne§te in aprofundarea invataturii despre om 
prin analogia cu apofatismul teologic, care implicit conduce sj la un 
apofatism antropologic. In aceasta consta de fapt cheia cu care sj prin 
care se poate deschide u§a cunoa§terii omului in adevaratul sens al 
existentei sale. Necunoscand pe Dumnezeu in fiinta sa, in mod firesc 
nici omul nu poate fi cunoscut in fiinta sa. Adevarata cunoa§tere a 
omului se realizeaza in masura in care Arhetipul (Dumnezeu) se 
descopera in om ca "chip" al sau. Inteles ca fiinta teologica, 
cunoasterea omului este iconica. 

Pentru aceasta, Sfdntul Grigorie "alege ca punct de plecare ceea 
ce Revela^ia ne spune despre Dumnezeu, pentru a gasi in om ceea ce 
corespunde in el chipului dumnezeiesc. Aceasta este o mefoda 
teologica aplicata cunoa§terii omului. Daca Fericitul Augustin cauta 
sa cunoasca pe Dumnezeu pornind de la omul facut dupa chipul Sau, 
Sfdntul Grigorie vrea sa defineasca adevarata fire a omului, pornind 
de la notiunea de Dumnezeu, dupa chipul Caruia a fost creat omul" 7 . 

Folosindu-se de mijloacele filozofiei platonice, Sfdntul Grigorie 
prelucreaza datele Revelatiei, facand o digresiune referitoare la 
spiritualitatea si necuprinderea sufletului. "Care este natura 
spiritului nostru, intreaba el, care conlucreaza cu facultatile sensibile, 
fara sa se confunde cu acestea? Caci in fiinfa noastra "compusa" 
atingerea este un lucru, mirosul un altul sj chiar §i celelalte simturi 
nu au intre ele nimic comun §i nu se amesteca. Fiindca spiritul este 
prezent, la fel in toate conform naturii fiecaruia; cu toate acestea 
trebuie presupus ca el este cu totul altceva decat natura sensibil a, 
daca nu se vrea introducerea divers itatii intr-o natura spiritual a" 8 . 185 Continuand dezbaterea cu aceleasi mijloace 9 si metode, Sfdntul 
Grigorie intreaba: "Cine a cunoscut duhul Domnului intreaba 
Apostolul? (Rom. XI, 34). Cine si-a cunoscut propriul sufleft Cei 
care afirma ca sunt capabili sa descopere natura lui Dumnezeu ar 
face bine sa spuna daca s-au cercetat pe ei insjsj. Au cunoscut ei 
natura propriului lor suflet? Are el tnai multe parti, este compusl 
Cum este o substantia spirituals in alcatuirea sa? Sau in ce mod se 
face unirea celor doua heterogene? Spunefi ca sufletul este simplu sj 
fara alcatuire! Atunci cum se imparte el In multitudinea par^ilor 
sensibile? Cum e posibila unitatea in diversitate, cum e posibila in 
diversitate unitatea?" 10 

Solufia Sfdntului Grigorie pentru rezolvarea acestei dileme, 
consta in ancorarea pe Sfanta Scriptura a oricarei cunoasjeri a omului 
si mtoarcerea la cuvantul lui Dumnezeu: "Sa facem om dupa chipul 
sj asemanarea noastra" (Fac. I, 26), deoarece: "Chipul nu este chip 
adevarat, decat in masura in care poarta in el insusjrile Modelului 
Sau; in masura in care el decade din asemanarea cu Prototipul sau, el 
nu mai este chip. Cum una din proprietajile naturii divine consta in 
caracterul sau insesizabil, tot asa chipul trebuie sa semene cu 
modelul sau. 

Daca natura umana ar putea fi "descoperita" in timp ce Modelul 
este deasupra "perceptiei" noastre, aceasta diversitate ar arata e§ecul 
chipului. Dar pentru ca noi nu ajungem sa cunoasjem natura 
sufletului nostru care este "dupa" chipul Creatorului sau, aceasta se 
intampla pentru ca el poseda in sine asemanarea exacta cu Cel ce il 
stapaneste sj pentru ca poarta pecetea naturii de necuprins prin taina 
care este in el" 11 . 

Pornind de la aceasta realitate existential a, Sfdntul Grigorie 
inainte de a prezenta invatatura despre suflet in detaliu, care ridica 
problemele menfionate, face unele precizari absolut necesare 
cupinderii adevarului atat cat e posibil. 

El aten^oneaza sj invata cu logica remarcabila faptul ca nu 
trebuie confundat suflul vital specific animalului cu nopunea de 
suflet. Sufletul darult in mod special omului prin "suflarea de via^a" 
este sufletul rational. EI spune in acest sens; "Orice calitate este 
atribuita propriu-zis fiintei care o realizeaza (dovede§te) in modul 
desavar§it, dar daca o atribuim fiintei care nu o realizeaza "conform 
tuturor realitafilor, ea insasi, acestra atribuire, este falsa. De exemplu, 186 daca cineva ne va arata o paine adevarata, noi spunem ca acest om 
aplica in mod corect numele obiectului in discutie. Daca, din contra, 
fata de painea adevarata (arata) o paine pe care un artist a cizelat-o in 
piatra, aparenta este aceeasj, marimea identica, culoarea 
asemanatoare, majoritatea caracteristicilor par identice modelului, 
totusj acestui obiect ii lipseste puterea de a hrani. Deasemeni spunem 
ca, prin abuz, si nu cu precizie aceasta piatra este numita "paine". In 
acela§i mod, toate fiintele care nu realizeaza in intregime atribuirea 
care li se da, poarta un anurnit nume prin abuz. Asadar, a§a cum 
sufletul in perfec^iunea sa prin ceea ce are superior sj dotat cu 
ra^iune, poate sa primeasca nu prin asemanare numele de suflet, caci 
este acest lucru in realitate; nu este insa acelasi lucru, atunci cand e 
vorba de energie vitala, pusa in paralel prin denumirea de suflet. 
Dumnezeu care a fixat legile fiecarei fiinte, a dat omului pentru 
trebuin|ele sale animalele care poseda aceasta viata "naturala" 
(irationala) ca sa-i foloseasca omului drept hrana, la fel ca si plantele: 
"Veti manca, spune El din toate carnurile §i din ierburile campiilor". 

Animalul, in sfarsit prin activitatea sensibila, pare putin ridicat 
deasupra fiintelor, care se hranesc si se inmultesc fara aceasta 
ac'tivitate. Aceasta poate folosi ca invatatura prietenilor trupului, 
pentru a-i convinge sa nu !§i conduca gandurile conform aparentelor 
sensibile, ci sa se consacre binelui superior al sufletului, pentru ca in 
el rezida acest lucru in adevarul sau, in timp ce simturile lor sunt 
comune cu cele ale animalelor" 12 . 

Dupa ce a lamurit ca activitatea sufletului este superioara in 
demnitate partii mater iale a fiintei, Sfdntul Grigorie, cu constiinta 
apofatismului mentionat, invata ceea ce pana la el a constituit 
subiectul unor permanente oscilatii, ca sufletul nu este legat de 
anumite parti ale fiintei noastre sj ca el este in mod egal in tot si in 
toate. Analogia "ubiquitatii" divine il conduce pe Sfdntul Grigorie la 
dovedirea adevarului existential al omului ca "chip". Nu putem sti ce 
este sufletul in fiinta sa, dar stim cu siguranta ca "el este in mod egal 
in tot sj in toate partile omului; nici nu le contine din exterior sj nici 
nu le domina abuziv din interior; asemenea modal itate de a vorbi se 
aplica propriu-zis cuburilor sau obiectelor asemanatoare, care se 
intrepatrund unele cu altele. Unirea sufletului cu ansamblul trupesc 
reprezintd, dimpotrivd o legdturd inexprimabild si de negdndit. caci 
ea nu se face in trup (cum necorporalul ar fi in puterea trupului), ea 187 nu se relizeaza din exteriorul lui - cum necorporalul ar contine ceea 
ce nu ii este firesc, strain de el). Dar sufletul totusj, in afara oricarei 
inchipuiri si gandiri, se apropie de firea umana (corporalitate) in a§a 
fel ca el este in acelasi timp in ea si in afara ei, fara ca sa aiba aici 
nici sediul sj nici sa-1 inchida in ea (ca intr-o temnita). Nu putem 
spune decat ca doar credinciosia firii care-sj urmeaza drumul sau 
permite intelegerea acestei ratiuni; cea mai mica indepartare de ea o 
face sa §chioapete" 13 . 

Este extrem de concludenta lamurirea acestui adevar existential 
al transcendentei si in acelasi timp imanentei sufletului in raport cu 
trupul, al omului in ultima instanta. Faptul ca Sfdntul Grigorie 
porae§te in defmirea omului de la acest apofatism antropologic prin 
analogie cu eel teologic evidenteaza inexpugnabil fundamentul solid 
pe care Sfdntul Grigorie il ofera antropologiei ortodoxe, care in acest 
fel construieste o antropologie teologica. In acest mod Sfdntul 
Grigorie poate vorbi ca nimeni altul pana la el despre intelegerea 
corecta ancorata revelational despre "chipul" sj "asemanarea" lui 
Dumnezeu in persoana umana. 

Inainte de a trece la mentionarea invataturii Sfdntul Grigorie 
despre "chip" sj "asemanare", consideram necesar sa precizam 
coneis, definitia Arhetipului (a lui Dumnezeu), data de acesta. 

"Dumnezeu este prin natura sa tot ceea ce gandirea noastra 
poate intelege (concepe) ca bun. Mai mult, El depase§te toate 
conceptele si toate experience pe care le avem despre bine sj daca 
El creeaza viafa omeneasca, nu are alt motiv decat bunatatea Sa. 
Spunem aceasta, deoarece atunci cand El purcede sa creeze natura 
noastra, El nu se manifesta prin jumatatea bunatatii Sale 
atotputernice, dandu-ne pe de o parte bunatatile Sale, pentru ca pe de 
alta parte, sa se arate gelos pe "participarea", pe Care EI o creeaza. 
Dar bunatatea Sa desavarsjta consta in primul rand in aceea ca a 
facut ca omul sa treaca de la nefiintd lafiintd si de a nu-l lipsi de 
vreun bine" u . 

Se intelege ca in calitatea de "chip", omul poseda toata 
intelepciunea, toate felurile de bine si tot ceea ce poate fi gandit ca 
bine. Un astfel de bine in invatatura Sfdntului Grigorie consta in "a fi 
liber de orice determinare, a nu fi supus nici unei puteri fizice, dar a 
avea in hotarari o voinfd libera. Virtutea este in fine nelimitata sj 188 spontana, tot ceea ce se face prin constrangere §i violen|a, nu 
exista" 15 . 

Totu§i intre Prototip §i "chip", exista asemanare dar nu 
identitate. "Chipul poarta in orice intelegere frumusetea Prototipului; 
dar daca el nu ar avea nici o diferenta fa^a de Acesta, n-ar mai fi 
deloc asemdndtor ci identic cu Modelul de care nimic nu 1-ar separa. 
Ce diferenta exista deci intre Dumnezeu §i Cel care este dupa 
asemanarea Sa? Precis: una este necreatd, cealaltd primeste 
existenta prin creatie" 16 . 

Diferenta care fine de aceasta particularitate, atrage dupa ea sj 
alte parti cularitati. In mod unanim, se recunoaste caracterul 
neschimbat §i mereu identic cu el insus/i al firii necreate, in timp de 
firea creata nu poate avea consistenta decat in schimbare. chiar 
trecerea de la nefiinta la fiinta este o mi§care sj schimbare pentru eel 
pe care Vointa divina il face sa vina in existenta. 

Atunci cand Evanghelia (Mc. XII, 16) ne prezinta trasaturile 
imprimate pe bronz ale Cezarului, ne face sa in^elegem ca daca in 
sine exista o asemanare intre reprezentare sj Cezar, exista totu§i 
diferenta in subiect; in acelasj mod in rationamentul care ne 
preocupa, daca, in loc sa ne referim la trasaturile exterioare noi 
consideram natura divina si natura umana in subiectul fiecareia, 
descoperim diferenta care consta in aceea ca una este necreatd. 
cealaltd creata. Atunci una este identica cu sine sj ramane 
intotdeauna (neschimbata) cealalta produsa prin creatie, a inceput sa 
existe printr-o schimbare sj se gase§te in mod natural predispusa sa 
se schimbe astfel" 17 . Schimbarea este astfel in conceptia Sfdntului 
Grigorie specificitatea care il distinge pe om de Dumnezeu, 
excluzand radical orice panteism. 

Pornind de la stabilirea transcendentei sj imanentei lui 
Dumnezeu in raport cu creatia, preferand apofatismul sj acceptand in 
acelasj timp catafatismul, prin imbinarea dintre apofatic sj catafatic, 
Sfdntul Grigorie pune bazele adevaratei cunoasteri a omului. 

Transcendent §i imanenta in conceptia sa nu se opun. Creatorul 
este prezent in si la creatie, facand-o sa existe. 

Astfel, cosmosul ne ajuta sa-L intelegem pe Cel care "a facut 
totul prin intelepciunea Sa" 18 . Mana Creatorului se face vazuta in 
lucrarea Sa. Ceea ce este adevarat despre lume este sj mai adevarat 
despre om, pe care Dumnezeu 1-a creat din dragoste 19 . Pretuirea 189 bunatatii lui Dumnezeu ca §i a transcendentei si imanentei sale, este 
de fapt o "apropiere, pentru ca fiecare dintre aceste atribute ne 
ingaduie sa-L reprezentam pe Dumnezeu" 20 . Prin urmare, Dumnezeu 
poate fi cunoscut prin manifestarile Sale "ad extra", prin atributele 
Sale. Apropierea de Dumnezeu, nu este de ordinul intelegerii sau al 
intelectului, ci de eel al lucrdrii (actiunii) si trdirii (existentei) 2 \ 
deci intr-o certitudine a "prezentei". 

Cdntarea Cdntarilor compara aceasta "prezenta" cu un 
"parfum", fiind o marturie subtila 22 . Sfdntul Grigorie folose§te 
exemplul sanatatii in acest sens care este un lucru mare. Dar fericirea 
nu consta in faptui de a §ti ce este sanatatea ci de afl sanatos. 

Dumnezeu nu-i ferice§te pe cei care-L cunosc pe el, ci pe cei 
care-L au pe Dumnezeu"" . Intocrnai pastrarea credintei se transforma 
in schimbare sj dragoste reciproca 24 prin care de fapt nu-L cuno§ti 
pe Dumnezeu, ci il gdsesti 2 * ii trdiesti prezenta. 

Evanghelia ne invata ca omul trebuie sa-L caute pe Dumnezeu in sine insu§i (Lc. XVII, 21) , spune Sfdntul Grigorie. Aceasta 
"prezenta" imanenta a lui Dumnezeu in noi, este de fapt "chipul" lui 
Dumnezeu in noi. Este punctul de ancorare al ascensiunii noastre 
spirituale spre asemanarea noastra cu Dumnezeu, spre care trebuie sa 
lucram cu credinta, nadejde sj dragoste. "Nu cadeti in deznadejde 
gandind ca nu-L puteti contempia pe Ce! pe care-L cautati. Caci aveti 
in voi insjva, intr-o anumita masura o posibilitate de a vedea pe 
Dumnezeu, deoarece inca de la inceput Cei care ne-a creat, din acest 
nemasurat bine a pus-o in firea noastra, a?a cum imprimi in ceara 
desenul unui sigiliu" 27 . 

Chipul este deci un element constitutiv omidui care tine de 
structura sa, ceea ce Sfdntul Grigorie nume?te "firea" sa, termen 
care-I desemneaza pe omul din Facere, pentru care harul este prezent 
in el, prin actul creatiei sale. Chipul detine proprietatile Arhetipului, 
a§a cum oglinda reflecta lumina soarelui. Cei care vad soarele intr-o 
oglinda curata" nu-1 vad mai mic decat este el in sine, fara chiar a-§i 
ridica ochii spre cer" 28 . 

Comparatia aceasta este imediat aplicata vederii lui 
Dumnezeu , atat cat este accesibila omului. "Sunteti prea 
neputincio§i e adevarat, pentru a contempia lumina insasj. Dar daca 
gasiti harul chipului sala§luind in voi in§iva, inca de la inceput, veti 
gasi in voi, obiectul dorintelor voastre" 30 . 190 Pacatul poate ascunde amprenta lui Dumnezeu, dar nu o poate 
§terge: alterata, ea totu§i ramane. "Iti §tergi, traind in bine, pata care- 
ti intineaza inima - Dumnezeiasca frumusete straluce§te din nou in 
tine" 31 . Chipul este ca o bucata de fier, care poate rugini. E de ajuns 
sa-i indepartezi rugina, pentru ca chipul dintru inceput sa reapara. 
Niciodata nu e vorba in Omiliile la Fericiri §i celelalte opere de o 
pierdere a chipului. Chiar alterat el nu este mic§orat. Comparatiile 
folosite de Sfdntul Grigorie ne permit sa-n|elegem calitatea chipului 
de anuse pierde. 

Chipul insa nu e static, ci este cum am vazut, o "prezenta", un 
mod de a fi si de a trdi. Dar el ii scapa celui care nu-1 cauta prin 
lucrare. El presupune o purificare de sim^ualitatea trupeasca, de orice 
alipire fa|a de materie, o ridicare deasupra patimilor. "In cerul fara 
pata al inimii tale, comtempli stralucitoarea %\ prea fericita vedere. §i 
care este aceasta vedere? Ea este curatie, sfintenie, simphtate, raze 
luminoase stralucind din lumina divina care ni-L arata pe 
Dumnezeu" . 

Vederea pe care o descrie Sfdntul Grigorie "este a eului meu in 

"in 

Dumnezeu si a lui Dumnezeu in mine" , care este acjiune, mi§care, 
viaja sj dorin^a, ce izvorasc in profunzimea fiintei noastre in care 
salasjuie^te Dumnezeu. Sfdntul Grigorie va reveni asupra acestei 
teme pe care o vom mai aminti pe parcurs. Am amintit-o acum 
pentru ca ea inlatura orice speculate filosofica §i prezinta mesajul 
biblic §i credinta, la modul eel mai curat. 

Trebuie precizat ca Sfdntul Grigorie in expunerea invataturii 
despre om incepe prin a lua hotarat o pozitie potrivnica conceptiilor 
"filosofilor din afara", care numesc pe om "microcosmos", alcatuit 
din acelea§i elemente ca §i cosmosul. Conceptia aceasta este stoica, 
fiind sus^inuta de Posidonius 34 . El mentioneaza aceasta in 
Comentariul la Psalmi, spunand: "L-am auzit pe un intelept vorbind 
despre firea noastra §i zicand ca omul este o lume mica 
(microcosmos), avand in el tot ceea ce apartine cosmosului mare. 
Omul pare sa fie in acord cu armonia muzicaia a cosmosului, care ii 
este astfel intr-un anume fel replica. Este un poem al creatiei" 35 . Dar 
el nu e numai atat, este chipul lui Dumnezeu. 

Aceasta tezS a fost sus^inuta incepand cu Anaximandru, pana la 
adeptii lui Pitagora, stoici §i cei din urma filosofi ai antichitafii §i a 
cunoscut o "reinviere" in Evul Medtu §i in perioada Rena?terii 36 . 191 Macrina, in tratatul Despre suflet si inviere, recurge la aceasta 
conceptie, pentru a demonstra credin|a in existenta sufletului: "ceea 
ce vedem in lume ne ajuta sa gasim ceea ce ne este ascuns" 37 . 

In Despre alcatuirea omului, Sfdntul Grigorie respinge 
panteismul stoic iara a insista sa defineasca omul, prin analogia cu 
cosmosul. Ideea aceasta nu poate fi accceptata, deoarece creatia este 
astfel randuita in vederea mantuirii omului, care-i este centru si 
stapanitor, avand menirea sa o conduca la Dumnezeu. Maretia 
omului consta in aceea ca este "chipul" lui Dumnezeu 38 . 

Diferenta fundamentals nu este de a alege intre om si cosmos, 
intre sensibil si inteligibil, ci intre Infinit si finit 39 . "Va veti intreba 
cum poate exista o asemanare intre o fiinta corporala si o Fiinta 
necorporala, intre o fiinta supusa timpului si o Fiinta vesnica, intre o 
fiin|a supusa stricaciunii si schimbarii si Fiinta care nu se schimba 
(transforma), intre o fiinta supusa patimilor si mortii §i Fiinta 
nemuritoare pe care nu o atinge nimic, intre o fiinta care traieste 
materia cu care se hraneste si Fiinta neatinsa de materie. Exista o 
mare diferenta intre Model si creatura lacuta dupa Chipul sau. Or 
chipul nu isi merita intru totul numele, daca nu se aseamana cu 
Modelul sau" 40 . 

Gasim aici grupate temele fundamentale ale teologiei Sfdntului 
Grigorie, toate paradoxurile intre Fiinta divina netrupeasca, vesnica, 
imunabila §i omul trupesc, supus timpului si schimbarii. Dumnezeu 
este liber si incoruptibil, iar omul supus patimilor si mortii. Abia 
acum, dupa precizarile anterioare, putem purcede la invatatura 
Sfdntului Grigorie despre chip si asemanare. 

Asadar, ce constituie chipul si asemanarea? 

Pe langa rajiune, vointa libera si demnitate imparateasca, 
"chipul este in mod fundamental darul lui Dumnezeu, prin care si in 
care Dumnezeu se daruieste. lata de ce conjine in mod radical 
totalitatea bunurilor sale, se-nfelege, energiile sale, caracterul sau 
incomprehensibil dar nu infinitatea sa 41 . 

Misterul insondabil al sufletului omenesc este reflexul 
necuprinderii lui Dumnezeu: "pentru ca ra^iunea nu poate in^elege 
natura spiritului nostru, care este Chipul Creatorului Sau, aceasta 
demonstreaza asemanarea Sa cu Modelul care este deasupra lui, care 
fiind necunoscut, spiritul nostru purtand amprenta naturii 
insesizabile" 42 . Chipul si asemanarea sunt corelative. 192 Chipul trebuie sa participe la "viata" Sfmtei Treimi, la relatiile 
Tatalui cu Fiul si cu Duhul. Aceasta participare trebuie sa se reflecte 
pana in natura umana. "Priveste in tine insuti, vezi aici cuvantul si 
ratiunea, chipul adevaratului Logos §i Duh. §i cum Dumnezeu este 
iubire, Modelatorul a pus deasemeni in natura noastra acest caracter 
a carui absenta altereaza structura intregului chip" 43 . 

Aceasta asemanare cu Arhetipul este libertate imparateasca si 
spirituala, precum si transluciditate a privirii sufletului care stie sa 
"citeasca" pe Dumnezeu, descoperire care se impline§te in iubire. 
Dar o iubire libera §i personala, care constituie demnitatea 
fundamentala a chipului si care il face pe om asemanator cu 
Dumnezeu, care ii ofera dorinta de vesnicie si fericire, fagaduinta 

... ... ,,44 

nestricaciunn si nemuririf . 

Notiunea chipului este atotcuprinzatoare, adunand in acelasi 
timp mintea si virtutea, fiinta si actiunea. In consecinta, Sfdntul 
Grigorie se departeaza clar de o traditie care incepuse cu Irineu, 
nemaidistingand categoric chipul de asemanare folosindu-le in mod 
obisnuit ca sinonime 4 . 

O cercetare mai recenta si mai cuprinzatoare a invataturii 
Sfdntului Grigorie in acest sens lamure^te existenta corelativitatii 
dintre chip si asemanare si nu sinonimia lor 46 . 

De fapt, in relatie de reciprocitate, considera Episcopul Nyssei §i 
schimbarea §i perfectiunea (desfasurarea), ceea ce este omul sj ce 
devine el. Cele doua sunt complementare si corespund dualismului 
funciar al fiintei noastre: chip in perfectibilitatea sa si chip care se 
actualizeaza. Natura chipului este esential dinamica, la fel cum §i 
asemanarea este esential ontologica prin realizarea chipului 
desavdrsirit, chipul este oglinda libera si vie. Astfel, "nu intr-o parte 
a firii se gase§te chipul, nici harul intr-o parte a sa, ci firea in 
totalitatea ei este chipul lui Dumnezeu" 47 . Chipul este cu alte cuvinte 
o asemanare in potenta, iar asemanarea un chip realizat 48 . 

Interdependenta dintre chip si asemanare, trimite la legatura de 
rudenie dintre chip si Arhetip, care la Sfdntul Grigorie se exprima 
prin diverse teme care folosesc, e drept, vocabularul si reprezentarile 
filosofice, mai ales platonice, avand insa con|inut revela|ional. 

Sfdntul Grigorie recurge frecvent la termenii "syngenes" si 
"syngeneia", care exprima apropierea, familiaritatea, prezenta. 193 

O anume intuitie (simtire) a lui Dumnezeu, este inradacinata in 
firea tuturor oamenilor. Omul "privindu-se pe sine, va vedea in el pe 
Cel pe care-L cauta" 49 cum am mai aratat. 

De aici "si maretia omului: unii spuneau ca omul este 
microcosmos, crezand ca preamaresc firea omeneasca, comparand-o 
cu lumea aceasta. . . Prin acest nume pompos. . . ei nu au vazut ca ceea 
ce pentru ei constituia maretia omului, aveau deopotriva si soarecii si 
tantarii" 50 . 

Autorul nostru dezvolta in mai multe randuri tema 
conaturalitatii (dupa har) cu Dumnezeu. Era necesar ca o anumita 
afinitate cu divinul sa fie "amestecata" in firea umana, deci nu 
supraadaugata naturii, ca In gandirea occidentals, pentru ca aceasta 
corespondenta sa determine firea spre a tinde spre ceea ce ii este 
inrudit. Omul creat ca sa se bucure de bunurile dumnezeiesti, trebuie 
sa aiba o afinitate prin firea sa, cu "subiectul" la care participa 51 . 

Inrudirea aceasta este principiul dorintei dupa vesnicie al 
implinirii desavarsirii omului, prin Tntelegerea sufletului, ca si 
conductor al trupului. 

In lucrarea Despre copiii care mor prematur 52 , Sfantul Grigorie 
revine asupra afirmatiilor amintite si precizeaza mai mult, ca viata 
sufletului reprezinta de fapt contemplarea lui Dumnezeu. Daca 
propriu sufletului este sa participe la contemplarea lu Dumnezeu, 
aceasta nu poate avea 3oc Tntre contrarii, ci va trebui ca 
"participantul" sa fie inrudit cu subiectul dorintei sale. 

De aceea, Sfantul Grigorie, urmand Sfanta Scriptura invata ca 
"omul a fost creat dupa chipul lui Dumnezeu, ca sa credem si sa II 
vedem pe El insusi si sa credem ca Dumnezeu este viata 
sufletului" 53 . 

Dupa cum am vazut, Sfantul Grigorie foloseste deseori analogia 
"oglinzii", pentru a explica faptul ca Dumnezeu "se oglindesste" in 
chipul sau. "Sufletul se expune ca o oglinda puritatii lui Dumnezeu 
in asa fel incat chiar in fiinta sa sa fie alcatuit in virtutea unei 
participari si reflectari a frumusetii Prototipului" 54 . 

Cautarea lui Dumnezeu presupune, pe de o parte, o vedere 
descendenta (catavasica) in care Dumnezeu imprima chipul sau in 
strafundul sufletului. Chipul din oglinda sufletului semnifica 
impresie si expresie in acelasi timp. In Comentariul la Cdntarea 
Cdntarilor observam ca sufletul se intoarce catre fata "Preaiubitului" sau, pentru ca El sa-i imprime trasaturile frumusetii sale, spre a 
deveni la randul sau "chip luminos al Frumusetii Arhetipale" 55 , 

Chipul reflectat in suflet nu este doar contemplat, ci el 
integreaza §i transforma. A contempla pentru Sfantul Grigorie 
inseamna a deveni ceea ce privesti sj a deveni printr-o imitare 
constienta si transformatoare. lata ce spune el: "Tu singur porti in 
tine amprenta adevaratei lumini, desi El (Arhetipul) este asa de mare, 
tu esti capabil sa II cuprinzi, El ramane in tine" 5 . 

Cautarea lui Dumnezeu (Arhetipul) pe de alta parte imbraca si 
aspectul anabasic (suitor). Dorind din ce in ce mai mult pe 
Dumnezeu, sufletul nu inceteaza depasindu-se, iesind din 'el insusi, si 
pe masura ce se uneste tot mai mult cu Dumnezeu, iubirea lui devine 
tot mai arzatoare, de nesaturat. 

Astfel mireasa (sufletul) din Cdntarea Cdntarilor isi gase§te 
Mirele in constiinta faptului ca unirea cu El nu are sfarsit, ca urcusul 
in Dumnezeu nu are capat, ca fericirea e un progres infinit. 

Mi§carea acestui elan este nelimitata, pentru ca nu vine de la 
noi. Este un dar primit ca "chip" si in acelasi timp o apropiere a 
prezentei divine dar §i distanta de parcurs vesnic. 

De aceea epectaza nu va avea sfarsjt pana in vesnicie si nici atunci 57 . 

Marea idee de epectaza ofera in toata complexitatea sa o sinteza 
a spiritualita^ii gregoriene. 

Dar omul este confruntat fara incetare cu o alegere necesara dar 
libera 58 . Daca omul se instraineaza de Dumnezeu se aserveste raului. 
Libertatea intareste virtutea noastra, asa cum angajeaza 
responsabilitatea noastra atunci cand cadem. 

Reaua folosire a liberta^ii conduce la pierderea Chipului? 

Asa cum am vazut, Sfantul Grigorie spune ca frumusetea 
deiforma a sufletului a fost umbrita (acoperita) ca o bucata de fier, de 
rugina rautatii; cazuta in mai, s-a acoperit de noroi. Deci nu s-a 
distrus definitiv. Comparatia evanghelica cu "drahma pierduta" arata 
ca chipul Regelui nu este in intregime pierdut, ci doar alterat. 
Sufletul care poarta "amprenta" lui Dumnezeu nu mai poate pierde 
acest semn de nesters. 

In Marele Cuvdnt Catehetic 59 , gasim precizata cu claritate 
aceasta inva|atura. Dupa cadere, condi|:ia corporala regaseste in mod 
exterior natura omului - "hainele de piele" - dar nu afecteaza 194 195 


interiorul in profunzime. Caderea "intuneca" firea umana, dar nu 
atinge chipul dumnezeiesc in profunzimea sa. 

Asa cum arata limpede relatarea Genezei (II, 25 - III, 24), 
"hainele de piele" au fost adaugate omului dupa cadere si nu 
reprezinta un element eonstitutiv natural al lui 60 . 

Ceea ce observatia empirica numeste "natural itatea" omului este 
pentru invajatura biblica si patristica o stare ulterioard de dupa 
cadere, nu insasi natura lui originara si prin urmare adevarata 61 . 
"Pentru ca proprie si conforma naturii este pentru oameni viata 
asemanata naturii divine" 62 , spune Sfdntul Grigorie. 

Teologul ortodox P. Nellas ne ofera urmatoarea explicate: 
"Prin urmare, daca vrea sa-si inteleaga pe deplin existenta, 
elementele bune dar si cele terifiante care-1 biciuiesc, omul 
contemporan este chemat sa-si largeasca orizontul sa se intrebe 
daca nu cumva ceea ce el consider a "natural" nu e chiar asa inteles 
de la sine. §i trebuie sa remarcam ca este de bun augur faptul ca in 
spa|iul stiintelor antropologice, savanjii isi pun in ultimii ani aceasta 
intrebare" 63 . 

Desigur, trupul a imbracat "hainele de piele", devenind astfel 
"dens si solid" 64 , fiind caracterizat de "aceasta constitute densa si 
grea" , in vreme ce la Inviere, cand isi va regasi desavarsita natura 
lui de dinainte de cadere, va fi restaurat in "frumusetea lui cea mai 
buna si dorita" 66 . 

Dar si functiile psihice au devenit si ele impreuna cu cele 
trupesti "corporale" 67 , constituind, dupa' Sfdntul Grigorie impreuna 
cu trupul "acoperamantul inimii... vesmantul carnal al omului 
vechi" 8 . lar spunand "carne", determina cu mai mare exactitate pe 
omul eel vechi pe care "Apostolul porunceste sa fie dezbracat si 
lepadat" 69 , adica pe acel om pe care Apostolul il numeste "carnal" 
sau "psihic" in opozitie cu omul eel spiritual. In acord cu o formula 
cuprinzatoare a Sfdntului Grigorie, "hainele de piele" sunt "cugetul 
trupesc" 70 . 

Acelasi teolog P. Nellas conchide: "In^elegem astfel de ce 
pentru Sfdntul Episcop al Nyssei, in aceasta carnalitate biologica, 
irationala, materiala, moarta, "cinstirile" pe care le afla omul sunt in 
mod inevitabil "efemere" si pentru ce "plenitudinile", adica 
zvacnirile, certitudinile "carnii" sunt "ucigatoare", adica moarte si 
aducatoare de moarte" 71 . 
Prin urmare, imaginile de "murdarie", "rugina", "val", arata ca 
chipul se pastreaza ca un semn indelebil, "ars cu foe".. Chipul astfel 
pastrat va servi ca punct de ancorare pentru opera rascumparatoare 
prin Hristos, ca dar al lui Dumnezeu facut chipului sau 72 . Intelegem 
deasemenea ca responsabil de pacat nu e numai trupul ci si sufletul 
omului, mai precis, reaua folosire a libertajii conduce sufletul spre 
seductia placerii. Prima consecinta a pacatului, consta in aparitia 
raului (acceptarea lui), iar a doua in orientarea "spre in jos", unde 
traieste experienta satietatii si dezgustului. Daca nu-si "vine in fire", 
continuand sa consume "roscovele placerii", omul este supus 
patimilor si in ultima instan^a mortii. El a ales sa fie tiranizat de 
puterea coruptiei, in loc sa fie unit cu Dumnezeu 73 . Nascut odata cu 
omul, dupa cadere prin folosirea rea a libertatii, pacatul afecteaza 
intreaga umanitate, devenita astfel pamanteasca si muritoare. Adam 
continua sa traiasca in fiecare din noi; eel care participa la natura 
umana, participa si la cadere, spune Sfdntul Grigorie 
"Impodobirea cu frumusetea cea dintai" si mai mult decat atat, s-a 
putut implini, fiindca s-a inomenit Cuvantul. intruparea se situeaza la 
intersectarea celor doua drumuri; unul coborator al caderii, ajuns la 
culmea suportabilitatii, cand "noaptea era in miezul sau", cum zice 
Sfdntul Grigorie si celalalt al urcu§ului progresiv catre fericirea lui 
Dumnezeu, care prin Hristos poate atrage intreaga umanitate. 
Categoriei pacatului i se opune iconomia mantuirii 75 . 

inomenirea lui Hristos marcheaza o data decisiva in istorie. Este 
ultima etapa a "evolu^iei" lumii, deoarece "pamantul poarta acest 
unic fruct care a fost trupul lui Hristos" 76 indumnezeit. Prin aceasta, 
Dumnezeul "infinit" mijloceste El insusi schimbarea tara sfarsit 77 . 
Hristos nu este un Adam "redivivus" (reinviat), ci adevaratul tnceput, 
care permite intelegerea profetiei Facerii, acel "ARCHE" (inceput) 
prin care omul are posibilitatea parcurgerii drumului de la chip la 
asemanare. In planul istoriei, Hristos este Omul Ceresc, prin 
comparatie cu omul pamantesc. In acest fel Sfdntul Grigorie pune in 
valoare viziunea paulina (Cf. I Cor. XV, 48) 78 . 

Noul Adam - Hristos, poate fi numit si "Avraam care ajunge in 
tinutul promis si introduce aici intreaga umanitate", cum comenteaza 
un teolog occidental, aceasta realitate 79 . 

Nasterea lui Hristos clarifica si explica lunga perioada a 
pregatirilor omenirii, ceea ce Sfdntul Grigorie numeste cateodata 196 197 venirea "asa de tarzie" in care Legea si Profetii familiarizeaza 
progresiv natura umana 80 . 

Prin acest parcurs, Hristos este Central, El li este principiul. 
"Exista trei generatii, prin care firea umana este inviorata: prima 
conform trapului, a doua conform tainei restaurarii si a treia in fine, 
conform invierii mortilor in care nadajduim. Conform tuturor celor 
trei, Hristos este Primul Nascut" 81 , 

Astfel, Hristos este Autorul Vietii, "caci El ne-a rascumparat 
prin sangele sau, care este inrudit cu al nostra, noi Xo\\ fiind in 
comuniune cu El prin identitatea trapului si a sangelui" 82 . 

Sfdntul Grigorie invata deasemenea ca exista un chip unic al lui 
Dumnezeu. "Exista armonie si simetrie intre istoria individuala si cea 
comunitara. Fiecare persoana traieste istoria lumii. Alegerea 
individuala se resimte asupra totalitatii" 83 . 

De altfel, la Sfdntul Grigorie chipul se aplica cand fiecaruia, 
cand umanitatii in general. Istoria Genezei vorbind de om, numeste 
intreaga umanitate... Ea prezinta natura umana ca un universal 
concret, perfect unic. Unul este inseparabil legat de altul 84 . 

Mireasa din Cdntare este tot timpul insotita de alaiul tinerelor 
fete, nu este niciodata singura 85 . La fel cum umanitatea intreaga se 
prezinta ca totalitatea ipostasurilor, intocmai "oaia cea pierduta si 
regasita", reprezinta intreaga umanitate, asezata pe umerii 
"Pastorului eel Bun". 

Aceasta explica reciprocitatea dintre chipul fiecaruia din noi si 
unicul chip pe care-I alcatuieste omenirea. Exista prin urmare 
simetrie intre unicitatea Fiului lui Dumnezeu si cea a unicului trap al 
lui Hristos, numita cand "pleroma", cand umanitate. Umanitatea nu 
este nici nelimitata, nici nedeterminata, ci totalitatea genului uman. 

Numai in Hristos poate fi inteleasa Geneza, numai fnvierea Sa 
trateaza scopul umanitatii (eshatologie). Chipul unic nu va fi altul 
decat eel al unui Hristos total, asa cum va fi el terminat cu ultimul 
om, la sfarsitul veacurilor, prin participarea la Dumnezeu exercitata 
prin exprimarea neingradita a vointei fiecaruia 86 . 

Odata cu scurgerea timpului care desparte Geneza si implinirea, 
dupa ultimul om, va fi aratat faptul ca toata firea umana, de la primii 
la ultimii oameni va fi in Hristos "un singur Chip al Celui ce este" 87 , 
prin exercitarea insa a liberului arbitru si nu involuntar 88 . 198 2. SUFLETUL SI TRUPUL IS1 All UN SINfiUR iNCEPUT, 

Coexistenta sufletului cu trupul si in mod special precizarile cu 
privire la invatatura Sfdntul Grigorie despre unicul inceput al venirii 
acestora in existenta se afla expusa in capitolui XXIX al operei 
Despre Crearea Ornului. 

Sfdntul Grigorie invata ca sufletul si trupul nu au si nu pot avea 
decat o simultana venire in existenta; altfel spus, daca trupul ar fi 
venit mai intai si apoi sufletul, ar trebui sa se creada ca omul este in 
acelasj timp mai batran sau mai tanar decat el insusi. El insists, 
asupra faptului ca puterea pre§tiintei lui Dumnezeu stabiieste mai 
intai genul omenesc in totalitatea sa, cunoscand toate, inainte ca 
acestea sa vina in existenta. 

Privitor la crearea fiintelor particulare, un principiu nu-1 precede 
pe celalalt in existenta; nici sufletul nu vine inaintea trupului, nici 
invers; omul astfel impartit de o diferenta temporala ar^fi in conflict 

•89 

cu sine insusi . 

Sfdntul Grigorie descrie unicul inceput al existentei 
componentelor utnane, prin analogia dintre "samanta si fruct", 
spunand: "Daca in natura noastra, care conform invataturii 
Apostolului este dubla - intelegand omul vizibil si omul interior - 
unul era primul §i celalalt nu venea decat pe urma, puterea 
Creatorului ar fi pasibila de imperfectiune; in acest caz, ea nu"ar fi 
suficienta pentru a crea totul in ansamblul sau, ci ar imparti lucrarea 
ocupandu-se pe rand de fiecare dintre cele doua parti. In grauntele de 
grau, sau in oricare alta samanta sunt deja continute dinamic (virtual) 
toate trasaturile spicului, cu frunza, pai, rod si spic; in ordinea urmata 
de natura, nici unul din aceste elemente nu exista, sau nu vine 
inaintea semintei, dar conform unei succesiuni naturale, puterea 
interioara a semintei, se manifesta putin cate putin, fara ca o alta 
substanta sa fie introdusa in ea. In acelasi mod, gandim noi; din 
primul moment al formarii sale, samanta umana, contine in ea 
puterea firii" 90 . 

Prin urmare, samanta umana se dezvolta conform ordinii fixate 
(rationalitatii interioare) pana la implinirea sa, fara sa se asocieze cu- 
orice altceva din exterior, progresand in baza acestei rationalitati, 
pana la starea de deplinatate. Este firesc sa spunem astfel, ca sufletul 
ca rationalitate formatoare a trupului si trupul inteles ca rationalitate 199 plasticizata a acestuia au un singur inceput. lata ce spune Sfdntul 
Grigorie: "Daca consideram lucrurile pe un plan superior aceasta 
origine (simultana) se fundamenteaza pe vointa lui Dumnezeu; iar 
dintr-un punct de vedere mai putin elevat, acesta origine are loc in 
primele momente ale venirii noastre pe lume" 91 , 

Se-nfelege ca vointa lui Dumnezeu se implineste prin sinergia 
cu parintii, neanulandu-se niciodata riscul libertatii de vointa in 
calitate de persoana ce impropriaza firea cazuta, pervertita de pacat, a 
acestora. 

In continuarea demon strati ei sale, Sfdntul Grigorie porneste de 
la stadiul embrionar al existentei umane, deci Tnca din faza prenataia. 
Sufletul chiar daca nu se manifest! vizibil, prin anumite lucrari 
(activitati), in faza de embrion uman, aceasta nu inseamna ca el este 
mai putin prezent in configurarea trupului care li apartine. 
Conftguratia omului este deja acolo, in devenire, este puternica, dar 
sufletul e cumva ascuns fiindca nu se poate manifesta altfel decat 
conform ordinii necesare. El este prezent dar invizibil; el se va face 
vadit mai cu claritate, gratie exercitiului activitatii sale firesti, 
insotind progresiv dezvoltarea trupului 92 . 

Sfdntul Grigorie mfatiseaza unitatea indestructibila a acestui 
"ansamblu viu", dat fiind ca forta necesara cresterii nu vine dintr-un 
trup neinsufletit ci invers, de unde se trage concluzia ca ceea ce 
provine dintr-o fiin^a vie pentru a fi la originea vietii nu poate exista 
fara suflet, caci orice trup daca nu are suflet este mort, moartea fiind 
de fapt lipsa sufletului. "Or, nimeni nu va merge pana acolo sa spuna 
ca lipsa este anterioara posesiunii si sa stabileasca faptul ca trupul 
neinsufletit apare inaintea sufletului. Daca vom cauta o dovada mai 
ciara a vietii, care este in embrionul viu, pe cale de formare, putem 
examina si alte semne de diferentiere intre insufletit si mort. 
Embrionul despre care este vorba este sursa de energie si caldura; 
este in aceasta dovada clara ca el este insufletit" 93 . 

In dezvoltarea progresiva a compusului uman, in faza 
embrionara, e drept, nu se poate vorbi de carne, de os, de par si de tot 
ce vedem la noul nascut Dar fiecare dintre acestea se afla in potenta 
§i va apare la vremea cuvenita. 

La fel in ceea ce priveste sufletul, spunem ca judecata, pofta, 
inima §i toate atributele sale nu sunt inca vadite in embrion, deoarece 
activitatile sufletului se dezvolta in corelare cu dezvoltarea trupului 200 care primeste sufletul sau. Deasemenea un om, abia cand a ajuns la 
maturitate descopera activitatile sufletului desi le poseda de la 
formarea sa. Actiunea pe care o exercita sufletul este adaptata si 
masurata cu nevoia prezenta §i mteleasa prin faptul ca sufletul isi 
formeaza pentru el insu§i locuinta proprie. "Caci, dupa noi, zice 
Sfdntul Grigorie, este imposibil ca sufletul sa se simta familiar in 
locuinte straine la fel cum nu se ajunge ca o amprenta facuta in ceara, 
sa corespunda unui alt caracter distinctiv. In fine, la fel cum trupul 
trece progresiv de la mieime la deplinatate, tot astfel si activitatea 
sufletului se dezvolta §i se mareste in reciprocitate cu dezvoltarea 
trupului. In perioada primei formari ca intr-o radacina ascunsa in 
pamant, apare doar forta cre§terii §i a nutritiei. Micimea trupului care 
primeste o astfel de activitate nu ar suporta mai mult. Apoi cand 
planta ajunge la lumina §i produce un germen la soare, infloreste si 
viata senzitiva. In sfarsit, cand trupul ajunge la maturitate si isi ridica 
talia proprie, incepe sa straluceasca ca un fruct, in el, forta ratiunii" 94 , 

Dezvoltarea aceasta progresiva a sufletului si a trupului se poate 
observa si din exemplul firii proprii unde se intalnesc "ocupatiile" 
variate ale sufletului, atunci cand el dispune de mtregul compus 
uman la fel de bine ca si de fiecare parte. "Cine deci, daca se priveste 
pe el insusi, are nevoie sa-i fie explicata propria natura? Daca 
examineaza modul sau de a trai, daca intelege cum trupul este 
adaptat la toate cerintele viefii poate cunoaste cum lucreaza partea 
"fizica" a sufletului, de la prima formare a fiintei noastre" 95 . 

In concluzie, prin analogie cu natura, Sfdntul Grigorie 
demonstreaza cuprinderea in embrion a tuturor facultatilor psiho- 
somatice vitale ce se descopera progresiv, in baza rationalitatii 
acestora. lata cuvintele sale: "daca priviti aceasta mai indeaproape, 
veti gasi ca embrionul extras dintr-un corp viu si depus in atelierul 
naturii pentru producerea unei fiinte, nu este mort si fara suflet (chiar 
daca nu se vede). Semintele si mugurii nu ii plantam in pamant daca 
au pierdut for^a lor vitala pe care o au de la natura. Nu plantam decat 
pe acelea care pastreaza, ascunse fdra-ndoiala, dar reale, 
proprietatile prototipului. Aceasta forta interioara nu pamantul 
inconjurator le-o da, comunicandu-le-o din afara; pamantul nu face 
decat sa aduca la lumina forta interioara a germenului, hranindu-1 cu 
seva si ajutandu-1 sa devina din radacina, trunchi si muguri. Aceasta 
transformare nu s-ar putea face daca in germen n-ar fi nici o forta 201 

naturala, capabila sa atraga prin sine Tn mediul care o inconjoara, 
hrana care-i convine pentru a deveni arbust, arbore mare sau alta 
tufa, cum dori^i s-o numiti" 96 . 

Concluzia este clara, logica naturii trimite la logica fdpturii 
umane, ale carei componente au un singur inceput in existenta, 
demonstrat de raportul dintre suflet sj trup. 

8. Raportul dintre suflet si trup. 

Daca in opera Despre Crearea Omutui, Sfantul Grigorie 
prezinta invatatura sa despre suflet foarte sumar, spunand doar ca 
sufletul "arata partea Tmparateasca sj inaltata de sine, separata si 
departe de umilinta simplitatii prin aceea ca nu are stapan sj e liber 
guvernandu-se suveran (autocrat) prin vointele proprii 97 sj ca el nu se 
afla intr-o parte a trupului ci in totalitatea lui, face insa acest lucru in 
tratatul Despre suflet si inviere 98 . Inainte de a mentiona raportul 
dintre suflet sj trup, vom prezenta succint definitia sufletului in 
concepfia Sfdntului Grigorie, cuprinsa in aceasta opera. Contra 
doctrinei stoice despre suflet, Sfantul Grigorie invata ca acesta este 
o "realitate areata, vie, imateriala, principiu al cunoasterii sensibile 
intr-un trup alcatuit din componenetele sale pe care le tine in 
unitate" 99 . 

Organele sim^urilor sunt instrumente ale sufletului, cum 
dovedeste si diagnostic^ medical 100 . Prin mai multe analogii, Sfantul 
Grigorie lamureste faptul ca sufletul exista ca realitate invizibila 101 . 
Dar daca nu este material, ce este sj cum este el? Termenii apofatici 
aplicati in acest sens aduc anumite lamuriri 102 . Surletul nu se 
cunoa§te prin insu^iri sensibile la fel ca sj cunoa§terea lui 
Dumnezeu . Sfantul Grigorie folosesje deci metoda apofatica in 
definirea sufletului dupa analogia cunoasterii lui Dumnezeu 
precizand ca aceasta analogie trebuie sa tina seama, ca pe langa 
asemanarea dintre Dumnezeu sj suflet exista §i o distinctie radicald: 
Dumnezeu este Necreat, sufletul este creat sj el reflecta doar pe 
Dumnezeu, cum se reflecta soarele intr-o oglinda 104 . 

Raporturile, Dumnezeu-lume §i suflet-trup sunt aceleasj. 

Sufletul coexista cu trupul dupa acela§i principiu al imanentei §i 
transcendentei lui Dumnezeu, in raport cu lumea 105 . 
Cum sa intelegem relafiile dintre suflet sj trup? Fiind necorporal 
§i totu§i prezent in trup conform unui mod de a fi care scapa 
intelegerii omului, el supravie|uie§te descompunerii trupului, 
ramanand cu specificitatea trupului sau 106 . Nu cumva el dispare odata 
cu trupul dupa exemplul naufragiatului agatat de un singur element al 
ambarcatiunii distruse? 107 Raspunsul este ca sufletul ca realitate 
spirituala este distinct de trup, dar mereu prezenHn elementele sale, 
la fel cum cunoa§terea sa se intinde peste tot. in acest sens poate 
servi analogia cu arta bijutierului, care nu poate fi distrusa odata cu 
pierderea operei sale, de aceea despartirea sufletului de trup, nu 
trebuie considerate o tragedie, ci recunoa§terea voii lui Dumnezeu 
care nu exclude in planul sau, reunirea celor doua componente 

108 

umane . 

§i in alte imprejurari, Sfantul Grigorie invata ca de trup este 
legata condi^ia umana in pre^tiinta divina, ca §i in devenirea istoriei: 
omul este creat cu un trup; el exista ca trup si suflet de la inceput sj 
pe tot parcursul timpului. Pentru acest motiv, invierea trupului face 
parte in mod obligatoriu din eshatologia cre§tina. 

Invierea, ca reconstituire umana, este tocmai atingerea scopului 
unui proces dinamic de mi§care ireversibila, de convergenta a 
elementelor 109 . 

Teologia rasariteana a insistat asupra invierii sj pentru a pastra 
unitatea fiintei umane in dualismul trup-suflet, §i contra ideif de 
eternitate ?i de necesitate a materiel, in starea ei de creatura (Ps. 104, 
29). Astfel, teologia vorbe§te despre moartea fizica, corporala, care 
nu inseamnd disparitia persoanei, ci dezagregarea si imprastierea 
materiel parfii ei corporale: trupul sfintit prin botez sj hranit cu 
painea vietii este consacrat lui Dumnezeu, apartine lui Hristos (I Cor. 
6, 16-20). El este "samanta" care trebuie sa moara pentru ca fiinta 
umana sa imbrace o stare noua, de transfigurare. De aceea, Biserica 
Ortodoxa, considerdnd trupul ca parte integrantd a persoanei, nu 
practica arderea. In actul invierii, sufletul sj trupul sunt reunite 
pentru eternitate intr~o umanitate eshatologica, patrunsa de energia 
duhului nestricacios, umanitate lira caracter carnal si sexual. 

Nu este vorba insa de o simpla intoarcere dupa proba trupului 
(prin moarte) ci o transformare reala prin care trupul prime§te caiitati 
noi, trecand din starea de smerenie, in starea de marire, deoarece "se 202 seamana trup firesc, inviaza trup duhovnicesc". Daca este trup firesc 
este si trup duhovnicesc (I Cor. XV, 44). 

Sfdntul Grigorie invata ca sufletul, chiar dupa moarte, isi 
recunoasje cum am amintit, elementele corporate, pastrand contactul 
cu ceea ce ii este propriu gratie puterii sale de recunoastere pana la 
alcatuirea din nou a reunirii elementelor separate in vederea 
restaurarii (anastoicheiosis) a ceea ce era despartit. In aceasta consta 
defaptmvierea 110 . 

Comuniunea sufletului cu trupul exista pana la moartea trupului 
si chiar sj dupa, Tntr-un anume fel, ca o conaturalitate a unuia pentru 
altul care permite sufletului sa pastreze memoria alcatuirii trupesti si 
sa le recupereze prin puterea lui Dumnezeu, gratie semnelor 
distinctive pe care si trupul le poarta, intocmai ca un olar care 
recunoaste cioburile si poate reconstitui vasul conform formei sale 
primordiale" 111 . 

Am insistat asupra raporturilor dintre suflet sj trup din 
perspectiva eshatologica deoarece aceasta este suprema dovada a 
reciprocity dintre cele doua componente umane, in gandirea 
Sfdntul Grigorie. Mai ales ca atunci cand am conturat nojiunea de 
chip am remarcat faptul ca persoana umana "nu este o parte din fiinta 
omeneasca asa cum persoanele Sfintei Treimi nu sunt parti din 
Dumnezeu. De aceea calitatea de chip al lui Dumnezeu (Cel 
Personal) nu se rezuma doar la un element al compusului uman, ci 
prive§te toata firea omului in Tntregimea sa" 112 . 

"Inteligibilul si sensibilul sunt unite, deci in mod paradoxal in 
taina persoanei. Ideea ca trupul s-ar gasi intr-un anume fel in suflet, 
lasa sa se inteleaga ca trupul omenesc (ca sinteza de elemente 
materiale) in unire cu sufletul, depaseste intr-un anume fel 
dimensiunile sale biologice sau fizice sj ca el este introdus in 
universul spiritului. Pe de alta parte, sufletul se concretizeaza si isi 
actualizeaza existenja in lume, prin intermediul trupului. Drept 
urmare, in om, sufletul si trupul se conditioneaza reciproc, fara ca 
omul sa fie redus la celalalt. Sufletul se afla in elementele care 
compun trupul, dar nu se confunda cu ele ?i nici nu e reductibil la 
vreunul din ele, nici nu se schimba in unire cu trupul pentru a deveni 
produsul totalitatii funcfiilor trupului (ca la epicurei); la randul sau, 
trupul, cu toate ca e unit inefabil cu sufletul, nu-si pierde calitatea de 
trup, de organ material de manifestare a sufletului, solidar totodata cu 204 


intreaga creatie materials dar sj cu sufletul, care este al sau, nu ceva 
strain, un simplu trecator prin el" 113 . 

In final, in calitatea de chip se cuprinde omul intreg in uniunea 
armonioasa §i nedescompusa dar in acelasj timp invaluita, definita de 
Sfdntul Grigorie ca "oglinda a oglinzii" 114 . 

Prin om care contine inteligibilul §i sensibilul prin sufletul sj 
trupul sau in reciprocitatea lor, creatia devine obiect al libertatii in 
sensul ca functiunea mediatoare a fiintei umane poate aduce toata 
creatia la Dumnezeu, dandu-i un scop si interpretand pozitiv intreaga 
ei evolutie in care omul ajunge sa-sj impuna progresiv logosul §i 
vointa lui... fundamentul ontologic al creajiei sale 115 . Aceasta 
conduce la intelegerea omului, ca inel de legatura intre inteligibil si 
sensibil. 4. Omul - legAturA Intre inteligibil si sensibil. 

Sfdntul Grigorie descrie omul ca eel ce tine mijlocul intre doua 
extreme: intre natura divina necorporala §i viata fiintelor lipsite de 
rafiune (logos). La alcatuirea umana participa cum s-a vazut, doua 
ordine. Fiecare dintre aceste doua componente se gase§te integral in 
orice fiinta care participa la viata omeneasca, prin faptul ca 
inteligibilul {ine de sensibil, "sufletul depinde de trup ca muzicianul 
de instrumentul sau" 116 . 

Acest lucru este valabil pentru toti oamenii in mod identic, ca 
orice om este constituit prin structurarea cu totul speciala a 
elementelor lumii informate de catre suflet. 

Sfdntul Grigorie a evidential intotdeauna distanta fiin^iala intre 
natura creata §i cea necreata, omul are insa menirea prin libertate, sa 
concretizeze orientarea creatiei prin sine spre Dumnezeu, prin 
armonizarea contrariilor, din voia sj prin puterea lui Dumnezeu. lata 
cuvintele Sfdntului Grigorie'. "Dupa ce a fost realizat ansamblul 
lumii vazute §i fiecare fiinta luata in parte a fost a§ezata la locul ei 
este realizat prin lucrarea in^elepciunii divine, un amestec sj o 
combina|ie de inteligibil sj sensibil pentru ca totul sa poata participa 
deopotriva la bine %\ ca nimic din ceea ce exista sa nu fie exclus de la 
natura transcendents (...) S-a realizat prin puterea unei superioare 
in^elepciuni, 205 Apostolului (I Tim. IV, 4), nici lipsit de comuniunea cu Dumnezeu. 
lata, asadar, pentru ce natura divina realizeaza in om amestecul 
dintre inteligibil si crea^ia sensibila (...) pentru ca elementul 
pamantesc sa se inalte prin unirea cu dumnezeirea si ca un singur har 
sa poata patrunde deopotriva toata creatia, datorita faptului ca natura 
de jos s-a unit cu cea de deasupra lumii" 117 . Este vorba prin urmare 
de "functiunea" dintre spiritual si material ce se cere structurata intr- 
o direcfie ascendenta §i unificatoare. "Omul este o sinteza care 
depaseste suma elementelor ei componente fund orientata spre in 
sus, o fiinta care are alte posibilita|i si dimensiuni, o persoana 
orientata spre transcendent. Rezultat al unui act creator special, nu 
numai al unei "faceri" prin porunca, omul nu este numai rodul 
evoluiiei lumii materiale din care face parte. Nu putem nega insa ca 
lumea creata nu s-a miseat, ca nu a evoluat spre el, din contra: omul 
nu reprezinta numai un nou nivel al lumii vazute, ci ceva mai mult, o 
noutate a lumii create" 118 . 

Aspira^ia spre divin este de fapt constitutive omului in calitatea 
sa de "chip". In acest sens, Sfdntul Grigorie spune: "Asa cum ochiul 
vine in comuniune cu lumina prin stralucirea ce se afla in mod 
natural in el, atragandu-si prin aceasta putere sadita-n el in mod 
natural, ceea ce este conatural cu el, asa a fost necesar sa fie 
amestecat cu natura umana ceva conatural cu Divinul, ca printr-o 
astfel de corespondenfa, aceasta sa aiba dorin^a fa^a de aceea de care 
este inrudit intim. . . De aceea a fost impodobit cu via^a, ra^iune si 
intelepciune si toate cele bune vrednice de Dumnezeu, pentru ca prin 
fiecare din acestea sa aiba dorire dupa acelea cu care este inrudit 
intim... Acestea le-a aratat cuvantul despre facerea lumii, intr-un 
singur cuvant folosindu-se de o expresie cuprinzatoare si zicand ca 
omul a fost lacut dupa chipul lui Dumnezeu" 119 . 

Sfdntul Grigorie inva^a ca exista reciprocitate si ierarhie intre 
realitajile ceresti si cele pamantesti datorita acestei aspiratii care le 
tine impreuna ca "o aripa catre inaltime" 120 . "Pentru ca divinitatea 
este frumusetea suprema si eel mai inalt bine, spre Ea tind toate 
fiin^ele care aspira catre bine, si spunem ca spiritul format dupa 
chipul celei mai inalte frumuseji ramane el insusi in "frumos" atat 
timp cat participa, atat cat este capabil la asernanarea cu arhetipul... 
La fel se pare ca natura organizata si condusa de spirit este supusa lui 206 


si impodobita §i ea cu aceasta frumusete care-i este aproape si care 
devine ca o oglinda a oglinzii" . 

Natura spirituals comanda la randul ei si totodata da coerenta 
partii materiale in care se afla. Sfdntul Grigorie adauga in acest sens: 
"Dupa cum aceste elemente raman "invecinate" unul cu celalalt, 
toate sunt in masura rangului lor unite in adevarata frumusete, caci 
elementul superior transmite frumusetea sa celui care este in relatie 
cu el. Dar daca se produce o ruptura in aceasta frumoasa armonie 
naturala in care daca ?ntr-un demers invers precedentului, superiorul 
incepe sa urmeze inferiorului atunci se descopera diformitatea 
materiei neglijata de natura (caci materia nu are in sine nici forma, 
nici constituire) si aceasta diformitate distruge in acelasi timp 
frumusetea naturii, care isi primeste frumusetea de la spirit. §i astfel 
uratenia materiei patrunde prin comunicarea naturii, pana in spiritul 
insusi, facand aproape sa dispara din structura sa chipul lui 
Dumnezeu" 122 . 

Acest text al Sfdntul Grigorie a carui invatatura va fi intalnita si 
in Marele Cuvant Catehetic m dovedeste ca prezenta spiritului in 
trupul material nu este nicicum fructul unei caderi ci raspunde 
iconomiei providentiale. 

Omul ocupa o pozitie de "granita" ~ hotar (methoris) intre doua 
ordine pe care e chemat sa le armonizeze, conform alegerii sale, care 
impreuna pot fi opace sau transparente, frumusete sau uratenie.'"Intr- 
o perspective luminoasa, Grigorie situeaza omul intr-o creatie in 
mers. Plasat in inima lumii omul este fructul unei lungi asteptari, 
stapanul unui cosmos pe care are misiunea sa-1 readune si sa-1 duca 
Creatorului sau" 124 . 

Prin insasi ontologia fiintei sale, marefia omului se afla in 
destinul sau. "Asa cum adevarul creatiei materiale se reveleaza si 
realizeaza prin si in om, tot astfel si adevarul si posibilitatile omului 
creat se reveleaza si realizeaza in Dumnezeu Cel necreat. Astfel 
devine I impede ca motivul pentru care omul ramane si va ramane 
pentru stiinta un mister tine defaptul ca el se afla dincolo de limitele 
stiintei, ca in nucleul lui, din cauza constitutiei sale proprii el este o 
fiinta teologicd" 125 . 

Omul, prin calitatea sa de "fiinta teologica", prin alcatuirea sa, 
prin sinergia sufletului si a trupului, trebuie sa arate dorinta si 
trebuinta desavarsirii. 207 

5. DESAVARSIREA - SWERGIE A SUFLETULUI CU TRUPUL. 

Subliniind relatia de reciprocitate intre suflet si trup, Sfdntul 
Grigorie descrie ca nimeni altul frumusetea desavarsirii creatine 126 . 
"Desavarsirea crestina este integral! Ea private intreaga fiinta 
umana: trup si suflet. Ipoteza unui trup desavarsit pentru el insusi sau 
a unui suflet desavarsit pentru el Insusi este absolut exclusa din 
conceptia crestina" 127 . Ca si Sfdntul loan Gurd de Aur, Sfdntul 
Grigorie spune ca trei elemente caracterizeaza viata crestina: fapta, 
cuvantul si gandul. Dupa gand vine cuvantul, care reveleaza prin grai 
cugetul intiparit in suflet. Locul al treilea fl define fapta care e 
expresia in actiune a gandului 128 . 

Astfel, Sfdntul Grigorie subliniaza ca desavarsirea crestina se 
adreseaza unitatii organice integrale a fiintei umane. Gandul este un 
element pur spiritual, dar cuvantul si fapta desi purcezand din 
fantana spiritului, se produc si se manifests cu ajutorul trupului. 
Legatura dintre aceste puteri este asa de indisolubila, incat tinta sau 
soarta uneia influenteaza in mod necesar pe a celeilalte. In cadrul 
crestin, deci, desavarsirea trebuie sd lucreze concomitent si asupra 
puterilor sufletului si asupra puterilor trupuluv. lucrare unitara si fara 
ragaz. Gandul, cuvantul si fapta, trebuie sa actioneze in chip vrednic 
de numele de crestin 129 . 

Desavarsirea trebuie tnteleasa in primul rand ca armonie totala 
intre omul vazut §i eel nevazut, adica intre suflet si -trup, prin 
stradania ridicarii celui de-al doilea la maltimea celui dintai, prin 
nimicirea patimilor. Cand viata omului se infrumuseteaza cu 
gandurile cele in Hristos, prin puterea Lui se realizeaza armonia intre 
omul ascuns si eel vizibil 130 . 

Constitutia flrii umane cere aceasta. Caci natura umana nu este 
simpla ci compusa dintr-un element inteligibil si unui sensibil. Pentru 
fiecare din aceste elemente exista hrana adecvata: trupul consuma 
hrana sensibila, tare, pe cand sufletul hrana duhovniceasca 131 . 
Desavarsirea crestina este un proces de continua asimilare a lui lisus 
Hristos. 

In conceptia Sfdntului Grigorie "a face din Dumnezeu mancare 
si bautura continua, pentru planurile, gandurile, simtirea si vointa 208 

noastra inseamna a inlocui progresiv natura noastra cu cea divina si a 
ne ridica pana la treptele dumnezeirii" 1 . 

Aceasta este posihil numai in Hristos. El este capul universului 
si deci si al nostru, prin unirea Lui ca "piatra unghiulara" a celor 
doua ziduri ale vietii noastre, zidul dupa trup si zidul dupa suflet, 
unui construit din demnitate grava iar ceialalt din puritate 133 . Daca 
lipseste una din aceste doua parti ale constructiei fiintei noastre, fie 
ca demnitatea grava a trupului nu se impleteste cu puritatea 
sufletului, fie ca virtutea sufletului nu merge in pas cu trupul si astfel 
Hristos n-ar putea fi capul unei astfel de vie^i imperfecte. El se 
uneste numai cu cladirea alcatuita din doua elemente care dau un 
unghi. Dar fara unirea a doua ziduri nu poate exista un unghi . 

Casa noastra spirituals nu va primi frumusetea acoperisului 
unghiular decat atunci cand, din ambele parti via|a noastra dreapta, 
neschimbabila, fM nimic stramb sau deformat in ea va armoniza 
principiul drept al existentei cu linia virtutilor 135 . 

Prin urmare, "dupa cum orice constructie pentru a fi rezistenta si 
frumoasa, trebuie sa fie o imbinare armonioasa a partilor componente 
dupa un plan calculat si sigur, care pune toata taria pe unghiurile 
formate din peretii cladirii, unghiuri care dau rezisten|a si farmec 
operei, tot asa desavarsirea crestina rezulta din conlucrarea fericita si 
totala a elementelor componente ale fiintei umane... unite prin piatra 
din capul unghiului care este lisus Hristos" . 

In aceasta intelegere, Sfdntul Grigorie inva|a ca trebuie ca omul 
"sa inainteze succesiv ca pe o cale spre ceea ce e desavarsit" . Caci 
altfel, "patimile aflate in noi devin stapane ale celui inrobit de ele si 
luand ca un tiran, acropola sufletului prin cei rai aflati sub porunca 
lui, ii face rai si pe cei supusi" 138 . 

Omul are indatorirea si voca^ia sa depaseasca circularitatea 
corupta a materiality. "Cei ce vrea sa fie preot al lui Dumnezeu - 
spune Sfdntul Grigorie - trebuie sa reduca prin curatia vietii toate 
ocupatiile artificiale ale acesteia... sa-si remodeleze aceasta fire 
trupeasca" 139 . 

Pentru a descrie coruptibilitatea materiei si gravitatea ramanerii 
tntr-un astfel de prizonierat, Sfdntul Grigorie foloseste imaginea 
celor ce "traiesc intr-o moara": cu ochii acoperi|i tragem in cere la 
moara vietii, vesnic inconjurand §i strabatand prin lucruri 
asemanatoare §i intorcandu-ne la aceleasj. Acest ocol periodic in 


cere, ttl zic, este: pofta si saturarea, somnul si veghea, golirea §i 
umplerea. Vesnic de la acelea la acestea §i de la acestea la acelea, §i 
iarasi de la acestea si niciodata nu incetam mersul in cere. §i trecand 
acum de la perceptia biologica la cea existentiala: "Bine numeste 
Solomon viata aceasta "butoi spart §i casa straina"... Vezi cum isi 
toarna in ea oamenii onorurile, puterea, slava si toate cele asemenea? 
Dar ceea ce se toarna se scurge si nu ramane inauntru. Caci ravna 
pentru slava, putere §i onoruri este activa intotdeauna, dar butoiul 
poftei ramane neumplut" 140 . 

Avand constiinja mfelegerii unei astfel de vieti, omul trebuie sa 
doreasca desavarsirea, "Deci trebuie sa punem toata sarguinta, ca sa 
nu cadem in Tntregime din desavarsirea care ne este cu putinta, ci sa 
castigam din ea atata cat vom putea sa cuprindem" 141 . 

Sfdntul Grigorie invata ca desavarsirea este posibila atunci cand 
"sufletul nu mai prive§te spre trup ci spre viata duhovniceasca, cum 
zice Apostolul, viefuind in Duh § i umbland cu Duhul (Gal. V, 1 6) si 
omorcind faptele trupului, ca unul ce a devenit intreg duhovnicesc, 
nemaifiind sufletesc, nici trupesc, se da mantuirea acestui suflet 
izbavit de impatimirea dupa cele trupe§ti, ca are in ochi chipul 
porumbelului, adica ii straluceste in puterea vazatoare a sufletului 
pecetea vie^ii duhovnice§ti" 142 . Porumbelul fiind simbolul Duhului 
Sfant. 

Textul prezentat este de o importanta capital a pentru intelegerea 
nu numai a desavar§irii ca sinergie a trupului cu sufletul; conceptia 
Sfdntului Grigorie, exprimata prin cuvintele menjionate sintetizeaza 
$i lamureste toate Tncercarile patristice de pana la el sau eventualele 
aluzii la vreun "trihotomism sporadic al Sfantului Grigorie" 143 . 
Incercase sa demon streze aceasta Sfdntul Irineu, dar deplin reuse§te 
Sfdntul Grigorie. Concret, omul este alcatuit din suflet si trup. 
Sufletul se afla la mijloc, Tntre trup si Duhul. Cand sufletul inclina si 
consimte spre cele ale trupului, omul devine sufletesc oriental spre 
trup si in ultima instanta trupesc. Atunci cand parase§te cele ale 
trupului, sufletul orientat spre si incdlzit de Duhul, omul devine 
duhovnicesc. Aceasta a voit sa lnveje Sfantul Apostol Pavel prin 
"opozitia" dintre omul trupesc si duhovnicesc, si dupa el intreaga 
cugetare patristica ale carei eforturi sunt incununate de Sfdntul 
Grigorie. Pentru lamurirea sensului existentei umane in Dumnezeu §i prin 
El, Sfdntul Grigorie consacra Comentariile la Viata lui Moise, 
Fericiri, Psalmi, Cdntarea Cdntdrilor si prin extensie intreaga sa 
opera, ce se constituie pentru intreaga spiritualitate ortodoxa 
ulterioara si actuala cea mai solida temelie. 

Cum trebuie sa urmeze omul sensul adevarat al existentei sale, 
dupa invafatura Sfdntului Grigorie, lucrandu-si desavarsirea? 

Mai intai prin Hristos si m Duhul Lui din iubirea si voia Tatalui, 
trebuie sa "socotim viata de fata ca trecatori, caci de cum ne nastem 
suntem impinsi fara voie spre iesirea din ea, lucru pentru care trebuie 
sa ne pregatim cu mainile, cu picioarele §i cu toate celelalte spre a ne 
face drumul sigur. §i ca sa nu fim vatama^i de spinii acestei vieti (iar 
spinii sunt pacatele) avand picioarele goale si fara aparare, sa le 
asiguram cu mcaltaminte tare. Iar aceasta incaltaminte mseamna 
viata infranata §i aspra, care strive§te si frange taria spinilor si 
impiedica patrunderea pacatului in suflet, de la eel mai subtire si 

. 5)144 

nevazut inceput 

Un astfel de drum este ascendent si nesfarsit "ca viata 
desavar§ita este aceea in care nici un hotar nu opre§te inaintarea, ci, 
cresterea spre mai bine a vie^ii savar§indu-se pururea, e un drum al 
sufletului spre desdvdrsire . . . Fiindca eel ce s-a inaltat prin atatea 
urcusuri de-a lungu! Intregii vie^i nu a Tncetat de a se ridica iarasj mai 
presus de sine pentru ca, precum socotesc, prin toate sa i se'arate 
viata mai presus de nori si ca un meteor ce inainteaza in eterul 
maltimii gandite cu mintea (inteiigibile) asemenea unui vultur" u . 

Pararrazand intelesul real al preotiei din I Petru II, 9, Sfdntul 
Grigorie reliefeaza si efortul spre desavarsire, depus prin suportarea 
greutatilor viefii: "Cand vei fi trecut prin toate acestea si va fi odraslit 
in tine toiagul preotiei (aluzia la toiagul lui Aaron - n. w.% care nu 
primeste in sine nici o umezeala pamanteasca pentru a odrasli, ci are 
de la sine puterea rodirii fructului sau, sau a nucii, a carei prima 
intalnire este amara ?i vartoasa, dar al carei miez e placut §i bun de 
maneat, ... iti vei infrumuseta sufletul cu nestricaciunea, cu 
neschimbarea si cu neamestecarea nici unui pacat" . 

Omul se naste la viata nouct si desdvdrsitd in si prin Bisericd, 
trup al lui Hristos, unde in mod vazut se prime§te harul nevazut al 
Sfantului Duh, "caci dupa Cuvantul Apostolului, cele nevazute ale 
Lui din fapturi fiind intelese se vad, facandu-se aratate Bisericii prin 210 211 
creatiunea lumii noi (Rom. I, 20). Caci intemeierea Bisericii e 
creatiunea lumii din nou; in ea dupa cuvantul proorocului se creeaza 
cerul nou (Is. LXV, 17), care este taria credintei in Hristos, precum 
zice Pavel (I Tim. Ill, 15); se intemeiaza un pamdnt nou, care soarbe 
ploaia (harului - n. n.) ce vine asupra lui; se plasmuieste un alt om, 
se innoieste prin nasterea de sus, de Chipul Celui ce I-a zidit pe 
el" 147 . 

In reciprocitatea dintre trup si suflet prin desavarsirea lor 
progresiva prin harul Sfantului Duh in si prin Biserica, se ajunge la 
indumnezeire 148 , la asemanarea chipului cu Arhetipul divin. 

Astfel, Sfdntul Grigorie injelege "desavarsirea finala, starea 
indumnezeita a omului ce se impartaseste de plinatatea 
dumnezeiasca, din plinatatea bunurilor sale ... creat dupa chipul lui 
Dumnezeu omul se infatiseaza deci ca o fiinta personala, ca o 
persoana care nu trebuie sa fie determinate de natura, ci care poate 
determina natura sa se asimileze Arhetipului divin" 149 . 

Asadar, Sfdntul Grigorie arata cu claritate, raportul de unitate 
desavarsita dintre suflet si trup pentru ca ele au fost create simultan 
in ordinea simultana a lui Dumnezeu 150 . 

6, COMBATEREA METEMPSIHOZEI SI A PREEXISTENTEl SUFLETULUI. 

Prezentarea unei astfel de conceptii teologice si logice despre 
om conduce, ca o consecinta fireasca, la combaterea ferma de catre 
Sfdntul Grigorie a metempsihozei $i preexistentei sufletului. 

Daca in lucrarea Despre Crearea Omului % Sfdntul Grigorie 
se pronunta doar impotriva acestor conceptii, in opera Despre suflet 
si inviere, prezinta unele argumente ce demonstreaza absurditatea 
unor asemenea concepfii. Avand in vedere reinvierea in actualitate a 
unor asemenea conceptii gresite intr-o diversitate de infatisari, 
consideram necesar sa prezentam combaterea acestora dupa 
invatatura Sfantului Grigorie. "Trei forme ale metempsihozei sunt 
prezentate aici: migrarea sufletului intre om si animal (pozitia lui 
Pitagora si Platon), extensia acestei migrdri pdnd la plante 
(Empedocle si Plotin), migrarea numai intre oameni (anumiti 
pitagoricieni, Porfiriu probabil, Iamblicus, Hierocle). Sfdntul 
Grigorie care pare sa aiba o cunoastere larga a diverselor teorii, se va 212 
lansa intr-o critica sistematica a metempsihozei, singurul loc din 
toatd opera sa, unde a dezvoltat-o atat" 152 . 

Sfdntul Grigorie precizeaza de la inceput ca argumentele logice 
in materie de credinta, "sunt semne ale slabiciunii omene§ti" 153 „ nu 
este insa mai putin pretios pentru spiritul uman sa se admita sj unele 
ca acestea". 

Mai intai, Sfdntul Grigorie prezinta in general diversele forme 
de metempsihoza, spunand ca: "Unii in fine trateaza cu insolenta 
fiinta umana vorbind de o natura (fire) comuna cand definesc ca 
acela§i suflet, este rand pe rand al omului §i al vietatii fara ratiune; 
suflet care imbraca trupuri succesive §i care migreaza mereu dupa 
placerea sa, devenind zburator sau animal acvatic, sau terestru, dupa 
ce a fost om; suflet care invers, parase§te aceste animale, pentru a 
reveni la natura umana. Altii prelungesc aceasta nerozie pana la 
arbu§ti, considerand ca exista intre viata lemnului si suflet un raport 
natural §i familiaritate. Pentru altii, este adevarata doar ideea ca 
sufletul parase§te un om pentru a lua mereu un altul si ca viata 
omeneasca se continua fara incetare cu acelea§i finite, fiindca 
aceleasi suflete se gasesc perpetuu, acum intr-un individ, apoi la 
randul lor in altii" 154 . 

Gravitatea §i consecintele absurde ale metempsihozei sj 
preexisten|ei deopotriva il determina pe Sfdntul Grigorie sa prezinte 
unele argumente impotriva acestora, dupa cum urmeaza: 

1. Doctrina metempsihozei presupune unicitatea de natura intre 
om si or ice vie tat e, ceea ce este absurd. 

Cei care fac sa migreze sufletul in diverse naturi confunda 
caracterele particulare (specifice) ale unei naturi, le amesteca sfle 
intrepatrund unele cu altele; fiinta fara ratiune cu fiinta rationala, 
fiinta dotata cu sensibilitate cu fiinta golita de sensibilitate, fara ca 
vreo legatura datorata naturii sa constituie o piedica imuabila intre 
unele si altele. Caci a spune ca acela§i suflet este acum rational §i 
cunoscator din cauza unui trup de o anume specie §i la polul opus sa 
alunece intr-o gaura cu serpii, sa se adune in stol cu pasarile, sa 
poarte poveri, sa fie carnivor, sa traiasca la suprafa|a apei sau chiar 
sa cada la pozitia de fiinta golita de sensibilitate, prinzand radacini, 
devenind arbore si facand sa rasara muguri din ramuri, sa creasca 
devenind floare, scaiete ori alta planta hranitoare sau otravitoare, 
aceasta nu Inseamna alfceva decat a gdndi cd toate lucrurile sunt de 213 aceeasi realitate, ca natura frintelor este unica, amestecata in ea 
insasi in confuzie si nediferentiere a trasaturilor comune, fara ca' 
vreun caracter particular sa distinga o fiinta de alta 155 . 

2. Confuzia de natura conduce la consecinte absurde. 
Urmarea unei astfel de confuzii intre naturile specifice fiecarei 
flinte inseamna ca orice fiinfa pe care o vedem, precum un animal 
veninos sau carnivor, este de aceeasi natura cu el si din aceeasi rasa; 
un astfel de om nu va vedea nici chiar intr-o planta otravitoare, 
straina de propria sa natura; astfel tocmai in plante, el considera tot 
umanitate si nu se va indoi nici chiar ca ciorchinele strugurelui, pe 
care il cultivam pentru nevoile vietii, care face parte dintre vegetale, 
este de aceeasj natura cu el; la fel si alte vegetale ca spicele de grau, 
care ne servesc drept hrana. Cum va lua el coasa sa le secere pe 
acestea? Cum va scoate mustul din stuguri, va lucra campul,va 
inlatura maracinii, va culege florile, va vana pasarile, va aprinde 
focul cu lemne? 

A gandi ca trecand prin fiecare dintre aceste stari, sufletul 
omului devine vegetal sau animal, dar a nu dispune de semne 
specifice pentru a arata cum este vegetalul sau animalul, care provine 
de la un om, sau cum este eel care are alta origine, aceasta il va 
conduce pe eel cu o asemenea conceptie sa aiba aceeasi atitudine in 
fata oricarui animal, fie serpi sau alte animale; mai mult inca,acela se 
poate regasi printre arborii unei paduri sj isi va inchipui ca arborii 
sunt un popor de flinte umane. Ce este deci viata unui asemenea om, 
plin de circumspectie fata de toate lucrurile, considerandu-le de 
aceeasi rasa cu el, din cauza ca nu face distinctie intre el si alte 
vietati? 156 . 

Ca o concluzie logica, o asemenea conceptie conduce la un 
presupus canibalism. Consumand o pasare, omul ar putea manca un 
om, reincarnat in aceasta si exemplele pot continua la infinit. 

In continuare, Sfdntul Grigorie considera valabile sj pentru 
metempsihoza argumentele impotriva preexistentei sufletul ui. 

3, Metempsihoza ca si preexistenta nu au nici o fundamentare 
logica. 

Chiar pentru un spirit mediocru, capabil sa faca o judecata, 
aceasta teorie se respinge singura caci nu are nici o consistenfa. Daca 
sufletul prin intermediul raului este tras in jos de la o viata inalta 
pana la cea a lemnului §i de acolo invers prin intermediul virtutii urea 214 din nou, aceasta conceptie se vede destul de incurcata sa poata spune 
ce are el mai prejios via{a in padure sau via|a superioara. Caci exista 
astfel o mi§care circulara, cu acela§i parcurs din aceleasj etape §i 
oriunde ar fi, sufletul este mereu instabil. Ca el este coborat din viafa 
necorporala in cea corporala §i pana la cea golita de sensibilitate §i ca 
de aici invers, aceasta nu este nimic altceva decit confuzie intre bine 
§i rau. Nici sejurul in cer nu se va continua in fericire, daca este 
adevarat ca raul il atinge acolo pe suflet, nici arborii nu pot fi 
exceptafi de la virtute daca de la acest nivel sufletul face cale- 
ntoarsa. Caci daca sufletul impotrivindu-se cerului %\ devine rau §i 
dupa ce s-a purificat prin viata materials in timp, aceasta devine 
pentru suflet, principiu §i cauza a relelor cum s-ar mai ridica astfel cu 
aripile virtufilor ca sa cada din nou pe pamant sub greutatea naturii 
materiale? 157 

4. Preexistenta si metempsihoza suntpline de contradicfil 
Daca cei ce susjin asemenea conceptie afirma ca 

neschimbabilitatea domne§te in cer, cum are loc patima in 
neschimbabil? §i daca natura inferioara este supusa patimilor cum se 
fmplineste nepatimirea? Dar ei iau in raspar realitatile care nu pot fi 
amestecate sj le amesteca pe cele care nu au nici un punct comun. Ei 
care vad in patima neschimbabilul §i invers, in schimbare 
nepatimirea. Ei nu-sj pastreaza deflnitiv aceste pozi^ii caci locul de 
unde prin rau au alungat sufletul este acela unde de la viata 
materiala il aduc din nou ca intr-un loc fara primejdii sj ve§nic, 
uitand ca ingreunandu-se de rau el fusese amestecat cu natura de jos. 
Condamnarea vietii de jos spre a lauda via^a de sus, face sa se 
confunde una cu alta prin amestecare sj astfel ceea ce condamna 
conduce la Bine sj ceea ce fericesc ca bun, da sufletului ocazia sa 
incline catre rau, cazand in materialitate. De aceea asemenea 
concept trebuiesc respinse categoric 158 . 

5. Asemenea conceptii atribuie raului un rol hotardtor cu 
consecinte concrete absurde. 

Cei ce gandesc ca sufletele tree de la trupurile femeilor la via^a 
masculina sau in mod invers, sau ca tree de la barbat la barbat sau de 
la femeie la femeie, se indeparteaza de la adevar sj inva|atura lor este 
plina de nelegiuire; deoarece conform acestora, orice fiinfa adusa in 
existenta are raul la originea naturii sale. Daca nici oamenii, nici 
animal ele, nici vegetalele nu vin in existenta decat cazand de sus, 215 
coborandu-se in forme inferioare de yiafa si daca aceasta se face 
datorita rautatii ce trebuie purificata, inseamna ca raul are initiativa 
constituirii fiinfelor de orice fel 159 . Dumnezeu care a creat toate 
vazand ca sunt "bune foarte" este categoric exclus dupa asemenea 
concepfii. 

Dar, cum se produc in acelasj timp cele doua evenimente: 
respectiv conceperea unei fiinte umane, prin unirea conjugala si 
concomitenta caderii sufletului? Sau aceasta (sustinere) care e inca si 
mai nesabuita; daca primavara se imperecheaza majoritatea 
animalelor, se poate spune ca primavara provoaca aparitia raului in 
miscarea circulars prin coborarea sufletelor de sus pline de rau pe 
care maruntaiele animaleior le primesc in conceperea lor. Ce s-ar 
zice de agricultorul care planteaza diferite plante? Ca pune sufletul 
omenesc cu planta si ca pierderea aripilor sufletului cazut, coincide 
cu vointa omului de a planta. Aceeasi absurditate rezulta din aceea ca 
dupa astfel de eonceptii, sufletul cazut trebuie sa supravegheze 
unirile intime ale celor ce traiesc in cuplu sau sa pandeasca nasterile, 
pentru a se introduce in cei care se nasc. Dar daca omul refuza unirea 
conjugala, daca femeia nu naste copii, raul va inceta sa apese asupra 
sufletului? Sau uniunea conjugala da raului de sus, semnalul sa 
coboare sufletele, pentru ca altfel un astfel de suflet va fi ratacitor 
neavand trup spre a-1 primi 160 . \ 

6. Metempsihoza si preexistentialismul neaga orice providenta, 
exclude morala si orice act de voinfa libera 

Mai mult, cum s-ar putea presupune ca divinitatea guverneaza 
fiinfele cand se atribuie acestei caderi ale sufletelor, fara voie si fara 
motiv, originea viefii omenesti? 

Caci neaparat trebuie sa existe armonie intre origine si ceea ce 
vine dupa ea. Daca intr-o intalnire fortuita si spontana i§i are 
existenta originea, desfasurarea ei, deasemenea, nu se face decat la 
intampiare; si in van astfel de oameni vorbesc ca fiintele umane 
depind de divinitate refuzand sa spuna ca o voinfa divina face sa 
apara ce exista pe lume ca si cum viata omeneasca nu ar exista decat 
prin voinfa raului. 

Daca aceasta este originea vietii, nimeni nu ar sti sa spuna daca 
binele iese din rau si din bine contrariul sau si nici ca o providenta a 
tlintelor poate fi prezenta. Inutila ar deveni astfel prudenfa in hotarari, binele virtufii ar fi 
mil, si repulsia fata de rau n-ar avea nici o valoare. Toate lucrurile se 
vor intemeia pe ceea ce le conduce, iar viata ar fi ca sj corabiile fara 
carma, fiindca jocul hazardului o va mi§ca asemenea valurilor, incat 
la fiecare intalnire cu binele sau raul va decide hazardul. Nu este 
posibil astfel ca virtutea sa aiba valoare la cei a caror natura isi are 
originea in contrariul sau. 

Cum este posibil sa scape de rau omul care este nascut prin el? 
Cum vointa libera care conduce via|a la virtute ar putea sa existe intr- 
o naturS care are la originea sa raul? 

Tot a§a cum nici o vietate lipsita de ratiune nu incepe sa 
vorbeasca in limbajul oameni lor, caci este conatural doar oamenilor, 
in acelasj fel si cei ce considera originea vietii lor in rau, nu ar §ti sa 
doreasca virtutea care este straina naturii lor. lata deci cine arata in 
mod clar ca raul nu este mai vechi decat via|a §i ca firea omeneasca 
nu are legate de el primele principii, ci ca originea viefii noastre 
depinde de infelepciunea lui Dumnezeu, care guverneaza totul 161 . 

Concluzia Sfdntului Grigorie este clara; la originea vietii se afla 
infelepciunea, puterea, iubirea si voinfa lui Dumnezeu, care il 
daruiestepe om cu voinfa libera prin care devine responsabil pentru 
existenfa sa buna sau rea. 

Sufletul vine in existenta conform voii lui Dumnezeu §i prin 
capacitatea sa de alegere, devine ceea ce dore§te. Aceasta idee 
(£i'8o<;) am putea s-o invatam prin analogia cu ochiul, pentru care a 
vedea vine din natura sa dar a nu vedea provine fie din vointa libera 
fie dintr-un accident, Ceea ce este contrar naturii sale ar putea foarte 
bine sa se si produca fie ca inchidem ochiul in mod voluntar, fie ca 
un accident i-a luat vederea. La fel se poate spune despre suflet, 
anume ca Dumnezeu nu pune in alcatuirea sa nici un rau, neputand fi 
imaginat vreun rau in divinitate §i nu are astfel constrangerea originii 
sale. Venit astfel in existenta, propria sa judecata il conduce la ceea 
ce crede ca este bine; sau prin proprie alegere sj libera hotarare el 
inchide ochii in fafa binelui si astfel cursele du§manului ii ranesc 
privirea traind in intunecimile inselaciunii; sau tot prin libera alegere 
isi indreapta privirea curata spre adevar si se indeparteaza de 
patimi 162 . 


216 217 

Sfdntul Grigorie accentueaza ca a sti in amanunt cum vine 
sufletul in existen^a este inaecesibil omului din motivul antinomiei 
dintre Creator si creatura. 

In privinta originii sufletului, dualismul si panteismul sunt 
excluse deoarece Dumnezeu este eel care Tl creaza prin vointa Sa 
unica; caracterul inteligibil al materiei permifand depasirea aporiilor 
intre Creator si creatura 163 . 

Mai pu^in Iiric decat Sfdntul Grigorie de Nazianz (329-390), 
mai pujin practic decat fratele sau, Sfdntul Vasile, Sfdntul Grigorie 
de Nyssa, dupa cum s-a vazut, este seducator prin bogatia gandirii 
sale si vigoarea spiritului sau, in acelasi timp subtil si patrunzator, 

Putem vedea in Sfdntul Grigorie, in aceast "Parinte al 
Parin^ilor", cum 1-a numit Sinodul VII Ecumenic, un teolog a carui 
indrazneala speculativa nu e egalata in antichitatea crestina decat de 
aceea a lui Origen si a Sfdntului Maxim Mdrturisitorul 164 . 

Este unanima recunoasterea in Rasarit si in Apus ca "teologia sa 
a exercitat o mare influenza asupra invataturii crestine si a 
spiritualitajii din veacurile urmatoare" 165 . 

La lamurirea dezbaterii despre suflet si trup in antropologia 
patristica a secolului al IV-lea, o contribute importanta a avut si 
Sfdntul loan Gurd de Aur, despre care vom trata in continuare. NOTE 

J. Laplace, Introduction, la Saint Gregoire de Nysse, La creation de 
I'homme, SC 6 (1944), Paris 1944, p. 37-38. 

2 A. Cayre, Precis de Patrologie, Tome premier, Livres I et II, Paris 
1927, p. 414. 

3 A. G. Hamman, op. cit, p. 201, 

Sfantul Grigorie de Nyssa, Despre crearea omului (presc. D. C. 
O.), XVI, P. G., XLIV, 184 AB. 

5 Ibidem, XVI, P. G., XLIV, 184 AB. 

6 Marele Cuvdnt Catehetic (presc. M. C. C), VI, 3, 4, 5, ed. Louis 
Meridier, Paris 1908, p. 34-36. 7 VI. Lossky, Teologia Mistica a Bisericii de Rasarit, trad. Pr. V. 
Raduca, Ed .Anastasia, Bucuresti, p. 144. 

8 D. C. 0., XI, P. G., XLIV, 153 D., in trad. J. Laplace SC 6 (1944), 
p. 121. 

9 Avem in acest capitol un exemplu pentru modul in care Sfantul 
Grigorie foloseste izvoarele. El accepta descrierea posidoniana a 
activitatii sim^urilor, dar respinge materialismul care este corelativ cu 
aceasta si face o digresiune despre spiritualitatea §i 
incomprehensibilitatea sufletului care este de inspiratie platonica... 
Caracterul polemic al acestei dezvoltari apare foarte bine cu fraza 
care incepe capitolul urmator si care este o combatere a oricarei 
locaiizari materiale a spiritului: "Ceea ce noi am spus trebuie sa faca 
sa inceteze ipotezele nefondate (\iarca\oXoyia) a celor care inchid in 
organe corporale activitatea spiritului" (156 C), cf. J. Laplace, op. 
cit, nr. l,p. 122-123. 

10 D. C. O., XI, P. G; XLIV, 156 AB, in J. Laplace, op. cit, p. 121- 
122, 

11 Ibidem, col 156 B. 

n Ibidem, XW, col 177 A-B. 

13 Ibidem, XVI, col. 177 B - 177 C. 

14 Ibidem, col IU A. 

15 Ibidem, col 184 B. 

16 Ibidem, col. 184 C. 

17 Ibidem, 184 D. 

18 Despre Fericiri, VI, 1, P. G., XLIV, 1264 D. 

19 Marele Cuvdnt Catehetic, I, P, G M XLV, 13-16. 

20 Despre Fericiri, VI, 3, P. G., XLIV, 1268 B. 

21 Comentariul la Cdntarea Cdntdrilor (presc. C C. C), XI, P. G., 
XLIV, 1000 AB. 

22 Om. Ill, p. G., XLIV, 824 A - 825 C; Om. IX, P. G., XLIV, 972 
A. 

23 Despre Fericiri, VI, 4, P. G., XLIV, 1269 BC. 

24 Despre suflet si inviere, P. G., XLVI, 95 C. 

25 C. C C, VI, P. G., XLIV, 892 C - 893 C. A se vedea deasemenea 
M. Canevet, art. Gregoire de Nysse, in D. S., VI, 994-995. 

26 Despre Fericiri (presc. D. F.), 6, 4, P. G., XLIV, 1269 C. 

27 D. F, VI, 4, P. G. XLIV, 1272 A. 218 219 


• 


28 Ibidem. 

29 A se vedea: VI. Lossky, Vederea lui Dwnnezeu, trad. I. Ica jr, Ed. 
Deisis, 1995, p. 73-79. 

30 £>. F.,P.G.,XLIV, 1272 a. 

31 Ibidem. 

32 Ibidem, 6, 4, P. G., XLIV, 1275 A. 

R, Leys, L' image de Dieu chez saint Gregoire de Nysse, Bruxelles- 
Parisl951,p.42. 

Cf. R. Allers, Microcosmos from Anaximandrus to Paracelsus, 
Traditio, 2, 1944, p. 319-407, la A. G. Hamman, op. cit., p. 207. 

35 Com. la Ps., 3, P. G., XLIV, 440 C. 

36 A. G. Hamman, op. cit, p. 207. 

37 P. G.,XLVI,28BC. 

38 D. C. a f XVI, P. G, XLIV, 180 B. A se vedea si H. I. Marrou, 
line theologie de la musique chez Gregoire de Nysse, in Epektasis, p. 
501-506, la A. G. Hamman, op. cit, p. 207. 

A se vedea: E. Muhlenberg, Die Unendlichkeit Gottes bei Gregor 
vonNissa, Gottingen 1966. 

40 D. C. 0., XVI, P. G., XLIV, 180 B. 

41 D. C. a, XVI, P. G., XLIV, col. 104A. 

42 Ibidem, XI, P. G., XLIV, 183 D- 156 B. 

43 Ibidem, V, col. 137 AB. 
^ JoM?m, IV, col 136 C 

J. Laplace, Introduction, la Saint Gregoire, op. cit., p. 47. 
46 Pr. dr. V. Raduca, op. cit, p. 130. 
41 D. CO., XVI, col. 195 C. 

A se vedea si J. Gaith, La conception de la liberie chez Gregoire 
de Nysse, Paris 1953, p. 45-46. 

49 C K, 6, 2, P. G., XLIV, 1270 C. 

50 D. C. O., XVI, col. 177 A - 180 A. 

51 M. C. C, 5, 6, P. G„ XLV, 24 D- 25 A. 

52 P. G..XLVI, 173 B- 176 C. 

53 Ibidem, A. G. Hamman, in op. cit, nota 143, p. 220, spune: "Chiar 
daca Platon a dezvoltat pe larg aceasta tema (Eneade VI, 9, 11) si 
aeeasta este un loc comun in filozofia greaca, Grigorie, aici isi 
inradacineaza afirmatiile din Biblie". 

54 Desprefeciorie, XI, 5, P. G., XLVI, 368 C. 55 V, P. G., XLIV, 868 D. 

56 VI. Lossky, Vederea. . ., p. 77. 

57 A se vedea: Drd. Nicolae Fer, Cunoasterea lui Dumnezeu si ideea 
de epetaza la Sf. Grigorie de Nyssa, in "O", XXIII (1971), nr. 1, p. 
68-82. 

58 A se vedea: Drd. V. Raduca, Voinfa si libertatea in gdndirea Sf 
Grigorie de Nissa, in "S. T.'\ XXXV (1983), nr. 1-2. 

59 M. C. A., VIII, 5, P. G., XLV, 33 D; Despre rugdeiunea 
domneasca, 5, P. G., XLIV, 1184 C, J. Danieiou, Platonisme et 
theologie mystique, Paris 1953, p. 58-59. 

Ibidem. 

61 Ample referinte privitor la conceptul de "haine de piele" ofera P. 
Nellas, op. cit., p. 24-36. 

62 La Eccleziast, I, P. G., XLIV, 624 B. 

53 P. Nellas, op. cit., p. 25. A se vedea si Ibidem, n. 23, p. 180 si n. 
64, p. 186. 

64 Cuvdnt la cei adormi$i, P. G., XLVI, 532 C. 

65 Despre suflet si inviere, P. G., XLVI, 108 A. 

66 Ibidem, 108 A; Cuvdnt la cei adormifi, P. G., XLVI, 532 C; 
Cuvdnt funebru la Meletie, P. G., XLVI, 861 B. 
'" Tdlcuirea la viata lui Moise, P. G., XLIV, 388 D. 

68 C. C. C, 11, P. G., XLIV, 1005 A. 

69 Ibidem, 1 1, P. G., XLIV, 1004 D - 1005 A. 

7ft 

Despre feciorie, 12, P. G., XLVI, 376 B: dezbracand "hainele de 
piele", adica "cugetul carnii. 

71 P. Nellas, op. cit, p. 29-30. Antropologia occidentals clasica, 
tributara conceptului de natura "pura" si celui de "Donum 
superdonatum" a limitat consecintele caderii' doar la pierderea 
harului in sensul pierderii acelui "frenum aureum" prin care sufletul 
stapanea trupul. Teologii occidentali mai noi ignora in chip 
desavarsit dimensiunea sufleteasca a conceptului de "haine de piele", 
redand doar dimensiunea lor somatica. A se veda in acest sens: J. 
Danieiou, Platonisme..., p. 58-59, si mai ales G. Ladner, The 
Philosophical Anthropology of S. Gregory of Nyssa, "D . O. P.", 12 
(1958), p. 88. Vezi si nota 61. 67 72 Despre feciorie, XII, 2, P. G., XLVI, 372 C. 
73 Despre rugdeiunea domneasca, 5, P. G., XLIV, 1181 B. 220 221 

74 Ibidem, 5, 5, P. G., XLIV, 1 184 CD. 

75 Despre feciorie, XIII, 1, P. G., XLVI, 376 AC. 

6 Despre invierea lui Hristos, 5, P. G., XLVI, 686 B. Expresia 
apartine lui H. v. Balthasar in Presences, et pensee, p. 35, la A. G. 
Hamman, op. cit, p. 224. 

77 Ch. Kannengiesser, V infinite divine chez Gr, in R. S. R., 55 1967 
p. 65. 

8 Despre Hristos ca "INCEPUT", in Com. la Hexaimeron, P G 
XLIV, 72 A. 

J. Hering, Le royaume de Dieu et sa venue, Neuchatel-Paris 1959 
p. 150-151. 
8 ° C. C. A., 5, P. G., XLIV, 864 CD si 861 D, 878 D. 

Contra lui Eunomiu, 4, P. G., XLV, 636 CD. 
82 Impotriva lui Apolinaire, P. G., XVII, XLV, 1 156 d. 

A. G. Hamman, op. cit, p. 234. 
84 J.Gaith,o/?. dt,p. 187-195. 
H C C C, I si VII, P. G., XLIV, 789 B, 893 D, 915 A. 

Vezi R. Leys, Uimage de Dieu . . ., p. 78-88. 
sB D. C. O., XVI, P. G., XLIV, 185 D. 
8 Asupra conceptului de "apocatastaza" la Sfantui Grigorie, a se 
vedea: Pr. Dr. V. Raduca, op. cit, p. 357-376, precum si Pr. Prof. D. 
Staniloae, Introducere, in P. S. B, 29, p. 9-10. 
80 A CO., P. G., XLIV, 233 D. 87 89 90 Ibidem, col 236 AB. 

91 Ibidem, 236 B. 

92 Ibidem, 236 C. 

93 Ibidem, 237 AB. 

94 Ibidem, 237 B - 248 A. 

95 Ibidem, 248 A. 

96 Ibidem, 240 B. 

97 AC 0., 4, P. G., XLIV, 136 BC. 

Am folosit trad, lui Jean Terrieux, Sur Vame et la ressurection. Les 
editions du Cerf, Paris 1995. Din aceasta ed. vom mentiona cap. si 
pag. unde sunt cuprinse locurile citate. 

!P es P re su fl etsi inviere, cap. 13, ed. J. Terrieux, p. 78. 

100 Ibidem, 15, p. 79. 

101 Ibidem, 22, p. 87. 222 02 Ibidem, 23, p. 88. 
O3 /^m,25,p.90. 
w Ibidem, 21, p. 91. 

05 Ibidem, 28-29, p. 92-93. 

06 Ibidem, 29, p. 94. 

07 Ibidem, 30, p. 94-95. 

1)8 Ibidem, 32. p. 97. Vezi: J. Danielou, La ressurection des corps, in 
V.Chr.", 7 (1953), p. 154-170. 

09 J. Terrieux, Introduction, op. cit, p. 35. 

10 Despre suflet si inviere, P. G., XLVI, 76 AB. 

11 M. C C 8, P. G. XLV, 33 B - 36 A. 

12 VI. Lossky, op. cit, p. 234. 

13 Pr. Dr. V. Raduca, op. cit., p. 91. 

14 A. G. Hamman, op. cit. p. 243. 

15 J. Laplace, Introduction, la op. cit., p. 37-38. 

16 D. C O., XII, P. G., XLIV, 161 AB. 

17 M. C. C, VI, P. G., XLV, 25 BC - 28 A, la Pr. Dr. V. Raduca, op. 
cit, p. 83. 

18 Pr. Dr. V. Raduca, op. cit, p. 84. 

19 M. C.C, 5, P. G., XLV, 21 CD. 

20 Despre desavar§irea crestina, P. G., XLVI, 285 C. 

21 D. C. O., XII, P. G., XLIV, 164 B. 

22 Ibidem, col. 161 A -164 A. 

23 M. C. C, 5-6, P. G., XLV, 20-29. 

24 A. G. Hamman, op. cit, p. 237. 

25 P. Nellas, op. cit, p. 13. 

26 Vezi: Pr. Prof. I. G. Coman, Frumusefea desavdrsiril.., in 
Probleme..., ed. cit, p. 217-242. 

27 Ibidem, p. 223-224. 

28 Despre desavdrsire si cum trebuie sa fie crestinul, P. G., XLVI, 
col. 284 A, la Pr. Prof. I. G. Coman, Probleme..., ed. cit, p. 224. 

29 Ibidem. 

30 Ibidem, P. G., XLVI, col. 284 D - 285 A, la Pr. Prof. I. G. 
Coman, op. cit, p. 227. 

31 Ibidem, P. G., XLVI, col. 268 A. 

32 Pr. Prof. I. G. Coman, Probleme, ed. cit., p. 239. 

33 Despre desavdrsire..., P. G., XLVI, col. 269 AB. 223 134 Ibidem, 269 B. 

135 Ibidem, 269 BC. 

136 Pr. Prof. I. G. Coman, Probleme, p. 240. 

137 £>, C. 0., 8, P. G., XLIV, 145 B. 

138 Takuire la Fericiri, 3, P. G., XLIV, 1228 AB. 

139 Takuire la viata hi Moise, P. G., XLIV, 388 D. 

140 La PlaJulla, P.'a, XLVI, 888 D - 889 A, dupa P. Nellas, op. cit, 
p. 55. 

Despre viafa lui Moise, trad. Pr. D. Staniloae sj Pr. loan Buga, in 
P. S. B., 29, E. I. B., Bucuresti 1982, p. 24. 

142 C. C C, IV, in P. S. B., 29, p. 160. 

143 Pr. prof. I. G. Coman, Probleme..., p. 224. 

144 Despre viata lui Moise, P. S. B., 29, p. 58-59. "Aceasta 
corespunde, pana la un grad, cu definitia data de Heidegger: Sein 
zum Tode. Dar pentru Sfantul Grigorie, moartea e numai "iesjre" din 
viata pamanteasca. Iar dupa el, orice iesjre din ceva inseamna. 
intrarea in altceva. Astfel noi ne na§tem spre viata ve§nica, in care 
intram dupa ce iesjm inevitabil din via^a pamanteasca. Dar tocmai de 
aceea in via|a aceasta suntem doar calatQri. Caci calatorul are o Jinta 
pozitiva. El nu calatoreste spre nefiinta. Aceasta nu e caiatorie. 
Calatorul nazuie^te spre o fiinta. Nimeni nu calatoreste daca nu are o 
tinta. Spre moarte pur §i simplu nu se grabeste nimeni. E adevarat ca 
spre moarte nu calatorim de buna voie. Dar daca totu§i calatorim spre 
ceva in viata aceasta, calatorim spre via{a vesnica", cf. Pr. Prof. D. 
Staniloae, n. 27, in P. S. B., 29, p. 59. 

145 Ibidem, p. 107. 

146 Ibidem, p. 109. 

147 C. C C, XIII, in P. S. B., 29, p. 292. 

148 Precizari ample in acest sens se gasesc in lucrarea de licenta a lui 
§tefan C. Alexe: Indumnezeirea omului la Sfantul Grigorie de Nyssa 
(text dactilograflat), Bucuresti 1953. 

149 VI. Los sky, op. cit., p. 148. 

Pr. Prof. I. G. Coman, Spirit umanist. . . , p. 36 1 . 
151 Cap. XXVIII, P. G., XLIV, 232 A - 233 A. 
J. Terrieux, op. cit, n. 2, p. 157-158. 224 153 Despre suflet si inviere, 88, ed. Terrieux, p. 156. Din aceasta ed. 
vom arata cap. si pag. pe viitor, in prezentarea argumentelor 
Sfantului Grigorie. 

154 Ibidem, 89, p. 157. 

155 Ibidem, 91, p. 159-160. . ' 

156 Ibidem, 92, p. 160-161. 

157 Ibidem, 94, p. 163. 

158 Ibidem, 95, p. 164. 

159 Ibidem, 96, p. 165. 

160 Ibidem, 97, p. 166. 

161 Ibidem, 98-100, p. 167-169. 

162 Ibidem, 101, p. 169-170. 

163 Ibidem, 103-104, p. 171-176. 

164 M. van Paris, Gregoire de Nysse, moine, theologien et eveque, 
"Serninarium", Citta del Vaticano 1969, nr. 2, p. 299. 

165 O. Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, dritter 
Band, zweite Auflage, Freiburg im Breisgau 1923, p. 21. 225 CAPITOLUL V 

InVAtATURA DESPRE OM LA 
SFANTUL IOAN SURA DE AUR Urmarind pe parcursul studiului nostru dezvoltarea conceptului 
de antropologie teonoma in cugetarea patristica, am ajuns in punctul 
tn care operele Sfdntului loan Gura de Aur, prin anumite refiectii 
nicicum exhaustive, dezvaluie o inva|atura despre ora, luminoasa si 
extrem de actuala. "Biserica soarbe ptfteri binefacatoare din omiliile, 
tratatele, scrisorile si liturghia sa, precum si din capitolele de 
frumusete ingereasca ale vietii sale. Este Tn aceste izvoare atata viata, 
altitudine sj puritate duhovniceasca, e atata apel la inima omeneasca 
pentru a si le insusi, a atata mangaiere pentru toate sufletele si Tn 
toate situatiile meat nu se poate concepe viata bisericeasca si crestina 
tara Sfdntul loan Gura de Aur. Lucrul se explica prin aceea ca 
nimeni n-a trait mai curat si mai din plin ca el, adevarurile 
evanghelice. Inima lui de apostol zelos nu putea sa nu proiecteze in 
afara profilul luminos al acestor adevaruri pe care le voia tntrupate in 
fiecare om. Scopul eel mare in jurul caruia el a concentrat 
neincetatele sale eforturi a fost transformarea fiecarui om intr-un 
Hristos" 1 . 

Antropologia sa este cu precadere morala, fundamental biblic 
si tocmai prin aceasta eficienta si transformatoare de viata Tn Hristos. 
"Putini sunt Paring Bisericii care sa fi consacrat problemei omului 
atatea ganduri, framantari si solutii, ca autorul nostru. El e obsedat de 
problema omului pana intr-atat, incat se poate spune ca n-a scris o 
singura pagina Tn care sa nu fi dezbatut sau sa nu fi atins Tntr-un fel 
sau altul aceasta problema. Sfdntul loan e, in linii mari, unul din cei 
mai mari antropologi patristici, tara sa fie un doctrinar propriu-zis, in 
genul Sfdntului Grigorie de Nyssa. 

El e un antropolog practic, realist. Nu-1 intereseaza omul 
abstract, obiect de teorii filosofice, ci omul aevea traitor Tn carne si 
oase, membru al societatii, element viu si activ in care, odata cu 

226 sangele, pulseaza roiul instinctelor, al framantarilor, al nazuintelor, al 
inaltarilor §i pogoramintelor. Conceptia despre om a autorului nostru, 
exprima preocuparea crestinismului secolului al IV-lea de a crea sj 
de a impune stilul unei vieti autentic creatine; ea contribuie in acela?i 
timp la orientarea sj definirea unei asemenea vieti" . 

A§a cum se va observa din referintele asupra invataturii despre 
om a Sfdntului loan Gura de Aur, aceasta demonstreaza deasemenea 
actual itatea sa deosebita in intelegerea corecta a sensului existentei 
umane, Tn comuniunea cu Dumnezeu. 

1 Chip si asemAnare. 

Sfdntul loan nu porneste Tn a defini notiunea de "chip", Tnainte 
de a o fundamenta trinitar si de a preciza ca biblicul "sa facem" (Fac. 
I, 26) exprima clar §i identitatea de fiinta Tntre persoanele Sfintei 
Treimi. 

"Caci Dumnezeu-Tatal n-a spus poruncitor: "Fa, ca unui 
inferior, sau ca unuia mai mic dupa fiinta, ci ca unuia care este de 
aceeasj cinste" 3 . 

Ca si Sfdntul Vasile, el exclude orice antropomorfism din 
Dumnezeu (Arhetipul) sj implicit din notiunea de chip, cu referire 
expresa la unii eretici care nu Tntelegeau semnificatiile expresiei 
biblice: "dupa chipul Nostru" (Fac. I, 26). Cu intransigenta-i 
cunoscuta, el Tnvata: "la auzul acestor cuvinte se napustesc alti eretici 
care pangaresc dogmele Bisericii §i zic: "lata a spus: Dupa chipul 
Nostru". §i vor sa spuna ca Dumnezeu are chip de om. Dar cea mai 
mare nebunie este sa cobori la chip omenesc pe Cel tara de forma, 
fara de chip, neschimbator §i sa dai Celui ram de trup forme sj 
madulare!" 4 Aceasta precizare care evidentiaza Tn|elegerea 
transcendents §i personalista a chipului este extrem de importanta 
pentru gandirea ortodoxa care accentueaza Tn multitudinea 
caracteristicilor chipului pe aceea a calitatii de persoand ce 
Tmpropriaza natura (fiinta) dupa modelul trinitar al Arhetipul ui. 

Omul, ca "chip al lui Dumnezeu", este in acelasi timp persoana 
sj natura (prosopon kai physe) sau, mai exact, persoand care face 
concretd si reveleaza natura pentru ca este Chip al Fiului care 
reprezinta un ipostas personal distinct, al fiintei unice sj indivizibile, 
com una Tatalui, Fiului sj Duhului Sfant. 227 Astfel, "omul este caracterizat in mod fundamental de misterul 
iubirii care impinge din interior persoanele spre o comuniune 
naturala; existenja personala constienta in timp: imitate psiho- 
somaticd indisociabila, cu profunzime psihica incomensurabila; liber, 
stapan, creator, rational, stiutor etc. - sunt atributele ce reveleaza in 
mod realist, constitutia adevarata a omului" 5 . 

Ca si Sfdntul Vasile, Sfdntul loan stabileste notiunea de "chip" 
in primul rand, in capacitatea omului de a stdpdni creatia: "Deci prin 
cuvantul "chip" trebuie inteles stapanire si nimic altceva, ca 
Dumnezeu 1-a creat pe om ca sa fie stapan peste toate cele de pe 
pamant; sj nimic nu e pe pamant mai mare decat el, ci toate sunt sub 
stapanirea lui" 6 . 

Foarte atent la ortodoxia invafaturii, el delimiteaza dintru 
inceput distincfia dintre Necreat si Creat, precum si corelativitatea 
dintre "chip" si "asemanare" in intelegerea chipului: "Ati aflat.., ce 
inteles are cuvantul "chip"; ca el nu inseamna asemanarea omului cu 
Dumnezeu dupa fiinta, ci asemanarea cu El in ce priveste 
stapanirea" 7 . 

Se cuvine precizat de la inceput, ca autorul nostru nu limiteaza 
chipul la capacitatea omului "de a stapani". Chipul cuprinde o seama 
de alte bunuri spirituale ce-1 disting pe om de tot restul creatiei: 
"Sufletul tau, zice Sfantului loan, are si ratiune, are in el frica de 
Dumnezeu sj mult ajutor in multe privinte"* . 

Daca Sfdntul loan ar fi rezumat "chipul" doar la capacitatea "de 
a stapani" cum s-ar explica "ajutorul in multe privinte" si in mod 
special faptul ca din pricina neascultarii, omul primordial, pierde, nu 
in sensulmnei disparitii totale, aceasta putere. "Cand omul a pierdut 
indraznirea din pricina neascultarii, i s-a taiat si stapanirea... Deci, 
Dumnezeu, purtandu-ne de grija si ingrijindu-se de noi, ne-a luat 
aceasta stapanire" 9 . 

Coordonatele chipului sunt prin urmare, de natura spirituals in 
reciprocitate cu materialitatea omului. Inainte de toate, Sfdntul loan 
invata ca: "iubirea de oameni ai lui Dumnezeu a voit ca omul acesta 
facut din pamant, sa aiba suflet rational, ca sa fie astfel o fiinta 
intreaga si desavarsitd" 10 . 

Omul, ca "chip" al lui Dumnezeu, inteles ca "fiinta intreaga sj 
desavar§ita", reflecta calitatea de "chip" intr-o varietate de daruri si 
puteri. Omul inca de la creatie, poseda constiintd. "Chiar de la 228 inceput de cand a facut pe om, Stapanul Cel iubitor de oameni a pus 
in om constiintd, acuzator nelipsit din om care nu poate gresj, nici nu 
poate fi in^elat" 11 . §i in alte imprejurari, Sfdntul loan se intreaba: "ce 
este chipul? sj raspunzand adauga definitiilor anterioare sj alte 
coordonate de factura morala: "Dumnezeu este drept. Deci, daca 
facem dreptate... daca suntem iubitori de oameni, milostivi; suntem 
chip ai lui Dumnezeu" 12 . Asemenea Parintilor anteriori, Sfdntul loan 
invafa ca daca Hristos este Chipul lui Dumnezeu sj omul Chipul lui 
Hristos, Omul este Chip al Chipului 13 . 

Sfdntul loan, a§eaza printre insusirile chipului |i sufletul 
nemuritor. "Tot a§a a voit Dumnezeu, ca aceasta fiinta cugetatoare 
pe care a creat-o sa aiba stapanire peste toate cele vazute. De aceea 
i-a daruit sj suflet, vrand sa fie nemuritor" 14 . 

Daca in notiunea de "chip" ponderea o reprezinta facultatile 
spirituale ale omului, aceasta nu inseamna ca trupul este exclus din 
calitatea de "chip". Sfdntul loan invata ca "chipul" cuprinde intreaga 
fiinta umana prin "perihoreza" psiho-somatica ce caracterizeaza 
omul, afirmand ca numai omul spre deosebire chiar de ingeri, fringe 
spirituale, este "dupa chipul" lui Dumnezeu. Fiind "dupa chipul 
Fiului" care se inomenesje, omul este cinstit mai mult decat ingerii. 
"De ce deci ingerul nu este numit fiu, sau chip al lui Dumnezeu, ci 
doar omul? - De ce? Pentru ca inaltimea naturii ingeresji ar fi expus 
pe multi oameni la gre^eli grave. Aici, dimpotriva, decaderea, 
lipsirea demnitatii naturii umane indeparteaza orice astfel de pericol 
sj nu permite cui ar vrea sa-sj inchipuie ceva de neasemanat si sa 
abuzeze de astfel de expresii. De aceea Scriptura nu ezita sa atribuie 
celei mai umile naturi, ceea ce este onorabil si nu o face pentru cea 
mai elevata. Apostolul spune: "Chipul Dumnezeului Celui nevazut". 
Daca Dumnezeu este nevazut, Chipul acestui Dumnezeu trebuie sa 
fie la fel, fara de care aceasta nu ar fi chipul sau. Un chip, in fine, a§a 
cum chipul trebuie sa fie, chiar pentru noi, de o asemanare perfects sj 
in ce privesje configuratia ?i in ce privesje asemanarea. Numai ca in 
acest caz aceasta nu poate sa se intalneasca: arta omeneasca este 
adesea imperfecta, sau mai degraba este intotdeauna, daca priviti de 
aproape. Dar indata ce e vorba despre Dumnezeu, el nici nu poate sa 
se insele, nici sa comita vreo imperfectiune. Or, daca Fiul este o 
creatura, cum ar fi El chipul celui pe care 1-a creat? Un cal nu ar §ti 
sa fie chipul unui om. Daca chipul nevazutului nu exprima perfecta 229 sa asemanare, de ce nu ar fi sj mgerii chip? Caci ei sunt nevazuti inca 
si se vad pe ei insisi. Sufletul este deasemenea invizibil; fiind 
invizibil, el este intr-un anume fel chipul lui Dumnezeu, insa nu cum 
este Fiul, "primul nascut dintre toate creaturile" 15 (prin inviere n.n,) 

Textul mentionat este de o relevanta importanta in privinta 
cuprinderii omului intreg in calitatea de "chip", subliniind printr-o 
gandire teologica remarcabila faptul ca omul prin Intruparea Fiului 
lui Dumnezeu isi probeaza spre deosebire de Tngeri calitatea de chip 
al lui Dumnezeu. 

Sfdntul loan este foarte clar in privinta corelativitatii dintre chip 
si asemanare. De aceea el nici nu vorbeste prea mult despre chip in 
mod distinct ci in majoritatea cazurilor, in relatie directa cu 
asemanarea. 

Coordonatele chipului nu pot fi epuizate in definitii. Sfdntul 
loan enumera unele dintre ele. Cata intelepciune trebuie sa fi primit 
omul prin calitatea de "chip", incat primul om a putut da nume si 
inca nume proprii fiecarei specii de animate. "Asadar, cand te 
gandesti la intelepciunea atat de mare a acestei fiin^e, sa ramai uimit 
de puterea Creatorului! Daca frumusetea cea nevazuta a cerului te 
face, pe tine spectator cu judecata sanatoasa, sa inalti slava 
Creatorului, apoi cu mult mai mult aceasta frinta cugetatoare, omul, 
te va face sa lauzi necontenit pe Creator si sa inaltf, dupa putere^ 
slava Stapanului, cand te gandesti la propria faptura; la covarsitoarea 
cinste data {ie de Creator, la mare^ele daruri si la nespusele Lui 
binefaceri" ]6 , continute in calitatea de "chip". 

In defmirea omului ca "chip" eforturile ratiunii naturale, se 
impletesc cu acelea ale credintei si harului. "Omul hrisostomic este o 
sinteza de natura si supranatura. Sfantul loan subliniaza uneori cu 
elogii rezultatele filozofiei naturale: evitarea superfluului, 
multumirea cu necesarul, stapanirea de sine, rabdare, linistea 
sufleteasca, rezolvarea tuturor situatiilor pe calea ratiunii; dar el 
critica pe filozofii naturali sau pagani, pentru patima slavei desarte si 
pentru lipsa generala de acord intre teoriile §i viata lor. Filozoful 
crestin care imbina in el intelepciunea naturii, cu aceea a credintei si 
a harului, urmareste atingerea starii de puritate ingereasca, de 
redobandire integral a chipului lui Dumnezeu" 17 . 

Redobandirea integrals a chipului inseamna de fapt, parcurgerea 
drumului de la chip la asemanare. 230 
In reciprocitate cu notiunea de "chip", Sfdntul loan defineste 
pentru inceput §i asemanarea: "Dupa cum cuvantul "chip" inseamna 
stapanire, tot asa cuvantul "asemanare" inseamna ca noi sa ajungem, 
atat cat ne sta in puterea noastra omeneasca asemenea lui Dumnezeu; 
sa ne asemanam adica lui Dumnezeu in ce priveste bunatatea, 
blande|ea, virtutea, precum zice si Hristos: "Fiti asemenea Tatalui 
vostru Celui din ceruri" (Mt. V, 45). Dupa cum pe acest pamant larg 
§i incapator, sunt unele animale blande, iar altele salbatice, tot astfel 
si pe latul sufletului nostru sunt ganduri nesocotite si dobitocesti, 
salbatice si pline de cruzime. Pe acestea dar trebuie sa le tinem in 
frau, sa le supunem }i sa le dam in stapanirea ratiunii" . 

Dobandirea asemanarii se realizeaza prin curatirea de patimi, 
prin puterea ratiunii. Lucrul acesta este posibil pentru ca 1-au implinit 
sfmtii, oameni ca $i noi, dar care au pasit la asemanarea cu 
Dumnezeu. In acest sens, Arhiepiscopul Constantinopolului, 
indeamna: "Fiecare dintre voi, deci sa se sarguiasca, rogu-va ; macar 
de acum inainte, daca n-a facut-o pana acum, sa taie din suflet, 
folosind, ca un cutit duhovnicesc, gandul eel binecredincios, sa taie 
pacatul care-1 supara mai mult decat celelalte, ca sa scape de patima. 
Ne-a dat Dumnezeu destula minte, in stare, daca vrem sa deschidem 
putin ochii, sa ne faca biruitori asupra patimilor ce se nasc in noi. De 
asta harul Duhului ne-a lasat in scris in dumnezeiestile Scripturi viata 
si traiul tuturor sfifi#ior, ca sa vedem ca ei, de aceeasi fire cu noi, au 
savars.it toate virtutile si ca sa nu ne mai trandavim in implinirea 
lor" 19 . 

Efortul continuu in aceasta directie dupa exemplul Sfmtilor, 
duce la asemanarea cu Dumnezeu, care va avea ca rezultat, dincolo, 
indumnezeirea. Culmea celei mai inalte virtuti este asemanarea cu 
Dumnezeu, "pe cat cu putinta". Aceasta se obtine, cum am vazut, 
imitand pe Hristos; iar a imita pe Hristos, inseamna a trai in dragoste 
si a face sa lucreze dragostea, caci "Dumnezeu este dragoste" 20 . 
Asemanarea cu Dumnezeu prin dragoste, este cea mai insemnata 
particularitate a moralei crestine 21 . Aceasta este cea mai exacts 
definitie a crestinismului, implinirea "Legii si a Proorocilor" 22 . Dar 
Sfdntul loan distinge Legea iudaica, atat de legea pacatului cat si de 
Legea Duhului numind-o "duhovniceasca" (Rom. VII, 14). "Lege a 
Duhului nume§te aici... pe Duhul explica Sfdntul Joan. "Fiindca a§a 
cum numeste lege a pacatului pacatul, a§a numeste lege a Duhului pe 231 


Duhul. Macar ca , chiar sj Legea lui Moise a numit-o a§a zicand: "ca 
sjim ca legea este duhovniceasca", Deci care e diferenta? Multa sj 
infinita pentru ca aceea este duhovniceasca, iar aceasta lege a 
Duhului... una a fost data numai de Duhul, aceasta a dat din bel§ug 
chiar sj pe Duhul celor ce o primesc" 23 . 

Pentru dobandirea asemanarii, omul slobozit de patimi, prin 
dragoste se inalta pana la cele mai alese stari 24 . 

Face aceasta, cu rabdare sj intelepciune, pornind de la cele mai 
u§oare spre cele mai grele, a§a precum unuia care vrea sa vada 
palatul imparatesc i se arata mai intai exteriorul si apoi interiorul 25 . 
Mai toate virtutile celelalte: postul, infranarea, privegherea sunt 
insotite de suferinte. Numai dragostea nu are nici o suferinta. Ca o 
albina harnica aduna de peste tot nectarul celor bune sj-1 strange in 
sufletul celui ce iubesje. Dragostea este creatorul virtutii. Ea da 
omului putinta sa traiasca pe pamant ca-n cer, tihnit, cu fruntea 
impodobita cu mii de cununi. Nici invidia, nici mania, nici rautatea, 
nici trufia, nici placerile vinovate nu tulbura sufletul sau. Dupa cum 
nu sj-ar face lui insusj nici un rau, tot asa nu va face nici aproapelui 
sau 26 . 

Virtutile in general, deci sj dragostea, au sj obstacole care pot 
veni de pretutindeni, Acestea insa trebuie sa o faca mai 
straJucitoare . A§a cum sacii cu nisip cu care fac exercitii atletii, le 
dezvolta acestora puterea mu§chilor, a§a cum stejarii batuti de furtuni 
ii adancesc mai mult radacinile in pamant 28 , tot a§a dragostea 
Tmpletita cu celelalte virtuti trebuie sa fie neclintita in dobandirea 
asemanarii. 

In aceasta inteiegere, omul i§i probeaza ontologia fiintei sale. "I- 
ai facut asemenea Tie atat cat omul poate sa ii semene lui Dumnezeu. 
"Sa facem omul dupa chipul §i asemanarea noastra" (Fac. I, 26) 
(inseamna): Ceea ce Dumnezeu este in cer, suntem noi pe pamant. 
Nimeni nu este mai presus de Dumnezeu tn cer, nici unul nu este 
egal in putere cu omul pe pamant" 29 insa prin puterea lui Dumnezeu 
"de a stapani". 

Adevarata "stapanire", omul trebuie sa o realizeze cum am 
vazut prin iubire de Dumnezeu, de semeni, de creatie. Pentru ca 
iubirea ca "plinire a Legii" (Rom. XIII, 13) depaseste hotarele Legii, 
ea conduce pe om in spatiul libertatii unde nu exista nici o ingradire 
sj nici o limita, afara de insusi continutul libertatii. Libertatea iara§i 232 care ca acord personal deplin al oamenilor cu Dumnezeu, este opusul 
independen^ei individuale, are ca §i continut al ei tocmai iubirea si 
functioneaza ca iubire. 

Libertatea §i iubirea sunt functii si stari ale omului, care au 
acela§i continut. Iubirea este libertatea 30 . De aceea libertatea lupta, 
dar prives^e cu iubire Legea . 

In gandirea Sfdntului loan, asemanarea este aproape sinonima 
cu desavarsjrea. 

In raportul dintre chip §i asemanare, dupa conceptia Sfdntului 
loan, omul, dupa chipul §i asemanarea lui Dumnezeu este "expresia 
celei mai inalte valori care exista in lume. Valoarea omului, se 
manifesta prin forta considerabila a mintii sale, prin suveranitatea 
necontestata pe care liberul sau arbitru i-o acorda asupra intregii 
lumi, prin efortul virtutilor sale, indeosebi al dragostei de a ajunge la 
asemanarea cu Dumnezeu. Omul este cea mai minunata podoaba a 
lumii §i nimeni nu-i poate uzurpa locul pe care i 1-a asigurat 
Creatorul. Conceptia aceasta despre om este de perfect acord - in 
liniile mari §i in concluzii - cu eel mai inaintat umanism al zilelor 
noastre" 32 . Pentru aceasta in cele ce urmeaza vom prezenta conceptia 
despre om, ca §i coroana a creatiei, a Sfdntului loan Hrisostom. 

2. Omul - coroanA a creatiei. 

Fiind creat "dupa chipul sj asemanarea" lui Dumnezeu, omul se 
bucura in mod firesc de o cinstire deosebita. Marele ierarh 
infati?eaza o serie de argumente in sustinerea acestui adevar. Ce este 
omul? se intreaba el. "Cine este acesta care are sa fie creat, ca 
Ziditorul are nevoie de atata sfat si precautie pentru facerea lui? Sa 
nu te miri dragul meu! Omul e mai de cinste decat toate fiintele 
vazute. pentru el au fost zidite toate: cerul, pamantul, marea, soarele, 
luna, stelele, taratoarele, animalele §i toate fiinfele necuvantatoare. 
Daca omul e mai de cinste decat toate acestea, de ce a fost creat mai 
tarziu? Pe drept cuvant. Dupa cum un stapanitor pe punctul de a intra 
intr-o cetate trebuie sa fie precedat de garda s, i de toti ceilalti, pentru 
ca prin pregatirea palatului, conducatorul sa intre in acesta, tot a§a §i 
acum. Cel ce avea sa a§eze pe om ca stapan peste toti cei de pe 
pamant, a zidit mai inainte toata aceasta podoaba §i apoi a creat pe 
om, care avea sa stapaneasca, aratandu-ne prin insa§i faptul acesta 233 cat e de cinstita aceasta fiinta" 33 . §i inca "fiinta cea mai depret de pe 
pamdnt" 34 , 

Inca de la create, omul primesje "nobletea sj rangul eel mare 
prin suflarea de viata a lui Dumnezeu. "Gandesje-te la rangul creatiei 
omului! Gandesje-te ce era eel plasmuit inainte de a sufla Stapanul in 
fata lui, inainte de a avea in el suflarea aceea care i-a fost suflare de 
via^a sj a ajuns viu! Ce era omul? Un simplu corp neinsufletit, 
nelucrator sj la nimic folositor. Ceea ce i-a dat totul sj 1-a ridicat la o 
atat de mare cinste, a fost suflarea aceea a lui Dumnezeu. §i ca sa 
vezi aceasta nu numai din cele facute atunci, ci sj din cele ce se 
intampia acum in fiecare zi, gandesje-te la trupul din care a iesjt 
sufletul Cat e de urat sj de neplacut" 35 . 

Sfdntul loan descrie maretia omului, pornind de la starea sa din 
rai: "Ai vazut ce vietuire lipsita de nevoi sj de necazuri? Ai vazut ce 
viata minunata. Ca un inger traia omul pe pamant; era imbracat cu 
trup, dar nu era supus nevoilor trupesji. Ca un imparat, impodobit cu 
purpura si diadema, imbracat in porflra, a§a se desfata omul in rai, 
avand cu inlesnire totul din bel§ug" 36 . 

In aceasta stare, omul purta un ve§mant "tesut de Dumnezeu", 
haina lui psiho-somatica era |esuta din harul, lumina sj slava lui 
Dumnezeu. "Erau mai presus de toate cele trupesji; ca sj cum ar fi 
fost m cer a§a traiau pe pamant; erau in trup, dar nu indurau cele 
trupesji; n-aveau nevoie nici de casa, nici de acoperi§, nici de haine; 
de nimic din toate acestea... ca nici nu sjiau ca erau goi, pentru ca ii 
acoperea Slava cea nespusa, care-i impodobea mai bine decat orice 
haina" 37 . Comentand acest text al Sfantului loan, P. Nellas spune: "E 
vorba de ves.mantul "chipului lui Dumnezeu" in om, de natura urriana 
d inainte de cadere alcatuita cu suflarea lui Dumnezeu sj construita 
deiform. In acel ve§mant stralucea "asemanarea cu Dumnezeu" pe 
care o constituiau, nu o "figura exterioara" sau o "culoare", ci 
"nepatimirea", "fericirea", "nestricaciunea", caracteristici in care se 
contempla frumusetea dumnezeiasca" 38 . 

In starea primordiala, omul era intr-un dialog de iubire cu 
Dumnezeu: "La inceput, cand a facut Dumnezeu pe om, Dumnezeu 
vorbea cu oamenii, atat cat era cu putinta oamenilor sa-L auda" 39 . 
Avea insa §i responsabililtatea sa, inzestrat fiind cu voie libera, din 
bunatatea lui Dumnezeu. "Atatea §i atatea binefaceri a facut 
Dumnezeu omului pe care 1-a creat! Mai intai I-a dus din nefiinta in 234 fiinta; apoi l-a invrednicit de i-a facut trup din Parana, apoi, ceea ce 
este mai insemnat, prin suflare, i-a daruit suflet; apoi a poruncit sa se 
faca raiul §i a randuit ca omul sa locuiasca acolo; dupa aceasta iara§i, 
ca un tata iubitor, ii da omului, ca sa nu alunece, ca unui copil tanar 
care se bucura de toate libertatile §i inlesnirile, §i o mica sj 
neinsemnata grija: ii poruncesje Stapanul Dumnezeu lui Adam sd 
lucreze si sa pdzeascd raiul, ca impreuna cu desfatarea mare pe care 
o avea, impreuna cu multa libertate §i tihna sa aiba §i aceste doua 
mici griji, care sa-1 impiedice sa mearga mai departe" 40 . 

Elogiind darurile pe care le-a primit omul in starea paradisiaca, 
Sfdntul loan precizeaza §i vina omului prin reaua intrebuintare a 
voin£ei. "Dumnezeu i-a daruit omului dintru inceput, viata 
ingereasca, I-a umplut de mii §i mii de binefaceri sj pe langa toate 
celelalte. 1-a mai invrednicit sj cu har profetic. V-am spus toate 
acestea ca atunci cand veti vedea trandavia omului dupa atatea 
binefaceri sa nu mai aruncafi vina pe Dumnezeu, ci sa puneti totul in 
sarcina omului. El insugi a fost lui sj pricina tuturor relelor, dupa cum 
ve^i afla sj mai tarziu; el a fost pricina pierderii atator bunuri sj a 
osandei pe care a suferit-o din cauza neascultarii" 41 . 

Din mandria de a ajunge asemenea cu Creatorul, omul, prin 
neascultare, isj agonise^te osanda, caci: "nimic nu urasje Dumnezeu 
mai mult ca mandria. De aceea de la inceput Dumnezeu a facut totul 
ca sa dezradacineze din sufletul omului acest pacat. De aceea am 
ajuns muritori, inconjurati de lucruri neplacute sj dureri. De aceea 
suntem in osteneli, in sudori. De aceea muncim necontenit §i muncim 
din greu sj cu chin. Din pricina mandriei a pacatuit eel dintai om, 
nadajduind sa ajunga egal cu Dumnezeu, de aceea n-a mai avut ceea 
ce avea. A§a e mandria. Nu numai ca nu adauga nimic bun vietii 
noastre, dar ne ia sj ceea ce avem. Smerenia, dimpotriva: nu numai 
ca nu ne ia §i ceea ce avem, dar ne sj adauga ceea ce nu avem" '.. 

Sfdntul loan invata ca sj pedepsirea omului este tot un act de 
bunatate a lui Dumnezeu. "Dumnezeu a facut la fel ca un Stapan 
iubitor de oameni §i purtator de grija... a osandit pe pacatos, dar cu 
orice chip vrea sa-i faca osanda mai u?oara; 1-a osandit la sudoare sj 
osteneala continua, dar a facut ca multe feluri de animale sa-1 ajute la 
munca lui... pe toate le-a facut cu multa intelepciune, cu multa 
purtare de grija, cu multa iubire de oameni" 43 . 235 Prin neascultare, omul primeste pedeapsa mortii, dar tot din 
bunatate, Dumnezeu le-a facut imbracaminte din piele, "tot asa si 
iubitorul de oameni Dumnezeu, cand a vazut ca Adam si Eva s-au 
aratat nevrednici de imbracamintea aceea frumoasa si stralucitoare, 
care-i Tmpodobea si-i facea mai presus de oriee nevoie trupeasca, i-a 
dezbracat de toata slava aceea §i toata fericirea pe care o aveau 
inainte de a cadea in acea grozava cadere; dar si-a aratat marea Lui 
mila fafa de ei si i-a miluit in caderea lor; si vazandu-i acoperi^i de 
multa rusine ca nu stiau ce sa faca pentru a nu mai fi goi si urctyi, le-a 
facut imbracaminte de piele si i-a imbracat. Asa sunt mestesugirile 
diavolului. Cand diavolul a vazut ca Adam si Eva il asculta, i-a 
doborat cu o seurta plaeere si i-a coborat in adancul pacatului: iar 
dupa ce i-a umplut de rusme si necinste, i-a lasat sa zacdjos. Jalnica 
priveliste tuturora! Dar Purtatorul de grija al sufletelor noastre, 
vazandu-i cu totul neputinciosi, nici asa n-a ingaduit sa-1 treaca cu 
vederea, ci le face imbracaminte si le arata, prin imbracamintea cea 
saracacioasa, ce imbracaminte merita" 44 . 

"Caracteristic in aceste pasaje... este faptul ca nu e vorba de 
moarte (thanatos), ci de mortalitate (nekrotes) de o noua stare in care 
se gaseste omul, de o viaja in moarte (mia en thanato zoe). 
Schimbarea este mare, reprezinta o rasturnare deplina a lucrurilor. 

Omul nu mai are, ca inainte, viata ca o caracteristica 
constitutiva a lui, nu mai exista datorita vietii care tasneste in mod 
natural din el, ci exista intrucat amana moartea. Ceea ce exista in 
principal, acum, este moartea, viafa (zoe) s-a schimbat in 
supravietuire (epibiose)" 45 . 

De aceea Sfdntul Joan conchide: "pentru ca din cauza calcarii, 
omul s-a supus pedepsei morfii.. . le-a facut haine de piele invatandu- 
ne sa fugim de viata umeda sj care se dizolva" 46 . 

Prin urmare "hainele de piele", "sunt vesmantul cu care omul 
infrunta moartea. Putem sa le intelegem ca organ izarea noua a vietii 
omene§ti, ca niste metode noi, ca o alta haina, am spune, 
corespunzatoare §i indispensabila, pentru a infrunta conditiile diferite 
in care s-a aflat dupa cadere, planeta noastra" 47 . 

Sfdntul loan invata ca astfel se arata marea minune a 
intelepciunii, iubirii si puterii lui Dumnezeu. Diavolul il ademeneste 
pe om §i-l prabu§este in prapastia stricaciunii, unde il tine legat 
impreuna cu moartea. Dumnezeu ingaduind moartea, o intoarce 236 impotriva stricaciunii §i cauzei acesteia: pacatul; si pune capat prin 
ea atat stricaciunii cat §i pacatului. Limiteaza in acest fel insusj raul 
§i relativizeaza caderea. "Prin amandoua acestea (prin moarte si chin, 
Dumnezeu) a suprimat caderea si a facut ca mama lor sa piara ucisa 
de copiii ei" 48 . Planul initial al lui Dumnezeu privitor la viata vesnica 
§i fericita in El, a omului, ramane astfel neschimbat. Din aceasta 
pricina, moartea nu trebuie sa ne inspaimdnte. "Sa stam, deci, cu 
vitejie razand de moarte", spune Sfdntul loan . Astfel apare §i 
casatoria, ca modalitate de inmul^ire a neamului omenesc dar §j mai 
important ca model de comuniune personala dintre barbat si femeie 
dupa modelul persoanelor Sfmtei Treimi. lata dupa cum descrie 
Sfdntul loan aceasta realitate existen^iala: "Dupa ce nu a ascultat de 
Dumnezeu §i s-a facut pamant si Parana, omul a pierdut impreuna cu 
acea petrecere fericita si frumusetea fecioriei. Dupa ce, ajungand 
robi^i, au dezbracat aceasta haina imparateasca si au parasit lumea 
cereasca, au primit stricaciunea mortii §i blestemul sj durerea, ?i viata 
chinuita, atunci odata cu acestea a fost introdusa si casatoria. Vezi de 
unde si-a luat obarsia casatoria, de unde s-a aratat a fi necesar?... 
Fiindca acolo unde este moarte, acolo e si casatoria, iar acolo unde 
nu este aceea, nu urmeaza nici aceasta... Caci ce fel de casatorie, 
spune-mi a dat nastere lui Adam §i ce fel de dureri Evei?... Miliarde 
de miliarde de ingeri liturghisesc lui Dumnezeu... si nici unul din ei 
nu a devenit inger ca urmas. al altora, nici din nasteri, nici din dureri 
sau zamislire. Deci cu atat mai mult i-a facut pe oameni fara 
casatorie... Dar si acum nu puterea casatoriei alcatuieste neamul 
nostru, ci cuvantul Domnului, eel ce a zis de la inceput: "Cresteti si 
va inmulfiti si umpleti pamantul". La intrebarea: Cum se va fi 
inmul^it neamul omenesc, oare nu prin actele creationale ale lui 
Adam si Eva, Sfdntul loan raspunde in mod caracteristic: "Nu pot sa 
zic nici asa, nici altfel, pentru ca Dumnezeu nu avea nevoie de 
casatorie ca sa inmulteasca oamenii de pe pamant" 50 . Iar interpretand 
locul din Facere: "§i Adam a cunoscut-o pe Eva femeia lui", scrie: 
"la aminte cand a avut loc aceasta: dupa neascultare, dupa caderea 
din paradis; atunci au inceput sj cele ale impreunarii. Caci inainte de 
neascultare, ei imitau o viafa ingereasca si nu era vorba de nici un fel 
de impreunare" 51 . De acum femeia lui Adam e numita si consideratd 
Eva (viata). 237 Totusi in acest cere vicios - placere-durere (hedone - odyne) 
intervine Dumnezeu, caci dupa Noul Testament, casatoria e "Taina 
ma*e" (Efes. V, 32). Teologul P. Nellas explica in felul urmator: 
"Intervenind tocmai m acest cere, Dumnezeu a introdus cu iubire de 
oameni placerea in scopul reproducerii speciei si astfel a limitat-o si 
imblanzit-o sj mai cu seama, i~a dat posibilitatea depasirii ei 
prefacand-o din scop in mijloc. §i exista efectiv exemple, in care 
placerea este depasita, cum este insojirea fericita a lui Ioachim si a 
Anei, unde copilul lor nu a fost un copil al placerii, ci al 
rugaciunii . 

Nu trebuie inteles ca Sfdntul Hrisostom era impotriva easatoriei. 
Lucrare a iubirii de sine (philautia) placerea trebuie depasita in 
casatorie, pentru ca, in cazurile in care iubirea de sine cedeaza locul 
iubirii agapice, sa se transfigureze in placere si bucurie spiritual. 

Sfdntul loan Intreaba in acest sens, dar si explica: "Ai femeie, ai 
copii, ce egaleaza aceasta placere?... Caci ce e mai dulce de'eat 
pruncii, spune-mi, ce e mai dulce decat pruncii si femeia, daca vrei 
sa traiesti cuviincios" 53 . 

Prin aceeasi miscare iubitoare de oameni, Dumnezeu a moderat 
si durerea pe care o creaza stricaciunea si moartea din moment ce 
nasterea copiilor este "cea mai mare mangaiere in fata mortii" 54 . 
Pentru ca intr-adevar, "moartea este un rau inexorabil" 55 ,' dar Sfdntul 
loan adauga: "Nasterea de mostenitori a fost pentru ei cea mai mare 
mangaiere pentru pierderea nemuririi. De aceea si iubitorul de 
oameni, Dumnezeu, mdata, chiar de la inceput, le-a u?urat greutatea 
pedepsei, a smuls masca infricosatoare a mortii, daruindu-le celor 
dintai oameni, urmasi. S-ar putea spune ca prin asta Dumnezeu a 
schitat o imagine a invierii, randuind ca in locul celor morti sa se 
ridice altii" 56 . 

lata de ce Sfdntul loan a fost caraeterizat cu o expresie 
cuprinzatoare: "aparator al easatoriei si apostol al fecioriei" 57 . 

Am observat deja ca in conceptia Sfdntului loan, chiar si in 
starea naturii cazute, omul ramane totusi coroana a creatiei, prin 
"pogoramantul" lui Dumnezeu, in marea sa iubire de oameni. Ca 
nimeni altul, el nu contene§te sa ilustreze scopul vietii umane si 
increderea in realizarea lui cu ajutorul lui Dumnezeu; omul este iubit 
de Dumnezeu si in marire si in smerenie. 238 In cele ce urmeazd vom puncta invatatura sa, din care reiese 
prin ce este omul mare cu adevarat. Spre a deveni un astfel de om 
invata neobosit marele arhipastor, ca bun cunoscator al vietii 
omenesti cu luminile si cu umbrele ei. Spunand ca "pacatul face pe 
om nevrednic si de numele de om" 58 , Sfdntul loan inva|a, comentand 
textul din Facere VI, 12: "Pentru ca orice trup i§i stricase calea lui pe 
pamant", ca omul adevarat este eel duhovnicesc, prin antiteza cu 
omul trupesc. "Niei acum nu i-a invrednicit cu numele de om, ci prin 
cuvantul "trup", vrea sa ne arate ca nu despre pamant este vorba, ci 
despre oameni imbracati in trup, care se istovesc pe ei insjsj infapte 
pdmdntesti. Ca are obiceiul Sfanta Scriptura, asa precum de multe ori 
am spus dragostei voastre, sa numeasca "trup" pe cei cu ganduri 
trupesti, pe cei care nu gandesc nimic inalt, precum spune si fericitul 
Pavel: "§i cei ce sunt in trup nu pot sa placa lui Dumnezeu" (Rom. 
VIII, 8). Cet care graieste cuvintele acestea nu era in trup? Dar Pavel 
nu vrea sa spuna ca aceia care sunt in trup nu pot placea lui 
Dumnezeu, ci cei care nu spun o vorba de virtute, cei care gandesc 
cele trupes/ti, cei care sunt subjugati de placerile trupului ?i nu se 
ingrijesc deloc de sufletul netrupesc si spiritual" 59 . 

Invatand despre biblicul Noe, Sfdntul loan il da ca exemplu de 
virtute pe acesta si in acela§i timp atenfioneaza pe orice crestin ca 
adevarata virtute este incompatibila cu pretuirea din partea 
oameni lor. "§tiind dar Stapanul ca este cu neputinta ca omul, care 
face fapte de virtute §i care asteapta lauda numai de la El, sa fie 
laudat de toata lumea §i vorbit de bine, de aceea ii nefericeste pe cei 
care parasesc calea virtutii de dragul laudelor tuturor oamenilor. 
Cand e§ti laudat de toata lumea, faci dovada deplina ca nu pui pret 
mare pe virtute. Cum poate fi laudat de toata lumea omul virtuos, 
cand el cauta sa smulga pe cei nevinovati din mana celor rai, pe cei 
asupriti din gheara celor ce vor sa le faca rau? $i iarasi, daca vrea sa 
indrepte pe cei pacatosj si sa laude pe cei ce fac fapte de virtute, nu e 
firesc ca pe unii sa-i laude, iar pe altii sa-i tina de rau?... Cum, dar, 
sa nu merite sa fie laudat si admirat dreptul acestea (dreptul Noe), 
cand el a savarsjt, deplin, cu mult inainte, invdtat fiind de legeapusd 
in firea lui, ceea cea a poruncit Hristos la venirea Lui, cand el, 
dispretuind lauda de la oameni, cauta prin faptele sale virtuoase sa 
afle har de la Dumnezeu"? 60 . 239 Omul cu adevarat virtuos nu asjeapta lauda de la oameni, ci 
cauta sa placa lui Dumnezeu. "Caci n-avem nici un folos nici de 
postim, nici de ne rugam, nici de facem milostenie, nici de savarsjm 
vreo alta fapta buna daca nu o facem numai pentru Acela Care sjie sj 
cele tainice sj cele ce se afla in adancul cugetului nostru. Daca 
asjepti, omule, rasplata de la Acela, pentru ce mai vrei sa fii laudat de 
oameni? De multe ori oamenii nu ne lauda, ci ne pismuiesc. Sunt unii 
a§a de rai, ca intorc pe dos sj faptele cele bune facute de noi... 
Ochiului celui neadormit nu-i este tainuita nici una din faptele 
noastre... sa nu dispretuim, dar, mantuirea noastra. Nlmic nu este 
egalvirtupi, iubitule! 61 " 

Neacceptarea laudelor de la oameni conduce la un alt atribut 
prin care omul, in gandirea Sfdntului loan este cu adevarat mare. 
Omul trebuie sa fie smerit. In nenumarate randuri, marele arhipastor 
invata aceasta. lata ce spune el in omilia a IV-a la Ozia: "Cu cat e§ti 
mai mare cu atat trebuie sa te umilesti. Cand atingi o inaltime, ai 
nevoie de un picior asigurat, ca sa nu cazi. lata de ce Domnul nostru, 
spune: "Cand veti fi facut totul sa zice^i: slugi netrebnice suntem" 
(Lc. XVII, 10). De ce sa te infumurezi, atunci cand e§ti om, inrudit 
cu pamantul, consubstantial cu cenu§a sj sa nu te gandesji la 
schimbarile ce se mtampla in natura (fifea) ta, in gandul tau, in 
hotararile tale practice. Astazi bogat, maine sarac, astazi sanatos, 
maine bolnav, astazi bucuros, maine trist, astazi in slava, maine In 
rusjne, astazi in tinerete, maine in batranete, Exista lucruri omene§ti, 
care sa nu se schimbe? De ce te mandre§ti omule care e§ti fum ?i 
vanitate. Omul in sfar^it, a fost asemanat cu vanitatea, pentru ca 
zilele sale sunt ca fumul. Iarba s-a ofiHt §\ floarea sa a cazut. Spun 
aceasta nu pentru ca osandesc fifea, ci pentru ca nu aprob 
infurnurarea. Este mare lucru, in sfarsjt, ca omul, o fiinta a§a de mare 
pret sa fie smerit" 62 . 

Precizand ca astfel de reflecfii asupra efemeritatii vietii 
pamante?ti, au influentat vizibil imnografia cre^tina, adaugam un alt 
pasaj ce cultiva cumpatarea ca virtute a crestinului, fata de bunurile 
trecatoare ale vietii. "Nu-mi vorbi|i despre frumusetea fetei, nici 
despre acest cap mandru,' nici despre hainele voastre scumpe... 
vedefi unde ajung toate acestea. Vorbiti despre lucruri pe care ochii 
vo§tri le imbrati^eaza; va voi vorbi eu despre alte lucruri... a caror 
stralucire este mare in alt fel. Pana atunci, nu va lasati inselati 240 
niciodata de aceste aparenje stralucitoare, ci considera^i ca toate 
acestea sunt chipul unui trup de noroi. De ce va orbiti a?a de usor cu 
fantasme? Trupurile noastre sunt noroi sj praf, chiar inainte de a 
cadea in descompunere*. Aratati-mi acest om atat de maret, in mainile 
bolii $E pe patul ultimelor sale dureri. Ce a devenit mandria sa, fastul 
sau, Hngu§eala servitorilor sai? Unde sunt bogatiile §i bunurile sale? 
Un vant s-a ridicat sj cu suflarea sa arzatoare a uscat totul" 63 . 

Omul este inzestrat de Dumnezeu cu mtelepciune, cu ratiune, 
dar aceasta trebuie luminata de harul Sfantului Duh, de credinta 
lucratoare prin iubire. Spre o astfel de intelepciune §i de ratiune, 
indeamna Sfdntul loan. Omul trebuie sa se foloseasca de ratiune in 
intelegerea teonoma a acesteia, caci adevarata ei lumina vine de la 
Dumnezeu, Creatorul ei, ca Ratiune suprema. "Dumnezeu ne-a dat 
rajiunea, pentru ca ea sa ne invete §i sa primeasca ajutorul Sau, nu 
pentru ca ea sa se convinga ca i§i este suficienta sie insa§i. Ochilor 
nu le lipse^te sigur nici utilitatea, nici frumusetea, dar daca ei 
incearca sa vada fara lumina, nici frumusetea lor nu le va servi la 
nimic, nici chiar puterea lor vizuala, aceasta putand chiar sa-i 
deterioreze. Tot astfel §i sufletul este atins §i se deterioreaza, cand 
pretinde ca vede in afara Duhului" . 

Textul menfionat este extrem de semnificativ, in privinta 
combaterii conceptului de ratiune autonomd, ce implica consecinte 
nefaste, incalculable, asupra vie|ii spirituale a omului. 

Sfdntul loan este categoric in aceasta privinta. Ra^iunea (mintea) 
fara lumina Duhului, e ca §i ochiul, fara lumina razelor solare. Mai 
amintim in acest sens cuvintele pe care el, atunci cand comenteaza 
textul de la Facer e XLI, 15, i le atribuie lui losif: "N-ai auzit sj de la 
mine, i-a spus losif, ca nu-i cu putinja intelepciunii omene§ti, sa 
talcuiasca visele? Nu-i ^ine de rau; dar, pe infeleptii tai... Nici n-ar 
putea ei pricepe vreodata ceea ce are nevoie de descoperirea de Este arhicunoscuta atitudinea Sfdntului loan fata de superfluu §i 
de lucrurile care prisosesc. Omul adevarat este eel ce se dezlipeste de 
robia bunurilor pamantes.ti. Atunci el este intr-adevar "lumina lumii 
§i sarea pamantului". 

"Putere are sarea - iar Hristos vrea ca aceia ce-L urmeaza, sa fie 
ca sarea - ca sarea se pastreaza §i pe ea, dar pastreaza §i alimentele, 
peste care se presara. Aceea^i putere o are sj lumina: se lumineaza sj 241 

pe ea §i lumineaza sj pe altii. Deci, pentru ca Hristos te-a pus printre 
oameni "sare" sj "lumina", fii de folos sj celui ce §ade in intuneric. 
Inva{a-1 ca nici mai inainte, cand a luat de la tine, n-a luat cu for^a; 
convinge-1 ca nu ti-a fost facut raul. Daca ii arati ca i-ai daruit sj nu 
te-a jefuit, vei fi mai respectat, mai pretuit. Prefa, dar, cu blande^ea 
ta, pacatul lui, in darnicia ta" 66 , 

Este aproape imposibil de cuprins in mtregime, profilul omului 
ca sj eoroana a creatiei. In multitudinea operelor sale sj a ravnei 
neobosite a marelui ierarh strabate dorinta de a face din omul crestin, 
un adevarat urmator al lui Hristos. 

In gama extrem de diversa a culorilor ce trebuie sa intregeasca 
un asemenea portret, Sfdntul loan mai adauga sj calitatea rabdarii in 
nadajduirea bunurilor viitoare. "Daca sunt cu putinta de suferit sj 
u§oare valurile si marile pentru marinari, luptele si ranile pentru 
ostasj, furtunile sj gerurile pentru agricultori, loviturile cele 
dureroase pentru cei ce se lupta cu pumnii, din pricina nadejdii unor 
rasplati trecatoare sj pieritoare, cu mult mai mult eel ce nadajduieste 
cerul, bunata£ile cele nespuse sj rasplatite cele vesnice nu va simti 
nici unul din necazurile si din oboselile de aici" 67 . 

Care om merita pretuit cu adevarat sj se invrednicesje de acest 
mime, ne spune Sfdntul loan in ultimele sale omilli la Corinteni, 
printr-o frumoasa antiteza morala: "Nu recunosc omul dupa hlamida 
sa, Centura sa, pornirile violente pe care le face sa izbucneasca in 
casa, dupa teama care o raspande§te; il recunosc dupa intelepciunea 
sufletului, atunci cand triumfa asupra patimilor sale §i se tine la 
adapost de funestele sale atingeri, atunci cand stapane§te asupra casei 
sale interioare, le asculta pe cele ale sufletului sj cand nu se lasa 
antrenat de judecafj false. lata mai ales ce alcatuieste omul. Daca el 
se deda poftelor dezoronante, !§i consuma zilele in betie si desfatare 
devenind atunci mai moale decat ceara sub focul pasiunilor, cum as 
putea sa-i dau numele de om? Astfei, nu vad in el decat un prizonier 
nefericit, sclav nedemn, jucaria si prada viciului, o fiinta degradata, 
un obiect de repulsie si dezgust incapabil de a purta o lupta. Nu stiti 
ca noi avem de sustinut razboiul , ca trebuie sa maintain nu impotriva 
oamenilor, semeni ai no^tri, ci tocmai impotriva puterilor nevazute, 
falangelor demonilor, asa cum invata fericitul Pavel: "Noi nu avem 
de luptat impotriva trupului §i sangelui, ci impotriva incepatoriilor si 
stapanirilor" (Efes. VI, 12) celui rau 68 . In intelegerea teonoma a omului, pentru care Sfdntul loan nu 
scapa nici un prilej sa evidentieze "pogoramantul" lui Dumnezeu fata 
de acesta, omul este mare in Hristos si prin Hristos pe care trebuie 
sa-L avem in permanent, model si ajutor. "Ca insusi El, Dumnezeu 
fund, nu pentru vreo alta pricina a imbracat trupul nostru si s-a facut 
om pentru mantuirea neamului omenesc. Dar pentru ce spun ca a luat 
trupul nostru sj ca a indurat toate cele omene^ti, cand a primit §i 
crucea, ca sa ne slobozeasca de blestem pe noi, care eram supusi 
pacatului... Asadar daca El, Dumnezeu fiind sj avand fiinta aceea 
care este mai presus de intelegere, a primit, din pricina iubirii Lui 
nespuse de oameni, toate acestea pentru noi si pentru mantuirea 
noastra, ce n-ar trebui sa facem noi pentru semenii no§tri, pentru 
madularele noastre, ca sa-i smulgem din gatlejul diavolului si sa-i 
ducem pe calea virUr|ii? Cu cat sufletul e mai bun decat trupul, cu 
atat au dreptul la mai mare rasplata eel care ajuta pe cei nevoia§i, cei 
care si prin sfaturi si necontenita invatatura aduc pe cei nepasatori §i 
pe cei cazuti pe calea cea dreapta, aratandu-le uratenia pacatului §i 
marea frumusete a virtutii celei dupa Dumnezeu" . 

Maretia omului consta in ultima instanta din insa§i aledtuirea 
sa: "Spuneti-mi, nu suntem alcatuiti din doua parti, din suflet si din 
trupl Pentru ce nu avem atata grija de amandoua, ci de trup ne 
straduim sa-i dam tot felul de mgrijiri, dam bani la doctori, il cautam 
cu multa grija, il imbracam cu haine luxoase, il hranim mai mult 
decat trebuie, vrem sa fie mereu odihnit §i sa nu tie suparat de nici o 
boala, iar de se intampla sa sufere putin, facem totul ca sa-1 
insanatosim?... Cand ai, deci , de trup atata grija, pentru care pricina 
dispretuiesti atat de mult grija pe care trebuie s-o ai de suflet? Pentru 
ce nu-i dai brana potrivita, adica invatatura Dumnezeiestilor 
Scripturi?" 70 

Chiar daca sufletul trebuie pretuit in primul rand, Sfdntul loan 
nu lasa sa se inteleaga ca trupul nu are demnitatea lui, ce conduce sj 
ea la puterea CreatOrului. In Omilia catre Antiohieni, aceasta 
invatatura se desprinde cu claritate: "Trupul a fost creat cum cerea 
nobletea sufletului sj in conditiile care implinesc aceste cerinte. 
Dumnezeu nu a alcatuit trupul omului, rara un scop prealabil: El 1-a 
organizat pentru sufletul caruia trebuia sa-i fie colaborator. Daca n-ar 
fi fost astfei, natura corporala n-ar fi facut decat sa impiedice 
lucrarile de natura spirituals. Bolile arata aceasta in mod evident; 242 243 caci este suficient ca trupul sa fie atat de putin in afara starii sate 
normale... pentru ca sa faca lucrarea facultatilor sufletului foarte 
grea. Trupul nostru se constituie deci in prilej de admirat pentru 
providenta Creatorului. Admiratia se dezvaJuie prin aceea ca i-a 
conferit (trupului) o desavarsjre, pe care numai el o poseda sj prin 
aceea ca li pastreaza capacitatea de a indeplini functiile pentru care el 
a fost destinat; si mai ales in aceea ca, dupa inviere, ii pregateste o 
slava mult mai stralucitoare" 71 . 

Data fiind demnitatea omului ca sj coroana a creatiei prin 
sufletul si trupul sau, vom prezenta in cele ce urmeaza invatatura 
Sfdntului loan Hrisostom despre cele doua componente ale flintei 
umane. 3. InVAtAtura despre suflet si trup a SfAntului 
10 an gura de aur. Promovand o invatatura despre om in general, atat de puternic 
ancorata in Revelatia divina, era firesc ca invatatura despre suflet sj 
trup a Sfdntului loan Gura de Aur, sa se ridice la aceeasj altitudine. 
Desj nu a consacrat o opera speciala in acest sens, intreaga sa 
invatatura consemnata in scris, face numeroase referinte ta aceasta 
tema. De remarcat ca ori de cate ori vorbeste despre cele doua 
componente umane, o face corelativ, in interdependenta lor. Numai 
logica expunerii permite prezentarea lor in mod cronologic. In foarte 
purine cazuri, Sfdntul loan invata deosebit despre unul sau altul din 
cele doua. Sfdntul loan explica de ce trebuie lamurita in lumina 
Sfintei Scripturi, invatatura despre suflet sj trup. "Talcuind aceste 
cuvinte (din Facere - n. n.), unii oameni nesocotiti manati de 
propriile lor ganduri, fara sa tina seama de pogoramantul cuvintelor 
Scripturii sj fara sa aiba o judecata vrednica de Dumnezeu incearca 
sa spuna ca sufletul este din fiinta lui Dumnezeu. Ce nebunie! Ce 
sminteala! Atatea §i atatea cai de pierzare a gatit diavolul celor ce vor 
sa-1 slujeasca! $i ca sa vezi, uita-te ca cei ce slujesc diavolului, se 
contrazic intre ei. Unii din ei, intemeiati pe cuvantul "a suflat", spun 
ca sufletele sunt din fiinta lui Dumnezeu; altii dimpotriva, spun ca 
sufletele se prefac in fiinta celor mai necinstite animale. Poate fi oare 
o prostie mai mare ca aceasta? Pentru ca li s-a intunecat mintea, sj nu 
mai in^eleg sensul adevarat al Scripturii, ca sj cum li s-ar fi orbit 244 privirile mintii, se arunca, contrazicandu-se unii pe altii, in prapastie: 
unii inaltand sufletul peste valoarea lui, altii, coborandu-1 sub 
valoarea lui..." A suflat in fata lui suflare de viata, "gandeste-te 
iarasi ca a hotarat ca a§a precum a adus la fiinta puterile cele 
netrupesti, tot asa a hotarat ca si acest trup facut din tarana, sa aiba 
suflet rational, care sa poata folosi madularele trupului. Trupul 
creat... statea ca o unealta ce avea nevoie de cineva care sa o mi?te; 
dar mai bine spus, statea ca o lira care avea nevoie de cineva, care sa 
poata, prin arta si priceperea lui, sa inalte, prin madularele trupului, 
ca prin niste coarde, cantarea cuvenita Stapanului" . 

Sufletul provine printr-un act creator special al lui Dumnezeu sj 
el este "putere de viata". Sfdntul loan invata ca daca la animal suflul 
de viata, dupa invatatura lui Moise "sangele animalului este sufletul 
animalului" (Lev. XVII, 11) este sangele lui, cu omul, lucrurile stau 
altfel. "Sufletul omului, insa, este netrupesc si nemuritor, mult 
superior trupului si atat de deosebit de el, cat este de deosebit 
netrupescul de trupesc" 73 . 

Prin sufletul rational, omul este o fiinta intreaga si desavar^ita. 
Sfdntul loan invata in acest sens: "§i a suflat, spune Scriptura, in fa|a 
lui suflare de viata! Prin aceasta suflare, a daruit celui din pamant 
putere de viata; suflarea aceasta constitute fiinta sufletului. §i 
Scriptura a adaugat: "§i s-a facut omul cu suflet viu". Ce inseamna 
"cu suflet viu?". Inseamna lucrator, care are, prin lucrarile lui, in 
slujba sa madularele trupului, care urmeaza vointei lui. Dar nu stiu 
cum s-a facut ca noi oamenii, am rasturnat ordinea aceasta; atat de 
mult s-a intins pacatul, incat sufletul a fost silit sa urmeze voilor 
trupului" 74 . 

Iscusit manuitor al analogiilor, Sfdntul loan da una dintre cele 
mai inspirate definitii ale mintii, inteleasa ca "pise" al sufletului, in 
intelesul sau duhovnicesc. "Ceea ce este ochiul pentru trup, aceea 
este mintea pentru suflet. Dupa cum n-ai prefera sa porti bijuterii de 
aur, sa te imbraci cu haine de matase, dar sa ti se scoata ochii, ci 
socotesti sanatatea ochilor mai de pret decat o bogatie ca aceasta - 
deci, dupa cum atunci cand ochii sunt orbiti, cea mai mare parte a 
lucrarii celorlalte madulare este pierduta, pentru ca li s-a stins 
lumina, tot a§a §i cand mintea este stricata, sufletul se umple de 
nenumarate rele. A§adar, dupa cum cautam sa avem in trup, ochi 
sanatosj, tot a§a §i in suflet, mintea. Cum vom mai vedea, deci, daca 245 
vom strica tocmai organul care da lumina si celorlalte madulare? 
Dupa cum eel care starpeste izvorul a secat si raul, tot astfel eel care 
strica mintea a tulburat toata activitatea sufletului in viata aceasta 75 . 

Fiind nemuritor $jj imaterial, sufletul mai are si alte 
caracteristici. "Sufletul zboara cu indrazneala, dorind sa 
dobandeasca chiar extremitafile lumii si sa atinga cerul §i nimic nu-1 
impiedica, atat de usoare sunt aripile gandurilor sale, acest dar al lui 
Dumnezeu. Dar nu i-a dat doar aripi usoare, El 1-a mai daruit si cu 
ochi care vad cu mai multa patrundere decat cei ai trupului. Caci 
daca vederea corporala, traverseaza un spatiu liber, ea vede la o 
distant mai mare, dar daca se loveste de un corp cat de rnic, este 
asemenea unui corp care se restrange in elanul sau si e respinsa. 
Ochii sufletului dimpotriva, chiar daca sunt pereti, intarituri, inalfimi 
muntoase, chiar bolta cereasca in drumul lor, ei vor trece usor 
acestea. Totusi, chiar daca poseda atata rapiditate si acuitate, sufletul 
nu este in stare prin el insusi sa ajunga la cunoasterea celor ceresti, el 
are nevoie de Cineva sa-1 duca de mana" 76 . El trebuie luminat'de 
Datatorul de lumina. El are nevoie sa-i fie luminata haina sa. Care 
sunt hainele lui? - se intreaba si raspunde Sfdntul loan: "Milostenia 
si darnicia cu saracii. Aceasta-i cea mai frumoasa haina a sufletului; 
aceasta-i haina lui stralucitoare. Jar daca vrei sa-i dai nu numai haine! 
ci vrei sa-1 impodobesti cum rti impodobesti trupul, adauga-i si 
ajutorul rugaciunilor, marturisirea pacatelor si nu conteni a-i curata 
fa|a cu lacrimi necurmate. Dupa cum in fiecare zi i|i speli cu toata 
ravna fa{a ca sa nu ramana pe ea nici pic de murdarie, grabeste si fa 
si cu sufletul la fell Spala-1 in fiecare zi, varsand lacrimi fierbinti. 
Sufletul ajunge mai stralucitor, dupa ce leapada, cu apa aceasta, 
murdaria" 77 , 

Sfdntul loan invata in privinta sufletului o intarire a acestuia cu 
trecerea anilor, dar mentioneaza ca pot fi si exceptii de la aceasta. 
"Sufletul se intareste (fortifica) pe masura ce inaintam in varsta. Tot 
asa cum trupul, cand e asaltat de febra si de boli neintrerupte, oricare 
ar fi vigoarea sa prin nastere, ramane slabit, dar isi reintareste indata 
puterea, dupa ce este eliberat de asemenea asalturi, tot asa sufletul, 
este uneori slabit in tinerete de febra patimilor, de dragostea de slava 
si de placere, a gandurilor necuvioase, a tuturor fantasmelor 
imaginatiei; si apoi cand batranetea vine, el se elibereaza, fie prin binefacerea varstei, fie prin insuflarile credintei... Dar uneori vedem 
si batrani mai rai decat tinerii" 78 . 

Intotdeauna Sfdntul loan evidentiaza responsabilitatea sufletului 
si a facultatilor sale de conducator al "casei sale" - trupul §i astfel 
omul intreg devine "o casa" bine chivernisita, in care poate locui 
Dumnezeu. Numai in acest fel, omul poate stapani cu adevarat 
cosmosul, care a fost creat pentru el. 

"Sufletul este chipul acestor trei lucruri: al casei, al cetatii, al 
cosmosului; exista reciprocitate intre unele si altele. Sunteti chemati 
sa puneti ordine in aceasta casa, sa o conduceti bine, incepand prin a 
conduce bine sufletul vostru; aceasta este adevarata voastra casa. 
Daca nu e§ti in stare sa dirijezi acest suflet unic, intotdeauna prezent, 
cum poti sa-i conduci pe altii? Oricine trebuie sa stie bine sa-§i 
conduca sufletul, prin care poate face sa domneasca supunerea acolo 
unde trebuie, autoritatea acolo unde trebuie, acela va sti sa conduca o 
casa, va §ti sa conduca o cetate, va sti sa conduca cosmosul. Dar daca 
nu stie sa-si dirijeze sufletul, cum va putea ei sa duca Universul" 79 . 
Omul este o casa, lumea este o casa, Ca si odinioara Tertulian, 
Sfdntul loan ridiculizeaza metempsihoza si dupa cum am vazut 
conceptia panteista despre suflet. "Daca sufletul nostru este chiar din 
fiinta lui Dumnezeu sj daca acest suflet trece prin diferite trupuri, in 
castraveti... §i cepe, substanfa divina inseamna ca trece prin acestea 
deasemeni. Cand spunem ca Sfantul Duh a facut un templu din sanul 
Fecioarei, ei rad de noi §i inca mai rad cand adaugam ca El poate 
locui intr-un templu spiritual; dar nu rosesc de loc cand infuzeaza 
divinitatea in legume, insecte sj animate, fara a-i excepta pe magari, 
gasind astfel taina unei noi idolatrii. Ceapa nu este in Dumnezeu, 
obiecteaza ei, Dumnezeu este acela care este in ceapa; caci in fine 
ceapa nu este Dumnezeu. De ce va dati inapoi in fata tnetempsihozei 
divine? E rusinos sa gandesti? Doctrina voastra e si mai rusinoasa. 
Cum ar fi intr-adevar rusinos daca ar fi vorba da noi? Aici se vede 
fondul insusi al nelegiuirii. Dar in fine, de ce nu vor ei sa reinvie 
trupul? Ce motiv au ei de pus in valoare? Acela ca trupul este un 
lucru rau. Cum il cunoasteti atunci pe Dumnezeu, va rog? Cum 
cunoaste|i voi, chiar creaturile? De unde ii vine filozofului filozofia 
sa, daca trupul nu-i serveste la nimic? Distrugefi simturile si apoi 
qflafi ce trebuie stiut. Ce e mai insipid decat sufletul, daca de la 
inceput, el nu are in ajutorul sau decat simturi viciate? E suficient ca 247 


vom strica tocmai organul care da lumina si celorlalte madulare? 
Dupa cum eel care starpeste izvorul a secat si raul, tot astfel eel care 
strica mintea a tulburat toata activitatea sufletului in viata aceasta 75 . 

Fiind nemuritor si [material, sufletul mai are si alte 
caracteristici. "Sufletul zboara cu indrazneala, dorind sa 
dobandeasca chiar extremitajile lumii si sa atinga cerul si nimic nu-1 
impiedica, atat de usoare sunt aripile gandurilor sale, acest dar ai lui 
Dumnezeu. Dar nu i-a dat doar aripi usoare, El I-a mai daruit si cu 
ochi care vad cu mai multa patrundere decat cei ai trupuiui. Caci 
daca vederea corporala, traverseaza un spatiu liber, ea vede la o 
distanfa mai mare, dar daca se loveste de un corp cat de rnic, este 
asemenea unui corp care se restrange in elanul sau si e respinsa. 
Ochii sufletului dimpotriva, chiar daca sunt pereti, intarituri, inalfimi 
muntoase, chiar bolta cereasca in drumul lor, ei vor trece usor 
acestea. Totusi, chiar daca poseda atata rapiditate si acuitate, sufletul 
nu este in stare prin el insusi sa ajunga la cunoasterea celor ceresti, el 
are nevoie de Cineva sa-1 duca de mana" 76 . El trebuie luminat'de 
Datatorul de lumina. El are nevoie sa-i fie luminata haina sa. Care 
sunt hainele lui? - se intreaba si raspunde Sfdntul loan: "Milostenia 
si darnicia cu saracii. Aceasta-i cea mai frumoasa haina a sufletului; 
aceasta-i haina lui stralucitoare. Iar daca vrei sa-i dai nu numai haine! 
ci vrei sa-1 impodobesti cum \\\ impodobesti trupui, adauga-i si 
ajutorul rugaciunilor, marturisirea pacatelor si nu conteni a-i curata 
fa|a cu lacrimi necurmate. Dupa cum in fiecare zi iji speli cu toata 
ravna fa{a ca sa nu rarnana pe ea nici pic de murdarie, grabeste si fa 
si cu sufletul la fed! Spala-1 in fiecare zi, varsand lacrimi fierbinti. 
Sufletul ajunge mai stralucitor, dupa ce leapada, cu apa aceasta, 
murdaria" 77 , 

Sfdntul loan invata in privinta sufletului o intarire a acestuia cu 
trecerea anilor, dar mentioneaza ca pot fi si exceptii de la aceasta. 
"Sufletul se intareste (fortifica) pe masura ce inaintam in varsta. Tot 
asa cum trupui, cand e asaltat de febra si de boii neintrerupte, oricare 
ar fi vigoarea sa prin nastere, ramane slabit, dar isi reintareste indata 
puterea, dupa ce este eliberat de asemenea asalturi, tot asa sufletul, 
este uneori slabit in tinerete de febra patimilor, de dragostea de slava 
si de placere, a gandurilor necuvioase, a tuturor fantasmelor 
imaginatiei; si apoi cand batranetea vine, el se elibereaza, fie prin binefacerea varstei, fie prin insuflarile credintei... Dar uneori vedem 
si batrani mai rai decat tinerii" 78 . 

Intotdeauna Sfdntul loan evidentiaza responsabilitatea sufletului 
si a faculta^ilor sale de conducator al "casei sale" - trupui si astfel 
omul intreg devine "o casa" bine chivernisita, in care poate locui 
Dumnezeu. Numai in acest fel, omul poate stapani cu adevarat 
cosmosul, care a fost creat pentru el. 

"Sufletul este chipul acestor trei lucruri: al casei, al cetatii, al 
cosmosului; exista reciprocitate intre unele sj altele. Sunteti chemati 
sa puneti ordine in aceasta casa, sa o conduceti bine, incepand prin a 
conduce bine sufletul vostru; aceasta este adevarata voastra casa. 
Daca nu esti in stare sa dirijezi acest suflet unic, intotdeauna prezent, 
cum poti sa-i conduci pe altii? Oricine trebuie sa stie bine sa-si 
conduca sufletul, prin care poate face sa domneasca supunerea acolo 
unde trebuie, autoritatea acolo unde trebuie, acela va sti sa conduca o 
casa, va sti sa conduca o cetate, va sti sa conduca cosmosul. Dar daca 
nu stie sa-si dirijeze sufletul, cum va putea el sa duca Universul" 79 . 
Omul este o casa, lumea este o casa, Ca si odinioara Tertulian, 
Sfdntul loan ridiculizeaza metempsihoza si dupa cum am vazut 
conceptia panteista despre suflet. "Daca sufletul nostru este chiar din 
fiinta lui Dumnezeu sj daca acest suflet trece prin diferite trupuri, in 
castraveti... si cepe, substanfa divina inseamna ca trece prin acestea 
deasemeni. Cand spunem ca Sfantul Duh a facut un templu din sanul 
Fecioarei, ei rad de noi §i inca mai rad cand adaugam ca El poate 
locui intr-un templu spiritual; dar nu ro^esc de loc cand infuzeaza 
divinitatea in legume, insecte sj animate, fara a-i excepta pe magari, 
gasind astfel taina unei noi idolatrii. Ceapa nu este in Dumnezeu, 
obiecteaza ei, Dumnezeu este acela care este in ceapa; caci in fine 
ceapa nu este Dumnezeu. De ce va dati inapoi in fata metempsihozei 
divine? E rusinos sa gandesti? Doctrina voastra e si mai rusinoasa. 
Cum ar fi intr-adevar rusinos daca ar fi vorba da noi? Aici se vede 
fondul insu§i al nelegiuirii. Dar in fine, de ce nu vor ei sa reinvie 
trupui? Ce motiv au ei de pus in valoare? Acela ca trupui este un 
lucru rau. Cum ii cunoasteti atunci pe Dumnezeu, va rog? Cum 
cunoaste|i voi, chiar creaturile? De unde ii vine filozofului filozofia 
sa, daca trupui nu-i serve§te la nimic? Distrugeti simturile si apoi 
aflafi ce trebuie stiut. Ce e mai insipid decat sufletul, daca de la 
inceput, el nu are in ajutorul sau decat simturi viciate? E suficient ca 247 


doar o parte a trupului sa fie altfel, spre exemplu creierul, ca sufle'tul 
sa fie in intregime neputincios; daca tot restul este astfel, ce va 
deveni el?" 80 

De remareat ca Sfdntul loan nu vorbeste in mod special despre 
trup decat atunci cand considera necesar sa corecteze anumite 
inva^aturi gresite despre acesta. Intotdeauna despre trup trateaza in 
reciprocitate cu sufletul, avand in vedere scopul lor comun - 
nemurirea. Directiile in care Sfdntul loan isi orienteaza somatologia 
sa sunt doua: una ce trimite la maretia si puterea Creatorului si alta 
la invierea trupului, in contextul acuzatiilor aduse trupului pentru 
perisabilitatea sa in viata pamanteasca. Atat acuzatiile aduse trupului, 
cat si contracararea lor se dovedesc extrem de actuate. De aceea vom 
apela la paragrafe "in extenso" din gandirea Sfdntului loan: "Ceea ce 
v-am spus in legatura cu creajia, voi repeta despre trupul omenesc, 
aceasta ma umple de admiratie fafa de Dumnezeu, pentru doua 
motive: si pentru ca el a fost supus stricaciunii dar §i pentru ca chiar 
in aceasta trupul ne arata intelepciunea si puterea Creatorului sau. Ca 
Dumnezeu ar fi putut sa-1 formeze dintr-o materie mai nobiia, a 
dovedit-o creand soarele si celelalte astre. Cel care a creat toate 
acestea in astfel de conditii ar fi avut in mod sigur puterea sa creeze 
si trupul, daca ar fi vrut, in condifii identice. 

Nu exista alt motiv al slabiciunii trupului omenesc, decat eel 
enun^at mai devreme. Departe de a micsora opera Creatorului sau, 
acest motiv o inalja §i mai mult. Cu cat materia este mai putin nobiia, 
cu atat mai multa arta, putere si infelepciune i-au trebuit Creatorului 
pentru a face din pamant o opera atat de armonioasa si sa o 
inzestreze pe aceasta cu simturi atat de diferite, de delicate si 
capabile sa ne conduca la cunoasterea unor adevaruri atat de 
remarcabile. In consecinta, admirati cu atat mai mult arta minunata a 
Creatorului, cu cat grosimea materiei va surprinde mai mult. In ce 
ma priveste, eu acord mai putina admiratie sculptorului, cand el 
modeleaza o statuie din aur, decat celui care prin puterea artei sale, 
reuseste sa formeze cu putina argila o statuie, ale carei trasaturi sunt 
impregnate cu o uimitoare si de neconceput frumusete. In primul caz, 
materia vine in ajutorul artistului; in al doilea numai arta se arata 
descoperita. Amintiti-va la ce este folosita argila: la izolarea 
caramizilor si a vaselor de lut, nu-i asa? Ei bine, Artistul suprem- 
Dumnezeu a facut din aceasta argila... un ochi atat de frumos, ca 248 uimeste admiratia celor care il observa: acest ochi El l-a daruit 
omului" . 

Tocmai pentru ca "de trup trebuie sa ne ingrijim atat cat sa 
putem trai si savarsi cu ravna faptele duhovnicesti" 82 si "infranandu- 
ne saltarile trupului, sa-1 facem plecat pentru implinirea 
poruncilor" 83 , trebuie sa-i aratam si trupului deosebita grija. Aceasta 
§tiindu-se ca "duhul este osanditor, iar trupul neputincios"... Chiar 
daca, zice Sfdntul loan - ai vrea sa dispretuiesti moartea, nu vei 
putea, atata vreme cat Dumnezeu nu-ti intinde mana de ajutor; ca 
trupul trage in jos mintea" , 

In primul rand trebuie evitata suprasolicitarea trupului in orice 
fel, caci atunci cand "organele trupului nostru sunt silite sa 
depaseasca hotarele lor firesti si sa lucreze peste masura, atunci se 
nasc in trupul nostru nenumarate boli si moarte chinuitoare" . 

O dovada a pre^uirii trupului o constituie combaterea practicii 
odioase a mutilarilor corporale. Sfdntul loan invata ca nu madularele 
trebuiesc taiate, din exces de zel, chiar duhovnicesc, ci "gandurile 
rele", combatand cu acest prilej si fatalitatea ca implacabilitate a 
destinului: "Taierea madularelor a fost dintru inceput fapta unei 
lucrari diavolesti... ca sa defaime opera lui Dumnezeu si sa poceasca 
pe om; ca sa puna totul pe seama naturii madularelor si nu a vointei 
libere; din pricina aceasta mulfi pacatuiesc fara teama, pentru ca se 
socotesc fara vina; acestia isi pricinuiesc o indoita vatamare: una ca- 
si ciuntesc madularele; a doua ca impiedica voin^a de a savarsi fapte 
bune. Diavolul le-a legiuit pe acestea! Dar in afara de lucrul acesta, 
diavolul a mai adus pe lume si o alta invatatura rea! A deschis drum 
invataturii despre soarta si destin ca sa pangareasca libertatea data 
noua de Dumnezeu, ca sa ne convinga ca natura este rea; iar cu 
aceasta a mai semanat §i alte invataturi rele, desi nu pe fata... De 
aceea, va rog sa fugiti de o nelegiuire ca aceasta, de taierea 
madularelor. In afara de asta trebuie sa va spun ca taierea 
madularelor nu stinge pofta, ci o aprinde mai mult. In alta parte isi 
are izvoarele samanta (rea - n. n.) care este in noi, din alta pricina isi 
inalta pofta valurile sale. Unii spun ca pofta trupului se naste din 
creier, altii spun ca din coapse. Eu insa as. spune ca nu se naste din 
alta parte decat dintr-o vointa desfrdnata §i dintr-o minte 
nesupravegheata. Daca sufletul ne este curat nu ne vatama de loc 
mi§carile trupului" 86 . 249 

t, 

. 


Trebuie precizat ca inva^atorul nostru nu se refera la extirparea 
unor organe din ra|iuni binecuvantate, ce se impun pentru salvarea 
organismului, practicate de medicina moderna. 

In spiritul invajaturii biblice, Sfdntul loan invata ca si trupul este 
invrednicit de Dumnezeu cu nemurirea prin inviere. 

"Amintiti-va cum a creat Dumnezeu omul inca. de la inceput si a 
oprit... indoiala despre inviere. Oare nu a luat El pamant ca sa 
modeleze trupul omenesc? Or, ce este mai greu sa faci cu putin 
pamant, carnea, venele, pielea, oaseie, fibrele, nervii, arterele, 
organele, ochii, urechile, narile, picioarele, mainile, si sa ii dea 
fiecaruia dintre aceste organe o func|ie care sa Ti fie proprie sau chiar 
sa faca nemuritor, ceea ce este stricacios? Nu vedeti voi, deci, cat de 
uniform este pamantul si cat de opus trupul, care are varietate si 
diversitate fie in lucrari, fie in culori, fie in alcatuirea sa, fie in firea 
sa si in tot restul? De ce, dar, aceasta indoiala asupra lucrurilor 
viitoare?" 87 . 

Trupul nu poate si nu trebuie dispretuit dupa intelegerea corecta 
a planului lui Dumnezeu cu el. Explicand pasajul "cei ce sunt in trup, 
nu pot placea lui Dumnezeu" (Rom. VIII, 8). Sfdntul loan scrie: 
"Aid trup nu inseamna corpul nicifunfa corpului, ci viata carnala si 
lumeasca plina de desfatare si nebunie, §i care il face pe tot omul 
carne (trup)" , Iar in alta parte spune: "Cugetul trupului inseamna 
aici gandul pamantesc ingrosat, eel cazut in cele ale vietii si in fapte 
rele" 89 . 

Nu trebuie confundata astfel intelegerea trupului "carnal" cu 
demnitatea hotarata de Dumnezeu acestuia la sfarsitul veacurilor. De 
aceea o data cu invierea finala a trupurilor pe care o va aduce la a 
doua Venire a Lui, Hristos va aduce si transformarea universului ca 
"pamant nou" si "cer nou" (Apoc. XXI), Atunci ... spune Sfdntul 
loan: "nestricacioasa se va arata bunacuviinta creatiei, pentru ca va 
primi trupuri nestricacioase, $i ea se va schimba la chip intru mai 
bine" 90 . 

Asa cum s-a amintit, invatatura Sfdntului loan despre suflet si 
trup poate fi inteleasa in adevarata ei lumina in raportul dintre suflet 
si trup, despre care vom face cateva precizari in cele ce urmeaza. 

Este evident faptul ca trupul nu poate fi inteles in adevarata lui 
valoare decat prin unirea cu sufletul. "Ce ar face trupul prin el 
insusi? El nu este bun decat prin unirea cu sufletul... in sine el nu 250 este nici bun, nici rau, el poate siuji binelui ca %\ raului... Trupul 
dovedeste pofte, dar nu poate dori singur adulterul - el cere hranirea 
si nu neaparat abuzul; el vrea sa i se dea sa bea si nu sa fie imbatat. 
Este evident ca betia de exemplu nu este ceruta numai de trup, el nu 
mai retine bautura cand au fost depasite limitele; nu mai este atunci 
domeniul trupului, totul vine din sufletul care se amesteca in materie 
§i se materializeaza el insusi Trupul este bun, totusi nu asa ca 
sufletul. Chiar daca plumbul este inferior aurului, nu inseamna sa 
spunem ca el este nefolositor, el este chiar necesar, ca mijloc de 
coeziune. Intocmai este necesar trupul, sufletului. Un copil de origine 
oricat de nobila ar fi, are nevoie de cineva sa-l sustina: asa si sufletul 
are nevoie de trup. Sa nu va mirati ca am recurs la asemenea 
comparatie. Cand spunem despre un lucru ca e copilaresc, nu varsta 
o condamnam, ci aceea ce el arata in afara realitatii: astfel vorbim si 
despre trup. In rest, depinde de noi sa nu fugim de trup; chiar pe 
pamant, noi putem sa fim si m duh §i in ceruri. A se gasi intr-un loc 
sau altul, nu este atat o problema de pozitie, ci de dorinta. Adesea un 
om este aici si noi ii declaram contrariul" 91 . 

Fin dialectician §i folosind toate nuantele argumenta|iei, Sfdntul 
loan intrebuin|eaza si alte comparatii in lamurirea interdependentei 
dintre suflet si trup, precum urmeaza: "Recunoa§tem ca sufletul este 
mai presus de trup, ca ii este superior in demnitate, dar nu marturisim 
totusi ca trupul este dusman declarat a acestuia, sau ca este rau; 
trupul ar trebui sa asculte de suflet, la fel cum harpa de muzician, ca 
si corabia de carmaci. Ori nu stapaneste nici o opozitie intre harpa si 
corabie pe de o parte, carmaci si muzician pe de alta parte; exista mai 
degraba intre ei un raport de analogie perfecta, inca demnitatea unora 
influenteaza mult asupra demnitatii altora. A pretinde ca arta nu 
rezida in harpa, nici indemanarea in corabie, dar ca trebuie raportata 
una la artist, cealalta la carmaci, nu inseamna ca te exprimi ca un 
defaimator, ci mai degraba ca subliniezi diferenta care exista intre 
artist sj harpa, de care se folose§te. Astfel Apostolul spunand ca 
"binele nu sala§luieste in trupul meu", departe de a injosi trupul, face 
sa reiasa maretia sufletului; caci sufletului ii este pastrata grija de a 
folosi §i canta la harpa" 92 . 

Ca nimeni altul pana la el, Sfdntul loan descrie printr-o 
neintrecuta iscushuja a analogiilor, modul in care sufletul trebuie sa-si 
exercite conducerea trupului, in reciprocitatea lor. Robustetea logicii 
sj frumusetea comparator, nici nu ne mai lasa loc de comentarii. 
Concluziile se trag de la sine. "Dupa cum locuitorii muntilor inalti nu 
vad si nu aud nimic dintre cele ce se petrec jos, in cetate, sau eel mult 
nu aud decat zgomote confuze sj monotone asemanatoare 
zumzaitului viespilor, tot a§a sj sufletele care, deta§andu-se de grijile 
lumii, s-au inaltat pe culmile spirituale, nu mai percep ce se petrece 
in lumea noastra. Atat cat sufletul se ocupa de lucrurile pamantesti, 
trupul si simturile lui, il incarca cu dorinta legaturilor si ridica in 
jurul lui, in toate directiile furtuna teribila a placerilor trecatoare. 
Auzul, vederea, pipaitul, mirosul, limba (gustul) fac sa patrunda pana 
la el, din afara, o infinitate de ispite. Dar indata ce el a ajuns in 
sferele inalte si a consacrat placerile sale lucrurilor spirituale, el 
inchide prin aceasta, chiar orice intrare a inchipuirilor sale. Nu pentru 
ca anuleaza functiunea simturilor, ci el le da o finalitate inaltatoare. 
A§a cum o stapana severa si temuta, care propunandu-sj sa 
pregateasca un parfum frumos mirositor a carui pregatire cere multa 
cheltuiala sj grija, insufleteste ravna slujitoarelor sale sj le cheama 
langa ea; porunceste uneia sa treaca prin sita ingredientele care nu 
sunt inca folosite; alteia sa cantareasca exact cu balanta in mana, 
cantitatea ce trebuie pusa pentru a nu strica proprietatile cuvenite, 
alteia sa fiarba aceasta, uneia sa macine aceasta, alteia sa faca un 
amestec. alteia sa ia un vas de alabastru, alteia sa ia un vas diferit, §i 
in fine sa faca un lucru sau altul, asa incat ocupandu-le simultan 
spiritele sj mainile §i ea (stapana), vegheaza ca nimic sa nu se strice 
§i nici nu sufera ca se merge afara si nici ca privirile se due sj in alta 
parte; tot astfel sufletul care pregate§te parfumul pre^ios al sfinteniei, 
cheama la el simturile sj le rapeste de la orice nepasare periculoasa. I 
se intampla sa se dedice lucrarii virtutii si lucrarilor lui Dumnezeu, 
atunci el priveaza simturile de toata energia lor, de teama ca, 
raspandindu-se intr-un mod nefolositor, ele ar putea sa tulbure 
lini^tea, care ar trebui sa domneasca in interior. lata de ce astfel, 
sunetele care lovesc uneori auzul, un spectacol oarecare, privirile, dar 
nimic nu patrunde inauntru, pentru ca sufletul schimba lucrarea 
fiecaruia dintre sim^uri. Dar ce vorbesc de sunete si spectacole? 
Mul|i oameni in situatii asemanatoare, nu observa dar, ce se petrece 
sub ochii lor si nici nu simt zguduiturile care ii mi§ca. Astfel este 
puterea sufletului, care ne poate u§ura, daca vrem, ca locuind totusi 252 
pe pamant, sa ramanem insensibili la tot ce se intampla la suprafata, 
ca si cum am locui in cer" 93 . 

Sfdntul loan descrie deasemenea, interdependen|a dintre suflet 
sj trup, lamurind clasica formulare din imnografia Bisericii a 
pacatului savarsjt "cm lucrul, cu cuvdntul si cu gdnduF, §i iata cum: 
"Trebuie sa inchidem urechea (auzul), la cuvinte nefolositoare; nu 
este un rau fara urmari; toate celelalte rele pot decurge din aceasta. 
Daca am fi exersat infelegerea noastra ca sa dam toata atentia 
cuvintelor dumnezeie§ti, ea nu ar mai vrea sa asculte altele; ?i 
neascultandu-le pe cele din urma, nu ar mai ajunge pana la lucrari 
(fapte) rele; caci cuvantul este calea care conduce la lucrare; gdndul, 
cuvdntul §i lucrul - iata cei trei termeni succesivi. S-au vazut adesea 
oameni in|elepti, trecand de la aluzii rusinoase la fapte ru§inoase. Nu 
este in firea sa ca sufletul sa imbratiseze binele sau raul, alegerea este 
determinata de liberul arbitru. La fel cum panza urmarind directia in 
care sufla vantul, da impuls corabiei, sau mai bine cum carma o 
indreapta intr-o directie sau alta, cu concursul vantului; tot a§a si 
ratiunea noastra, cand urmeaza vorbe in^elepte, va naviga fara pericol 
sau dimpotriva, va e§ua. Ceea ce suflarea vantului este pentru 
corabie, cuvdntul este pentru suflet; el il dirijeaza si il face sa se 
intoarca dupa voia sa. De aici sfatul pe care ni-1 da Scriptura: "Toate 
vorbirile voastre sa le face|i dupa legea Celui Prea Inalt" 94 . Sufletul 
adevarat, cantareste grijile lumesti §i trebuie sa opreasca ceea ce ii 
este folositor sj nu-i produce vatamare. "Nu vezi ca si ochii trupului 
lacrimeaza mereu daca-i tinem la fum; dar daca stau la aer curat, in 
livezi, langa izvoare, in gradini, sunt mai patrunzatori §i mai 
sanatosj? tot a§a §i cu ochiul sufletului; daca se hrane§te in livada 
cuvintelor duhovnicesti, va fi curat, limpede sj ager, dar daca umbla 
in fumul grijilor lume§ti, va scoate nenumarate lacrimi sj va plange si 
acum pe pamant, dar §i atunci pe lumea cealalta. Da, cu fumul se 
aseamana grijile lumesji!" 

Prin analogia dintre "ochiul trupului" sj "ochiul sufletului", 
Sfdntul loan subliniaza responsabilitatea sufletului, in comparatie cu 
trupul "Ochiul sufletului", are indatorirea sa indrepte vederea spre 
ceea ce ii este folositor omului intreg. Acel ochi trebuie "scos daca 
ne smintesje", nu cei ai trupului care ne-au fost dati sa "slavim pe 
Facatorul" lor, prin frumusetea creatiei. "Nu este de vina ochiul ca a 
ajuns pricina caderii, ci trdndavia voinfei si neinfrdnarea poftei. 253 . . Ochiul pentru asta a fost creat, ca prin el sa vedem creaturile lui 
Dumnezeu si sa slavim pe Creatorul lor. Lucrul ochiului este sa vada; 
dar vazul rau vine de la gandul care conduce pe om. Stapanul a creat 
madularele, ca sa ne foloseasca la savarsirea faptelor bune; 
conducerea madularelor insa, a dat-o in seama sufletului. Cand 
sufletul se trandaveste si slabeste fraurile, pateste ca un vizitiu care, 
neputand stapani sariturile fara randuiala ale cailor, scapa fraurile si 
caii se pravalesc in prapastie, tarand cu ei si trasura §i vizitiul; tot asa 
si cu voin^a noastra; cand nu stie sa intrebuinteze cum trebuie 
madularele, se ineaca, plecandu-se in fata poftelor rusinoase" 96 . 

Din cele spuse anterior, se poate intelege mai bine opozitia 
paulina dintre omul "carnal" sau "psihic", in contrast cu eel 
"spiritual" (duhovnicesc) (I Cor. II, 14; III, 3; Efes. IV, 22, Rom. 
VIII, 8). Interdependent dintre suflet si trup, atunci cand sufletul nu 
se achita corespunzator de responsabilitatile sale, cugetul omului 
devine "trupesc". Este vorba deci de o injugare generala a omului cu 
materialitatea, cu neincetata curgere a elementelor ce alcatuiesc 
lumea materials, cu continua miscare si schimbare care-1 fac pe om 
impatimit si "carnal", in intregul lui. lata cum explica invatatorul 
nostru aceasta situate: "Fiindca asa cum cei inaripati in Duhul, fac 
duhovnicesc §i trupul, asa si cei ce fug de aceasta facandu-se robi 
pantecelui si placerii; fac "trup" si sufletul, nu transformand fiin^a 
acestuia, ci pierzand noble^ea lui" 97 . 

S-a putut constata astfel ca asa-zisul trihotomism paulin nu 
poate fi antropologic ci duhovnicesc. In aceasta lumina il explica si 
Sfdntul loan. 

Subordonarea trupul ui fata de suflet nu este usoara, implica 
eforturi sustinute din partea omului intreg, anumite privatum si 
Tnfranari, care in aparenta ar violenta trupul, "Caci daca se aduce 
infranare trupului molatic, sufletul in plina vigoare se bucura. Nu-mi 
vorbi despre caldura arzatoare, nici de sudoare: daca trupul il faci sa 
transpire, iti §tergi sufletul. Cei trei tineri erau in valtoarea flacarilor, 
dar ei nu simfeau nimic ?i dogoarea a devenit roua (Dan. Ill, 49-50). 
Cand te gandesti la sudoare, gande§te-te si la rasplata si la 
compensate. §i intr-adevar, scufundatorul nu are curajul de a se 
arunca in apele adanci decat pentru perle, rasplata luptei sale? Sa se 
ityeleaga, nucondamn materia, ci gandul paeatos (vinovat) ,m . 254 
Ca un corolar al maiestriei, cu care Sfdntul loan descrie 
reciprocitatea dintre suflet si trup, adaugam un pasaj in detaliu, din 
Omilia XXXIV la Matei, ce impresioneaza prin realismul si 
actualitatea lui si indeamna la prefuirea sufletului: "Nu trupul e 
frumos (in sine), ci alcatuirea si inflorirea cu care sufletul coloreaza 
trupul. Iubeste, dar, sufletul care face ca si trupul sa fie frumos!, . . I|i 
voi arata ca chiar atunci cand trupul este viu, toata frumusetea lui se 
datoreste sufletului. Daca sufletul se bucura, infloresc trandafirii in 
obraji; dar daca sufera, frumusetea aceea piere si obrajii se imbraca 
in haina. de doliu. Daca sufletul se bucura mereu, infloreste si trupul; 
dar daca sufera mereu, ajunge mai slab sj mai plapand, ca panza de 
paianjen. Daca sufletul se manie, trupul ajunge dezgustator si fara de 
rusine; dar daca se uita cu ochi linistiti, fa|a e plina de farmec. Daca 
sufletul pizmuieste, paloarea §i galbeneala ii inunda fata, dar daca 
iubeste, chipul straluceste de multa frumusete. Din pricina aceasta, 
multe femei, desi nu sunt frumoase la chip, au mult farmec; pentru ca 
sufletul le da acest farmec; altele dimpotriva, nespus de frumoase 
pierd din frumuse|e, tocmai pentru ca sufletul lor e urat Gandeste-te 
cum se inroseste un chip nevinovat! Cat de placut, cat de frumos se 
face cand, cuprins de rusine, se impurpureaza cu fel de fel de culori! 
Cand, insa, este nerusinat, atunci fata e mai urata ca fata unei fiare. 
nimic nu-i mai frumos, nimic nu-i mai placut ca frumusetea 
sufletului. Dragostea trupeasca este insotita de durere, cea sufleteasca 
insa e curata si neinvalurata. Care este omul, care sa admire pe 
crainic si nu pe imparat. Care este omul care se minuneaza de 
talcuitor si nu de filozof? Ai vdzut niste ochifrumosi? Cauta sa afli 
cum sunt ochii sufletului\ Daca aceia nu sunt frumosi, dispre$uieste-i 
pe acestia! Niciodata n-ai sa te indragostesti de o femeie urata, care 
si-a pus pe fata o masca frumoasa, dupa cum n-ai sa suferi ca o 
femeie frumoasa si cu chip placut sa-si acopere cu masca frumusetea 
ei, ci ii dai masca la o parte si vrei sa-i vezi frumusetea ei in toata 
splendoarea ei. Asa fa sj cu sufletul si cauta sa-1 cunosti pe el, mai 
intai. Sufletul e acoperit de trup ca si cu o masca. Tocmai din pricina 
aceasta, trupul ramane ceea ce este; sufletul insa, chiar daca este 
lipsit de frumusete, poate sa ajunga frumos. Daca ochiul sufletului 
este urat, aspru sj intunecat, poate sa ajunga frumos, potolit, linistit, 
dulce §i prietenos. Aceasta frumusete deci sa o cautam" . 255 . 


Inainte de a prezenta inva|arura Sfdntului loan despre 
desdvdrsire, captivati de frumusefea analogiilor sale, privitoare la 
raportul dintre suflet si trup, incheiem tot printr-o analogie, dupa 
care: "Omul, prin sufletul si trupul sau, e ca o vioara, care desi nu e 
compusa dintr-o infinitate de coarde, are posibilitatea sa redea 
nesfarsitele si mereu mai perfectionatele melodii, pe care un progres 
muzical al omenirii, niciodata terminat, le poate descoperi in 
necontenita ei ascensiune artistica. Vioara poate reda sj zgomotele 
cele mai Jipatoare p dezacordate. Dar nu aceasta este posibilitatea ei 
cea mai proprie si nu pe linia ei poate reda armonii tot mai perfecte, 
potrivit cu ridicarea necontenita a artistului, la o sensibilitate tot mai 
rafinata. Omul este o vioara creata de Dumnezeu, pentru a reda 
treptat armoniile tot mai perfecte ale realitatii Lui. Nu e mai putin 
adevarat ca omul, asemenea viorii, reda Tntr-un mod propriu lui, 
armoniile divine. 

Dar Dumnezeu insusi face sa se produca aceste armonii pe 
coardele omului si le recunoaste ca redandu-L pe El" 100 . Asadar, 
omul nu poate fi inteles decdt iconic si teonom. 

4. DESAVARSIREA - SINERGIE A SUFLETULUI SI A TRUPULUI. 

Dupa cum am observat, daca "Chipul este intiparit in insasj 
fiinta omului, "asemanarea" ramane o tinta, un ideal, la care se 
ajunge prin stradaniile de a dobandi virtutile (sau sfintenia) ce 
stralucesc in Dumnezeu. Sfdntul loan arata efortul pe care trebuie 
sa-1 faca omul ca sa ajunga "atat cat sta in puterea noastra 
omeneasca, asemenea lui Dumnezeu; sa ne asemanam adica cu 
Dumnezeu in ce priveste bunatatea, virtutea, precum zice sj Hristos: 
"Fiti asemenea Tatalui vostru eel din Ceruri" (Mt. V, 45). Dupa cum 
pe acest pamant larg §i incapator sunt unele animale blande si altele 
salbatice, tot astfel si pe latul sufletului nostru sunt ganduri 
nesocotite si dobitoce§ti, salbatice §i pline de cruzime. Pe acestea 
dar trebuie sa le \inem in frdu, sa le supunem si sa le dam in 
stdpdnirea ratiunii. . . Supunem leii, le imblanzim instinctele lor si te 
indoiesti daca poti imblanzi salbaticia unui gand?... animalul nu are 
ratiune, ... pe cand sufletul tau este rational, are in el frica de 
Dumnezeu si mult ajutor in multe privinte" 101 . 256 Asemanarea cu Dumnezeu este "culmea cea mai inalta a 
virtutii", este adevarata desavarsire. Caci "Domnul... a poruncit sa 
fim mai presus de patimi, ne-a ridicat chiar la cer; ne-a poruncit sa ne 
straduim sa fim asemenea, nu ingerilor, nici arhanghelilor, ci, atat cat 
e ingaduit firii omenesti, sa fim asemenea chiar stapanului Tntregii 

lumi" 102 . 

Desavarsirea, ca drum spre asemanarea cu Dumnezeu, hnplica 
omul intreg, sinergia sufletului si a trupului, intr-un efort comun cu 
ajutorul harului Sfantului Duh. "Avand, dar, in minte, spune Sfdntul 
loan, toate acestea si gandindu-ne la noble^ea sufletului nostru, sa nu 
facem nici o fapta nevrednica de el, sa nu-1 murdarim cu fapte urate. 
Sa nu-1 coboram supunandu-1 trupului. Sa nu ne purtam fara inima si 
fara judecata cu sufletul nostru atat de nobil sj invrednicit cu un rang 
atat de mare. Prin el, noi, care suntem imbracafi cu trup vom putea, 
daca voim, sa ne luam la intrecere cu puterile cele netrupesti; vom 
putea, mergand pe pamant, sa traim in cer, cu nimic mai prejos decat 
puterile acelea, ba poate chiar mai mult cu ceva. §i vd voi spune eu 
cum. Cum sa nu fii invrednicit de mai mult ajutor de la Dumnezeu, 
cand vei fi gasit ca tu, care esti imbracat cu trup stricacios, duci 
aceeasi viata ca §i puterile cele de sus, ca ti-ai pastrat nobletea 
sufletului, desi este supus nevoilor trupului?... Dar daca vrei sa afli 
ca lucrul acesta nu-i cu neputinta, gandeste-te la cei care de la 
inceput si pana acum au bineplacut Stapanului ! " . 

Sfdntul loan atentioneaza in toate imprejurarile, ca lucrarea 
desavar§irii este o sinergie a armoniei dintre suflet, trup si harul 
Sfantului Duh, care vine in ajutorul omului spunand: "Daca ne 
ingradim asa toate madularele noastre, vom putea savarsi fapte de 
virtute; vom putea sa ne indeletnicim limba cu doxologii si laude 
spre slava Dumnezeului universului, auzul cu ascultarea si invatarea 
cuvintelor dumnezeiesti, mintea cu intelegerea invataturilor 
dumnezeiesti, mainile nu cu rapiri si lacomie, ci cu milostenie si 
faceri de fapte bune, picioarele nu la teatru sj la hipodrom si 
spectacole vatamatoare, ci la bisericd, la mdndstiri, la raclele 
sfintilor mucenici, pentru ca, dobandind de la ele binecuvantare, sa 
nu cadem in cursele diavolului... daca suntem cu atata luare 
aminte... vom putea atrage si mult ajutor de sus, pe care faca 
Dumnezeu ca noi toti sa-1 dobandim cu harul si cu iubirea de oameni 
a Domnului nostru Iisus Hristos" 104 . 257 Preocuparea pentru desavarsire, trebuie sa fie primordiala in 
infelegerea corecta, dupa Dumnezeu, a semului vietii omenesti. §i in 
privinta acestui adevar de credinfa, Sfdntul loan isi proheazd 
actualitatea. El nu Tnvata numai pe cre^tinii vremii sale, ci pe 
oamenii din toate timpurile. Inva^aturile sale sunt de o prospetime 
neegalata. Ravna sa deosebita impotriva eel or care deseonsiderau 
lucrarea duhovniceasca in favoarea grijilor lumesti, e extrem de 
valabila §i astdzi, "Acum in cele ale vietii, fiecare este mai taios 
decat e sabia si cei ce practica me§tesuguriie §i ce actioneza facand 
fapte politice; dar in cele necesare §i duhovnicesti suntem mai 
zabavnici decat toti, folosindu-ne de lucruri secondare ca de lucruri 
propriu-zise, iar pe cele care ar trebui sa le avem ca mai necesare 
decat toate lucrurile, le socotim ca sunt lucruri secundare" 105 . 

Desavarsirea cuprinde totalitatea virtutilor in general, ajunse la 
gradul eel mai inalt. Intre aceste virtuti, se disting ca '•'propriu-zise" 
si "necesare", cum le numeste Sfdntul loan, detasarea de toate cele 
trecatoare (impasibilitatea), stdpdnirea de sine si dragostea. 
Dumnezeu fund "o natura indestructibila si imuabila, o marire 
neschimbatoare si nemuritoare, noi ne asemanam cu El, cand suntem 
dezlipiti sufleteste de toate si nu ne tulburam" 106 . 

Mai toate virtutile celelalte: postul, infranarea, privegherea, sunt 
gandite ori insofite de suferinte si umbriri. Numai dragostea nu are 
nici o suferinta. "Ca o aibina harnica aduna de peste tot nectarul 
celor bune si-l strange in sufletul celui ce iubeste. Dragostea e 
creatorul virtutii. Ea da putin|a omului sa traiasca pe pamant ca-n 
cer, tihnit, cu fruntea impodobita de mii de cununi. Nici invidia, nici 
mania, nici rautatea, nici trufia, nici placerile vinovate, nu tuibura 
sufletul sau... Astfel fiind cu el va calatori pe pamant, Arhanshelul 
Gavriil" 107 . 

Desavarsirea trebuie sa fie mceputa de la o vdrsta frageda, din 
copilarie, deoarece: "Omul este si trebuie sa fie un compus, ori un 
complex armonios, un microcosmos in macrocosmos. A "ordona" 
sau a "ritmiza" viata, sufletul sau copilul cum zice Sfantul loan nu 
poate insemna decat slefuirea migaloasa a elementului uman, ca a 
unui diamant care sa fie a§ezat in colierul existentei. Conceptie 
eminamente greaca, dar sj crestina; greaca prin postulatul educatiei 
ca opera armonioasa, crestina prin postulatul soteriologic al 
educatiei, ca drum de suire la "frumusetea cea dintai" a chipului lui 258 


Dumnezeu, educatia este un capitol fundamental in umanismul 
hrisostornic" m ■. "Nu incetez de a va indemna, zice Sfdntul loan, §i de 
a va ruga ca inainte de toate celelalte lucruri sa va educati eppiji" [ 

Desavarsirea cuprinde pe tot parcursul nelimitat al ei, sufletul §i 
trupul. Sfdntul loan invata ca trebuie supravegheate cu atentie, cele 
cinci simturi "portile prin care intra §i prin care ies cetatenii 
sufletului, adica judecatile" . 

Unii au afirmat ca Sfdntul loan concentreaza desavarsirea in 
iubirea de Dumnezeu 111 . Altii, dimpotriva, spun ca Sfdntul loan cand 
vorbeste de desavars>e, se gandeste la iubirea aproapelui 112 . 
"Discutia aceasta porne§te de la abordarea unilateral^ a problemei. 
Ea este u§urata de faptul ca Sfdntul loan Gurd de Aur nu~sj expune 
conceptia in mod sistematic, ci o prezinta fragmentar, odata relevand 
unele aspecte, altadata allele, dupa cum era nevoie. Numai luarea in 
considerate a tuturor acestora duce )a prezentarea integrala a 
conceptiei Sfdntul Joan despre desdvdrsire" u3 . Aspectul urmarit de 
noi in privinta desavarsjrii incumba ambele orientari. In reciprociatea 
dintre suflet sj trup se realizeaza sj dragostea de Dumnezeu sj cea de 
aproapele. Comentand cuvintele: "Fericiti cei curati cu inima..." 
(Mt. V, 8), Sfdntul Joan spune: "lata sj aici tot o rasplata 
duhovniceasca. Prin "cei curafi cu inima", Domnul intelege sau pe 
cei care savar^esc toata virtutea sj nu au in cugetul lor nici un pic de 
rautate sau pe cei care traiesc in curatenie trupeascd si sufleteasca. 
Caci de nici o alta virtute nu avem atata nevoie, pentru a vedea pe 
Dumnezeu" 114 . Pe drumul desavarsjrii, in primul rand trebuie, prin 
armonizarea dorintelor sufletesji sj trupesji spre binele adevarat, sa 
avem consjiin^a harului sj in mod special sa-1 facem lucrator in fapte. 
"... fiind copiii unui astfel de Tata, ne purtam uneori ca fiarele sj 
daca, fiind chema^i sa fim locuitori ai cerului, avem ganduri 
pamante§ti §i lumesti. Ca trebuie sa fim copiii Lui nu numai prin har 
ci sj prin fapte. Nimic nu ne face asemenea lui Dumnezeu ca 
iertarea" 115 . 

Cu consJJinta harului lucrator, prin fapte trebuie purtata lupta cu 
patimile, Tn care si sufletul §i trupul trebuie sa conlucreze unitar. 
"Multi i§i atata mania, i§i desteapta poftele, i§i aprind flacara. 
Impotriveste-te patimilor, rabda cu eroism durerile sufletului, ca sa le 
po^i rabda §i pe cele ale trupului. Ca §i fericitul Iov, de nu s-ar fi 259 exersat cum trebuie, inainte de a veni peste el luptele, n-ar ft stralucit 
atataintimpullor'' 116 . 

Temelia oricarei hotarari pentru desavarsire este pocainta. "Caci 
nimeni nu poate vedea soarele daca doarme, fi nici nu-sj poate 
bucura privirile cu frumusetea razei sale... Dar, pentru ca sa ne 
putem destepta, avem nevoie depocainfa addncd si de multe lacrimi, 
ca sa dobandim iertare, pentru ca "am pacatuit - dar am simtit 
pacatul - si pentru ca pacatele noastre-s mari, mai mari decat 
iertarea... Nu-i de ajuns pentru insanatosirea noastra, sa scoatem 
numai sageata din trup, ci trebuie sa punem si leacuri pe rana" . 

Desi de multe ori nu simtim pacatul, pentru ca el nu doare, 
aduce in realitate multa durere si o seama de consecinte nefaste, atat 
sufletului cat §i irupului. 

Deoarece "pacatul e un rau de care trebuie tinut seama, el 
reprezinta pierderea si ruina sufletului. Adesea lucrarea sa 
distrugatoare atinge prin loviturile sale si trupurile. Mai intotdeauna 
ni se intampla, la tnceput, sa nu simtim nici o durere, chiar daca 
sufletul e in cea mai trista situafie, si in loc sa punem totul in miscare 
ca atunci cand trupul vrem sa-1 vindecam de cea mai mica neplacere 
care il apasa, pentru ca aceasta neplacere o simtim pe viu, noi nu 
facem aceasta. De aceea Dumnezeu pedepseste uneori trupul din 
cauza pacatelor sufletului, pentru a face din aceasta, sanatatea eel 
mai pretios dar... Uneori boala trupului foloseste la a stagna 
cresterea bolii sufletului" 118 . Astfel se intampla, cand sufletul este 
bolnav, sau chiar mort in sens duhovnicesc, nu se intampla astfel cu 
omul al carui suflet este sanatos. "Astfel sunt inca si astazi oameni 
nemilosi si cruzi. Sufletul lor este mort cum era eel al bogatului. 
Toata aceasta caldura, care vine din iubirea de aproapele, este stinsa 
sj sufletul este mai afundat in moarte decat un trup lipsit de suflet. 
Nu era astfel eel al saracului; el stralucea pe cea mai inalta culme a 
credin^ei. Chiar daca a fost in bataia continua a asalturilor foamei, el 
nu a pronunfat nici cea mai mica blasfemie impotriva lui Dumnezeu, 
el suporta totul cu rabdare. Or, aceasta nu e semnul unui suflet 
obisnutt, ci dovada cea mai clara a unui suflet sanatos si tare. Cand 
aceasta lipseste, este clar ca sufletul insusi este mort. Este mort intr- 
adevar, va intreb, acest suflet pe care diavolul il ataca, lovindu-l fara 
intrerupere, sfasiindu-1 cu din^i mari, calcandu-I in picioare cu furie, 
in timp ce el nu scoate macar un suspin? Dusmanul nu inceteaza a-i 260 
face rau, el nu tradeaza insa nici o teama... Indata ce frica de 
Dumnezeu nu mai este acolo, treaza si la post, aceasta stare nu 
trebuie sa mai mire ca in mod necesar, sufletul acela e mai de plans 
decat insasi moartea sa. In sfar§it, sufletul nu se descompune in 
putreziciune §i praf ca trupul, dar el devine astfel mai respingator 
decat orice. . . prada patimilor 119 . 

Desavarsirea urmare§te, prin urmare, viata sufletului si a 
trupului si aceasta este posibila, dupa incredintarea Sfdntului loan 
prin taria vointei sustinuta de har, deoarece "atunci cand o fiinta 
purtatoare de trup, supus stricaciunii se afla totusi imitand aici jos, 
viata puterilor cere§ti si de aceea el primeste harul lui' Dumnezeu, 
pastrand astfel nealterata nobletea sufletului in ciuda legaturii cu 
materia" 120 . 

Omul trebuie sa aiba insa aceasta constiinfa care explica 
necesitatea desavarsirii, sensul existentei sale in Dumnezeu, deoarece 
numai astfel merita §i numele de om. 

"De aceea nu trebuie sa disperam niciodata, ci mai degraba sa 
lucram cu incredere sfanta, ca asa cum suntem aici jos sa tindem 
catre binele asezat in fa^a noastra si sa ne trudim sa dobandim 
biruinta nemuritoare pe care Dumnezeu ne-a fagaduit-o. Spre acest 
scop trebuie sa nadajduim §i pentru aceasta sa cautam a intelege, 
inainte de toate, numele care infatiseaza darul ceresc care ni s-a 
f&gaduit Cand se nesocote§te mare^ia unei demnitati, ea e primita cu 
nepasare; cand dimpotriva o cunoastem ea trezeste deodata si 
recunostinta si ravna. Nu ar fi de altfel un lucru rusinos sa fi primit 
(omul) o atat de mare cinste de la Dumnezeu, fara chiar sa stie 
in|elegerea denumirilor prin care ne este infatisata aceasta maretie? 
Dar de ce sa marginim aceasta observatie doar la aceasta taina. 
Ganditi chiar la numele care ne distinge de alte creaturi §i ve|i gasi 
aici o regula de virtute demna de urmat si in acelasi timp un puternic 
exemplu de a trece la fapte. Sa nu mergem sa cerem strainilor (sa ne 
invete) sensul acestui nume: OM \ sa-1 intelegem din sfintele 
invataturi ale Scripturii. Un om nu este pur si simplu cineva cu maini 
si picioare, nici chiar cineva care are ratiune; om este eel care traieste 
mcrezator in credinta §i virtute" 121 . 

Comentand cuvintele din Evanghelia dupa Matei X, 16: "Fiti 
in|elep^i ca serpii...", Sfdntul loan tnvata ca desavar§irea se poate 
urma prin dezlipirea de bunurile materiale de prisos! "§arpele 261 expune tot restul trupului, pentru a pastra capul; faceti sj voi la fel: 
daca trebuie sa sacrificati banii, trupul, viata prezenta, toate bunurile 
trecatoare, ca sa salvaji sufletul, nu dati inapoi" 122 . 

Este evidenta din textul anterior, preponderenta datoriilor fata 
de suflet, care trebuie sa fie prioritare in viata noastra. Sfdntul loan, 
cu arhicunoscuta-i u§urinta de manuitor abil al analogiilor dar sj cu 
severitatea-i de fier inrosjt tn foe, cu care cauteriza ranile infectate 
ale pacatelor, adauga: "Ne ocupam de toate fara sa ne ocupam de noi 
inline, acoperindu-ne astfel de dispret. Daca ni se arunca in fata 
calificativul injurios de "cdine", suntem raniti cu cruzime; dar cand 
ne aducem 'aceleasj defaimari, nu in vorbe, ci prin propria noastra 
purtare? cdnd acordam mai putind grija sufletului nostru deceit 
cdinelui nostru? socotim lucrul acesta ca indiferent. Ce umbre 
intunecate apasa asupra noastra! Se vad multi oameni veghind ca si 
cdinii lor, sa nu depdseascd atunci cdnd mdndncd, limitele lor, ca 
sub imboldul foamei sdpiardd repeziciunea si instinctele necesare la 
vdndtoare si ca acestea sa se dezvolte; dar ei insjsj nu se ocupa de 
aceasta, ei au grija sa nu-sj opreasca placerile care inmoaie; astfel ei 
insjsj cad in placerile animalitatii, impundnd doar animalelor mdsura 
intelepciunii. Intr-adevar sa nu mai intelegi nimic! Unde vede|i voi 
aceste animale-fiiosofi despre care vorbiji?, vom fi intrebatL Nu este 
aceasta filozofia adevarata despre comportarea unui caine care nu 
devoreaza vanatul, chiar daca foamea II incolte§te, §i !§i a§teapta 
stapanul? Ro§iti de voi in§iva §i formati-va pantecele dupa o filosofie 
asemanatoare. Ce justificare ati putea aduce: daca fiintele lipsite de 
ratiune, care nu pot sa vorbeasca §i sa gandeasca sunt capabile de o 
tnfranare ca aceasta, cu cat mai mult noi? Este sigur ca aceasta nu e 
firea (cainelui), ci dresajui omului, care transforma astfel 
animalele... Dar eel pufin ridicati-va la cumpatarea acestor 
animale" 123 . 

Folosindu-se de toate argumentele posibile, Sfdntul loan dorea 
cu orice pret desavdrsirea omului. El mustra, indemna, mangaia, 
lauda atunci cand era cazul Cuvintele adresate, cand era in exil, 
diaconitei Olimpiada, sunt concludente, in mtelegerea drumului 
anevoios spre desavar§ire: "§i cu cat viata e mai plina de dureri, cu 
atat vei avea de casjigat, mai mult daca o induri cu multumire. Aduc 
nespuse cununi nu numai durerile trupe^ti pricinuite de lovituri ci sj 262 durerile sufletului; §i durerile sufletului mai mult decat ale 
trupului" 124 . 

Daca modele ale desavarsjrii sunt sfmtii, in persoana §i viata 
Mantuitorului Hristos, avem prezenta concreta a desavar?irii divine. 
Prin Intrupare, idealul desavar^irii a luat chip de om, a petrecut intre 
noi, dandu-ne modelul inegalat pe care trebuie sa-1 urmam. "Caci 
pentru noi $ pentru mantuirea noastra... ne-a deschis calea unei 
vie{uiri imbunatatite §i ne-a dat o invatatura indestulato,are in trupul 
pe care 1-a luat" 125 . 

Sinergia dintre suflet si trup in procesul desavar§irii se 
realizeaza teandric prin lucrarea harului Duhului lui Hristos, din voia 
Tatalui sj a voin^ei omului. 

Comentand textul de la / Tim. II, 4-6, Sfdntul loan lamureste ca 
planul divin pentru mantuirea omului, nu putea fi realizat nici numai 
de om, nici numai de Dumnezeu, ci era nevoie de o Persoana care sa 
uneascd in sine sipe om si pe Dumnezeu. "Mij locitorul trebuie sa se 
afle in tomunicare directa cu ambele parti caci fapta Mijlocitorului 
este de a comunica cu amandoua partile, al caror rnijlocitor se 
gase§te... Apoi de necesitate pentru ca trebuie sa stea de vorba §i cu 
Dumnezeu; iar Dumnezeu n-ar fi putut sa fie rnijlocitor fiindca nu ar 
fi putut sa-L primeasca pe Dansul, cei pentru care mijlocea" . 

Toate tainele Bisericii sunt ddtdtoare de har si conduc la unirea 
credinciosilor cu Hristos pe drumul asemdndrii. Dar "inceputul 
bunurilor spirituale il avem prin botez; prin el luam iertarea 
pacatelor, sfintirea, infierea, impartasjrea Sfantului Duh §i viata 
ve§nica" 127 . 

Indumnezeirea firii omene§ti incepe cu botezul, dar continua cu 
toata desfa^urarea vie^ii pamante^ti §i cere§ti. Comentand cuvintele 
pauline din Romani VIII, 19-20, Sfdntul loan spune: "Adica s-a facut 
stricacioasa. . . pentru tine omule. Fiindca ai luat trup muritor §i supus 
prefacerii, de aceea sj pamantul a primit blestemul sj a produs spini 
§i palamida. Cum ca §i cerul impreuna cu pamantul se zbuciuma spre 
a trece la o soarta mai buna... zice ca "se va slobozi din robia 
stricaciunii". 

Caci dupa cum sj ea a devenit stricacioasa (faptura) in urma 
stricarii trupului, tot a§a §i atunci (la Tnviere), trupul devenind 
nestricacios, tntreaga zidire ii va urma, adica va deveni sj ea 
nestricacioasa. Ca Hristos va preface trupul tau (in nestricaciune) §i 263 ,128 impreuna cu trupul, Tntreaga zidire" zs . Aceasta prefacere este 
asteptata ca "ceruri noi sj pamant nou" (I Pt. Ill, 13), 

Logosul Rascumparator este si Logosul Creator, in conceptia 
Sfdntului loan. Nu numai prin creatia initials din care omul a cazut, 
ci §i prin noua "plasmuire" prin mijloacele harice ale Bisericii asa 
cum am vazut. Mai mult, el adauga: "Credinta §i harul Sfantului 
Dun, inlaturand inegalitatea conditiilor omenesti, i-a turnat pe toti 
(robi §i liberi) intr-o singura forma si i-a modelat (ercXaaev) dupa 
chipul Sau intr-un caracter imparatesc al lui Hristos" 129 objinut prin 
Taina Botezului sj celelalte Taine. 

Sfdntul loan arata ca desavarsirea nu e un privilegiu al 
monahilor ci o Tndatorire a fiecarui crestin, nefiind necesara via^a in 
pustie, ci detasarea sufletului de tot ce este periculos pentru rostul 

- 130 

sau . 

Cu toate acestea el recomanda ca mijloace folositoare pentru 
suflet §i trup in vederea desavarsirii un mod de viata propriu 
crestinilor din toate timpurile. "Copilaria ne este plina de nevinova|ie 
(ignoranta); batrane^ea ne vesteste simtirea; varsta de mijloc, pufina 
cata este, este singura care mai poate sa se bucure in chip constient 
de bucuria de a trai; dar mai bine spus, nici aceasta nu ne bucurd 
curat de viata, ca e intinata de nenumarate griji si de osteneli. De 
aceea, va rog, sa cautam bunatatile cele vesnice si nemuritoare, sa 
cautam viata care nu imbatrane§te niciodata. Poti trai in ora§ si sa 
duci via^a pe care o due monahii in pustie, sa pui in practica filozofia 
lor; poti avea sj sotie, poti locui in casa si in lume §i sa te rogi, sa 
istorisesti (cele sfinte) sa fii cu inima zdrobita. Cei de la inceput, care^ 
au fost invatati de Apostoli invatatura cre§tina, locuiau in orase, dar 
aveau aceeasi evlavie ca si cei ce loeuiese pustia; ah;ii au avut 
ateliere, ca Prisciia §i Acvila; to{i profe{ii au avut sotii §i case, ca 
Isaia, Iezechiel, Moise; sj aceasta nu le-a vatamat cu nimic virtutea. 
Sa-i imitam sj noi pe acesjia, sa mul^umim necontenit lui 
Dumnezeu... sa traim in curdtenie sufleteascd si trupeasca si sa ne 
ingrijim si de celelalte virtuti" 131 . 

Asadar "umanismul hrisostomic e unul din cele mai inalte sj 
mai complete din cate cunoasje istoria. Pu^ini sunt scriitorii profani si 
bisericesti in paginile carora omul apare atat de pregnant in toata 
mizeria dar sj in toata maretia lui. Nu e omul fictiv, ci omul real, a§a 
cum se desprinde el din viata obisjiuita, cu toate defectele si calitatile 264 lui; e omul care lupta inversunat impotriva patimilor din el si din 
fratii lui si pe care le biruie daca staruie neincetat; el poate zidi o 
viata noua, mai buna si pentru trup si pentru suflet. Ravna pe calea 
virtual si a desavarsirii duce la Tndumnezeire... Omul ca chip al lui 
Dumnezeu nu se realizeaza decat in comuniunea de inalt nivel 
moral" 132 , avand drept fundament comuniunea cu Dumnezeu, cu 
semenii sj cu cosmosul. 

Invatatura sa despre om este extrem de ziditoare si acum ca si in 
vremea sa. Parfumul duhovnicesc al operelor sale strabate veacurile 
inmiresmand sufletul oricarui crestin din toate timpurile, deoarece: 
"Cu calitatile sale, loan entuziasma si atragea la sine, umplea 
bisericile, zidea sufleteste, atesta si ilustra in chip admirabil prezenta 
crestinismului in lume... Peste larma vulgara, peste mizeriile sj 
turpitudinile tirapului, peste inourari si eclipse morale, se ridica 
figura lui impunatoare, eroica si sublima" 133 . Succinta noastra 
expunere si-a propus sa ajute la aceeasi pretuire si folos duhovnicesc, 
cules din vastele sale opere sj acum. 

Spre deosebire de Rasarit, in Apus sub influenta Fericitului 
Augusti n, antropologia patristica a secolului al IV-lea releva si alte 
aspecte. Pentru aceasta in cele ce urmeaza vom prezenta specified 
concept despre om a Fericitului Augustin precum sj consecintele 
dogmatice si religios-morale ce decurg din aceasta. 

NOTE 

1 Pr. Prof. I. G. Coman, Personalitatea Sfdntului loan Gura de Aur, 
in "S. i:\ DC (1957), nr. 9-10, p. 595. 

2 Idem, Actualitatea Sfdntului loan Gura de Aur, in "S. T.", VII 
(1955), nr. 7-8, p. 410. 

3 Omilii la Facere (presc. O. F.), VIII, 3, trad. Pr. D. Fecioru, in P. S. 
B., 21, E. I. B., Bucuresti 1987, p. 101. 

4 Ibidem, p. 101. 

5 P. Nellas, op. cit„p. 10. 

6 Ibidem, p. 102 

1 O.F., IX, 2, p. 109. 

8 Ibidem, 3, p. 110. 

9 Ibidem, IV, p. 110-111. 

10 O. F., XII, 5, p. 145. 265 
12 Ibidem, XVII, l,p. 189. 

O. F.,V,4,P. G.,LVI,475. 
13 Omilia la Coloseni, VIII, 2, P. G., LXII, 353, cf. si La Evrei, II, 2- 
3, P. G., LXIII, 22-23. 

14 
15 
16 

17 O.F., XXI, 2, p. 246-247. 

0m. /a Coloseni, III, P. G., LXII, col. 343. 

O. F. t XIV, 5, P. G., LIII, 1 16-1 17, in P. S. B„ 21, p. 164. 

Louis Meyer, Saint Jean Chrysostome, Maitre de perfection 
chretienne, G. Beauchesne, Paris 1933, p. 185 si urm. la Pr. Prof. I. 
G. Coman, Actualitatea..., p. 412. 

18 0. F.,IX,3,p. 110. 

19 a F, XI, 4, p. 133. 

20 

Vezi Pr. Mag. Marin M. Braniste, Conceptia Sfdntului loan Gura 
de Aw despre prietenie p dragoste, in "S. T.'\ IX (1957), nr. 9-10, p. 
632-649. 

21 Om. XXXI, I la Evrei, P. G., LXIII, col. 213. 
" Om. Romani, XXIII, 4, P. G., LX, col. 619. 

La Romani, XIII, 4, P. G., LX, 513, comp. cu La II Corinteni, VI, 
2, P. G., LXI, 438. 

24 22 
23 25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 Om. / Cor., XXXIII, 4, P. G., LXI, col. 281. 
Om. I Cor., XXXIII, 6, P. G., LXI, 284. 
Ibidem, XXXII, 6, P. G., LXI, 272. 
Om. I II cdtre Antiohieni, P. G., XLIX, 31-32. 
Om. XIX, 2 la Evrei, P. G., LXIII, 142. 
Om. Ps. } XI, 3, P. G., LV, col. 121-122. 
P. Nellas, op. cit., p. 44-45. 

La Romani, XII, 6, P. G., LX, 503. Din aceasta se arata si 
superioritatea harului fata de lege: superioritatea nu lupta. 

32 Pr. Prof. I. G. Coman, Actualitatea..., p. 413. 

33 Om. VIII, 2 la Facere, P. G., LIII, 71, in P. S. B., 21, p. 100. 

34 Om. la Matei, XXII, 1, trad, Pr. D. Fecioru, in P. S. B., 23, E. I. B., 
Bucuresti 1994, p. 282. 
" O. F., XII, 5, p. 145. 

Ibidem, XIII, 4, p. 153. 

Ibidem, XVI, I, p. 176-177, P. G., LIII, cpl. 123 si 131. 

P. Nellas, op. cit, p. 30. 

0. F., II, 2, p. 39. 40 Ibidem, XIV, 3, p. 159. 

41 Ibidem, XV, 4, p. 173. 

42 Omilia LXV, 6 la Matei, P. S. B., 23, p. 758-759. 

43 0. F.,IX,5,p. 112. 

44 O.F., XVIII, 1, p. 208-209. 

45 P. Nellas, op. cit, p. 27. 

46 La II Corinteni, I, 4, P. G., LXI, 387. 

47 P. Nellas, op. cit, p. 55. 

48 Om. La statui, 5, 4, P. G., LXIX, 75. 

49 La Evrei, 4, P. G., LXIII, 42. A se vedea §i: I. Romanidis, To 
protopaterikon hamartema (in grec), Atena 1957, p. 145-155. 

50 Despre feciorie, 14-17, P. G., XLVIII, 544-546. 

51 O. F., XVIII, 4, P. G., LIII, 153, in P. S. B., p. 213-214, cf. si om. 
XV, 4, col. 123-124. 

52 P. Nellas, op. dr., p. 49. 

53 Om. la Matei, XXXVIII, 6, P. G., LVII, 428. 

54 Ibidem, XLVIII, 3, P. G., LVII, 490. 

55 Ibidem. 

56 O F, XVIII, 4, p. 214. 

57 Vezi: A. Moulard, S. Jean Chrysostome, le defensseur du manage 
et I'dpotre de la virginite, Paris 1923. 

58 O. F., XXIV, 2, p. 288. 

59 Ibidem, p. 288-289. 

60 O.F., XXIII, 3, p. 277. 
61 Ibidem,Vlll 6, p. 105-106. 

62 Omilia IV la Ozia, trad. J. Durmontier, in S. C., 277, Paris 1981, p. 
161. 

63 Om. II Cor., XXIII, P. G., LXI, col. 602-603. 

64 Om. la Martiri, P. G., L, col. 656-657. 

65 O. F., LXIII, 3, p. 295. 

66 Om XVIII, 3 la Matei, P. S. B., 23, p. 235. 

67 Ibidem, om. XXIII, 5, p. 301. 

68 Om. ultime la Cor., cap. 4, trad. J. Bareille, Oeuvres completes de 
Saint Jean Chrysostome, Paris 1867-1872, vol. XX, p. 540. 

69 O.F.,m,4,p. 52. 
70 /^m,XXI,6,p.255. 

71 Om. catre Antiohieni, XI, 4, P. G., XLIX, col. 120-121. 267 72 O. F, XIII, 2, p. 149-150. 

73 /foVfem, 3, p. 50. 

14 Ibidem, XII, 5, p. 145. 

75 Om. XX, 3 la Matei, P. S. B., 23, p. 266. 

76 Om. II, 1 la Ozia, trad. cit. p. 87. 

77 0. F., XXI, 7, p. 256. 

78 Om. la Evrei, VII, P. G., LXHI, col. 76-77. 

79 Om. la F A., LII, P. G., LX, col. 395-396. 
8 ° Om. la F A., II, P. G., LX, col. 21-22. 

81 Om. catre Antiohieni, XI, P. G., XLIX, col. 118 
82 O.F.,X,3,p. 118. 

83 Ibidem, X, 2, p. 116. 

84 Om. LXXXIII, 1 la Matei, P. S. B., 23, p. 939-940 

85 Om.X, 5 la Matei, p. 129. 

86 Om. LXII la Matei, p. 129. 

Om. despre invierea morfilor, P. G., L, col. 43. 
88 Interpretare la Ep catre Romani, om. XIII, 7, P. G., LX, 5 17 
Ibidem, XIII, 6, P. G., LX, 516. 

90 Catre Teodor, I, 1 1, P. G., XLVII, 291. 

91 Om. la Efeseni, V, P. G., LXII, col. 37-38. 

92 Om. la Romani, XIII, P. G., LX, col 559. 

93 Despre cdinfd, II, P. G., XLVII, col 142. 

94 Om. la II Tes. , II, P. G., LXII, col. 520-52 1 . 
Om. II, 5 la Matei, P. S. B., 23, p. 34. 

*O.F., XXII, 3, p. 262-263. 

97 Interpretare la Ep catre Romani, Om. XIII, 7, P. G., LX, 517. 

Om, la Ozia, IV, ed. J. Durmontier, p. 156-157. 
99 Om. XXXIV, 5 la Matei, p. 428-429. 

Pr. Prof. D. Staniloae, Cunoasterea lui Dumnezeu la Sfdntul loan 
Gurd de Aur, in "O.", IX (1957), nr. 4, p. 563. 

101 O.K. IX, 3, p. 110 

102 Om. XXIII, 3 la Matei, p. 297. 

103 Om.XII, 5, p. 145-146. 

104 Ibidem, XV, 5, p. 175. 

105 Om. XXX, 3 la loan, P. G., LIX, col. 175. 268 106 Om. Ill, 4 la Romani, apud lerom. Prof. N. Mladin, Sfdntul loan 
Gurd de Aur: Despre desdvdrsirea crestind, in "O.", IX (1957), nr. 
4, p. 569. 

107 Om. XXXII, 6 la I Cor., P. G., LXI, col. 272, 

108 Pr. Prof. I. G. Coman, Personalitatea..., p. 605. 
m Ibidem. 

110 La S. Joannes Chrysostomi, De mani gloria et de educandis 
liberis, edidit. Francisus Schultze, Progr. Gaesdonk, nr. 627, 
Monasterii Guestfalorum 1914. 

111 Cf. P. Chrysostomus Baur, Das Ideal der christlichen 
Vollkommenheit nach dem Heiligen Joh. Chrysostomos, in 
"Theologie und Glaube", 6, Paderbom 1914, p. 564-574. 

112 Louis Meyer, op. cit, p. 212-218. 

113 lerom. Prof. N. Mladin, op. cit, p. 571. 

114 Om. XV, 4 la Matei, p. 180. 

115 Om. XIX, 10 la Matei, p. 257. 

116 Om. XXXIII, 6 la Matei, p. 416. 

117 Om.X,6laMatei,p. 128. 

118 Om. la Sf. loan Ev., XXXVIII, P. G., LIX, col. 216, 

119 Om. II, Cor, VI, P. G., LXI, col. 477-478. 

120 Om. la Genezd, XII, P. G., LIII, col. 97-98. 

121 Cateheza catre Antiohieni, II, P. G., XLIX, col. 235-236. 
22 Om. catre Antiohieni, IV, P. G., XLIX, col. 56. 123 Om. la F. A., XXXIV, P. G„ LX, col. 265. O. F., XXIII, 6, p. 284. 

Om. VII la I Tim., trad. Arh. T. Ploesteanu, Bucuresti 191 1, p. 62- 124 Catre Olimpiada, Scrisoarea VIII, 13 b, trad. Pr. D. Fecioru, in 
Cuvioasa Olimpiada diaconip, Ed. Deisis, Sibiu 1997, p. 133. 

125 

126 

63. 

127 Om. II la F. A., P. G., LX, col. 85. 

128 Om. XV la Romani, trad. Arhim. Th. Atanasie, Bucuresti 1909, p. 
236-237, 239. 

129 Om. XI la loan, P. G., LEX, col 75. 

130 Explicare la Ps. CXI, 5, la lerom. Prof. N. Mladin, op. cit., p. 579. 

131 Om. LV6la Matei, p. 643-644. 

132 Pr. Prof. I. G. Coman, Personalitatea..., p. 615. 269 133 Prof. Teodor M. Popescu, Epoca Sfdntului loan Gura de Aw, in 
0.",K(1957),nr.4,p.553. 270 CAPITOLUL Vl 

CONCEPjlA ANTROP0LO&ICA 
A FERICITULUI AU&USTIN Pentru o injelegere mai cuprinzatoare a invataturii despre suflet 
sj trup la Parin|ii secolului al IV-lea si in mod special a consecintelor 
ce decurg din aceasta, se impune si prezentarea, conceptiei 
antropologice a Fericitului Augustin. 

Deoarece "personalitatea lui Augustin domina pana astazi 
Crestinismul apusean, invatatura si spiritualitatea sa se prezinta nu 
numai ca eel mai grandios sistem teologic patristic al Apusului, ci si 
ca o plenitudine incomparabila a trairii acestei invataturi. Augustin 
imbina admirabil pe ganditorul de pe piscurile gandirii pure, cu 
monahul smerit care vrea sa ajunga cu adevarat hristofor" . 

Augustin se straduieste sa imbine in conceptia sa antropologica 
ratiunea si cuceririle geniului uman in acest sens, cu datele Revelatrei 
divine. "Am vazut, spune el, ca sfmtele slove invajau deasemenea tot 
ceea ce citisem adevarat in car|ile platonice" . 

In ce masura "vinul" conceptiei sale se impregneaza de izul 
"vaselor" platonice ramane de vazut. 

Mentionam pe moment doar intentia lui Augustin de a proceda 
ca atare, cand zice: "Noi ne vom lua probele nu numai din autoritatea 
marturisirilor divine, dar, de asemenea, din pricina paganilor, vom 
recurge la argumente scoase din ratiune" . 

Au procedat asa §i Parhuii Rasariteni, cum am men^ionat deja, 
facand insa celebru principiul folosit de ei: acela comparat cu efortul 
albinei de a aduna nectarul florilor neotravitoare, din care se face 
adevarata miere. 

Poate din aceste motive §i in ceea ce prive§te cunoa§terea lui 
Dumnezeu, Augustin procedeaza invers fa|a de Sfantul Grigorie de 
Nyssa in special. Cu o incredere prea mare in rafiune, el nu porne§te 
in a descrie omul, cunoscand mai fntai, atat cat se poate, pe 
Dumnezeu, ci invers, incercand sa cunoasca omul considera ca va 
cunoaste si pe Dumnezeu: "Noverim me, noverim Te" 4 (sa ma 

271 cunosc, sa te cunosc). Cu cuvintele Fericitului Augustin, Sfantul 
Grigorie de Nyssa a procedat altfel si anume: "Noverim Te, noverim me' Este adevarat ca dialectica antropologica augustiniana patrunde 
simultan grandoarea si decadenfa. Dar el nu porne^te de la decadenta 
la grandoare, ci mai degraba de la grandoare la decadenta, conditie 
umana care-1 determina sa vada uneori "profunzimea abisala" a 
caderii, in culori foarte sumbre. "Ce sunt eu, Dumnezeul meu? De ce 
natura sunt? Felurita viata, de multe feluri si uimitor de 
nemarginita" 5 , 

In Confesiuni ca si in Despre Treime, Augustin ajunge mereu la 
aceeasi concluzie: omul nu se poate cunoa§te decat regasind inten^ia 
Celui care 1-a creat: Pecetea Creatorului este chipul sau imprimat in. 
interiorul fiin|ei omenesti 6 . Omul gaseste in el insusi raspunsul la 
intrebarile sale. Sa vedem cum infelege aceasta Fericitul Augustin in 
scrierile sale, mai intai privitor la: 

1. Chip si Asemanare. 

In inteiegerea creaturilor in general si a omului in special, 
Fericitul Augustin porneste de la relativitatea acestora. 

Creaturile care au fiinja de la Dumnezeu si nu din Dumnezeu 
sunt relative. Despre ele Augustin spune: "sunt pentru ca vin de la 
Tine dar nu sunt, pentru ca nu sunt ceea ce esti Tu" 7 . 

Apropierea de Dumnezeu e criteriul superibritafii unei fapturi. 
In ierarhia creaturilor se pot distinge trei grade mai importante tinand 
de funcfiunile: esse, vivere et intelligere 8 . Numai omul se 
impartaseste din cele trei grade intrucat: "habemus (homines) ipsum 
esse cum lignis et lapidibus, vivere cum arboribus, sentire cum 
bestiis, inteligere cum angelis" 9 . 

Inferioritatea fiinjei create, fa{a de Creator, Augustin o explica 
prin "creajia "ex nihilo". Toate sunt bune, dar mutabile, caci sunt 
create din nimic, nu din natura insasj a lui Dumnezeu: "Daca ar fi 
facut din natura lui Dumnezeu, nici un lucru n-ar fi supus 
pacatului" 10 . Dar omul este chipul lui Dumnezeu, Cum intelege 
Augustin aceasta? 272 In injelegerea notiunii de "chip" dupa Fericitul Augustin, opera 
capitala ramane De Genesi ad litteram\ in 12 volume, a caror 
redactare se esaloneaza intre 401-412 . 

In Reiractari, ajuns la maturitatea gandirii sale, el exprima 
conceptia sa despre om ca chip al lui Dumnezeu cu corecturile 
considerate necesare. Mai mult, recunoaste in Retractari ; ca gaseste 
mai multe intrebari decat raspunsuri. El corecteaza aici o afirmatie 
avansata altadata prin care Adam isj pierduse chipul 14 , spunand: "Nu 
trebuie sa tntelegem aceste cuvinte ca si cum in el n-ar mai fi ramas 
chipul lui Dumnezeu, ci in sensul ca aceasta imagine era atat de 
deformata incdt avea nevoie sa fie reformats . 

La nota de pesimism funciar generate de cadere, Fericitul 
Augustin adauga si o modalitale personal de intelegere a omului ca 
chip al lui Dumnezeu. Patrologul A. G. Hamman avertizeaza in 
intenfia intelegerii conceptiei lui Augustin asupra faptului ca 
"teologul din Hippone se complace in a reciti istoria Genezei in 
lumina Noului Testament... el reciteste cu placere istoria creatiei, in 
iumina paulina si ioaneica" 16 . Reflectia sa se misca in principal pe 
textui de la Romani VIII, 29, ca si alte texte pauline intelese astfel. 
"Caci pe cei care i-a cunoscut mai inainte i-a si hotarat sa Fie 
asemenea Chipului Fiului Sau". . . 

-Aceasta orientare determina intreaga sa conceptie teologica in 
general sj antropologica in special. 

De fapt, volumele X si XII din De Genesi ad litteram spune 
patrologul H I. Marrou sunt "niste "excursus" artificial adaugate aici 
§i se indeparteaza de textui Genezei" . 

In aceasta intelegere, Fericitul Augustin in De Genesi ad 
litteram 1 *, considerk ca chipul lui Dumnezeu in om consta in ceea 
ce-I ridica deasupra fiintelor lipsite de ratiune. Concret, ratiunea, 
spiritul, inteiigenta sau orice alta expresie apta sa desemneze acest 
prerogativ. In final, pe langa "ratio", "intelligentia", "mens", prefera 
pe eel din urma care constituie cea mai fina extrema a sufletului unde 
se situeaza, pentru el, chipul lui Dumnezeu. 

In conceptia lui Augustin, "textele pauline", spune chiar 
patrologul catolic A. G. Hamman, "arata suficient cum omul este 
creat dupa Chipul lui Dumnezeu: nu in configuratia sa corporala, ci 
in aceasta forma inteligibila care este sufletul luminat... Prin 273 structure sa naturaia, omul este chipul lui Dumnezeu eel putin prin 
sufletul sau (mens)" 19 . 

Splertdoarea divina trebuie sa straluceasca in sufletul omului. In 
lumina din suflet, omul trebuie sa vada chipul lui Dumnezeu. Lumina 
este specificitatea Cuvantului prin care toate s-au facut. Prin urmare, 
natura Chipului este intelectuald, cum este si cea a Arhetipului. 
Ingerul, ca si sufletul, sunt creati si nu nascuti; in acelasi timp 
asemanatori si diferiti, asemanatori prin natura lor luminoasa, diferiti 
ca supusi de'venirii, formabili inainte de a fi formati. Cunoasterea 
Cuvantului intoarce si pe unul si pe celalalt catre Dumnezeu pentru a 
fi creati si formati plecand de la nedesavdrsirea lor. 

"Mai intai fu creata lumina in care se va face cunoasterea 
Cuvantului lui Dumnezeu prin care ea era creata; cunoasterea 
constand in a fi intoarsa nedesavarsirea sa catre Dumnezeu, care o 
formase (initial) si astfel spre a fi recreata si formata" 20 . S-ar putea 
intelege de aici o anume "imperfectiune" a naturii umane chiar 
dinainte de cadere, nu numai dupa aceasta. 

Fericitul Augustin intelege chipul lui Dumnezeu reflectat in 
suflet "distingand tn geneza sufletului omenesc, doua momente 
ontologice. Crearea (creatio) constituie sufletul in structura sa 
metafizica; acesta chiar spiritual se caracterizeaza prin multiplicitate, 
devenire, absenfa determinant si a formei... Trebuie deci ca aceasta 
nedesavarsire primordiala sa se uneasca, intorcandu-se catre 
Dumnezeu care este Unul, intr-o miscare de CONVERSIO, pentru a 
atinge in aceeasi miscare cunoasterea de Dumnezeu si cunoasterea de 
sine, prin reverberatia Cuvantului in ea si asupra ei" 21 . 

Exista astfel o distant care separa chemarea lui Dumnezeu de 
raspunsul omului, Tndepartarea creatiei de Creatorul sau. 

Libertatea omului accepta in acelasi timp referinta la Creator si 
drumul de parcurs pentru a primi plenitudinea fiintei Sale, explicand 
nu numai devenirea constitutive a omului ci si posibilitatea de a 
pacatui. 

Dar situatia chipului in ultima instants in minte, prin 
intelectualismul sau si nota de nedesavarsire a acestuia ca dat 
ontologic, care, chipurile, ar justifica caderea, conduc spre 
intelegerea acelui "nervum rerum" al antropologiei augustiniene. 

Pornind astfel, Augustin a ilustrat o nemaiintalnita efervescenta 
exprimata in operele sale, cu privire la modul in care chipul poatefi 274 corelativ cu asemanarea. Anticipam spunand ca prin toate eforturile 
sale demne de apreciat de altfel, el nu mai gaseste cale de ie§ire. De 
ce? Incercam in cele ce urmeaza sa ne convingem. 

Miscarea inainte a sufletului nu este in mod necesar progresiva, 
ea poate fi regresiva §i timpul poate deveni factor de invechire in rau. 

Augustin se expiica in De Genesi. . . (111,32) in urmarea textului: 
"Ori pentru ca sufletul omenesc si el este o create perfectibila el se 
implineste in aceasta cunoastere. Tot a§a cum dupa caderea in pacat a 
omului, este reinnoit in cunoasterea lui Dumnezeu dupa chipul Celui 
care 1-a creat, astfel ca in aceasta cunoastere a fost el creat, inainte sa 
cada in imbatranirea pacatului; ori chiar in aceasta cunoastere isi 
gaseste el reinnoirea" 22 . In 'tnnoire" nu este deci implicat omul 

intreg. . ;; . 

Tot asa de bine, dupa cadere, omul este considerat "reinnoit §1 
nu recreat, grafo cunoasterii indelebile care este in el si care nu il 
paraseste niciodata. Ce pierde omul prin pacat se intelege ca a fost 
doar acel "frenum aureum", prin care sufletul tinea in stapanire 
trupul. Plecand de la un astfel de punct de sprijin, omul prin miscarea 
"conversiei" revine la chemarea sa innascuta si funciara: el i§i 
regaseste forma initiala care il face asemenea cu Dumnezeu. 
Intoarcerea pasiva; "este reinnoit", pune in schimb in evidenta 
initiativa gratuita a lui Dumnezeu, omul nemaiputandu-se converti 
decat reinnoindu-se, ceea ce ii permite sa se reintoarca catre 
Dumnezeu prin cunoasterea simetrica de sine si de Dumnezeu. 

Astfel Augustin se vede in fata unor probleme insolubile carora 
trebuie sa le raspunda, dintre care mentionam in primul rand modul 
cum intelege Augustin consecintele caderii, adica daca in mod cert 
Dumnezeu nu este autorul raului si daca raul nu este "decat lipsa 
binelui" (nihil este malum nisi privatio boni) 23 . Daca rauljiu este un 
principiu cum credeau maniheii, ci privatiunea binelui de unde 

provine el? 

Inspirat din filosofia aristotelica, Fericitul Augustin recurge la 
distinctia dintre substanta si accident! spre a demonstra ca raul 
provine din vointa. Vointa libera a omului putand deveni rea este 
deci un accident al naturii create din neant . 

Prin pacat omul pierde libertatea perfecta (libertas) datorita 
careia putea sa evite raul si sa faca bine cu un simplu auxilium sine 
qua non. Liberul arbitru care ramane dupa cadere, nu poate decat sa 275 pacatuiasca fara ajutorul unui har mai puternic pe care Augustin Tl 
nume§te auxilium quo volumus 26 . Prin pierderea harului ajutator 
(gratia adjutoria) armonia intre om sj Dumnezeu, om §i lume, suflet 
§i trup devine anarhica. Adam a ajuns la "non posse non peccare et mori Moartea sufletului, in sensul ca primul om a cazut din har care 
era viafa lui, a fost imediat urmata de moartea trupului. Tot neamul 
omenesc a devenit o "massa perditionis", "massa damnationis", masa 
pieirii, masa condamnarii 27 . 

Chiar §i cele mai frumoase fapte sj ganduri cand ies din 
dragostea de sine, sunt patate de rau. Un pacat na§te pe altul sj-1 duce 
pe om tot mai adanc la incatu§are §i decadere 28 . 

Pedeapsa pentru pacatul originar era o inversare a valorilor: 
spiritul omului devine trupesc in loc ca trupul sa se spiritualizeze 
prin ascultarea poruncii dumnezeie§ti. Dreptatea divina 11 lasa sa 
traiasca prin puterile lui, dar nu in independents absoluta pe care o 
dorea omul, ci in dezacord cu sine insu§i 9 . Astfel, dupa concep^ia lui 
Augustin conform careia chipul straluceste cu precadere in minte sj 
aceasta intunecandu-se, prima consecinja a caderii este ignoranta. 
Mai mult, aceasta devine la randul ei izvor de pacate. Caci "prin 
ignorant, raul ne* place ca §i cand ar fi un bine" 3 ; pacatul este prin 
urmare, orice gandire, cuvant sau fapta, este rodul ignorantei si 
concupiscen$ei trupului. "Pacatele vin din doua izvoare - zice 
Fericitul Augustin; sau pentru ca nu stim ce trebuie sa facem, sau 
pentru ca, desj §tim nu facem. De o parte este pacat din nestiin^a, iar 
pe de alta din slabiciune. De aceea, marturisind neputin^a §i ne§tiin^a 
noastra, zicem: "§i nu ne duce pe noi in ispita" (Mt. VI, 13) §i 
"Domnul este luminarea mea §i mantuirea mea" (Ps. XXVI, 1). Caci 
lumina risipe§te Tntunericul ignorantei, iar mantuirea ne Tntareste 
infirmitatea noastra" 31 . 

In aceasta situatie, Augustin promovand o asemenea conceptie 
despre chip, trebuia sa raspunda cum colaboreaza harul cu o astfel de 
libertate. Care este contribu^ia omului in procesul mantuirii? 
"Problema grea §i spinoasa pentru solu^ionarea careia trebuie sa se 
^ina seama, atat de bogata experiem;a mistica a marelui episcop 
african, cat §i de imprejurarile In care vorbe§te despre lucrarea 
harului sau despre lucrarea omului in opera mantuirii. Fericitul 
Augustin face deosebire intre liberul arbitru §i libertate (libertas)" 32 . 276 Episcopul de Hippo spune in acest sens: "Liberul arbitru facut 
captiv de pacatul originar n-are putere decat spre a pacatui. El se 
mi§ca liber, dar numai in pacat. Este liber fata de lege, dar sclav 
nascut pacatului. Harul il elibereaza §i-l intare§te. "Libertas" este o 
dispozitie interioara, fruct al harului, care poate numai sa aleaga, dar 
sa faca §i binele" 33 . 

In aceasta situatie se pune problema libertatii omului in relatie 
cu harul, ce rol mai joaca aceasta, in procesul mantuirii? Fericitul 
Augustin afirma cu atata vigoare necesitatea harului, meat ajunge 
catre sfarsitul vietii sale sa lege mantuirea numai de har nu §i de 
lucrarea omului. 6 refacere a omului cazut nu este posibila decat prin 
har. Daca noi n-am putut sa ne facem, cum am fi putut sa ne refacem, 
intreaba Augustin? Omul poate sa cada singur, dar nu poate sa se 
ridice singur. Harul este absolut necesar trairii in Hristos. Este aerul 
pe care-1 respira crestinul §i care sustine viata sa 34 . Credinciosii spun 
in rugaciune: "si nu ne duce pe noi in ispita ci ne izbaveste de eel 
rau" (Mt. VI, 13). Daca pot prin ei insjsi, pentru ce se mai roaga? De 
ce rau se roaga sa fie izbaviti, daca nu in chip special de eel al 
trupului? §i de acesta nu libereaza decat harul prin lisus Hristos 
Domnul nostru" 35 . 

Subliniind corect necesitatea harului pentru mantuire, considera 
totusi "izbavirea de trup" ca ceva necesar, motiv pentru care asa cum 
s-a vazut nici nu-1 considera constitutiv calitatii de "chip" vorbind 
numai de fiinta nu si de persoana omului. 

Fericitul Augustin merge insa mai departe atunci cand 
comenteaza textul evanghelic: "Multi sunt chemati, dar putini alesi" 
(Mt. XXII, 14), spunand ca cei alesi sunt chemati pe masura vointei 
lor intr-un mod convenabil (congruenter vocati) pentru ca mila lui 
Dumnezeu sa ie fie folositoare. Cei care nu se potrivesc sr nu se 
conformeaza cu chemarea nu sunt ale§i pentru ca nu urmeaza harul, 
desi sunt chemati. Augustin distinge intre cei ale§i §i cei chemati. Cei 
alesi raspund milostivirii lui Dumnezeu, pe cand cei chemati nu sunt 
mi§ca{i de har, fiind incapabili sa-1 primeasca. 

Astfel, mila lui Dumnezeu devine nefolositoare, daca omul nu 
vrea s-o primeasca. Insa Domnul face milostenia intr-un mod 
corespunzator celui ales, incat el n-o mai poate refuza (quomodo scit 
ei congruere ut vocantem non respugnat) . 277 Prin urmare, harul se acorda printr-un decret ascuns al lui 
Dumnezeu, nu pentru vreun merit oarecare §i este imposibil sa i se 
Impotriveasca cineva dintre cei alesi, deoarece lucreaza in mod 
irezistibil potrivit (congruenter) fiecaruia dintre ei. Harul da celui 
ales pe "posse non peccare". Sfintii n-ar putea sa-si realizeze 
desavarsirea lor, daca n-ar primi prin harul dumnezeiesc posibilitatea 
sj voinfa de a persevera. 

Voinfa lor este insuflejita de Duhul Sfant atat de mult incdt sa 
poata fiindca asa voiesc si ei voiesc asa pentru ca Dumnezeu 
lucreaza in ei vointa. S-a venit deci in ajutorul slabiciunii omenesti, 
care prin harul divin sa se lucreze intr-un chip statornic si de neinvins 
(ut divina gratia indeclinabiliter et insuportabiliter ageretur) 37 , 

Ca o consecinta logica, Hbertatea umana fund exclusa, Fericitul 
Augustin ajunge sa inve|;e ca mantuirea este numai opera harului, 
concluzionand in acest sens: "Daca s-ar discuta prin ce este cineva 
vrednic, n-ar lipsi unii sa spuna: prin voinfa omeneasca. Noi spunem 
prin har sau predestinafia divina" 38 . 

De multe ori Fericitul Augustin incearca sa lamureasca anumite 
incertitudini, nofiuni antagonice si paradoxale ale conceptiei sale 
despre "chip". Chiar in lucrarea De Trinitate, "mceputa in puterea 
varstei si terminata in zilele batranetii" 39 , Augustin revine in mod 
surprinzator spre a nuan^a afirma|iile despre har si pacat, recentrand 
hristologic nofiunea de "chip". 

Dar ca si in De Genesi ad litteram, "chipul" este redus tot la 
suflet, "cad in sufletul omului rational si inteligent, trebuie gasit 
Chipul Creatorului, nemuritor si grefat pe nemurire. La fel, intr-un 
anume sens, se vorbeste despre nemurirea sufletului, caci sufletul 
poate si el sa moara, atunci cand e lipsit de viata preafericita, care 
este adevarata viata a sufletului; se spune cu toate acestea ca el este 
nemuritor pentru ca in orice via$a ar fi, fie ea si cea mai mizera, el nu 
inoeteaza niciodata sa traiasca - la fel cum, chiar daca ratiunea sau 
inteligenta poate fi ori adormita, ori sa para cand mica sau mare, 
niciodata insa sufletul omenesc nu inceteaza sa fie rational si 
inteligent. 

De aici, daca el afostfdcut dupa Chipul lui Dumnezeu, in acest 
sens poate cu ajutorul ratiunii si inteligentei si sa il vada pe 
Dumnezeu este evident ca din ziua cand incepe sa fie o natura mare 
si minunata Chipul poate fi distrus pdnd la a nu mai apare aproape 278 de loc, el poate deveni tenebros si desfigurat dar sj clar si frumos, 
neincetand niciodata sa existe" 40 . 

Chiar §i in De Trinitate, Augustin reinnoieste ideile sale deja 
mentionate ce conduc la predestinare si neintelegerea modului cum 
harul colaboreaza cu vointa. Fortand textul (Ps. XXXVII, V, 7) "cu 
palma ai masurat zilele mele si chipul (statul) meu ca nimic inaintea 
ta'\ el adauga: Omul poate sa se nelinisteascd in van el merge intru 
chip. Oricat de mare ar fi natura sa, ea a putut fi viciata pentru ca nu 
este natura suverana dat fund ca ea este randuita spre natura suverana 
§i prin faptul ca este capabila (capax) sa participe la aceasta, este 
mare" 41 cu adevarat. 

Printr-un aport exclusiv al harului si fara participarea vointei se 
intelege chipul in devenirea sa. Numai astfel, el tinde catre ceea ce 
este etern si primeste forma sa de chip ~, 

Daca Augustin intelege astfel chipul, se poate observa in cele ce 
urmeaza cum concepe "asemanarea", despre care nu vorbeste 
niciodata separat. De fapt, notiunea de asemanare la Augustin e doar 
presupusa. Ei foloseste termenul de: vedere, cunoastere, participare. 

Inca in Soliloquih Augustin scrie^ "Doresc sa-l cunosc pe 
Dumnezeu §i sufletul. Nimic mai mult? Intr-adevar, nimic" . Cele 
doua chestiuni, in acelasi timp distincte si indisolubil legate, se 
reunesc in teologia omului ca chip al lui Dumnezeu. Aceasta expiica 
cele doua apropieri, care revin fara incetare in conceptia lui 
Augustin, una care merge de la Dumnezeu la om si cealalta de la om 
la Dumnezeu, una mai teologica, cealalta mai empirica; una bazata 
pe Scripturi, care marcheaza drumul cautarii, cealalta inradacinata 
intr-o experienta umana. Dar cea care pleaca de la Dumnezeu la om 
se opreste doar'la suflet, "teologia experimentandu-se in psihologie §i 
psihologia dezvoltandu-se in teologie" . 

Augustin concepe asemanarea in aceeasi maniera ca si notiunea 
de "chip", accentuand, nu numai subliniind, distinctia dintre necreat 
si creat cum facuse Sfdntul Grigorie de Nyssa. "Dumnezeu este 
Fiinta sj omul nu este" 45 , §i a in|elege ca Dumnezeu este Fiinta 
inseamna "a te vedea bine dedesupt, mult indepartat si mult diferit de 
El" 46 . Ceea ce este schimbator "inceteaza sa fie ceea ce era si incepe 
sa fie ceea.ce nu era", deci "numai Cel care nu se schimba merita 
intr-adevar si fara rezerva sa se numeasca fiinta" 47 . 279 Conceptia augustiniana prin care omul descopera prapastia 
care-I separa de Dumnezeu, orienteaza p ea intreaga sa antropologie. 
El se straduieste sa atenueze aceasta diferenta ontologica, aratand ca 
si in aceasta situatie omul aude glasul lui Dumnezeu care il cheama 
sa strabata distanta pana la el. Dar numai Dumnezeu singur cum am 
vazut, ne poate face sa parcurgem drumul de la chip la asemanare, 
chiar fara voia noastra sau macar printr-o voie "congruenta" putem 
sti ca Dumnezeu "nu este departe de fiecare din noi, caci in El traim, 
ne miscam si suntem" 48 . Cu atat mai mult cu cat aceasta diferenta 
ontologica intre om si Dumnezeu devine si etica prin dialectica 
pacatului 49 . 

Astfel, Fericitul Augustin, cand nu distinge chipul de 
asemanare, cand le considera sinonime dar iara a sublinia suficient 
de clar reciprocitatea dintre cele doua si daca o face, modalitatea prin 
care face aceasta, ridica numeroase semne de intrebare. 

Intr-o opera din tinereje, Augustin comentand Geneza I, 2, 
distinge net chipul de asemanare intr-un mod foarte personal, 
spunand: "Orice chip este asemanare cu eel al carui chip este si totusi 
tot ce se aseamana cu cineva nu este doar pentru aceasta chipul 
sau" 50 . Numai CuvantuI este chipul Tatalui si perfecta lui 
asemanare 51 . 

E drept ca aceasta dinstinctie e mai mult filosofica deeat biblica, 
asupra careia Augustin este deja mai pu^in ferm in opera De diversis 
questionibus. Aici pare sa le confunde mai intai spunand ca Adam le 
pierde si pe una si pe cealalta 52 . Mai departe insa el se arata mai 
nuan^at distingand chipul, asemanarea, egalitatea. "knediat ce exista 
egalitate, exista in mod necesar asemanare iara chip; indata ce exista 
asemanare, nu exista in mod necesar chip si nici egalitate" 53 . Ca si 
Sfantul Grigorie de Nyssa se foloseste spre exempliflcare de 
comparatia cu oglinda 54 . 

In alta parte comentand Deuteronom IV, 16, Augustin 
diferenfiaza categoric planul filologic de eel filozofic. Textul sfant nu 
pare sa stabileasca distinc^ia intre chip si asemanare, atunci cand din 
punct de vedere filozofic "orice chip este in acelasi timp asemanare, 
dar orice asemanare nu este in acelasi timp chip. Daca deci, doi 
gemeni se aseamana, se poate spune ca unul este asemanarea 
celuilalt dar nu chipul lui" 55 , pentru ca nu exista o interdependenta. 
§i unul si celalalt pot fi chipul tatalui. 280 Aceeasi distinctie il conduce pe Augustin sa interpreteze chipul 
si asemanarea in textul Genezei intr-un sens global, ca formand o 
unitate "ab initio" ca si de-a lungul devenirii. Chipul §i asemanarea 
in conceptia sa se dezvolta sau se deterioreaza impreuna; pozitie 
radical opusa gandirii rasaritene. 

Omonimiea dintre cei doi termeni pe langa dezavantajele 
privitoare la punctul de incopciere intre natura si har, il va face totusi 
sa nu mai vorbeasca despre pierderea chipului cum o facuse atunci 
cand diferentia net cele doua notiuni, sustinand ca prin cadere s-au 
pierdut amandoua. 

A fi "dupa Chipul" lui Dumnezeu in conceptia lui Augustin 
inseamna mai mult intenfia lui Dumnezeu, caci ceea ce constituie 
omul in specificitatea sa este doar fiinta si chemarea (vocatia). Caci 
"chipul este dar gratuit prin excelenfa avand alegerea divina inscrisa 
in actul creator ca un germen, o energie sau o capacitate (caoax) pe 
care omul trebuie sa o dezvolte mai departe in desavarsirea sa . 

In conceptia lui Augustin chipul se refera la Dumnezeu si nu 
doar la Fiul ca si "chip" al Tatalui 57 . Promovand o astfel de 
intelegere a chipului, Fiul este chip nascut al Tatalui identic cu Tatal, 
dar nevazut 58 . Astfel, Augustin orienteaza chipul cu precadere pe 
Dumnezeu Cel Unic in fiinta, in detrimentul Persoanelor ce contin 

fiinta cea Una. 

Am amintit de notiunea CONVERSIO la Fericitul Augustin, 
intelegand ca prinml sau sens este "a intoarce catre" sau a urma 
impulsul lui Dumnezeu, caci "patria sufletului este Dumnezeu care 
1-acreat" 59 . 

CONVERSIO este modalitatea prin care omul isi poate proba 
statutul sau ontologic de "chip" si "asemanare". 

S-a vazut ca in conceptia lui Augustin, Dumnezeu este 
imuabilitatea prin excelenta, iar omul la polul opus, unitatea, 
miscarea, devenirea. 

Aceasta miscare este dubla: ea poate izbucni in multiplu, pentru 
ca omul este amestecat cu fiinta si nefiinta; miscarea insa poate fi 
deasemenea intoarsa; unificarea multiplului, unitatea binelui este 
constiima, descoperirea in sine a deschiderii catre Dumnezeu 
mi§carea catre El ca Unificator. Fireste, tot Dumnezeu descopera. 

Adam a fost creat "dupa chipul si asemanarea" lui Dumnezeu, 
intelegand aici doua posibilitati: inradacinarea, in miscarea 281 


conversiei in cea mai intima parte din fiinta omeneasca §i provocarea 
la actfune, folosind timpul repartizat pentru a dezvolta gratia primita. 
Concret: "Omul este un material oferit Muncitorului pentru ca el sS-I 
perfectioneze" 60 . De aici tot a§a de concret se intelege ca in procesul 
asemanSrii, Dumnezeu aseamanS cu sine pe om, fara om; nu omul se 
aseamanS prin sinergia intre har sj vointa cu Dumnezeu. 

Augustin inva|a aceasta, deoarece omul trebuie impiedicat sa se 
inchida in sine si de aceea Dumnezeu II intoarce catre El, 
imprimandu-i mi§carea sa vitala si ca omul prin libertate (sic) poate 
ratifica orientarea primita, fireste cum am vazut, o libertate 
congruenta. Fiinta intoarsa catre trebuie sa devina deci fiinta care se 
intoarce spre . Aceasta ar explica compenetrarea harului si libertajii 
de-a lungul intregului itinerar spiritual, pe care-L face Dumnezeu 
pentru om, dar fara om. 

Reinterpretarile Genezei ii permit lui Augustin ca in mod 
progresiv sa se mdeparteze de hermeneutica alegorica pentru o 
explicate din ce in ce mai literals. Dar la polul opus Sfantului 
Grigorie de Nyssa pentru Augustin, Adam nu mai este un nume 
global ci numele unui personaj istoric, a carui existenta a fost 
determinant! pentru posteritate. De a sa CONVERSIO AD DEUM sau de 
a sa AVERSIO depinde istoria lumii. E drept ca Augustin a fost impins 
sa dramatizeze la maxim starea acestuia de controversa pelagiana. 
Aceasta pozitie poate fi injeleasa prin faptul ca "diversele comentarii 
ale Genezei evidentiazS ca parerile lui Augustin despre Adam nu 
sunt monolitice, ele se cauta, se explica, se forjeaza §i cateodata 
devin dure. Trebuie deci facuta proba unei mari fineti pentru a nu 
amplifica un text clarificat printr-altul, care pare sa-1 nuanteze daca 
nu chiar sa-1 contrazica" 62 , cum afirma un teolog catolic. 

Printre multele intrebari ce persists dupa schitarea conceptiei 
Fericitului Augustin despre chip si asemSnare, ce va mai fi reluatS in 
continuare, prima ar fi aceasta: Daca "Chipul" este redus doar la 
suflet, care este conceptia lui Augustin despre trup, cum coexists 
sufletul cu trupul? 2. TRUPUL SI SUFLETUL. COEXISTENTA DIMTRE CELE DOUA 
COMPONENTE UMANE. 

Fericitul Augustin, in baza afinitatilor sale cu platonismul si 
remanentei ideilor maniheice cu care a petrecut circa 10 ani, nu ii 
este de loc usor sa nu culpabilizeze trupul 63 , cum o faceau mamheii §1 
sa ideal izeze sufletul. 

Uniunea sufletului cu trupul i s-a parut dintotdeauna 
deconcertantcP*. O seama de pasaje din anumite opere ale sale 
demonstreaza cu claritate aceasta 65 . Conceptia sa influenza de 
rnaniheism trebuia sa se decanteze in timp in lumina invataturilor 
crestine §i a "retractarilor" sale ulterioare. 

In privinta crearii trupului, Augustin enumera succesiv trei 
opinii. Prima care concepe pe Dumnezeu modeland omul printr-un 
act special de iubire ceea ce in gandirea Parintilor Rasariteni era un 
act de demnitate si mare^ie a omuiui. Augustin considers insS aceastS 
conceptie "puerila §i nedemna de Dumnezeu" . 

A doua opinie afirmS ca omul se distinge de alte creatun vemte 
in existenta doar prin cuvant, pentru ca el este opera lui Dumnezeu in 
PersoanS.Episcopul din Hippo considers mai justa o alta opinie care- 
i orienteaza decisiv §i ireversibil in ciuda reformularilor ulterioare 
intreaga antropologie. El spune: "Ceea ce face nobletea omuiui, nu 
este aceea cS L-a facut El insusi... Nu, ceea ce face excelenta sa este 
faptul ca Dumnezeu l-a facut dupa Chipul Sau, dandu-i un suflet 
spiritual si o inteligenfa care-l aseaza deasupra animalelor" . 

De aici se intelege cS trupul nu este inclus in chip, aceasta 
includere ar atenta cumva la "excelenta omuiui". 

Trupul lui Adam a fost un trup "animal" (doar insufletit) nu 
spiritual ca acela pe care il vom avea dupa inviere 68 . El exclude 
conceptia unui trup spiritual deoarece arborii paradisului nu i-ar fi 
putut furniza o hrana potrivita 69 . 

Aceasta conceptie e explicabila la Augustin, deoarece harul 
imbrSca exterior natura umanS, respectiv trupul. Augustin considers 
cS Adam a avut un trup animal nu doar inainte de paradis, ci §i dupa 
ce a fost asezat acolo, chiar daca potrivit "omuiui interior" el a fost 
din punct de vedere spiritual dupa Chipul Celui care il crease. 

Excesul de interpretare alegoricS a Facerii, aplicand viziunea 
paulina interpretSrii stSrii primordiale a omuiui, il pune pe Augustin 282 283 in dificultate. Daca harul este supraadaugat sj chipul se afla doar in 
suflet, cum se mai intelege ca prin pacat trupul sj-a agonisit moartea 
nemaiputand deveni spiritual 70 . Dar cum trupul animal ai lui Adam 
putea fi supus devenirii sj din muritor el putea deveni nemuritor prin 
fidelitate in incercari, daca responsabil pentru pacat este doar trupul 
sj chipul consta doar in suflet? Insusj Augustin, complacandu-se in 
alegorii, se intreaba: "Cum explicam ca Apostolul a putut sa 
vorbeasca de reinnoire in cunoasterea lui Dumnezeu, conform 
chipului Acelui care il crease? Nu se poate pune problema 
reacoperirii cu nemurire a trupului spiritual, pentru ca Adam n-a 
avut niciodata un asemenea trup. Nu se poate pune decat problema 
restabilirii dreptajii pierdute prin pacat sj a reinvierii spirituale ceea 
ce face starea noastra mai buna decat a lui Adam" 71 . 

Conceptul de "dreptate originara" inteles astfel il determina pe 
Augustin sa vorbeasca asadar doar de "chipul imprimat in spiritul 
sufletului pierdut de Adam" 72 . Concep|ie nefericita pe care va 
incerca sa o modifice in Retractable sale 73 , cand afirma 
indelebilitatea chipului. Cu toate acestea va fi mereu intr-o situate 
oscilanta in privinta trupului. 

De aceea vorbeste de placerea corpului ca de "horribilis 
turpitudo" 74 , alteori subliniaza ca trupul este un instrument al 
sufletului si fiindca este un bun inferior sufletului, trebuie sa i se 
supuna 75 . Mai mult "carnea in genul ei si in ordinea sa e buna" (Quae 
in genere atque ordine suo bona est) 76 . 

Daca alegoriile de inspirafie paulina pe care le foloseste in 
explicarea notiunii de "chip", mai mult il deruteaza decat il ajuta, in 
privinta starii eshatologice a trupului conceptia Sfantului Pavel 
exprimata in I Cor. XV, il determina pe Augustin sa profeseze sj un 
optimism somatologic in mod special de natura eshatologica. In 
privinta invierii trupului, "Augustin a avut ocazia sa revina si sa 
vorbeasca despre ea de-a lungul indelungatei sale cariere 
ecleziastice: o trateaza cu insistent in De fide et symbolo, pe care, 
tanar preot fiind, a avut onoarea sa-1 rosteasca in fata conciliului 
general al episcopilor din Africa, conciliu reunit la 8 octombrie 393; 
discuta despre ea ca raspuns la o obiectie adusa de neobositul sau 
adversar Iulian din Eclana, in Opus imperfectum la care lucra cand a 
murit. Dogma invierii ocupa un loc important in expunerile sale de 
sinteza teologica, fie scurte, destinate credincio§ilor precum 284 Enchiridion ad Laurentium, fie indelung dezvoltate, indreptate 
impotriva paganilor, precum De civitate Dei, care consacra acestei 
dogme, lungi eapitole in cartile a Xlll-a (in legatura cu moartea) sau 
a XX-a (in legatura cu judecata) ca §i in cea mai mare parte din 
cartea a XXII-a §i in ultima" 77 . 

Trupul va invia pentru ca a inviat Hristos: "Credem §i in 
invierea trupului care s-a intamplat mai intai la Hristos pentru ca §i 
Corpul sa spere sa i se intample ce i s-a intamplat deja capului... 
Unde este capul acolo vor fi sj bratele" . 

Trupul, in conceptia Fericitului Augustin, isj descopera 
demnitatea abia in eshatologie. Invierea va face sa dispara ceea ce a 
corupt corpul, ceea ce a atentat la integritatea substantei sale, atunci 
el va avea o "sanitas perfecta" §i "pristina stabilitas" 79 . Invierea este 

80 

o "restitutio in melius" . 

Lui Augustin ii lipseste optimismul antropologic al Sfantului 
loan Gurd de Aur, tocmai prin conceptia sa mai pesimista despre 
trup. "Nimic nu este mai caracteristic pentru sensibilitatea Sfantului 
Augustin decat aceasta suferinfa pentru instabilitatea conditiei 
pamante§ti pe care o condijioneaza §i rezuma prin intrarea in 
temporalitate - timp distructiv al fiintei in care viata noastra se 
consuma §i se grabeste spre moarte" 81 , cum afirma patrologul catolic 
H. I. Marrou. 

Augustin spune textual; "Nu este nimeni mai aproape de moarte 
intr-un an decat acum, maine decat astazi si astazi decat ieri. Timpul 
trait se scade din acela de trait, sj ceea ce ramane mic§oreaza zilele in 
a§a fel incat timpul acestei vie|i nu este altceva decat o cursa spre 
moarte" 82 . 

E optimist insa atunci cand reliefeaza faptul ca in planul 
eshatologic vor dispare diformita^ile fizice: "nimic discordant, nimic 
ca sa ofenseze privirea, totul va fi de o frumusete perfecta in "aceste 
corpuri pure, tinere, etern luminoase" . 

Fericitul Augustin raspunde in acest sens cu o similitudine 
ingenioasa. . . aceea a statuii de bronz pe care artistul o trimite la topit 

zv . 84 

pentru a o remodela, mai frumos ca inamte . 

Augustin vorbesje insa §i de faptul ca "pe trupul martirilor vor 
straluci cicatricele glorioase", dupa cum Hristos inviat a putut sa-sj 
arate lui Toma urma lancii §i a piroanelor 85 . Fundamental pe statutul 
oarecum defavorabil al trupului in raport cu sufletul in viata aceasta 285 profesat de Augustin, spiritualitatea occidentals in ideea Iui "imitatio 
Christi" a denaturat infelegerea "stigmatelor" lui Hristos in sens 
spiritual, ajungandu-se astazi, in catolicismul filipinez mai ales, la 
practicarea acestora si chiar a rastignirii pe cruce. In loc sa se 
"stigmatizeze" patimile din trup se mortifica trupul propriu-zis. 

Fericitul Augustin gaseste totusi in perspective eshatologica, 
cum am observat suportul necesar pentru nadejdea invierii. O face 
uneori chiar cu lirism. lata ce spune unci surori inlacrimate de 
pierderea fratelui: "Dragostea fratelui tau cu care te-a iubit si te 
iubeste n-a pierit; ea ramane pastrata in vistieria sa si ascunsa cu 
Hristos in Dumnezeu" (... manet ilia servata in thesauro suo et 
abscondita est cum Christo in Domino) . Sau "nu-i pierdem pe cei 
care au plecat inaintea noastra din aceasta viata; intr-un fel ii 
trimitem inainte in cealalta viata, unde ii vom intalni si unde ne vor fi 
cu atat mai dragi, cu cat ii cunoastem mai adanc (ubi nobis erunt 

87 

quanto notiores tanto utique canores) . 

Din cele men^ionate se poate observa ca trupul este vazut in 
conceptia lui Augustin in ultima instan^a intr-o pozitie mai sumbra si 
secundara. Trupul isi lumineaza conditia in eshatologie. Aceasta 
explica de ce in majoritatea cazurilor aminteste de el doar in relatia 
cu sufletul si in mod secundar. 

Despre suflet, Fericitul Augustin vorbeste in tot capitolul VII 
din De Genesi ad litteram, unde comenteaza textul: "si omul deveni 
suflet viu". Analizand natura sufletului, el indeparteaza doua teze 
extreme si anume: ca sufletul ar fi de natura divina si alta ca acesta ar 
fi de natura corporala. De unde vine sufletul? Episcopul din Hippo 
respinge o "materies animae" preexistenta 88 , sufletul este creat de 
Dumnezeu "ex nihilo" 89 . 

Sufletul este simultan necorporal sj transcendent in uniunea sa 
cu trupul. Augustin e mai putin increzator in imanenta sufletului in 
relafia cu trupul, din pricina concep^iei despre irezistibilitatea harului 
si a altor consecinte ce decurg din aceasta, in mod special aceea a 
"dreptajii originare". 

Raportul sufletului cu trupul e conceput de Augustin ca si la 
Plotin adica "raportul unui muncitor cu unealta sa sau al unui artist 
cu instrumentul sau" 90 . Experienta durerii probeaza reciprocitatea 
dintre suflet §i trup, dar Augustin intotdeauna amplifica 
superioritatea si diferenfa sufletului in detrimentul trupului" 91 . 286 Corporalitatea este acccentuat spatiala §i divizibila; sufletul 
dimpotriva este total indivizibil ca subiect si ca obiect: TOTA SE 
NOVIT ERGO ET TOTAM SE NOVIT 92 . Sufletul are deci constiin|a de 
sine. In capitolul XII din De Genesi, el ii define§te astfel: "Animam 
non esse Corpoream, non me putare, sed plane scire, audeo 
profited" 93 . Drept urmare, el respinge preexistenta sufletului, 
negandu-i chiar si rajiunea cauzala. "Pe tema sufletului eu nu afirm 
nimic in mod definitiv, decat ca el este de la Dumnezeu chiar daca nu 
este de substan^a divina si nici nu procedeaza ca substanta a lui 
Dumnezeu" 94 . 

Augustin opineaza insa in legatura cu sufletul lui Adam, ca nu 
este zamislit, ci creat in cursul celor sase zile. El a ramas "ascuns in 
lucrarile lui Dumnezeu pana la insuflarea sa in trup" fiind creat ca 
ratiune seminala. Alaturi de altele, opinia socheaza dar Augustin 
conform principiului sau, o va retracta. 

Doua elemente sunt deci necesare, in alcatuirea omului: trupul 
si sufletul 96 . Omul nu se poate defmi doar prin suflet, nici doar prin 
trup, el este compus din ambele. Distincte radical, cele doua sunt 

■ 97 

unite . 

Sufletul nu preexista, cele doua sunt create simultan, dar in mod 
diferit, sufletul "ex hihilo", trupul din materia deja existenta 
transformata in acest sens, Ramane dupa multe ezitari ca trupul este 
"bonum", sufletul "magnum bonum", pentru ca este chipul lui 

98 

Dumnezeu . 

Ajutat de gandirea Sfantului Pavel, Augustin realizeaza ca "si 
Scriptura afirma ca nimeni niciodata nu §i-a urat trupul sau" 99 (Efes. 
V, 29). El spune pana la urma ca: "A exalta natura sufletului ca un 
bine suveran si a condamna natura carnii inseamna sa invidiezi 
carnal sufletul si sa fugi carnal de trup pentru ca sa te inspiri apoi din 
vanitatea omeneasca" 100 . El recunoaste o inclina|ie naturala in suflet 
de a trai cu trupul 101 . Trupul isi are viata din uniunea cu sufletul, 
sufletul actioneaza cu si prin trup {inandu-1 sub dependent sa, dar 
insufletindu-1 in intregime . 

Omul astfel structurat exista si actioneaza pe doua planuri intr- 
un fel distincte dar legate indestructibil, reciprocitatea acestora 
constituind fiin^a si via|a sa, respectiv: de la materie la spirit si de la 
spirit la materie. Unui sj altul, simultan sunt punct de sosire si de 
plecare 103 . Fericitul Augustin reducand chipul doar la suflet, ajunge 287 sa descopere in sufletul omenesc "imaginea Treimii", prin triada: 
MENS, NOTITIA, AMOR 104 , facand astfel o antropologie a lui 
Dumnezeu si orientand teologia trinitara spre supremajia naturii 
treimice in detrimentul persoanelor, "dar fara sa piarda totusi din 
vedere distinctia si realitatea persoanelor treimice" 105 . 

Augustin se explica dar se si complica in acest sens, pentru ca 
lanseaza ipoteza posibilitatii cunoasterii lui Dumnezeu in fiinta dupa 
analogia sufletului omenesc, neavdnd la indemdna mijloacele prin 
care sa "escaladeze" diferenta dintre necreat si creat, respectiv 
invdtatura despre energiile necreate, ce tin de fiinta divina - dar nu 
se confunda cu ea. lata ce spune el: "Am recurs la creaturi, mai ales 
la creatura rationale si inteligenta tacuta dupa chipul lui Dumnezeu 
pentru a-i face sa vada, ca intr-o ogiinda, atat cat pot si daca vor pe 
Dumnezeul-Treime in treimea vointei noastre, a inteligentei noastre, 
a memoriei noastre. Fiecare observa printr-un fel de intuitie vie d 
aceste trei forte, printr-o intentie divina compun alcatuirea naturala a 
spiritului sau; el observa cat de mare este pentru spirit puterea de a-si 
aminti, a vedea, a dori natura eternd si imuabild; a-si aminti prin 
memorie, a contempla prin inteligenta, a aduna prin iubire: da, este 
bine ca el sa descopere aici chipul acestei divine Treimi" 106 . Se 
desprinde de aici si "un indeterminism psihologic ce se 
fundamenteaza pe natura vointei si pe atitudinea acesteia de a alege 
intre motive contrare (Liber motus animi ad faciendum et ad non 
faciendum - potestas consentire vel non consentire). Dar el face 
acest indeterminism dependent de determinismul teologic, dupa care 
harul divin este necesar pentru orice fapta buna a voinjei. "Vointa 
este in noi mereu libera dar nu intotdeauna ea este si buna, zice 
Augustin, accentuand prin aceasta ca esenja libertatii consta mereu in 
a fi liber de la ceva spre altceva. §i pentru Episcopul Hippo acest 
"altceva" nu poate fi decat ceea ce este mai inalt: Dumnezeu" 107 . 

De memionat in privin^a sufletului ca Fericitul Augustin admite 
o oarecare indulcire a pedepselor de dupa judeeata particulara 108 , 
uneori chiar posibilitatea unei iertari in viata viitoare 109 . Dar aceasta 
iertare va fi "ca prin foe 1 ' adicd in Purgatoriu, focul destinat 
crestinilor cu pacate usoare si neiertate 110 , conceptie specifica 
crestmismului apusean. 

In urma multor retractari, Fericitul Augustin reuseste sa prezinte 
reciprocitatea dintre suflet si trup in privinta consimtirii celor doua in 288 savarsirea pacatului. Daca trupul ar ft cauza pacatului, cum nu 
pacatuiesc toti oamenii? 

Un bun cunoscator al antropologiei Fericitul Augustin explica: 
"Cum toti oamenii poseda acelasi trup, ar insemna ca toti sa fie 
pacatosi. Dar existenta sfintiior, care nu au pacatuit cu trupul lor, e 
dovada putemica pentru concluzia ca nu carnea e cauza pacatului, ci 
vointa libera. Coruptia carnii ca urmare a pacatului nu este pacat ci 
pedeapsa pentru pacat. Nu carnea coruptibila e aceea care a facut 
sufletul vinovat, ci sufletul fund vinovat, a Scut corpui coruptibil. 
Fara indoiala ca si coruptia carnii produce o "oarecare atractie spre 
viciu si porairi neingaduite". Dar nu trebuie atribuite trupului toate 
dezordinile morale, caci aitfel demonul care nu are trup ar fi 
justificat, adica nu ar pacatui. Omul nu a pacatuit din pricina 
corpului; diavolul nu are corp si totu§i a pacatuit. Cdderea omului in 
pacat se datoreste faptului de afi voit sa traiascd dupa sine insusi si 
nu dupa Dumnezeu" ... 

Fericitul Augustin fnvata ca trupul ca organ ajutator al sufletului 
depinde de acesta intr-o relatie unica. Daca trupul cuprinde un suflet 
iubitor de Dumnezeu, atunci el este un bun, inferior dar bun in felul 
sau, deoarece e si el o creatura care poseda frumusetea sa. Daca 
dimpotriva este lnsurletit de unul rau, cu toate ca nu devine un rau in 
sine, alipindu-se de altceva decat de Dumnezeu, devine un supliciu 
pentru omul care-1 indrageste; tl face partas pedepselor si-1 tortureaza 
cu placerile inselatoare care nu-i satislac' ij . 

Explicatia poate fi urmatoarea: corpui e destinat sa serveasca de 
locuinta unui suflet bun. Cand sufletul e pacatos, aceasta locuinta a 
sufletului, corpui, devine ca o inchisoare, pentru a-1 pedepsi si a sili 
astfel pe om sa-si aminteasca de Binele pe care 1-a parasit, pentru a 
se reintoarce la EL Prin perversitatea sufletului, omul slabindu-si 
concentrarea atentiei asupra Binelui Suprem, si-a ingreuiat viata, si-a 
impartit si imprastiat atentia, inmultindu-si totodata afectiunile dupa 
multiplicitatea si varietatea indefinita a obiectelor creaturale, care ii 
dau acea "abundaentia laboriosa", care-1 oboseste fara a-1 satisface. 
Corpui care se corupe ingreuiaza sufletul . 

Este remarcabila atitudinea concilianta prin care se subliniaza 
bunele intentii fata de trup ale Fericitului Augustin, din partea 
autorului citat, dar intr-o abordare "sine ira" a problemei in cauza, 
insusi episcopul de Hippo spune: "aceasta locuinta pamanteasca 289 abate sufletul prin muhjmea grijilor" 115 . S-a putut constata, de altfel, 
sj altadata remanenta in conceptia lui Augustin a ideilor gnostico- 
maniheice privitoare la senzualitate sj corp, ca izvor al pacatului 
chiar sj in stadiul "de plata" a acestuia definit ca sj "concupiscentia". 
Mai mult, nu sufletul este singur vinovat prin "perversitatea" lui, ci 
actul de consimtire lapacat este reciproc, nici sufletul fara trup, nici 
invers nu pot savarsi pacatul definit concupiscent. Nici chiar eel "cu 
gandul" caci |i a§a se folosesje creierul sj sufletul in viata aceasta nu 
lucreaza decat prin trup. 

Parin^ii Rasariteni au mvatat despre inchiderea "usilor 
simfurilor" prin care ies sj intra gandurile, subliniind astfel 
reciprocitatea absoluta a celor doua componente umane. Concret: 
sufletul sj trupul sunt bune sau rele impreuna intr-o responsabilitate 
de indisolubila reciprocitate, in care sufletul este doar conducator. 

Ulterior, Fericitul Augustin, ca sj Sfdntul loan Gurd de Aur, 
spune: "Pacatul befiei nu sta in vin ci in bautorul vinului" 116 . Dar 
bautorul vinului nu e numai sufletul care consimte, ci trupul care 
efectiv pune in lucrare vointa sufletului. Responsabilitatea este deci 
comuna. Este adevarat ca "omne corpus fagiendum" al lui Porfirius 
nu mai apare ca idealul suprem ce trebuie oferit sufletului indragostit 
de perfectiune 117 , in conceptia lui Augustin. Dar sj in privinta 
raportului dintre suflet sj trup ca existenta armonioasa perfecta, 
Augustin o plaseaza tot in eshatologie; in cazul sfintilor unde acesta 
armonie exista, este meritul harului irezistibil. Deoarece in conceptia 
Fericitului Augustin nu poate fi vorba de sinergie. "Cum Deus 
coronat merita nostra, nihil aliud coronat quam munera sua. Omne 
bonum meritum nostrum in nobis faciat nisi gratia" (Cand Dumnezeu 
incununeaza meritele noastre nimic altceva nu incununeaza decat 
darurile sale. Orice bine nu-1 face in noi meritul nostru, ci numai 
harul)' 18 . Pana atunci, pana in "vitam aeternam", se traieste tensiunea 
exprimata de Fericitul Augustin in arhicunoscutele cuvinte: 
"Nelini§tit este sufletul nostru pana ce se va odihni in tine, 
Doamne" 119 . Tumultul vie^ii conduce insa la Dumnezeu. Prin relele 
vietii unii sunt incercati, altii sunt corectati §i instruiti. 

"Toata familia lui Dumnezeu suprem sj veritabil are deci o 
consolare proprie, consolare adevarata, care nu rezida in speranta 
lucrurilor fragile §i pieritoare. Nici chiar de aceasta viata vremelnica 
nu trebuie sa se planga, care este, pentru ea, ca o instructie pentru 290 viata eterna; uzeaza de binele de aid, ca straina §i fara sa-?i alipeasca 
inima de ele; cat despre rele, acestea ii servesc de incercare §i de 

indreptare" 120 . 

Dupa ce a fost expusa in linii generale conceptia Fericitului 
Augustin despre suflet §i trup, se va prezenta modul cum se intelege 
parcurgerea drumului spre restaurarea chipului lui Dumnezeu din 
om, in anumite opere ale sale. 

3. Restaurarea chipului. Conceptia Fericitului Augustin in aceasta privinta capata o 
valoare deosebita datorita faptului ca el a cunoscut si amaraciunea 
pacatului si dulceata harului dumnezeiesc. Temperamentul sau 
arzator §i experienta sa personala ii dau ocazia sa prezinte in acest 
sens o conceptie filozofico-crestina, dar nu totdeauna in intregime 
ortodoxa. 

Omul, in conceptia Fericitului Augustin, se zbate intre cer sj 
pamant, se zbate sa urce in vazduhul desavar§irii: "Daca are ochi 
ageri de vultur, aripile ii sunt fragile ca de fluture, Oricat ar inainta 
spre culmi, inca e departe de ele. Numai Existenta absoluta sj neantul 
procura odihna; omul nefiind nici una nici alta sj totu§i putin din 
fiecare, traie§te in perpetud oscilatie si intr-o continud framdntare. 
Viata nu e, de altfel, decat o tending spre Dumnezeu sau spre pragul 
de jos, spre neant. Cine crede ca isi poate tauri o viata de tihna se 
in§eala, caci doreste f^ra sa §tie o stare care inchide contrastul viejii 
sj o mare primejdie . 

In descrierea procesului de refacere a chipului "deformat" de 
pacat Augustin, pe baza conceptiei sale despre Chip, evidentiaza 
"orgoliul spiritului". Acesta constituie esenta pacatului, pretemia "de 
a se bucura de propria excelenta sj nu a datora nimic lui 
Dumnezeu" 122 . 

Ideea si dorinta gloriei neingaduite nu au devenit pacate, decat 
in momentul in care au fost aprobate de vointa, Pacatul originar, 
privit in elementele din care pleaca si din punct devedere psihologic, 
consta in afara de elementul voluntar, care este hotarator - dintr-un 
element intelectual - ideea, la care se adauga elementul afectiv, 
dorinta sub forma de orgoliu. Remarcam ca pentru Augustin, forta 
elementului intelectual nu e mult mai slaba decat aceea a elementului 


afectiv. Dovada avem faptul ca, dupa el, m pacatul originar, actul 
deciziei se produce in momentul in care intervine dorinta acelei 
independence neingaduite. 

Oricat ar fi de insemnat rolul afectivitatii in determinarea actului 
voluntar, cauza ultima si responsabila a pacatului originar, ramane 
dupa Fericitul Augustin tot vointa libera. Vointa este vinovata ca a 
permis gandului rau sa patrunoa in constiinta, ca a ingaduit acesteia 
sa staruie asupra ideii pacatului ca nu a opus un veto categoric 
dorintei rele, care se nastea §i crestea in proportii periculoase si, in 
fine, ca i-a cedat defmitiv 123 . 

Augustin este frapat in permanenta de "fractura" dintre pacat si 
har. In locul acelei "conversio ad Deum", omul alege "aversio" si 
"conversio ad creaturam", asa cum am mentionat deja. Atunci cand 
sufletul ar fi trebuit sa ramana in bucuria tuturor bunurilor el pretinde 
ca si le poate atribui singur, de fa sine, refuzand sa devina asemenea 
cu Dumnezeu prin Dumnezeu, el se intoarce de la Dumnezeu. 

Aceasta idee-forta ii va rascoli lui Augustin in permanenta 
cugetarea. Omul vrea sa fie in loc sa primeasca, dar aceasta 
"substitutio" este idolatrie. Aceasta dragoste de sine, opusa iubirii de 
Dumnezeu este tema fundamentals a istoriei pe care Augustin o 
"orchestreaza" in Despre cetatea lui Dumnezeu. 

In privinta transmiterii "pacatului originar", episcopul de Hippo 
nu isi ascunde dificultatea impinsa pana aproape de disperare. 
Multitudinea explicatiilor pe care le aduce, constrans de replicile 
taioase ale lui Iulian de Eclanum arata ca trebuie pastrata constiinta 
transmiterii greselii, dar el accentueaza dezastrul cdderii 124 . 

Departandu-se de dialectica palegiana el considera inchiderea in 
Adam a intregii descenden|e a acestuia: "toti am fost in acest barbat 
unic, antrenat in pacat de femeie" 125 . Noi participam la aceeasi natura 
care, prin §i de la pacatul primului om mcoace, este corupta. 

Augustin accentueaza aceasta ereditate si solidaritate prin care 
descendenfii nu sunt numai responsabili dar si victime care prin 
greselile lor adaugate "pacatului naturii", se ingreuneaza §i mai mult 
de "mizeria comuna". 

lata ce spune el: "Din Adam vine un alt Adam si pe deasupra 
acestui Adam se nasc §i mai multe alte pacate. Orice om care se 
naste, se naste Adam, condamnat nascut dintr-un condamnat si el 
adauga multe greseli traind rau, ia aceea a lui Adam" 126 . Ce mai 292 exista din "chip", in omul pacatos? Dupa cum am vazut in aceasta 
privinta, Augustin a fost intr-o efervescenta continua afirmand pana 
la urma indeiibilitatea chipului. Chipul este inteles in ultima instanta, 
ca "darul lui Dumnezeu", dar "Chipul torsional", "contrariat", e 
totusi punct de ancorare si reintoarcere a! Harutui. Deturnat, aservit, 
mdepartat, risipit in afara lui, urmasul lui Adam isi eonfunda sufletul 
cu lucrurile materiale 127 si nu mai percepe "prezenta lui Dumnezeu". 

Autorul Confesiunilor analizeaza cu o remarcabila profunzime 
psihologica paradoxul acestei situatii: "§i iata: Tu erai inlauntrul meu 
si eu eram in afara, §i acolo te-am cautat" . 

Indepartarea de Dumnezeu este indepartarea de sine, exilat de la 
Dumnezeu, omul se exileaza de sine, "Vanitas-ul" bunurilor 
inferioare, incapabile sa raspunda adevaratelor sale aspiratii, il aduc 
pe om in situatia de a experimenta absurdul situatiei sale: a avea si a 
nu mai exista. 

In mod paradoxal insa, aceasta deznadejde existentiala il 
conduce pe Augustin putin cate putin la exagerarea consecinfelor 
caderii ajungand sa dezvolte asa cum am vazut conceptele de "massa peccatr ,129 "iniquitas" 130 irae ,131 , "massa tota vitiata" 132 , deci o condamnare nedistinctiva la care sunt supusi toti oamenii care au 
contractat aceeasi greseala comuna, devenind "Vasa irae in 
perditione" 133 . Astfel ajunge sa vorbeasca, in mod regretabil, si de 
"corpus diaboli" 134 , "imitatores diaboli" 135 , "Chipul Fiarei" 136 . 

Cu o astfel de dialectica ajunge la doua principii: necesitatea 
irezistibilitatii harului pe de o parte si -incapacitatea omului care 
trezeste mila, pe de alta. 

Altfel spus, experienta raului poate sa ia ea insasi doua directii: 
sau alienarea progresiva printr-o servitudine din ce in ce mai alterata 
sau constiinta dureroasa a mizeriei resimtite aprinsa de scanteia 
chipului ramasa in cenusa umana dupa cadere, care se poate aprinde 
prin bar, ca prima sa roada . 

Dupa cautari tndelungi, Augustin aprinde candela sperantei. In 
opera De spiritu et littera, dupa indelungi acumulari, afirma ca 
chipul nu este in intregime pierdut nici chiar la paganii insisi, care 
raman "capabili sa judece si sa faca ceea ce este in mod natural bun 
si cinstit, Iov este un drept" 138 , "Sibila se poate mantui" . Deci 
chipul poate fi restaurat. Vom prezenta in cele ce urmeaza cum se 
realizeaza aceasta, in conceptia Fericitului Augustin. 293 In De civitate Dei, Augustin spune: "Dumnezeu care a prevazut 
totul nu a putut sa ignore ca omul va pacatui. §i intr-adevar, pacatul 
omului nu a putut sa tulbure intentia lui Dumnezeu, nici sa-1 oblige, 
sa spunem asa, ca sa isi modifice hotararile" 140 . Ar fi excesiv sa 
explicam aceasta afirma$ie prin polemica sau exces dialectic. 
Augustin confrunta pacatul si raul cu bunatatea lui Dumnezeu si in 
mod special cu mila Sa, din care sa reiasa nevoia mantuirii si a unui 
Eliberator. 

Ca si Parintii Rasariteni, in mod special Sfantul Grigorie de 
Nyssa, Augustin isi pune intrebarea: De ce Hristos a venit asa de 
tarziu? De ce n-a venit imediat dupa pacat? 141 

Din confruntarea celor "doua cetati" antinomice nu exista in 
final decat o singura istorie a mantuirii descoperita m Iisus Hristos. 
Istorie, ritmata de agravarea pacatului si de venirea Harului. 
"Aceeasi istorie poate fi citita in pozitiv sau in negativ din unghiul 
pacatului sau al Harului, al lui Adam sau al lui Hristos" 142 , 

Dialectica augustiniana se vrea o imitatie a Epistolei catre 
Romani a Sfdntului Pavel, in confruntarea pelagiana, epistola care 
ocupa din ce in ce mai mult loc in gandirea lui Augustin 143 , 

Prin Hristos, omul regaseste "chipul". desfigurat de Adam. 
"Omnis homo Adam, omnis homo Christus" 144 . Care este insa 
raportul intre cei doi Adam sau intre imaginea "formata" si 
"reformata"? Raspunsul lui Augustin este departe de a fi monolitic. 
O data in plus, el este prismatic si cere sa Ti urmam consonantele. 
Episcopuldin Hippo, de obicei nu comparape cei doi, decdt pentru 
a-i opune, ca lumina si intunericul, ca Harul si pacatul 

Intr-o prima etapa, Augustin concepe istoria mantuirii ca si 
Parintii rasariteni, ca o intoarcere la origine. Prin Hristos, omul 
regaseste "chipul" si nemurirea ini|:iala. In De Genesi ad litteram, 
vorbeste despre identitatea funciara intre "dreptatea originara" si 
Harul recuperat 145 . Disputa pelagiana insa il determina pe Augustin, 
sa conchida ca "eeea ce Harul rascumpara este unic si ireductibil". 
In De correptione et gratia, comparand starea actuala cu aceea a lui 
Adam, el spune ca un crestin dispune astazi de un har mai inalt, 
pentru a face fata situatiei sale tragice. Aceasta nu-i permite doar sa 
invinga in lupta cu pacatul, ci ii asigura perseverenta pe care primul 
har nu i-o acordase . 294 Sa ne mai intrebam ca de aici se inteiege ca omul primordial a 
fost creat imperfect? Raspunsul il stim: perfectiunea consta in 
"darurile supraadaugate" conceptie apuseana preluata de la Augustin. 
Chipul "reformata" nu e numai o restituire, mai mult e o 
superioritate. Aceasta superioritate insa tinde sa limiteze numarul 
predestinaiilor, pe cand includerea in pacatul lui Adam este 
universala. Conceptia despre exterioritatea harului in component 
"dreptatii originare", il conduce "volens-nolens" pe Augustin, la 
teoria predestinatiei. 

Chiar un teolog catolic afirma in acest sens: "prizonier al unei 
notiuni prea antropomorfice si gratuite a darurilor divine, Augustin 
nu concepe ca harul poate fi gratuit, daca este oferit tuturor" , asa 
cum a fost crea^ia. Dar dreptatea si mila nu sunt ele una in dragostea 
lui Dumnezeu? Cum mai coopereaza in omul reinnoit harul si 
autonomia libertatii omului, cand Augustin nu face nici o distinctie 
intre chip si asemanare si nici nu reuseste sa clarifice reciprocitatea 
acestora? El incearca sa raspunda, dar cand explica "cum", se nasc 
intrebari al caror raspuns contrariaza. Cu toate acestea, Augustin 
descrie restaurarea chipului in doua etape: mai intai momentul 
botezului, prin iertarea tuturor pacatetor 1 8 , apoi cere si un efort 
"quotidian" din partea omului 149 . Deja botezul implica credinta dar in 
aceeasi masura si intampinarea harului si participarea la lucrarea lui. 
Dar pregatirea inseamna tot lucrarea harului, desi el afirma ca: 
"Altceva reprezinta taina botezului, altceva convertirea sufletului, 
caci saivarea omului este implinita si printr-una si prin cealalta" 1 ' . 
Augustin recurge frecvent la imaginile drumului, calatoriei, 
navigatiei, a casei, a patriei in peregrinarea catre Cetatea lui 
Dumnezeu, la lerusalimul de sus, unde asteptarea face sa se uite 
greutatile drumului 151 . 

In acest proces, Augustin este neintrecut in a ne spune "de ce", 
dar nu ne spune "cum" se intampla reintoarcerea omului la 
Dumnezeu, rara sa surprinda prin unele afirmatii ale sale. 

El recurge fara incetare la aceeasi "jerba de citate" pauline care 
descriu transformarea omului interior. Dar la Augustin, omul exterior 
este cand Adam, cand omul pamantean. Este mai usor sa gasim 
opozi|ia celor doi Adami si intoarcerea la "dreptatea si sfintenia 
adevarului" 152 pe care el o exprima printr-o formula lapidara: "El era 
batran sa fie tanar, el era Adam sa fie Hristos" ~ . 295 Este remarcabila insa dorinta cautarii lui Dumnezeu: "De ce sa 
cautam, daca se-nfelege ca ceea ce cautam este de neinteles, ca nu 
pentru ca nu trebuie sa ne oprim, atat cat cercetarea aprofundeaza 
mai mult domeniul nein^elesului §i ca ea face din ce in ce mai 
desavarsit pe acela care este in cautarea unui a§a de mare bine; ca nu 
il cautam decat ca sa-1 gasim cu mai multa blandete; il gasim ca sa-1 
cautam cu mai multa ardoare. Daca, deci omul trebuie sa aiba 
cunostinta despre Dumnezeu, este pentru a-L cauta" 154 . Aceasta 
progresie face dorinta sa largeasca sufletul. Largind suffetul, acesta 
devine capabil sa primeasca "liar peste har". 

Aceasta transformare este inteleasa de Augustin §i prin 
asimilarea Sfmtei Euharistii, prin care participam la viata lui 
Dumnezeu %\ prin care mancam painea eternitatii. Nu numai ca 
asimilam, ci astfel putem fl asimilati de Dumnezeu, care ne face sa 
traim cu Hristos din propria Sa viata. 

Incorporarea care realizeaza divinizarea crestinului si unitatea 
credinciosilor in unicul trup si cap, il alcatuiesc pe Hristos in 
intregime. In acest Om unic, Biserica intreaga a fost asumata de 
"Cuvantul" pentru a deveni templu al lui Dumnezeu 155 . 

Intrat in glorie Cel Inviat-Hristos antreneaza in ascensiunea sa 
intreaga umanitate. El este "aluatul" "sanctificarii" pentru toti 
oamenii. "El a urcat si noi (urcam) in El. Caci trupul sau este din 
neamul omenesc. El ne-a precedat ?i noi vom invia, dar aceasta inca 
decat in speran£a" 156 . 

Restaurarea chipului in concepfia lui Augustin, in sensul 
"vederii" lui Dumnezeu, se va infaptui in eshatologie. Numai cand 
trupul acesta al smereniei va fi glorificat, atunci omul va avea acces 
la Dumnezeu. Abia atunci "ti vom fi asernenea". "Cetatea lui 
Dumnezeu" se implineste in viafa profetica ("vita beata"); pana 
atunci ramanem in "ci vitas terrena". "Daca fiecare, pe parcursul 
acestei progresivitati din aceasta mergere inainte tine cu putere de 
credinta Mijlocitorului, pana in ultima zi a vietii sale, va fi condus la 
Dumnezeu pe care L-a adorat sj prin El va deveni perfect, primit de 
sfin^ii ingeri; la sfdr§itul acestei htmivaprimi un trup incoruptibil nu 
pentru pedeapsa ci pentru glorie. In aceasta imagine (chip) va fi 
perfecta asemanare cu Dumnezeu, cand va fi perfects vederea lui 
Dumnezeu... Acest mister se impline§te in cei care progreseaza zi de 
zi pe calea cea dreapta" 157 . 296 Acest text este edificator pentru orientarea Tntregii antropologii 
augustiniene, alaturi de cele prezentate. 

° In lumina celor spuse trebuie precizat ca restaurarea "chipului" 
trebuie sa aiba la baza credinta izvorata din dragostea fata de 
Dumnezeu unita cu nadejdea, dar peste toate harul. "Acela crede in 
Hristos care nadajduieste §i iubeste pe Hristos. Caci daca are credinta 
fera nadejde si dragoste, crede ca exista Hristos, dar nu crede in 
Hristos. In eel ce crede in Hristos vine in el Hristos si se uneste intr- 
un fel oarecare cu El, facandu-se madular al trupului Lui. Aceasta nu 
poate sa fie daca nu se adauga nadejdea si dragostea" 158 . Dumnezeu 
pregateste indreptarea printr-un har special (gratia praeveniens) sj o 
desavarseste prin harul conlucrator (gratia cooperans). Mijloacele de 
care se folose§te Dumnezeu pentru aducerea la pocainta si decija 
credinta sunt felurite §i nenumarate, izvorand din vointa sa tainica . 

Indreptarea trebuie inteleasa ca o innoire reala a omului launtric. 
"Se numeste dreptatea lui Dumnezeu nu aceea prin care Dumnezeu 
este drept, ci aceea pe care Dumnezeu o da omului, ca omul sa fie 
drept prin Dumnezeu" 160 . Dumnezeu indreapta, nu numai iertand 
paeatele ci dand chiar dragostea. Este o refacere totala a omului 
vechi, caci prin har din ce era nedrept se face drept, iertandu-se 
totodata |i vina §i pedeapsa . 

Fericitul Augustin vorbeste de o conlucrare a omului in opera de 
sfintire a acestuia cu Dumnezeu. Dar indreptarea este din har venind 
de la Dumnezeu, nu si din faptele omului. Pe aceasta o 
propovaduieste Apostolul Pavel si trebuie sa plangi, sa implori si sa 
crezi, ca sa o prime§ti . 

Dumnezeu nu va conlucra cu omul decat daca acesta, prevenit 
de El, lucreaza. Nu poate sa fie dreptate in om fara concursul vointei sale; "Acel ce te-a facut tara tine, nu te indreapta fara tine" . La 
intrebarea, de ce nu toti oamenii ajutati de har fac binele, raspunsul 
este unul singur: "pentru ca nu voiesc" 1 . 

Se poate conchide ca "totusi Fericitul Augustin nu intelege 
conlucrarea dintre Dumnezeu ?i om ca intre doi factori independenti. 
Duhul elibereaza fiind capabil sa lucreze singur mantuirea. Toate, 
totdeauna depind de Dumnezeu si nimic de vointa omeneasca. Harul 
lui Dumnezeu lucreaza cu ea, dar el a inceput §i el continua. Harul 
precede orice merit omenesc; insusj acest merit este un har gratuit. 
Deci intelegerea dreapta este ca Dumnezeu infaptuieste singur 297 


lucrarea Sa in suflet si ca faptele merituoase ale crestinului nu sunt 
propriu-zis ale sale" 165 . CSci Fericitul Augustin spune: "Cand 
Dumnezeu incununeazS meritele noastre, El nu incununeazS decat 
meritele Lui" 166 , asa cum am mai amintit. 

Prin urmare, omul nu poate sa se opuna vointei lui Dumnezeu in 
nici un chip. Atunci cand Dumnezeu vrea sa mantuiasca, nu exists 
voinfa omeneascS ce ar putea sa-i reziste, caci desi omul are puterea 
si de a nu voi, "el n-ar sti totusi sa Tmpiedice Vointa lui Dumnezeu, 
nici sa se puna deasupra puterii sale; caci Dumnezeu face ce vrea 
chiar cu aceia care fac ce El nu vrea"... Toate vointele omenesti la 
un loc nu pot sa reziste voinfei lui Dumnezeu, care a facut cerul si 
pSmantul si care in mod absolut face ce vrea cu aceste vointe" 167 . 

Fericitul Augustin conchide ca Binele dupa care aspirSm, nu 
este in om, ci in Dumnezeu. El citeaza cu satisfactie pe Platon si 
Plotin, ca pe cei care au aratat si ei ca izvorul fericirii consta in 
asemanarea cu Dumnezeu 168 . 

In De beata vita, Augustin afimS: "Este fericit eel care posedS 
pe Dumnezeu" (Deum igitur, inquam, qui habet beatus est) 169 . 
Scopul vie^ii este de fapt a cauta pe Dumnezeu, Caci "a cauta pe 
Dumnezeu este aspiratia dupa fericirea insasi. Ori, noi II cSutam, 
iubindu-L si-L posedam nu transformandu-ne in El insusi, ci 
apropiindu-ne de fiinta Sa in mod desavarsit si pe cale pur 
intelectuald, luminandu-ne, strSlucind de adevarui si sfintenia Sa" 170 . 
Modul cu totul personal al conceptiei antropologice a lui Augustin va 
fi intregit si prin cele ce urmeaza cu privire la 

4. SPECIFICUL ANTR0P0L06IEI FfiRICITULUl AUGUSTIN. 

Asa cum s-a putut constata deja, antropologia episcopului din 
Hippo are luminile si umbrele ei. in nici un alt domeniu al 
adevarurilor de credin^a expuse in vasta sa opera, ca in antropologie, 
spiritul clocotitor pentru "amor Dei" care a fost "fericitul doctor", nu 
se zbate mai mult intre Marturisiri si Retractari si cu toate acestea 
"credinciosii il gasesc totdeauna viu" (et in his semper vivere a 
fidelius invenitur) 171 . 

Antropologia lui Augustinus e ca un fluviu care transports 
atatea filozofii intalnite, care a trecut pe langa adversari, iara ca 
niciodata sa le recunoasca partea lor de adevar, care a cunoscut meandre si deturnari, Este suficient sa ne amintim comentariile 
Genezei pentru a ilustra o reflectie care se cauta si se corecteaza. 
"Plenitudinea adevarului cre§tin, cum a scris E. Gilson" 2 , a avansat 
mereu la Augustin in filosofia si in antropologia sa. "Gandire 
contrastanta, prismatica, cu intuitii neterminate, care umbresc 
paradoxurile: marirea si mizeria omului, optimismul intelectual care 
tran$eaza asapra unui pesimism moral conceptia unei predestinari 
care se armonizeaza greu ? cu o creatie izvorata din dragostea divina; 
incdlceala unei orientari antropologice in serviciul unei teologii a 

Treimii" 173 . 

O alta dificultate la Augustin provine din suprapunerea paitiala 
a surselor celor mai diverse: filozofia greaca, datele Revela^iei scoase 
din Scriptura, analiza psihologica si experienta sa spirituals se 
impletesc in diverse cromatisme, care descurajeaza analiza. 

Augustin patrunde simultan in filosofia lui Platon si Plotin, 
furnizate de filosoful Manlius Theodorul la Milan, mai ales 
distantandu-se in majoritatea cazurilor dar care "1-a fermecat si a 
produs in sufletul sau o mutatie intelectuala si spirituals care 1-a atras 
spre cunoasterea lui Dumnezeu, care-1 va preocupa pana la sfarsitul 
vietii" 174 , dar care va impregna in multe situatii, observa^iile sale. 

Influenta Enneadelor lui Plotin este clam. Augustin imprumuta 
de la el "ra^iunile seminale", transformandu-le cumva pana la stadiul 
unei teorii personale 175 , insa cu consecinte nefaste pentru 
antropologia cosmologica. 

Augustin se inspira din dubla miscare a dispersiei si unificarii, 
pentru a descrie acea CONVERSIO crestina, pana la formarea chipului 
perfect. Dar el inclina sa admits ca posibila si ipoteza sufletului 
lumii 176 . El prefera ipotezele personale, cu greu impartaseste unele 
opinii ale Parintilor Rasariteni, la care in traducere latina a avut 
acces, ba chiar: "nu o data el va fi citit o parte din ele in originalul 
grec, caci, cu tot protestul lui, el stia relativ destul de bine greceste, 
asa cum reiese din unele opere ale sale" . 

Spre deosebire de majoritatea Parintilor Rasariteni, Augustin nu 
impartaseste distincfia intre chip si asemSnare, considerandu-le 

178 

sinomme . 

Prin intermediul lui Rufin, Augustin citeste De principiis, 
neascunzandu-si admiratia fata de Origen, dar nu accepts 
preexistenfa sufletelor ca o intoarcere periodica a lumilor . 298 299 Chiar daca a cunoseut gandirea Sfdntului Atanasie, Augustin nu 
dezvolta ca acesta teologia chipului axata pe Persoana Cuvantului 
care "s-a facut trup", ci din contra, Augustin insista pe invizibilitatea 
chipului, Cuvantul fund "chipul" Tatalui nevazut. Ocoleste chiar 
exemplaritatea lui Hristos ca Homo ASSUMPTUS 180 . El vorbeste 
despre "chip" prin analogia cu "Fiinta Treimii" si evita sa vorbeasca 
despre "kenoza" Persoanei Treimice, cum au facut-o Paring 
Rasariteni, teologia sa fiind axata pe unitatea naturii divine mai 
degraba decat pe distincjia Persoanelor 181 . 

In ceea ce priveste situarea teologiei "chipului" in istoria 
doctrinei, nu se poate ocoli radicala sa originalitate. El aduna din 
toate partile conturandu-si un punct de vedere personal, in care 
profunzimea psihologica nu se implineste intotdeauna intr-o structure 
teologica. Deoarece asa cum am amintit, Augustin n-a ajuns in 
antropologia sa, sa descopere "Chipul lui Dumnezeu" in orice om, ci 
numai in cei alesi: "Grabit sa ajunga in miezul Fiintei, Augustin 
neglijeaza intermediarii; ontologia ca $i etica sa conspird la 
deturnara trupului si a sensibilului Din om doar extrema find a 
fiinfei, sufletui, si din suflet, ratiunea il intereseazd" m ', precum o 
afirma patrologul H. I. Marrou. 

Trebuie recunoscut insa ca putini autori patristici au scrutat cu 
aceeasi profunzime ca el sufletui omenesc pentru a contura o 
antropologie metafizica. El gaseste in cea mai intima parte din fiinta 
sa, "urma" lui Dumnezeu, care-1 cheama si-1 atrage la El si "unde se 
continua dialogul tragic al harului si al pacatului" 183 . Astfel, 
Augustin reu§este sa dea o definite specifica, personala si interesanta 
in cuprinderea ei, a Chipului. Chipul este imaginea acestui 
Dumnezeu interior intimo meo et superior summo meo (mai 
intim decat mine eel ce sunt, mai elevat decat culmea cea mai elevata 
a fiintei mele) 184 . 

Dar dialogul tragic al harului si pacatului de care vorbeste H. I 
Marrou, in conceptia lui Augustin, se reduce in ultima instan|a la un 
monolog. Deoarece in efortul de a combate pe Pelagiu, Augustin 
exagereaza urmarile pacatului originar reducand libertatea omului 
cazut, la o neputin|a totala de a face binele. Astfel el afirma 
monergismul dupa care numai harul divin, fara colaborarea vointei 
omului ne poate mantui. Aceasta idee o gasim intr-o oarecare masura 
in dogmatica romano-catolicilor si in intregime la protestanti, in 300 principiul lor: sola fide 1 * 5 . Augustin distinge in De corruptione et 
gratia 186 trei feluri de libertati: libertatea lui Adam, care consta din 
"posse non peccare", aceea prin care pacatul originar a pus pe om in 
situatia unei libertati in sensul lui "non posse non peccare" si a treia, 
libertatea adevarata in Hristos, care consta in "non posse peccare". 
Ortodoxia accepta primul si al treilea aspect, dar gaseste exagerat pe 
cei de-al doilea. Deoarece libertatea nu a fost complet distrusa prin 
pacatul originar, ci numai considerabil slabita si inclinata mai mult 
spre rau. Altfel, ar msemna sa credem ca nu a existat de la cadere 
pana la venirea Mantuitorului nici un drept si nici o fapta buna, ceea 
ce e in contradictie cu Sfanta Scriptura care vorbeste de multi drepti 
sj profeti, care au pregatit prin voia lui Dumnezeu umanitatea spre 
"plinirea vremii". 

Acestei conceptii monersgiste, Biserica i-a opus invatatura 
sinergistd prin care inceputul in opera de mantuire il face harul lui 
Dumnezeu, dar ca si omul are datoria §i posibilitatea sa conlucreze 
intr-un mod intim cu harul 187 , avand credinta si fapte bune. 

Prin antiteza, in privinta vointei, Augustin prin psihologia sa 
general a, spune si lucruri bune. "Rudimentara desigur, dar justa, in 
care totul se invarte in jurul vointei, ea insasi fiind, in elementul ei 
esential, o dorinta de fericire, o iubire. Aceasta iubire, pentru a nu-si 
irosi zadamic energia, trebuie sa fie caiauzita de ordinea divina. 
Virtutea este "ordo amoris". Orientarea dragostei dupa tegea 
dumnezeiasca, ierarhizarea valorilor, in care nici un bun - oricat de 
mic - nu e inlaturat, ci total asezat la locul cuvenit, dupa ordinea 
obiectiva, careia trebuie sa ii corespunda - subiectiv - o ordine 
adecvata, este cea mai justa intelegere a morale! creatine. Prin 
aceasta se evita moralismul care, excluzand o suma de valori, ajunge 
in logica consecventa sa profeseze existenta lucruri lor rete. Se 
inlatura deasemenea riscul biologismului, umanismului, 
sociologismului, care nu sunt, in fond, decat idolatrie pentru unul sau 
altul din bunurile inferioare, ci numai o ierarhizare a lor, in care sa 
primeze Binele Suprem 188 , 

O alta particularitate care are tangenta cu antropologia in 
conceptia Fericitului Augustin este conceptia sa despre "gratia gratis 
data". Asa cum a amintit, in mai multe lucrari ale sale, profeseaza 
ideeea ca "orice bun nu-1 face in noi meritul nostru ci numai gratia 
(harul). Pe langa lucrarile mentionate, mai amintim: De gratia et 301 
libero arbitro ad Valentem et cum Mo monachis 189 , scrisa in anul 
426; De praedestinatione sanctorum 19 °, scrisa in 427; De dono 
perseverentiae 19i , scrisa in 428/429. 

Suprema^a harului sau atotputernicia sa in actul mantuirii, fara 
colaborarea omului prin faptele sale bune, este o mare eroare 
dogmatica pe care Biserica Ortodoxa a respins-o si a combatut-o 
intotdeauna. Sfantul Iacob spune precis: "Credinta fara fapte este 
moarta" (Iacob II, 20), iar Sfantul Pavel concepe credinta ca 
"lucratoare prin iubire" (Gal. V, 6). 

Ceea ce este insa si mai grav la Fericitul Augustin este insa 
determinismul absolut privitor la predestinatie . 

Potrivit acestei teorii, Dumnezeu predestineaza sau hotaraste din 
veci, pe unii la fericire vesnica iar pe altii la pedeapsa vesnica. 
Numarul celor alesi printr-o hotarare speciala (secundum propositum 
vocati) este incheiat si fixat. El nu poate fi nici marit, nici micsorat. 
Cei predestinafi (electi, filii Dei, discipuli Christi) la domnia vesnica 
vor ajunge acolo cu to^ii prin harul perseverarii pana la sfarsit, unde 
vor ramane in intregime intotdeauna, in suprema fericire fiind 
sustinuji de mila Mantuitorului 192 . 

Alegerea este facuta nu in urma unui merit precedent, ci de un 
har special ce tine he de merit 193 . Cei predestinati spre pedeapsa 
potrivit dreptatii lui Dumnezeu fac parte din masa pieirii, a 
condamnarii, a maniei. Acedia nu trebuie sa fie socotiti in numarul 
celor alesi - chiar in timpul cand sunt in bine si in credinta - 
deoarece ei n-au fost separa|i de "massa perditionis", prin prestiinta 
si predestinatia lui Dumnezeu sj n-au fost chemati prin hotarare 194 . 
Cei alesi vor fi judecati cu mila pentru ca ei sunt i6 vase ale milei" 
pregatite pentru slava, iar cei condamnati, "vase ale maniei", vor fi 
judecati dupa dreptatea lui Dumnezeu (Rom. IX, 22, 23) 595 . 

Nimeni n-are dreptul sa revendice mila lui Dumnezeu, dupa 
Cuvantul Apostolului ce spune ca nu este dat vasului de lut sa ceara 
socoteala olarului de ce 1-a facut a§a si nu altfel (Rom. IX, 21). Este 
o taina ce nu poate fi dezlegata de nimeni, de ce Dumnezeu alege pe 
unul sj condamna pe altul. Pentru ce Dumnezeu elibereaza pe unul si 
nu pe ceialalt? Eu nu pot raspunde acest lucru, zice Augustin, decat 
ca judeca|ile sale sunt de nepatruns si caile sale de neurmat" (Rom. 
XI, 33). Mai mult valoreaza sa ascultam glasul Apostolului §i sa 
zicem cu el: "O, omule, cine esti ca sa raspunzi lui Dumnezeu?" 302 (Rom. IX, 20) decat sa indraznim a spune ca si cand am cunoaste 
ceea ce Ei a voit sa fie ascuns" 196 . 

Dupa Augustin, Mantuitorul Hristos-Omul este exemplul eel 
mai graitor despre predestinatie, "Prin ce merite premergatoare 
credintei sale natura omeneasca s-a putut ridica la o astfel de 
demnitate?... Acela§i har care face pe orice om crestin, a legat si pe 
Iisus-Omul de Domnul, inca de la inceput... Dupa cum El a fost 
predestinat sa fie Capul nostru, astfel multi suntem predestinati ca sa 
fim madularele sale. Petru a fost deasemenea predestinat. Desi el a 
tagatuit de trei ori pe Hristos, totusi a fost intors la credinta, prin 
harul Mantuitorului, "fiindca era chemat prin hotarare, incat nimeni 
nu putea sa-1 smulga din mana lui Hristos, caruia ii era dat" . 

Dumnezeu cheama la credinta pe cei predestinati, chiar daca 
vointele lor sunt potrivnice. Exemplu concludent in aceasta privinfa, 
este chiar el, care-§i considera convertirea ca o lucrare dumnezeiasca, 
spunand: "§i ai trimis mana Ta din inaltime §i din acest intuneric 
adanc ai scos sufletul meu" 198 ."Afirmand cu tarie predestinatia 
absoluta, Augustin incearca sa dea o explicate "pro domo", textului 
din I Tim. II, 4: "Dumnezeu vrea ca toti oamenii sa se mantuiasca §i 
la cunostinta adevarului sa vina". El intelege prin "toti" pe cei alesj 
din toate clasele societafii, iar in alta parte il traduce cu "multi" sau il 
explica pe "vrea" in sensul ca Dumnezeu da celor predestinati vointa 

de a fi miluiti" 1 "- 

Biserica Ortodoxa n-a acceptat conceptia eronata a Fericitului 
Augustin despre predestinatia absoluta, deoarece face din Dumnezeu 
intelepciunea, adevarul si binele suprem, o fiinta nedreapta si 
arbitrara. Celedoua teorii, a suprematiei harului in actul mantuirii si 
a predestinatiei absolute, precum si conceptia sa eronata despre 
purcederea Duhului Sfant de la Tatal si de la Fiut (Filioque), au 
contribuit ca Biserica Ortodoxa sa nu-1 socoteasca sfant si numai 

fericit 200 . 

Cu toate acestea, trebuie apreciat ca gandirea teologica a lui 
Augustin "a creat opere nemuritoare nu numai in domeniul teologiei 
propriu-zise, ci si in domeniul filosofiei. Teologia evului mediu si 
aceea a zilelor noastre ii sunt datoare cu multe formule, adanciri si 
solutii. De^i nu e totdeauna ortodox, Augustin a fost de o sinceritate 
incomparabila in credinta lui, pe care a aparat-o impotriva tuturor 
adversarilor vremii. El a insemnat un mare pas inainte in teologia 303 patristica apuseana. El a creat o §coala in timpul vietii, §coala care 
sub diferite forme dureaza si astazi" 201 . 

Chiar daca Fericitul Augustin "nu a exercitat asupra Rasaritului 
aproape niei o influenta, el a devenit si a ramas in toata puterea 
Cuvantului Parintele prin excelenta al Bisericii Apusene. in el se 
rezuma si cu el se mcheie antichitatea crestina latina a carei gandire 
si-a gasit in opera sa expresia ei cea mai precisa, dar cu el incepe, 
deasemenea, sa mijeasca teologia evului mediu, pe care el a 
pregdtit-o, ai caret germeni existd deja in scrierile sale" 202 . 

Asadar, in privinta antropologiei augustiniene, Ortodoxia fidela 
principiului patristic de a alege ce este bun si a indeparta ce este rau, 
a procedat intocmai. "Ortodoxia nu contesta meritele exceptional 
ale Fericitului Augustin. El a fost un cugetator de culme, totusi s-a 
abatut de la invatatura cea adevaratd, printre altete, promovand .si 
predicand predestinatia absoluta. Biserica Ortodoxa respinge 
greselile lui, dar retine ceea ce este bun. In problema pacatului si a 
raului in lume, el da solufii bazate pe Sfanta Scriptura si ratiune, care 
sunt valabile si astazi. De pilda, originea pacatului in liberul arbitru, 
cercetarea efectelor produse de pacat in lume si calea pentru 
remedierea lor, indemnurile si sfaturile parintesti, pornite dintr-o 
inima calda mistuitS de dorul cunoasterii si desavarsirii, sunt puncte 
pozitive in doctrina lui Augustin. In problema haralm, Augustin 
poate fi folosit pana la un punct si anume cand vorbeste despre 
indreptare, despre necesitatea si gratuitatea harului" 203 . 

Daca la Tnceputul acestui capitol am prezentat intenfia - 
program a Fericitului Augustin, se cuvine acum in final, dupa cele 
constatate, sa mentionam §i marturisirea-testament cu privire la 
conceptia sa teologica in general si antropologica in special, chiar cu 
cuvintele sale: "Cui istorisesc eu acestea? Nu Tie, Dumnezeul meu, 
ci in fata Ta, ma adresez neamului meu, neamului omenesc, oricat de 
mica ar fi partea celor care pot sa dea peste aceste randuri. §i de ce 
aceasta? Pentru ca, desigur, eu si oricine citeste acestea, sa cugetam 
din ce abis trebuie sa strigam catre Tine. Caci ce este mai aproape de 
urechile Tale decat o inima marturisitoare §i o viata in armonie cu 
credin|a" 204 ?. Asa si-a dorit Augustin sa fie viata si opera sa, chiar 
daca n-a reusit intotdeauna. 

Pentru aceasta am considerat necesar sa includem in tematica 
excursului nostru sj antropologia augustiniana consemnata succint. 304 Acustica acesteia in posteritate ne-a determinat sa o avem in vedere, 
C u scopul dobandirii unei intelegeri cat mai cuprinzatoare a 
problemelor ce vor fi tratate in capitolul urmator, care se doreste a fi 
o sinteza a antropologiei secolului al IV-lea si a contributiei acesteia 
pentru spiritualitatea urmatoare. NOTE 

1 Pr. Prof. I. G. Coman, Opera Fericitului Augustin si critica 
personala teologica din Retractarile sale, in "S. T.", XI (1959), nr. 1, 
p. 3. 

2 Confessiones {Marturisiri), VII, XXI, CSEL, XL, 2, p. 334. 

3 De civitate Dei {Despre cetatea lui Dumnezeu), XIX, 1, CSEL, L, 
2, p. 363. A se vedea sj: Asist. Const. C. Pavel, Condifiile 
colaborarii rafiunii cu credinta in opera Fericitului Augustin, in "S. 
T.'\ VII (1955), nr. 9-10, p. 627-640. 

4 Soliloquia (Solilocvii) 1,2,1, P. L. XXXII, col. 872 cf. si De ordine 
(Despre ordine), II, 18, 47, P. L, XXXII, col. 1017. 

5 Marturisiri, X, 17, 26, cf. X, 8, 15, P. L., XXXII, 790, 785, XIII, 8, 
9, P. L., 848 

6 De Trinitate (Despre Treime), XIV, 4, 6. 

7 Marturisiri, 1, VII, C, XI, n. 17, CSEL, vol. XXXIII, 5, I, p. I, pag. 
148, "Esse quidem, quoniam abs te sunt: non esse autem quoniam id 
quod es non sunt". 

8 De libero arbitro (Despre liberul arbitru), 1, II, c. VI, P. L., 
XXXII, col. 1248. Sermo (Cuvantul), XLIII, c. Ill, n. 4, P. L., XXXVIII, col. 255. 10 Opus imperfectus contra Iulianum (Lucrare neterminata impotriva 
lui Iulian), L, V, C, XXXI, P. L., XLV, 1470. 

11 P. L., XXXIV, 245-486. 

12 Retractiones (Retractari) 11, 24, 1, P. L., XXIII, 640. 

13 Retractari, 11, 24, I, P. L., XXXII, 640. "Drumul lung si 
intortocheat catre Ortodoxie era drumul cautarii adevarului. Gasirea 
partiala a adevarului prin caderi si ridicari succesive, prin suspine de 305 bucurie sau de amaraciune deznadajduita, n intareau puterea de 
patrundere. Augustin se zbatea intre setea de Adevar si gasirea 
Adevarului in sine. Setea aceasta ii mcorda la maximum toate 
puterile spirituals subtiindu-i acestuia antenele si marindu-i 
sensibilitatea", cf. Pr. Prof. I. G. Coman, Opera Fericitului Augustin 
si critica personala teologica din Retractor He sale, in "S. T " XI 
(1959), nr. 1, p. 17. 

De Genesi liber imperfectus (Despre geneza, carte neterminata), 
16, 56, P. L. XXXIX, 241. 
15 Retractdri, II, 24, 2, P. L., XXXII, 640. 

A. G. Hamman, op. cit, p. 240. 
17 Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris 1937, p. 62-63 
■* III, 30, P. L., XXXIV, col. 254 si urm. 

A. G. Hamman, op. cit, p. 242. 
20 Despre Geneza, III, 20, 31. 

A. G. Hamman, op. cit., p. 244. 
22 Despre Geneza, III, 32. 

Contra Iulianum Pelagianum (Contra lui Mian Pelagianul), 1, I 
. c. IX, P. L., XLII, 670. 

24 Despre Cetatea lui Dumnezeu, 1, XI, c. XXII - CSEL, vol. XL, s. 
V, p. 1, pag. 543. A se vedea si studiul Pr. Prof. Constantin C. Pavel, 
Problema raului la Fericitul Augustin, E. I. B., Bucuresti 1996 p 
37-110. 
* Ibidem, XIV, cap. XI, n. 1, P. L., XLI, col 418. 

R. P. Fulbert, Les sources de V amour divine {La divine presence 
d'apres saint Augustin), Paris 1933, p. 662, dupa §tefan C. Alexe, 
Conceplia Fericitului Augustin despre pacat si bar, in "S T " VIII 
(1956), nr. 5-6, p. 334. 

Enchiridion ad Laurentium sive de fidem, spe et caritate (Manual 
cdtre Laurenfiu sau despre credin^d, nadejde si dragoste), cap 
XXVI-XXVII, P. L., XL, col. 245, dupa §t. C. Alexe, op. cit, p. 334. 
J. Norregard, Grace in Saint Augustin, in vol. The doctrine of 
Grace, ed. by W. T. Witley, M. A. L. L., London 1932, p. 118-119, 
dupa §t. C. Alexe, op. cit, p. 334. 

29 Despre Cetatea lui Dumnezeu, XIV, c. XV, 1, P. L., XLI, col. 423. 

30 Impotriva a doua scrisori ale pelagienilor, Cart. I, cap. XIII, 27, 
CSEL, vol. 60, s. VIII, p. 1, pag. 446, dupa §t. C. Alexe, ibidem. 306 31 Manual catre Laurentiu, LXXXI, 22, P. L., XL, col. 271. 

32 Magistrand §tefan C. Alexe, op. cit, p. 344. 

33 Impotriva a doua scrisori..., Ill, cap. VIII, 24, P. L., XLIV, col. 
607; cf. De lib. ar. Ill, I, 3, P. L. XXXII, 1272. 

34 Mag. §tefan C. Alexe, op. cit, p. 338. 

35 Despre liberal arbitru, III, c. XX, 54, P. L., XXXII, 1269-1270, 
De nat. et gr., cap. LIII, 62, CSEL, vol. 60, s. VIII, p. 1, pag. 278- 

279. 

36 Ad Simplicianum (Catre Simplician), I, Probl. II, 13, P. L, XL, col. 

118-119. 

37 De correptione et gratia (Despre mustrare si har), cap. XII, 38, P. 
L., XLIV, col. 939-940, dupa §t. C. Alexe, op. cit, p. 345. 

38 De predestinatione sanctorum (Despre predestinatia sfintilor), X, 
19, P. L., XLIV, col. 974. 

39 Epistola 174, P. L. XXXIII, col. 758. 

40 Despre Treime, XIV, 4, 6. 

41 Ibidem. 

42 Ibidem, XII, 7, 10. 

43 Solilocvii, 1, 2, 7, P. L., XXXn, col. 872. 

44 A. G. Hamman, op. cit., p. 255. 

45 Cuvantul, 1, 1, P. L., XXXVIII, 66. 
Ibidem. 

47 Ibidem. 

48 Despre Treime, IV, 1, 3; XIV, 12, 16; 15, 21, P. L., XLII, 889, 
1048, 1052, 

49 Epistola 187, 17, P. L., XXXIII, col. 838. Cf. Ennarationes in Ps. 
34, 6, P. L., XXXVI, col. 357. 

50 Despre Geneza, carte neterminata, XVI, 57, P. L., XXXIV, 242. 

51 Cf. E. Gilson, Introduction a V etude de saint Augustin, Paris 1943, 
p. 276-277. Despre diverse intrebari, 51, 2, P. L., XL, col. 32. 
M Ibidem, col. 74. 
54 Despre Treime, VII, 13 si urm. 

53 Probleme la Heptateuh, Deut. IV, 16, P. L., XXXIV, 749. 
56 Cf. P. Agaesse, L' anthropologic chretienne apres S. Augustin, 
Centres Sevres, Paris, 1980, p. 23. 

Despre Treime, VII, 6, 12. 307 58 Despre diverse intrebdri, 74, P. L., XL, col. 85. A se vedea si R. 
Javelet, Image et ressemblance au 12-e siecle, de s. Anselme a Alain 
de Lille, Paris 1967, p. 57, n. 238. 

59 De qualitate animae (Despre firea sufletului), I, 2, P. L,, XXXII, 
col. 1022. 

60 Despre liberul arbitru, li, 20, 54, P. L., XXXII, col. 1270. 

61 P. Agaesse, op. cit, p. 28. 

62 A, G. Hamman, op. cit, p. 264. 

63 Cuvantul 237, 3, P. L., XXXVIII, col. 1259, cf. si H. Rondet, 
U anthropologic religieuse de S. Augustin, R. S. R., 29, 1939, p. 166. 

64 Cf. C. Courturier, La structure essentielle de Vhomme d'apres 
saint Augustin, Rome 1965, p. 203., la A. G. Hamman, op. cit., p. 
258. 

65 Despre Cetatea lui Dumnezeu, X, 29, 2; P. L., XLI, 308; De Trin. 
XI, 2, 3, P. L., XLII, 986; De Genesi ad, litt, VIII, 21, 42; X, 14, 24, 
P. L., XXXIV, 389, 418. 

66 Despre Genezd, VI, 2, 20. 

67 Ibidem, VI, 12,21. 

68 Ibidem, VI, 19,30. 

69 Liber de haeresibus {Carte despre erezii), 43, P. L., XLII, col. 33. 

70 Despre Genezd, VI, 28, 39. 

71 Ibidem, VI, 27, 37. 
72 /Wem,VI,27,3S. 

73 Retractari, II, 42, 2. 

74 Despre Cetatea lui Dumnezeu, 1, XIX, c. 1, n. 2, CSEL, vol. XL, s. 
V, p. II, pag. 364. 

75 Cuvantul, LVI, c, VI, n. 6, P. L., XXXVII, col. 380-381. 

76 Despre Cetatea lui Dumnezeu, 1, XIV, c. V, CSEL, vol XI, s. V, p. 
II, pag. 9. 

77 H. I. Marrou, Dogma invierii corpului si teologia valorilor umane 
in invatatura Sfdntului Augustin, in "Patristica si Umanism", trad. 
Cristina sj Costin Popescu, Ed. Meridiane, Bucuresti 1996, p. 545. 

78 De symbolo ad catehumenos (Despre simbo! catre catehumeni), 
Cuv..., I, 9 (17), la H. I. Marrou, op, cit., p. 555. 

Ennaratione in Psalmos (Expuneri la P salmi) 63, 9; De vera 
religiones {Despre adevdrata religie), 12 (25), 23 (44), cf, H. I. 
Marrou, op. cit., p. 555. 308 80 Cuvantul, 362, 16 (19); De Civ. Dei, XIII, 13, 1, in Ibidem. 

81 H. I. Marrou, op. cit., p. 558. 

82 Despre Cetatea lui Dumnezeu, XHI, 10; De Trinit., IV, 3 (5). 

83 H. I. Marrou, op. cit, p. 560. 

84 Manual catre Laurentiu 23 (89); De Civ. Dei, XX, 19, 1, la H. I. 
Marrou, op. cit, p. 560. 

85 Despre Cetatea lui Dumnezeu, XXII, 19, 3. 

86 Epistola 263, 2, la H. I. Marrou, op. cit, p. 562. 

87 Ibidem, 92, 1 la Ibidem, p. 563. 
** Despre Genezd, Vll, 11, 18. 

89 /^m, VII, 28, 43. 

90 De quantitate animae (Despre marimea sufletului) 23, 41, P. L., 
XXXII, col. 1058. 

91 Despre Genezd, VII, 20, 26. 

92 Ibidem, VII, 20, 28. 

93 Ibidem, XII, 33, 62. 

94 Ibidem, VII, 28, 43. 

95 Ibidem, VII, 24, 35. 

95 Despre Treime, XV, 7, 11, P. L. XLII, col. 1056. 

97 De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus manichaeorum 
(Despre caracterul Bisericii Universale si despre caracterul 
maniheilor), I, 46, P. L., XXXII, 1313. 

98 Cuvantul, 156, 6, 6, P. L., XXXVIII, col. 853. 

99 Contra Faustum manichaeum (Contra lui Faust maniheul), XXI, 
7-8; De continentia {Despre infrdnare), VIII, 19, la A. G. Hamman, 
op. cit, p. 259. 

100 Despre Cetatea lui Dumnezeu, XIV, 5, P. L., XLI, col. 408-409. 

101 Despre Genezd, VII, 27, 38, P. L., XXXIV, col. 1034. 

102 De immortalitate animae (Despre nemurirea sufletului), 16, 25, P. 
L., XXXII, col. 1034. 

103 J. Clemence, Saint Augustin et le peche originel, Nouvelle Revue 
theologique, 70, 1948, p. 735. Despre Treime, DC, 2, 2-5. 104 

105 Magistrand lea I. loan, Doctrina Fericitului Augustin despre 
Sfdnta Treime dupd tratatul De Trinitate, in "S. T.", XIII (1961), nr. 
3-4, p. 187. 

106 Despre Treime, XV, 20, 39. 309 
107 Diac. prof. B, Balca, Conceptia despre lume si viatd in teologia 
Fericitului Augustin, in "S. T.", XIV (1962), nr. 3-4, p. 194. 

108 Manual catre Laurentiu, XCII, P. L., XL, col. 275. 

109 Despre Cetatea lui Dumnezeu, XXI, 24, 2, P. L., XLI, col. 738 
(presc. Despre cetatea). 

110 M^wa/,LXIX,coI265. 

111 Despre cetatea, 1, XIV, c. Ill, CSEL, XL, s. V, p. II, pag. 6. 

! 12 Prof. dr. C. Pavel, op. cit, p. 76. 

De vera religione (Despre adevarata religie), c. XX, n. 40, P. L., 
XXXIV, 138-139, la Prof. dr. C. Pavel, op. cit., p. 76. 
114 Pr. Prof. dr. C. Pavel, op. cit., p. 76. 

De Genesi contra manichaos (Despre Geneza contra maniheilor), 
XX, P. L., XXXIV, col. 188. 

16 Cf. Gronau (Karl von): Das Theodizeenproblem, 105-109, la Prof, 
dr. C. Pavel, op. cit., p. 79. 

117 H. I. Marrou, op. cit, p. 557. 

118 Epistola 194, Ad. Sixtum, V, 19, P. L., XXXIII, col. 180. 
Marturisiri, c. I, cap. I, 1 in trad, cit., p. 85. 

120 Despre Cetatea lui Dumnezeu, 1, I, c. XXIX, CSEL, vol. XL, s. 
V, p. I, pag. 51-52. 

121 Prof. dr. C. Pavel, op. cit, p. 1 15. 

122 Despre Cetatea lui Dumnezeu, XIV, 13, 2, P. L, XLI, col. 442. 

123 Prof. dr. C. Pavel, op. cit, p. 93. 

124 Contra lui Mian Pelagianul, V, 17, P. L., XLIV, col. 794. 

125 Despre Cetatea lui Dumnezeu, XIII, 14. 

126 Expuneri la Ps. CXXXII, 10, P. L., XXXVII, col. 1735. 

127 Despre Treime, X, 8, 1 1 , P. L., col. 979. 

128 Marturisiri, X, 27, 38, P. L., XXXII, col. 795. 

9 Despre diverse intrebari catre Simplician, 1, 1, 16, P. L., XL, col. 
121. 

130 Expuneri la Ps. LXX, 1, 15, P. L., XXXVI, col. 885. 

131 Cuvantul, 22, 9, P. L., XXXIII, col. 884. 

Contra lui Mian Pelagianul, carte neterminata, I, 1, 136, P. L., 
XLV, col. 1136. 

133 Epistola 194, 30, P. L., XXXIII, col. 884. 

134 Cuvantul 144, 6, P. L., XXXVIII, col. 790. 

135 Ibidem, 352, 3, P. L, XXXIX, col. 1553. 136 Despre Treime, XII, 11,16, P. L, XLII, col. 1006. 

137 Marturisiri, VII, 10, 16, P. L., XXXII, col. 742. 

138 De peccatorum mentis et remissione et de baptismo parvulorum 
(Despre meritele pacdtosijor si iertare si despre botezul copiilor), 2, 
16, P. L, XLIV, col. 161. 

139 Despre Cetatea lui Dumnezeu, XVIII, 23, 2, P. L, XLI, col. 180. 

140 Ibidem, XVIII, 23, 2, P. L., XLI, col. 180. 

141 De diversis quaestionibus LXXXIII (Despre 83 de probleme 
diferite), 44, P. L., XL, col. 28. 

142 A. G. Hamman, op. cit, p. 269-270. 

143 Contra lui Mian, 1, 27-33, P. L., XLIV, col. 658-663. 
m Expuneri la Ps. 70, 2, 1 , P. L, XXXVI, col. 89 1 . 

145 De Genesi ad litteream (Despre Geneza cuvdnt cu cuvdnt), VI, 
24, 35, P. L, XXXIV, col. 353-354. 

146 De correptione et gratia (Despre mustrare si har), II, 29-12, 38, 
P. L., XLIV, col. 933-940. 

147 H. Rondet, Liberie et grace, in "Augustin parmi nous 8 ', Le Puy 
Paris 1954, p. 221, la A. G. Hamman, op. cit, p. 271, n. 241 bis. 

148 Manual, 17, 64, P. L., XL, col. 262. 

149 Cuvantul 154, 17, P. L., XXXVIII, col. 840. 

150 De baptismo (Despre botez), IV, 25, 32, P. L., XLIII, col. 176. 

151 Despre Treime, XV, 2, 2, P. L., XLII, col. 1057-1058. 

152 Ibidem, XIV, 16, 22, P. L. XLII, col. 1053. 

153 Expuneri la Psalmi 252, 4, P. L., XXXVI, col. 190. 
!54 Despre Treime, XV, 2, 2, P. L., XLII, 1057-1058. 

155 Tractatus X in Epistolam Johannis (10 omilii la Epistola lui 
loan), 4, 6, P. L, XXXV, 2008-2009. 

156 Expuneri la Psalmi, Om. 64, 8, P. L., XXXVI, col. 780. 

157 Ibidem, 70, 2, 10, P. L., XXXVI, col. 899. 

158 Despre Treime, XIV, 17, 23, P. L., XLII, col. 1054. 

159 Cuvantul 144, II, 2, P. L., XXXVIII, col. 788. 

160 Despre mustrare si har, V, 8, P. L., XLIV, col. 920. 

161 Tractatus CXXIV in Johannis Evangelium. (124 de Omilii la 
Evanghelia dupd loan), , XXVI, cap. VI, 1, P. L, XXXV, col. 1607. 162 Cuvantul 240, III, 3, P. L., XXXVIII, col. 1 131. 163 Cuvantul 169, cap. IX, 11, P. L., XXXVIII, col. 922, dupa §tefan 
C. Alexe, op. cit, p. 343. 310 311 164 Ibidem, col .923, dupa §tefan C. Alexe, Ibidem. 

165 Cuvantul CLKV, I, 1, P. L., XXXVIII, 902-903. 

166 167 Mag, §tefan C. Alexe, op. cit, p. 343. 
Cf,notall8, 1 ftK 

Despre mustrare si har, cap. XIV, 44, 45, P. L., vol. 44, col. 942- 
943, dupa §tefan C. Alexe, ibidem, p. 343-344. 
169 Despre cetatea..., 1, VIII, c. X si XI; CSEL, vol XL, s. V., p. I, 

*. 370. 170 Despre caracterul Bisericii Universale, I, c. 25, P. L., XXXII, col. 
1330-1331. 

171 Possidius, Vita Sancti Augustini, 31, P. L., XXII, col. 64. 

172 E. Gilson, Introduction, p. 62. 

173 A. G. Hamman, op. cit., p. 275. 

Pr. Prof. dr. loan Ramureanu, Introducere la Marturisiri, E. I. B., 
Bucuresti 1994, p. 12. 

75 Despre Geneza, cuvdnt cu cuvdnt, III-X, C, XVII, P. L., XXXIV, 
col. 338. A se vedea si: Dumitru Popescu, Ortodoxie si 
contemporaneitate, Ed. Diogene, Bucuresti 1996, p. 190. 

76 Art. Augustin, D. T. C, I, 2331, unde sunt deschise ezitarile sale 
in acest sens. 

Pr. Prof. I. G, Coman, Opera Fericitului Augustin. . ., p. 16. 
;s Despre Geneza carte neterminatd, 16, 57, P. L., XXXIV, col 
242. 

179 Despre cetatea..., XII, 14, P. L., XLI, col. 362. 

180 Ibidem, XXII, 24, 3, P. L., XL, col. 789. 

181 

Le Bloud, I. M., Les conversiones de Saint Augustin, Paris 1950, 
p. 233, n. 67. 

H. I. Marrou, Saint Augustin et I'augustinisme, Paris 1957, p. 76. 
183 /^m,p.77. 

184 Marturisiri, III, 6, 1 1, P. L., XXXII, Col. 688. 

185 Prof. dr. C. Pavel, op. cit., p. 223. 

186 Ibidem, CXII, n. 33, P. L. SLIV, col. 936. 

187 Prof. dr. C. Pavel, op. cit, p. 223-224. 
°° Ibidem, p. 221-222. 

P. L.,XLIV, 881-912. 

190 P. L„ XLIV, 953-982. 

191 P. L.,XLV, 993-1034. 189 312 192 Cf. Mag. §tefan C. Alexe, op. cit, p. 346. 

193 Manual cdtre..., cap. C, 26, P. L., XII, col. 279, cf. Ibidem. 

194 Despre mustrare si har, cap. VII, 16, P. L., XLIV, col. 972-973. 

195 Ibidem, cap. IX, 25, P. L., XLIV, col. 931, cf. Ibidem. 

196 Ibidem, col. 926-927. 

197 Ibidem, col. 982-983. 

198 Marturisiri, C. Ill, cap. XI, 29, trad, cit, p. 133. 

199 Mag. §tefan C. Alexe, op. cit, p. 347. 

200 Pr. Prof. dr. I. Ramureanu, op. cit, p. 35. 

201 Pr. Prof. I. G. Coman, Opera Fericitului Augustin, p. 1 1. 

202 J. Tixeront, Histoire des Dogmes dans Vantiquite chretienne, vol. 
II, Paris 194, p. 356-357. 

203 Mag. §t. C. Alexe, op. cit, p. 348. 

204 Marturisiri, C. II, cap. Ill, 5, ed. cit, p. 109. 313 CAPITOLUL VII 

ANTROPOL0&IA PATRISTICA 
A SECOLULUI AL IV-LEA 
PREMIZA A DEZVOLTARILOR ANTROPOLOfciCO 
TEOLOGICE ULTERIOARE Dupa cum s-a putut constata, prin sintezele lor antropologice 
ancorate solid in Revelatia dumnezeiasca, Parintii secolului al IV-lea 
au fundamentat concept despre om ca chip nemuritor al Fiului lui 
Dumnezeu in integralitatea persoanei sale. 

Valoarea vesnica a persoanei umane, unicitatea fiintei sale 
realizata prin unitatea contrastelor pe care o reprezinta omul ca suflet 
si trup, arata ca persoana nue adusa pe lume de Dumnezeu in mod 
izolat ca o realizare uniforma, abstracts, separata a naturii umane. 
Persoana e adusa pe lume in contextul complex al legaturilor de 
iubire si de grija ale altor persoane fata de ea, ale unor persoane 
deosebite de altele, dar care impartasesc aceeasi natura comuna. Se 
reflecta astfel in umanitate, in calitatea omului de chip, modul 
existential de a fi "dupa chipul" lui Dumnezeu prin dialogul 
perihoretic dintre Persoanele Sfintei Treimi si persoanele umane si a 
acestoja intre ele fara amestecare sau confuzie: prin har. 

a In faptul ca sufletul si trupul alcatuiesc o unica fiin|:a - se arata 
ca omul nu e numai material. Trupul lui este materie organizata si 
inaffatl spiritual, strabatuta si facuta organism complex al spiritului, 
lar in spirit sunt toate puterile care organizeaza si care se manifesto 
prin trup. Daca omul ar fi numai materie, cum s-ar retine in 
constiinja sau memoria omului, ca depozit statornic actualizat sau 
potential, toate cele intamplate cu el? Spiritul unit cu trupul il face pe 
om un adanc inepuizabil si unic In manifestarile lui multiple si un 
mister insondabil pentru cunoastere. Aceasta II face pe fiecare om 

314 persoana unica neredusa la unele legi uniforme si la fel repetate. Prin 
spirit, miscarile trupului si multe din trup devin miscari voite, simtite 
sialesecon^tient" 1 . 

Parintii secolului al IV-lea fundamenteaza prin urmare calitatea 
omului de persoana. in a exista "dupa chipul", inseamna a exista in 
acelasi mod in care exista si Dumnezeu. 

Sfantul Atanasie invata ca datator de ton pentru antropologia 
secolului IV si cea urmatoare, ca "Dumnezeu nu ne-a {Scut numai 
din cele ce nu sunt ci ne-a daruit si vietuirea cea dupa Dumnezeu 
prin haail Cuvantului" . 

Pe baza invataturii patristice, teologul Christos Yannaras spune 
ca; "Omul este persoana, chip al lui Dumnezeu, deoarece exista ca 
posibilitate de raspuns la chemarea de dragoste a lui Dumnezeu. Prin 
fimctiile sale psiho-somatice, omul administreaza aceasta 
posibilitate, raspunde pozitiv sau negativ la chemarea lui Dumnezeu, 
conduce existenta sa la viata, care inseamna relatie, sau la moarte 
care inseamna separarea de Dumnezeu" . 

Parintii secolului al IV-lea inteleg persoana cu functiile sale 
psiho-somatiee in rationalitatea ei ontologicd. 

"Intelegerea aceasta a rationalitatii si sensibilitatii trupului cu 
originea si cu ecou in spirit, dar activandu-se in mod deosebit in 
materia organizata de spirit in trup, depaseste atat derivarea monista 
sau panteista a spiritualitatii rationale si sensibile exclusiv de materie 
sau exclusiv din spirit (ca pretinsa esenta fundamentals unica a 
realitatii) cat si dualismul care desparte prea mult sufletul de trupul 
omului, atribuind sufletului numai cugetarea teoretica, iar trupului 
numai sensibilitatea. Toata spiritual itatea omului i§i are izyorul in 
spiritul lui, dar injeles ca izvor al cugetarii si sensibilitatii ce se 
actualizeaza in mod deosebit in materia trupului si din intalnirea cu 

Aceasta este explicarea cea mai corespunzdtoare a realitatii 
omului, mi explicarea monista si separatist^ Numai ea tine seama de 
taina uiiirii intre componentele contrastante . ale omului. Aceasta 
explica mai cuprinzator atat viata omului cat si legatura experiata 
intre lumea vazuta si cea nevazuta, sau unirea intre Dumnezeu si 
lumea creata, care s-a realizat culminant in lisus Hristos" 

Printr-o astfel de intelegere, Parintii secolului al IV-lea, pe baza 
referatului biblic, au fundamentat o tripla coordonare sau trei 315 dimensiuni ale existentei umane: relafia cu Dumnezeu (coordonata 
teologica) in sens hristologic, pnevmatologic, soteriologic si 
eshatologic, relatia cu sine si cu semenii (coordonata antropologica 
propriu-zisa) sj relatia cu lumea (coordonata cosmologica). 

Fidela necondijionat Revelatiei dumnezeiesji, antropologia 
patristicd a secolului al IV-lea, ca premisa a dezvoltarilor ulterioare, 
descrie situafia omului pe cele trei coordonate mentionate, cu 
ramificatiile sale. "In acest fel se realizeaza o conturare integrals a 
misterului existentei umane dincolo de orice umanism (ca ignorare a 
coordonatei teologice), de orice individualism (ca negare a relatiilor 
interumane) sj de orice istorism (ca refuz de a-! piasa pe om in 
context cosmic)" . lata de ce consideram necesar sa schitam in cele 
ce urmeaza aceste coordonate antropologice, incepand cu aspectul 
soteriologic al coordonatei teologice, subliniind "perihoreza" 
acestora. 

1 Antropologia soteriologica - soteriologia 
antropologica. 

Pdrintii secolului al IV-lea subliniaza cu tarie caracterul 
personal al omului ca partener vesnic in dialogul iubirii dintre 
Creator si faptura si intre persoanele umane intre ele in calitatea lor 
de "chip", fntiparirea "chipului" prin "suflarea de viata, presupune o 
configurare cu totul specials a fiintei umane care nu se poate rezuma 
la biologic, sj care orienteaza spre flnalitatea "inrudirii" cu 
Dumnezeu la nivelul modului personal al existentei umane. Omul 
exista de la Dumnezeu, ca Dumnezeu, spre Dumnezeu, prin 
Dumnezeu, dar numai atunci cand isj insuseste prin har intreaga 
putere de viata din Dumnezeu fund prin El sj cu El. Aceasta este de 
fapt sj scopul creafiei sale. In chip este implicata ca o porunca 
dumnezeiasca tensiunea omului spre indumnezeire de a fi un 
"microtheos" prin har. Omul este o creatura care a primit porunca sa 
devina dumnezeu" 6 , mvaja Sfantul Vasile eel Mare. 

Aspiratia funciara a omului spre Dumnezeu poate fi inteleasa 
prin faptul ca: "prin suflarea lui Dumnezeu apare in om un in al lui 
Dumnezeu, care e "chipul lui Dumnezeu", caci acest tu poate sa 
spuna §i el eu sj-i poate spuue §i el lui Dumnezeu TU. Dumnezeu i§i 
da din nimic un partener al dialogului, dar intr-un organism biologic. 316 Suflarea spirituals a lui Dumnezeu produce o suflare spirituald 
ontologica a omului, sufletul spiritual inradacinat in organ ismul 
biologic, in dialog consjient cu Dumnezeu sj cu semenii" 7 . Dialogul 
acesta este menit sa dureze continuu, chiar daca prin pacat 
comuniunea clara se intuneca, caci sufletul rational ramane in om; 
fiinta omeneasca ramane permanent participantd la divin, la lumina 
dumnezeiasca, chiar daca nu o mai vede destul de clar. Sfantul 
Grigorie de Nyssa leaga participarea omului de inrudire spunand: "E 
ceva care inrudeste pe om cu Dumnezeu. Caci pentru a participa la 
Dumnezeu este indispensabil ca (omul) sa posede in fiinta sa, ceva ce 
corespunde Celui participat" 8 . Omul are prin creatie posibilitatea prin 
har, de a se transforma sj de a vietui "dupa chipul" spre "asemanare". 
In acest sens antropologia ortodoxa este ontologia indumnezeirii 9 . 

Prin har, ca energie necreata poate fi parcursa distanta 
ireductibila (8idoTT||ia) intre Chipul sj Arhetipul divin prin absoluta 
neputin^a a vreunui amestec. 

Astfel, "chipul" presupune ontologic acea dinamica a 
comuniunii, a relafiei dintre Dumnezeu §i om, pe care Parintii o 
numesc "inomenirea" (enanthropisis) Fiului lui Dumnezeu sj 
"indumnezeirea" (theosis) omului, spre implinirea scopului 
existential al celui din urma - desavarsjrea §i familiaritatea omului cu 
Dumnezeu, intensitatea vie^ii umane sj unirea sau viafa in comuniune 
cu El, in situa^ia de "dumnezeu prin har" (Cf. II Petru I, 4). 

Daca prin Adam, intreaga umanitate a fost pusa in 
imposibilitatea realizarii scopului sau existential, indumnezeirea 
tuturor e posibild in $ prin Hristos. De aceea una din coordonatele 
antropologiei ortodoxe este constituita sj de aspectul soteriologic. 

In antropologia soteriologica ortodoxa fundamental de Parintii 
secolului al IV-lea prin sintezele lor ce insumeaza inva$tura de pana 
la ei, respira conceptia refacerii interioare a omului prin Hristos. 
Incepand cu Sfantul Atanasie, in mod special, prin forme reversive 
de exprimare, Parintii invata ca Fiul lui Dumnezeu impropriaza 
"chipul slavei Tatalui" §i "dupa chipul" lui Adam prin perihoreza 
celor doua integritaji (divinul §i umanul) cu scop soteriologic foarte 
precis. Sfantul Atanasie invata ca Fiul lui Dumnezeu se face sj "se 
numesje pe sine Fiu al Omului, pentru ca oamenu sa-L numeasca pe 
Dumnezeu - Tata (al lor) 10 . Sau ca "patimirea Lui e nepatimirea 
noastra §i moartea Lui, nemurirea noastra; lacrima Lui e bucuria 317 noastra §i mormantul Lui, invierea noastra" 11 . Prin El "Dumnezeu e 
purtator de trup, iar noi oamenii, purtatori ai Duhului" 12 . 

Fundamentand sinergismul in privinta antropologiei 
soteriologice, Sfdntul Atanasie apara invafatura despre Dumnezeirea 
deplina a Cuvantului nu numai din increderea ce o are in iubirea lui 
Dumnezeu fata de om, ci si din increderea ce o are in om, in 
capacitatea acestuia pentru unirea cu Dumnezeu. 

De aceea, aproape intotdeauna cand vorbeste despre intruparea 
Cuvantului, il arata pe Acesta nu numai ca Dumnezeu desavarsit, ci 
si ca om deplin: "Precum nu ne-am fi eliberat de pacat daca trupul pe 
care L-a imbracat Cuvantul n-ar fi fost prin fire omenesc - caci n-am 
fi avut nimic comun cu ceva strain noua - tot asa nu s-ar fi 
indumnezeit omul, daca Cuvantul care s-a facut trup n-ar fi fost prin 
fire Cuvantul adevarat si propriu al Tatalui. Caci de aceea s-a facut 
aceasta unire, ca sa uneasca cu Cel prin fire Dumnezeu pe eel prin 
fire om si sa se faca sigura mantuirea si indumnezeirea lui..." 13 dupa 
har, prin participare (Koexa |i£TO%f|V). 

Deoarece Cuvantul este Dumnezeu adevarat, care s-a facut si 
om adevarat, mantuirea consta intr-o transformare sfin|itoare si 
indumnezeitoare a naturii umane si nu intr-un simplu act de 
rascumparare juridica, savarsita in afara naturii umane si fara efecte 
transformatoare asupra ei. "Pe urma trebuie stiut - zice Sfdntul 
Atanasie, si aceea ca corupfia ce s-a produs nu era in afara trupului, 
ci se introdusese in el. De aceea era necesar ca tot in el sa introduca 
viafa in locul stricaciunii, ca precum in trup s-a produs moartea, asa 
si viafa sa se produca in el" 14 . 

Insistand asupra faptului ca moartea era o realitate in trup si deci 
in trup trebuia invinsa sau in trup trebuia sadita puterea biruitoare a 
moitii, Sfdntul Atanasie explica si motivul pentru care moartea a 
trebuit acceptata in mod real de Cuvantul eel intrupat, pentru ca sa 
fie invinsa. 

El foloseste urmatoarea comparatie: "Precum daca cineva 
impiedica focul de la trestia pe care acela o descompune prin fire, 
trestia ramane trestie, dar cu frica de ameninfare a focului, caci focul 
este prin fire consumatorul ei; dar daca cineva o imbiba cu o 
substanja inaccesibila focului, trestia nu se va mai teme de foe, avand 
o asigurare in aceasta substanfa, la fel se poate spune si de trup si de 
moarte: daca moartea ar fi impiedicata de la el numai prin porunca, 318 trupul ar ramane nu mai putin muritor si coruptibil, conform cu 
ratiunea trupurilor. Dar ca sa nu se intample aceasta, Cuvantul 
netrupesc al lui Dumnezeu s-a imprimat in trup si aceasta nu se mai 
teme de moarte, nici de coruptie, avand haina vietii si in ea 
nimicindu-se coruptia" 15 . 

Prin invatatura despre "participare" a umanului la divin in 
Hristos dupa modelul coexistentei acestora in ipostasul lui Hristos, in 
toti oamenii care se deschid Lui prin credinta, viaja dumnezeiasca 
poate imbraca pe orice om in vesmantul ei biruitor de moarte. Fara 
indoiala aceasta nu consta intr-o aparare a omului de moarte vesnica, 
ca printr-o substanta fizica care exclude colaborarea omului. Asa 
cum Cuvantul a facut trupul Sau biruitor lucrand cu colaborarea lui, 
la biruirea afectelor, ca pricini ale mor$ii vesnice, asa se intampla cu 
tofi cei ce se deschid prin credinta in Hristos, facandu-o lucratoare 
prin har si fapte, Sfdntul Atanasie spune: "Daca faptele dumnezeirii 
Cuvantului nu s-ar fi savarsit prin trup, n-ar fi fost indumnezeit 
omul" 16 . Comentand textul: "§i lisus inainta cu intelepciunea si cu 
varsta" 17 . Sfdntul Atanasie invata: "Precum am spus ca a patimit prin 
trup si a flamanzit prin trup, tot asa inainta prin trup. Caci nu se facea 
inaintarea, aflandu-se Cuvantul in afara... Ci al Lui era trupul care 
inainta §i a Lui se zice inaintarea. §i aceasta pentru ca inaintarea 
oamenilor sa ramana neclatinata pentru Cuvantul care este impreuna 
cu ei. Deci nu a Cuvantului era inaintarea, nici nu era intelepciunea 
trup. ci corpul s-a facut trupul Intelepciunii. De aceea, precum am 
spus inainte, nu Intelepciunea ca Intelepciunea inainta, intrucat e 
Intelepciune in sine; ci omenescul inainta in Intelepciune, depasind 
cate putin natura umana §i indumnezeit fiind ?i facandu-se si 
aratandu-se tuturor organ al ei spre lucrarea indumnezeirii si 
luminareaei . 

Afirmand pe de o parte ca omenescul inainta in Intelepciunea, 
sau in Cuvantul (adica in Fiul ca Intelepciune) pe^ de alta ca 
omenescul era organ prin care se exercita lucrarea Intelepciunii, 
Sfdntul Atanasie ne da sa intelegem ca si Cuvantul dumnezeiesc este 
activ in umanitatea Lui, dar si umanitatea este activa in El. Cuvantul 
isi coboara lucrarea la posibilitatea umanului si umanul se inalta 
continuu in capacitatea de reflectare §i folosire activa a lucrarilor 
divine 19 . 319 tnteleasa astfel indumnezeirea impiedica omul sa se Tnchida in 
imanenta proprie si presupune deschiderea lui pentru dimensiunea 
infinita cu Dumnezeu eel Personal. 

Paring nu ezita sa numeasca pe om "dumnezeu dupa har". 
Sfdntul Vasile cel Mare vede in aceasta chiar realizarea planului lui 
Dumnezeu fa|a de om, spunand: "Cei credinciosi prin credinta au 
devenit fiii lui Dumnezeu si prin aceasta sunt vrednici si ei a fi 
dumnezei" 20 . Sfdntul Vasile intelege mantuirea omului in 
integralitatea persoanei sale, ca viata in Dumnezeu, spunand: "Iar ce 
este mantuirea ne-o explica profetul. Nu este o simpla lucrare care ne 
da un oarecare har, ca sa scapam de neputinta si sa avem o buna stare 
a trupului. Dar ce este atunci mantuirea? "Pentru ca El este 
Dumnezeul Meu si Mantuitorul Meu... (Ps. LXI, 2). Acelasi este si 
Mantuitor al neamului omenesc. El este Cel care sprijina neputintele 
noastre, Cel care potoleste din sufletele noastre clatinarea care ne 
vine de la ispite" 21 . 

Mantuirea omului se realizeaza prin "firea trupeasca a Fiului... 
PogoramantuI Fiului la slabiciunea firii tale omenesti nu-ti da dreptul 
sa micsorezi vrednicia Celui puternic, ... iar cuvintele pline de 
smerenie, spuse despre El, interpreteaza-le avand in vedere intruparea Sa pentru mantuirea oamenilor . Soteriologia se 
fundamenteaza chenotic pe iubire. 

Sfdntul Vasile evidentiaza lucrarea Sfantului Duh in actul 
mantuirii, induhovnicirea progresiva "din slava-n slava" a omului: 
"§i dupa cum (se intampla cu) corpurile stralucitoare si cu cele 
transparente, ca atunci cand o raza cade peste ele devin mai 
stralucitoare si alta stralucire porneste din ele, la fel se intampla si cu 
sufletele purtatoare si iluminate de Duhul, ele insele devin 
duhovnicesti si raspandesc altora harul, urmare acestui fapt este... 
viata cereasca, conviejuirea cu ingerii, bucuria iara margini, 
ramanerea permanenta in comuniunea cu Dumnezeu" 23 . 

Indumnezeirea dupa Sfdntul Vasile inseamna desavarsirea pana 
la sfintenie prin harul Sfantului Duh, nedepasindu-se cadrele firii 
omenesti. Aceasta se realizeaza ca si in conceptia Sfantului Atanasie 
prin "participare", omul facandu-se partas dupa har, la ceea ce 
Dumnezeu are dupa fire 24 . 

Caracterul de persoana pe care-1 primeste omul datorita zidirii 
lui in Sfantul Duh, e un semn al impartasirii lui, de o valoare care exprima comuniunea persoanelor divine in viata vesnica a lui 
Dumnezeu. Astfel, harul divin este principiul intim al persoanei 
umane, dar in acelasi timp este si principiul comuniunii 
interpersonale 25 . "Participarea" omului la Dumnezeu prin har o 
dobandeste prin Biserica, deoarece in Biserica "toata creatura cea 
intelegatoare, de la puterile cele mai presus de fire si pana la sufletele 
oamenilor. . . se inveseleste sub inundarea Duhului Sfant" . 

In Biserica, "comuniunea ce se realizeaza astfel este o realitate 
puternica si vie, este o forma de existenta trainica si autentica. Prin 
lucrarea harului are loc unirea credinciosilor cu Hristos, care este o 
participare reala la viata nemuritoare a trupului Sau preamarit. Numai 
in Biserica, in trupul tainic al Domnului, persoana crestinului isi 
realizeaza in mod deplin natura umana. Nemaiavand fata de semeni 
nici un raport exterior, omul devine una cu ei si exprima astfel in sine 
unipluralitatea care este vocea profunda a umanitatii" 27 , dupa Chipul 
Sfintei Treimi. 

in acelasi sens invata si Sfdntul loan Gurd de Aur. El explica 
intelesul cuvintelor din II Cor. XIII, 13: "Harul Domnului... ca pe un 
indemn la unirea cu Dumnezeu spunand ca harul, dragostea si 
impartasirea, sunt comune Sfintei Treimi" 28 . 

Sfdntul loan Hrisostom, asemenea Sflntilor Atanasie si Vasile 
concepe indumnezeirea omului ca act sinergic, spunand: "Numai om 
simplu n-ar fi putut fi Mijlocitor, fiindca trebuia sa stea de vorba si 
cu Dumnezeu; iar Dumnezeu n-ar fi putut fi Mijlocitor fiindca nu 1-ar 
fi primit pe Dansul cei pentru care mijlocea" . 

Prin Hristos, si in Biserica omul devine "fiu al lui Dumnezeu" 
dupa har, cu infierea prin botez. "Ai vazut cata cinste? Ceea ce era 
Unul-Nascut Fiul lui Dumnezeu de la natura, aceea am devenit si 
noi, dupa har. . . asemenea Chipului Fiului Sau" - ca sa fie El intai 
nascut intre multi frati, voind sa arate prin toate aceste expresii, 
marea mrudire" 3 ^. "Inceputul bunurilor spirituale - spune Sfdntul 
loan - il avem prin botez; prin el luam iertarea pacatelor, sfm|irea, 
infierea, impartasirea Duhului Sfant si viata vesnica" 31 . 

Sfdntul loan vorbeste de o noua plasmuire a credinciosului prin 
mijloacele harice ale Bisericii, intiparind in suflete "Chipul lui 
Hristos: "Credinta si harul Duhului Sfant, inlaturand inegalitatea 
condHHilor omenesti, i-a turnat pe toti intr-o singura forma si i-a 
modelat dupa chipul Sau intr-un caracter Tmparatesc al lui Hristos" 32 . 320 321 Memrea omului in "sfatul eel vesnic" al lui Dumnezeu este 
"participarea" vesica prin har la dialogul iubirii printr-o lucrare 
sinergica, catabasica si anabasica, prin Hristos, Dumnezeul-Om. 
"Cfici, fiind Fiul lui Dumnezeu - zice Sfantul loan la unison 
dogmatic cu ceilalfi Paring - Iisus Hristos a devenit Fiul Omului, ca 
sa-i faca fii ai lui Dumnezeu pe fiii oamenilor" 33 . 

Sfantul Grigorie de Nyssa adanceste injelesul mantuirii omului 
prin Hristos care ipostaziaza natura umana, vindecand-o in Sine din 
interior. Daca la Sfantul loan mantuirea era inteleasa si cu accente 
rascumparatoare, dar in sensul substituirii lui Hristos 34 , Sfantul 
Vasile spune ca: "Hristos singur putea oferi lui Dumnezeu o ispasire 
{i^xkacs\ia) suficienta pentru noi to*i" 35 . La Sfantul Grigorie, 
moartea lui Hristos se Tnscrie in procesul restaurarii, motiv pentru 
care nu insista prea mult asupra morfii rascumparatoare 36 . 

Sfantul Grigorie insista nu atat asupra aspectului ispasitor al 
mortu, cat asupra indumnezeirii firii umane in Hristos care devine 
astfel posibilitatea indumnezeirii celor ce se incorporeaza acestei 
umamtati. Acest mod de a vedea mantuirea este in acord cu 
ansamblui antropologiei soteriologice a Sfantului Grigorie care este 
infeleasa ca o maturizare ce se dezvolta in etape succesive, nu in salt, 
in mod analog cu orice boaia vindecata. Sfantul Grigorie dezvolta 
aspectul ontologic-medicinal al restaurarii. Remediul incepe cu 
Intruparea si ajunge la Inviere, trecand prin proba mortii 37 . In acest 
sens el spune: "Cel care a facut lumina in natura intunecata, 
introducand raza dumnezeirii prin intregul aluat omenesc, adica prin 
trup §i suflet, a pregatit toata natura omeneasca cu propria-i lumina 
prin amestecul (dvaKpaoiq) cu El, facand-o pe aceasta ceea ce era 
El insusi; si dupa cum dumnezeirea nu s-a alterat cand a venit in 
trupul stricacios, la fel Ea nu s-a imbolnavit vindecand nestatornicia 
sufletului nostru. Aceasta se intampla ca in tehnica medicinei unde 
eel care ingrijeste trupul, cand se apropie de bolnav, nu se 
imbolnaveste ci vindeca boala" 38 . 

Asemenea Parintiior mentionati (in mod special Sfantul loan), 
Sfantul Grigorie spune ca impropierea firii umane in Hristos 
echtvaieaza cu o "replasmuire" a firii umane in directia 
indumnezeirii . 

Firea omeneasca "subiect al schimbarilor s-a transfigurat si 
devine nestricacioasa prin participarea la statornicia 322 dumnezeiasca" 40 . Firea s-a miesorat ea insa§i, ca firea noastra sa se 
fnnoiasca facandu-se dumnezeiasca prin "amestecul" cu 
dumnezeirea . 

Prin urmare, prin Intruparea Cuvantului, indumnezeirea omului 
este inteleasa ca un progres continuu. Fiul este Cel care lucreaza prin 
unirea sa ipostasica, unirea omului cu Dumnezeu sj asemanarea firii 
umane asumate cu inaltimea firii dumnezeiesti, readucand omul la 
participarea la Dumnezeu 42 . Ca o consecin^a a unirii ipostatice, 
Sfantul Grigorie invata ca inchinarea pe care o aducem lui Hristos 
este aceeasj §i pentru firea umana indumnezeita prin asumare . 

inalfarea §i indumnezeirea firii omene§ti nu modifica identitatea 
acesteia. Toate mutatiile se fac in limitele naturii. 

Indumnezeirea naturii umane inseamna largirea proprietatilor ei 
potrivit dimensiunilor dumnezeirii Cuvantului. Ea nu inceteaza 
niciodata sa fie natura omeneasca, astfel inchinarea la Dumnezeu n- 
ar mai fi posibila prin firea umana a Cuvantului, iar consecinta ar fi 
pierderea fundamentului ve§nic al mantuirii celor care se integreaza 
in trupul lui Hristos 44 . 

Asemenea Parimilor Rasariteni ai secolului al IV-lea 
mentionafi, Siantul Grigorie accentueaza prin urmare 
"pogoramantul" Fiului lui Dumnezeu din iubire §i nu ca "satisfactie" 
adusa Tatalui. Dumnezeu este Re-Creatorul si Rascumparatorul 
naturii noastre din iubirea pentru ea pe care readucand-o in 
comuniune cu El prin refacerea ei a facut-o astfel "partasa la viata" 45 . 

Prin indumnezeire, natura omeneasca a fost "unsa" intru Hristos 
cu mi§earea spre bine 46 . A primit astfel o putere, o responsabilitate 
§i o functionalitate noua, in virtutea careia se pot vedea in om 
efectele prezentei lui Dumnezeu prin urmele pe care El le-a imprimat 
firii umane. Aceste "urme" descopera cat de neinlocuit sunt iubirea 
lui Dumnezeu §i persoana umana. 

O problema soteriologica controversata in concept Sfantului 
Grigorie este aceea a "drepturilor Satanei", careia i s-a oferit ca pact 
de rascumparare (dvtiXvTpov) sangele lui Hristos, sau altfel spus: 
"ca o §iretenie dumnezeiasca ce a intors viclenia duhului celui rau si 
astfel a slobozit omenirea" 47 , cum afirma VI. Lossky, O intelegere 
mai cuprinzatoare in acest sens ar putea fi aceasta: "Reluand ideea 
mai veche a drepturilor Satanei, Sfantul Grigorie arata ca in 
restaurarea omului, Dumnezeu nu violenteaza nici macar "drepturile 323 Satanei", ci intelepciunea lui Dumnezeu mantuieste omul respectand 
dreptatea. Pentru mantuirea omului, El ascunde o realitate intr-alta - 
este repetarea manierei utilizata altadata de Satana (si aceasta pentru 
respectarea dreptatii). CuvantuI lui Dumnezeu deschide cu buna 
intentie Satanei accesul la inaccesibil, dar contactul cu El aduce 
insasi moartea mortii, iar "inventatoruF' raului este nimicit prin 
propria-i strategic si pe propriul teren: in moarte. Omul este recreat si 
adus la starea dintai prin atotputernicia In^elepciunii dumnezeiesti, 
care stie cum sa foloseasca chiar raul in scopul binelui" 48 . 

Asadar, insusirea subiectiva a mantuirii, concretizarea mantuirii 
obiective in viaja fiecarui om depinde de intrarea fiecarui om in 
comuniune cu parga omenirii asumata, indumnezeita si invesnicita 
de Dumnezeu, tocmai pentru restaurarea lumii. Este revenirea la 
starea de iubire curata care trece prin omorarea trupului pacatului si 
impartasirea sacramentala din Trupul si Sangele lui Hristos eel 
preaslavit si asezat de-a dreapta Tatalui. "Este timpul invingerii 
mor|ii ca realitate nefireasca patrunsa prin pacat in via|a omului. 
Biruirea mortii, cresterea in comuniunea cu Dumnezeu si infaptuirea 
asemanarii cu Dumnezeu, se implinesc printr-o dubla curatie: una 
oferita de Hristos in via|a sacramentala si alta subiectiva, 
concretizata in Biserica in nevointa personala a fiecarui om de a se 
curati de patimi si totodata de a-si impropria virtutile" 49 . 

Pe o astfel de antropologie soteriologica isi fundamenteaza 
Paring ulteriori sintezele in acest sens. SfantuI Maxim Marturisitorul 
a spus la vremea sa: "Indumnezeirea ca sa spun sumar este 
concentrarea si sfar^itul tuturor timpurilor si veacurilor si a celor din 
timp §i din veac" 50 , reveland marimea fireasca la care este chemat 
omul. 

Nu astfel insa a in|eles crestinismul occidental antropologia 
soteriologica avand ca premisa antropologia Fericitului Augustin. 

In conceptia Fericitului Augustin, "chipul" lui Dumnezeu este 
situat prin excelenta doar in "mens" 51 fapt ce conduce la un 
intelectualism al relatiei omului cu Dumnezeu, "uniunea sufletului cu 
trupul parandu-i-se intotdeauna deconcertanta" lui Augustin 52 . 

Lucrarea harului si a omului in opera mantuirii exclude dupa 
conceptia lui Augustin sinergia acestora: "Liberul arbitru facut captiv 
de pacatul originar n-are putere decat spre a pacatui. El se misca 324 

liber, dar numai in pacat" 53 . Harul fata de vointa omului lucreaza 
"indeclinabiliter et insuportabiliter" . 

Din acest motiv Fericitul Augustin ajunge sa spuna ca mantuirea 
este numai opera harului, concluzionand ca: "daca s-ar discuta prin 
ce este cineva vrednic, n-ar lipsi unii sa spuna: prin vointa 
omeneasca. Noi spunem prin har sau predestinatia divina" 55 . 

Promo vand conceptele: "massa tota vitiata" 56 si "vasa irae in 
perditionis" 5 ' 7 §i altele in acest sens, Augustin prin monergismul sau 
profeseaza predestinatia. Doar unii oameni sunt alesi (secundum 
propositi vocati) 58 . 

Astfel Augustin n-a ajuns in antropologia sa sa descopere 
"chipul lui Dumnezeu" in orice om, ci numai in cei alesi. "Grabit sa 
ajunga in miezul Fiintei, Augustin neglijeaza intermediarii - o spune 
chiar patrologul H, I. Marrou - ontologia sa ca sj etica sa conspira la 
deturnarea trupului si a sensibilului. Din om doar extrema fina a 
fiintei, sufletul si din suflet, ra^iunea il intereseaza" 59 . 

Pe baza specificului antropologiei augustiniene se poate afirma 
ca o astfel de conceptie a avut anumite consecinte in antropologia 
apuseana. "Pe de o parte cunoasterea lui Dumnezeu a dobandit un 
caracter pur spiritualist sj intelectualist, fiindca a fost in^eleasa in 
sens platonic, ca evaziune a sufletului din trup. Cu alte cuvinte, in 
procesul cunoasterii lui Dumnezeu a inceput sa se faca abstrac^e de 
desavarsirea morala a trupului. Pe de alta parte, trupul a inceput sa 
fie supus cu vremea unor mortificari din ce in ce mai violente sj 
exterioare, ca sa se pedepseasca perversiunea din el, care au culminat 
cu secta flagelantilor din evul mediu si dincolo de el. Nu este de 
mirare daca renasterea, din reac^ia fata de astfel de excese, a dat la 
iveala o alta spiritualitate, care a inceput sa promoveze adularea 
trupului. Partizanii acestui curent cultural au atacat cu vehementa 
crestinismul din cauza ca a reprimat instinctele naturale ale fiintei 
umane, lipsind-o de bucuria via^ii, §i devenind izvor de boala §i 
nevroza. Astfel, cu toate ca predestinalismul a fost animat de a slavi 
pe Dumnezeu - Soli Deo Gloria - totusi din cauza ostracizarii naturii 
umane, ca si a lipsei contributiei umane la mantuirea subiectiva, s-a 
ajuns la rezultate contrarii: in loc sa se ridice deasupra trupului, omul 
devenit sclavul propriului sau trup" 325 Mai mult, "dupa Fericitul Augustin si Sfantul Ambrozie, 
incepand cu secolul al Xll-lea, teologia latina inlocuiesje teologia lui 
theosis prin teologia filiatiei sj a harului" 61 . 

Teologul P. Evdokimov spune in acest sens: "Pentru teologia 
apuseana, esenta si existenta lui Dumnezeu se identifies. Dumnezeu 
este ceea ce are, iar aceasta decurge in mod logic, din simplicitatea 
absolutaa principiului, ceea ce nu mai permite separarea esentei de 
energii. In aceasta perspective scopul viefii crestine nu poate fi decat 
visio Dei per essentiam. Intrepatrunderea esen^elor divina sj 
omeneasca (prin energiile necreate) este total exclusa: tertium non 
datur, adica indumnezeirea nu este posibila. Omul este sortit sa fie 
fericit si toata fiinta lui tinde spre harul acestui "visio beata" 62 . 

In intelegerea antropologiei soteriologice, conceptia Fericitului 
Augustin despre "invizibilitatea" chipului sj respingerea conceptiei 
de "a fi dupa Chipul Fiului", pe de o parte ocoleste exemplaritatea lui 
Hristos ca "Homo Asumptus" 63 , iar pe de aita jertfa rascumparatoare 
a lui Hristos apare cu un pronuntat caracter juridic, expiator, ca o 
"satisfactie" adusa Tatalui, punandu-se in umbra mobilul iubirii 
divine 64 pentru mantuire. 

Datorita faptului ca Fericitul Augustin nu intelege omul ca "chip 
al Fiului", ca Sfantul Atanasie in special sj Parintii Rasariteni in 
general, se estompeaza astfel calitatea Fiului ca Logos Creator "prin 
care toate s-au facut" (loan I, 3) orientand soteriologia apuseana spre 
accentuarea Logosului ca Rascumparator; omul nu mai apare ca frate 
al Fiului §i fm al Tatalui creat prin Fiul Tatalui in Duhul Sfant si 
astfel jertfa pe cruce este inteleasa mai degraba ca act de 
rascumparare expiatoare, de Tmpacare a "onoarei j ignite" a Tatalui si 
mai putin ca act de suprema iubire a Fratelui in umanitate pentru 
fratii sai. 

Din dictonul medieval "aut poena, aut satisfactio", catolicismul 
retine "satisfactio", iar protestantismul pe "poena", constiinta 
pedepsei pe care o exagereaza la maximum. 

De mentionat ca fafa de conceptiile traditionale unii teologi 
catolici sj protestanti 66 au adus anumite reconsiderari in acest sens. 
Cu toate acestea daca inainte, in antropologia soteriologica 
occidentala aparea aproape numai "crucea" drept mijloc de 
rascumparare a omului din pacat, astdzi apare aproape numai 
invierea. Acesti teologi mai noi vad in crucea lui Hristos eel mult o 326 manifestare a iubirii lui Dumnezeu fata de oameni, nu si o bucurie 
facuta lui Dumnezeu prin daruirea lui Hristos ca jertfa catre El prin 
invingerea egoismului, atunci cand aceasta jertfa este impropriata de 
oameni prin harul lui Hristos. Deci nu apare necesitatea ca sj omul sa 
se invredniceasca pentru a primi harul Invierii. Ea este ca |i inainte 
(in conceptiile clasice) daruita oamenilor in mod exterior. In aceste 
conceptii se nesocote§te lupta cu pacatul Absolvindu-1 juridic de 
pacat, omul nu se transfigureaza (metanoic) el prime§te doar iertarea. 
Mantuirea vazuta ca realizandu-se numai prin inviere, nu mai 
necesita o lupta cu pacatul, caci el nu mai exista; intr-o astfel de 
intelegere. 

Aceasta antropologie soteriologica ce se considera axata pe 
intoarcerea la izvoarele patristice, "vrea sa fie agreabila omului 
occidental, care nu suporta sa i se vorbeasca de pacat, de pocainta, de 
lupta cu pacatul. Dar cum poate fi dusa atunci omenirea spre 
desavarsjre. Fata de aceasta concept, la fel de unilateral ca §i cea 
anterioara, Ortodoxia pastreaza in mod echilibrat legatura dintre 
cruce si inviere, vazand in cruce lupta cu pacatul §i biruirea lui 
pentru dobandirea invierii" . 

Aceste reorientari occidentale privitoare la antropologia 
soteriologica, definite de promotorii lor, ca fundamentate patristic, 
trimit la anuniite precizari asupra sensului eshatologic al coordonatei 
antropologiei teologice. 

2. ASPECTUL ESHATOLOGIC AL ANTROPOLOGIEI TEOLOGICE. 

Fundamental pe hristologie, antropologia eshatologica 
izvora?te din Paradis sj se varsa in plinatatea Imparatiei a "cerului 
nou sj a pamantului nou" (Apoc. XXI). 

Paring secolului al IV-lea inscriu ca premisa in|elegerea 
ulterioara a eshatologiei ca "o noua ordine de existenta, o stare 
ultima de transflgurare, dincolo de istorie, stare care este obiectul 
rugaciunii §i sperantei crestine: "Vie Imparatia Ta" (Mt. VI, 10), dar 
care este deja prezenta aici sj acum §i care confrunta istoria actuala: 
"Imparafia lui Dumnezeu este in mijlocul vostru" (Lc. XVII, 21)" . 
"Desj se intampla la "sfarsitul" istoriei, imparatia eshatologica nu 
este rezultatul unui proces istorie. Lurnea incepe din nou, avdnd ca 
scop nu sfarsitul ci eternitatea. De la Intruparea Fiului, lumea este 327 
locul manifestarii impara|iei lui Dumnezeu si al transftgurarii 
omului, iar de la Cinzecime, Duhul introduce si men^ine imparafia in 
istorie, schimband istoricitatea liniara cronologica in prezenfa 
eshatologica vesnica. In acest sens, istoria nu este numi trecut, 
"anamnesis", ci si anticipare si pregustare reala a vesniciei. Sau mai 
bine zis, istoria sj eshatologia formeaza o unica realitate fn iconomia 
mantuirii, care nu se confunda cu timpul acesta" 70 

Centrul transfigurarii eshatologice este omul si prin el lumea, 
de aceea se poate vorbi de aspectul eshatologic al antropologiei. La 
precizarile cuprinse in fiecare capitol in parte la Parintii secolului al 
IV-lea, mai adaugam sj considerable urmatoare. 

Pentru Sfdntul Atanasie mantuirea se savar§este prin invierea 
tuturor sau prin desfiinfarea generala a mortii. Hristos a facut 
inceputul mantuirii in acest infeles prin invierea sa. 

Invierea lui Hristos face transparent pe Logosul Creator, in trup 
redescopera sensurile intregii crea|ii. 

Prin moartea sa Hristos isi manifesto puterea datatoarea de 
putere caci nu e moarte suportata pasiv, ci acceptata de buna voie 
printr-o incordare de putere si biruita de putere. "Daca e adevarat ca 
eel mort nu lucreaza, iar Mantuitorul lucreaza atatea in fiecare zi 
atragandu-i la evlavie, induplecandu-i la virtute, inva^andu-i despre 
nemurire, ridicandu-i la dorinta celor ceresji, descoperindu-le 
cunostinfa despre Tatal, insuflandu-le puterea impotriva mortii, 
tuturor aratandu-se pe Sine... inceteaza or ice placer e nerafionala si 
oricine isi intoarce privirea de lapamdnt la cer, pe cine mai numesc 
mort? Pe Hristos care lucreaza atatea... Fiul lui Dumnezeu fiind viu 
si lucrator, lucreaza in fiecare zi si efectueaza mantuirea tuturor. Prin 
inviere, El a facut sj trupul Sau lucrator la culme. Deci a murit ca 
muritor, dar a inviat din cauza viejii din El si semnul invierii sunt 
fapteleLui" 71 . 

Prin aceasta, doctrina despre mantuire a Sfantului Atanasie are 
un pronun£at caracter eshatologic. Toata creatia avand coroana, omul 
tinde spre invierea generala ca spre sensul ei deplin si spre 
desavarsjrea ei in Dumnezeu. 

Trupul purificat sj inviat al lui Hristos sta intr-o legatura cu 
trupul nostru al tuturor. El e ca un aluat, sau ca un focar iradiant, 
innoit sj inviat al intregii corporalita|i umane. Deoarece corup^ia sj 328 moartea era in om, nu in afara "in mod cuvenit Cuvantul s-a folosit 
de trup ca de un organ si s-a extins la to^i" . 

Unirea noastra in Dumnezeu, prin Duhul se manifests in 
legatura iubirii ce exista intre noi: "Lucrul si 1-a savarsit prin aceea 
ca, rascumparati fiind de pacat, oamenii nu mai raman morti, ci fiind 
indumnezeiti au cum vedem in noi legatura iubirii intreolalta In 
Cuvantul eel intrapat "popoarele devin concorporale (oucacojia) si 
partake la Hristos" 74 . "La invierea generala, la biruirea totala a mortii, 
transparent^ sprituala a tuturor plina de transparenta Duhului in ei, va 
coplesi toata opacitatea naturii §i va face deplin transparenta toata 
adancimea simturilor cuprinse in ea, ca reflectare a sensurilor curinse 

in Logosul divin" 75 . 

In privinja antropologiei eshatologice trebuie precizat ca Parintii 
studiati din secolul al IV-lea pun in lumina fiecare un anumit aspect 
al acesteia, contribuind la conturarea unei concept unitare receptata 
de credinta Bisericii. 

Astfel Sfantul Yasile eel Mare descrie prin concepte materiale 
chinurile iadului si bucuriile raiului, nepierzand din vedere 
spiritualitatea acestora inteleasa ca o materialitate transfigurata . 

In Omilia la Ps. XLVIII, 2, Sfantul Vasile invata ca propria 
noastra constiinta este singurul acuzator in judecata lui Dumnezeu: 
"Nici un alt acuzator nu va sta atunci langa tine, insesi faptele, 
fiecare cu mfatisarea cu care a fost savarsita... pe scurt, fiecare pacat 
cu insusirea sa proprie; si-|i va pune in fata vadit amintirea lui . 

Mai mult, Sfantul Vasile adauga; "Socot, insa, ca atle|i viteji ai 
lui Dumnezeu au luptat din destul in toata viata lor cu dusmanii cei 
nevazu^i; dar dupa ce am scapat de toate prigonirile lor cand ajung la 
sfar§itul vietii sunt cercetati de stapanitorul veacului, ca sa-i ia in 
stapanire, daca ar gasi ca au rani de pe urma luptelor, sau unele pete 
si urme de pacat; daca, insa vor fi gasi|i fara rani §i pete ii iasa sa 
odihneasca liberi in Hristos, pentru ca au fost nebiruiti" . 

In iad, remarca Sfantul Vasile, Duhul Sfant este separat complet 
de sufletui pacatos si de acum inainte acesta devine incapabil pentru 
cainta. Explicand ce inseamna cuvintele "vor fi taiaji in doua" (Mt. 
XXIV, 51) Sfantul Vasile spune: 'Taierea in doua inseamna (...) 
vesnica instrainare a sufletului. Pentru ca acum nu se amesteca cu cei 
nevrednici, se pare totusj ca se afla in cei care au fost pecetluiti si 329 
asteapta intoarcerea si mantuirea lor, insa atunci (in iad - n. n.) se va 
indeparta in intregime de sufletul celor care au pangarit harul sau" 79 . 

Deasemenea Episcopul Cezareei subliniaza vesnicia iadului ca 
si a raiului, cu toate ca "una si aceeasi mestesugire a diavolului, ti 
face pe mulfi dintre oameni sa uite de atatea cuvinte si hotarari ale 
Domnului si acestia isi semneaza singuri sfarsit muncii ca sa 
indrazneasca mai mult la pacat Caci daca munca vesnica va avea 
candva sfarsit, in mod sigur va avea sfarsit si viata vesnica. Caci daca 
in privinfa viejii (vesnice) nu primim sa cugetam aceasta, ce motiv ar 
fi ca sa dam sfarsit muncii vesnice? Caci adaosul de vesnic se refera 
in mod egal la ambele" 80 . 

Dupa invafatura Sfantului loan Gura de Aur "odata cu invierea 
trupurilor pe care o va aduce la a doua venire a Lui, Hristos va aduce 
si transformarea universului ca "pamant nou" si "cer nou". "Atunci, 
spune Sfantul loan, nestricacioasa se va arata bunacuviinta creatiei, 
pentru ca va primi trupuri nestricacioase si ea se va schimba la chip 
Tntru mai bine" 81 . "§i cerul si pamantul si intreaga ereatie se va 
stramuta la nestricaciune, impreuna cu trapurile noastre"* 2 . 

Transfigurarea eshatologica a universului nu e cu putinfa sa se 
realizeze magic sau mecanic, prin simpla 'actiune a unei puteri 
exterioare - pentru ca Dumnezeu nu realizeaza nimic in acest mod - 
ci din interior, organic si natural pornind de la om 83 . 

Impreuna cu aceasta transfigurare, natura umana materials se 
spiritualizeaza si astfei intreaga lume se schimba si ia o forma 
ineoruptibila 84 . 

Pana atunci, trupul trebuie sa "se intoarca fn pamantul din care a 
fost luat" (Eccl. XII, 7). Cu un realism zguduitor, Sfantul loan 
enumera motivele pentru care trupurile trebuie sa se intoarca in 
pamant pana la "obsteasca inviere", considerand ca "idolatrie" o 
seama de practici cum sunt necromantia, incinerarea si spiritismul. 
"Daca nu s-ar strica trupurile, in primul rand, majoritatea oamenilor 
ar fi stapaniti de eel mai mare pacat, mandria. .Anal doilea rand, n- 
ar mai crede nimeni, ca trupul este din pamant. Daca acum, cand 
sfarsitul trupului da marturie despre originea sa, multi inca se mai 
indoiesc de asta, ce nu s-ar presupune daca oameni i n-ar vedea 
descompunerea trupurilor? In al treilea rand ar fi nespus de mult 
iubite trupurile si cea mai mare parte dintre oameni nu s-ar mai 
ocupa decat de trupuri... In al patrulea rand n-ar mai fi dorite 330 bunatatile cele viitoare. In al cincilea rand ar capata mai multa 
crezare cei care sustin ca lumea este vesnica si ar sustine ca 
Dumnezeu nu este Creatorul lumii. In al $aselea rand nu s-ar mai 
cunoaste valoarea sufletului, nici insemnatatea existentei lui in trup. 
fn al $aplelea rand multi din cei care pierd pe cei scumpi ai ior, ar 
voi sa paraseasca orasele, ar voi sa locuiasca langa morminte si ca si 
cum ar fi iesiti din minti ar vorbi necontenit cu mortii lor... Ce 
nerozii ar mai nascoci oameni i daca trupurile nu s-ar descompune?... 
de vreme ce si acum, cei care practica necromatia indraznesc sa faca 
multe lucruri mai ciudate... Cate slujiri idolesti nu s-ar fi nascut de 
aici, daca si acum unii oameni inca se straduiesc sa faca aceasta cu 
praful si cenusa trupurilor moarte? Dar Dumnezeu, vrand sa 
starpeasca aceste nerozii si sa ne invete sa ne indepartam de toate 
cele pamantesti, a facut sa dispara dinaintea ochilor nostri, trupurile 
celor mortr 585 . 

Din ratiuni pedagogice, Sfantul loan vorbeste credinciosilor sai 
despre iad, pentru ca "nimic nu este mai placut decat a vorbi despre 
iad... Pentru ca este neplacut sa ajungi in iad! Pentru ca aceste 
cuvinte suparatoare in aparenta, indeparteaza iadul de la noi si in 
locul lui ne dau alta placere: ne schimba sufletele, ne fac mai 
evlaviosi, ne inalta mintea, ne inaripeaza gandul, aiunga atacul eel 
rau al poftelor, sunt doctorie" 86 . 

De aceea, marele arhipastor, descrie focul si chinurile iadului, 
de unde se intelege pe de o parte nematerialitatea acestui foe si pe de 
alta, vesnicia suferintelor de acolo. "Daca focul acesta material de pe 
pamant s-a napustit ca o fiara din cuptorul Babilonului si i-a ars pe 
cei ce sedeau afara, ce nu va face focul celalalt, nematerial, celor 
peste care se va napusti? Asculta ce spun profetii despre ziua aceea: 
"Ziua Domnului este nelipsita de manie si plina de urgie" (Is. XIII, 
9). Nu va fi nimeni care sa ne apere; nimeni care sa ne scape... Ci, 
dupa cum cei osanditi in mine, la munca silnica, sunt dati pe mana 
unor oameni fara inima si nu vad pe niciunul dintre cunoscutii lor, ci 
numai pe cei care-i pazesc, tot asa va fi si atunci; dar mai bine spus, 
nu asa, ci chiar cu mult mai cumplit. 

Aici pe pamant mai poti sa faci o cerere de gratiere imparatului, 
il mai poti ruga sa-ti ridice osanda; dar acolo nu. Cei ce au intrat 
acolo nu mai scapa, ci raman acolo, se parjolesc si simt atita durere, 
cat nu se poate spune cu Cuvantul... Aici pe pamant se termina totul intr-o scurgere de timp; dincolo insa focul arde mereu si nu se 
mistuie ce se arde" 87 . 

Trebuie precizat ca in iad, sufletele nu se mai pot ajuta prin sine 
ceea ce nu exclude posibilitatea sj eficacitatea rugaciunilor Bisericii 
pentru cei adormiti. Sfantul loan invata In acest sens: "Nu in zadar 
s-a randuit prin Apostoli ca sa se faca inaintea infrico§atoarelor taine 
pomenirea celor morti, ei au $tiut ca de aici izvora§te mare folos, 
mare binefacere pentru cei morti" 88 . 

Sfantul Grigorie de Nyssa adancesje intelesul anumitor 
invataturi privitoare la antropologia eshatologica ca progres in virtute 
§i lucrare intr-o continua mi§care ascendents, catre treptele super ioare 
ale harului. Prin epectaza (tinderea inainte) se ajunge la o noua 
ordine de existenja, la o stare ultima de transfigurare. 

Deoarece "sufletul eliberat de impatimirea sa pamanteasca, se 
avanta u§or sj repede in miscarea catre cele de sus, ridicandu-se de la 
cele de jos, spre inaltime... Dar ridicat prin astfel de inaltari arde 
inca de dorinta sj e flamand de sj mai mult. §i inseteaza inca de cele 
cu care se adapa pururea, cat putea. §i ca sj cand nu s-ar fi impartasjt 
inca se roaga sa dobandeasca, cerand lui Dumnezeu sa i se arate, nu 
cat poate sa vada, ci cat este Acela" 89 . 

La noua ordine de existenta se ajunge prin Hristos. Sfantul 
Grigorie spune ca "dupa cum glasul medicului se acomodeaza cu 
starea bolnavului, tot asa Cuvantul vietii se face eficace in cei morti, 
care cand aud Cuvantul Fiului Omului, nu mai raman in moartea de 
odinioara. Cei care sunt in morminte cauta glasul invierii sj cuvantul 
luminii se potrive§te celor intunecati §i se face cale neteda pentru cei 
ce s-au in§elat §i u§a pentru cei care trebuie sa intre" 90 . 

Sfantul Grigorie descrie paradoxul existential al dobandirii vietii 
ve§nice prin rnoarte, prin Hristos "Incepatoru!" acesteia, reliefand 
totodata legatura dintre cruce §i inviere. "Moartea nu este altceva 
decat separarea trupului de suflet; pentru ca s-a unit cu amandoua, 
adica ?i cu trupul §i cu sufietul, El (Hristos) nu se separa de 
niciunul... ci comunicand §i cu sufletul s.i cu trupul deschide cu 
sufletul raiul talharului, iar prin trup invinge puterea stricaciunii. 
Aceasta este distrugerea mortii, faptul ca stricaciunea a devenit 
neputincioasa fund alungata din natura datatoare de viata. Caci ceea 
ce s-a lucrat in suflet si in trup, devine har si bunavointa, comune 
naturii noastre §i astfel eel care se afla in amandoua, reune$te prin 332 inviere toate cele separate... El se afla a?adar in moarte, dar nu este 
cu toate acestea stapanit de moarte. Ceea ce este compus se desface, 
dar ceea ce este simplu nu accepta desfacerea; natura cea simp la 
ramane in ceea ce se desface %\ nu se retrage atunci cand sufletul iese 
din trup... Desigur, eel ce este simplu §\ necompus nu se separa, in 
separatia ceiorlalte (sufletul §i trupul), dimpotriva El face Una pe 
cele doua, care s-au separat... Dumnezeu Cei Unul Nascut, inviaza 
El insu§i firea umana care a fost unita cu El, separdnd trupul de 
suflet si unindu-le din nou. 

Astfel, toata natura e mantuita (trup ?i suflet); de aceea El se 
mai nume§te §i Incepatorul vietii. Caci murind pentru noi sj inviind, 
Dumnezeu Cei Unul Nascut a impacat lumea cu El, rascumparand Li- 
ne .. . pe cei care au fost in comuniune cu El, prin sange sj trup" . 

Mai mult, fata de cei care aduc ca obiectie impotriva mi§carii 
spre inviere faptul ca trupurile se descompun prin moarte §i judeca 
dumnezeirea dupa masuri omene§ti, declarand ca nici Dumnezeu nu 
poate invia trupul, Sfantul Grigorie spune: "Este in suflet o afectiune 
sj iubire naturala fata de trupul cu care a convietuit; o afectiune sj o 
cuno^tinta de pe urma puterii sadite in fire; in baza unirii sufletului 
cu el. Iar prin aceasta ramane intr-o comuniune neconfundata cu 
trupul propriu, care distinge pe unii de altii. Deci sufletul atragand 
iara§i la sine ceea ce-i este inrudit §i propriu, ce greutate ar sili 
puterea dumnezeiasca sa opreasca cele ce sunt familiare ca sa se 
niiste fiecare spre ceea ce ii este propriu, printr-o atractie negraita a 
firii?" 92 

Conceptia Sfantului Grigorie despre tendinta sufletului dupa 
trupul care 1-a avut, corespunde invdtaturii despre unitatea de fiinta 
a omului, constdnd din trup si suflet. De asemenea si ideii lui despre 
aspiratia spre existenta far a sfdrsit a omului ca intreg ~\ 

Privitor la antropologia eshatologica a Sfantului Grigorie, 
amintim sj doua conceptii fata de care opiniile asupra lor sunt inca 
efervescente: apocatastaza-restaurare sj purgatoriul. 

Apocatastaza trebuie inteleasa in contextul extrem de bogat al 
antropologiei sale 94 . !n aceasta lumina se poate constata ca atunci 
cand Sfantul Grigorie "spune ca va fi restaurata toata natura umana, 
intelegem doua lucruri; toata natura umana asumata de Fiul lui 
Dumnezeu (restaurata in toate etapele dezvoltarii ei) si nu toata 
natura omului individual (trup sj suflet), nu numai sufletul. Nu 333 intelegem natura umana ca realitate notional abstracts, nici ca 
totalitate de individualitati cuprinse panteistic in Hristos, ci natura 
intreaga a fiecarei persoane, renascuta prin Duhul Sfant sj infiata in 
Hristos. Restaurarea tuturor in stara dinaintea imbracarii 
"vesmintelor de piele" nu exclude pedeapsa vesnica. Sfdntul 
Grigorie nu a spus nicdieri si niciodatd ca la restaurarea finala, cei 
rai vor deveni buni, dimpotriva, el a vdzut condamnarea lor cape o 
consecintd necesard a libertatii lor de autodeterminare, care nu 
poate abroga nimic. Pentru el, diavolul §i pacatosii nepocaiti raman 
inghetati in propria lor condamnare" 95 . 

Privitor la purgatoriu 96 "nu se poate intelege cum intr-o opera in 
care autorul ei face dovada unei deosebite sensibilitati pentru 
libertatea persoanei, sa nesocoteasca tocmai aceasta calitate a 
persoanei ca chip al lui Dumnezeu, incalcandu-se dreptatea, 
demnitatea persoanei, respectul fata de ceea ce ea a vrut sa fie in 
viata, fie sj spre a o face fericita, fara voia ei, numai ca Dumnezeu sa 
fie conceput substantialist, ca Totul in toate... Este deopotriva de 
neinteles cum vorbe^te Sfantul Grigorie in Dialog despre suflet si 
tnviere de un foe eurafitor in sensul purgatoriului catolic, iar in 
Marele Cuvdnt Catehetic, opera scrisa in aceeasi perioada de focul 
nestins al iadului si de starea fiecarui om la restaurarea finala "ca 
rezultat al activitatii vointei libere a fiecdruia, potrivit judecatii 
echitabile a lui Dumnezeu" 97 . 

Fericitul Augustin, in sensul celor mentionate anterior, nu 
surprinde; el profesand ca de obicei, conceptii care de multe ori se 
contrazic. 

Pe de o parte el cheama peste veacuri, la dreapta cugetare pe cei 
ce se indoiesc de eficacitatea rugaciunilor pentru cei adormiti, 
spunand: "Nimeni nu trebuie sa se indoiasca ca rugaciunile Bisericii, 
jertfa cea mantuitoare si milosteniile facute pentru sufletul mortilor 
ajuta foarte mult ca Domnul sa fie mai milostiv decat cum meritau ei, 
dupa pacatele lor" 98 (... ut cum eis misericordibus agatur a Domine 
quam eorum peccata meruerunt). Pe de altd parte exprima fara 
indoiala credinta in purgatoriu. El invata ca dupa moarte, cei rai 
ajung in iad, in pedeapsa de veci 5 iar cei buni in rai. Insa cei ce nu 
merita pedeapsa eterna trebuie sa expieze pacatele inainte de 
judecata din urma. Ei vor fi salvati ca prin foe. Adica vor trebui sa 
sufere diferite pedepse, inainte de judecata universala (Temporarias 334 


poenas alii in hac vitam tantum alii post mortem, alii nunc et tunc, 
verumtamen ante judicium illud severissiumum novissimumque 
patiuntur) 99 . Dar, daca presupusa apocatastaza, in sensul peiorativ, a 
Stantului Grigorie si presupusa sa conceptie ce ar triza cu 
purgatoriul, nu au fost receptate de Biserica Ortodoxa, Biserica 
romano-catolica, pe conceptia Fericitutui Augustin isi 
tundamenteaza si profeseaza inca conceptia despre purgatoriu ca 
stare intermediara intre iad §i rai. 

Asadar, lamurind intelegerea omului sub aspectul soteriologic si 
eshatologic in sensul coordonatei teologice (rela^ia cu Dumnezeu), 
Parintii secolului al IV-lea au fundamentat posibilitatea restaurarii 
prin Hristos, a comuniunii personate dintre Dumnezeu si om in 
integralitatea fiintei umane (trup si suflet) precum si vesnicia 
persoanei umane. 

intelegerea "perihorezei" dintre suflet si trup, in sensul ca 
factorul spiritual uman nu poate fi conceput nici o clipa ca spirit pur, 
ci ca suflet, sau ca spirit mtrupat, a conformitatii unice si irepetabile 
dintre acestea (Sfantul Grigorie de Nyssa), ca spirit cu ramificarile 
lui in trup sau ca trup cu radacini in spirit este capitala si 
providentiala . 

"Datoritafaptufai ca nici o clipa nu exista nici sufletul singur, 
nici trupul xmdtatura crestina prefera sa vorbeascd nu de spiritul 
omului, ci de suflet Caci prin spirit s-ar intelege o entitate care n-are 
nici o calificare, ce s-ar datora coexistentei cu trupul. De aceea, 
pentru invatatura crestina, spiritul nu este in om o entitate deosebita 
de suflet, ci functiile superioare ale sufletului dedicate mai putin 
mgrijirii trupului si mai mult gandirii care se poate inalta pana la 
gandirea Creatorului sau*' 101 . 

Excluzandu-se categoric juxtapunerea unui spirit pur - trupului 
prin demonstrarea partasiei spritului la sensibilitatea prilejuita de 
convietuirea cu trupul trupul devine partas al calitdtii de subiect a 
spiritului si apt de spiritualizara sa si de rolul de organ al 
spiritualizarii lumii 

Acesta este fundamentul inexpugnabil pentru intelegerea 
teonoma §i holistica a omului, ce conduce la coordonata cosmologica 
a antropologiei patristice. 

Numai ca spirit intnipat, sau ca suflet din primul moment al 
existentei sale, spiritul uman e un factor inserat in lume, ramanand 335 totusi deosebit de natura, dar putand face uz de natura in mod liber, 
prin transeendenta si in acelasi timp imanenta sa. In structura 
"microcosmica" a naturir umane, se reflecta asadar constitutia sa 
duala (trup si suflet) ca si dualitatea fundamentals a universului creat 
(material - spiritual). 

De structura antropologica e legat ontologic scopul ultim al 
omului de "mediator" al tuturor acestor polaritati si dualitati intr-o 
unire "sintetica" (perihoretica), fara separatie si confuzie. 

lata de ce trebuie mentionata invatatura Parintilor secolului al 
IV-lea si in privinta antropologiei cosmologice si cosmologiei 
antropologice, ca premisa a dezvoltarilor ulterioare. 

3. ANTR0P0L061A COSMOLOG1CA SI C0SM0L061A ANTROPOLOGICA. Parintii secolului al IV-lea fundamenteaza invatatura despre om 
in calitatea sa de "chip" al lui Dumnezeu (datul ontologic) si dupa 
asemanare (deodata modul de fiintare a Chipului sj flnalitatea 
existentei umane), prin sufletul si trupul sau. Astfel, omul nu e o 
parte a lumii ci si sinteza a lumii. Nu e nici doar sinteza "in mic" a 
lumii (microcosmos), caci dupa afirmatia Sfantului Grigorie de 
Nyssa, aceasta calitate o au "deopotriva §oarecii si tantarii" 102 . 

Omul este constiinta a creatiei, capabil sa o contemple si chiar 
sa o determine. 

Prin liberul sau arbitru, omul defmeste destinul suprem al 
universului sj de aceea el este pentru Sfintii Parinti un macrocosmos 
si lumea poate deveni prin om un macroanthropos . 

"Solidaritatea omului cu toate nivelurile creatiei inseamna o 
tainica rezonanta intre om si cosmos: creatia Tntreaga e chemata la 
eternizarea in relatie cu Dumnezeu, dar sensul ei nu se poate realiza 
decat in masura in care omul se angajeaza in efortul unei existente 
teocentrice. De fapt in acest efort omul urea spre Dumnezeu prin 
cosmos ca pe o "scara a lui Iacob", iar cosmosul urea spre Dumnezeu 
prin si in om" 103 . 

Astfel, din perspective biblica sj patristica, antropologia este si 
cosmologica iar cosmologia in mod necesar antropologica. In 
Hristos, aceasta relatie indestructibila dintre om si cosmos i§i gaseste 
fundamentul solid care poate fi reafirmat si intensificat. Faptul e de 336 mare actualitate deoarece fizicienii vorbesc de o dinamica atropica a 
universului 1 . 

invatatura Parintilor secolului al IV-lea arata ca "chipul si 
asemanarea" cu Dumnezeu din om implica nu numai o deschidere a 
omului spre Dumnezeu, ci sj o functie si o ohligatie a omului in 
intreaga creatie" . 

Dupa invatatura Sfantului Atanasie, Cuvantul eel intrupat se 
aseaza prin inomenire intr-o legatura mai intensa cu intregul cosmos. 
El este inca prin creatie in tot cosmosul si in fiinta umana. Daca e 
asa, nimic nu-1 impiedica sa se uneasca in mod special cu ea l .Caci 
omul e eel ce a cazut si avea (ipsa de vindecare. Dar omul fiind 
"impletit" cu natura, vindecarea lui se intinde sj asupra acesteia. 
"Caci toate partile creafiei le-a atins Domnul si pe toate le-a eliberat 
de toata amagirea si a dat pe fa|a puterile rele", cum zice Sfantul 
Apostol Pavel: "Dezbracand incepatoriile si stapaniile le-a biruit pe 
cruce" (Col. II, 15) ca sa nu mai poata fi amagita, ca sa afle peste tot 
Cuvantul adevarat al lui Dumnezeu. Astfel din toate partile si peste 
tot fiind impresurat omul si vazand intinsa peste tot dumnezeirea 
Cuvantuiui, adica in cer, in iad, in om, pe pamant, nu mai e amagit 
cu privire la Dumnezeu; numai acestuia I se inchina §i prin El 
cunoaste pe Tatal" . 

Dependenta cosmosului de Hristos, Cuvantul Intrupat, o arata 
Sfantul Atanasie astfel: "Care om murind, s-a intunecat soarele, sau 
s-a cutremurat pamantul? lata mor oamenii pana azi si au murit de la 
fnceput. Cand s-a intamplat cu ei o astfel de minune?" 108 . 

Sfantul Atanasie evidentiaza faptul ca prin caderea in pacat, se 
intuneca armonia dintre suflet sj trup pe de o parte, iar ca o 
consecinta fireasca, pe de alta se altereaza relatia omului cu 
cosmosui. "Caci oglinda sufletului, singura care putea vedea chipul 
Tatalui ascunzandu-se in cutele poftelor trupesti, nu mai vede ceea ce 
trebuie sa cunoasca sufletul, ci e dus de orice altceva sj vede numai 
acelea ce cad sub simturi. De aceea umplandu-se de toata pofta 
trupeasca §i tulburandu-se de parerile despre ele, ii da lui Dumnezeu, 
pe care L-a uitat cu mintea, chip in cele trupesti si supuse simturilor, 
dand numele Lui celor vazute si numai pe acelea le slaveste pe care 
le voieste el si pe care le simte ca dulci" . 

Din acest motiv, Dumnezeu Cuvantul intrupat in om lucreaza in 
calitatea de Stapan al naturii pe care o are ca Persoana dumnezeiasca 337 dar si ca Persoana a firii omenesti. Numai pe verticala omului ca 
persoana constienta superioara naturii se poate afla Dumnezeu ca 
Stapan suprem al naturii si prin om. 

Prezenta Logosului in Creatie e ilustrata de Sfantul Atanasie 
prin paradigmele si ratiunile proprii structurii fundamentale a 
acesteia in sensul unei profunde recunoasteri a realitatii in 
complexitatea ei teandrica. "Rationalitatea interna a creatiei reflex si 
lucrare a Ratiunii divine nu mai este nici lumea ideilor inaccesibile a 
lui Platan, ci fundamentul viu |i dinamic al existentei, care o face nu 
numai sa fie, ci si sa aiba si un sens" 111 . 

Aceasta pecete dumnezeiasca in creatie este punctul de intalnire 
intre Dumnezeu si lume, functionand sinergic si neintrerupt, in 
pofida caderii prin ceea ce omul sesizand numeste legi 112 . 

Legile micro si macrouniversului nu sunt insa cauze secunde in 
creatie odata cu propria miscare a acesteia. 

Rationalitatea creatiei are nu numai valenta teofanica; ea 
presupune revelarea lumii ca insuficienta siesj, dar si un sens spre 
care aceasta aspira si se misca. Nu miscarea este astazi cea care 
trebuie dovedita, insa din miscare urcam la sensul acesteia, care se 
descopera deplin in Logosul lui Dumnezeu. Caci Acela care sustine 
si ordoneaza (rational izeaza, cosmizeaza) lumea pe care a creat-o, 
Acela "ramanand nemiscat, dar pe toate mi§candu-le" dupS 
"bunavoirea Tatalui" conduce creatia in Sine si spre Sine, adica la o 
mai mare unire cu El, care inseamna implinirea scopului existential 
al acesteia, transfigurarea ei in imparatia iubirii Sfintei Treimi' si 
deplina rational izare 113 . 

Astfel, "lumea inceteaza de a mai fi privita ca o realitate redusa 
la dimensiunea ei materials pentru a dobandi o profunda semnificatie 
spiritual prin rationalitatea ei interioara, prin ordinea logica interna 
care isi are izvorul in Ratiunea suprema a Logosului divin asa cum a 
aratat Sfantul Atanasie eel Mare" 1 14 . 

Ca parte a universului' 15 si omul traieste, dar constient miscarea, 
devenirea aspirand impreuna cu intregul cosmos spre Dumnezeu, in 
virtutea crearii sale dupa chipul lui Dumnezeu (exista, deci, o reJatie 
mterna intre om si Dumnezeu, dincolo de orice opozitie), care 
inseamna si o chemare la dialog etern si la comuniune 1 ' 6 . Astfel 
"teologia rasariteana vorbeste despre indumnezeirea omului intreg, 


338 trup si suflet, despre transfigurarea naturii umane §i a intregului 

■>y\M 

cosmos 

Cosmologia Sfantului Vasile eel Mare este panenteista 1 ' , 
proprie traditiei ortodoxe. Lumea i§i are originea in Dumnezeu. 
Sfantul Vasile spune m acest sens: "La inceput a creat... deoarece 
autorul sacru (Moise - n. n.) vrea sa puna pe sufletele noastre ca o 
pecete si sa scrie ca pe un filacteriu Numele eel Sfdnt al lui 
Dumnezeu, ca sa nu ne ratacim cautand prin rationamente omenesti 
cauza universului, indepartandu-ne de la aclevar" . 

Mai mult, Cuvantul lui Dumnezeu "prin care toate s-au facut" 
da viata si sens existentelor, iar porunca data creatiei fixa ca pe o 

* 1 90 

lege regula ce o avea de urmat" ~ . 

Omul ca si coroana a Creatiei primeste "suflet viu" (Fac. II, 7), 
fiind solidar cu pamantul, cu faptura intreaga, cum ii reaminte§te 
Creatorul dupa cadere, adica dupa e§ecul de a realiza o existenta intr- 
adevar duhovniceasca (cf. Fac. Ill, 19). "EI nu e doar ceea ce a 
devenit prin umanizare pentru a evolua spre un nu se-§tie-ce, ci 
"pamantuP' chemat la deplina personalizare prin relatia cu 
Dumnezeu, la sfintenie. In acest context, sfintenia pe care o repugna 
omul contemporan nu e parasirea conditiei umane, ci adevarata 
umanizare in relatie cu Dumnezeu. Omul nu e chemat sa fie nici 
inger netrupesc, nici animal pamantesc, ci "dumnezeu pamantesc", 
activandu-^i toate functiile ca Dumnezeu, Cel ce i s-a reveiat ca 
sens" 12] . 

Siantui Vasile subliniaza legatura interna dintre Dumnezeu sj 
creatie, caci Dumnezeu "nu numai ca a intrat in fiinta celor din lume, 
dar a §i pus toate parole ei in armonie unele cu altele si a facut un tot 
armonic, corespunzator sj de acord cu El" ~ . 

Lumea are deci un sens si o miscare teocentrica care odata pus 
in valoare depase§te separatia dintre materie sj spirit, dintre vazut §i 
nevazut in "lumea mica" (omul), aceea dintre suflet §i trup. Aceasta 
o poate face omul cu consfiinta unei asemenea rattonalitati prin 
intelegerea tainei sale sj a creatiei nu in umanitate ci in divino- 
umanitate, adica in Hristos " : 

intelegerea manifestarii lui Dumnezeu in creatie, invata Sfantul 
Vasile, este numai un protreptic pentru descoperirea puterii 
Cuvantul ui Sau de a-1 reaseza pe om la izvorul vietii. Proslavirea lui 
Dumnezeu in Hristos face din nou creatia ca mijloc al vietii omului 339 in Dumnezeu, astfel sfintind-o si pe aceasta. "Legea cea nescrisa a 
naturii ne invata sa alegem cele ce ne folosesc" spune Sfantul Vasiie. 
Omul,-"planta cereasca", trebuie sa orienteze creatia spre Dumnezeu, 
caci tinderea spre El i-a fost sadita ontologic in natura sa. "Capul tau 
insa este ridicat spre cer; ochii tai privesc cele de sus... A!ta grija Itl 
este convenita tie! Sa cauti cele de sus, unde este Hristos, sa-ti fie 
mintea mai presus de cele pamantesti! Sa-ti randuiesti viata dupa 
modul pe care ti 1-a dat Dumnezeu! In ceruri sa-ti fie vietuirea" 124 . 

Invatatura despre relatia omului cu lumea primeste si alte 
valente prin conceptia Sfantul ui loan Gura de Aur. 

Superioritatea omului in contextul creatiei se evidentiaza prin 
descrierea planului divin creator care culmineaza in om precum si 
prin vertical itatea biologica si spirituals a acestuia. 

Lumea este creata pentru om ca un "palat imparatesc si 
stralucitor", deoarece i s-a dat acestuia "ca toate cele facute sa fie sub 
stapanirea si conducerea lui" 125 . 

Omul trebuie sa aiba constiinta darului de "a stapani", pentru ca 
"omul le supune pe toate si prin tehnica felurita data ltd de 
Dumnezeu subjuga orice animal iconomiei lucrurilor care-i convin 
eel mai bine lui" 126 . 

Sfantul loan defineste "principiul masurii" m capacitatea omului 
de "a stapani" natura: "Ceea ce este mai mult decat e nevoie e de 
prisos si nefolositor; a pune incaltari incaltamintelor e peste nevoie, 
caci te impiedica la umblat" 127 . 

Printr-o astfel de conceptie, gandirea teologica gaseste 
fundamental patristic solid pentru a se situa pozitiv fata de om, 
civilizatie, tehnica si cuceririle stiintei. "Rezultatele stiintei 
contemporane, revelattile psihologiei, cuceririle tehnicii, cautarile 
filosofiei, nu sunt lucruri rele sau doar admisibilile, ele sunt bune si 
pretioase la modul pozitiv. Insa efortul zadarnic al autonomiei 
anomiste le instraineaza aproape neintrerupt, le vinde pe un blid de 
linte stricaciunii si diavolului. §i astfel in loc sa slujeasca omului in 
realizarea scopului sau, operele omului servesc diavolului in opera de 
distrugere a omului si a lumii. In acest punct se reveleaza 
semnificatia centrala pe care o are ■ pocainta (metanoia) si asceza nu 
numai pentru om ci si pentru istorie si civilizatie. Aceste acte si 
metode duhovnicesti reprezinta lupta prin care credinciosii omoara in 
ei si in operele lor autonomia anomista, unicul element rau si 
repugnant -- "pentru ca toata creatura lui Dumnezeu e buna si nimic 
nu e de respins daca se ia cu multumire" (I Tim. IV, 4) - restaureaza 
omul si operele lui in frumusetea lor originara, intorc oglinda spre 
soarele eel adevarat si creatiile omului se lumineaza si se fac vii" 1 
prin folosirea euharistica. 

Episcopul Nyssei pune m lumina sensul teologal al lumii, din 
care rezulta adevarata sj dreapta responsabilitate a omului fata de ea. 

Sfantul Grigorie afirma miscarea §i evolutia perpetua a lumii, 
precum si stabilitatea si identitatea elementelor in drumul lor, 
spunand ca: "Pamantul este bun nu pentru ca el nu este aer, ci i§i 
conserva propriile calitati prin for|a naturala pusa in el de Dumnezeu. 
Aerul este bun, dar nu in faptul ca nu este pamant, ci pentru faptul ca 
el detine in mod natural puteri care-i sunt suficiente spre a ramane 
ceea ce este. Apa este deopotriva foarte buna, la fel si focul, atata 
vreme cat fiecare este intreg din punct de vedere al propriilor calitati 
si se pastreaza pentru totdeauna, prin foifa vointei lui Dumnezeu in 
propriile-i limite" 129 . 

Prin urmare, scopul lumii nu se gaseste in sine; ea a fost creata 
pentru om, iar omul pentru Dumnezeu, lumea fiind o scara pe care 
omul trebuie sa urce la Dumnezeu 130 . 

Ca si Sfantul Atanasie, Sfantul Grigorie insists pe prezenta 
activa a lui Dumnezeu ii> creatie prin energiile sale. "Dumnezeirea 
spune el se afla deopotriva in toate si patrunde depotriva toata 
creatia; intr-adevar nu ramane nimic in fiinta daca e separat de 
Fiinfa, dar natura divina atrage toate in egala masura, cuprinzand in 
sine totul prin forta ei de cuprindere" 131 . "Puterea si energia - spune 
Sfantul Grigorie - care supravegheaza cele existente sunt insasi 
Dumnezeirea" 132 . "Cel care este pretutindeni prin puterea Sa se afla 
in toate, fara sa fie absent din cineva %m ceva" 133 . "Dumnezeu a dat 
si da mereu fiintelor, puterea devenirii si perseverentei intru 
fiinta" i34 . "Toata creatura este buna datorita participarii la Binele 
transcendent" 135 . 

Sfantul Grigorie explica magistral transcendenta si in acelasi 
timp imanenta lui Dumnezeu in creafie. Legatura dintre Dumnezeu si 
lume exista cu toate ca diferenta ontologica intre creat si necreat 
persists. Puterea proniatoare este oarecum interioara lumii. Ea nu 
este un intermediar separat de Dumnezeu; o gratie creata, ci 
Dumnezeu insusi prin puterea si energia Lui, putere si energie 340 341 neseparata de natura personal! Astfel, sfantul Grigorie afirma ca 
"natura divina atinge toate fara a fi susceptibil de panteism 136 . 

A§adar, se poate concluziona ca: "desj separat de lume din 
punct de vedere ontologic, Dumnezeu se ofera si cheama; lumea 
define in sine o putere dinamica (oferita de Dumnezeu) care 
orienteaza spre Dumnezeu. Lumea se imparta§este de viata divina 
datorita contactului cu Dumnezeu care este Persoana. Lumea - rod al 
puterii §i iubirii lui Dumnezeu - are un sens teologai. 

Lumea in cele mai profunde structuri si motivatii ale ei, se afia 
in relatie cu Dumnezeu. Ea poate insa sa se separe de Dumnezeu prin 
vointa rau orientata a fiintelor inteligente, create in acesta lume 137 . 

Pentru aceasta omul are responsabilitatea ca "chip" al 
Arhetipului Creator si Proniator al iumii "sa adune lumea in el, 
trebuie sa o adune nu ca pe o lume opaca, care este inchisa in ea 
insasj si il include si pe el in ea, ci ca pe o lume pe care o depaseste, 
descoperind in transparent ei pe Creatorul ei §i capacitatea de a-1 
pune pe om in legatura cu El. 

In orice sens, omul e §i avizat in lume, dar trebuie sa o si 
depaseasca. Ea trebuie sa-i fie numai un drum de care are nevoie, 
care-1 duce la mai multa lumina. Omul nu e un "aruncat in lume" ca 
un condamnat, cum zice Heidegger, ci pus in ea ca pe un drum pe 
care are sa inainteze spre Dumnezeu, ca tinta a drumului, avand sa 
ajunga la El cu tot ce a invatat bun din ea, dar si prin deprinderea de 
a nu o vedea ca realitate ultima" 138 . 

Aceasta menire o poate implini omul in Biserica, ca trup al lui 
Hristos, Logosul Tatalui Creator §i Mantuitor, care se prelunge§te in 
timp, prin lucrarea Duhului ca sa asume lumea sj sa o 
indumnezeiasca. "Astfel dezvoltarea sau evolutia umanitatii si in 
general a creatiei se lumineaza din interior, iar intelegera ei nu se 
limiteaza la procesele de schimbare observate in materia chipului, ci, 
fara ca aceasta sa fie desconsiderata, ea se intelege si se extinde ca o 
evolufie sau inaltare a Chipului catre Arhetip. Evolutia chipului 
catre Arhetip depaseste astfel Hmitele Creatiei - fiindca nu se 
priveste la chip, ci doar la materia Chipului - %\ merge la infmit, 
catre un cer nou §i un pamant nou. Astfel este pusa in valoare nu 
numai dimensiunea orizontala a evolu|iei ci si dimensiunea ei 
verticala, care il infatiseaza pe Hristos ca centru al istoriei §i al 
Universului, caci istoria nu vorbeste doar de om, ci si de cosmos. 
Istoria omului tara cosmos a dus la dominatia omului asupra creatiei, 
la criza spirituala, culturala §i ecologica" . 

In comparatie cu Parintii mentionati, Fericitul Augustin nu este 
aproape de loc preocupat de ceea ce se poate numi componenta 

r 7 w . ^ ... 140 

cosmica a mantuiru . 

In primele sale scrieri, inca prea mult influentate de 
neoplatonismul clasic, el indrazne§te sa rezume totul la simplu 
binom: de anima, de Deo; se pare ca nu este loc, la el, pentru 

Patrologul catolic H. L Marrou ii explica cumva, spunand: 
"Exegetul atent care era nu putea sa neglijeze in intregime formulele 
reluate de Isaias (LXV, 17-19; LXVI, 22), (cele) oferite de 
Apocalypsis, despre "un cer nou si un pamant nou" (XX, 1; cf. II Pt. 
Ill, 13). In calitate de teolog, nu putea sa nu acorde rolul cuvenit 
acestei componente cosmice in momentul in care, terminand marele 
proiect; De civitate Dei a trebuit sa schiteze tratatul scopurilor 
ultirne"' 42 . 

Dar, din argumentarile patrologului amintit ce urmaresc 
acreditarea ideii ca Fericitul Augustin a fost preocupat sj de relatia 
omului cu lumea, reiese mai degraba lipsa de responsabilitate a 
omului fata de cosmos, aceasta fund doar indatorirea lui Dumnezeu. 
Mai mult, Augustin nu concepe o calauzire progresiva a Cosmosului 
spre Dumnezeu prin rationalitatea sa interioard sinergica. 
Conceptul "gratiei create" nepermitandu-i aceasta, §i ca o consecinta 
logica, dupa el, cosmosul \%\ va gasi adevarata valoare, doar in planul 
eshatologic. 

Din aceste motive Fericitul Augustin spune ca sfdrsitul lumii va 
fi "mirabili mutatione", e drept mai curand o transfigurare decat o 
distrugere 143 . 

In conceptia lui era necesar ca universul sa fie §i el facut mai 
bun, prin reinnoire ("in melius innovatus") pentru a fi mai degraba in 
armonie cu trupurile oamenilor, tot astfel reinnoite . 

Totul este lasat pe seama lui "immutatio caelestis", aportui 
omului fund eel mult secundar cum se exprima H. I. Marrou, 
parafrazandu-1 pe Augustin: atunci "sunt distruse raul, non-existenta, 
descompunerea, aptitudinea pentru carenta de existenta, deschiderea 
spre neant" 145 . Este usor de sesizat, astfel, pesimismul funciar al lui 
Augustin fata de materia lumii. Dar nu numai atat, Fericitul Augustin 342 343 desi platonist prin formatie, influentat de stoicism preia conceptia 
despre "ratiunile seminale" imanente, ce exclud prezenta lui 
Dumnezeu in creatie. El spune textual: "asa dupa cum in seminte se 
gaseste invizibi! tot ce va constitui apoi arborele, tot astfel lumea 
confine in ea insasi tot ce avea sa se manifeste mai tarziu, nu numai 
cerul cu soarele, luna cu stelele, ci si alte fiinte pe care Dumnezeu le- 
a produs in potenta, ca intr-o cauza a lor" 146 . 

Astfel Augustin, preocupat de afirmarea transcendentei si 
omniprezentei lui Dumnezeu, a postulat ca Acesta este Cauza prima, 
creatoare a lumii, punctul fix in jurul caruia se misca lumea. Lumea 
se misca in virtutea impulsului exterior initial si a ratiunilor e\Jara o 
implicare intimd a lui Dumnezeu in aceasta miscare, Ca si in cazui 
lui Origen, numai Dumnezeu era afirmat ca imobil, in timp ce 
proprie lumii era miscarea, dar vazuta ca buna si conforma creatiei. 
Din cauza accentului pe atotputernicia divina, FericituI Augusin a 
ajuns sa afirme insa ca universul a fost creat dintr-o data, ignorand cu 
buna stiinta referatul biblic, care evidentiaza o desfasurare in trepte a 
facerii si in care se descopera sinergia continua a Creatorului cu 
miscarea fiintei create. Sofutia dualista a lui Augustin s-a impus 
definitiv in Apusul crestin, desi a suferit unele modificari. Cert este 
ca "dualismul instinctiv"al teologilor occidental i 147 aplicat referatului 
biblic, a determinat in timp, conceptia unei distante din ce in ce mai 
mari intre Dumnezeu si lume, intre vizibil si invizibil, expresia 
clasica a acestei distantari fiind separatia scolastica intre Dumnezeu 
eel necreat si creatie prin introducerea unui intermediar; 
supranaturalul creat I4S . 

Consecin|a unei astfel de cosmologii a pus u bazeJe procesuiui 
de secularizare care a inchis omul in propria lui sufwienta 
imanentista, cu tot cortegiul de consecinte negative pentru viata lui 
morala" 149 . 

Mai mult, viata spirituala a fost uitata si a luat nastere astfel, 
criza spirituala a societatii ca si procesul de desacralizare a ei. Astfel, 
m locul teocentrismului din om si creatie, a fost luat de 
antropocentrism. 

Parintii secolului al IV-lea mentionati recunosc vocatia cosmica 
a omului ca preot si imparat al creatiei, mediator intre aceasta si 
Dumnezeu. 344 

Astfel, tot ceea ce se petrece in om are o semnificatie universale 
§i se rasfrange asupra universului. Destinul omului determina 
destinul cosmic (cf. Rom. VIII, 19-21). Pentru ca este in acelasi timp 
microcosmos si microtheos, sinteza a universului si chip al lui 
Dumnezeu si pentru ca Dumnezeu, spre a transfigura creatia S-a 
iacut Om, omul este axa spirituala a oricdrei fiinte create, a tuturor 
planurilor sale. 

Trecerea in stiinta moderna de la geocentrism la heliocentrism, 
apoi la absenta oricarui centru in indefmitul fizic nu pune m cauza 
acest caracter axial al omului in Dumnezeu, ci ii da un sens 
reinnoit 150 . 

Asadar printr-o cuprindere holisticd a existentei umane in sensul 
punerii in lumina a celor trei coordonate antropologice: 
antropologica propriu-zisa, teologica si cosmologica, Parintii 
secolului al IV-lea isi aduc un aport deosebit privitor la spiritual itatea 
Rasaritului cre§tin, ce va servi dezvoltarilor ulterioare in acest sens. 

4. C0NTR1BUT1A ANTR0P0L06IEI PATRISTICE A SECOLULUI 
AL IV-LEA LA SPIRITUALITATEA ORTODOXAl 

Sensul existentei umane este comuniunea cu Dumnezeu. 
Aceasta comuniune implica spiritualizarea (induhovnicirea) omului. 
Pentru aceasta, spiritualitatea ortodoxa prezinta procesul inaintarii 
crestinului pe drumul desavarsirii in Hristos, prin curatirea de patimi 
si prin dobandirea virtutilor, proces ce se savarseste intr-o anumita 
ordine. Cu alte cuvinte, ea descrie modul in care crestinul poate urea 
scara desavarsirii culminand in iubire, starea care reprezinta curatirea 
de toate patimile si dobandirea tuturor virtutilor. Inaintand spre 
aceasta culme, omul inainteaza totodata in unirea cu Hristos si odata 
cu aceasta, in cunoa§terea Lui prin experienta, care e totodata si 
dumnezeirea sa 151 . Concret, in acest proces sunt trei etape intr-o 
stransa legatura intre ele: 1. Curatirea de patimi si dobandirea 
virtufilor; 2. Contemplarea (concentrarea vederii spiritului spre 
Dumnezeu); 3. Unirea (experienta imediata, stadiul ultim al 
indumnezeirii). 


1. Curatirea de patimi $i dobdndirea virtutilor. 

Patimile sunt bolile sufletului. Curatirea de patimi implica 
colaborarea divinului cu umanul. Eficacitatea acestei colaborari nu 
este numai punerea in randuiala a componentelor psihologiei noastre, 
ci antrenarea omului intreg (suflet p trup) prin sporirea lui Hristos in 
suflet si spiritualizarea trupuluL Aceasta se face prin asceza. 
Ascetismul implica un antrenament constient si perseverent. Asceza 
crestina e altceva decat o simpla gimnastica (gen yoga): Este o 
cautare a vietii in Dumnezeu. 

Sfdntul Atanasie descrie nepatimirea pe care asceza i-au adus-o 
Sfantului Antonie eel Mare, astfel: "Avea aceeasi infati§are, nici 
umflat de nemiscare, nici subtiat de posturi sj de lupta cu demonii. 
Era la fel cum il §tiau sj inainte de retragere. lar sufletul arata aceeasj 
curatie in purtari. Nici inchis in sine din pricina infranarii, nici 
revarsandu-se din cauza placerilor, nici stapanit de ras, nici coplesjt 
de tristete; nici tulburandu-se la vederea multimilor... ci era intreg 
egal cu sine insusi, ca unul ce era calauzit de dreapta judecata si 
statornicit in cele proprii firii" 152 . 

De§i se dobande§te prin "osteneli §i sudori", Sfantul Atanasie 
invata ca "virtutea nu este departe de noi, nu se alcatuiesje in afara 
noastra, lucrarea ei este in noi, numai sa vrem aceasta" 1 . 

. Sfantul Vasile invata ca prima treapta a "praxis-ului" (faptuirii), 
este infranarea. Aceasta este "maica intelepciunii sj datatoare de 
viata, ea indeparteaza piedicile in calea rodirii bogate de fapte bune 
in Hristos" 154 . El adauga: "Sufletului trebuie sa-i rezervam grija 
noastra cea mai mare eliberandu-1 prin intermediul filosofiei . . . de 
legatura ce-1 asociaza cu patimile trupului" - . 

Curatirea de patimi nu se poate face decat prin "zdrobirea 
inimii" care astfel varsa lacrimi. Aceasta este invatatura Parintilor 
despre "penthos" (plansul duhovnicesc). Caci spune Sfdntul loan 
Hrisostom: "o singura lacrima stinge multime de gre^eli §i spala 
intinaciunea pacatului" 156 . 

Aceasta "intri stare fericita" nu e cea care zdrobe§te vointa. Doar 
intristarea neduhovniceasca (dupa lume) "ataca nu numai trupul, ci sj 
sufletul insusi... e un calau ce surpa neincetat vigoarea sufletului" 157 . 
De aceea pe aceasta diaconita virtuoasa (Olympiada) aflata in 
preajma lui in vremea persecutiilor sale, o indeamna sa biruiasca "deDpla" (tirania descurajarii) 158 . fn conceptia Sfantului loan orice 
disperare trebuie exclusa. 

"Mcbvov yd\ aitoyvihc," (numai sa nu deznadajduie§ti) sunt 
ultimele cuvinte ale mesajului sau catre Teodor eel cdzut 159 . 

In Omiliile sale, el obi§nuieste sa arate ca nu este imposibila 
iertarea prin pocainta sincera: "Ai pacatuit? Spune lui Dumnezeu: 
Am pacatuit! Ce osteneala este aceasta?" 160 . 

Sfantul Grigorie de Nyssa patrunde mai mult in profunzimea 
intelegerii drumului spre desavar§ire al omului. Vorbind despre 
patimi, el spune ca acestea sunt "puteri primejdioase, fiindca spiritul 
a pierdut controlul asupra lor" 161 , mottv pentru care suntem supusj 
legilor noii existente datorate pacatului, care implica: 
^transmutatia. . . naturii din starea ei de nestricaciune in cea de 
stricaciune" 162 . Alegerea raului, consimtirea pentru savarsjrea 
pacatului e atribuita unei erori a mintii care se lasa sedusa de 
aparentele in^elatoare 163 . 

Raul se na§te, iricolte§te sj se dezvolta . De aceea orice rau 
trebuie curmat prin ratiune. Era un lucru comun, in vremea Sfantului 
Grigorie invatatura Avvei Evagrie, dupa care nepatimirea nu implica 
suprimarea nici a partii irascibile din om (9u[J,6(p) nici a partii 
poftitoare (£iaQv\lia), ci purificarea lor, Astfel, faptuirea (praktiki) 
este "metoda duhovniceasca ce purifica partea patima^a a 
sufletului" 165 , fiindca aceasta din urma trebuie sa lucreze conform 
firii sale: partea poftitoare dorind virtutea, iar partea irascibila sau 
iutimea luptand impotriva patimilor. Astfel, Sfantul Grigorie pentru 
care fecioria e o viata ingereasca ("netrupeasca"), admite ca "erosul" 
irational, ca atractie fizica ce arunca trupurile unul spre celalalt, este 
imaginea atractiei irezistibile a sufletului spre Dumnezeu printr-o 
patima nepatima§a (7td0o<; d7ta0d^) 166 . 

Sfantul Grigorie subliniaza necesitatea inlocuirii patimilor prin 
virtuti, care trebuie practicate toate fara exceptie. "E cu neputinfa ~ 
spune el - ca o virtute sa existe fara cealalta, caci virtutea trebuie sa 
fie desavar^ita." 167 , intelegandu-se ca o virtute nu poate ajunge la 
desavarsirea ei fara celelalte, dar si ca fiecare virtute constituie deja 
un bine, odata ce a fost savarsjta 168 . 

Toate virtutile admineaza in iiibfre, caci Dumnezeul-iubire "n-a 
fost impins de nici o necesitate sa-1 creeze pe om... Omul a fost 
chemat deci la viata spre a se impartasj de bunurile lui 346 Dumnezeu" 1 9 ... La Sfantul Grigorie, iubirea lui Dumnezeu trebuie 
asemanata cu extazul care e experienta unei apropieri a 
Dumnezeuiui-iubire: "Cuvantul repeta: Ridicat-te tu, cea deja 
ridicata! . . . Cel ce urea nu se opreste niciodata, mergand din inceput 
in inceputuri fara de sfarsit" 170 ... SufletuI - mireasa din cantare - 
numai prin iubire se poate apropia si ridica la Dumnezeu. 

Progresul in viata duhovniceasca se schiteaza deci astfel: 
apropierea de Hristos prin curatirea de patimi si sadirea virtutilor, 
apoi contemplarea ratiunilor din fapturi ce conduc si la intrarea in 
legatura libera cu Tatal prin Hristos in Duhul Sfant Acest progres se 
refera la om in integralitatea firii sale, Sfantul Grigorie spune in 
acest sens: "Cuvantul s-a facut trup pentru ca sa resadeasca in trupul 
nostru simtirea Duhului ... pentru ca intreaga framantatura sa fie 
sfintita impreuna cu El, pentru ca parga lui fusese sftntita intru El" 171 . 
Astfel, omul urea neincetat spre patrunderea spiritului dincolo de 
suprafata materials a lumii, etapa definita: 

2. Contemplarea "ratiunilor" divine ale lucrurilor, prin care 
omul induhovnicindu-se, sesizeaza (vede) prezenta lui Dumnezeu, 
redare (theoria) inteleasa ca sursa de comunicare catre om, a vietii 
divine ("lumina oamenilor", cf. In. I, 4). 

Sfantul Atanasie vorbeste nu atat de vederea lui Dumnezeu cat 
de indumnezeirea la care sunt chemate fiintele create. Cuvantul se 
face purtator de trup (...) pentru ca oamenii sa se faca purtatori de 

Duh(...y 72 . 

Daca Duhul Sfant ne confera "viata ve§nica", facandu-ne apti de 
cunoastere, de "gnoza Tataiui si a Logosului Sau" 17j aceasta 
cunoastere este fructui asemanarii (asimilarii) noastre Logosului: 

Cuvantul Intrupat tnvingand pacatul §i moartea, comunica 
naturii create parga nestricaciunii, a indumnezeirii viitoare. 

Sfantul Vasile evidentiaza faptut ca in a cimoaste pe Dumnezeu 
este implicata o actiune revelatoare din partea Lui. 

Dumnezeu se manifests prin lucrarile sau energiile Sale. 
"Afirmand", zice Sfantul Vasile, "ca noi II cunoastem pe Dumnezeul 
nostru in energiile Sale, nu intelegem deloc ca ne apropiem de El in 
insasi junta Lui. Caci daca energiile Lui coboara pana la noi, funta 
Sa ramane inaccesibila" 174 . Aceasta conceptie are o importanta. 
capitaia pentru invatatura despre vederea lui Dumnezeu in 
spiritual itatea ortodoxa. Astfel, in locul contemplarii "ousiei" 
obiectul teologiei I face acum cunoa§terea Treimii Persoanelor. "Nu 
mai domina simplitatea (ca in conceptia catolica), pentru ca reflectia, 
care discerne raporturile interne ale fiintei divine, orienteaza 
contemplatia spre ceva ce depaseste "ousia" inteligibila sau unitatea 
suprainteligibila. De asemenea, gnoza lui Clement si a lui Origen 
cedeaza locul comuniunii cu Dumnezeul-Treime, comuniune care nu 
se va mai exprima exclusiv in termenii cunoasterii (intelectualiste). 
Sfantul Vasile vorbeste de "intimitate cu Dumnezeu" §i de "unirea 
prin iubire" 175 . 

Prin Duhul Sfant se face inaltarea inimilor, indumnezeirea celor 
slabi, desavarsjrea celor inaintati ... ii face duhovnice§ti, prin 
cumumunea cu El . 

Notiunea de "inima", in care trebuie coborata "mintea", la 
Sfantul Vasile este inteleasa ca centrul persoanei umane prin care 
omul se mentine in legatura cu tot ce exists, mai cu seama cu 
aproapele sj cu Dumnezeu. 

Sfantul loan Gum de Aur se situeaza pe aceeasj tinie cu Sfantul 
Vasile spunand ca tot ceea ce putem vedea din Dumnezeu, tine de 
condescendenta sa sj nu de vederea fiintei Sale descoperite . Ce 
este condescendenta? Este o manifestare al lui Dumnezeu, cand 
Acesta se face vazut "nu cum este El, ci cum e capabil sa-L vada eel 
eare-L vede, proportionand vederea cu neputinta (astheneia) celor 
care-L vad" !78 . A§a stau lucrurile nu numai pentru oamenii care-L 
cunosc pe pamant "in parte" sau "in oglinda", "ca prin ghicitura", ci 
s.i pentru ingeri, care au vederea lui Dumnezeu fata catre fata. Nici 
ingerii totusi, nici arhanghelii, nu cunosc fiinta lui Dumnezeu. Ei nu 
cauta nici sa cunoasca, ca Eunomie (ereticui) ce este Dumnezeu in 
fiinta Lui, ei il maresc si-L adora fara incetare . 

Prin profunzimea gandirii sale, Sfantul Grigorie de Nyssa se 
intreaba daca aceasta contemplare (a atributelor divine), este 
suficienta pentru a procura fericirea. fntr-adevar, nu e suflcient sa 
cunoastem ratiunea sanatatii; trebuie sa traim in sanatate pentru a fi 
cu adevarat fericiti. Tot astfel, fericirea nu consta in faptul de a 
cunoaste ceva despre Dumnezeu, ci in a-L avea in tine insuti. Pentru 
Sfantul Grigorie, acest ceva este preferabil vederii fata catre fata: 
"Nu vederea lui Dumnezeu fata catre fata (antiprosopon ti theama) 
imi pare propusa aici celui al carui ochi al sufletului este curat, ci 348 349 ceea ce ni se propune in aceasta formula mareata, este poate ceea ce 
in termeni mai clari Cuvantul exprima altundeva zicand: Imparatia 
cerurilor este inauntrul vostru". Aceasta ca noi sa invatam ca avdnd 
inima curata de orice creatura sj de or ice ispita trupeasca, vedem in 
propria ei frumusete, chipul naturii divine ... Astfei, modui de 
contemplare care iti convine, este in tine insuti ... A§a cum cei care 
privesc soarele Tntr-o oglinda, chiar daca nu pot sa fixeze cerul 
insusi, nu vad in stralucirea oglinzii mai putin soarele decat cei care 
privesc discul solar insusi, tot asa daca sunteti coplesiti de lumina lui 
Dumnezeu, atunci cand recuperati harul chipului asezat in voi dintru 
inceput, aveti in voi ceea ce cautati. 

Dumnezeirea este curatie, nepatimire, indepartare de tot raul. 
Daca aceste lucruri sunt in tine, Dumnezeu este in tine. Cand mintea 
ta este lipsita de amestecul vreunui rau, atunci esti fericit prin 
intensitatea vederii, fiind purificat, cunosti ceea ce este nevazut 
pentru cei necurati, si insasi pacla carnala a ochilor sufletului fund 
indepartata, in aerul curat (aithria) al inimii contempli cat vezi cu 
ochii, fericita priveli§te (makarion theama) 180 . 

Se in^elege clar ca la "Sfantul Grigorie, contemplatia (theoria) 
intelectuala, cea a realitatilor inteligibile (noeta) platoniciene nu mai 
este pentru el culmea ascensiunii spre divin. 

Ea nu este decat o culme in raport cu lumea creata. La Sfantul 
Grigorie, linia de demarcate trece in mod clar intre lumea creata 
(sensibila sj inteligibila) si Fiinta divina. 

Astfei, cosmosul sensibil §i inteligibil se concentreaza in 
sufletul care contempla in chipul sau purificat ca intr-o oglinda, 
energiile indumnezeitoare 181 . In acest mod, se pregateste intrarea in a 
treia etapa: 

3. Galea unirii: Unirea cu Dumnezeu este o taina care se 
implineste in oameni in^eJesj ca persoane, fara fuziune, doar in 
comuniune. "O fiinta umana pe calea unirii, nu este niciodata 
mic$orata in calitatea sa de persoana, de§i renunta la vointa sa 
proprie, la inclinarile sale "firesti". Renuntand liber la tot ceea'ce ii 
este propriu prin fire, persoana umana se realizeaza in har" 182 . 

Contemplatia este transformanta. Omul devine prin har din ce in 
ce mai mult asemanator realitatii pe care o contempla prin simturile 
duhovnicesti ale min^ii (coborate in inima), se trezesc pe masura ce 350 

sunt mortificate simturile trupe§ti inferioare. Semnificatia nuantata a 
termenului de "minte", intelect (vadq) p evolutia sa spre termenul de 
inima mdeparteaza in mod sigur primejdia intelectualismului . Prin 
"katarsis-ul" (curatirea) inimii contemplarea lui Dumnezeu este o 
descoperire a mintii, astfei inteleasa, a transparentei lui Dumnezeu 18 ^ 
este o stravedere (diorasis), spune Sfantul Atanasie. Prin Duhul Sfant 
"tot sufletul viaza §i cu curatie se inalta'\ spre unirea cu Dumnezeu. 
Versetul 10 al Psalmului XXXV: "Intra lumina Ta vom vedea 
lumina", este explicat de Sfantul Vasile astfei: "In luminarea Duhului 
vom vedea Lumina cea adevarata care lumineaza pe tot omul ce vine 
in lume (In I, I) 185 . Omul luminat de duhul(dioraticul) recunoaste 
intelepciunea lui Dumnezeu ce lucreaza in lume §i-L "preamare?te pe 
Dumnezeu" 186 , Sfantul Vasile spuneca "printr-o aducere aminte 
neincetata (de Dumnezeu - n. n.), II avem sala§luind in noi pe 
Dumnezeu Insusj , pnn curatia mimii. 

In Omilia a Vl-a la Fericiri, Sfantul Grigorie de Nyssa se 
intreaba cum putem avea viata ve§nica fagaduita celor "curati cu 
inima", sub forma vederii lui Dumnezeu, daca vederea fiintei divine 
este imposibila. Daca Dumnezeu este viata, eel care nu vede pe 
Dumnezeu nu va vedea viata. El se refera la alte texte ale Sfintei 
Scnpturi, unde "a vedea" are sensul de "a poseda", "a avea". A nu 
vedea ceva inseamna a nu avea parte de el, a nu te impartasj de el. 
Astfei, dincolo de "theoria", dincolo de vedere, o noua cale se 
deschide sufletului care intra in intuneric. 

Pentru Sfantul Grigorie, intunericul in care Moise a intrat pe 
varful Sinaiului, reprezinta dimpotriva un mod de comuniune cu 
Dumnezeu, superior contemplatiei luminii in care Dumnezeu i se 
arata lui Moise la inceputul chemarii sale, in rugul aprins. De aceea, 
dezvoltand doctrina simturilor spirituale pe care o gaseste initiata de 
Origen, Sfantul Grigorie va acorda mai putina atentie vederii. 

Daca Dumnezeu apare mai intai ca lumina, apoi ca intuneric, 
aceasta se intampla deoarece pentru Sfantul Grigorie nu exista 
vedere a fiintei divine, iar unirea se prezinta ca o cale care 
depaseste contemplatia (theoria) fiind dincolo de intelegere, acolo 
unde cunoasterea este suprimata §\ ramane numai iubirea, sau, mai 
degraba, acolo unde cunoasterea devine iubire. Dorind din ce in ce 
mai mult pe Dumnezeu, sufletul nu inceteaza sa creasca depa?indu- 
se, ie?ind din el insusj, si pe masura ce se uneste tot mai midt cm 351 Dumnezeu, iubirea Iui devine tot mai arzatoare, de nesaturat. Astfel, 
Mireasa din "Cantarea Cantarilor" f§i gaseste Mirele (Hristos) in 
constiinta faptului ca unirea cu el nu are sfarsit, ca urcusul in 
Dumnezeu n-are capat, ca fericirea este un progres infmit 188 . 

Se intelege ca gandirea Sfintilor Parinti din veacul al JV-lea 
marcheaza o etapa decisiva in transformarea crestina a elenismului 
alexandrin, a Iui Clement si Origen. Acest lucru este evident, mai 
ales pe plan pur dogmatic, unde Treimea nu mai lasa loc pentru un 
Dumnezeu - Monada simpla, substanta inteligibila sau 
suprainteligibila, sursa a fiintei spirituale. La Sfantui Grigorie vedem 
in ce masura aceasta depasire a conceptiilor platoniciene se 
efectueaza in acelasi timp si pe planul spirituaiitatii 189 . 

O privire rapida determinate de ergonomia lucrarii a contribute! 
Parintiior studiati ai sec. al IV-lea - la fundamentarea spriritualitatii 
ortodoxe a aratat ca aceasta "se opune in mod egal atat gnozei 
intelectuale, cat si perceptiei sensibile a divinului iar, cautand sa 
depaseasca dualismul sensibil-inteligibi! propriu fiintei create, ea 
tinde spre o vedere a Iui Dumnezeu care sa angajeze omul intreg, pe 
calea indumnezeirii. Aceasta spritualitate de depasire a fiintei create 
merge mana-n mana cu afirmarea categories a incognoscibilitatii 
"esentei divine", sustinuta de invatatura energiilor necreate 190 . 

Asadar Parinfii mentionati au aratat ca "rostul spirituaiitatii 
creatine este eel de a elibera omul de sub domnia placerilor sensibile 
care il dizolva din punct de vedere duhovnicesc sau spiritual, pentru 
a-I inal^a spre asemanare cu Dumnezeu ca sinteza a valorilor de bine, 
adevar, frumos, sfintenie. Pentru atingerea acestui scop, 
spiritualitatea crestina se foloseste de puterea Duhului Sfant care 
coboara de la Cinzecime, cand s-a Tntemeiat Biserica vizibila, in 
inima si mintea tuturor crestinilor, spre renasterea lor spirituala"' 91 . 

^ In Biserica prin puterea Duhului Sfant, omul are posibilitatea sa 
se innoiasca atat dupa sufletul cat si dupa trupul sau (urcand "din 
slava-n siava", spre Dumnezeu - n. n.). Aceasta pentru ca "lupta 
crestinismului nu se duce impotriva trupului, ca atare, fiindca este 
creat de Dumnezeu, ci impotriva patimilor ca miscari irationale, care 
il transforma pe om in sclavul placerilor sensibile, uitand de 
Dumnezeu. Duhul Sfant comunica credinciosilbr puterea jertfei Iui 
Hristos... care se manifests vizibil prin asceza, post si infranare, 
pentru ca sa converteasca alunecarea patimasa si irationala spre cele 352 
sensibile care due la moarte spirituals, in urcus neobosit si miscare 
rationala spre asemanarea cu Dumnezeu, spre nobletea de sus, adica la comuniunea eterna cu Sfanta Treime" . Deoarece "separat de 
Dumnezeu, omul civilizatiei de tip european a ajuns sa substituie 
scopurile cu mijloacele, cautand in aceasta (coborarea in 
materialitate - n. n.) bucurie cand nu poate afla decat eel mult 
confort si dorind mereu mai mult fara sa mteleaga ca devine din ce in 
ce mai dependent de facilitatile tehnologiei pe care a creat-o. Inlocuit 
la randul sau in multe masini - acum §i ganditoare - nu mai afla loc 
pentru sine in paradisul rece, de otel §i plastic, pe care 1-a construit. 
Cateodata fuge - daca nu doar pentru a regasi in week-end eternul 
san al naturii - spre ceea ce i se pare viu si consistent... Numai ca 
"spiritualuP' pe care-1 doreste se confunda cu aburul drogului, al 
sedin^ei la psihiatru sau al pseudoreligiilor. Constanta "spiritualului" 
sau, e de fapt pseudo, pentru ca desi se vrea ridicat peste problemele 
care-1 confrunta, se rezuma la sine - si in sine afla doar jumatati de 
adevar" 193 . 

La polul opus antropologia patristica in general si cea a 
secolului al IV-lea in special - plenar teonoma - concluzioneaza ca: 
din voia Tatalui, in marea Sa iubire de oameni avand la carma pe 
Logosul Intrupat, si m ale carei panze sufla Duhul Sfant, corabia 
omeneasca, navigheaza pe "marea cea sarata a acestei vieti", de la, in 
si spre Dumnezeu, caci "in El ne miscam, traim si suntem" (Fapte, 
XVII, 28). 

In|eles teonom, omul este |i trebvie safie "ca un pom rasadit la 
izvoarele apelor care rodul sau va da la vremea sa si frunza iui nu va 
cadea, si toate cate te va face, va sporr' (Ps. I, 3). 

A§adar, cu con§tiinta lipsei de exhaust ivitate in tratarea unei 
teme atat de vaste, cu smerenia cuvenita si impusa de comparatie, 
parafrazam concluzia Sfantului Vasile eel Mare, care in fmalul 
tratatului sau Despre Duhul Sfant scria: "Acestea le-am avut de spus 
in legatura cu aceasta tema. Daca ti se pare ca tipseste ceva, n-am sa 
ma supar daca te vei deda cercetarii, si prin intrebari, fara duh de 
cearta, vei completa ceea ce trebuie cunoscut. Si Domnul va da, fie 
prin mine fie prin altii, implinirea celor ce lipsesc, prin cunoasterea 
pe care o da Duhul celor vrednici de darurile sale" . 353 NOTE 

1 Pr. Prof. D. Staniloae, Chipul nemuritor..., p. 86. 

Tratat despre Intruparea Cuvdntului, I, 5, in P. S. B,, 15, p. 94. 

Abecedar al credintei; Introducere in teologia ortodoxd, Ed. 
Bizantina, Bucuresti 1996, p. 85. 
4 Pr. Prof. D. Staniloae, op. tit, p. 89-90. 

Pr. Prof. univ. dr. Dumitru Popescu - Diacon Doru Costache, 
Introducere in Dogmatica Ortodoxd, Ed. Libra, Bucuresti 1997, p. 
129. 

6 Elogiul, P. G., XXXVI, col. 560 A. 

7 Pr. Prof. D. Staniloae, Teologia Dogmatica in Ortodoxie, E. I. B., 
Bucure§ti 1996, vol. I, p. 269. 

8 Marea Cuvdntare Cateheticd, P. G., XLV, col. 21 . C. 

9 P. Evdokimov, Ortodoxia, trad, cit, p. 103. 

Despre intrupare si Contra arienilor, P, G., XXVI, col. 996. 
u Ibidem, col. 992. 

12 Ibidem, col. 996. 

13 Cuv. II contra Arienilor, P. G., XXVI, col 297. 
Despre intruparea Cuvdntului, P. G., XXV, col. 996. 

15 Ibidem, col. 996. 

16 Cuv. Ill contra Arienilor, P. G., XXVI, col. 297. 
Ibidem, col. 433. 

18 /6^em,col.436. 

Cf. Pr. Prof. D. Staniloae, Invdtdtura Sfdntului Atanasie despre 
mdntuire, in "S. T.'\ XXV (1973), nr. 5-6, p. 337. 

20 Com. la Ps., trad. Pr. Dr. C. Caciula, Bucuresti 1939, p. 51 . 

21 Om. XIII, 2, la Ps. LXI, P. S. B., 17, p. 333. 

22 Om. si Cuv., XV, 2, P. S. B., 17, p. 511. 

23 Despre Duhul Sfdnt, IX, P. G., XXXII, 109 BC, in P. S. B., 12, p. 
39. 

24 Impotriva lui Eunomiu, 2, 4, P. G., XXIX, 580 B. 

25 

Pr. Conf. Hie Moldovan, Natura si harul in gdndirea teologicd a 
Sfdntului Vasile eel Mare, in "O.", XXXI (1979), nr. 1 , . 86. 
26 Com. la Ps., trad. Pr. dr. O. Caciula, Bucuresti 1 843, ed. II, p. 272. 354 27 Pr. conf. Hie Moldovan, op. tit, p. 87. 

28 Om. XXX la II Cor., trad. Arh. Theodosie A. Ploesteanu, Bucuresti 
1910,353. 

29 Om, VII, la I Tim., trad. Th. A. Ploesteanu, Bucuresti 191 1, p. 63. 

30 Om. XV, la Romani, trad, cit, ed. I, p. 229, 230 |i 255. 

31 Cm. // /a F. A, P. G., LX, col. 85. 

32 Om. XI la loan, P. G., LIX, col. 75. 

33 Om. XI, 1 la loan; Om. X, 2 la Ep. cdtre Rom., dupa J. Tixeront, 
Histoire des dogmes, ed. cit, p. 158. 

34 Om. IV, 3 la Rom. ; Om. XXXVIII, 2 la I Cor. ; Om. ¥, 1 la Ep. cdtre 
Evrei, apud J. Tixeront, op. cit, p. 153. 

33 Om. la Ps. XLVIII, 4, 3, apud J. Tixeront, op. cit, p. 153. 

36 Cf. J. Riviere, he dogme de la Redemption, Paris 1905, p. 156. 

37 Pr. dr. V. Raduca, Antropotogia...,$. 280. 

38 Epist III, P. G., XLVI, col. 1020 c. 

39 Ibidem, col 1021 A. 

40 Despre viata lui Moise, Ii, P. G., XLIV, col 336. 

41 Contra lui Eunomiu, V, P. G., XLV, col. 705 - 708 I. 

42 Ibidem, P. G., XLV, col. 720 B. 

43 Antirrhet contra lui Apolinarie, P. G„ XLV, col. 1 168 A. 

44 45 
46 Pr. dr. V. Raduca, op. cit, p. 287. 
Antirrhet imp. luiApoi, XLV, 1252 B. 
Ibidem, XLV, col. 1253 B. 47 Teologia Misticd a Bisericii de Rdsdrit, trad. Pr. dr. V. Raduca, Ed. 
Anastasia, f. a., p. 180. 

48 Pr. dr. V. Raduca, op. cit, p. 295, argumentarea mentionata este 
fundamental pe textele Sfantului Grigorie din Marele Cuvdnt 
Catehetic, XVI §i XXIII, cf. P. G., XLV, 52 BD §i XVL, 64 A. 

49 Ibidem, p. 297. 

50 Rdspunsuri cdtre Talasie, 59, in Filoc. rom., vol. Ill, p. 315. 

51 De Genesi ad litteram, III, 30, P. L., XXXIV, col. 254 si urm. A se 
vedea §i n. 19 din cap. VI. 

52 Cf. A. G. Hamman, op. cit, p. 258, pe baza textului din De Genesi, 
VI, 2, 20. 

53 De lib. arb., Ill, 1, 3, P. L., XXXII, col. 1272. 

54 Despre mustrare si har, XII, 38, P. L., XLIV, col. 939-940. 355 64 55 Despre predestinatia sfintilor, X, 19, P. L., XLIV, col. 974. A se 
observa §i n. 166, cap. VI. 

56 Cf. n. 132, cap. VI, din prezenta lucrare. 
57 Cf.n. 133, cap. VI, Idem. 

58 Cf. n. 196 sj 197, cap. VI, Idem. 

59 Saint Aug ustin et Vaugustianisme, Paris 1957, p. 76. 

60 Dumitru Popescu, Ortodoxie |;* contemporcmeitate, Ed, Diogene, f. 
a., p. 75-76. 

61 P. Evdokimov, Ortodoxia, op. cit., n, 214, p. 102. 

52 Ibidem. A se vedea sj J. Gross, La divination du chretien d'apres 
les Peres grecs, Paris 1938; Dr. N. Chitescu, Despre indumnezeirea 
omului. De ce nu primesc romano catolicii aceastd invdtdturd, 
Bucuresti 1938, p. 7 ^i 13. 
63 De civ. Dei, XXII, 24, 3, P. L., XL, col. 789. 

Parintele Galeriu, Jertfd si Rdscumpdrare, Ed. Harisma, f. a., p. 
209-210. 

65 Pot fi exemplificati: L. Richard, H. de Lubac, Y. Congar, H. U. 
Balthasar, F. X. Durrwell, W. Kaspers. Cf. Pr. Galeriu, op, cit, p. 
223. 

66 Spre exemplu: I. Moltmann, in lucrarea: Trihitdt und Reich Gottes, 
Kaiser Verlag, Mlinchen 1980, p. 139 si W. Pannenberg cu opera: 
Esquisse d'une Christologie, Ed. Cerf, Paris 1974. 

Q Dumitru Horia Popescu, Sensul Crucii lui Hristos la Ortodoxie si 
in teoiogia apuseana in trecut si astazi, in "O.", XLVII, nr, 1-2, in 
nag. 59. 

8 P. Evdokimov, Femeia..., ed. cit, p 41. 

,9 Pr. Prof. dr. Ion Bria, Eshatologia sau lumea viitoare, in "O.", 
XLII(1995),nr. 1-2, p. 6. 

Ibidem, 
71 Tr. despre Intr. Cuvdntului, P. G., XXV, col. 149. 
12 Ibidem, col. 173. 

73 Cuv. Ill contra Arienilor, P. G., XXVII, col. 369. 1 

74 Contra lui Apolinarie, cart. II, P. G., XXVI, col. 1140. 

75 Pr. Prof. D. Staniloae, Invdtatura Sfdntului Atanasie . . ., p. 339. 

76 P. G., XXIX, 372 §iurm. 
77 InP.S.B., 17, p. 312. 

78 Om. la Ps. VII, 2, m P. S. B., 17, p. 195. 356 79 Despre Duhui Sfant, XVI, in P. S. B., 12, p. 56. 

80 Regulile Mici, 267, m P. S. B., 18, p. 434. 

81 Cdtre Teodor, 1, 1 1, P. G., XLVII, col. 291 . „ 

82 Om. la Galateni, 6, 3, P. G., LXI, col. 679. 

83 Cf. P. Nellas, Op. dr., p. 41. 

84 Brian E. Daley, The Hope of the Early Church. A Handbook of 
Patristic Eschatology, Cambridge 1991, p. 105-106, dupa G. F. 
Anghelescu, op. cit, p. 1 17. 

85 Om. XXXIV, 4 la Matei, in P. S. B., 23, p. 427-428. 

86 Om. XLIII, 5 la Matei, in P. S. B, 23, p. 5 17. 
* 7 Ibidem, cap. 4 ,p. 515-516. 

88 Om, HI la Filipeni, P. G., LXII, col. 204. A se mai vedea: Pr. 
Vasile Gordon, Rugdciunile pentru cei morti in expunere cateheticd, 
in "G. B.'\ XLIII (194), nr. 1-2, p. 93-107. ' 

89 Despre viata lui Mots e, in P. S. B., 29, p. 90-91. 

90 Com. la Ecclesiast, II, P. G., XLIV, col. 636 C. 

91 Antih. contra lui Apolinarie, P. G„ XLV, col. 1 152-1 156 AD. 

92 Despre crearea omului, cap. 26, P, G., XLI, col. 255. 
9 Pr. Prof. D. Staniloae, Chipul nemuritor. . ., p. 199. 

94 A se vedea: in acest sens argumentarile Pr. dr. V. Raduca, in 
Antropologia Sfdntului Grigorie..., ed. cit., p. 357-376. 

95 Ibidem, p. 373 

96 Cf. Despre suflei si inviere, P. G., XLVI, col. 69-72 BC. 

97 Marele cuvant catehetic, P. G., XLV, col. 77 CD, cf. Pr. dr. V. 
Raduca, op. cit, p. 374-375. 

98 Cuv. 172, P. L., XXXVIII, col. 936. 

99 De Civitate Dei, XXI, 13, P. L. XLI, col. 728. 

100 Cf. Pr. Prof. D. Staniloae, Teoiogia Dogmatica Ortodoxa, vol. I, 
ed. II (1996), p. 261 

101 Ibidem, p. 260. 

102 Ibidem, op. cit, p. 140: "In aceste conditii, preocuparea cotidiana 
pentru Zodiac si horoscop e semnul concludent al unei profunde 
ignorante in ce prive§te situatia omului in cosmos. Daca un necrestin 
poate experimenta constrangerile biocosmice aproape fara aparare, 
crestinul - omul renascut in Hristos sj in Biserica ~ se afla in lume ca 
"sare a pamantului" $i ca "lumina a lumii", ca determinant spiritual 
pentru creatie, ca ferment al noi creatii", cf. Pr. Prof. dr. D. Popescu 357 


103 n 

104 STrofTp" """'I' XV !' P °- XLIV ' co1 - 177 D - ,80 A 

105 f ;f ° f - dr P °P esc «- Introduces. ... p. 1 1 6 

106 J. Meyendorff, /»% ftboM** <4 «t, p 188 

^Tm « despre Intruparea Cuvantului (presc. T. I C), P. G., XXV, 

Ibidem,, col. 177. 
m Ibidem, col. 185. 

'» p'T', A ,"'°;" e ' r ' C - XL ". P S. B., .5, p. | ,7 

; 2 2 5 4 a//.,ix,ix, P .i72. 

i26 M fa ta (O. P.), VII, 2, P. S. B., 21, p 94-95 
p 7 ^ m ; fa **«** H« 4, P. G„ XLIX, col. 124. 
ttwfem, 2, 5, P. G., XLIX, col 42 358 128 P. Hellas, op. dr., p. 66-67. 

129 La Hexaimeron, P. G., XLIV, col. 92 D. 

130 Despre Feciorie, P. G., XLVI, 346 BC. 

131 Despre desdvdrsirea crestind, P. G., XLVI, 248 A. 

132 Com. la Psalmi, P. G., VI, 425 C. 

1 33 Despre suflet si inviere, P. G . , XLVI, 44 B . 

134 La Ecclesiast, VIII, P. G., XLIV, 725 B. 

135 Despre credinta, P. G., XLV, 141 C. 

136 Pr. dr. V. Raduca, op. ciL, p. 57-58. 

137 Ibidem, p. 58. 

138 Pr. Prof. D. Staniloae, Chipul..., p. 125. 

139 Durnitra Popescu, Ortodoxie. . ., p. 72. 

!40 Th. E. Clarke, St. Augustine and the cosmic Redemption, in 
"Theological Studies", 9 (1958), p. 133-164. 

141 H. I. Marrou, Saint Aug ustin et la Fin de la culture antique, Paris 
1958, Ed. a IV a, p. 233. 

142 143 Idem, Patristica. . ., p. 564. 

De Civ. Dei, XX, 16, apnd H. I. Marrou, Patristica..., p. 565. i44 Ibidem, XXI, 29, 6. 

145 H. I. Marrou, Patristica. . ., p. 564. 

146 De Gen. ad. tin., I, IX, CXVII, P. L., XXXIV, col. 338. 

147 Georges Duby, Anul WOO, Ed. Polirom, fasl 1996; p. 147. 

148 Pr. Prof. dr. D. Popescu -- Diac, D. Costache, op. cit., p. 1 19. 

149 Pr. Prof. dr. D. Popescu, Ortodoxie..., p. 191. 

150 Cf. Olivier Clement, Intrebari asupra omului, Trad. Ierem. Iosif 
Pop si Pr. Ciprian Span, Ed. Episc. Alba-Iulia 1997, p. 140. 

151 Cf. Pr. Prof. dr. D. Staniloae, Spiritualitatea Ortodoxd. Asceticd si 
Misticd, E. I. B., Bucuresti 1992, p. 5. 

152 Viata SfdntiduiAntonie, P. S. B., 16, 1988, p. 201, 
!53 Ibidem, p. 205. 

154 ReguUle Mari, P. G., XXXI, 204 A, P. S. B., 17, 1986, p. 367. 

155 P. G, XXXI, col. 581. 

156 Despre pocaintd, 7, 5, P. G., XLIX, co. 334. A se vedea si: M. 
Lot-Borodine: Taina "darului lacrimilor" in Rdsdritul crestin, in 
Fericita intristare, E. 1. B., Bucuresti 1997, p. 133-184. 

157 Scrisori cdtre Olympiada, 10, 2, SC, 13 bis, p. 246 sq. 

158 Ibidem, introd. p. 49 sq. 359 
159 P. G.,XLVII,coI.308. 

J* Despre pocainta, 2, 2, P. G., XLIX, col. 285. 

|J Ztes/are safe ^ inviere, P. G., XLVI, 148 A; 61 BC. 

Cf. J. Danielou, Platonisme et theologie mystique,.., Paris 1944, 
p. 52. 

163 Despre crearea omului, 20, P. G., XLIV, col. 200 A. 

Despre rugaciunea domneascd, 5, P. G., XLIV 1192 P S B 

29, 1983, p. 445. ' 

j 65 Tratat practic, 78, S, C, 171, 1971, p. 666. 
06 Com. Cant, Cant., 1, P. XLIV, 772 A, P. S. B., 29 1983 n 
124. . ' F * 

J*7 Dejpre ^p n ', 4, P. G., XLIV, col. 1241 C. 

8 Marele Cm. Catehetic, P. G., XLV 56 D - 57 A 
169 Ibidem, 
|™ Com. Cte. Cant, 1, P. G., XLIV, 8777776 CD. 

171 CWra /jtf Eunomiu, 4, P. G. XLV, 637 AB. 

172 Despre Intrupare, P. G., XXVI, 991 C. 

Scrisoare catre Episcopii Egiptului si at Libiek I, P. G XXV 

540 A. 

J 7 ^£pm. 234, P. G., XXXII, col. 869. 

j 7 * Om. G? &£ Puknezeu, 6, P. G., XXXI, col. 344 B. 

Despre Duhul Sfant, IX, 23, P. G., XXXII, col. 109. 

0m. /a te^/i; 1 5, 1 ; P. G., LIX, col 98. 
17 Despre necuprinderea lui Dumnezeu, HI, 3, P. C., XL VIII, 722 
' ( Om. la loan, XV, 1, P. G., LIX, col. 98. 
l ™ Talcuire la Fericiri, om. 6, P. G., XLIV, col. 1272 BC. 

Cf. VI. Lossky, Vederea..., ed. cit., p. 75. 

183 VI. Lossky, Teohgia mist fed, ..,ed. cit., p. 247. 
Tomas Spidlik, Spiritualitatea..., ed. cit., p. 127. 
4 Viata Sfdntidui Antonie, 73, P. G., XXVI, 946 A, P. S B 16 
1988, p. 233. ' " ' 

35 Despre Duhul Sfant, 18, P. G., XXXII, 153 B, P.SB 12 1988 
p. 62. 

2 Om. la Hex. 3, 10, P. G., XXIX, 77 BC, P. S. B., 17, 1986, p. 109. 
Ibidem. 

I RS 

VI. Lossky, Vederea..., p. 77. 
m Ct Ibidem, V . 78. 360 190 Diac. loan I. Ica, jr., Studiu introductiv la VI. Lossky, Vederea lui 
Dumnezeu, ed, cit., p. XXXIX. 

191 Pr. Prof. Dr. D. Popescu, Teologie si culturd, ed. cit., p. 147. 

192 Ibidem, p. 147-148. 

193 Pr. Prof. D. Popescu, Diac. D. Costache, Introducer e..., ed. cit., p. 
184. 

194 Despre Duhul Sfant, 30, P. G., XXXII, col. 217 C, P. S. B., 12, 
1988, p. 92. 361 CONCLUZII Antropologia patristica cuprinde invafatiira despre originea §i 
poznia exceptional a omului in cadrul creajiei, structure fijnjfei umane 
§1 scopul sau final. Aceasta revela cu precaderc persoana umana in 
perspectiva comumunii ei cu Creatorul sau si cu semenii. 

Antropologia patristica porneste de la lectura si invfiffitura biblica 
pe care se fundamenteaza. Inv&tatura despre suflet si trap in Vechiul si 
Noul Testament evidenjiaza unitatea fiintiala dintre cele doua 
componente (Fac, II, 7) venite simultan in existenta. 

I. Antropologia Parintilor Apostolici este in general o preluare a 
celei bibhce. Lipsa de aprofundare in aceasta perioada se explica firesc 
pnn apropierea temporala de perioada consemnarii in scris a cartilor 
Noului Testament. 

Apologetii preiau si ei datele antropologiei biblice "infruntand" 
publicul pagan cult pentru a expune si apara adevarul crestin despre om 
cu argumente filosofice din "panoplia" adversarilor. Astfel ei 
crestmeaza elenismul si nu mvers. De fapt clarificarea mvataturii biblice 
despre om se inscrie tntr-un proces evolutiv (de punere in lumina) in 
functie de contextul religios. Eventualele "umbre" din conceptnie 
Sfantulm lustin Martirul p Filozoful sau Tertulian pot fi considerate "o 
fararna de argila intr-un ocean de lumina". 

In disputa cu gnosticii vremii, autori patristic i ca; Irineu de Lyon 
Clement Alexandrinul sau Origen, au fost acuza^i ca "profeseaza" un 
anume trihotomism. Cercetarea obiectiva a textelor in cauza descopera 
msa ca acest trihotomism este Jegat direct de nofiunea de "participare" la 
Dumnezeu, relevand deschiderea pentra salasluirea divmulm in omul 
duhovmcesc, prin Duhul. Duhovnicescul nu este at treilea component al 
structuni umane, ci principml care se exprima prin sufletesc §i trupesc 
iucandu-le duhovnicesti prin sihergie. "Doua sunt salvate, Unul este 
Salvatorul", invafa Sfantul Irineu. 

La stradania uuclegeni conceptului de "suflet" a celor menfionati, 
in confruntarea cu ereziile epocii, care considerau trupul "mormant al 
sufletului" (soma-sema), autori patristici ca: Metodiu de Olimp, 362 Lactantiu §i Nemesius de Emessa restabilesc demnitatea §i mare^ia 
omului §i din perspective somatologice. 

Prin urmare, antropologia patristica din primele trei veacuri 
"scaldata" in lumina Revelajiei se dovede§te a fi "piatra unghiulara" 
pentru inalfarea edificiului invataturii despre om, pe care il vor construi 
Panmii de seama ai secolului al IV-lea, incepand cu Sfantul Atanasie. 

II, Parinpi secolului al lV-lea y teologhisind si contempland pe 
Dumnezeu eel Personal, Creator si Mantuitor, contemplau si omul. 

Sfantul Atanasie lamure§te adevarul fundamental al antropologiei 
soterioiogice punand in lumina faptul ca mantuirea omului e 
conditional de consubstantialitatea firii omene§ti cu omenitatea 
Cuvantului si a Lui cu Tatal. El construieste invatatura despre om 
huclegand actul creatiei (Fac. I, 26-27) pe temeiul Intruparii. 
Antropologia sa este eminamente hristologica. El inva|a ca suiletul 
poseda ontologic puritate, suveranitate si dragoste aflandu-se cu trupul 
in deplina reciprocitate intocmai ca "sinteza armoniei unei lire manuita 
cu iscusin^a de un artist". Suprema demnitate a trupului consta in 
Intruparea Cuvantului, care face trupul "templul vietii". 

Omul este chipul Fiului lui Dumnezeu, dupa cum Cuvantul este 
chipul Tatalui si prin inomenirea Lui, el devine lamurit dupa chipul 
Fiului si concomitent dupa chipul Sfintei Treimi. Astfel, chipul are un 
caracter dialogic §i comunitar punandu-sc inceput untia|ii in comuniune, 
intre Necreat sj faptura, intre creatura si creatura (intre oameni ?i lume). 

Chipul este in as?a masura de constitute omului, meat "crearea" 
dupa chip inseamna de fapt "participare" la Arhetip. Omul §i creatia sunt 
existent© teologice, care "participa" prin energiile divine necreate ce 
strabat umanitatea indumnezeita a lui Hristos si prin El omul intreg, la 
Dumnezeu. 

Parcurgerea drumului de la chip la asemanare se realizeaza prin 
harul Duhului Slant comunicat prin Dumnezeu-Omul - axa intregii 
antropologii teologice la Sfantul Atanasie, in Biserica. 

In concepfia Sfantului Atanasie, hristologia se impleteste armomos 
cu antropologia §i soteriologia, continuandu-se in timp, pnn 
ecclesiologie, 

Acest lucru este posibil pentru ca Dumnezeu "a rasturnat" istona 
pacatului prin intruparea Iubirii Sale in istoria umanitatii. Hristologia 
omului - fata inversata a antropologiei lui Hristos - descopera in om 
chipul adevarat, menit spre asemanarea cu Dumnezeu. Ontologia iconica 
a omului arata ca Hristos inomenit este modelul desavarsit al omului. / 363 Antropologia hristologica (teonoma) a Sfantului Atanasie, 
emmamente biblica, infa^eaza un om care prin calitatea sa de persoana 
aflata in dialogul iubirii cu Creatorul Sau este daruit cu valoare §i 
existenta eterna. 

III. Dupa invajatura Sfantului Vasile, omul "planta cereasca" 
(concept preluat de la Platon) prin "alipirea" sa la Dumnezeu, este "ceva 
mare si de pref '. Maretia omului consta in faptul ca este opera "mamilor 
hi Dumnezeu" cum afirmasera si Parintii anteriori, dar mai ales in aceea 
ca el este "dupa chipul" lui Dumnezeu. 

Cel mai mare bun al omului este sufletul care nu poate fi definit 
printr-o reprezentare materials, ci prin analogie cu Creatorul Sau, adica 
prin funcfiunile si lucrarile sale. El are capacitatea de a deosebi binelc de 
rau prin "cantaral" vointei libere. 

Sufletul trebuie sa selecteze once influenta negativa vemta prin 
simfurile tmpesti, caci cand "culegem tlori de trandafir dam la o parte 
spinn" sau conform proverbului dorian "potrivmd piatra dupa fir'' 
spune Sfantul Vasile. 

Sfantul Vasile nu inva^a, cum s-ar putea crede in aparenta, 
dispretul fa|a de trap ci fata de patimile ce pot veni prin el, spre a-1 face 
"stapan peste patimi" Porunca "de a stapani", Sfantul Vasile o refera si 
la patimi care sunt numite "animate salbatice". Deoarece patimile dupa 
ce pierd sufletul, "murdarindu-1 cu tot felui de pete distrug p sanatatea 
tnipuiui". 

Chipiri este incomprehensibil pentru ca in el se reflecta Arhetipul 
necupnns. Intreaga doctrina antropologica a Sfteuiui Vasile are un 
profund sens pnevmatologic. In Duhul prin Fiul, omul are aeces la Tatal. 
dar omul curajit de patimi; mimai intr-im astfel de om, Duhul "va 
slraluci ca soarele inaintea ochiului curat". Prin liarul Duhului Fmlui, 
omul este "logikos" §i prin aceasta deosebit de restul creatiei. Sfantul 
Vasile invafa ca si femeia este "dupa chipul lui Dumnezeu"' §i ca atare 
este egala fizic §i spiritual cu barbatul. 

Antropologia Sfantului Vasile este cuprinsa in majoritatea operelor 
sale si nu numai in omiliile antropologice la Hexaimeron. In schimb, 
ambiguitatea asupra paternitatii celor doua omilii (X si XI), a estompat 
cumva men|iumle despre antropologia sa, atat in wemea sa ct si dupa. 

Poate din aceasta cauza nu aufost traduse la noi si nici nu au fost 
luate in seama cand s-a vorbit de antropologia sa. Cercetari recente au 
asigurat patermtatea vasiliana a acestora. Dm multimea opinulor s-a 364 putut constata §i ca nu poate fi vorba de tin "zid etans/' intre "chip" §i 
"asemanare", ci de corelativitatea lor. 

"Chipul", in concepjia Sfantului Vasile, e fundament obiectrv prin 
msafi structura sa dinamica, care cere "asemanarea" subiectiva, 
personala, A fi fost creat "dupa chip" duce la aceasta deschidere: a 
exista "dupa chip". 

IV. Sfdntul Gri'gorie de Nyssa este creatorul propriu-zis in 
intelegere ^tiintifica a antropologiei creatine. 

Omul fiind hrfeles ca fihu;a teologica, cunoasterea lui este in acelas.i 
timp catafatica §i apofatica. Omul in calitatea de "chip" poarta in el 
asemanarea cu Modelul sau. Sufletul cuprinde trapul in intregime si ele 
cuprins de acesta pana la desfacerea vremelnica a celui din urma. In 
relatia cu trapul, sufletul este atat transcendent cat si imanent. Diferenta 
intre Arhetip si chip este aceasta: Unul este necreat, celalalt creat. 
Chipul nu se afla intr-o parte a corpului ci in omul intreg. 

Chipul este totalitatea bunurilor implinite (revelate) in iubire 
personala, prin care omul poate deveni asemanator lui Dumnezeu. 
Chipul este o asemanare in potenfa, lar asemanarea un chip realizat 
(actualizat) in virtutea conaturalitatii dupa har cu Arhetipul. 

Chipul §i asemanarea sunt corelative. La baza corelatfvitatii lor sta 
imprimarea catavasica (coboratoare), prin care Dumnezeu intipareste in 
om chipul sau, spre dobandirea asemanarii trebuie facut insa drumul 
anabasic (suitor), spre a se dezvalui in om chipul luminos al framusetii 
Arhetipului. Aceasta presupune o sinergie transfiguratoare epectasiea, 
din "slava-n slava" 

Sfantul Grigorie inva|a ca "hainele de piele" cu care se imbraca 
firea umana cazuta nu reprezinta un element constitutiv al acesteia. Ele 
sunt pe de o parte "cugetul trupesc" in privinta sufletului, iar pe de alta 
mortalitatea in privinta tnipuiui. 

Sufletul si trapul i§i au un singur inceput al existentei. 

Saman^a umana primes, te suportul psihic personal, progresand in 
baza rafionalitafii lor mterioare ancorata pe susfinerea in existen|a a 
puterii proniatoare $i desavar§itoare a lui Dumnezeu. 

Astfel sufletul este definit si inteles ca "o realitate creata, 
vivificatoare, imateriala, prmcipiu al cunoasteii inteligibile §i sensibile 
intr-un trap pe care-1 pastreaza in unitate cu el" Chiar §i dupa moartea 
trupului, sufletul i§i recunoa§te trapul sau printr-o anume conaturalitate 
cu el exprimata de Sfantul Grigorie prin analogia cu arta bijutierului 
care nu-s,i pierde tehnica (maiestria) prin distrugerea operei sale. 365 Omul ocupa o pozijie de hotar (methoris) intre doua ordine pe care 
pnn vomja si har are menirea sa le armonizeze; intre mteligibil si 
sensibil si prm el acestea pot fi opace sau transparente. 

Desavarsirea priveste mtreaga fiinta umana. suflet si trup Prm 
smergia sufletului cu trupul "avand tn ocmul sufletului Chipul 
Porumbeluhu (Duhul Sfant), care lummeaza omul mtreg, se realizeaza 
desavarsirea ? i indumnezeirea prm har in comuniune fara fuziune 

Sfantul Gngone smtetizeaza §i lamureste toate incercarile patristice 
de pana la el in pnvima asa-zisulm trihotomism paulin § i ulterior 
patristic. Omul este o fnnja dihotomica in aleatuirea sa. Sufletul in sens 
spiritual se afla la myloc, intre tnip §i Duhul Sfant primrt la botez Cand 
sufletul mclma si consimte spre cele ale trupului (ca patirm), omul 
devine psihic, onentat spre trup si in ultima mstanta, trupesc (robit 
acestuia). Atunci cand dimpotriva nu consimte la pacat si orientat spre a 
mtarit de Duhul, omul devine duhovnicesc. 

; In Biserica, "pamantul eel nou" (omul) soarbe ploaia harului 
mnomdu-se prm "nasterea de sus" in comuniunea de la inceput 

Sfantul Grigorie cornbate cu argumente logico-teologice 
metempsihoza de once fel si preexistenja sufletului, deoarece la originea 
ftefe trupului si a sufletului se afla infelepcumea, puterea, mbirea si 
vointa lui Dumnezeu. Prm voia sa libera msensa in continutul 
chipuim omul devine responsabil pentru existenta sa buna sau rea 
V Sfantul loan Gura de Aur promoveaza un profund optimism 
antropologic de altitudine si puritate duhovniceasca. 
• EI scoate in relief transcendent §i imanenta chrpului 1m Dumnezeu 
m om. Prm pogoramantul" (catabasic) al lui Dumnezeu. omul este o 
fnnfa mtreaga pnn sufletul rational si nemuntor si prm trupul sau. Fund 
dupa chipul Fiului, omul este- cinstit mai mult decat ingem Numai 
omul este "dupa chip". 

4 Du fl cum " ste J ani b a% de furtuni isi adancesc mai mult 
radacmile tot asa dragostea # libertatea impletite cu celelalte virtuti 
trebuie sa fie nechntite in dobandirea asemanarii. 

"Noblefea si rangul eel mare" il pnmeste omul prin create inca de 
cand traia ca un inger pe pamant, cand "slava eea neapusa il acoperea 
mai bine ca once haina". In locul slavei, dupa cadere, pnmeste "hainele 
de piele m sensul mortality biologice (necrothites). In easatorie care - 
apare dupa cadere (in sensul actual), placerea trebuie sa fie inaltata spre 
si de mbirea agapica, caci prin easatorie, "Dumnezeu a schifat o imagine 
a mviern, randumd ca in locul celor morfi sa se ridice altii" 366 Omul are indatorirea sa se foloseasca de rafiunea sa luminta insa de 
Ratiunea suprema. Autonomia ratiunii este exclusa, caci astfel ea se 
deterioreaza cand pretinde ca poate §ti ceva in afara Duhului, de vreme 
ce "ochii nu pot vedea fara lumina" 

Trupul este creat cum cerea nobletea sufletului. Sfantul loan 
respinge orice fel de panteism psihologic. "Sufletul viu" al omului 
implica tocmai lucrarea sinergica cu trupul. 

El ridiculizeaza metempsihoza care dupa logica acesteia infuzeaza 
divinitatea Tn legume, 'insecte, animale. 

Trupul trebuie pre^uit in a§a masura incat sa putem savar§i cu ravna 
faptele duhovnicesti. Mutilarea lui este exclusa, fiind lucrarea celui rau. 

Sfantul loan explica interdependen|a dintre suflet §i trup, llustrata 
in clasica formulare din imnografia Bisericii despre pacatul savarsit u cu 
lucrul, cu cuvantul § i cu gandul". Atunci cand sufletul se bucura, 
mfloresc tTandafirii in obraji iar cand se mtnsteaza, obrajn imbraca 
haina de doliu. 

Desavar§irea omului implica sinergia dintre harul Sfantului Duh, 
suflet §i trup. Astfel pot fi supravegheate simturile - care sunt "portile 
prin care intra §i ies ceta|enii sufletului, adica judecatile". 

Omul adevarat nu este pur si simplu cineva cu maim si cu picioare, 
nici chiar cineva care are rafiune, ci eel care lucreaza increzator in 
credinta §i virtute la desavar§irea lui. 

Aceasta pentru ca desavarsirea nu este un privilegiu al monahilor: 
"pofi trai in ora§ §i sa duci via$a monahilor in pustie", indeamna Sfantul 

Preponderentmorala §i duhovniceasca, antropologia Sfantului loan 
are meritul, printre altele, de a orienta sensul existenjei umane in §i spre 
Dumnezeu, spre comuniunea cu El §i cu semenii. 

VI. Conceppa antropologica a Fericitului Augustin are umbrele si 

lumimleei. 

Fericitul Augustin considera ca omul este dupa chipul lui 
Dumnezeu doar prin sufletul sau, doar in forma inteligibila (mens) nu si 
in configura^ia sa corporala. 

A fi dupa chipul lui Dumnezeu inseamna mai mult "mtemia lui 
Dumnezeu fafa de om, caci ceea ce constituie omul in fiinta sa este doar 
vocatia sadita in el exprimata prin impulsul orienfarii spre El 

(conversio). A 

Chipul §i asemanarea cand sunt infelese ca radical sinomme, cand 
fara distinc|ie. Asemanarea cu Dumnezeu este conceputa ca lucrarea lui 367 Dumnezeu spre a desavargi ceea ce El a sadit in om. Conceptia sa 
monergista cu pnvire la har, conduce la mjelegera "asemanarii" ca o 
opera prin care Dumnezeu aseamana pe om cu sine fara contribiura 
omului. Libertatea este infeleasa ca un auxiliar nesemnificativ al harului, 
deoarece dupa cadere nu putea decat sa pacatuiasca. 

Superioritatea omului (excelenfa sa) consta en precadere in 
inteligenja sufletului. Ontologia §i etica sa orienteaza la deturnarea 
trupului din calitatea de chip, fapt ce conduce la o seama de consecinte 
nefaste. 

Trupul i§! descopera demnitatea abia in planul eshatologic pana 
atunci e vrednic de "horibilis turpitudo". 

Raportul dintre suflet si trup e conceput ca la Plotin (acela dintre 
muncitor §i unealta). Armonia desavarsita intre suflet §i trup va ft 
realizata corespunzator, tot in eshatologie. In cazul sfinfilor, meritul 
armoniei este atribuit tot harului care-i determina §i-i sus^me spre 
desavar§ire. 

Exagerand rolul harului in detrimentul voinfei prin conceptul de 
"irezistibilitate", Fericitul Augustin considers ca harul restaurarii asigura 
persistent in bine, mai mult ca eel dinainte de cadere. Pe langa 
mfelegerea exteriorita^ii harului fata de natura umana superioritatea si 
irezistibilitatea lui atrage cu sine limitarea numarului celor 
"predestina£". 

Daca includerea in pacatul lui Adam este universale, numarul celor 
ale§i este limitat (predestina^ia absoluta). 

Ca o consecinfa a teologiei sale trinitare, axata pe unitatea Fiinfei 
divine in detrimentul Persoanelor, Augustin vorbeste de invizibilitatea 
chipului lui Dumnezeu. §i astfel omul nu este "dupa chipul" lui 
Dumnezeu, ci doar "chipul". Din aceste motive chipul nu mai poate fi 
descoperit in tofi oamenii, ceea ce conduce tot la predestinare, cu toate 
ca in final, el define§te chipul ca; "interior intimo meo et superior 
summo meo" (mai inauntru decat intimitatea mea, mai elevat decat 
culmea cea mai elevata a frinfei mele). 

Cu toate acestea, Fericitul Augustin ramane pentru cresUnismul 
apusean gandtiorul de culme si traitorul adanc al dorului dupa 
Dumnezeu. 

VII. Paring secolului al IV-lea, prin contribu|ia lor decisiva, au 
fundamentat concepfia despre om ca chip nemuritor al Fiului lui 
Dumnezeu in integralitatea persoanei sale. Aceasta antropologie este 368 integrals, cuprinzand o tripla coordonare sau trei dimensiuni ale 
existenfei umane. 

J. Relapa cu Dumnezeu care implica depasjrea oricarui 

antropocentrism. Ei au aratat ca intiparirea "chipului" prin "suflarea de 
viata" a lui Dumnezeu in om presupune o configurare specials a Sa, care 
nu se poate rezuma la biologic. Omul exista de la Dumnezeu, ca 
Dumnezeu in §i prin Dumnezeu. 

In "chip" este "sadita" tensiunea omului spre indumnezeire, de a fi 
un "microtheos" prin har, in "dinamica" comuniunii fara fuziune. In 
aceasta relafie antropologia ortodoxa este "ontologia indumnezeirii". 
Prin Intruparea Fiului lui Dumnezeu, natura omeneasca este "unsa" intru 
Hristos cu mi§carea spre bine. Acesta este de fapt scopul existentei 
umane. Sub aspectul soteriologic al coordonatei teologice, 
indumnezeirea este inteleasca ca un progres continuu in Hristos, prin 
Duhul la Tatal. In istorie, aceasta se realizeaza in Bisenca ~ Casa a 
Tatalui, trup al lui Hristos §i Viafa in Duhul Sfant. Transfigurarea 
omului asemenea lui Hristos pe Tabor schimbS istoricitatea liniara 
cronologica in prezenta eshatologica in starea "cerului nou s,i a 
pamantului nou" (Apoc. XXI, 1). 

2. Relapa omului cu sine si cu semenii este m|eleasS dincolo de 
orice individualism strain persoanei in calitatea de "chip" dialogic §i 
comunitar dupa modelul Sfintei Treimi - Comuniune de iubire. 

Parintii au pus in lumina faptul ca persoana alcatuitS din suflet si 
trup transcende materialitatea. Trupul este materie organizata si mal|ata 
spiritual strabatuta §i facutS organism complex al sufletului, iar in suflet 
sunt toate puterile care organizeaza §i care se manifests prin trup. Acesi 
adevar existential si-a propus de fapt sa-l evidenpeze aproape tot 
continutul prezen tei lucrari . 

Fara o astfel de credinta nu poate fi conceputa nici relatia omului 
cu Dumnezeu si nici cea cu lumea. 

Numai ca spirit intrupat sau ca suflet din primul moment al 
existentei sale, sufletul uman e un factor inserat in lume, ramanand 
totu§i deosebit de ea, dar putand face uz de natura in mod liber prin 
transcendenta §i in acela§i timp imanen|a sa. Aceasta implica in mod 
logic o a treia coordonata, §i anume 

3. Coordonata cosmologica (relatia cu lumea) care exclude orice 
istorism prinrefuzul de a-1 plasa pe om in context cosmic. 

In struetura naturii umane (suflet §i trup) se reflects dualitatea 
fundamentals a universului creat (material-spiritual). 369 
De om este legat astfel ontologic, scopul ultim al acestuia de 
"mediator" al tuturor acestor polaritati §i dualitaji mtr-o unire 
perihoretica fara schimbare si confuzie. Astfel omul infelege creatia ca 
dar §i o ofera in dar transfigurata Creatonilui. 

Deoarece tot ce se petrece in om are o semnificafie universale si se 
rasfrange asupra lumii, omul este axa spirituals a oricarei fiinte create. 

Toate aceste coordonate impletite perihoretic, intelese si traite 
autentic (teonom), orienteaza sensul existen^ei umane spre Dumnezeu. 

Aceasta orientare este vitala mai ales in vremea noastra, cand se 
observa grave dezechilibre intre si in coordonatele ' antropologice 
amintite datorate nein{elegerii teologice ale omului. 

Contribujia antropologiei secolului al IV-lea la spiritualitatea 
ortodoxa este determinants pentru posteritate. 

Parinjii men^iona^ au fundamental plenar si au pus in lumina 
treptele (etapele) prin care omul (suflet si trup), prin dinamica 
induhovnicirii poate deveni receptacol al Duhului Sfant spre 
plenitudinea comuniunii divinio-umane prin Hnstos, dm iubirea tatalui, 
in Biserica. 

Omul spiritual (duhovnicesc) exista §i traieste in fiecare clipa 
teocentric. Altfel, atunci cand il neaga pe Dumnezeu se neaga pe sine. 
Cand traieste in si prin Dumnezeu se pune m- valoare la infinit, se 
dezvolta §i se intregeste in vesnicie. 370 DECLARATIE 

Subsemnatul, Pr. Ciulei D. Marin, candidat la titlul 
de doctor In teologie, declar ca pentru pregatirea 
lucrarii Invatatura despre suflet si trup in antropologia 
patristica a secolului al IV-lea, pe care o prezint ca teza 
de doctorat la sectia istorica, specialitatea Patrologie §i 
literatura cre§tina post-patristica, n-am folosit alte 
lucrari in afara de cele mentionate in note §i in 
Bibliografie, ca lucrarea nu este plagiata, ci Imi 
apartine in intregime. Pr Marin D. Ciulei 
371 BIBLIOGRAFIE L AUTORI PATRISTICI Sfantui Atanasie eel Mare,, Scrieri. Partea I. Cuvdnt impotriva 
elinilor. Cuvdnt despre Intruparea Cuvantutui Trei cuvinte 
impotriva arienilor, traducere din greceste, introduces si note de 
Pr. Prof, Dumitru Staniloae, in col. P. S. B., vol. 15, E. I. B., 
Bucuresti 1987. 

» Idem, Scrieri Partea a doua. Epistole. Viata Cuviosului Pdrintelui * 
nostra Anionic, traducere din greceste, introducere si note de Pr. 
Prof. Dumitru Staniloae, in col. P. S, R., vol. 16, E. I. B., 
Bucuresti 1988. 

Atenagora Atenianul, Despre Invierea Mortilor, in Apologeti de 
limba greaca, traducere, introducere, note si indice de Pr. Prof. 
T. Bodogae, Pr. Prof. Olimp Caciula, Pr. Prof. D. Fecioru, in col. 
P. S. B., vol. 2, E. I. B., Bucuresti 1980. 

Fericitul Augustin, La cite de Dieu. Taste latine de la quatrieme 
edition e B. Dombart et A. Kalb, Introduction generate et notes 
par G. Bardy. Traduction franchise par G. Combes in 
"Bibliotheque Augustinienne", t 33-37, 5 vol., Paris 1959-1960. 

* Idem, Confessiones, traducere si indice de Pr. Prof. Docent * 
Nicolae Barbu, Editia a Il-a, E. I. B., Bucuresti 1994. 372 Idem, De Genesi contra manichaeos, PL, XXXIV, 173-220, ed. B. 
Martin, text latin cu trad, spaniola, in Biblioteca de Autores 
Christianos, 1. 15, Madrid, p. 360-490. 

Idem, De duabus animabus, PL, XLII, 93-112, ws. E. Jolivet, 
texte latin avec trad, frang. in "Bibl. August.", t. 22, Paris, p. 
376-667. 

Idem, De cur a pro mortuis gerenda, PL, XI, 591-610, ed. G. 
Combes, text latin et. trad, franc., in "Bibl. August.", t. 2, Paris, 
p. 384-453. 

Clement Alexandrinul, Scrieri Partea intaia, traducere, note si 
indici de Pr. D. Fecioru, in col P. S. B., vol. 4, E. I. B,, Bucuresti, 
1982. 

Clement Romanul, Epistola cdtre Corinteni, Omilie, numitd a doua 
Epistold cdtre Corinteni, in Scrierile Parintilor Apostoiici, 
traducere, note si indici de Pr. D, Fecioru, col. P. S. B., vol. 1, E. 
I. B., Bucuresti 1979. 

Sfantui Grigorie de Nyssa, La creation de Vhomme, Introduction 
et traduction par J. Laplace. Notes par J. Danielou, SC, 6, Paris 
1944. 

Idem, Discours Catehetique, Ed. par L. Meridier, Paris 1908. 

* Idem, Scrieri. Partea intaia, traducere de Pr. Prof. D. Staniloae si 
Preot loan Buga, in col. P. S. B„ vol. 29, E. I. B., Bucuresti 1982. 

Idem, Marele Cuvdnt Cathetic, P. G., XLV, 9-106. 373 Idem, Omilia despre Fericiri, in P. G., XLIV, col. 1270 C, sq. 

Idem, Despre copiii care mor, in P. G., XLVI, col. 1733 - 1766 C 

Idem, Despre suflet si inviere, in P. G., XLVI, 125 C - 128 A. 

Herma, Pdstoml, in Scrierile Parintilor Apostolici, traducere, 
note si indici de Pr. D. Fecioru, E. I. B., Bucuresti 1979. 

Sfantul Ignatie Teoforul, Epistolele, in Scrierile Scrierile 
Parintilor Apostolici, traducere, note si indici de Pr. D. Fecioru, 
col. PSB, vol. 1, E. I. B., Bucuresti 1979. 

Sfantul loan Gura de Aur, Oeuvres completes de Saint Jean 
Chrysostom, d'apres les editions faites jusqu'a ce jour, Nouvelle 
traduction par L'abbe J. Bareille, Tome I-XVII, Librairie de 
Louis Vives, Editeur Rue Delambre 13, Paris 1872. 

Idem, Scrieri partea intaut, Omilii la Facere (I), traducere, 
introduces si note de Pr. D. Fecioru, in col. P. S. B., vol. 21, E. I. 
B., Bucuresti 1987. 

Idem, Scrieri partea a doua, Omilii la Facere (II), traducere, 
introduces si note de Pr. D. Fecioru, in col. P. S. B., vol. 22, E. I. 
B., Bucuresti 1989. 

Idem, Scrieri partea a treia, Omilii la Matei, traducere, 
introducere si note de Pr. D. Fecioru, in col. P. S. B., vol. 23, E. I. 
B., Bucuresti 1994. 

Sfantul Irineu de Lyon, Contre les heresies, Edition A. Rousseau, 
B. Hemmerdinger, L. Doutreleau et Ch. Marcier, S C, nr. 100, 2 vol., Paris, 1965; S. C, nr. 152-153, 2. Paris 1969; S. C, nr. 34, 1 
vol., Paris 1952. 

Idem, Adversus hdereses, P. G„ VII, col. 437-1224. 

Sfantul lustin Martirul si Filozoful, Apologiile, Dialogul cu 
iudeul Tryfon, in Apologeti de limba greaca, traducere, note si 
indice de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. Olimp Caciula, Pr. 
Prof. D. Fecioru, in col. P. S. B., vol. 2, E. I. B., Bucuresti 
1980.1dem, Despre Inviere, ed. Carolus Otto, Corpus 
apologetarum Cristianorum Saculi Saecundi, editio tertia, t. Ill, 
Ienae 1877. 

Lactantiu, Uouvrage du Dieu Createur, Tome I Introduction 
Texte Critique, Traduction par Michel Perrin, Maitre-Assistant 
a 1'Universite de Picardie, Les Editions du Cerf. 29, Bd. de 
Latour-Maubourg, SC, nr. 213, Paris 7e, 1974. 

Metodiu de Olimp, Du libre arbitre, traduction par J. Farge, Paris 
1929. 

Idem, Scrieri, Studiu introductiv, traducere, note sj indici de Pr. 
Prof. Constantin Cornitescu, col. P. S. B., vol. 10, E. I. B. 3 Bucuresti 
1984. 

Nemesius de Emessa, De la nature de I'homme, traduction par M. 
J. B. Thibault, Paris 1844. 

Idem, Despre natura omului, PG, XL, col 524 AB - 777 AB. 

Origen, Scrieri alese. Partea intaia. din lucrarile exegetice la 
Vechiul Testament, traducere de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr, Prof. 375 Nicolae Neaga si Zorica Latcu, in col. P. S. B., vol. VI, E. L B., 
Bucuresti 1981. 

Idem, Scrieri alese. Partea a doucL Exegeze la Noul Testament. 
Despre Rugaciune. Filocalia, traducere de Pr. Prof, T. Bodogae, 
Pr. Prof. Nicolae Neaga si Zorica Latcu, in col. P. S. B., vol. Vl| 
E. I; B., Bucuresti 1982. 

Idem, Scrieri alese. Partea a treia, studiu introductiv, traducere si 
note de Pr. Prof. Teodor Bodogae si Pr. Prof. C. Galeriu, col P 
S. B., vol VIII, E. L B., Bucuresti 1982. 

SfSntul Policarp al Smirnei, Epistola catre Filipeni, traducere, note 
si indici de Pr. D. Fecioru, in Scrierile Parintilor Apostolici, P. S. 
B., vol. I, E. I. B., Bucuresti 1979. 

Tertulian, Despre suflet, trad. Prof. Nicolae Chitescu, Eliodor 
Constantinescu, Paul Papadopol si Prof, David Popescu, in col. 
P. S. B., vol. 3, E. I. B, Bucuresti 1981. 

Idem, Despre mdrturia sufletului, trad, cit. in col. P. S. B., vol. 3, 
E. LB., Bucuresti 1981. 

Teofil al Antiohiei, Trei Carti catre Autolic, in Apologeti de limba 
greaca, trad. cit. P. S. B., vol. 2, E. I. B., Bucuresti 1980. 

Sfantul Vasile eel Mare, Sur Vorigine de Vhomme (Horn. X et XI 
de PHexaemeron). Introduction, texte critique, traduction et 
notes par Alexis Smets, s. j. et Michel Van Esbroeck,s. j. Les 
Editions du Cerf, 29, Bd. Latour Maubourg, SC, nr 160 ' Paris 
7e, 1970, 376 Idem, Homelies sur PHexaemeron. Texte grec. Introduction et 
traduction de Stanislas Giet, Professeur a PUniversite de 
Strasbourg, 2e, Edition Revue et augmented, Les Editions du 
Cerf, 29, Bd, de Latour Maubourg, in SC, 26 bis, Paris 1968, 

Idem, Scrieri, Partea intaia, Omilii la Hexaemeron, Omilii la 
Psalmi, Omilii si Cuvantari, traducere, introducere, note si 
indici de Pr. D. Fecioru, in col. P. S. B., vol. 17, E. I. B., Bucuresti 
1986. 

Idem, Scrieri, Partea a doua, Asceticele, traducere, introducere, 
indici $ note de Prof. lorgu D. Ivan, in col. P. S. B. ; vol. 18, E. I. B., 
Bucuresti 1989. 

Idem, Scrieri, Partea a treia, Despre Sfantul Duh. Corespondenta 
(Epistole). traducere, introducere, note §i indici de Pr. Prof. Dr. 
Constantm Cornitcscu §i Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, in col. P. S. 
B„ vol. 12, E. I. B., Bucure§ti 1988. 

II. ARTICOLE, LUCRARI, STUDII 

Agaesse, L' anthropologic cvhretienne apres S. Augustin, Centres 
Sevres ; Paris 1980. 

Albarran, A de castro, concepto pagano y concepto cristiano d,e 
nuestro cuerpo, Madrid, 1942.. 

d'Ales Adhemar, La Theologie de Tertullien, ed. Bibliotheque 
historique, ed. a Ul-a , Paris 1905. 

Amand, D. L'ascese monastique de Saint Basile, marodsous 1949. 311 Alexe, ^tefan C, Magistrand, Viata crestind dupa Barbatii 
Apostolici, in "Studii Teologice", VII (1955), nr. 3-4, p. 223-236. 

Idem, Sfdntul Niceta de Remesiana ft, ecumenicitatea patristica din 
secolele al IV-lea si al V-lea, in "Studii Teologice ", XXI (1969) nr 
7-8. 

Idem, Sfdntul Atanasie eel Mare. Implinirea a 1600 de ani de la 
moartea sa, in "Mitropolia Moldovei $jj Sucevei", XLIX (1973) nr 
11-12, p. 782-793. 

* Idem, Conceptia Fericitului Augustin despre pacat si har, in 
"Studii Teologice", VIII (1956), nr. 5-6, p. 330-349. 

AltanerB, stuiber a - Patrologie, 7. Aufl. Freiburg (i. Br.), 1966. 

Anghelescu Gheorghe F, Timp $ dincolo de timp. Consideratii din 
antropologia patristica clasyod rdsdriteand, Ed. Universitdtii din 
Buciiresli, 1997. 

Arnou, R., Leplatonisme des Peres, D. Th. C, vol XIJ, 1935, 2258- 
2351 Aubineau, M. Incorruptibility et divination selon Saint Irenee, in R 
S. R. 46 (1956), p. 25-52. 

9 Balca, N., Diac. Prof, Conceptia despre lume si viata in ieologia 
Fericitului Augustin, in " Studii Teologice", XIV (1962), nr. 3-4, p. 
183-202. 378 Idem, Conceptia Fericitului Augustin despre viata fericitd (dupa 
tratatul "De beata vita"), in "Mitropolia Olteniei", XIV (1962), nr. 
3-4, p. 185-190. 

Balthasar, H. v., Dieu e Vhomme d'aujourd'hui, Paris 1966. 

Idem, Presence et pensee. Essaie sur la philosophie religieuse de 
Gregoire de Nysse, Paris 1942. 

4 Bardenbewer, O., Patrologie, Freiburg 1901. 

Idem, Geschichte der altkirchlichen Literatur. Dritter Band (Das 
vierte Jahrhundert), Darmstadt 1962. 

Bardy, G., Clement d' Alexandria Paris 1926. 

Baur, Chr. P., Das Ideal der christlichen Vollkommenheit nach dem 
Heiligen Johannes Chrysostomus, in "Theologie und Glaube", 
Paderborn 1914. 

Balana, Gh. N, Pr. Magistrand, Despre invierea trupurilor §i natura 
lor dupa inviere, in "Studii Teologice", IX (1957), p. 368-386. 

Belu, I. D., Pr. Prof., Sfintii Parinti despre trap, in "Studii 
Teologice", IX (1957), p. 299-310. 

Berdiaev, N., Le sens dela creation, trad. L. Cain, Paris 1955. 

■ 
Borodin, L. M„ L'antropologie theocentrique de 1' orient Chretien, in 
"Irenikon", 16 (1939). 379 Idem, Taina "darului lacrimilor" in Rasaritul crestin, in Fericita 
intristare, E. I. B., Bucure§ti 1997. 

Idem, La deification de Thomme selon la doctrine des Peres grecs, 
Paris 1970. 

Brani§te, M„ Pr. Magistrand, Eshatologia in conceptia lui Origen, in 
"Studii Teologice", X (1958), p. 440-454. 

Idem, Conceptia antropologica a lui Clement Alexandrinul, in 
"Studiul Teologice", X (1958), sp. 588-600. 

* Bria, loan, Pr. Prof. Dr., Dictionar de Teologie Ortodoxa, Editia a II- 
a revizuita §i completata, E. I. B., Bucuresti 1994. 

Idem, Eshatologia sau lumea viitoare, in "O", XLII (1995). 

Bouyer, L., Christianisme et eschatologie, Paris, 1948. 

•Buchiu, §tefan, Pr., Intrupare §i Unitate. Restaurarea Cosmosului in 
Iisus Hristos. Ed. Libra, Bucuresti 1997. 

Bude, loan, Pr. Drd., Antropologia Vechiului Testament, in "Studii 
Teologice", XLI (1989), nr. 5, p. 26-39. 

Buzdugan, C, Drd., Invatatura despre intruparea la Fericitul 
Augustin, in "Studii Teologice", XXV (1973), nr. 7-8, p. 523-534. 

Callahan, J. F., Greek Philosophy and the Cappadocian Cosmology, 
Dumbarton Oaks Papers, Cambridge (Mass.), II (1958). 
380 
♦Calciu-Dumitreasa, Gh., Pr. Drd., Crearea lumii expusa in 
"Hexaimeronul" Sfantului Vasile eel Mare, in "Ortodoxia", XXVII 
(1975), nr. 4, p. 633-642. 

Canevet, M, L'humanite de 1'embryon selon Gregoire de Nysse, in 
"Nouvelle Revue Theologique", nr. 114/5, 1992, p. 678-695. 

^Caraza, loan, Diac. Asist, Revelatia divina in Heximeronul 
Sfantului Vasile eel Mare, in "Ortodoxia", XXXI (1979), nr. 1, p. 
116-134. 

t Idem, Doctrina despre inviere mortilor la Atenagora Atenianul §i 
Tertulian, in "Mitropolia Moldovei §i Sueevei", XLIV (1968), nr. 7- 
8, p. 361-373. 

^Cavarnos, J., Gregory of Nyssa on the nature of soul. "Greek 
Orthodox Theological Review", Brooklin 1955. . 

•Cayre\ A. A. F„ Precis de Patrologie. Histoire et doctrine des Peres 
et docteurs de l'Eglise. Tome Premier. Desclee et Cie, Editeurs 
Pontificaux, Paris-Tournai-Rome 1927. 
« Ciulei, M., Pr., Antropologia Sfantului Grigorie de Nyssa, in "Glasul 
Adevarului", I (1966), nr. 1, p. 40-60. 

Clarke, Th. R, St. Augustin and Cosmic Redemption, in 
"Theological Studies", 9, Baltimore (1958). 

Clemence, J., Saint Augustin et lepeeh6 originaire, in "Nouvelle 
Revue Theologique", 70 (1948). 381 Clement, Olivier, Tmpul mortii §i al slavei. Scurta introducere la o 
teopoetica a trupului. Traducere sora Eugenia VI ad, Ed. Christiana, 
Bucuresti 1996. 

Idem, Intrebari asupra omului. Traducere din limba franceza de 
Ierom, Iosif Pop §i Pr. Ciprian Span. Ed. Episcopiei Ortodoxe 
Romane, Alba Iulia 1997. 

I 

Cognat, J., Clement d* Alexandria Paris 1859. 

Coman, loan G.. Pr. Prof., §i Cuvantul trup s-a flout Hristologie sj * 
Mariologie Patristica. Ed. Mitropoliei Banatului, Timi^oara 1993. 

Idem, Probleme de filosofie §i literature patristica, E. I. B, Bucuresti 
1995. 

# Idem, Patrologie, Vol. II si IIL E. I. B ; Bucuresti 1985 si 1988. 

Idem, Elogiul mintii conducatoare in Omilia a Xll-a a Sfantului 
Vasile ce Mare, intitulata: La inceputul Proverbelor, in "Mitropolia m 
Olteniei", XXII (1970), nr. 7-8, p. 724-730. 

Idem, Valoarea literaturii patristice a primelor patru secole in cadrul 
culturii antice, in "Studii Teologice", XXIV (1972), nr. 1-2, p. 5-12. # 

Idem, Opera Fericitului Augustin §i Critica personala teologica dm 
Retractarile sale, in "Studii Teologice", XI (1959), nr. 1, p. 3-22. 

Idem, Elemente de antropologie fn operele Sfantului Iustin Martirul 
si Filosoful, in "Ortodoxia", XX (1968), nr. 3, p. 378-395. 


382 Idem, Ongen despre Logos, Biserica §i suflet in comentariul sau la 
Cantarea Cantarilor, in "Studii Teologice", XXV (1973), nr. 3-4, . 

165-173. 

Idem, Actualitatea Sfantului loan Gura de Aur, in "Studii 
Teologice", VII (1955), nr. 7-8„ p. 403-423. 

Idem Aspecte ale doctrine! soteriologice a Sfantului Atanasie eel 
Mare', in "Studii Teologice", XXV (1973), nr. 7-8, p. 461-471. 

•Idem, Personalitatea Sfantului loan Gura de Aur, in "Studii 
Teologice", IX (1957), nr. 9-10, p. 595-617. 

o Idem, Tertulian, sabia lui Hristos, in "Studii Teologice", XLV 
(1993), nr. 5-6. 

t Cornitescu, Constantin, Pr. Prof, Antropologia Sfantului Vasile eel 
Mare,*m"Glasul Bisericii", XXXVII (1978), nr. 1-2, p. 81-88. 

m Idem, Studiu comparativ mtre marel Cuv&nt catehetic al Sfantului 
Grigorie de Nyssa $i manualul catre Laurentiu al Fericitului 
Augustin, in "Ortaia", XVI (1964), nr. 1; p. 110-128. 

• Costache, Dora, Drd., Logos si creatie in teologia Sfantului Atanasie 
eel Mare, m "Glasul Bisericii", LI (1994), nr. 8-12, p. 51-57. 

Courturier, C„ La sttucture essentielle de 1' homme d'apres Saint 
Augustin, Rome 1965. 

*Cristescu, Vasile, Drd., Caracterul comunitar al Chipului lui 
Dumnezeu, m "Studii Teologice", XLIV (1992), nr. 1-2, p. 93-1 10. 383 

Crouzel, H., Theologie de 1' image de Dieu chez Origene, Paris 1956. 

Idem, La doctrine Orig6nienne du corps resuscite, m "Bulletin de 
LitteratureEcclesiastique", nr. 81, 1980, p. 175-200. 

Daley, B. E„ The Hope of the Early Church. A Handhook of 
Patristic Eschatology, Cambridge 1991. 

Daniel ou, J., La resurrection des Corps chez Gregoire de Nysse, in 
"Vigiliae Christianae, Amsterdam, 7 (1953). 

. 
Idem, Philon d'Alexandrie, Paris 1958. 

Idem, Platonsisme et theologie mystique, Paris 1944. 

Idem, Chronologie des oeuvres de Saint Gregoire de Nysse, in R. S. ■** 
R., 29(1955). 

Diaconescu, M, Prelegeri de estetica Ortodoxiei. I. Teologie §i 
estetica, Ed. Porto-Franco, Galati 1996. 

Deckers, A., Kenntnis und Pflege des Korpers bei Clemens von 
Alexandreia, Innsbruck 1936. 

Diekamp, F., Die Gotteslehre des HI. Gregor von Nyssa, Minister e 
1896. 

Dufour, Leon, Corps, in Vocabulaire de Th6oiogie Biblique, Paris * 
1970. 

Dupuis, J., "L'eprit de l'homme". Etude sur l'antropologie religieuse 
d' Origene, Paris 1967. Duquesne, Frank A., Cosmos et gloire. Dans quelle mesurel'univers 
physique a-t-il parta la chute, a la redemption et a la gloire finale, 
Paris 1947. 

# Evdokimov, P.', Ortodoxia, Traducere din limba franceza de Dr. 
Irineu loan Popa, Arhiereu Vicar, E. I. B., Bucuresti 1996 

+ Idem, Prezenta Duhuiui Sfant in Traditia Ortodoxa. Traducere, 
prefata $ note de Pr. Vasile Raduca, Ed. Anastasia, Bucuresti 1995. 

/Idem, Femeia si mantmrea lumii. Traducerea Gabriela Moldoveanu. 
Veriflcarea si imbunatatirea traducerii Pr. lect imiv. Dr. Vasile 
Raduca, Ed, Christiana, Bucuresti 1995. 

'Festugiere, J. A., La trichotomie de I Thess. 5, 23 et la philosophie 
grecque, in R. S. R., 20 (1930), p. 385-415. 

Flew, N. R., The Idea of Perfection in Christian Theology, Londra, 
1934! 

Floeri F., Le sens de la "division des sexes'* chez Gregoire de Nysse, 
R; S. R., 27 (1953). 

* Florensky, P., La colonne et le fondement de la verite, trad. C. 
Andronikof, Lausanne 1975. 

b Florovsky, G., Eschatology in the Patristic Age, in "The Greek 
Orthodox Theological Review", 2 (1956), Brooklin, p. 27-40. 

^% Idem, The concept of Creation in Saint Athanasius, in "Studia 
Pauistica", Oxford 1959. 384 385 Fonck, A, Perfection chretienne, inD. Th. C., 12, 1 (1933), col. 
1219-1251, 

Gaith, Jerom, La conception de la liberti chez Gregoire de Nysse, 
Paris 1955. 

* Galeriu, Parintele, Jertfa sj Rascumparare, Ed, Harisma, fara an. 

* Ghiu§, Arhim. Benedict, Creatiunea la Sfmtii ParintL in "Mitropolia 
Olteniei", IX (1957), nr. 11-12, p. 789-793.' 

Giet, S., Introduction (Homelies sur FHexaemeron), SC 26 bis, Paris 
1968. 

Idem, Saint Basile a-t-il donne une suite a FHexaemeron?, in R. S. 
R„ 33 (1946). 

Gilson, Introduction a F etude de Saint Augustin, Paris, 1943. 

Idem, L'esprit de la philosophie medi^vale, Paris 1932. 

Graef, C. H„ L'image de Dieu et la structure de Fame, in "La vie 
spirituelle". Supl. n. 22 (1952). 

*Gribomont, J, Esprit saint chez les Peres grecs, DS, 4, 2 (1961), 
Paris 1938. 

Gross, J., La divinisation du Chretien chez les Peres grecs, Paris 
1938. 

386 * Hamman, A. G„ L'homme image de Dieu. Essaie d'une 

anthropologie chr&ienne dans FEglise des cinq premiers siecles, 
Descl£e, Paris f.a. 

Hering, J., Le royaume de Dieu et sa venue. NeucMtel, Paris 1959. 

Hennesay, L. R., Gregory of Nyssa's Doctrine of Resurrected Body, 
m "Sudia Patristica", vol. XXII, Oxford, 1989, p. 28-34. 

. Ica I Magistrand, Doctrina Fericitului Augustin despre Sfanta 
Treime dupatratatul "De Trmitate", in t4 S. T.", XIII (1961), nr. 3-4. 

Ivan, lorgu D., Prof., Talmaciri p indrumari ale Sf&ntului Vasile eel 
Mare, pentru cei doritori de desavarske morala, in "Glasul 
Bisericii", XXXIX (1980), nr. 1-2, p. 54-68. 

Ivanka, E. von, die Autorschaft der Homilien e „ j to 
poi»sMtien. . . , in "Byzantinische Zeitschrift", 36 (1938). 

Kannengiesser, Ch M Art. Hilaire, in DS VII, 490-491. 

Idem, Athanase d' Alexandrie, Paris 1983 (SC 199). 
Idem, Logos et nous chez Athanase d'A, in SP. II, p. 108. 

Idem, L'infinite divine chez Gregoire de Nysse, in R. S. R., 55 
(1967). 

t Kovalevsky, Jean, Taina originilor, Cuvant inainte si traducerea 
Dora Mezdrea, Ed Anastasia, 1996. 

Lassiat, H., La conception de Fhomme dans FEcriture et la Tradition 
apostolique, in "Presence Orthodoxe", nr. 41, 1979. 387 Lafon, G., Essai sur la signification du salut, Paris, 1933 

Lazurca, Marius, Inventia trupului, Ed. Anastasia, f. a. 

Leys, R„ L'image de Dieu chez Saint Gregoire de Nys'se, Esquisse 
d'un doctrine, Bruxelles, 1951. 

Loss, Nicolo, M., La dottrina antropologica di Gen. 1 - 11 , in 
"L'antropologia Biblica", f.a., p. 141 - 206 

|Lossky, Vladimir, Teologia mistica a Bisericii de Rasarit. Traducere, 
studiu introductiv si note de Pr. Vasile Raduca, ed. Anastasia, f. a. 

$ Idem, Vederea lui Dumnezeu, In romaneste de maria Cornelia Ores, 
Ed. Deisis, Sibiu, 1995. 

Edem, A 1'image et a la ressemblance de Dieu, Aubier, Paris, 1967. 

Lubac, de H., Histoire et Esprit. L 'intelligence de l'Ecriture d'apres 
Origene, Paris, 1950. 

• Marcel, G., Homo viator, Ed. Montaigne, 1963. 

Marrou, H. I., Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris, 
1937. 

Idem, Saint Augustin et augustianisme, Paris, 1957. 

Idem, Patristica si umanism, trad. Cristina §i Costin Popescu, ed. 
Meridiane, Bucure§ti, 1996. Maxim, N., Doctorand, Teoria antica despre "eterna revenire la ceea 
ce a fost "privita din punct de vedere ortodox, in "Ortodoxia", XVIII 
(1966), nr. 4, p. 552-561. 

Mendieta, de A. D., Les etats de texte de homelies pseudo- 
basiliennes sur la creation de l'homme, m "Revue benedictine", 59 
(1949). 

Merki, H., Asemanarea lui Dumnezeu, Fribourg 1052. 

Meslin, M. L'Experience humaine d'une anthropologie religieuse, 
Cerf, Paris 1988. 

Meyendorf, John, Teologia Bizantina. Traducere dm limba engleza 
de Pr. Conf. Dr. Alexandra I. Stan, E. I. B., Bucuresti 1996. 

9 Idem, Ongimle gandirii monastice: Evagrie §i Macane, trad, de Pr. 
Prof. Alexandru Stan, in "S. T.'\ XLV (1993), p. 20-26. 

Idem, Hristos in gandirea crestina rasariteana. Traducere din limba 
engleza de Pr. Prof. Niclae Buga, E. I. B., Bucuresti 1997. 

Idem, Creation in History of Orthodox Theology, in St. Vladimir's 
Theological Quaterly, 27 (1983), nr. 1. 

•-Mircea, loan, Pr. Dr., Dictionar al Noului Testamnent, E. I. B, 
Bucuresti 1993. 

Mladin, Ierom. Prof. Nicolae, Sfantul loan Gura de Aur: Despre 
desavarsirea crestina, in "O.", IX (1957), nr. 4, p. 560-584. 389 Mocanu, Pr. Mihai, Aspecte ale apofatismului antropologic, m "O.", 
XL VII (1995), nr. 1-2, p. 110-129. 

Moldovan, Pr. Conf. I,, Natura si harul in gandirea teologica a 
Sfantului Vasile eel Mare, in "O.", XXXI (1979), nr. 1. 

Moltmann, J., Trinitat und Reich Gottes, Kaiser Verlag, Mtinchen 
1920. Montdesert, C, Clement d* Alexandria Paris 1944. 

Muhlenberg, Ekkehard, Die Unendlichkeit Gottes bei Gregor von 
Nyssa, Gottingen 1966. 

* Nellas Panayotis, Omul-animal indumnezeit, pentru o antropologie 
ortodoxa. Studiu introductiv §i traducere, diac. loan I. Ica jr., Ed. 
Deisis, Sibiu 1994. 

Orbe, A, Antropologia de san Ireneo, Madrid 1969. 

« Van Paris, Michel, Gr6goire de Nysse mone, theologien et eveque, 
Estrato dalla Rivista "Seminarium", Citta del Vaticano 1969, nr. 2. 
Patterse, A., Athanasius, London 1995. 

* Pavel, Constantin C, Prof. Dr., Problema raului la Fericitul 
Augustin, E. I. B., Bucuresti 1996. 

Idem, Conditiile colaborarii ratiunii cu credinta in opera Fericitului 
Augustin, in "S. T.", VII (1955), nr. 9-10, p. 640-650. 

Pepin, J., Theologie cosmique et theologie chretienne (Ambroise, 
Exam. I, 1-4), Paris 1964. * Popescu, Pr. Prof. Dumitru, Omul intre secularizare §i transfigurare, 
in "Indrumator bisericesc", 1992, Sibiu, p. 160-162. 

♦Idem, Ortodoxie si contemporaneitate, Ed. Diogen, f. a. 

♦ Idem, Teologie si cultura, E. I. B., Bucuresti 1993. 

* Popescu, Pr. prof. univ. dr. D. / Diac. Doru Costache, Introducerea in 
Dogmatica Ortodoxa, Ed. Libra, Bucuresti 1997. 

Pusch, A., Histoire de la litter ature grecque chretienne, vol. 3, Paris 
1930. 

t Raduca, Pr. Dr. Vasile, Antropologia Sfantului Grigorie de Nyssa, E. 

I. B., Bucuresti 1996. 

- 
^Ramureanu, Pr. Asistent, I, Conceptia Sfantului Iustin Martirul §i 

Filozoful despre suflet, in "S. T/\ X (1958), p. 403-424. 


Reypens, L, Ame, in Dictionnaire de Spiritualite, Paris 1937 sq. col. i 
433-469. 

Riviere, J., Le dogme de la Redemption, Paris 1905. 

Robinson, John, The Body, London 1952, 

Rohde, E., Psyche. Seelenkult und Unsterbhchkeitsglaube der 
Griechen, Freiburg i'Br. 1890-1894. 

Roldanus, J., Le Christ et l'homme dans la theologie d' Athanase 
d' Alexandria Leyde 1968. 391 Rondet, H,, V anthropologic religieuse de S. Augustin, in R. S. R., 
29, (1939). 

Rupnik, I. M., Cuvinte despre om, trad, Maria Cornelia Oros, Ed. 
Deisis, Sibiu 1997. 

p Rus, Remus, Asistent, Conceptia despre om in marile religii, teza de 
doctorat m "Glasul Rjsmcii'', XXXVII (1978), nr. 7-8. 

«Schwanz, P., Imago Dei als christologfech-anthropologisches % 

Problem, inder Geschichte der alten Kirche von Paulus bis Clemens 
von Alexandrien, Halle (Saale) 1970. 

Schweizer, E, KTTTEL (1964), p. 98-151. 

* Silvestru, Ep. de Caneva, Teologia Dogmatica Ortodoxa. Traducere 
de Silvestru Episcopul Husrtor^ol. 3, Tipografia Cartilor bisericesti, < 

% Spidlik, Tomas, Spiritualitatea Rasaritului Crestin I. Manual 
sistematic. Traducere §i prezentare diac. loan I. Ica jr., Ed. Deisis 
Sibiu 1997. 

f Idem, Calea spiritului, Traducere si note de Edward William Fartan 
§i Christian Tamas. Ed. Ars Longa, Ia§i 1996. 

©Staniloae, Pr. Prof. Dr. Dumintru, Teologia Dogmatica Ortodoxa 
pentru Institutele Teologice, vol. I, E. I. B. ; Bucuresti 1978. 

♦ Idem, Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos. Ed. Centrului 
Mitropolitan Sibiu 1 99 1 . 
# Idem, Spiritualitatea ortodoxa. Ascetica si mistia, E. I. B., Bucuresti 
1992. 

tldem, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol. I §i II, Ed. Cristal, 
Bucuresti 1995. 

s Idem, Studii de Teologie Dogmatica Ortodoxa, Ed/ Mitropoliei 
Olteniei, Craiova 1990. 

t Idem, Invatatura Sfantului Atanasie eel Mare despre mantuire, in "S. 
T. w , XXV (1973), nr. 5-6, p. 328-341. 

* Stanulet, Drd. Constantin, Teologia mvierii la Sfantul Grigorie de 
Nyssa, m "Glasul Bisericii", XXXI (1972), nr. 3-4, p. 317-326. 

Stephanou, E., La coexistence initiale du corps et de 1'ame d'apres 
Saint Gregoire de Nysse et Maxime r Homologate, Echos d' Orients, 
31 (1932). 

Idem, Le sixieme jour de l'Hexaemeron de Saint Basile, in "E. O.", 

55 (1932). 

Strathamann, H., Geschichte der frimchristlichen Askese, I, Leipzig 
1914. 

Strauss, Der neue Mensch innerhalb der Theologie Augustinus, 
Zurich 1967. 

Struker, A, Die Gottebenbildlichkeit des Menschen in der 
christlichen Literatur der erste zwei Jahrhunderte, Mtinster 1913. 392 393 Tausan Grigore, Filosofia lui Plotin, Ed "Agora", S. R. L., Iasi 1993. 

Teodorescu Dem, G., Istoria filosofiei antice, Lito-Tipografia Carol 
Gobi, Bucuresti 1893. 

• Teologia Dogmatica, Manual pentru Seminariile Teologice, E. I. B , 
Bucuresti 1991. 

Terrieux, J., Sur Yimc e la resurrection. Ed. du Cerf, Paris 1995. 

Turcu, Pr. Mag. loan, Conceptul de "chip" §i implicative lui 
soteriologiee, in "O,", XI (1959), nr. 3, p. 414-430. 

p Tixeront, I., Histoire des dogmes dans l'antiquite chr6tienne, vol. II, '■ 
IV, ed. Paris 1912. -c^^Ua^^^J^j^ ^ % 

Theologie de rhomme. Essais d' anthropologic orthodoxe (I, Coman; 
P. Nellas; D. Staniloae; Ch. Yannaras), in "Contacts", nr. 84, vol. 25 
(1973). 

* Uspensky, L, Teologia icoanei, Ed. Anastasia, Bucuresti 1994. 

• Vasiliu, A., Cosmologie et eschatologie, in "Contacts", nr. 171, 3e 
trim. 1985, p. 201-213. 

* Voicu, Diac. magistrand, Hristologia Parintilor Apostolici, in "O.", 
XIII (1961), nr. 3, p. 405-419. 

* Idem, Hristos in viata si opera Sf. Ignatie Teofonil, in "Altarul 
Banatului", V (XLIV), 1994, nr. 10-12, p. 15-39. 


* Idem, Problema homousios la Sfantul Atanasie eel Mare, in "M. 0,", 
XV (1963), nr. 1-2. 

I Vornicescu, Mitropolit, Nestor, Aspecte ale desavar§irii in viata §i 
opera Sflntului Vasile eel Mare, in "O.", XXX (1978), nr. 4, p. 604- 
638. 

i Idem, Dragostea fata de om dupa scriitorii crestini din veacurile al 
doilea si al treilea, in "S. 17\ X (1958), nr. 9-10, p. 580-588. 

o Idem, Invatatura Sfantului Gngorie de Nyssa, despre "Chip si 
asemanare", m "S. TV', VIII (1956), nr. 9-10, p. 585-603. 

• Volker, W., Vollkommenheitsideal des Origenes, Tubingen 1931. 

Zankow, S., Das orthodoxe Christentum des Ostens. Sein Wesen und 
seine Gestalt, Berlin 1928. 

Zenkowsky, B„ Das Bild vom Menschen in der Ostkirche, Stuttgart 
1951. 

• Zissis, N. Th., Omul §i lumea in Iconomia lui Dumnezeu, dupa 
Sfantul loan Hrisostom (neogreaca), Analekta Vlatadon, 
Thessaloniki 1971. 

> Zizioulas, J., L'etre ecclesial, Geneva 1981. 

Windelband, Wilhelm, Filosofia elenista §i romana, traducere de 
Tudor D. §teranescu, Ed. Moldova 1996. 

& Yannaras, Ch., Abecedar al credintei. Introducere in teologia 
ortodoxa. Ed. Bizantina, Bucuresti 1996. 395 CUPRINS » Young, F. M., Adam and Antropos: A Study of the Interpretation of 
Science and the Bible in Two Antropological Thretisis of the Fourth 
Century, m "Vigiliae Christianae", XXVII (1983. 

396 CUVANTtNAINTE 3 

Prescurtari 7 J 

INTRODUCERE..,, 9 

1. Antropologie teologica 9 

2. Actualitatea teologica 13 

CAPITOLUL 1: EXPUNERE SUCCJNTA A ANTROPOLOGM 
PATRISTICED1NPRIMELETREISECOLE 16 

1 . invatatura despre suflet §i trup in Sfanta Scriptura 16 

a)' Invatatura despre suflet §i trup in Vechiul Testament 17 

Sufletul '. 17 

Trupul 21 

Raportul dintre suflet §i trup 22 

b) Invatatura despre suflet §i trup in Noul Testament 24 

Sufletul 24 

Trupul 27 

Raportul dintre suflet sjtrup 30 

3. Conceptia despre om in Scrienle Parintilor Apostolici 32 

4. Conceptia despre suflet §i trup la Apologeti 40 

5 . Antropologia Scriitorilor patristici mai reprezentativi 
din secolele al II-lea §i al Ill-lea: Irineu de Lyon, 
Clement Alexandrinul, Origen, Metodiu de Olimp, 
Lactantiu siNemesius de Emessa 51 

Clement Alexandrinul - 57 

Origen • °1 

Metodiu deOlimp ■ 65 

Lactantiu • 67 

Nemesius de Emessa 70 

CAPITOLUL 2: ANTROPOLOGIA SFANTULUI ATANASIE CEL 
MARE 85 

397 1. Conceptia despre suflet §itrup 86 

2 "Cuvantul s-a facut trup" (loan I, 14) dupa mvatatura Sfantului 
Atanasie 95 

3. Raportul dintre suflet §i trup in antropologia atanasiana 102 

4, Omul ca chip al lui Dumnezeu. Parcurgerea dmmului de 1 chip la 
asemanare 107 

CAPITOLUL 3: INVATATURA DESPRE OM LA SFANTUL VASILE CEL 
MARE 131 

1 . Originea omului §i alcatuira lui cuprinsa in ornithic la 
Hexaimeron. Comentareiul la Psalmi. 132 

2. Raportul dintre suflet §i trup in antropologia Sfantului Vasile eel 
Mare 146 

3. Chip §i asemanare 152 

4. Atitudinea autorilor contemporani §i posteriori acestuia cu 
privire la antropologia sa 164 

CAPITOLUL 4: CONSTITU1REA OMULUI DUPA ANTROPOLOGIA 

SFANTULUIGRIGORiEDENYSSA 

1. Apofatismul antropologic prrvitor la "chipul" sj "asemanarea lui 
Dumnezeu. Invatatura Sfantului Grigorie despre "chip" §i 
"asemanare" 184 

2. Sufletul §i trupul au un singur inceput 185 

3. Raportul dintre suflet §i trup 199 

4. Omul - legatura intre inteligibil si sensibil 202 

5 . Desavarsjrea - sinergie a sufletului cu trupul 205 

6. Combaterea metempsihozei sj a preexistentei sufletului 208 

CAPITOLUL 5: INVATATURA DESPRE OM LA SFANTUL IOAN GURA 
DEAUR 225 

1. Chip §i asemanare 226 

2. Omul- coroana acreatiei 233 

3. Invatatura despre suflet §i trup a Sfantului loan Gura de Aur. .244 

4. Desavarsjrea - sinergie a sufletului sj a trupului 256 

CAPITOLUL 6: CONCEPTIA ANTROPOLOGICA A FERICITULUI 
AUGUSTTN 271 398 1. Chip §i Asemanare 272 

2. Trupul si sufletul. Coexistenta dintre cele doua componente 
umane 283 

3. Restaurarea chipului 291 

4. Specif icul antr opologiei Fericitului Augustin 29 8 

CAPITOLUL 7: ANTROPOLOGIA PATRISTICA A SECOLULUI AL IV- 
LEA - PREMEZA A DEZVOLTARILOR ANTROPOLOGICO TEOLOGICE 
ULTERIOARE 314 

1 . Antropologia soteriologica - soteriolgia antropologica 316 

2. Aspectul eshatologic al antropologiei teologice 327 

3 . Antrop ologia cosmologica sj cosmologia antropologica 336 

4. Contributia antropologiei patristice a secolului al IV-lea la 
spiritualitatea ortodoxa 345 

CONCLUZn 362 

DECLARATTE '. 371 

BIBLIOGRAFIE ......372 

CUPRINS , 397 
■ 399 l.Co 

2 "C 
Atan; 

3 Re 
4. Oi 
aseir 

CAP 

MAI 
1. 

2. 

3. 
4. C/ 
SF 
1. 2. 
3, 
4 

5' 
6 

(• 

I Tiparulexecutatsubcomanda 
numarul 4241 la 

S.CTIPOALEX.S.A ALEXANDRIA 
Str. Ion Creanga, nr. 53 
Pr. Dr. MARIN D. CIU LEI 

Directorul Seminarului Teoiogic 

„Sfantui CALINIC CERNICANUL" 

si Protoiereu al Protoieriei 

Turnu Magurele ...„Pana acum in literatura noastra teologica si patristica 
romaneasca nu a tost elaborat un studiu de sinteza asupra 
antropologiei patristice. Este eeea ce atncercat sa faca P.O. Pr. 
Prof. Dr. Marin D. Ciuler, in expunerea de fata: invatatura 
despre suflet si trap Tn antropoiogia patristica a secolului ai IV- 
lea... 

Lucrarea, atrage prin bogatia informatiei, prin stilul cu 
mireasma filocalica, prin noutatea investigatiei, prin 
raspunsul ortodox - patristic dat unor conceptii, mai noi sau 
mai vechi, fanteziste cu privire la om. 

Este o carte ziditoare de suflet care reuseste, intr-o masura 
considerabila, sa raspunda prin Paring Bisertcii studiati, 
nedumeririi Proorocului David: „Ce este omul ca-ti amintesti 
de ei? Sau fiu'l omului ca-L cercetezi pe ei?" (Ps. VIII,4). 

„Felicitand pe P.C. Pr. Prof. Dr. Marin D.Ciulei pentru 
aceasta frumoasa contribute la cunoasterea antropologiei 
Sfinfilor Paring, o recomandam tuturor iubitoriior de literatura 
patristica, spre citire, Tnvatatura si folos suf ietesc". 

{Din „Cuvantul inainte" al Pr. Prof. Univ. Dr. Stefan C. Aiexe 
- Facultatea deTeoiogiei Ortodoxa Bucuresti"). EDITURA Si RON A